Foto: archiv autora

Jan Baleka

* 13. 7. 1929, Olomouc (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
† 3. 4. 2023, Wiesbaden, Německo (Germany)
Curator, Art Historian, Aesthetician, art theorist

 

signature: al, nb
nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01010682

notes:
PhDr, autor výtvarných katalogů, encyklopedií výtvarného umění a monografií o českých i světových malířích.
Další šifry a pseudonymy: a, -a, jb-, jal, na, J.B., -JB-, nb, NB, Jiří Zeman, Hans Zerhau, js (přechodně, značka dr. Jaroslava Slavíka)

Spoluzakladatel AKL/Allgemeines Künstler-Lexikon - die bildenden Künstler aller Zeit und Völker, byl členem jeho mezinárodní rady, redaktorem rpo Čechy a Slovensko

Jan Baleka

Historik a teoretik umění pojímající dějiny umění jako historickou teorii umění, zaměřen na české a západoevropské malířství, sochařství a grafiku 20. a 21. století se zřetelem na česko-německé vztahy, na encyklopedické a slovníkové práce, na technologii umění. Autor scénářů (dokumenty, úzkometrážní filmy), věnuje se ediční práci a publicistice (eseje, kritiky, přednášky, rozhlasové realce), pedagogice, kurátorství. Činný na vědeckém pracovišti, v galeriích a muzeích.
Spjat s okruhy Umělecké besedy a Galerie Vincence Kramáře v Praze, s časopisy Texty a Proměny (New York)
Studia:
Filosofická fakulta University Palackého v Olomouci (1949-1953) – obor dějiny umění (V. Richter, I.Krsek) a estetika (B. Markalous-John, R. Chadraba). Učiteli byli též J.L. Fischer, M. Sobotka a J. Otáhalová-Popelová (filosofie), L. Pelikán (klasická archeologie), V. Kristen (pomocné vědy historické), J. Böhm (archeologie), O. Králík a P. Trost (literární teorie), J. Polišenský (historie).
Působil jako pomocná vědecká síla na Estetickém ústavu University Palackého.
Akademický titul PhDr. udělen 31.8. 1953, disertace: "Zdeněk Kratochvíl a jeho vztah k evropské karikatuře".
Spoluzakladatel (dnes mezinárodního) festivalu krátkometrážních filmů "Rychnovská osmička", obor biografická dokumentace. Autor řady krátkometrážních filmů a filmů v Čsl. televizi.
1964 zakládající člen mezinárodní vědecké rady pro Allgemeines Künstler lexikon - die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker (vydavatel postupně VEB E. A. Seemann Verlag Leipzig, K. G. Saur, Walter de Gruyter Leipzig-München), redaktor pro Čechy a Slovensko, autor 71 hesel A-Ž českých a německých umělců (1961-2012).
Autor hesel v Lexikon de Kunst I-V (Seemann)
1963-1983 Ústav teorie a dějin umněí ČSAV - příprava Dějin českého výtvarného umění (kapitoly z 20. a 30. let v malířství, sochařství a grafice, též se zváštním zřetelem k Moravě, česko-německé vztahy
1967-1969 člen organizačního výboru II., III. a IV. ročníku Mezinárodního sochařského symposia v Hořicích v Podkrkonoší
1969 Deutscher Akademischer Austausch-Dienst (DAAD), Bad Godesberg, stipendium
1969-1971 spoluzakladatel a redaktor celostátního kulturního měsíčníku Texty (1969-1971, Hradec Králové). Založil a řídil v nakladatelství Kruh (Hradec Králové) edici Ars.
1984 po odchodu do exilu (1983 - Německo) odsouzen v ČSSR v nepřítomnosti k trestu odnětí svobody
1984-1992 vedení ediční řady Mühlheimer Monographien, soupisové práce, přednášky, činnost ve sdružení umělců Kunstverein Mülheimer Künstler
v exilu přispíval do časopsiů Obrys/kontru Mnichov, Proměny New York (vedl výtvarnou rubriku) a d.


Zdroj: Bibliografie Jan Baleka a osobní korespondence z března 2017

Jan Baleka

Foto: archiv autora
 

Jan Baleka

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1949 - 1953   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, dějiny umění, Richter Václav, *1900
1949 - 1953   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, dějiny umění, Krsek Ivo, *1922
1949 - 1952   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, estetika, John Jaromír, *1882
1949 - 1953   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, estetika, Chadraba Rudolf, *1922

Jan Baleka

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Univerzita Palackého, Estetický ústav, Olomouc (Olomouc), pomocná vědecká síla
???? - ????   Wiesbaden, Wiesbaden, žije
1956 - 1959   Krajská galerie Hradeckého kraje, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou), ředitel
1960 - 1963   Oblastní galerie, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou), ředitel
1963 - 1983   Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha, odborný pracovník
1967 - 1969   Pedagogická fakulta, Hradec Králové (Hradec Králové), lektor (dějiny uměhí, estetika)
1983 - ????   Německo, emigrace
1984 - 1992   Kunstmuseum, Mülheim an der Ruhr, historik umění, kurátor

Jan Baleka

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   osobnosti (Olomoucký kraj), *
1956 - 1972   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, *1917, rozehnáno po srpnu 1968, právně zrušeno 1972 - Jan Baleka
1983 - ????   český exil (Německo), *
1983 - ????   exil, *
1984 - 1992   Kunstverein Mühlheimer Künstler, *
1989 - ????   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, *1917

Jan Baleka

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/01/07 - 2009/02/08   Jubilanti Hollaru 2009, Galerie Hollar, Praha
2014/01/02 - 2014/02/02   Jubilanti Hollaru 2014, Galerie Hollar, Praha

Jan Baleka

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Jubilanti Hollaru 2014, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Paměť a svědomí?, Výtvarná práce, 6
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jan Baleka (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Přátelské posezení nad mimořádně působivou knihou (monografie Vlastimila Beneše), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Jubilanti Hollaru 2009, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
rukopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Bibliografie Jan Baleka
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Jan Baleka

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Josef Heřman (Náčrt života a díla), Oblastní galerie, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1963   Ilustrace Zdeňka Kratochvíla, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Miloslav Holý, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1967   Vojtěch Sedláček, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1968   Vladimír Komárek, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1969   Josef Hašek, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1969   Josef Váchal, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1969   Vladimír Tesař (Linoryty), Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1970   Jiří Ščerbakov, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1970   Ludmila Jandová, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1971   František Bělohlávek, Profil, Ostrava (Ostrava-město)
  1978   Poetický svět Vladimíra Komárka, Muzeum dělnického hnutí, Semily (Semily)
  1979   Miloslav Holý, Nakladatelství Odeon, s.r.o., Praha
  1981   Antonín Strnadel: Ilustrace, Profil, Ostrava (Ostrava-město)
  1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Stadtsäule (Wolfgang Liesen), Stadt Mülheim an der Ruhr, Mülheim an der Ruhr
  1989   Han Shan - Alexander Voß (Die Spiegelung des Kalten Berges)
  1989   Symbiose (Independent 69 und Projekt-Gruppe Kunst)
  1992   Carl Altena, Städtisches Museum, Mülheim an der Ruhr
  1993   Wolfgang Vogelsang: Aquarelle, Städtisches Museum, Mülheim an der Ruhr
  1994   Werner Gilles, Städtisches Museum, Mülheim an der Ruhr
  1994   Werner Gilles: Eröffnungsrede 22.10. 1994, Städtisches Museum, Mülheim an der Ruhr
  1995   Werner Koch: Die Ziechen der Wirklichkeit und die Wirklichkeit der Zeichen, Roemer- und Pelizeus Museum, Hildesheim
  1999   Adolf Zábranský (Knižní ilustrace), Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
  1999   Modř - barva mezi barvami, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Vlastimil Beneš, Artes, Praha
  2004   Vladimír Preclík, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2005   Vlevo a vpravo ve výtvarném umění, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2012   Zdeněk Přikryl (Vyběr z dila 1947-2012), Zdeněk Přikryl, Olomouc (Olomouc)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Výtvarné umění - výkladový slovník (Malířství, sochařství, grafika), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Výtvarné umění - výkladový slovník, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2003   Anglicko-český slovník výtvarného umění (English-Czech dictionary of art terms), Leda, Voznice
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Jan Baleka: Miloslav Holý (Knihy), Výtvarná kultura, 23-24
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Pekelník Josef Váchal, Jiří Oliva, Lučice, Chlumec nad Cidlinou (Hradec Králové)
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Zdeněk Kratochvíl a jeho vztah k evropské karikatuře
rukopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Bibliografie Jan Baleka

