Výtvarná práce

subtitle: 11
imprint date: 1970/05/26
publisher: Svaz českých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 18
number: 11
number of pages: 8
language: czech
dimensions: 468 x 324