Blanka Stehlíková

* 26. 8. 1933, Příbram VI-Březové Hory, Příbram (Příbram), Česká republika (Czech Republic)
Curator, Art Historian, Publicist

 

nationality: Czech
sex: female

NK AUT: jk01121022
VIAF: 68962462

Blanka Stehlíková
Šumava, Šebestov, 1965
2013


104 x 295
 

notes:
Mgr., CSc.,
dcera básníka a malíře Ladislava Stehlíka

Blanka Stehlíková

Do školy chodila v Myslívi, poté navštěvovala Spolkové dívčí gymnázium v Českých Budějovicích a od roku 1945 až do roku 1951 Státní reálné gymnázium Jana Masaryka v Praze. Poté vystudovala Filozofickou fakultu UK v Praze, obor dějiny umění. Diplom kandidáta věd, za disertaci Česká angažovaná grafika 1917 – 1927, jí byl předán v roce 1989. Bohatá je její odborná činnost v oblasti umění 20. století (zejména grafika a knižní ilustrace), pracovala také jako vědecká síla v kabinetu pro teorii, kritiku a dokumentaci Svazu čs. výtvarných umělců, dále jako redaktorka Večerní Prahy. V letech 1986 – 1991 byla členkou poroty Nejkrásnější knihy ČSSR. Od roku 1990 je členkou vědecké rady Památníku Terezín. Bohatá je také její kurátorská a publikační činnost. Je také autorka četných novinových a časopiseckých článků. V roce 1986 převzala cenu Svazu českých výtvarných umělců za přínos v oblasti knihy a ilustrace, dvě pamětní medaile Památníku Terezín a v roce 2007 obdržela medaili Václava Hollara.
Zaměřuje se na oblast ilustrací dětské knihy, je autorkou několika monografií a mnoha výstav, spolupracovala s kolegy ve Spojených státech amerických, v Německu i v Japonsku.
databazeknih.cz, 12.6.2017

Blanka Stehlíková

 

Blanka Stehlíková

Blanka Stehlíková
Šumava, Šebestov, 1965
2013


104 x 295
 

Blanka Stehlíková

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1951 - 1956   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění

Blanka Stehlíková

from - to   institution, city, notes
1957 - 1968   Kabinet pro teorii, kritiku a dokumentaci SČVU, Praha
1963 - 1969   Ústav pro teorii a dějiny umění ČSAV, Praha

Blanka Stehlíková

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   osobnosti (Praha 3), *, bydliště Vinohradská
???? - ????   Tvůrčí skupina Říjen, *1958
1990 - ????   Syndikát novinářů České republiky, *
1994 - 2000   Sdružení bienále Brno, *1994
1998 - ????   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, *1917

Blanka Stehlíková

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2013/01/02 - 2013/02/03   Jubilanti Hollaru 2013, Galerie Hollar, Praha
2023/01/05 - 2023/01/29   Jubilanti Hollaru 2023, Galerie Hollar, Praha
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/10/28   Josef Váchal - vědecké sympozium, Vlastivědné museum dr. Hostaše, Klatovy (Klatovy)

Blanka Stehlíková

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Jubilanti Hollaru 2013, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2005 (XV. St – Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Podzim grafiky 2006 (2. ročník festivalu grafiky v kraji Josefa Váchala)
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2023   Jubilanti Hollaru 2023, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
PF
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Šumava, Šebestov, 1965
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Blanka Stehlíková

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Pozdrav Antonínu Majerovi, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Sociální grafika žáků Švabinského školy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Čeští ilustrátoři pohádek, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1971   Ilustrace Mirko Hanáka, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1975   Karel Štěch, Růže, České Budějovice (České Budějovice)
  1977   Leningrad, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současná ilustrace dětské knihy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Zeitgenössische Illustration von Kinderbüchern, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Jižní Čechy v grafické tvorbě, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
  1984   Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1984   Illustration, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Ilustrace, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   35 tschechoslowakische ilustratoren 1953-1988 (Artia 35), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1988   Adolf Born, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Artia 35 (35 československých ilustrátorů 1953 - 1988), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1995   Živant a umrlanti, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2003   Ondřej Sekora: Práce všeho druhu (Osobnost a dílo), Práh, Praha
  2009   Abeceda lásky (Osobnosti, které jsem znala), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, Písek (Písek)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha

