Milena Lamarová

* 4. 11. 1930, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 30. 1. 2006, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Curator, Art Historian,

 

nationality: Czech
sex: female

NK AUT: jk01071431
WIKIDATA: Q93380511
VIAF: 15291545

notes:
zaměření na design 2. pol. 20. stol., N

Milena Lamarová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Royal College of Art, Londýn (London)
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta

Milena Lamarová

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   AICA, československá sekce, *

Milena Lamarová

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/05/06 - 2005/05/30   Czech 100 Design Icons, Stilwerk, Berlín (Berlin)
2007/02/27 - 2007/03/04   Czech Grand Design 2006, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1991/05/29   Český kubismus v užitém umění, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)

Milena Lamarová

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Czech 100 Design Icons, CzechMania, Praha
  2005   Czech 100 Design Icons, CzechMania, Praha
  2007   Czech Grand Design 2006
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Geneze designu nábytku, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2012   The History of Modern Furniture Design, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Artemis a Dr. Faust (Ženy v českých a slovenských dějinách umění), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VII. L – Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Několik slov M. Lamarové, Výtvarná práce, 2
  2006   Za Milenou Lamarovou, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2008   Milena Lamarová aneb Židle a izolátor hledají signaturu, Artemis a Dr. Faust, 111-123
  2012   Medailony, Geneze designu nábytku, 245-303
  2021   Hledání místní zkušenosti (Vznik feministického vědomí československých umělkyň), A2: Kulturní čtrnáctideník, 17.ročník, 18.číslo, 14-14
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Muzeum východních Čech v Hradci Králové: Program duben-srpen 1991, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)

Milena Lamarová

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Den Stora Modeboken, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1969   O bytech a lidech, Merkur, propagační a nakladatelský podnik, Praha
  1982   Cubismo cecoslovacco (Architetture e interni), Electa, Milán (Milano)
  1985   Průmyslový design (Stroje, nástroje, průmyslové výrobky), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Oděvní tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Encyclopédie illustrée du Costume et de la Mode, Gründ, Paříž (Paris)

