Výtvarná práce

subtitle: 4
imprint date: 1961/02/28
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 9
number: 4
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 475 x 315