Jan Baleka

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Josef Holub: Krajiny
  1956   Rembrandt van Rijn
  1957   Břetislav Jüngling, Český fond výtvarných umění, Praha
  1957   Dvě výstavy Antonína Hudečka, Krajská galerie Hradeckého kraje, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1957   Jiří Morávek: Kresby, Krajská galerie Hradeckého kraje, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1957   Leoš Kubíček: Sochařské dílo, Krajská galerie Hradeckého kraje, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1957   Politická a ilustrační grafika Jiřího Ščerbakova, Krajská galerie Hradeckého kraje, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1957   Posmrtná výstava Josefa Heřmana 1900 - 1956, Krajská galerie Hradeckého kraje, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1958   Honoré Daumier (Světové kulturní výročí - 1958), Krajská galerie Hradeckého kraje, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1958   Jan Trampota, Krajská galerie Hradeckého kraje, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1958   Josef Čapek: Výbor z díla, Český fond výtvarných umění, Praha
  1958   Výstava Antonína Hudečka (1957 - 1958), Krajská galerie v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1959   Josef Hašek
  1960   Břetislav Jüngling: Ilustrace a kresby, Oblastní galerie, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1960   Jiří Hudeček: Z poorlického kraje, Oblastní galerie, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1961   AH 61, Oblastní galerie, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1961   Jindřich Wielgus: Plastiky a kresby, Oblastní galerie, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1961   Jiří Ščerbakov
  1961   Nikdy válku! (Plakáty Josefa Procházky)
  1961   Václav Koutský: Obrazy 1960 - 1961, Český fond výtvarných umění, Praha
  1962   Břetislav Jüngling, Oblastní galerie, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1962   Emil Filla, Oblastní galerie, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1962   Josef Wagner (Kresby, sochy), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1962   Josef Wagner: Kresby a sochy, Oblastní galerie, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1962   Miloslav Holý: Obrazy a grafika, Oblastní galerie, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1962   Miloš Alexander Bazovský, Oblastní galerie, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1962   Národní umělec Vojtěch Sedláček
  1962   Neprakta, Oblastní galerie, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1962   Vlastimil Beneš
  1963   Ilustrace Zdeňka Kratochvíla
  1963   Jiří Ščerbakov: Kresby, grafika (Sovětská střední Asie)
  1963   Miloslav Holý: Můj barevný deník
  1964   Hoffmeister: 64 (Adolf Hoffmeister: Podoby / ilustrace)
  1964   Ilustrace Josefa Šímy
  1964   Josef Hašek: Obrazy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1964   Miloslav Holý, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1964   Vlastimil Beneš, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Milan Šelbický: Grafická tvorba
  1965   Willy Horný: Krajina (Obrazy a kresby 1964-1965), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1965   Zasloužilý umělec Miloslav Holý: Motivy z východních Čech
  1966   Jaroslav Cheben: Máchovské variace, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1966   Výstava obrazů a kreseb Josefa Heřmana 1900-1956
  1967   Jiří Hudeček: Obrazy
  1967   Josef Hašek
  1967   Miloslav Holý: Obrazy z Orlicka, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1967   Ščerbakov, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Vojtěch Sedláček, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Bedřich Vaníček: Kvaše
  1968   Sochařské kresby Ladislava Beneše (1883 - 1956), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Vladimír Tesař, Svaz československých výtvarných umělců (SČSVU), _
  1969   Jan Zrzavý: Mys Sunion
  1969   Josef Hašek, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1969   Libuše Kaplanová, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Obrazy Miroslavy Kocmanové
  1969   Václav Sedláček, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Vladimír Preclík: Sochy, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1970   Břetislav Jüngling (Federico García Lorca - Ilustrace), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1970   Ludmila Jandová
  1971   Štorek, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1971   Štorek
  1971   Vojtěch Sedláček: Kresby, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1972   Vladimír Tesař: Akvarely
  1974   F. Doležal, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1975   Zdeněk Přikryl
  1975   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby z let 1970 - 1975, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1978   Leoš Kubíček, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1978   Obrazy a kresby Vlasty Vostřebalové-Fischerové
  1979   Květiny (Zdenka Burgetová)
  1979   Miloslav Holý
  1979   Vlasta Vostřebalová - Fischerová
  1980   Památník národního umělce Vojtěcha Sedláčka (Javornice Orlické hory), Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1981   Václav Sedláček: Krajina, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Vlastimil Beneš: Obrazy, sochy a loutky z let 1976-1980, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Zdeňka Burgetová: Portréty květin, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Gottwaldov (Zlín)
  1982   Carl Schröder - loutkoherec, výtvarník, režisér, Kulturní středisko NDR, Praha
  1982   Miloslav Holý: Z malířského díla (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35.výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Vlastimil Beneš: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1983   František Kyncl (Zeichnungen, Aquarelle, Bilder und Skulpturen)
  1983   Marie Michaela Šechtlová: Obrazy, grafika, Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
  1983   Pavel Vavrys
  1983   Vlastimil Beneš: Obrazy
  1984   František Bělohlávek: Drobná a příležitostná grafika
  1984   František Kyncl: Zeichnungen und Aquarelle
  1985   Eugen Batz: Aquarelle
  1986   Otakar Slavík: Gemälde
  1986   Prospekt '86 (Bildhauer Vladimir Skoda, Paris), Schirn Kunsthalle, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
  1987   Landschaften aus Farben und Einsamkeit (Paul Baleka)
  1987   Venezianische Aquarelle (Miro Wagner)
  1988   Jaroslav Hovadík: Gemälde, Grafik, Objekte
  1988   Paul Baleka: Landschaften, Aquarelle, Zeichnungen
  1989   Barbara Adamek: Gemälde
  1989   Imagines (Otto-Georg Liebsch: Gemälde 1984-1989)
  1990   Hana Storchová: Grafiken
  1990   Ivan Minařík: Aquarelle
  1990   Jaroslav Krejčí: Fotografien
  1990   Vojtěch Sedláček: Gemälde
  1990   Werner Koch: Gemälde
  1991   Alexander Voß: Gemälde, Zeichnungen
  1991   Friedebert Reihl: Objekte
  1991   Hana Storchová, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1991   Vlastimil Beneš, VICTORIA ART, Průhonice (Praha-západ)
  1991   Walter Schernstein: Fotografien
  1993   Hans-Georg Strauch: Gemälde und Zeichnungen
  1994   Farbvisionen (Pavel Baleka)
  1994   Miroslav Wagner: Der Maler, Bildhauer und Grafiker
  1994   Mythos New York (Werner Koch: Chelsea)
  1995   Paul Baleka: Echo in Blau (Gemälde, Monotypien)
  1995   Vlastimil Beneš
  1996   Vladimír Škoda
  1997   Georg Weber - Skulpturen und Plastiken
  1997   Jaroslav Volf: Barvy skutečnosti
  1997   Jiří Ščerbakov (Obrazy, kresby, grafika)