Milena Lamarová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Sheila Hicks, Muzeum tapiserie, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
  1976   Lubomír Netušil
  1983   Zdena Fibichová
  1984   Zdena Fibichová, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Tišnov (Brno-venkov)
  1984   Zdena Fibichová: Kresby
  1987   Eva Brodská, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1990   Jiří Šuhájek, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1993   Bořek Šípek: Blízkost dálky - architektura, design
  1993   Václav Cigler
  1995   Zorka Ságlová 1965 - 1995, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1996   Milan Knížák: Nový ráj
  1997   Eva Brodská, Unie výtvarných umělců ústecké oblasti, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1998   Jiří Pelcl: Design 1995-1998
  2000   Petr Franta: Na hraně / On the Edge, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  2001   Frank Lloyd Wright a česká architektura, Obecní dům, Praha
  2001   Václav Cigler, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Eva Brodská: Potichu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  nedatováno   Bohuslav Šimice, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Skupina XX, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1967 (nedat.)   Czechoslovak Industrial Design (Anthology of Industrial Design / Sborník pro otázky průmyslového návrhu), Rada výtvarné kultury výroby, Praha
  1971   Intersymposium keramiky 1971: Karlovy Vary, Uherské Hradiště, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1972   Design a plastické hmoty, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1976   Český kubistický interiér, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1978   Tapiserija i staklo u Čehoslovačkoj, Muzej primenjene umetnosti, Bělehrad (Beograd)
  1982   Alexius Appl: Kov a světlo, Jindřich Švec: Tapiserie, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
  1984   Czechoslovakia Cubism (The World of Architecture, Furniture and Craft), Parco Co., Ltd., Tokio (Tokyo)
  1985   Století designu (ze sbírek Uměleckoprůmyslovémo muzea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1987   Skleněná plastika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1987   Umění módy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1987   Zdeněk Kovář a jeho žáci, Národní galerie v Praze, Praha
  1988   Interiérové objekty, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1988   Studio Atika
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1990   Devětsil (Czech Avant-Garde Art, Architecture and Design of the 1920s and 30s), Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925), Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  1992   Cubisme tchéque, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925), Laurence King Publishing Ltd., Londýn (London)
  1995   Česká architektura 1945–1995 / Czech Architecture 1945–1995, Obec architektů, Praha
  1999   Signum design (Český design 1980-1999), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1999   Signum Design (Czech Design 1980-1999), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design), Modernista, Praha
  2007   Atika 1987-1992 (Emoce a forma / Emotion and Form), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2014   Things and Words (Art Industry, Applied Arts and Design in Czech Theory and Criticism 1870–1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Ženy u slova, Nakladatelství politické literatury, Praha
  1982   Cubismo cecoslovacco (Architetture e interni), Electa, Milán (Milano)
  1991   Český kubismus: Architektura a design 1910-1925, Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2005   Dějiny českého výtvarného umění 1939-1958 (V), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2005   Design: Aktualita, nebo věčnost? (Antologie textů k teorii a dějinám designu), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2013   Zlínská Umprumka (1959-2011). Od průmyslového výtvarnictví po design, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Sborník statí na počest 60. výročí narození PhDr. Dagmar Hejdové CSs., Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband)
  1996   Z dějin průmyslového designu 1, Národní technické muzeum, Praha
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Jak jsme hledali Picassa, Výtvarná práce, 4-5
  1961   Mezinárodní úspěch naších potištěných tkanin, Výtvarná práce, 6
  1961   Nové možnosti textilu, Výtvarná práce, 7
  1961   Nové pojetí tradičního materiálu, Výtvarná práce, 5-6
  1961   Nové potištěné tkaniny, Výtvarná práce, 6
  1961   Porcelanové zamyšlení bez dekoru, Výtvarná práce, 6-7
  1961   Stíny a světla našich večerů, Výtvarná práce, 6
  1961   Textil a průmysl, Výtvarná práce, 6
  1962   Keramika a středověk, Výtvarná práce, 10.ročník, 13.číslo, 4-5
  1962   Svébytná textilní disciplina, Výtvarná práce, 8
  1965   Nová kolekce bytového textilu, Výtvarná práce, 8
  1966   Aktuální nebo neaktuální, Výtvarná práce, 5-5
  1966   Intenzívně užívané umění, Výtvarná práce, 4-5
  1966   Švédské perpetuum mobile, Výtvarná práce, 12
  1966   Trh marnosti (Viva Gemultichkeit!), Výtvarná práce, 7-7
  1966   Trh marnosti (Luxus náš vezdejší), Výtvarná práce, 10
  1966   Trh marnosti (Architekti, inženýři, op-art a dnešek), Výtvarná práce, 9
  1966   Trh marnosti (Žadost o vysvětlení aneb chudá příbuzná jménem Claudia), Výtvarná práce, 9
  1966   Trh marnosti (Deset roků autority), Výtvarná práce, 9
  1966   Trh marnosti (Ostře sledované klauzury), Výtvarná práce, 9
  1966   Trh marnosti (Razítko cti netratí), Výtvarná práce, 9
  1966   Trh marnosti (Mecenáši a sirotkové), Výtvarná práce, 9-9
  1966   Trh marnosti (Slova jako gimmicks), Výtvarná práce, 9
  1966   Trh marnosti (Proti židlím), Výtvarná práce, 8
  1966   Trh marnosti (O centimetr a karabinku), Výtvarná práce, 9-9
