František Šmejkal

* 18. 7. 1937, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 18. 12. 1988, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Art Historian, art critic, art theorist

 

signature:
nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01130521
VIAF: 2477065

František Šmejkal

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1957 - 1962   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Pešina Jaroslav, *1912

František Šmejkal

from - to   institution, city, notes
???? - 1968   Francie, Centre National d'Art Contemporaire - stáž
1962 - 1973   Československá akademie věd (ČSAV), Praha, Národní 3, ústav teorie dějin a umění, vědecký pracovník
1970 - 1971   Galerie na Karlově náměstí, Praha, Karlovo náměstí č. 5, člen výstavní komise
1979 - 1984   Národní galerie v Praze, Praha, Grafická sbírka, konzervátorem
1984 - 1985   Československá akademie věd (ČSAV), Praha, Národní 3, ústav teorie dějin a umění, vědecký pracovník

František Šmejkal

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Galerie na Karlově náměstí, výstavní komise, *

František Šmejkal

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1968/06/03 - 1968/04/07   Nejkrásnější knihy roku 1967, Památník národního písemnictví, Praha
1981/09/06   Netvořice ´81, Dům Bedřicha Dlouhého, Netvořice (Benešov)
beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1981/07/18   Beseda s výtvarným umělcem v jeho výstavní expozici - Vladimír Preclík, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
konference
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1986/06/18 - 1986/06/19   Konference o Devětsilu, Uměleckoprůmyslové museum, Praha

František Šmejkal

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Netvořice ´81
  2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 a doplňky za předchozí léta Část 2. K - Ž), Národní knihovna České republiky, Praha
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVI. Šan – Šta), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Česká norma nenormální normálnosti, Tvář, 8.číslo, 38-41
  1964   Otevřený dopis Frant. Šmejkalovi, Výtvarná práce, 12.ročník, 16-17.číslo, 7-7
  1967   Aktualizace a imaginace jako fantazijní aspekt, Výtvarná práce, 15.ročník, 16.číslo, 4
  1968   Nejkrásnější knihy roku 1967, Výtvarná práce, 2-2
  1993   Český konstruktivismus 60. let a jeho vyznění, Poesie racionality, 54-111
  1996   Ty jeho lunou zbičované kroky, Výtvarné umění, 259-264
  1997   České imaginativní umění (Je koncept "české imaginativní umění" udržitelný?), 1
  2007   Biografie der Autoren, Utopien und Konflikte, 319-325
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   František Šmejkal (artlist.cz), www.artlist.cz
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   O sochařské tvorbě bude s námi hovořit Vladimír Preclík, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1991   In memoriam
  2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
návštěvní kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Návštěvní kniha (Mikuláš Medek: Obrazy, Atelér Mikuláše Medka, 20. - 22. 9. 1975)
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   František Šmejkal
  1988   PhDr. František Šmejkal, CSc. (vědecký pracovník ÚTDU ČSAV), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

František Šmejkal

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Štyrský a Toyen (1921 - 1945), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1988   Skupina Ra, Galerie hlavního města Prahy, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   Die surrealistische Zeichnung, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1974   Le dessin surréaliste, Éditions Cercle d'Art, Paříž (Paris)
  1984   František Muzika (Kresby, scénická a knižní tvorba), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Zdeněk Sklenář, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Josef Šíma, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1996   České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha
  2016   Hoffmeisterova ironická kronika doby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2016   Hoffmeister's Ironic Chronicle, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)