Blanka Stehlíková

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Alena Čermáková: Po chodníčkoch priateľstva, Vydavateľstvo Obzor, Bratislava (Bratislava)
  1968   Karel Hruška: Kresby a grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1970   Lev Šimák: Obrazy, kresby, grafika z let 1925 - 1970, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1971   Mirko Hanák: Obrazy a ilustrace, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Olomouc (Olomouc)
  1972   Mirko Hanák: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1972   Rudolf Svoboda: Drobná plastika a kresba, Galerie Na Slovanech, Praha
  1972   Vasyl Kasijan, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1973   Mirko Hanák: Výběr z ilustrační tvorby, Středočeská galerie, Praha
  1975   Václav Junek: Moře, lodě, dobrodružství, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1975   Zdeněk Kleindienst: Obrazy, kresby
  1976   Jan Zrzavý, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1978   Karel Štěch: Výběr z díla, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1979   Karel Müller: Výběr z díla, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1980   Alois Moravec: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Zdeněk Burian: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Zdeněk Burian: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Karel Štěch, Muzeum středního Pootaví, Strakonice (Strakonice)
  1983   Karel Štěch: Ilustrační a plakátová tvorba, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1983   Ladislav Stehlík: Kresby, Městské muzeum, Blatná
  1983   Miloslav Nováček: Kresby, grafika, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1983   Richard Lauda: Radosti malých, ilustrace pro děti, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1983   Vladimír Tesař: Ilustrace, obrazy, kresby, Muzeum husitského revolučního hnutí, Tábor (Tábor)
  1983   Zdeňka Táborská - Kabátová: Ilustrace
  1984   Antonín Pospíšil: Ilustrace, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   Jana Sigmundová: Dětem, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1985   Národní umělec Albín Brunovský: Grafika
  1986   Eva Bednářová: Ilustrace - Grafika
  1987   Bořivoj Lauda: Kresby, užitá grafika, kostýmy, Muzeum středního Pootaví, Strakonice (Strakonice)
  1987   Lev Šimák: Výběr z díla, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1988   Jindřich Kovařík: Grafika
  1988   Josef Paleček: Obrázky z knih
  1988   Miloslav Nováček: Grafika, kresby, ilustrace, Okresní národní výbor, odbor kultury, České Budějovice (České Budějovice)
  1989   Adolf Born, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Antonín Pospíšil: Světem zvířat
  1989   Bořivoj Lauda: Kresby, grafika
  1990   Květoslav Hísek, Unie výtvarných umělců, Praha
  1990   Milan Albich: Pocta jablku (Výběr z malířské tvorby '46/90)
  1990   Vladimír Tesař: Obrazy
  1996   Cyril Bouda, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Mohelnice (Šumperk)
  1996   Jan Kudláček: Královny noci - ilustrace a obrázky dětem, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1996   Jindra Čapek: Ilustrace, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1998   Jiří Kalousek 1925 - 1986, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1999   Antonín Pospíšil: Ilustrace, studie, knižní přebaly, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
  2000   Petr Dillinger: Výběr z díla - akvarely
  2000   Petr Dillinger: Výběr z díla ke 100. výročí narození
  2000   Petr Dillinger: Výběr z díla ke 100. výročí narození
  2000   Petr Dillinger: Výběr z díla ke 100. výročí narození, Obecní galerie Beseda, Praha
  2003   Radek Pilař (Obrazy, ilustrace, animovaný film, video), Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha
  2004   Jana Sigmundová: Dětem, Muzeum loutkářských kultur, Chrudim (Chrudim)
