Výtvarná práce

subtitle: 8

type of document: periodikum
imprint date: 1967/04/20
year's volume: 15
number: 8
number of page: 12
dimensions [mm]: 475 x 320
language: český

NK ČNB: cnb001534564

Výtvarná práce

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967 - 1967/05/14   Zbyšek Sion, Galerie na Karlově náměstí, Praha

Výtvarná práce

person   born
Boštík Václav   6. 11. 1913

Výtvarná práce

institution, city
Svaz československých výtvarných umělců, Praha

Výtvarná práce

institution, city
Rudé právo, tiskárna vydavatelství ÚV KSČ, Praha

Výtvarná práce

  institution, city, signature, notes  
  C 43815, svázaný ročník