Oldřich Jakub Blažíček

* 8. 11. 1914, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 28. 6. 1985, Mnichov (München), Německo (Germany)
Pedagogue, Curator, Art Historian

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jz8000082

notes:
syn malíře Oldřicha Blažíčka
(1938) disertační práce
(1945) odborný asistent
(1947) docent katedry dějin umění UK
dat. umr. - 28.6.1985?
(1951) z pol. Důvodů musel katedru opustit
(1965) DrSc
(1968-70) opět přednášel na UK
vedoucí knihovny UMPRUM v Praze
NK uvádí r.2010 jako datum úmrtí 28.6.1985

Oldřich Jakub Blažíček

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1933 - 1938   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, archeologie a dějiny umění, Matějček Antonín, *1889
1933 - 1938   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, archeologie a dějiny umění, Cibulka Josef, *1886
1933 - 1938   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Birnbaum Vojtěch, *1877
1933 - 1938   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny, Šusta Josef, *1874

Oldřich Jakub Blažíček

from - to   institution, city, notes
1939 - ????   Uměleckoprůmyslové museum, knihovna, Praha, 17.listopadu 2
1945 - 1947   Univerzita Karlova, Praha, odborný asistent
1947 - 1951   Univerzita Karlova, Praha, docent katedry dějin umění
1951 - 1966   Státní památková péče
1966 - 1985   Národní galerie v Praze, Sbírka starého českého umění, Praha, Klášter sv. Jiří - Jiřské nám. 33
1968 - 1970   Univerzita Karlova, Praha

Oldřich Jakub Blažíček

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Klub Za starou Prahu, *1900

Oldřich Jakub Blažíček

dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1980/04/10   Barokní sochařství v Čechách. Z cyklu Dějiny českého výtvarného umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965/06/07 - 1965/06/13   Mezinárodní symposium dějepisu umění, Praha, Praha

Oldřich Jakub Blažíček

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Zprávy Klubu za starou Prahu, Klub Za starou Prahu, Praha
  1991   Barokní umění a jeho význam v české kultuře (Sborník symposia, které pořádala Národní galerie v Praze k připomenutí osobnosti a díla Oldřicha J. Blažíčka ve dnech 11. a 12. prosince 1986), Národní galerie v Praze, Praha
  1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2005   Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950 (A - L), Nakladatelství Nucleus, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Blažíčkova kniha o barokním sochařství, Výtvarné umění, 9.ročník, 6.číslo, 285-287
  1965   Mezinárodní symposium o obrazárně Pražského hradu, Výtvarná práce, 13.ročník, 15.číslo, 4-5
  1970   O českém barokním skle, Výtvarná práce, 1-6
  1985   Za Doc. Dr. Oldřichem J. Blažíčkem, DrSc., Zprávy Klubu za starou Prahu, 127-128
  2022   Historik umění Oldřich Jakub Blažíček a evidence uměleckých děl pro Státní památkovou správu, Infrastruktury (dějin) umění, 67-78
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Univ. Doc. PhDr. Oldřich J. Blažíček, DrSc.
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Barokní sochařství v Čechách (Z cyklu Dějiny českého výtvarného umění), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)

Oldřich Jakub Blažíček

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1944   Klášter v Břevnově, Václav Poláček, Praha
  1948   Rokoko a konec baroku v Čechách, Matice česká, _
  1957   Ferdinand Maximilián Brokof, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1957   Oldřich Blažíček, malíř Vysočiny, Krajské nakladatelství v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1958   Sochařství baroku v Čechách (Plastika 17. a 18. věku), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1962   Oldřich Blažíček, malíř Vysočiny, Východočeské nakladatelství, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1971   Umění baroku v Čechách, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1975   Michelangelo, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1976   Ferdinand Brokof, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Raffael, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Raffael, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Ferdinand Brokof, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Slovník památkové péče (Terminologie - morfologie - organizace), Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
  1991   Slovník pojmů z dějin umění (Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