František Šmejkal

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Vladimír Boudník, Galeria Sztuki Nowoczesnej Krzywe Koło, Varšava (Warszawa)
  1963   Aleš Veselý, Český fond výtvarných umění, Praha
  1963   Fotografie Karla Kuklíka, Městské muzeum, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
  1963   František Muzika
  1964   František Muzika: Obrazy z let 1920 –1964 ((Hradec Králové)), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1964   František Muzika: Obrazy z let 1920–1964 ((Liberec)), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1964   Josef Šíma: Obrazy a kresby z let 1920-1963
  1964   Josef Šíma: Obrazy a kresby z let 1920-1963, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1965   Jiří Valenta: Obrazy z let 1959 - 65
  1965   Václav Tikal: Posmrtná výstava malířského díla 1941 - 1965, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1965   Vladimír Boudník, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Frank J. Malina, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   František Muzika oder Imagination einer lyrischen Ordnung, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  1966   František Muzika or The Imagination of a Lyrical Order, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  1966   Jan Koblasa: Apokalypsa (1964–1965)
  1966   Katalog k výstavě prací Jana Koblasy z let 1958-1965, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Ladislav Novák: Práce z let 1962 - 1966, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1967   Čestmír Janošek: Givrages (1962 - 1967)
  1968   Josef Šíma: Obrazy a kresby, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Joseph Sima
  1968   Sima: Peintures récentes
  1969   Irena Dedicova: Tableaux - Aquarelles, Galerie Solstice, Paříž (Paris)
  1969   Ladislav Novák: Alchymáže, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Orbis Pictus Ladislava Nováka
  1971   Ladislav Novak
  1973   František Kobliha: Výběr z životního díla, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1974   František Kobliha, Středočeské muzeum, Roztoky (Praha-západ)
  1976   František Muzika: Scénická tvorba
  1977   František Muzika: Knižní tvorba
  1977   Irena Dedicova (Peintures 1967-1977)
  1978   František Muzika: Kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1978   František Muzika: Obrazy z let 1933-1974, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1978   Josef Wagner: Raná tvorba
  1979   Dedicova, La Société des exposition du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, Brusel (Brussels)
  1979   Josef Wagner: Raná tvorba, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1980   Josef Wagner: Raná tvorba, Galerie plastik, Hořice (Jičín)
  1980   Ladislav Šaloun 1870-1946: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1980   Ladislav Šaloun: Drobná plastika, kresby, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1981   František Muzika: Obrazy, kresby, scénické návrhy, knižní grafika, Národní galerie v Praze, Praha
  1981   Jan Koblasa, Galerie Marianne Hennemann, Bonn
  1981   Ladislav Šaloun: Drobná plastika a kresby, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
  1981   Naděžda Plíšková: Grafika - kresby - ex libris
  1981   Vladimír Preclík: Sochařské dílo 1970 - 1980, Okresní vlastivědné muzeum, Vsetín (Vsetín)
  1981   Vladimír Preclík: Výběr ze sochařského díla (Skulptury ze dřeva), Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1982   Eva Bednářová: Grafika / ilustrace
  1982   Fára 81
  1982   František Vobecký: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1982   Naděžda Plíšková: Kresby a grafika
  1982   Vladimír Preclík: Sochařské dílo 1970-1982, Dům umění, Opava (Opava)
  1984   Aleš Veselý: Barevné kresby - skicy - plastické objekty (Pracovní výstava jako pokus o informace)
  1985   František Janoušek: Obrazy a kresby 1929 - 1942, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1985   František Vobecký: Raná tvorba 1926-1938, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1985   Ivan Kafka
  1986   Zdena Fibichová: Plastiky a kresby, Dům umění, Opava (Opava)
  1987   Installaatiot ja dokumentionti (Ivan Kafka)
  1988   Čestmír Kafka: Kresby a obrazy z let 1942-1947
  1990   Aleš Veselý, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1990   Mikuláš Medek: Obrazy (Výběr z tvorby), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1991   Vladimír Preclík: Sochař, Orbis pictus, spol. s r.o., Praha
  1992   Adolf Hoffmeister (1902-1973): Výběr z díla, Památník národního písemnictví, Praha
  1993   Václav Tikal, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1993   Zbyšek Sion: Obrazy 1958-1993, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1996   Josef Sudek: Sedmá strana kostky, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1996   Wrota do nieskończoności (Vladimír Boudník z kolekcji praskich)
  1998   Aleš Veselý: Obsese, realita, utopie (1998)
  1999   Libor Fára: Tečka čára…, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  1999   Vladimír Preclík, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2000   Naděžda Plíšková: Ticho se musí pěstovat, Galerie Gambit, Praha