  1999   Vladimír Preclík, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2000   Šalounův souzvuk
  2001   Muzeum Vladimíra Preclíka v Bechyni
  2002   Jiří Zhibo
  2002   Miloslav Holý
  2004   Vladimír Preclík, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2008   Václav Sedláček: Krajina
  2009   František Doležal, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2020   Miloslav Holý: Slatinský rok, Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  nedat   Otakar Slavik
  nedatováno (1970)   Pavel Sukdolák, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Figurální kresba
  1959   Kresby ze sbírek Krajské galerie Hradec Králové
  1959   Malířská kolonie kolem Antonína Slavíčka
  1959   Motiv práce ve výtvarném umění
  1959   Soudobá malířská tvorba
  1959   Ze sbírek Krajské galerie Hradec Králové
  1960   Jaroslav Mrva, Ladislav Zemánek, Oblastní galerie, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1960   K výstavě přírůstků, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1960   Obrazy ze zámků Hradeckého kraje, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1960   Současné výtvarné umění
  1960   Vybraná díla z okresních galerií - Jičín, Dvůr Králové, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1960   Výtvarné umění 1945 - 1960, Svaz československých výtvarných umělců, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1961   Czech Caricaturists and Illustrators
  1961   Krajiny, zátiší, motiv práce v současné malířské tvorbě, Oblastní galerie v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1961   Nikdy válku! (Výstava 25 návrhů protiválečných plakátů), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1961   Současné umění I, Svaz českých výtvarných umělců, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1961   Současné umění II
  1962   Jaroslav Mrva, Ladislav Zemánek, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1962   Miloslav Holý: Obrazy a grafika - Julie Krčmářová: Obrazy a tapiserie
  1963   Jaroslav Cheben / Jiří Zhibo: Plakát a užitá grafika, Východočeské nakladatelství, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1963   Oblastní galerie v Hradci Králové 1953-1963, Východočeské nakladatelství, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1967   Tvůrčí skupina Linie 67, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Vojtěch Sedláček, Leoš Kubíček, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1968   Ilustrace, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1968   Marie Serbousková-Sedláčková a Vojtěch Sedláček
  1968   Symposium ´67 (II. Československé mezinárodní sochařské symposium), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Angažovaný plakát / Affiche engagee, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Symposium ´68 (III. Československé mezinárodní sochařské symposium), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Symposium '69 (Mezinárodní sochařské symposium v Hořicích v Podkrkonoší - III. běh), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Etapa '70 (5. výstava skupiny)
  1970   Ludmila Jandová: Grafika, František Janda: Sochy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1984   Spiegel des menschlichen Dasein und Zauber der Schmuckobjekte (Eva Janošková: Gemälde und Graphik - Jitka Chmelová: Schmuck)
  1985   Schmerzende Wunde
  1987   Ruhrpreis für Kunst und Wissenschaft 1974-1986
  1989   Format
  1989   Jahresausstellung 1989 - Künstler aus Mülheim an der Ruhr
  1995   Erinnerungen - Curt Koch und Werner Koch
  1999   Eros 2 v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2000   Živly, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Stanislav Diviš: První světová výsava dislektického realismu, Stefan Milkov: Sochy a domácí potřeby
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Vojtěch Sedláček, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Georg Weber (Mensa, Ambo, Kredenztisch in St. Vitus, Altenoythe), Altenoythe
  2002   Tvůrčí skupina Plakát, Václav Ševčík, Praha
  2007   František Ronovský, Vydavatelství a nakladatelství Jaroslav Kučera - Jakura, Praha
  2008   Malířovy dopisy (Jaroslavu Mařanovi, Lídě D.), Nakladatelství Cherm, Praha
  2008   Sinij cvět žizni a smerti - metafizika cvěta, Moskva, Moskva (Moscow)
  2020   František Doležal: Poesie a život, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Máchovská zření Františka Doležala (Sborník k 95. výročí narození malíře a 195. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy), Nakladatelství Cherm, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1983   Allgemeines Künstler-Lexikon (Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 1), Saur-Verlag, Lipsko (Leipzig)
  1983   Allgemeines Künstler-Lexikon (Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band I.), Allgemeines Künstler-Lexikon
  1990   Allgemeines Künstler-Lexikon (Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 3), Saur-Verlag, Lipsko (Leipzig)
  1992   Allgemeines Künstler-Lexikon (Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 5), Saur-Verlag, Lipsko (Leipzig)
  1993   Allgemeines Künstler-Lexikon (Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 7), Saur-Verlag, Lipsko (Leipzig)
  1994   Allgemeines Künstler-Lexikon (Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 8), Saur-Verlag, Lipsko (Leipzig)
  1994   Allgemeines Künstler-Lexikon (Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 9), Saur-Verlag, Lipsko (Leipzig)
  1995   Allgemeines Künstler-Lexikon (Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 10), Saur-Verlag, Lipsko (Leipzig)
  1995   Allgemeines Künstler-Lexikon (Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 11), Saur-Verlag, Lipsko (Leipzig)
  1996   Allgemeines Künstler-Lexikon (Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 12), Saur-Verlag, Lipsko (Leipzig)
  1996   Allgemeines Künstler-Lexikon (Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 13), Saur-Verlag, Lipsko (Leipzig)
  1996   Allgemeines Künstler-Lexikon (Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 14)
  1997   Allgemeines Künstler-Lexikon (Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 15), Saur-Verlag, Lipsko (Leipzig)
  1997   Allgemeines Künstler-Lexikon (Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 16), Saur-Verlag, Lipsko (Leipzig)
  1997   Allgemeines Künstler-Lexikon (Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 17)
  1998   Allgemeines Künstler-Lexikon (Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 18), Saur-Verlag, Lipsko (Leipzig)
  1998   Allgemeines Künstler-Lexikon (Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 19), Saur-Verlag, Lipsko (Leipzig)
  2001   Allgemeines Künstler-Lexikon (Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 28)
  2002   Allgemeines Künstler-Lexikon (Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 31), Saur-de Gruyter Verlag, Mnichov (München)
  2003   Allgemeines Künstler-Lexikon (Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 39), Saur-de Gruyter Verlag, Mnichov (München)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Besedujeme o umění, Pochodeň, 4-4
  1956   Čínské vystřihovánky, Zpravodaj Rychnovska
  1956   J. V. Myslbek, Pochodeň, 5-5
  1956   Jirásek inspiruje výtvarníky, Pochodeň, 4-4
  1956   Obrázky ze života a pro život, Pochodeň, 4-4
  1956   Okénko do staré a nové Číny, Zpravodaj Rychnovska
  1956   Rembrandt van Rijn, Pochodeň, 4-4
  1956   Rembrandtova výstava do Hradce Králové, Pochodeň, 4-4
  1956   S Leošem Kubíčkem, Pochodeň
  1956   U obrazů V. Waltera, Pochodeň, 43.ročník, 51.číslo, 4-4