  1967   CID vystavuje, Výtvarná práce, 6
  1967   Dobře vypočítaná ostrost finského nože, Výtvarná práce, 9
  1967   Dotyk dřeva, Výtvarná práce, 9
  1967   Jak se dělá skupina, Výtvarná práce, 8-9
  1967   Lausannská konfrontace tapiserie, Umění a řemesla, 181-187
  1967   Osamělost přespolního běžce, Výtvarná práce, 5
  1967   Před montrealským zahájením, Umění a řemesla, 13
  1967   Švédsko - umění, dovednost, kultura, Umění a řemesla, 103-108
  1967   Tapio Wirkkala, věc charakteru, Výtvarná práce, 8
  1968   Dagmar Hendrychová, Výtvarná práce, 4
  1968   Di-Dialog, Výtvarná práce, 8
  1968   Hry s keramikou, Výtvarná práce, 5-5
  1968   Jsou vynikající výrobky vynikající?, Výtvarná práce, 7-7
  1968   Máme zapotřebí právě tohle?, Výtvarná práce, 12
  1968   Mnohostranné pojetí tapiserie Sheily Hicksové, Umění a řemesla, 194-198
  1968   Moderní umění a galérie, Výtvarná práce, 2
  1968   Národní galérie v roce 1968 (Rozhovor s ředitelem NG prof. dr. Jiřím Kotalíkem), Výtvarná práce, 3
  1968   Naštěstí všichni zahyneme dne 13. listopadu 2026 smrtí zadušením, Výtvarná práce, 2-8
  1968   Neobyčejně složitá procházka zahradou keramiky s Jaroslavem Pýchou, Výtvarná práce, 6
  1968   O co jde v Ostravě, Výtvarná práce, 1-3
  1968   Obchod s patriotismem. Byznys s dobou, Výtvarná práce, 8
  1968   Opožděný novoroční přípitek s příměsí jedu, Výtvarná práce, 6
  1968   Osvobozené dobrodružství módy, Výtvarná práce, 8
  1968   Předmět zvaný šperk, Výtvarná práce, 7
  1968   Ragonovo kde budeme žít zítra, Výtvarná práce, 10
  1968   Rakouský průmyslový design, Výtvarná práce, 4-5
  1968   Reprezentativní výstava borského skla, Umění a řemesla, 1.číslo
  1968   Rouška přes oči, Výtvarná práce, 1-2
  1968   Shromažďovat, ochraňovat, zverejňovat..., Výtvarná práce, 7-7
  1968   Skupina Edis, Výtvarná práce, 5
  1968   Spor nebo spolupráce?, Výtvarná práce, 6
  1968   Veletrh nesplněných přání, Výtvarná práce, 9
  1968   Vlákno a prostor, Výtvarná práce, 7
  1969   2. dopis z Londýna, Výtvarná práce, 16
  1969   Budoucnost Tate Gallery, Výtvarná práce, 16
  1969   Dopis z Londýna Hot Swing Cool, Výtvarná práce, 1
  1969   Hledání tváře, Výtvarná práce, 3
  1969   Místo recenze hlavou o soustavu hodnot tlouci, Výtvarná práce, 8-8
  1969   Norský design v Praze, Výtvarná práce, 2-2
  1969   Stroje na cokoliv, Výtvarná práce, 16
  1969   Variace na starosti, Výtvarná práce, 7
  1969   Variace na úzkosti, Výtvarná práce, 4
  1969   Variace na zodpovědnost, Výtvarná práce, 4-4
  1969   Variace na zrcadlení, Výtvarná práce, 5
  1970   Ars multiplicata, Výtvarná práce, 5
  1970   Cesty keramiky, Výtvarná práce, 18.ročník, 3.číslo, 8-8
  1970   Holandská keramika, sklo a tapiserie v Praze, Výtvarná práce, 3
  1970   Marginálie k výstavě aneb Polibek krajině (Spor o Ciglerovu výstavu), Výtvarná práce, 5-5
  1970   Nedbat zkušených, Výtvarná práce, 6
  1970   Několik slov prof. Kovářovi, Výtvarná práce, 2
  1970   Osamělý génius glasgowské školy, Umění a řemesla, 41-47
  1970   Poslední dogma-poslední koncepce umění pro život, Výtvarná práce, 11
  1970   Překračování, Výtvarná práce, 1-6
  1970   Řemeslo a výzkum, Umění a řemesla, 25-29
  1970   Slavnost vlákna, Výtvarná práce, 7
  1970   Tapiserie ze Španělska, Výtvarná práce, 11
  1970   Učitel a žáci, Výtvarná práce, 6
  1970   Víznerová-šperky Kuščynskyj-fotografie, Výtvarná práce, 6
  1971   Keramická konfrontace, Výtvarná práce, 5
  1971   Svěží Betlémská, Výtvarná práce, 5
  1973   Ornament proti nekonečnosti, Umění a řemesla, 30-34
  1975   Město zblízka, Umění a řemesla, 37-48
  1975   Vzdušné zámky pro Prahu, Umění a řemesla, 58-63
  1976   Textilní šperky Renaty Madarové, Umění a řemesla, 66-67
  1980   ÚBOK jubilantem, Umění a řemesla, 13-16
  1985   Kubistické poučení v díle Jiřího Krohy, Umění a řemesla, 23-25
  1987   Antonín Heythum a interiér, Umění, 139-143
  1988   Zwischen Ornament und Funktion, Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre, 114-133
  1989   Událost, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 14.číslo, 5
  1990   O dvou židlích a autorovi, Umění a řemesla, 13-18
  1991   Poslední tajemství Evropy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4.ročník, 26.číslo, 13-13
  1993/09/02   Ani labuť, ani lůna (Mýty a legendy avantgardy), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17 - 18.číslo
  1995   Obrazy a textil, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1995   Zorka Ságlová je v panoramatu českého umění... / Within the context of Czech art,..., Zorka Ságlová 1965 - 1995
  1996   Stroj jako plastika (Zlín a zakladatelé českého průmyslového designu), Z dějin průmyslového designu 1, 5-8
  1996   Univerzální ráj Milana Knížáka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7-7
  1997   Skládání a rozkládání Zorky Ságlové (Praha, Galerie Via art, 15. 4. - 30. 5.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  2001   Šedesátá léta nadčasová, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2005   Řemeslo a kybernetika, Design: Aktualita, nebo věčnost?, 133-136
  2007   Užité umění a design šedesátých let, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), 309-327
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Cesty k postmoderně (Průzkum osmdesátých let), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2000   Umění 1900 - 1930, Národní galerie v Praze, Praha
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Výtvarná poezie Zdeny Fibichové (Keramické reliéfy z let sedmdesátých), Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Návrh a bydlení 1988 (Studie o průmyslovém navrhování v oblasti bytové kultury), Ústav bytové a oděvní kultury (ÚBOK), Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Simona Rybáková
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Bořek Šípek: Blízkost dálky - architektura, design, Uměleckoprůmyslové museum, Praha