  2000   Sochařka Hana Wichterlová, Krajská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2000   Zbyšek Sion: Ve sbírce moderního umění poličské galerie, Městské muzeum a galerie, Polička (Svitavy)
  2002   Eva Bednářová
  2002   Mikuláš Medek, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  2017   Margita Titlová Ylovsky: Identita, Aparat, Brno (Brno-město)
  2023   Margita Titlová Ylovsky: Identita – 80. léta, Galerie hlavního města Prahy, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Jan Koblasa, Mikuláš Medek: Výstava obrazů z let 1959-1963, Svaz československých výtvarných umělců, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1964   Imaginativní malířství 1930-1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1965   Jeune avant-garde tchécoslovaque, Galerie Lambert, Paříž (Paris)
  1965   Konfrontace III, Český fond výtvarných umění, Praha
  1966   Nouvelle génération tchécoslovaque
  1966   Štyrský a Toyen (1921 - 1945), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1967   Fantasijní aspekty současného českého umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1968   Lignano Biennale 1: Rassegna Internazionale d'Arte Contemporanea (Lignano, 25 Agosto – 6 Ottobre 1968), Lignano Biennale 1: Rassegna Internazionale d'Arte Contemporanea, Edizioni Centro Di, Florencie (Firenze)
  1969   Phases, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1969   Sept jeunes peintres Tchécoslovaques
  1969   Surrealismus in Europa: Phantastische und visionäre Bereiche, Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1970   Grafica simbolista cecoslovacca, Galeria Michelucci, Florencie (Firenze)
  1974   Česká kresba z přelomu století (I. symbolismus), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1974   Phases, Musée communal des beaux-arts d'Ixelles (Musée d'Ixelles), Ixelles
  1976   Sursum 1910-1912, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1981   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Štyrský Toyen Heisler, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  1983   Dessins tchèques du 20e siècle, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  1983   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (Obrazy a plastiky), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1986   Devětsil (Česká výtvarná avantgarda dvacátých let), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1986   Futurismo & Futurismi, Bompiani, Milán (Milano)
  1987   A l'ouest de Prague (Cinq artistes contemporains)
  1987   Česká avantgarda Španělsku
  1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Skupina Ra, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   The Ninth Annual Boston Drawing Show
  1989   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
  1989   Devětsil (A 20-as évek Czeh avantgardja)
  1989   Devětsil: Czeska awangarda artystyczna lat dwudziestych, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
  1990   Devětsil (Czech Avant-Garde Art, Architecture and Design of the 1920s and 30s), Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
  1993   Archetypy / Archetypes, Nakladatelství KPK, Praha
  1994   Z českého výtvarného umění, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
  2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Ilustrace Josefa Šímy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Sny (1925 - 1940) (Zrození díla ze zdrojů psychických modelů polospánku, prostřednictvím věrných ilustrací snových objektů a autentických záznamů snů.), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1974   Le dessin surréaliste, Éditions Cercle d'Art, Paříž (Paris)
  1987   Toyen (Das malerische Werk), Verlag Neue Kritik, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
  1995   Inde, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1996   Kazimír Malevič a suprematismus, Torst, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938)), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2003   Sny (1925 - 1940) (Zrození díla ze zdrojů psychických modelů polospánku, prostřednictvím věrných ilustrací snových objektů a autentických záznamů snů.), Nakladatelství Argo, Praha
  2010   Bratislavské konfrontácie, Petum, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2014   Československý spisovatel 1950-1991, Společnost Topičova salonu, Praha
  2016   Hoffmeister's Ironic Chronicle, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2018   Opus International, PageFive, Praha 7
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Eva Kmentová (In memoriam), Jazzová sekce, Praha
  1984   Sborník památce Alberta Kutala
  1987   Sborník památce Václava Navrátila
  1990   Proudy české umělecké tvorby 19. století (Sen a ideál), Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  2007   Utopien und Konflikte (Dokumente und Manifeste zur tschechischen Kunst 1938-1989), Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe
  2008   Výtvarné umění 1950-1971, 1990-1996, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2013   Václav Boštík: O něm a s ním, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2015   Cesty mohou býti rozličné (Výstavy současného umění v ústavech Akademie věd České republiky), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1982   Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs, Office du Livre S.A., Fribourg
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Gotthold Ephraim Lessing: Laokoon..., Výtvarná práce, 8-9
  1961   Benvenuto Cellini: Vlastní životopis..., Výtvarná práce, 4-5
  1961   Japonský architekt Kenzo Tange, Výtvarná práce, 7
  1961   M. Major: Geschichte der Architektur..., Výtvarná práce, 4-6
  1961   NERVIHO sportovní stavby, Výtvarná práce, 12
  1961   Nové hodnocení secese, Výtvarná práce, 4-5
  1961   Philip Dark: Benin Art, Výtvarná práce, 5
  1961   Pozdrav Josefu Šímovi, Výtvarná práce, 9
  1961   Prameny XX. století, Výtvarná práce, 12
  1961   Secesní architektura (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 7-8
  1961   Secesní užité umění, Výtvarná práce, 16
  1961   Secesní užité umění, Výtvarná práce, 12
  1961   Užitá grafika v Anglii, Výtvarná práce, 9
  1961   Výstava Františka Kupky, Výtvarná práce, 5-6
  1962   Fillova výstava v Hradci Králové, Výtvarná práce, 9-10
  1962   Jarní výstava 1922, Výtvarná práce, 3-4
  1962   Několik poznámek k poznámkám J. Císařovského, Výtvarná práce, 5-6
  1962   Nové tendence v českém malířství první poloviny dvacátých let, Výtvarné umění, 250-267
  1962   Nové tendence v českém malířství první poloviny dvacátých let (dokončení), Výtvarné umění, 289-305
  1962   Povaha a význam secese, Výtvarné umění, 20-32
  1962   Výstava Poezie 32, Výtvarná práce
  1962   Výtvarná teorie Devětsilu, Výtvarná práce, 10.ročník, 5.číslo, 6
  1962   Wybór prac graficznych Vladimira Boudnika... / Le choix des oeuvres graphiquest de Vladimir Boudnik..., Vladimír Boudník
  1962   Z nových knih (Nejskromnější umění), Výtvarná práce, 10.ročník, 13.číslo, 5-6
  1963   Dvě syntézy o negerské plastice (Eliot Elisofon: The Sculpture of Africa, Ladislas Segy: African Sculpture speaks (Recenze)), Výtvarné umění, 40-42
  1963   František Muzika, Výtvarné umění, 166-177
  1963   Jubileum Františka Janouška, Výtvarná práce, 9-9
  1963   Koláže Karla Teiga, Výtvarná práce, 11.ročník, 19-20.číslo, 6-6
  1963   Na počátku jsme označili Medkovu tvorbu..., Jan Koblasa, Mikuláš Medek: Výstava obrazů z let 1959-1963, 2-4
  1963   Nová instalace moderního umění na Hluboké, Výtvarná práce, 12-12
  1963   O umělecké avantgardě (Hovoří Miroslav Lamač, Bohumír Mráz, Luděk Novák, Jiří Šetlík, František Šmejkal), Dějiny a současnost, 5.ročník, 11-12.číslo, 36-45
  1963   Výstava stigmatizačních objektů Aleše Veselého..., Aleš Veselý
  1963   Výtvarná teorie Devětsilu, Výtvarná práce, 6-7
  1964   Dogmatismus, sektářství a normalizace ve výtvarném umění, Plamen, 160-161
  1964   Imaginativní malířství, Tvář, 8.číslo, 19-22
  1964   Konfrontace 1960, Tvář, 26-27
  1964   Odpověď Etapě, Výtvarná práce, 8
  1964   Svědectví malířů (Recenze), Výtvarné umění, 379-379
  1964   Výstavou imaginativního malířství chceme...
  1964/08/14   Vídeň kolem r. 1900 a dnes, Výtvarná práce, 12.ročník, 13.číslo, 12-12
  1965   Heisler, Výtvarné umění, 414-419
  1965   Chiméry Bohumíra Mráze, Tvář, 2.ročník, 5.číslo, 39-41
  1965   Imaginativní malířství, Umění, 440-461
  1965   Krize a východiska, Výtvarná práce, 13.ročník, 10-11.číslo, 5-5
  1965   Mikuláš Medek, Výtvarná práce, 13.ročník, 8.číslo, 5-6
  1965   Návrat Zdeňka Sklenáře, Výtvarná práce, 13.ročník, 15.číslo, 6-6
  1965   Noví realisté & pop-art, Výtvarná práce, 13.ročník, 4.číslo, 12-12
  1965   Osobnost i dílo Vladimíra Boudníka, Vladimír Boudník
  1965   Retrospektivy Václava Tikala, Výtvarná práce, 13.ročník, 22.číslo, 6-6
  1965   Surréalisme et peinture imaginative en Tchécoslovaquie, Phases, 11.ročník, 10.číslo, 47-57
  1965   V době, kdy se u nás abstrakce stala už dávno módou..., Konfrontace III
  1966   Artificialismus, Výtvarné umění, 380-391
  1966   Eros surrealismu, Výtvarná práce, 6-6
  1966   Kinetická tvorba, která dnes..., Frank J. Malina
  1966   Květnová Paříž, Výtvarná práce, 12
  1966   Po dlouhém období hegemonie nefigurativní tvorby..., Jan Koblasa: Apokalypsa
  1966   Podmínky a předpoklady kritiky, Výtvarná práce, 12-12
  1966   Proměnlivou, mnohosměrnou, neustále se obnovující povahou své tvorby..., Katalog k výstavě prací Jana Koblasy z let 1958-1965
  1967   Alchimages de Ladislav Novak, Phases, 72
  1967   Z ateliéru Zbyška Siona, Výtvarné umění, 146-147
  1967   Zbyšek Sion, Výtvarné umění
  1967   Zbyšek Sion, Phases, 73-74
  1968   Alchimages ou la transmutation de la banalité, Opus International, 9.číslo, 44-45
  1968   From the studio of Čestmír Janošek, Výtvarné umění
  1968   Le grand jeu de Joseph Sima, Opus International, 9.číslo, 21-26
  1968   Le Réve dans de Jindřich Štyrský, Výtvarné umění
  1968   L'imagination critique de Vozniak, Opus International, 9.číslo, 44-44
  1968   Métamorphoses de la chaise, Opus International, 9.číslo, 45-45