  1957   Antonín Hudeček, Dvě výstavy Antonína Hudečka
  1957   Břetislav Jüngling patří..., Břetislav Jüngling
  1957   Jiří Morávek: Kresby, Jiří Morávek: Kresby
  1957   Jiří Ščerbakov, Kulturní kalendář
  1957   Josef Heřman, Pochodeň, 3-3
  1957   Když jsem po prvé..., Politická a ilustrační grafika Jiřího Ščerbakova
  1957   Městská krajina, Pochodeň, 4-4
  1957   Národní umělec Josef Čapek, 27. Jiráskův Hronov
  1957   Poznámky k Jünglingovým krajinám, Pochodeň, 4-4
  1957   Rěpin a ti druzí, Pochodeň, 4-4
  1957   Výstava Josefa Heřmana, Pochodeň
  1958   Honoré Daumier - světové výročí, Pochodeň
  1958   Jan Slavíček, Výtvarná práce, 12
  1958   Jan Trampota nezapomenut, Pochodeň
  1958   Konfrontace (skupina Profil 57), Pochodeň
  1958   Krajinář Jindřich Sitte, Pochodeň
  1958   Na cestách k člověku, Pochodeň
  1958   Na přelomu tohoto století..., Jan Trampota
  1958   Radostná výstava (Jan Slavíček), Pochodeň
  1958   Za rozvoj lidového výtvarnictví, Pochodeň
  1959   Dva kreslíři (Břetislav Jüngling - Jiří Ščerbakov), Pochodeň, 4-4
  1959   Grafik Vincent Hložník, Pochodeň
  1959   K výstavě Jiráskovské akce: Tématický úkol a výtvarní umělci, Pochodeň, 4-4
  1959   Ladislav Zívr, Výtvarná práce, 8
  1959   Na cestě k srdci (K výstavě Václava Špály), Pochodeň, 4-4
  1959   Proměny roku V. Sedláčka, Pochodeň, 4-4
  1959   Sbírky krajské galerie Hradec Králové, Pochodeň, 4-4
  1959   Sochařovo výročí, Pochodeň, 4-4
  1959   Z besed o kultuře a o životě, Pochodeň, 3-3
  1960   Malíř Holý a sochař Benda, Nové Hradecko, 3-3
  1960   Malíř Vincenc Walter zemřel, Výtvarná práce, 10-10
  1960   Obrazy Jaroslava Mrvy, Jaroslav Mrva, Ladislav Zemánek
  1960   Obrazy Jaroslava Mrvy a sochy Ladislava Zemánka, Pochodeň
  1960   Rudolf Chadraba: Bohumír Dvorský..., Výtvarná práce, 4-4
  1960   Sochy Ladislava Zemánka, Jaroslav Mrva, Ladislav Zemánek
  1960   Udělat dobré ilustrační kresby pro knihu..., Břetislav Jüngling: Ilustrace a kresby
  1961   Adolf Hoffmeister vystavuje, Pochodeň
  1961   Čtyřicet let uplynulo..., Krajiny, zátiší, motiv práce v současné malířské tvorbě
  1961   Josef Heřman (Z malířského díla), Kulturní kalendář
  1961   Josef Procházka je malíř..., Nikdy válku!
  1961   Klub přátel výtvarného umění, Nové Hradecko, 3-3
  1961   Kresby a ilustrace Adolfa Hoffmeistera, Nové Hradecko, 3-3
  1961   Plakáty Josefa Procházky, Pochodeň
  1961   Technika linořezu se stala..., Jiří Ščerbakov
  1962   Břetislav Jüngling je kreslířem..., Břetislav Jüngling
  1962   Emil Filla 1882 - 1953 (Poznámky k výstavě), Pochodeň
  1962   Humorná kresba a karikatura…, Neprakta
  1962   K hradecké výstavě Emila Filly, Hradecký kulturní měsíčník
  1962   Kresby sochaře Josefa Wagnera (K výstavě Oblastní galerie v Hradci Králové), Pochodeň
  1962   Malba Jaroslava Mrvy je charakterizována tom..., Jaroslav Mrva, Ladislav Zemánek, 1-12
  1962   Miloš Bazovský - obrazy, Pochodeň
  1962   Národní umělec Vojtěch Sedláček vystavuje v Javornici, Pochodeň, 5-5
  1962   Novodobé umění nám přináší…, Vlastimil Beneš
  1962   V Emilu Fillovi má české malířství..., Emil Filla
  1963   K výstavě obrazů ze SSSR, Československý rozhlas a televise
  1963   Kresba dovedla Jiřího Ščerbakova..., Jiří Ščerbakov: Kresby, grafika, 5-12
  1963   Kresby F. Muziky, Výtvarná práce, 11-11
  1963   Kresby Františka Muziky, Československý rozhlas a televise
  1963   Matyáš Braun - Kuks, Východní Čechy
  1963   Tvůrčí touha po nových cestách malby..., Miloslav Holý: Můj barevný deník, 5-10
  1964   Bohumil Kubišta, Československý rozhlas a televise
  1964   Břetislav Jüngling, Květy, 34-35
  1964   Deset let Krajské galerie, Ročenka Krajské galerie Hradec Králové
  1964   Dílo velkého přelomu, Pochodeň, 3-3
  1964   Figurální motiv, Pochodeň, 3-3
  1964   František Kysela, Květy, 34-35
  1964   František Muzika, Svět v obrazech
  1964   Galerie Vincence Kramáře, Pochodeň, 5-5
  1964   Hollar 1963, Květy, 20-21
  1964   Ilustrace J. Štýrského (K výstavě v Ústí nad Orlicí), Pochodeň, 2-2
  1964   Ilustrace Josefa Šímy, Výtvarná práce, 8-8
  1964   Jiří Ščerbakov, Květy, 34-35
  1964   Jiří Švengsbír, Květy, 34-35
  1964   K bojujícímu dílu Josefa Čapka (Pravdivý jako dítě), Pochodeň, 5-5
  1964   Karel Štika, Květy, 34-35
  1964   Keramika, kresby a koláže Zdeňka Sigmunda, Pochodeň, 3-3
  1964   Komárek - Marek, Pochodeň, 3-3
  1964   Kudy a kam?, Pochodeň, 3-3
  1964   Ladislav Zívr, Květy, 34-35
  1964   Max Švabinský, Květy, 34-35
  1964   Miloslav Holý (Obrazy z let 1927-1931), Umění, 502-508
  1964   Mnohotvárnost moderního umění..., Miloslav Holý, 1-4
  1964   Moderní slovenské umění, Pochodeň, 5-5
  1964   Muzikova retrospektiva 1920-1964, Pochodeň, 5-5
  1964   Myšlenky modernosti, Pochodeň, 3-3
  1964   Nová obrazárna (Slatina nad Zdobnicí)), Rudé právo, 1-1
  1964   Opravdu příklon k abstrakci?, Pochodeň, 3-3
  1964   Poetická skutečnost obrazů Josefa Šímy, Pochodeň, 5-5
  1964   Sochařské dílo, Pochodeň, 4-4
  1964   Sovětské revoluční umění, Pochodeň, 5-5
  1964   T. F. Šimon, Květy, 34-35
  1964   V současném výtvarném umění se často…, Vlastimil Beneš
  1964   V. H. Brunner, Květy, 34-35
  1964   Václav Macháň - obrazy, Pochodeň, 3-3
  1964   Vojtěch Preissig, Květy, 34-35
  1964   Výstava současného slovenského výtvarného umění, Umění, 323-324
  1964   Z moravské grafiky ve třicátých letech, Výtvarná práce
  1964   Zatím (Inspirace uměním), Pochodeň, 3-3
  1964   Zdeněk Kratochvíl, Květy, 34-35
  1965   ... kolem nás se rozprostírá..., Milan Šelbický: Grafická tvorba
  1965   Dílo velkého přelomu (K výstavě Otty Gutfreunda v Belvedéru), Svět v obrazech, 6-7
  1965   Do Tokia, Svět v obrazech, 18-18
  1965   Dürerovo tajemné Zjevení Janovo (Ke knize Rudolfa Chadraby: Albrecht Dürer), Literární noviny, 12-12
  1965   Ernest Neizvestnyj, Pochodeň, 5-5
  1965   Figurální motiv 65 - nové rozhraní?, Pochodeň, 2-2
  1965   Fotografie Čestmíra Krátkého, Pochodeň, 3-3
  1965   Galerie bratří Čapků, Pochodeň, 2-2
  1965   Grafika bojující a vítězná, Pochodeň, 2-2
  1965   Gutfreundova jistota tvaru, Pochodeň, 2-2
  1965   Hoffmeisterův Čas se nevrací, Pochodeň, 2-2
  1965   Inspirátor: K. H. Mácha (Nad Ilustracemi Jaroslava Chebena), Pochodeň, 5-5
  1965   Istlerův grafický cyklus, Pochodeň, 2-2
  1965   Jan Zrzavý, Pochodeň, 2-2
  1965   Jaroslav Cheben, Květy, 22-22
  1965   Jděte se podívat na Sarjana (Arménský malíř v Obecním domě), Svět v obrazech, 17-17
  1965   K ilustracím Josefa Šímy, Pochodeň, 2-2
  1965   Kniha o fotografiích Emily Medkové, Pochodeň, 4-4
  1965   Krása účelnosti a účelnost krásy, Pochodeň, 2-2
  1965   Ladislav Zemánek, Květy, 34-35
  1965   Ladislav Zívr (Sochy a kresby 1930-1965), Pochodeň, 2-2
  1965   Le Corbusier, Pochodeň, 4-4
  1965   Lubomír Mencl (Fotograf), Pochodeň, 2-2
  1965   Malíř Jindra Vlček osmdesátiletý, Pochodeň, 2-2
  1965   Malíři Orlicka, Pochodeň, 2-2
  1965   Matyáš Bernard Braun, Pochodeň, 2-2
  1965   Metoda obsahového výkladu díla, Výtvarná práce, 6-6
  1965   Milan Šelbický, Výtvarná práce, 10-10
  1965   Miroslav Zemánek, Květy, 34-34
  1965   Místo kritiky, Pochodeň, 3-3
  1965   Mladý Chittussi, Pochodeň, 2-2
  1965   Nová grafika Jiřího Ščerbakova, Pochodeň, 2-2
  1965   Obrazy a scénické návrhy Květoslava Bubeníka, Pochodeň, 4-4
  1965   Od Maneta k Picassovi, Pochodeň, 2-2
  1965   Odilon Redon, Pochodeň
  1965   Orfismus Františka Kupky, Pochodeň, 2-2
  1965   Paličkované krajky Marie Sedláčkové-Serbouskové, Pochodeň
  1965   Pětasedmdesátiny Jana Zrzavého, Svět v obrazech, 7-7
  1965   Picasso, Pochodeň, 2-2
  1965   Picasso v Pardubicích, Pochodeň, 2-2