Milena Lamarová

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Sborník statí na počest 60. výročí narození PhDr. Dagmar Hejdové CSs., Uměleckoprůmyslové museum, Praha

Milena Lamarová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1993/03/11 - 1993/05/02   Bořek Šípek: Blízkost dálky - architektura, design, Pražský hrad, Nejvyšší purkrabství, Praha
1995/09/21 - 1995/10/29   Zorka Ságlová 1965 - 1995, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1976/07 - 1976/09   Český kubistický interiér, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1984/03 - 1985/03   Století designu, Výstavní síň generálního ředitelství Výstavby hlavního města Prahy, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1991/12/20 - 1992/03/01   Český kubismus 1909–1925, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992/05/26 - 1992/06/21   Situace 92, Mánes, Praha

Milena Lamarová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1987/04/11 - 1987/05/17   Eva Brodská, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1987/07/29 - 1987/08/12   Milan Kout: Keramika, Galerie na Můstku, Praha
1989/03/06 - 1989/03/23   Zorka Ságlová: Tapiserie, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1989/03/28 - 1989/04/13   Ivana Šolcová-Šrámková: Obrazy, grafika, sklo, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1993/07/12 - 1993/08/01   Václav Cigler: Projekty, sklo, kresby, Mánes, Praha
1995/09/21 - 1995/10/29   Zorka Ságlová 1965 - 1995, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1996/05/22 - 1996/06/30   Milan Knížák: Nový ráj (Design a móda), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1997/04/03 - 1997/05/16   Jaroslav Kadlec: Posezení v klubu gentlemanů, Tekton, Galerie bydlení, Praha 1
1997/04/14 - 1997/05/30   Zorka Ságlová: Obrazy, Galerie Via Art, Praha
2001/04/10 - 2001/04/29   Václav Cigler, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha

Milena Lamarová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Jiří David: Věnováno významným pražským kunsthistoričkám, Unie výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Situace 92 (Mánes se současnou tvorbou), Večerník Praha, 14-14
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Pět osobností, Praha, Klášter premonstrátů na Strahově, 7.9.-31.10.1993