Výtvarná kultura

subtitle: 2

type of document: periodikum
imprint date: 1982
year's volume: 6
number: 2
number of page: 64, 24 kulér, obálka
language: anglický, český, francouzský, německý, ruský

notes:
resumé rusky, německy, francouzsky, anglicky
kulér zpracován výběrově

Výtvarná kultura

 

Výtvarná kultura

person born note
Fišer Jaroslav 10. 10. 1919  

Výtvarná kultura

institution, city
Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Výtvarná kultura

page from - to   author of the text   title, subtitle
2 - 8   Konečný Dušan   Expresivní realismus našich mladých výtvarníků
5 - 6       Zpráva předsednictva Svazu českých výtvarných umělců pro zasedání ústředního výboru o ideové, umělecké a organizační aktivitě orgánů Svazu a výtvarných umělců ve druhém pololetí roku 1981, Kronika
7 - 8   Hošková Simeona   Pražské výstavy listopad, prosinec, Ze života SČVU
7 - 7       Úmrtí, Ze života SČVU
8 - 9   Klimešová Judlová Marie   Komorní výstava Václava Bláhy, Ze života SČVU
9 - 10   Čepeláková Zdenka   Galerie umění Karlovy Vary, Zprávy z krajů
9 - 13   Vašíček Milan   K výstavě Nová tvorba mladých výtvarných umělců
10 - 10   Huttová Zlata   Galérie výtvarného umění v Chebu, Zprávy z krajů
10 - 10   Skolka Jan   K výstavě Ludmily Jiřincové, Zprávy z krajů
10 - 11   Roubíček Jindřich   Okresní galérie výtvarného umění v Náchodě, Zprávy z krajů
10 - 10   Dolejš Jiří   Severočeská galérie v Litoměřicích, Zprávy z krajů
11 - 12   Dočekal Jan   Obrazy A.F. Stehlíka v jihlavské Oblastní galérii Vysočiny, Zprávy z krajů
11 - 11   Boučková Jitka   Pardubice, Zprávy z krajů
13 - 14   Hlaváček Luboš   Šaldova objevnost zraku, Panorma
14 - 21   Procházka Václav   Jubileum Otakara Španiela, 13.6. 1881 - 15.2. 1955
14 - 15   Stehlíková Blanka   Životní jubilea Viktora Strettiho a Jaromíra Strettiho-Zamponiho, Panorama
15 - 15   -fš-   Jindřich Štyrský, Panorama
15 - 16   Sedlář Jaroslav   Jubileum Františka Viktora Mokrého, Panorama
16 - 16   Štěpánek Pavel   Bartolomé Estebán Murillo - 300. výročí úmrtí, Panorama
16 - 16   Bužgová Rambousková Eva   Jubileum portrétisty českých měst, Panorama
20 - 20   Boučková Jitka   Galérie Jaroslava Gruse v Pardubicích, Galerie muzea
20 - 21   Klivar Miroslav   Potřebujeme nová písma, Rozhovory polemiky komentáře dopisy
21 - 21   Štochlová Helena   Kapitoly z dějin českého animovaného filmu, Knihy
21 - 21   Pečinková Pavla   Opožděná polorecenze, Knihy
22 - 22   Benešová Marie   Emanuel Poche, Dobroslav Líbal, Eva Reitharová, Petr Wittlich: Praha národního probuzení, Knihy
22 - 35   Sarabyanov Dmitrij   Ruské a sovětské umění 1900-1930
36 - 40   Konečná Radoslava   O tvorbě Taťány Nasipovové, Z ateliérů našich přátel
41 - 43   Soukupová Věra   Václav Menčík, Z ateliérů
44 - 45   Dvořák František   Olomoucký sochař Rudolf Svoboda
46 - 48   Konečný Dušan   Výtvaré písně Ivana Schurmanna
49 - 51   Stehlíková Blanka   Události a situace v tvorbě Ivana Bukovského, Z ateliérů mladých autorů
52 - 54   Kováč Peter   Sochař Jiří Volf
55 - 56   Hartmann Antonín   Jan Exnar
57 - 57   Hartmann Petr   Kresby Otakara Španiela, Výstavy
57 - 58   Kybalová Hartmannová Ludmila   Mezinárodní textilní miniatura, Výstavy
58 - 59   Hrníčko Václav   Současné lidové hračky, Výstavy
59 - 59   Hošková Simeona   Nová grafika Jaroslava Chudomela, Výstavy
59 - 60   Klivar Miroslav   Tvorba Stanislava Kováře, Výstavy
60 - 61   Hlušička Jiří   Pohled do díla Bohdana Laciny, Výstavy
60 - 60   -fš-   Výstava Ladislava Šalouna, Výstavy
61 - 62   Blažíček Oldřich   Řezby Ferdinanda M. Brokofa v Národní galérii, Výstavy
62 - 63   Benešová Marie   Ke stopadesátému výročí narození architekta Josefa Zítka, Kaleidoskop
63 - 64   Koubová Eidernová Vladimíra   Antonín Hudeček 14.1. 1873 - 11.8. 1941, Kaleidoskop
64 - 64   Švácha Rostislav   Pavel Janák stoletý, Kaleidoskop

Výtvarná kultura

  institution, city, signature, notes  
  C 119739