  1965   Program krize?, Pochodeň, 4-4
  1965   Rychnov ´65 nebude (Dopisy a polemiky), Výtvarná práce, 13.ročník, 8.číslo, 10-10
  1965   Sen sochaře Jana Wagnera, Pochodeň, 3-3
  1965   Tvorba 65, Pochodeň, 2-2
  1965   Umění Východočeského kraje (Dvacetiletá bilance), Pochodeň, 3-3
  1965   Ústecká výstavní aktivita, Pochodeň, 4-4
  1965   Václav Tikal z let 1941-1965, Pochodeň, 2-2
  1965   Verra ikon Milana Šelbického, Pochodeň, 2-2
  1965   Výstavy - pro koho?, Pochodeň, 4-4
  1965   Wagnerovy kresby a cínová platika (Jan Wagner), Pochodeň, 2-2
  1965   Západoněmecký filmový plakát, Pochodeň, 3-3
  1965   Žít ve stínu?, Pochodeň, 4-4
  1965   Život jedné pobočky, Výtvarná práce, 6-6
  1966   Antonín Pelc 1921-1965, Pochodeň, 2-2
  1966   Bruegelovo divadlo světa, Pochodeň, 2-2
  1966   Břetislav Jüngling - Z Francie, Pochodeň, 2-2
  1966   Co je aktuální (Aktuální tendence českého umění, Síň Mánesu, Praha), Kulturní tvorba, 13-13
  1966   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého, Svět v obrazech
  1966   Dějiny, umění a politika, Pochodeň, 5-5
  1966   Dvě hradecké výstavy, Výtvarná práce, 5-5
  1966   Grafická retrospektiva Kamila Lhotáka, Pochodeň
  1966   Grafický cyklus Emila Filly, Pochodeň, 2-2
  1966   Grafika Františka Tichého, Pochodeň, 2-2
  1966   Henri Toulouse-Lautrec, Pochodeň, 2-2
  1966   Hlubiny přírody a času Jiřího Johna, Pochodeň, 2-2
  1966   Hodnoty a problémy baroka, Pochodeň, 5-5
  1966   Chladná abstrakce Victora Vasarelyho, Pochodeň, 2-2
  1966   Jaroslav Cheben, Výtvarná práce, 5-5
  1966   Jaroslav Cheben, Výtvarná práce, 5-5
  1966   Jaroslav Kábrt - obrazy / Stanislav Hanzík - sochy, Pochodeň
  1966   Josef Heřman (Přehled výstav), Výtvarná práce, 5-5
  1966   Josef Váchal znovuzrozený, Pochodeň, 2-2
  1966   Krajiny Willy Horného, Pochodeň, 2-2
  1966   Ladislav Zívr 1930-1965 (Socha a kresby), Umění, 158-161
  1966   Máchovské ilustrace Jaroslava Chebena, Pochodeň, 2-2
  1966   Malíř Josef Heřman, Výstava obrazů a kreseb Josefa Heřmana 1900-1956
  1966   Miloslav Beutler 1897-1965, Pochodeň, 2-2
  1966   Most do kraje (Vladimír Tesař), Pochodeň, 5-5
  1966   Nad obrazy Josefa Heřmana, Pochodeň, 5-5
  1966   Neznámý Josef Čapek, Pochodeň, 5-5
  1966   Neznámý Josef Čapek, Svět v obrazech
  1966   Obrazy a kresby Jaroslavy Pešicové, Pochodeň, 2-2
  1966   Osud sochaře Josefa Škody, Pochodeň, 2-2
  1966   Poezie a výtvarnost, Pochodeň, 2-2
  1966   První výstava sochaře Františka Štorka, Pochodeň, 2-2
  1966   Rajský ostrov Jaromíra Johna, Pochodeň, 1
  1966   Setkání, Pochodeň, 2-2
  1966   Skutečnost světa a zátiší, Pochodeň, 2-2
  1966   Sochárska bilancia 1965, Výtvarný život, 28
  1966   Souborná výstava Vratislava Trampoty, Pochodeň, 2-2
  1966   Současné proudy světové grafiky, Pochodeň
  1966   Sto kreseb Josefa Wagnera, Výtvarná práce, 4-5
  1966   Tvorba 66, Pochodeň, 2-2
  1966   Umění Východočeského kraje, Pochodeň, 2-2
  1966   Víc než padesát obrazů..., Výtvarná práce, 5-5
  1966   Vladimir Jankilevskij a Ernest Něizvěstnyj, Svět v obrazech
  1966   Vladimír Komárek, Pochodeň
  1966   Vojtěch Sedláček - grafika 1920-1965, Pochodeň, 2-2
  1966   Willy Horný, Výtvarná práce, 6-6
  1966   Zapomínané dílo, Pochodeň, 5-5
  1967   Alfréd Fuchs (Medailon), Kalendář 1968
  1967   Boje a zápasy Dalibora Matouše, Pochodeň
  1967   Československý plakát, Výtvarná práce, 8-9
  1967   Československý plakát 1967, Tvar, 312-317
  1967   Československý plakát 1967, Výtvarná práce, 8-9
  1967   Dvojí jubileum, Výtvarná práce, 9-9
  1967   Finské výtvarné umění, Pochodeň, 4-4
  1967   František Bělohlávek, Výtvarná práce, 4-4
  1967   František Gross, Ladislav Zívr, Miroslav Hák, Výtvarná práce, 4-4
  1967   Grafika a obrazy Františka Emlera, Pochodeň, 2-2
  1967   Jedenáct polských sochařů, Pochodeň, 4-4
  1967   Jiří Ščerbakov, Výtvarná práce, 5-5
  1967   Jiří Ščerbakov, Výtvarná práce, 5-5
  1967   Karikaturista (Bohumil Štěpán), Pochodeň, 3-3
  1967   Kontinuita stylu, Výtvarná práce, 9-9
  1967   Miloslav Holý: Orlický motiv 1933 - 1966, Pochodeň
  1967   Mladí architekti, Pochodeň
  1967   Na cestách životem (Malíř Jaroslav Hudec), Pochodeň
  1967   Na okraj členské výstavy, Pochodeň, 2-2
  1967   Nové cesty II (Přehled výstav), Výtvarná práce, 4-5
  1967   Nutnost konfrontace, Pochodeň, 2-2
  1967   O nezbytnosti politického umění, Pochodeň, 4-4
  1967   Obrazy z let 1933 - 1966, Miloslav Holý: Obrazy z Orlicka
  1967   Odešel Karel Hladík, Pochodeň, 4-4
  1967   Orlický motiv Miloslava Holého, Výtvarná práce, 5-5
  1967   Pařížské kresby Jiřího Ščerbakova, Pochodeň, 4-4
  1967   Poezie a život, Pochodeň, 4-4
  1967   První samostatná výstava, Kulturní tvorba, 13-13
  1967   Sochař Wander Bertoni, Kulturní tvorba, 5.ročník, 15.číslo
  1967   Sochařská bilance 67 (Olomouc), Kulturní tvorba, 13-13
  1967   Sochařská kresba, Pochodeň, 4-4
  1967   Václav Pavlík posmrtně, Pochodeň, 4-4
  1967   Vjem zraku a prožitek srdce, Květy, 24-25
  1967   Výstava mimo program, Pochodeň, 4-4
  1967   Za Josefem Haškem, Pochodeň, 2-2
  1967   Zapomínané sochařské dílo (K 10. výroří smrti Ladislava Beneše), Umění, 610-623
  1967   Ze sbírky Rudolfa Hršela, Pochodeň
  1967   Značka Kruh, Pochodeň, 4-4
  1968   Celistvý svět Karla Hladíka, Pochodeň
  1968   Cena The Ziuta and Joseph Akston Foundation Vladimíru Preclíkovi, Pochodeň
  1968   Diskuse, Výtvarná práce, 6-6
  1968   Dvě pražské výstavy, Rudé právo, 5-5
  1968   Dvě výstavy (Současná grafika/Slohy a směry), Pochodeň
  1968   Erotický sen o Natašce (Karel Nepraš, Jan Steklík), Pochodeň
  1968   František Halas (Obrazy), Pochodeň
  1968   Hledání zapomenuté krásy tvaru (Věroslav Škrabánek), Pochodeň
  1968   Ilustrace k Vlčí kůži (Vladimír Komárek), Pochodeň
  1968   Je to kresba..., Vladimír Tesař
  1968   Ještě jednou paměť a svědomí (Diskuse), Výtvarná práce, 6-6
  1968   Josef Šíma, Pochodeň
  1968   Kniha o Františku Kupkovi, Pochodeň
  1968   Kosmologický mýtus Jana Zrzavého, Pochodeň
  1968   Kresby Ladislava Beneše, Pochodeň
  1968   Malíř Jindra Vlček (5.9. 1885 - 22.3. 1968), Pochodeň
  1968   Malířovo zaujetí barvami a životem (K dílu zasloužilého umělce Miloslava Holého), Dějiny a současnost, 23-27
  1968   Malířská retrospektiva Karla Šlengra, Pochodeň
  1968   Monografie o Vladimíru Komárkovi, Pochodeň
  1968   Monografie o Vladimíru Komárkovi, Rudé právo, 5-5
  1968   Nedožité šedesátiny Josefa Haška, Pochodeň
  1968   Nové tendence, Pochodeň
  1968   Obsáhnout život silným tahem (Bohumil Kubišta), Pochodeň
  1968   Odvaha k pravdě (Jiří Ščerbakov), Pochodeň
  1968   Osudová síla tvorby (Recenze knihy Luboše Hlaváčka: Životní drama B. Kubišty), Pochodeň
  1968   Paměť a svědomí, Pochodeň
  1968   Pod sedmi pečetěmi (Josef Jelen - Jaroslav Cheben), Pochodeň
  1968   Podoba a znamenie človeka, Výtvarný život, 78-79
  1968   Setkávání se sochami (Úvod k rozpravám Vladimíra Preclíka o sochařství), Pochodeň
  1968   Tesařův Florian, Daudet a Kuprin, Pochodeň
  1968   Úvod / Introduction / Introduction, Symposium ´68, 7-19
  1968   Vladimír Komárek v pražské Nové síni, Pochodeň
  1968   Výstava Františka Kupky, Pochodeň
  1969   Angažovaný plakát, Pochodeň, 5-5
  1969   Angažovaný plakát, Reportér, 23-23
  1969   Bohdan Kopecký, Pochodeň
  1969   Černý humor Olafa Hanela, Pochodeň, 5-5
  1969   Ernst Barlach, Umění, 276-288
  1969   Galerie erotiky a humoru (Bohumil Štěpán knižně), Pochodeň
  1969   Holého krajiny z posledních let, Pochodeň, 5-5
  1969   IV. mezinárodní sochařské symposium v Hořicích v Podkrkonoší (1969), Texty, 7-15