  1968   O Národní galérii trochu jinak, Výtvarná práce, 7-7
  1968   Sen v díle Jindřicha Štyrského, Výtvarné umění, 286-291
  1968   Šíma v Musée d'Art Moderne, Výtvarná práce, 1-8
  1968   Z ateliéru Čestmíra Janoška, Výtvarné umění, 506-507
  1968   Zhrzený zachránce (čili jak to bylo s výstavou imaginativního malířství), Výtvarná práce, 10-10
  1969   Dubuffetovy architektonické projekty, Výtvarná práce, 10-10
  1969   Když začala Světová literatura..., Světová literatura, 462-463
  1969   L'art de subversion, Phases, 19-22
  1969   Od multiplů k nivelisovanému vkusu, Výtvarná práce, 3
  1969   Sex a eros v současném umění, Výtvarná práce, 9
  1969   Tři retrospektivy, Výtvarná práce, 8
  1970   Čtyři tváře nové figurace, Výtvarné umění, 396-403
  1970   Ediční poznámka, Sny (1925 - 1940), 119-119
  1970   Festival sněhu, Výtvarná práce, 5
  1970   Frantisek Janousek (1890-1942), Phases, 2 (2e série).číslo, 84-87
  1970   František Šmejkal (Anketa Socha a město), Výtvarné umění, 470-470
  1970   Noviny , ilustrované časopisy, knihy..., Orbis Pictus Ladislava Nováka
  1970   Publikace českých surrealistů (Recenze), Výtvarné umění, 525-528
  1973   Sen v díle J. H. Füssliho, Umění, 126-143
  1973   Světové kultury a moderní umění, Umění, 356-362
  1974   Básník noci (K rané tvorbě Františka Koblihy), Umění, 340-354
  1975   Kosmické vejce: Příspěvek k problému archetypální symboliky, Umění, 226-258
  1976   K problematice druhé symbolistní generace, Sursum 1910-1912
  1978   Umění protestu: česká avantgarda v době španělské občanské války, Umění, 263-276
  1980   Secesně-symbolistní tvorba Ladislava Šalouna (Drobná plastika a kresba), Umění, 469-479
  1981   Der sich wandelnde..., Jan Koblasa, 238-238
  1981   Jan Koblasa - Maler und Bildhauer, Jan Koblasa, 250-252
  1981   Výstava kreseb Ladislava Šalouna (Výstavy), Výtvarná kultura, 62-62
  1982   Český konstruktivismus, Umění, 30.ročník, 214-243
  1982   Libor Fára, Libor Fára: Tečka čára…, 63-67
  1982   Medek, Mikuláš (1926, Prague - 1974, Prague), Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs, 274
  1983   Espressionnisme et cubisme, Dessins tchèques du 20e siècle, 7-8
  1983   Groupe 42, Dessins tchèques du 20e siècle, 53-53
  1983   L'Art abstrait, Dessins tchèques du 20e siècle, 19-19
  1983   Surréalisme et art imaginatif, Dessins tchèques du 20e siècle, 27-28
  1984   Dílo Aleše Veselého - který jeznám francouzskému publiku..., Aleš Veselý: Barevné kresby - skicy - plastické objekty
  1984   Giorgio de Chirico a české umění, Umění, 32.ročník, 6.číslo, 486-503
  1984   Návraty k přírodě, Sborník památce Alberta Kutala, 20-31
  1985   Janouškova tragická vize světa, František Janoušek: Obrazy a kresby 1929 - 1942
  1985   Jiří Padrta (1929-1978), Sborník památce Jiřího Padrty, 4-6
  1986   Kurt Schwitters a Praha, Umění, 186-190
  1986   Sionova podobenství světa, Sborník památce Václava Nebeského, 59-65
  1987   Štyrský mezi Erotem a Thanatem, Sborník památce Václava Navrátila, 53-60
  1987   Utopie avantgardy, Umění, 2-7
  1988   Bludný balvan, Linie / barva / tvar, 118-123
  1988   Expresionismus, dada a české umění (Polemika), Sborník památce Olega Suse, 72-100
  1988   Futurismus a české umění, Umění, 20-52
  1988   Prehistorie Čestmíra Kafky, Čestmír Kafka: Kresby a obrazy z let 1942-1947
  1988   Retrospektiva Skupiny Ra v Domě U zvonu, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 10.číslo, 8
  1989   20-as évek Cseh avantgardja, Devětsil
  1989   Mezi meditací a expresí, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 2.číslo, 2
  1989   Surrealismus a české umění, Umění, 377-399
  1990   Aleš Veselý je sochař snící... / Ales Vesely (1936) is a sculptur dreaming..., Aleš Veselý
  1990   Na počátku jsme označili Medkovu novou tvorbu jako..., Mikuláš Medek: Obrazy, 40-40
  1990   Návraty k přírodě, Výtvarná kultura, 15-21
  1991   Aleš Veselý, Český informel, 228-230
  1991   Argumenty 1, Český informel, 243-244
  1991   Jan Koblasa, Český informel, 227-228
  1991   Kdo je Vladimír Boudník?, Český informel, 230-231
  1991   Konfrontace - 1960, Český informel, 246-247
  1991   Metamorfózy, židle 1966, Český informel, 248
  1991   Mezi Erótem a Thanatem, Výtvarné umění, 65-69
  1991   Nefigurativní umění v Československu, Český informel, 225-226
  1991   Výstava D, o jejíž uspořádání... (Texty z připravovaného katalogu Výstavy D, Nová síň, Praha, březen - duben 1964), Český informel, 232-234
  1992   Diskusní příspěvky, Česká kultura na přelomu 50. a 60. let, 44-46
  1993   Povídání Františka Šmejkala s Václavem Boštíkem o souvislostech, shodě a rozdílech v jeho díle ve vztahu k tvorbě Josefa Šímy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  1994   Poznámky ke Karlu Teigemu, Umění / The Art, 50-62
  1995   Rykr, Zdeněk, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 704
  1996   Česká avantgarda v době španělské občanské války, České imaginativní umění, 242-257
  1996   Česká symbolická grafika, České imaginativní umění, 30-56
  1996   Geneze snů v díle Františka Muziky, České imaginativní umění, 280-289