  2008   Miroslav Houra (k nedožitým 75. narozeninám malíře a grafika), Klub přátel umění, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  2009   Vladimír Suchánek: Ex: graphicis, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2015   Jiří Šalamoun: Evidence-80, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Zátiší, Český fond výtvarných umění, Praha
  1967   Obrazy Aloise Moravce a Bohumila Ullrycha, Okresní vlastivědné muzeum, Strakonice (Strakonice)
  1971   18 výtvarníků
  1971   Bič smíchu, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1971   České sociální umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1972   Současná sovětská grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1972   Tschechische antifaschistische Karikaturen
  1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1975   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1977   Bouří zrozená, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1977   Česká protiválečná grafika 1940-1975, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1978   Nikdy válku (Výstava z přírůstků Památníku Terezín k 30. výročí Vítězného února), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1980   Čeští umělci proti fašismu a válce, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1980   Psal se květen 1945, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1984   Skupina Sedm v říjnu
  1985   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1986   Alois Moravec, Ladislav Stehlík: Výbor z výtvarné tvorby, Okresní kulturní středisko, Prostějov (Prostějov)
  1987   Čeští ilustrátoři ruské a sovětské knihy (Výstava k 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Česká karikatura proti fašismu a válce 1933-1945, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1990   Nikdy válku - III (Výstava nových přírůstků galerie Památníku Terezín z let 1984-1989), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1990   Současná česká kniha, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1997   Čeští ilustrátoři dětem, Městská galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2000   Praha v grafické tvorbě členů SČUG Hollar
  2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2005   Tři jubilanti ze školy Švabinského, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2012   Jubilanti Hollaru 2012, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2017   Grafičanka - hudební sdružení českých grafiků (Výstava k 45. výročí založení 1972-2017)
  nedat. (1995-1996)   The Czech Avant-Garde and Czech Book Design: The 1920s and 1930s (An Exhibition Drawn from the Emma Linen Dana Czech Avant-Garde Book Collection), Florham-Madison Campus Library - Fairleigh Dickinson University, Madison (New Jersey)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Czech and Slovak illustrators of Books for Small Children, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1980   Zdenek Seydl. Kresby z Pražského povstání (5.5. / 12.5.1945), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1982   Arnošt Paderlík, Nebe s.r.o., České Budějovice (České Budějovice)
  1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Mirko Hanák, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
  1984   Česká krajina, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Panorama de l'art tchèque, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1995   Adolf Born, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Živant a umrlanti, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1997   Vladimír Suchánek: Grafika, Nakladatelství Akropolis, Praha
  2003   Ondřej Sekora: Práce všeho druhu (Osobnost a dílo), Práh, Praha