  1969   Jen stručné dvojslovo... / Zwei kurse Wörter... / The theme of Libuše Kaplanová..., Libuše Kaplanová
  1969   Josef Šíma: Kaleidoskop, Pochodeň
  1969   Josef Váchal a kniha, Pochodeň
  1969   K. J. Sigmund, Výtvarná práce, 5-6
  1969   K. J. Sigmund, Pochodeň
  1969   Krajina života a břeh smrti (A. Bartušek - B. Reynek), Pochodeň
  1969   La scultura italiana a Hořice, Vita Cecoslovacca
  1969   Máchova cesta osamělosti (Jaroslav Cheben - ilustrace), Pochodeň
  1969   Marc Chagall: Můj život, Pochodeň, 5-5
  1969   Myšlenky moderních malířů (Antologie Miroslava Lamače), Pochodeň
  1969   Nové ilustrace k Erbenově Kytici, Texty, 14-19
  1969   Obrazy Miroslavy Kocmanové, Pochodeň
  1969   Obsah našeho umění..., Obrazy Miroslavy Kocmanové
  1969   Petr Bezruč a paní D.Š., Texty, 78-81
  1969   Petr Brandl 1668-1735, Pochodeň, 5-5
  1969   Podzimní poezie (Bohuslav Reynek), Pochodeň
  1969   Skromnost velikosti (Bohuslav Reynek - Josef Čapek), Pochodeň
  1969   Sluneční bůh Spravedlnosti, Texty, 1-3
  1969   Socha a člověk (Vladimír Preclík), Stráž lidu
  1969   Spravedlnost humoru (Písek '68 v galerii Fronta v Praze), Pochodeň
  1969   Útržky rozhovoru, Texty, 12-15
  1969   Úzkostný strach života, Pochodeň, 5-5
  1969   Úzkostný strach života, Texty, 15-20
  1969   Václav Špála 1913-1923, Pochodeň
  1969   Vladimír Preclík, Výtvarná práce, 4-4
  1969   Vlastní životopis Gertrudy Steinové, Pochodeň
  1969   Všechno má svůj čas..., Václav Sedláček
  1970   André Verlon: Lidská situace, Výtvarná práce, 4-4
  1970   Artchemo (Mezinárodní symposium syntetických hmot v Pardubicích), Texty, 23-29
  1970   Důvody tvaru (Úryvek), Texty, 23-27
  1970   Inkarnace, Výtvarná práce, 4-4
  1970   Josef Hašek, Výtvarná práce, 6-6
  1970   Josef Mánes, Texty, 39-40
  1970   Lorcovské ilustrace, Břetislav Jüngling
  1970   Magická moc Šímovy kresby, Texty, 8-13
  1970   Malá lidská chvíle (Jiří Šlitr), Texty, 20-21
  1970   Motivační teorie Zdeňka Kratochvíla, Umění, 507-522
  1970   Nepřicházejí vhod, Texty, 38-38
  1970   Pekelník Josef Váchal, Texty, 16-25
  1970   Pojem českého baroka (Jaromír Neumann: Český barok, ODEON 1969), Texty, 30-31
  1970   Praktická estetika Markalouse-Johna, Texty, 22-30
  1970   Sen Jana Wagnera, Texty, 39-40
  1970   Světovost modernosti (K Leninovu výročí), Texty, 1-6
  1970   Téma lidského osudu, Texty, 44-45
  1970   Východočeská galerie Pardubice, Texty, 39-40
  1970   Zrcadla pravdy Jaroslavy Pešicové, Výtvarná práce, 4-4
  1971   Avantgarda Trnu, Texty
  1971   Barlachův kompoziční princip, Texty, 16-26
  1971   Grafik František Bělohlávek, Týdeník Československé televize, 7-7
  1971   Izobrazitěl'nyje iskusstva/Изобразительные искусства (Čechoslovakija - kul'turnaja žizn'/Чехословакия - культурная жизнь), Ježegodnik Bolšoj Sovetskoj Enciklopedii/Eжегодник Большой Советской Энциклопедии, 410-410
  1971   Malíř Miloslav Holý, Týdeník Československé televize, 6-6
  1971   Štorkova realita světa, Texty, 22-26
  1971   Velká cena Václava Hollara poprvé, Texty
  1972   Holého zahrada ráje, Umění, 561-566
  1972   Izobrazitěl'nyje iskusstva/Изобразительные искусства (Čechoslovakija - kul'turnaja žizn'/Чехословакия - культурная жизнь), Ježegodnik Bolšoj Sovetskoj Enciklopedii/Eжегодник Большой Советской Энциклопедии, 415-415
  1972   Kniha jako umělecké dílo, Týdeník Československé televize
  1972   Sedláčkova představa světa, Umění, 479-481
  1972   Výstava solidarity, Rudé právo, 5-5
  1973   Architěktura/Aрхитектура (Čechoslovakija - kul'turnaja žizn'/Чехословакия - культурная жизнь), Ježegodnik Bolšoj Sovetskoj Enciklopedii/Eжегодник Большой Советской Энциклопедии, 420-420
  1973   Grafik Jaroslav Šváb, Československá televize
  1973   Izobrazitěl'nyje iskusstva/Изобразительные искусства (Čechoslovakija - kul'turnaja žizn'/Чехословакия - культурная жизнь), Ježegodnik Bolšoj Sovetskoj Enciklopedii/Eжегодник Большой Советской Энциклопедии, 420-420
  1973   Pozitivní estetika A. V. Lunačarského, Umění, 156-159
  1973   Uzavřený kruh života (Národní umělec Vojtěch Sedláček), Umění, 344-348
  1974   Architěktura/Aрхитектура (Čechoslovakija - kul'turnaja žizn'/Чехословакия - культурная жизнь), Ježegodnik Bolšoj Sovetskoj Enciklopedii/Eжегодник Большой Советской Энциклопедии, 424-424
  1974   Barlachova kresba, Umění, 78-88
  1974   Do veřejného, politického a kulturního života..., F. Doležal
  1974   Izobrazitěl'nyje iskusstva/Изобразительные искусства (Čechoslovakija - kul'turnaja žizn'/Чехословакия - культурная жизнь), Ježegodnik Bolšoj Sovetskoj Enciklopedii/Eжегодник Большой Советской Энциклопедии, 424-424
  1974   Karel Štěrba a Petr Bezruč, Umění, 157-158
  1974   Kosmická míra v obraze (Dušan Konečný: Kuzma Sergejevič Petrov-Vodkin), Umění, 364-366
  1974   Sochař Karel Kotrba 1893–1938, Umění, 158-160
  1974   Vídeňská secese v Brně, Umění, 68-78
  1975   Architěktura/Aрхитектура (Čechoslovakija - kul'turnaja žizn'/Чехословакия - культурная жизнь), Ježegodnik Bolšoj Sovetskoj Enciklopedii/Eжегодник Большой Советской Энциклопедии, 433-433
  1975   Cesty rozvoje a vzájemné vztahy ruského a československého umění, Umění, 279-280
  1975   Fašismus a české umění dvacátých let, Umění, 289-298
  1975   Gutfreund Otto, Encyklopedie českého výtvarného umění, 46-48
  1975   Izobrazitěl'nyje iskusstva/Изобразительные искусства (Čechoslovakija - kul'turnaja žizn'/Чехословакия - культурная жизнь), Ježegodnik Bolšoj Sovetskoj Enciklopedii/Eжегодник Большой Советской Энциклопедии, 433-433
  1975   Levicový mezinárodní okruh, Umění, 385-396
  1975   Slovenské umění 20. století ze sbírek českých galerií, Umění, 71-75
  1975   Sociální skupina (Holan, Holý, Kotík, Kotrba), Umění, 70-71
  1975   Třicátá léta, Umění, 169-179
  1975   Zasloužilý umělec Leoš Kubíček zemřel, Umění, 262-262
  1975   Zemřel malíř okouzlený barvami a životem (Miloslav Holý), Umění, 58-63
  1976   Architěktura/Aрхитектура (Čechoslovakija - kul'turnaja žizn'/Чехословакия - культурная жизнь), Ježegodnik Bolšoj Sovetskoj Enciklopedii/Eжегодник Большой Советской Энциклопедии, 421-421
  1976   Izobrazitěl'nyje iskusstva/Изобразительные искусства (Čechoslovakija - kul'turnaja žizn'/Чехословакия - культурная жизнь), Ježegodnik Bolšoj Sovetskoj Enciklopedii/Eжегодник Большой Советской Энциклопедии, 421-421
  1976   Vyzrávající dílo (Zdeněk Přikryl: Sochy - medaile - kresby 1970 -1975), Umění, 375-377
  1976   Zwischen Jahrhundertwende und antifaschistischen Widerstand, Bildende Kunst
  1977   Architěktura/Aрхитектура (Čechoslovakija - kul'turnaja žizn'/Чехословакия - культурная жизнь), Ježegodnik Bolšoj Sovetskoj Enciklopedii/Eжегодник Большой Советской Энциклопедии, 401-401
  1977   Dušan Konečný: Futurismus, Umění, 83-84
  1977   Izobrazitěl'nyje iskusstva/Изобразительные искусства (Čechoslovakija - kul'turnaja žizn'/Чехословакия - культурная жизнь), Ježegodnik Bolšoj Sovetskoj Enciklopedii/Eжегодник Большой Советской Энциклопедии, 401-401
  1977   Knihy z edice Současné české umění, Výtvarná kultura
  1977   Malířství německých impresionistů, Umění, 558-560
  1977   Nezapomenutelný Josef Čapek, Rudé právo, 5-5
  1977   Sáva Šabouk: Tři polemické studie, Umění, 366-368
  1977   Současná východočeská grafika, Současná východočeská grafika, 102-104
  1977   Trojjediné téma Vladimíra Tesaře, Literární měsíčník, 127-128
  1977   Umění a skutečnost, Umění, 465-467
  1977   Vincenc Kramář, Estetika, 197-199
  1978   Architěktura/Aрхитектура (Čechoslovakija - kul'turnaja žizn'/Чехословакия - культурная жизнь), Ježegodnik Bolšoj Sovetskoj Enciklopedii/Eжегодник Большой Советской Энциклопедии, 391-391