  1996   Giorgio de Chirico a jeho vliv na české umění, České imaginativní umění, 56-73
  1996   Imaginativní fotografie, České imaginativní umění, 208-218
  1996   Imaginativní malba Františka Vobeckého, České imaginativní umění, 203-208
  1996   K problému fantazijních a imaginativních tendencí v umění obecně, České imaginativní umění, 14-28
  1996   Klíč snů Jindřicha Štyrského, České imaginativní umění, 178-200
  1996   Krize a východiska skupiny Šmidrů, České imaginativní umění, 402-414
  1996   Lyrický a imaginativní kubismus, České imaginativní umění, 73-111
  1996   Obecná situace české výtvarné scény padesátých až poloviny šedesátých let, České imaginativní umění, 370-385
  1996   Objekty , koláže, asambláže a imaginativní zdroje inspirace, České imaginativní umění, 473-520
  1996   Panorama Skupiny Ra, České imaginativní umění, 298-315
  1996   Phases a české malířství, České imaginativní umění, 466-472
  1996   Pozice avantgardí tvorby v době vypuknutí války, České imaginativní umění, 261-269
  1996   Poznámka k archetipální teorii ve výtvarném umění, České imaginativní umění, 521-555
  1996   Prameny fantazie v díle Františka Muziky, České imaginativní umění, 200-202
  1996   Přechod k nefigurálnímu umění, České imaginativní umění, 384-403
  1996   Přímé prodloužení surrealistické tradice a imaginativní malby po roce 1945, České imaginativní umění, 317-366
  1996   Skupina Konfrontace, České imaginativní umění, 414-447
  1996   Skupina surrealistů v ČSR, České imaginativní umění, 134-141
  1996   Surrealismus a mladá nastupující generace, České imaginativní umění, 289-298
  1996   Surrealismus v díle Jindřicha Štyrského a Toyen, České imaginativní umění, 160-178
  1996   Surrealistická skupina UDS, České imaginativní umění, 461-466
  1996   Velká hra Josefa Šímy, České imaginativní umění, 140-160
  1996   Vliv surealismu na díla dalších českých umělců, České imaginativní umění, 218-242
  1996   Výstava D, České imaginativní umění, 446-460
  1996   Výstava Poesie 1932 ((České imaginativní umění)), České imaginativní umění, 114-133
  1996   Ztracený profil basníka Jindřicha Heislera, České imaginativní umění, 268-280
  1997   Hospodská romantika, Labyrint revue, 150-153
  1998   Jsem uvnitř, nemohu ven,... / I'm inside, I can't get out,..., Aleš Veselý: Obsese, realita, utopie
  2001   Imaginativní malířství, České umění 1938-1989, 263-265
  2001   Návraty k přírodě, České umění 1938-1989, 360-364
  2001   Nefigurativní umění v Československu, České umění 1938-1989, 239-241
  2001   Výstava D, České umění 1938-1989, 259-262
  2002   Mikuláš Medek, Mikuláš Medek, 69-74
  2006   Kosmické vejce (Příspěvek k problému archetypální symboliky), Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, 335-341
  2006   Návraty k přírodě, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, 368-370
  2007   Metamorfózy světla (K pozdní tvorbě Josefa Šímy), Revue Art, 34-37
  2007   Nonfigurative Kunst in der Tschechoslowakei, Utopien und Konflikte, 189-191
  2013   František Šmejkal, S Václavem Boštíkem o Josefu Šímovi (Věnováno Václavu Boštíkovi k jeho osmdesátým narozeninám), Václav Boštík: O něm a s ním, 85-91
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Mondrianova výstava
  1965   Problémy retrospektivních výstav, Výtvarná práce, 10-10
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
dopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963/10/10   Vážení soudruzi! Navrhuji Vám k vydání monografii Mikuláše Medka...
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Adolf Hoffmeister: Poslední díla - Last works (Ke stému výročí narození), Galerie Millennium, Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Irena Dedicova: Tableaux - Aquarelles, Galerie Solstice, Paříž (Paris)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965/11/20   Výtvarné umění, 15.ročník, 9.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966/10/10   Výtvarné umění, 16.ročník, 8.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967/05/10   Výtvarné umění, 17.ročník, 3.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968/01/20   Výtvarné umění, 17.ročník, 10.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968/11/15   Výtvarné umění, 18.ročník, 6.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Opus international, 19-20.číslo
  1970/02/16   Výtvarné umění, 19.ročník, 8.číslo, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1970/05   Phases, 16.ročník, 2 (2e série).číslo
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Vladimír Preclík: *50 (Vladimíru Preclíkovi k padesátinám)
  nedat   František Muzika: Peintures - Dessins - Lithographies, Galerie Lambert Monet, Ženeva (Genève)
soupis díla
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Zdena Fibichová, Preclík Vladimír, _
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960/12   Nefigurativní umění v Československu (Mikuláš Medek)
  1968   Ladislav Novák: Alchymáže čili transmutace banality
  1975/08   Několik vzpomínek na Mikuláše Medka
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Adolf Hoffmeister: 20. - 30. léta v Praze, Kresby