  2021   Tichý, Zrzavý, Lhoták, Born a František Dvořák, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Josef Váchal (Sborník textů ze sympozia v Klatovech 27. - 28. října 2006), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2018   100 let výtvarného umění v jižních Čechách (1918-2018), Galerie Procházka - Procházka Trans Ars v.o.s., České Budějovice (České Budějovice)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Pražské výstavy v listopadu, Výtvarná práce, 12-13
  1961   70 let Vladimíra Silovského, Výtvarná práce, 9
  1962   Antonín Majer osmdesátiletý, Výtvarná práce, 9
  1962   Samarkand, Výtvarná práce, 4-5
  1963   Cestami Gruzie a Arménie, Výtvarná práce, 11.ročník, 19-20.číslo, 4-5
  1963   Jistoty a hledání (Z pražských výstavních síní), Rudé právo
  1964   Jiří Hlušička: Jan Rambousek (Recenze), Výtvarné umění, 40-40
  1965   Dílo velké podnětnosti (Souborná výstava Otty Gutfreunda), Večerní Praha, 11.ročník, 231 (2332).číslo, 3
  1966   Jiří Balcar ve Špálově galerii, Večerní Praha, 12.ročník, 267.číslo, 3-3
  1968   Hollar 50, Výtvarná práce, 11
  1968   Když jsme se před lety setkali..., Karel Hruška: Kresby a grafika
  1968   Riziko slávy, Večerní Praha, 3
  1969   Kam spěje lidstvo?, Večerní Praha
  1971   Naše dětská kniha včera a adnes, Výtvarné umění
  1978   Cesta za pravdou života (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 47-53
  1978   Glosy k ilustrační tvorbě, Výtvarná kultura, 29-32
  1978   Umění Karla Svolinského naslouchající hlasům světa a prostoupené hlasy domova (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 30-36
  1979   Co přinesli čeští ilustrátoři dětem, Výtvarná kultura, 1-11
  1979   Z ateliéru Cyrila Boudy (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 40-45
  1980   Knižní ilustrace, Výtvarná kultura, 59-64
  1980   Na okraj Bienále ilustrací Bratislava '79, Výtvarná kultura, 10-14
  1980   Stránky z deníku, který psala historie, Výtvarná kultura, 1-5
  1981   Čas bojů a vítězství (Výstavy), Výtvarná kultura, 53-53
  1981   Česká grafika proti válce, Výtvarná kultura, 4-10
  1981   Karel Hruška (Kronika), Výtvarná kultura
  1981   Nedožité devadesátiny Vladimíra Silovského (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 62-63
  1981   Obrazy a kresby Milana Albicha (Kronika), Výtvarná kultura
  1981   Umění jako svědectví dějin, Výtvarná kultura, 2-9
  1981   Výstava Václava Maška jako připomínka i výčitka (Výstavy), Výtvarná kultura, 58-58
  1981   Zdeněk Burian (Výstavy), Výtvarná kultura, 58-58
  1982   Boje a zápasy, Výtvarná kultura, 2-9
  1982   Události a situace v tvorbě Ivana Bukovského (Z ateliérů mladých autorů), Výtvarná kultura, 49-51
  1982   Umění v koncentračních táborech, Výtvarná kultura, 10-14
  1982   Za Michaelem Rombergem, Výtvarná kultura, 43-46
  1982   Životní jubilea Viktora Strettiho a Jaromíra Strettiho-Zamponiho (Panorama), Výtvarná kultura, 14-15
  1983   Sté výročí narození Karla Vika (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 62-63
  1983   Většina dětí i dospělých čtenářů..., Mirko Hanák, 19-23
  1983   Výstava k nedožitému životnímu jubileu Karla Štecha (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 63-64
  1984   Adolf Born, Ilustrace, 54-55
  1984   Antonín Slavíček (U nás v Kameničkách, 1904, oilej, 166 x 192 cm), Česká krajina, 14-15
  1984   Bohumír Dvorský (Zahrada s kvetoucími máky, 1939, olej, 73 x 110 cm), Česká krajina, 42-43
  1984   Eva Bednářová, Ilustrace, 64-65
  1984   František Gross (Střechy továrny, 1962, olej, 54 x 63 cm), Česká krajina, 52-53
  1984   František Jiroudek (Česká krajina, 1975, olej, 200 x 300 cm), Česká krajina, 48-49
  1984   Jan Preisler (Obraz z většího cyklu, 1902, olej, 102,5 x 157 cm), Česká krajina, 16-17
  1984   Jan Slavíček (Krajina na Orlicku, padesátá léta, olej. 36 x 56 cm), Česká krajina, 44-45
  1984   Jan Souček (Krajina, 1975, olej, 72 x 100 cm), Česká krajina, 62-63
