Výtvarná práce

subtitle: 21
imprint date: 1967/10/19
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 15
number: 21
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 475 x 320