Výtvarná práce

subtitle: 4
imprint date: 1968/03/20
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 16
number: 4
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 470 x 315