  1984   Jan Zrzavý (Česká vesnice, nedatováno, olej, 28 x 36 cm), Česká krajina, 20-21
  1984   Jaroslav Grus (Patníky u silnice, 1975, olej, 100 x 125 cm), Česká krajina, 40-41
  1984   Jiří John, Ilustrace, 36-37
  1984   Jiří John (Železniční přejezd, 1958, olej, 54 x 63 cm), Česká krajina, 54-55
  1984   Jiří Šalamoun, Ilustrace, 62-63
  1984   Josef Brož (Máchův kraj, 1964, olej, tempera, 120,5 x 150,5 cm), Česká krajina, 46-47
  1984   Josef Čapek (Mrak (Cesta), 193, olej, 56,5 x 50 cm), Česká krajina, 28-29
  1984   Josef Jíra (Pohřeb J. Tocksteina, 1975, olej, 85 x 100 cm), Česká krajina, 60-61
  1984   Josef Lada (Májová noc, 1944, kvaš, 37 x 59 cm), Česká krajina, 24-25
  1984   Kamil Lhoták, Ilustrace, 20-21
  1984   Kamil Lhoták (Nádraží (Elektrická lokomotiva), 1942, olej, 31 x 99 cm), Česká krajina, 50-51
  1984   Krajina poutá české umělce jako velké téma..., Česká krajina, 7-13
  1984   Lev Šimák (Údolí Vltavy (Z Podbaby), 1953, olej, 60 x 81 cm), Česká krajina, 36-37
  1984   Miloslav Holý (Zahradní kout s diviznami, 1955, olej, 50 x 65 cm), Česká krajina, 38-39
  1984   Poznámky k výstavě Současná česká grafika, Výtvarná kultura, 18-23
  1984   Richard Fremund (Červená vesnice, 1968, olej, 70 x 95 cm), Česká krajina, 56-57
  1984   Václav Rabas (Jarní volání v polích, 1947, olej, 51,5 x 93,5 cm), Česká krajina, 30-31
  1984   Václav Špála (Na řece Otavě, 1932, olej, 140 x 200 cm), Česká krajina, 26-27
  1984   Vilém Nowak (Krajina s jezdcem, 1933, olej, 72 x 94 cm), Česká krajina, 18-19
  1984   Vincenc Beneš (Za mlýnem u Písku, 1928, olej, 91,5 x 110,5 cm), Česká krajina, 22-23
  1984   Vladimír Novák, Ilustrace, 68-69
  1984   Vladimír Tesař (Bělavá oblaka, 1980, lavírovaná kresba, kvaš, 34 x 43 cm), Česká krajina, 58-59
  1984   Vlastimil Rada (Zima v Podkrkonoší, 1938, olej, 85 x 138 cm), Česká krajina, 34-35
  1984   Vojtěch Sedláček (V masopustu, 1953, tempera, 81 x 140 cm), Česká krajina, 32-33
  1984   Zdenek Seydl, Ilustrace, 24-25
  1984   Zdeněk Sklenář, Ilustrace, 16-17
  1986   Umělecký odkaz Vlasty Vostřebalové-Fischerové, Výtvarná kultura, 62-64
  1988   Adolf Zábranský, Artia 35
  1988   Cyril Bouda, Artia 35
  1988   Dagmar Berková, Artia 35
  1988   Ervín Urban, Artia 35
  1988   Eva Bednářová, Artia 35
  1988   František Severa, Artia 35
  1988   Helena Zmatlíková, Artia 35
  1988   Jan Kudláček, Artia 35
  1988   Jaromír a Libuše Knotkovi, Artia 35
  1988   Jaroslav Šerych, Artia 35
  1988   Jindřich Kovařík patří ke generaci..., Jindřich Kovařík: Grafika
  1988   Jiří Běhounek, Artia 35
  1988   Jiří Trnka, Artia 35
  1988   Jiřina Kaplická, Artia 35
  1988   Josef Liesler, Artia 35
  1988   Josek Kremláček, Artia 35
  1988   Kamil Lhoták, Artia 35
  1988   Kamil Lhoták (Geboren am 25. Juli 1912...), 35 tschechoslowakische ilustratoren 1953-1988, 13
  1988   Karel Franta, Artia 35
  1988   Karel Svolinský, Artia 35
  1988   Karel Tessig, Artia 35
  1988   Květoslav Hísek, Artia 35
  1988   Luděk Maňásek, Artia 35
  1988   Ludmila Jiřincová, Artia 35
  1988   Mária Želibská, Artia 35
  1988   Michael Romberg, Artia 35
  1988   Miloslav Troup, Artia 35
  1988   Miloslav Troup (Geboren am 30, Juni 1917...), 35 tschechoslowakische ilustratoren 1953-1988, 26
  1988   Mirko Hanák, Artia 35
  1988   Ota Janeček, Artia 35
  1988   Teodor Rotrekl, Artia 35
  1988   Vladimír Machaj, Artia 35
  1988   Vladimír Tesař, Artia 35
  1988   Vojtěch Kubašta, Artia 35
  1988   Vojtěch Kubašta (Geboren am 7.October 1914...), 35 tschechoslowakische ilustratoren 1953-1988, 11
  1988   Zdeněk Burián, Artia 35
  1988   Zdeněk Miler, Artia 35
  1988   Zdeněk Sklenář, Artia 35
  1988   Zdenka Krejčová, Artia 35
  1988/06/07   Žít dobou, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 6.číslo, 5
  1990   Květoslav Hísek se narodil..., Květoslav Hísek