František Šmejkal

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50), Galerie hlavního města Prahy, Praha

František Šmejkal

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Aleš Veselý je sochař snící... / Ales Vesely (1936) is a sculptur dreaming..., Aleš Veselý

František Šmejkal

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965/09/14 - 1965/10/20   Vladimír Boudník, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1966/05/06 - 1966/06/08   Václav Tikal: Posmrtná výstava malířského díla 1941 - 1965, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1967/03/24 -   Václav Tikal: Malířské dílo 1941 - 1965, Mánes, Praha
1968/05/22 - 1968/06/23   Josef Šíma: Obrazy a kresby, 1. část, Valdštejnská jízdárna, Praha
1980/04 - 1980/05   Ladislav Šaloun: Drobná plastika, kresby, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1981/09 - 1981/10   František Muzika: Obrazy, kresby, scénické návrhy, knižní grafika, Valdštejnská jízdárna, Praha
1981/09/22 - 1981/11/01   Ladislav Šaloun: Drobná plastika a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1985/01/17 - 1985/02/17   František Vobecký: Raná tvorba 1926-1938, Staroměstská radnice, Praha
1985/05/21 - 1985/06/30   František Janoušek: Obrazy a kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1964/03 - 1964/04   Imaginativní malířství 1930-1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1964/07/17 - 1964/08/30   K výtvarné problematice 30. let, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1967/06/20 - 1967/07/16   Fantasijní aspekty současného českého umění, Galerie Václava Špály, Praha
1968/05/26 - 1968/09/20   Alternative attuali 3, Castello Spagnolo, L´Aquila
1974/10   Česká kresba z přelomu století - I. symbolismus, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1976   Sursum 1910-1912, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1983/08/30 - 1983/10/02   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (obrazy a plastiky), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1983/10/12 - 1983/12/12   Dessins tchèques du 20e siècle, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
1984/02   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (obrazy a plastiky), Staroměstská radnice, Praha
1986/04/22 - 1986/05/25   Devětsil: Česká výtvarná avantgarda dvacátých let, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1986/06/10 - 1986/07/13   Devětsil: Česká výtvarná avantgarda dvacátých let, Staroměstská radnice, Praha
1987/07/10 - 1987/08/25   Česká avantgarda Španělsku, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1988/02/12 - 1988/02/12   Mezi meditací a expresí, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1988/06/23 - 1988/07/24   Ninth Annual Boston Drawing Show. Drawings from Czechoslovakia,, Mills Gallery, Boston (Massachusetts)
1988/06/23 - 1988/09/11   Skupina Ra, Dům U Kamenného zvonu, Praha

