Výtvarná kultura

subtitle: 5

type of document: periodikum
imprint date: 1979
year's volume: 3
number: 5
number of page: 64, (20) kulér, obálka
dimensions [mm]: 310 x 225
language: anglický, český, francouzský, německý, ruský

notes:
resumé - rusky, německy, francouzsky, anglicky

Výtvarná kultura

 

Výtvarná kultura

institution, city
Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Výtvarná kultura

institution, city
Tisk, knižní výroba, n.p. Brno, provoz 51, Brno (Brno-město)

Výtvarná kultura

page from - to   author of the text   title, subtitle
    ČTK - Česká tisková kancelář   Belgie, Zprávy ze zahraničí
    Vinter Vlastimil   Bulharsko, Zprávy ze zahraničí
        Došlo po uzávěrce, Výroční ceny Svazu...
    Hošková Simeona   Francie, Zprávy ze zahraničí
    Huttová Zlata   Galerie výtvarného umění v Chebu, Zprávy z krajů
    Rusinová Zora   Individuální výstava Ernesta Zmetáka, Zprávy z krajů
    Rusinová Zora   Individuální výstava národního umělce Jozefa Kollára, Zprávy z krajů
    Rusinová Zora   Individuální výstava Stanislava Baľka, Zprávy z krajů
    Rusinová Zora   Individuální výstava Viktora Hulíka, Zprávy z krajů
    Rusinová Zora   Individuální výstava zasloužilého umělce Jozefa Šturdíka, Zprávy z krajů
        Jubilea
    Rusinová Zora   Jubilejní výstava Ester Šimerové-Martinčekové, Zprávy z krajů
    -mn- (Akord)   Kanada, Zprávy ze zahraničí
    Čepeláková Zdenka   Karlovy Vary, Zprávy z krajů
    JM   Kuba, Zprávy ze zahraničí
    Dolejš Jiří   Litoměřice - Galerie výtvarného umění, Zprávy z krajů
    Vinter Vlastimil   NDR, Zprávy ze zahraničí
    H. F.   NDR, Zprávy ze zahraničí
    ČTK - Česká tisková kancelář   O kultuře a armádě, Kronika
    ToM   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Zprávy z krajů
    Roubíček Jindřich   Okresní galerie výtvarného umění Náchod, Zprávy z krajů
    Kořán Ivo   Polsko, Zprávy ze zahraničí
        Pražské výstavy červen-červenec, Kronika
    ČTK - Česká tisková kancelář   Přehled výstav - Jihočeský kraj, Zprávy z krajů
        Přehled významných realizací za rok 1977, Kronika
    Ambrožová Olga   Publikace o výtvarném umění
    jv   Publikace o výtvarném umění
    Vašíček Milan   Publikace o výtvarném umění
    -mn- (Akord)   Publikace o výtvarném umění
    ČTK - Česká tisková kancelář   Severomoravský kraj, Zprávy z krajů
        Sovětský svaz, Zprávy ze zahraničí
    Zámocká Hana   Švýcarsko, Zprávy ze zahraničí
    Drdácká Pavla   USA, Zprávy ze zahraničí
    KF   USA, Zprávy ze zahraničí
    Rusinová Zora   Výstava bratislavské SŠUP, Zprávy z krajů
    Rusinová Zora   Výstava Jana Koniarka, Zprávy z krajů
    Rusinová Zora   Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte, Zprávy z krajů
    Skolka Jan   Západočeská galerie Plzeň, Zprávy z krajů
        Ze zpráv předsednictva na zasedání Ústředního výboru Svazu českých výtvarných umělců 5. července 1979, Kronika
        Ze zprávy Svazu českých výtvarných umělců a Českého fondu výtvarných umění o současném stavu práce s mladou výtvarnou generací a péče o její ideový a umělecký růst, Kronika
1 - 11   Stehlíková Blanka   Co přinesli čeští ilustrátoři dětem
12 - 18   Slavík Jaroslav   Výstava Josefa Čapka
19 - 22   Fiala Vladimír   Mladá garda země sovětů
23 - 26   Kantor A.   Hledání obrazu
27 - 33   Janči Zdenek   VII. mezinárodní bienále plakátu ve Varšavě
34 - 35   Kudrna Miroslav   Nad dílem Istvána Kisse
37 - 41   Vašíček Milan   Radomír Kolář, Z ateliérů
42 - 45   Karbaš Jiří   Sochař Miloš Zet, Z ateliérů
46 - 49   Kostka Zdeněk   Štefan Malatinec, Z ateliérů
50 - 52   Hošková Simeona   Blanka Velová, Tvorba mladých autorů
53 - 54   Drdácká Pavla   Skleněné plastiky Mariana Karla, Tvorba mladých autorů
55 - 57   Rataj Jaroslav   180. výročí založení Akademie výtvarných umění v Praze, Kaleidoskop
55 - 55   Baleka Jan   Výstava s dětskou tematikou, Kaleidoskop
57 - 57   Sedláčková Josefa   K dílu Vladimíra Drápala, Kaleidoskop
58 - 59   Karbaš Jiří   K restaurování Špillarových nástěnných maleb ve Smetanově síni Obecního domu, Kaleidoskop
59 - 60   Matyášová Eva   Sovětská publikace o umění amatérů, Kaleidoskop
60 - 61   Pazderová Eva   Sochař neprávem opomíjený, Kaleidoskop
61 - 62   Hockeová Jiřina   K devadesátinám Pravoslava Kotíka, Kaleidoskop
62 - 63   Štochlová Helena   Malíř anonymního světa, Kaleidoskop
63 - 64   Krása Josef   Výstava Parléřové a krásný sloh v Kolíně nad Rýnem, Kaleidoskop

Výtvarná kultura

  institution, city, signature, notes  
  C 112185