  1995   Teigův vztah k sovětské knižní tvorbě, Umění, 80-84
  2000   Když Václav Hollar pracoval..., Praha v grafické tvorbě členů SČUG Hollar
  2001   VII. festival komorní grafiky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3
  2002   Návrat osamělého běžce Zdenka Seydla, Právo, 12-12
  2002   Zdenek Seydl, pokus o retrospektivu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  2006   Už podvanácté se mohou návštěvníci..., XII. festival komorní grafiky
  2007   SČUG Hollar a krásná kniha, Pocta Václavu Hollarovi, 23-25
  2015   Co všechno může obsáhnout osmdesát let..., Jiří Šalamoun: Evidence-80
  2015   Josef Krása a české dějiny umění (Diskuse s kolegy a pamětníky), Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27.ročník, 1-2.číslo, 10-16
  2016   Malá vzpomínka na Evu Bužgovou, Bulletin Klubu přátel Hollaru, 27-29
  2016   Slavomil Vencl (80*) (Zatím poslední díl příležitostné grafiky), Bulletin Klubu přátel Hollaru, 19-21
  2016   Z historie Hollaru, Bulletin Klubu přátel Hollaru, 4-7
  2016   Zdenek Seydl (29.4.1916-16.6.1978) (100. výročí od narození velkého umělce, na kterého se neprávem zapomíná), Bulletin Klubu přátel Hollaru, 8-11
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Lumír Ševčík: Dětem, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Třicet pět let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1986   Панорама чешского изобразительного искусства, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Pražský máj 1945, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
katalog nevýtvarný
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Ladislav Stehlík, Propagační oddělení nakladatelství Československý spisovatel, Praha
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Petr Dillinger: Akvarely, Památník národního písemnictví, Praha
  2002   Petr Dillinger: Dolní Kounice ve výběru prací, Městský úřad, Dolní Kounice (Brno-venkov)
  2002   Petr Dillinger: Grafika, obrazy, kresby, ilustrace (Výběr z díla)
  2002   Petr Dillinger: Kresby a grafika
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Miloslav Jágr: Dětem, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1983   Miloslav Nováček: Kresby, grafika, ilustrace
  1985   Ilustrace Zdeňka Kudělky
  1989   Karel Franta dětem, Galerie Albatros, Praha
  1989   Luděk Vimr dětem, Galerie Albatros, Praha
  1999   Karel Müller: Výběr z grafické tvorby, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2012   Hana Storchová: Vlastní cestou, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2012   Jiří Altman: Výběr z grafické tvorby, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2013   Miroslav Houra: Vzpomínka I, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2017   Adolf Born: Pocta Václavu Hollarovi, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2017   Jiří Altmann: Tváře, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Praha v grafice
  2001   7. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2006   XII. festival komorní grafiky
  2009   XV. Festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2010   Jubilanti Hollaru 2010
  2011   František Peterka, Jaroslav Kovář: Dvojhlas, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2011   XVII. Festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2014   XX. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalogový plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Lumír Ševčík: Ilustrace, Okresní vlastivědné muzeum, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
medailon
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Květa Pacovská, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Bulletin Klub přátel Hollaru 2022, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Petr Dillinger: Dolní Kounice, Vánoce, Ivan Dillinger, Praha