Oldřich Jakub Blažíček

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1939   Sochařský soubor Julia Lankaše ((82. výstava Sdružení výtvarníků v Praze))
  1957   Vysočina v díle Oldřicha Blažíčka, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1980   Ignác Platzer: Skici, modely a kresby z pražské sochařské dílny pozdního baroku, Národní galerie v Praze, Praha
  1981   Ferdinand Maxmilián Brokof (1688 - 1721): Výběr řezeb (K 250. výročí umělcovy smrti), Národní galerie v Praze, Praha
  1982   Jan Jiří Bendl (Výběr řezeb pražského sochaře raného baroku), Národní galerie v Praze, Praha
  1984   Matyáš Bernard Braun 1684 - 1738: Výběr řezeb, Národní galerie v Praze, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Umění českého baroku (Soubor vystavený v Londýně a Birminghamu), Národní galerie v Praze, Praha
  1972   1. přehlídka restaurátorských prací, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Mládí na Vysočině, Krajské nakladatelství v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1989   Dějiny českého výtvarného umění (II/1) (Od počátků renesance do závěru baroka), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1989   Dějiny českého výtvarného umění (II/2) (Od počátků renesance do závěru baroka), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Zprávy klubu za starou Prahu, Klub Za starou Prahu, Praha
  1985   Zprávy Klubu za starou Prahu, Klub Za starou Prahu, Praha
  1988   Matyáš Bernard Braun 1684 - 1738 (Sborník vědecké konference v Praze 26. a 27 listopadu 1984), Národní galerie v Praze, Praha
  1991   Barokní umění a jeho význam v české kultuře (Sborník symposia, které pořádala Národní galerie v Praze k připomenutí osobnosti a díla Oldřicha J. Blažíčka ve dnech 11. a 12. prosince 1986), Národní galerie v Praze, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Gutfreund Otto, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts, 340
  1960   K recenzi mé knihy o barokovém sochařství v Čechách, Výtvarné umění, 326-328
  1966   České barokní umění do Itálie, Výtvarná práce, 1-3
  1970   O českém barokním skle, Výtvarná práce, 1-6
  1981   Skici, modely a kresby Ignáce Platzera (Výstavy), Výtvarná kultura, 60-60
  1982   Podoby a proměny barokové plastiky v Čechách, Výtvarná kultura, 13-21
  1982   Praha a český barok, Zprávy klubu za starou Prahu, 43-46
  1982   Řezby Ferdinanda M. Brokofa v Národní galérii (Výstavy), Výtvarná kultura, 61-62
  1984   K třístému výročí narození Matyáše Bernarda Brauna, Umění a řemesla, 67
  1985   Braunův rok, Zprávy Klubu za starou Prahu, 45-48
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Staré české umění (Sbírky Národní galerie v Praze - Jiřský klášter), Národní galerie v Praze, Praha

Oldřich Jakub Blažíček

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1972/07 - 1972/08   Oldřich Blažíček, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1980/12 - 1981/02   Ignác Platzer: Skici, modely a kresby z pražské sochařské dílny pozdního baroku, Jiřský klášter, Praha
1981/06/09 - 1981/09/27   Ferdinand Maxmilián Brokof (1688 - 1721): Výběr řezeb, Jiřský klášter, Praha
1981/07/23 - 1981/08/23   Oldřich Blažíček /1887 - 1953/: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983/01/18 - 1983/03/27   Jan Jiří Bendl: Výběr řezeb pražského sochaře raného baroku, Jiřský klášter, Praha
1983/04/21 -   Oldřich Blažíček /1887 - 1953/: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1984/02/14 - 1984/04/15   Matyáš Bernard Braun 1684 - 1738 Výběr řezeb, Jiřský klášter, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966/04/22 - 1966/06   L´Arte del Barocco in Boemia, Palazzo Reale, Milán (Milano)
1970/02/10 - 1970/04/12   Umění českého baroku, Valdštejnská jízdárna, Praha
1972/11/23 - 1973/01   1. přehlídka restaurátorských prací, Staroměstská radnice, Praha

Oldřich Jakub Blažíček

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967/09/15 - 1968/04   Norbert Grund 1717 - 1767, Loreta, Praha - Hradčany
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1968/07/03 - 1968/08/04   Benátské malířství 15. až 18. století, Valdštejnská jízdárna, Praha

Oldřich Jakub Blažíček

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1959/04 - 1959/05   Oldřich Blažíček, Obecní dům, Praha

Oldřich Jakub Blažíček

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dr. Oldřich J. Blažíček: Karlův most..., Výtvarná práce, 6
  1957   Nová publikace o F. M. Brokofovi, Výtvarná práce, 4
  1960   Oldřich J. Blažíček: Sochařství baroku v Čechách..., Výtvarná práce, 4-5
  1963   Slovník památkové péče, Výtvarná práce, 9
  1963   Úvaha o žánrovém malířství (Podle Slovníku památkové péče), Výtvarné umění, 89-106
  1970   Sporckův Kuks aneb Od minulosti k utopii, Výtvarná práce, 1-5
  1978   Publikace o výtvarném umění, Výtvarná kultura
  1980   Mistr československé fotografie, Výtvarná kultura, 39-43
  2010   Horejc za tři čtvrtě milionu, Art + Antiques, 9.ročník, 5.číslo, 19