Výtvarná práce

subtitle: 15

type of document: periodikum
imprint date: 1965/08/14
year's volume: 13
number: 15
number of page: 12
dimensions [mm]: 470 x 310
language: český

NK ČNB: cnb001534564

Výtvarná práce

person   born   note
Boštík Václav   6. 11. 1913   typografie

Výtvarná práce

institution, city
Svaz československých výtvarných umělců, Praha

Výtvarná práce

institution, city
Rudé právo, tiskárna vydavatelství ÚV KSČ, Praha

Výtvarná práce

  institution, city, signature, notes  
  C 42499