Blanka Stehlíková

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Nové úspěchy sovětského výtvarného umění (Všesvazová výstava 1950), Orbis, Praha

Blanka Stehlíková

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1972/11/03 - 1972/12/03   Mirko Hanák: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1973   Mirko Hanák: Výběr z ilustrační tvorby, Středočeská galerie, Praha
1978/11/14 - 1979/01/31   Karel Štěch: Grafické dílo, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1980/11/12 - 1980/12/14   Alois Moravec: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1981/04/09 - 1981/05/10   Zdeněk Burian: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1981/06/16 - 1981/08/30   Zdeněk Burian: Výběr z díla, Mánes, Praha
1983/11   Karel Štěch: Ilustrační a plakátová tvorba, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1987/02/27 - 1987/03/29   Lev Šimák: Výběr z díla, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1988/09 - 1988/11   Karel Štěch, Středočeská galerie, Praha
1999/09/22 - 1999/10/24   Karel Müller: Výběr z grafické tvorby, Galerie Hollar, Praha
2015/04/01 - 2015/04/28   Jiří Šalamoun: Evidence-80, Galerie Hollar, Praha
2017/02/01 - 2017/02/26   Adolf Born: Pocta Václavu Hollarovi, Galerie Hollar, Praha
2017/03/29 - 2017/04/23   Jiří Altmann: Tváře, Galerie Hollar, Praha
2019/02/06 - 2019/03/03   Eva Sendlerová: Grafika, kresby, Galerie Hollar, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1971/04/25 - 1971/06/06   České sociální umění, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1971/10/05 - 1971/11/21   Bič smíchu, Staroměstská radnice, Praha
1971/léto   České sociální umění, výbor výstavy, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1971/léto   České sociální umění, výbor výstavy, Okresní galerie, Klatovy (Klatovy)
1973/05/01 - 1973/09/30   Boje a zápasy: České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1977/12/02 - 1977/12/30   Bouří zrozená: Grafika, ilustrace, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1978   Nikdy válku. Výstava z přírůstků Památníku Terezín k 30. výročí Vítězného února, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1980/04 - 1980/05   Psal se květen 1945, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1980/05/07 - 1980/06/30   Čeští umělci proti fašismu a válce, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1987/11/03 - 1987/12/06   Čeští ilustrátoři ruské a sovětské knihy Výstava k 70. Výročí Velké říjnové socialistické revoluce, Galerie Václava Špály, Praha
1988/05/06 - 1988/08/26   Česká karikatura proti fašismu a válce 1933-1945, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1990/05 - 1990/08   Nikdy válku III., Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1998/07/22 - 1998/08/16   Praha v grafice, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2001/10/31 - 2001/12/17   7. festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2005/07/27 - 2005/08/21   Tři jubilanti ze školy Švabinského, Galerie Hollar, Praha
2007/09/25 - 2007/11/10   Pocta Václavu Hollarovi: 400. výročí narození světoznámého českého grafika, 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků, Clam-Gallasův palác, Praha
2014/11/12 - 2014/12/23   XX. festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2017/09/13 - 2017/10/08   100 let Hollaru, Galerie Hollar, Praha