  1978   Dušan Konečný: Umění věků (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 58-58
  1978   Izobrazitěl'nyje iskusstva/Изобразительные искусства (Čechoslovakija - kul'turnaja žizn'/Чехословакия - культурная жизнь), Ježegodnik Bolšoj Sovetskoj Enciklopedii/Eжегодник Большой Советской Энциклопедии, 391-391
  1978   James George Frazer: Zlatá ratolest, Estetika, 189-190
  1978   K jubileu Františka Podešvy, Literární měsíčník, 124-125
  1978   Kurt Magritz (Zprávy ze zahraničí), Výtvarná kultura
  1978   Malíř Vlastimil Beneš, Literární měsíčník, 126-127
  1978   Malířka sociálního umění, Literární měsíčník, 122-123
  1978   NDR - výstavy (Zprávy ze zahraničí), Výtvarná kultura
  1978   Pozapomenuté dílo českého sociálního umění dvacátých let (Vlasta Vostřebalová-Fischerová 1898 - 1963), Umění, 452-463
  1978   Sochařova hranice času (Zdeněk Přikryl padesátiletý), Literární měsíčník, 116-116
  1978   Zur Entwicklung der tschechischen proletarischen Kunst und Kunsttheorie, Proletarisch-revolutionäre Kunstentwicklungsprobleme der proletarisch-revolutionären Kunst von 1917 bis zu den 30er Jahren
  1979   Architěktura/Aрхитектура (Čechoslovakija - kul'turnaja žizn'/Чехословакия - культурная жизнь), Ježegodnik Bolšoj Sovetskoj Enciklopedii/Eжегодник Большой Советской Энциклопедии, 363-364
  1979   Bronzové plastiky a neznámé kresby Ernsta Barlacha, Umění, 258-259
  1979   Die südböhmische Künstlergruppierung Linie und ihre Beziehungen zur deutschen revolutionären Kunst, Kunst und Klassenkampf
  1979   Estetika životní praxe, Estetika, 155-166
  1979   Friedrich Schult 1889 - 1978, Umění, 257-258
  1979   Grafik Jaroslav Chudomel, Výtvarná kultura, 33-39
  1979   Izobrazitěl'nyje iskusstva/Изобразительные искусства (Čechoslovakija - kul'turnaja žizn'/Чехословакия - культурная жизнь), Ježegodnik Bolšoj Sovetskoj Enciklopedii/Eжегодник Большой Советской Энциклопедии, 363-363
  1979   Pavel Vavrys - obrazy (Tvorba mladých autorů), Výtvarná kultura, 50-51
  1979   Výstava s dětskou tematikou (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 55-55
  1979   Život přináší umělcům sice radost z tvorby..., Vlasta Vostřebalová - Fischerová
  1980   Akvarely a kresby (Zdenka Burgetová), Květy, 41-41
  1980   Architěktura/Aрхитектура (Čechoslovakija - kul'turnaja žizn'/Чехословакия - культурная жизнь), Ježegodnik Bolšoj Sovetskoj EnciklopediiE/жегодник Большой Советской Энциклопедии, 375-376
  1980   Ilustrace Antonína Strnadela (Poznámka k nedožitým sedmdesátinám), Literární měsíčník, 127-128
  1980   Izobrazitěl'nyje iskusstva/Изобразительные искусства (Čechoslovakija - kul'turnaja žizn'/Чехословакия - культурная жизнь), Ježegodnik Bolšoj Sovetskoj EnciklopediiE/жегодник Большой Советской Энциклопедии, 375-375
  1980   Karel Valter: Linie (Knihy, recenze, informace), Výtvarná kultura
  1980   Maďarská revoluční grafika (Výstavy), Výtvarná kultura, 55-55
  1980   Malířské dílo Františka Doležala, Rudé právo, 5-5
  1980   Obrazy Ludmily Jamníkové-Gabrielové (Kronika), Výtvarná kultura
  1980   Plakáty Literárního měsíčníku, Literární měsíčník, 126-126
  1980   V Hradci Králové náhle... (Kronika), Výtvarná kultura
  1981   Antifašismus - naše vyznání (Kronika), Výtvarná kultura
  1981   Blíženec poezie - Bohdan Lacina (Knihy), Výtvarná kultura
  1981   Českobudějovická avantgardní Linie, Literární měsíčník, 116-117
  1981   Expresionismus, Výtvarná kultura, 5-11
  1981   Fedor Soldán: Sociální umění (Knihy), Výtvarná kultura
  1981   Josef Liesler vystavuje, Rudé právo, 5-5
  1981   Krajiny Vlastimila Beneše, Svoboda
  1981   Kurt Lade - výběr z díla (Kronika), Výtvarná kultura
  1981   Malíř Václav Sedláček téměř nevystavuje..., Václav Sedláček: Krajina
  1981   Miloslav Marschal (Z ateliérů mladých), Výtvarná kultura, 47-48
  1981   Nový plakát Literárního měsíčníku, Literární měsíčník, 126-126
  1981   Pablo Picasso, Květy, 30-35
  1981   Poetická realita Vlastimila Beneše (Kronika), Výtvarná kultura
  1981   Snad Vlastimil Beneš ani netušil…, Vlastimil Beneš: Obrazy, sochy a loutky z let 1976-1980
  1981   Svědectví o Linii (K jedné meziválečné avantgardní skupině), Rudé právo, 5-5
  1981   Velký realismus (Adolf Menzel 1815-1905), Výtvarná kultura
  1981   Vlastimil Beneš vystavuje, Rudé právo, 5-5
  1982   Käthe Kollwitzová 1867-1945 (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 62-62
  1982   Moderní realismus Renata Guttusa (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 64-64
  1982   Národní umělec Vojtěch Sedláček 1892-1973 (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 62-62
  1982   Německý akvarel (Výstavy), Výtvarná kultura, 62-63
  1982   Poezie a skutečnost, zorný úhel…, Vlastimil Beneš: Obrazy
  1982   Předěly v životech umělců..., Rudé právo, 5-5
  1982   Stále živá hodnota (Odkaz národního umělce Vojtěcha Sedláčka), Rudé právo, 5-5
  1982   Šestý umělecký plakát, Literární měsíčník, 126-127
  1982   Vlastimil Beneš 3.10.1919-17.3.1981 (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 37-41
  1982   Východočeská galerie Pardubice (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 13-13
  1982   Zasloužilý umělec Miloslav Holý 1897-1974 (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 61
  1983   Časový odstup od díla…, Vlastimil Beneš: Obrazy
  1983   Franz Marc - Briefe (Knihy), Výtvarná kultura, 22-22
  1983   Retrospektiva Františka Emlera (Výstavy), Výtvarná kultura, 57-57
  1983   Sociální umění (Sociálně realistický proud českého proletářského umění), Výtvarná kultura, 21-29
  1983   Zdeněk Kratochvíl 1883-1961 (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 63-64
  1984   Spiegel des menschlichen Daseins und Zauber der Schmuckobjekte (Ev a Janošková, Jitka Chmelová), Kronberger Zeitung
  1984   Spiegel und Zauber (Eva Janošková, Jitka Chmelová), Frankfurter Allgemeine Zeitung
  1985   Aussage über Mensch und All (Otto Herbert Hajek: Zeichen), Neue Ruhr Zeitung
  1985   Bilder einer schmerzender Wunde (Junge tschechische Künstler), Kronberger Zeitung
  1985   Es rührt das Herz und spricht den Verstand an (Gerhard Marcks: Mahnmal), Neue Ruhr Zeitung
  1985   Götter standen einst der Kunst zur Seite (Rolf Binder: Röhrenplastik), Neue Ruhr Zeitung
  1985   Landschaften in neuen Licht (Werner J. Hannapel: Fotografien), Kronberger Zeitung
  1985   Mensch in der Mitte des Alls (Peter Könitz: Raumbeschreibung), Neue Ruhr Zeitung
  1985   Plastik bringt die innere Dynamik nahe (Karl Prasse: Bewegung), Neue Ruhr Zeitung
  1985   Rütteln an der eigenen Gewißheit (Die Bilderwelt des Jiří Kolář), Kronberger Zeitung
  1985   Spirale erfüllt Wandelhalle (Heinrich Siepmann: Spirale), Neue Ruhr Zeitung
  1985   Tunnel hat einen tieferen Sinn (Peter Könitz), Neue Ruhr Zeitung
  1986   Aufbruch ins Unbekannte (Dt. Holzschnitt aus dem 16. Jahrhundert), Neue Ruhr Zeitung
  1986   Aufentstehender Christus (Carl Burger), Neue Ruhr Zeitung
  1986   Drei Grazien (Max Laeugner: Keramikrelief), Neue Ruhr Zeitung
  1986   Fortuna (Ulfert Janssen), Neue Ruhr Zeitung
  1986   Glasfenster (Hans-Albert Walter), Neue Ruhr Zeitung
  1986   Junge mit Schwan (Willy Des - ein Steinguß), Neue Ruhr Zeitung
  1986   Pferd - Sinnbild für göttliches Wesen (Reinhold Kübart: Reiter), Neue Ruhr Zeitung
  1986   Politisch Verfolgte rütteln auf (Jupp Rübsam: Mahlmal), Neue Ruhr Zeitung
  1986   Rohrstahl-Plastik (Lisa Merkel: Denkmal), Neue Ruhr Zeitung
  1986   Scheinarchitektur (Kurt Otto Dobs: Wandmalerei), Neue Ruhr Zeitung
  1986   Sitzender Torso (Karl Prasse), Neue Ruhr Zeitung