František Šmejkal

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1972/09/28 - 1972/11/18   Frantisek Muzika: Ölbilder, Zeichnungen, Druckgraphik der Jahre 1930 bis 1972, Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
1978/05 - 1978/06   Josef Wagner: Raná tvorba, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1979/06/07 - 1979/08/19   František Muzika: Obrazy z let 1933-1974, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1980/06/22 - 1980/09/07   Josef Wagner: Raná tvorba, Galerie plastik, Hořice (Jičín)
1981/09/22 - 1981/11/01   Ladislav Šaloun: Drobná plastika a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1981/11/15 - 1982/01/24   Vladimír Preclík: Sochařské dílo 1970 - 1980, Okresní vlastivědné muzeum, Vsetín (Vsetín)
1983/09/27- 1983/10/14   Libor Fára: Relax 83, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1985/05/21 - 1985/06/30   František Janoušek: Obrazy a kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961/11/14 -   Karel Nepraš a Jan Steklík, Výstavní síň mladých Za pasáží, Pardubice (Pardubice)
1986/04/22 - 1986/05/25   Devětsil: Česká výtvarná avantgarda dvacátých let, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1988/06/23 - 1988/09/11   Skupina Ra, Dům U Kamenného zvonu, Praha

František Šmejkal

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   V Pardubicích, ve výstavní síni Za pasáží..., Výtvarná práce, 11
  1963   Edice Obolos, Výtvarná práce, 13-13
  1964   Poznamka k diskusi v časopise Dějiny a současnost, Výtvarná práce, 8
  1966   L'art aujourd'hui en Tchécoslovaquie, Les Annales, 61-63
  1966   L'art tchècoslovaque aujourd'hui, Les Lettres française, 27-28
  1966   Pařížská sezóna, Výtvarná práce, 12
  1966   Polemika (Kritika a sebekritika), Výtvarná práce, 11
  1967   Třikrát o našem umění, Výtvarná práce, 11
  1968   Aktiv teoretiků, Výtvarná práce, 1
  1968   Magnetická pole, Výtvarná práce, 6
  1968   V Domě umění v Českých Budějovicích zahájili 29. března..., Výtvarná práce, 2-2
  1987   Le monument funéraire du peintre Jindrich Styrsky..., Revue K
  1990   Odeonský Rittstein (Rittsteinův Bulgakov), Nové knihy, 3-3
  1990   Slavný umělec téměř neznámý, Lidová demokracie, 46.ročník, 151.číslo, 5
  1991   Dvě výstavy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  1993/09/02   Ani labuť, ani lůna (Mýty a legendy avantgardy), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17 - 18.číslo
  1995   Cesta k outsiderům, Výtvarné umění, 3-4.číslo, 26-32
  1995   Reflexe osamění, České moderní umění 1900-1960, 263-278
  1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, 8-19
  1996   František Kupka's creation in visual art: "organic" and czech connections, Umění, 44.ročník, 1.číslo, 16-40
  1997   Snář českého surrealismu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1997   Za principem slasti, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1999   České muzeum výtvarných umění několikrát dokázalo,..., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  2002   K mým nezapomenutelným zážitkům patří..., Edouard Jaguer: Výběr z díla, 14-16
  2002   Medkova cesta od figur ke znakům (V Galerii Rudolfinum se otevírá dosud největší retrospektiva předního českého surrealisty), Mladá fronta Dnes, 13.ročník, 97.číslo
  2002   Pochyby o "svatořečení" Mikuláše Medka (Výstava v Rudolfinu přitahuje diváky. To stačí? A co vážná diskuse o umělcově díle i životě?), Mladá fronta Dnes, 13.ročník, 174.číslo
  2007   Pierre Restany a české umění v letech 1960 - 1970; hledání alternativy nového realismu, Proměny dějin umění, 233-246
  2008   Osamělý běžec (Recenze publikace), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  2010   Příběhy programů a manifestů, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 361-372
  2013   Rytmy + pohyb + světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2019   Výstava Margity Titlové Ylovsky ve vyhořelém Veletržním paláci, 220 míst AVU, 232