Blanka Stehlíková

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1972/10/18 - 1972/11/26   Rudolf Svoboda - Drobná plastika a kresba, Galerie Na Slovanech, Praha
1973/01/17 - 1973/02   Jiří Šalamoun: Kresby, Galerie Na Slovanech, Praha
1973/05/31 -   Alois Mikulka: Deník státu Louis, Sedm lekcí šílenství, Galerie Na Slovanech, Praha
1973/09/12 - 1973/09/30   Mirko Hanák: Výběr z díla, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1978/04/04 - 1978/04/21   Jiří Fixl: Kresby, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1980/11/12 - 1980/12/14   Alois Moravec: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1982/01/06 - 1982/02/03   Květoslav Hísek: Dětem, Galerie Albatros, Praha
1983/06   Ladislav Stehlík: Kresby, Městské muzeum, Blatná
1983/06/06 - 1983/06/26   Miloslav Nováček: Čas míru, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice (České Budějovice)
1983/09/06 -   Miloslav Nováček: Kresby, grafika, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1984/09/27 - 1984/10/28   Antonín Pospíšil: Ilustrace, Galerie U Řečických, Praha
1986/08/07 - 1986/09/07   František Lukáš: Malířská a filmová tvorba - výstava k 75. narozeninám, Galerie Československý spisovatel, Praha
1987/02/27 - 1987/03/29   Lev Šimák: Výběr z díla, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1987/04/28 - 1987/06/11   Bořivoj Lauda: Kresby, užitá grafika, kostýmy, Jelenka Strakonického hradu, Strakonice (Strakonice)
1987/11/26   Michael Romberg: Výběr z díla - Ilustrace, kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1988/12/12 - 1988/12/23   Jindřich Kovařík: Grafika, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1989/11/07 - 1989/11/26   Bořivoj Lauda: Kresby, grafika, Výstavní síň Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody, České Budějovice (České Budějovice)
1990/12/04 - 1991/01/06   Květoslav Hísek: Výběr z díla, Galerie Československý spisovatel, Praha
1995/06/03 - 1995/07/09   Kresby Ladislava Stehlíka, Okresní muzeum, Klatovy (Klatovy)
1996/04/18 - 1996/05/26   Jindra Čapek: Pohádkový svět - ilustrace, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1997/06/03 - 1997/06/29   Bořivoj Lauda: Výběr z díla, Bechyňská brána, Tábor (Tábor)
1999/05/12 - 1999/07/25   Antonín Pospíšil: Studie, ilustrace a knižní přebaly, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1999/09/22 - 1999/10/24   Karel Müller: Výběr z grafické tvorby, Galerie Hollar, Praha
1999/11/29 - 2000/01/09   Petr Dillinger: Oleje, obrazy, grafika k 100. výročí narození, Obecní galerie Beseda, Praha
2000/11/22 - 2001/01/28   Petr Dillinger: Akvarely, Nová výstavní síň, Chrudim (Chrudim)
2001/03/07 - 2001/04/01   Alois Mikulka: grafika a kresby ze skicáku, Galerie Hollar, Praha
2004/10/19 - 2004/11/05   Adolf Born: Grafika a ilustrace, Akademie věd České republiky, Praha
2004/12/06 - 2004/12/31   Petr Dillinger (1899 - 1954), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
2008/08/24 - 2008/09/28   Ladislav Stehlík: Vodňansko zamyšlené, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
2008/10/10 - 2008/11/01   Miroslav Houra, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
2010/01/20 - 2010/02/21   Petr Dillinger. Malíř větru a klidu, Sladovna Písek, Písek (Písek)
2011/05/03 -   Adolf Born: Ilustrace, Galerie Lazarská, Praha
2012/03/30 - 2012/09/23   Ondřej Sekora: Je Ferda nejlepší mravenec?, Středočeské muzeum, Roztoky (Praha-západ)
2012/04/05 - 2012/04/29   Jiří Altman: Výběr z grafické tvorby, Galerie Hollar, Praha
2012/09/19 - 2012/10/14   Hana Storchová: Vlastní cestou, Galerie Hollar, Praha
2015/04/01 - 2015/04/28   Jiří Šalamoun: Evidence-80, Galerie Hollar, Praha
2017/02/01 - 2017/02/26   Adolf Born: Pocta Václavu Hollarovi, Galerie Hollar, Praha
2017/03/29 - 2017/04/23   Jiří Altmann: Tváře, Galerie Hollar, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1986/05/29 - 1986/06/29   Typo &: Výstava užité grafiky a typografie, Galerie Československý spisovatel, Praha
1987/04/28 - 1987/06/11   Archeologické výzkumy na Strakonicku v letech 1963 - 1986 1987, Jelenka Strakonického hradu, Strakonice (Strakonice)
1987/04/28 - 1987/06/11   Kamenictví na Strakonicku, Jelenka Strakonického hradu, Strakonice (Strakonice)
1988/03/03 -   Současná československá grafika, Выставочный зал Союза художников СССР / Výstavní síň Svazu výtvarných umělců SSSR, Moskva (Moscow)
1988/05/06 - 1988/08/26   Česká karikatura proti fašismu a válce 1933-1945, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1990/11/06 - 1990/12/09   Současná česká kniha, Mánes, Praha
1998/07/22 - 1998/08/16   Praha v grafice, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2000/06/28 - 2000/07/30   Praha v grafické tvorbě SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
2001/10/31 - 2001/12/17   7. festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2004/04/01 - 2004/05/09   Grafické techniky 1, Dřevořez, dřevoryt, linoryt, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2005/07/27 - 2005/08/21   Tři jubilanti ze školy Švabinského, Galerie Hollar, Praha
2006/11/15 - 2006/12/23   XII. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2007/09/27 - 2007/11/10   Pocta Václavu Hollarovi: 400. výročí narození světoznámého českého grafika, 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků, Clam-Gallasův palác, Praha
2010/01/06 - 2010/02/07   Jubilanti Hollaru 2010, Galerie Hollar, Praha
2011/06/29 - 2011/07/24   František Peterka, Jaroslav Kovář: Dvojhlas, Galerie Hollar, Praha
2011/11/09 - 2011/12/22   XVII. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2012/01/04 - 2012/02/05   Jubilanti Hollaru 2012, Galerie Hollar, Praha
2014/11/12 - 2014/12/23   XX. festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha

Blanka Stehlíková

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 2
  1963   Edice Obolos, Výtvarná práce, 13-13
  2014   Ediční poznámka a poděkování, Kamil Lhoták a kniha, 495
dopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977/05/12   Dopis Zdenka Seydla (Milá paní Blanko...)
  1977/10/24   Dopis Zdenka Seydla (Milá paní doktorko...)

Blanka Stehlíková

year of award   award name, type, notes
1986   Výroční cena Svazu českých výtvarných umělců a Českého fondu výtvarných umění