  1986   Tierplastik (Herbert Kühn: Das Eselchen), Neue Ruhr Zeitung
  1986   Wassernymphe (Ulfer Jansen), Neue Ruhr Zeitung
  1987   Ráj ztraceného dětství - Josef Lada 1887-1957, Proměny, 92-97
  1988   Čas, který přišel potom (Kritické marginálie), Proměny, 199-200
  1988   Důvod plastického tvaru (Úryvek z eseje o tvorbě Vladimíra Škody), Obrys/Kontur, 15-16
  1988   Krajiny - z barev a osamocení, Obrys/Kontur, 14-16
  1988   Na šeré hranici umění, Obrys/Kontur, 26-26
  1988   Zrod evropské sbírky (Kritické marginálie), Proměny
  1989   Anna Macková 1887-1969, Obrys/Kontur, 15-15
  1989   Cesta k moderně (Kritické marginálie), Proměny, 185-187
  1989   Český slabikář a jeho ilustrace (Kritické marginálie), Proměny, 146-148
  1989   Ernst Barlach 1870-1938, Proměny, 81-86
  1989   Jak žil básník (Bohuslav Reynek 1892-1971), Proměny, 152-159
  1989   Jiří Šlitr 1924-1969, Obrys/Kontur, 13-14
  1989   Josef Váchal 1884-1969, Obrys/Kontur, 15-15
  1989   Malířka klasické moderny - Marianna Werefkinová (1860-1938) (Kritické marginálie), Proměny, 166-167
  1989   Meditativní psychogramy, Obrys/Kontur, 10-11
  1989   Miroslav Wagner - malíř, sochař, ilustrátor, Obrys/Kontur, 13-14
  1989   Na tragické rovině života, Obrys/Kontur, 14-16
  1989   O. Kokoschka ve Phillipsově sbírce, Proměny, 157-158
  1990   Hořký satanik Josef Váchal (23. září 1884 - 10. května 1069), Proměny, 146-149
  1990   Lucia Moholy 1894-1989, Proměny, 164-166
  1990   Malá lidská chvíle (Jiří Šlitr 15.2. 1924 - 26.12. 1969), Proměny, 150-151
  1990   Petr Bezruč a paní D.Š. (Kritické marginálie), Proměny, 153-155
  1990   Prostor, tvar a světlo, Obrys/Kontur, 10-11
  1990   Sochy univerzálního řádu, Obrys/Kontur, 12-13
  1990   Temnosvitná fotografie citu, Obrys/Kontur, 8-8
  1991   Der Maler Arthur Kaufmann, Stadtspiegel Mülheim an der Ruhr
  1991   Deset let již uplynulo… / Es sind schon lange…, Vlastimil Beneš
  1991   Die Spur des Lebens (Otto Pankok), Stadtspiegel Mülheim an der Ruhr
  1991   Dílo jako metafora paměti a rozvzpomínání, Hana Storchová
  1991   Paměť a rozvzpomínání, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1991   Paradies auf Erden (Carl Altena 1894-1971), Paradies auf Erden
  1994   Benda Břetislav, Allgemeines Künstler-Lexikon, 614-614
  1994   Benda Jaroslav, Allgemeines Künstler-Lexikon, 614-614
  1994   Benda Ladislav, Allgemeines Künstler-Lexikon, 38-38
  1994   Benda Milan, Allgemeines Künstler-Lexikon, 615-615
  1994   Beneš Vincenc, Allgemeines Künstler-Lexikon, 39-39
  1994   Beneš Vlastimil, Allgemeines Künstler-Lexikon, 40-40
  1994   Der gegenwärtige Carl Altena, Stadtspiegel Mülheim an der Ruhr
  1995   Bidlo František, Allgemeines Künstler-Lexikon, 513-513
  1995   Bílek Josef, Allgemeines Künstler-Lexikon, 13-13
  1995   Mythos New York - eine Realität, Werner Koch: Die Ziechen der Wirklichkeit und die Wirklichkeit der Zeichen
  1995   Poezie skutečnosti, Vlastimil Beneš
  1996   Boettinger Hugo, Allgemeines Künstler-Lexikon, 214-214
  1996   Boháč (Familie Alois, Josef, Maximilian), Allgemeines Künstler-Lexikon, 277-277
  1996   Boháček Karel, Allgemeines Künstler-Lexikon, 278-278
  1996   Böhm Josef Kamil Alois, Allgemeines Künstler-Lexikon, 142-142
  1996   Borovičková-Podpěrová Blažena, Allgemeines Künstler-Lexikon, 91-91
  1996   Bouda Jiří, Allgemeines Künstler-Lexikon, 305-305
  1996   Bouda Martin, Allgemeines Künstler-Lexikon, 305-305
  1996   Boudník Vladimír, Allgemeines Künstler-Lexikon, 313-313
  1996   Boudová Jana, Allgemeines Künstler-Lexikon, 314-314
  1996   Bradáček Jiří, Allgemeines Künstler-Lexikon, 520-520
  1996   Braunerová Zdenka, Allgemeines Künstler-Lexikon, 18-18
  1996   Brůha Jaroslav, Allgemeines Künstler-Lexikon, 512-512
  1996   Brunner Vratislav H., Allgemeines Künstler-Lexikon, 571-571
  1996   Brýdlová Eva, Allgemeines Künstler-Lexikon, 628-628
  1996   Bubeníček JIndřich, Allgemeines Künstler-Lexikon, 645-645
  1996   Bubeníček Ota, Allgemeines Künstler-Lexikon, 645-645
  1996   Bubeník Květoslav, Allgemeines Künstler-Lexikon, 645-645
  1996   Sochařova kresba / Le dessins du sculptuer, Vladimír Škoda
  1997   Čechová Olga, Allgemeines Künstler-Lexikon, 451-451
  1997   Čermák Jaroslav, Allgemeines Künstler-Lexikon, 571-571
  1997   Čermáková Alena, Allgemeines Künstler-Lexikon, 573-573
  1998   Chudomel Jaroslav, Allgemeines Künstler-Lexikon, 90-90
  1999   Čumpelík Jan, Allgemeines Künstler-Lexikon, 90-90
  2000   Naposledy (Mezinárodní sochařské symposium v Hořicích v Podkrkonoší), Právo
  2002   Doležal Adolf, Allgemeines Künstler-Lexikon, 355-355
  2002   Dvorský Bohumír, Allgemeines Künstler-Lexikon, 362-362
  2002   Dvořák Zdeněk, Allgemeines Künstler-Lexikon, 357-357
  2003   Fibichová Zdena, Allgemeines Künstler-Lexikon, 320-320
  2005   Do veřejného, politického a kulturního života vstoupil..., Máchovská zření Františka Doležala, 129-143
  2005   Úvodní slovo k představení Máchova Máje, které uvedl umělecký soubor Viola v Galerii Vincence Kramáře 3. května 1967 během výstavy Františka Doležala, Máchovská zření Františka Doležala, 97-101
  2007   Einem Freund zum Gruß in Jahr seines 70. Geburtstages/Greeting to a Friend in the Year of his 70th Birthday, New Yorker Werke 1992 - 2007
  2007   Osudové téma, František Ronovský
  2007   Žitá chvíle věčnosti, Moje město Olomouc
  2008   Sen máchovské vzpoury, Malířovy dopisy
  2009   Maturitní fotografie IV.C, Almanach k 90. výročí založení Obchodní akademie v Olomouci
  2009   Poetická tajemství Františka Doležala, František Doležal, 1-3
  2011   Hašek Josef, Allgemeines Künstler-Lexikon
  nedatováno   První český exilový slabikář..., Miroslav Wagner: Ilustrace k českému slabikáři
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Z moravské grafiky ve třicatých letech
album
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   10 Days in New York
autorské heslo
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Ivan Minařík, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002
  2002   Jaroslav Mrva, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002
  2002   Vladimír Preclík, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003
  2011   Augustin Tschinkel, Allgemeines Künstler-Lexikon
  2011   Bohuslav Reynek, Allgemeines Künstler-Lexikon
  2011   František Ronovský, Allgemeines Künstler-Lexikon
  2011   Josef Heřman, Allgemeines Künstler-Lexikon
  2011   Josef Liesler, Allgemeines Künstler-Lexikon
  2011   Josef Vinecký, Allgemeines Künstler-Lexikon
  2011   Karel Hladík, Allgemeines Künstler-Lexikon
  2011   Karel Holan, Allgemeines Künstler-Lexikon
  2011   Leoš Kubíček, Allgemeines Künstler-Lexikon
  2011   Miloslav Holý, Allgemeines Künstler-Lexikon
  2011   Pravoslav Kotík, Allgemeines Künstler-Lexikon
  2011   Vladimír Preclík, Allgemeines Künstler-Lexikon
  2011   Vladimír Tesař, Allgemeines Künstler-Lexikon
  2011   Vlasta Vostřebalová-Fischerová, Allgemeines Künstler-Lexikon
  2011   Werner Gilles, Allgemeines Künstler-Lexikon
cd-rom
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Výtvarné umění - výkladový slovník (Multimediální encyklopedie), Leda, Voznice
film
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Josef Holub - poslední žijící žák Julia Mařáka (Kvasiny u Solnice)
  1956   Sochař Ladislav Beneš (Ateliér v Častolovicích)
  1956   Sochař Leoš Kubíček (Ateliér v Pěčíně)
  1957   Hamernice (Ladislav Zívr, Dana Sokolová, Josef Heřman)
  1957   Malíř Jan Slavíček (Ateliér v Rybné nad Zdobnicí)
  1957   Malířská kolonie v Říčkách v Orlických horách
  1958   Miloslav Holý v orlické krajině (Ateliér ve Slatině nad Zdobnicí)
  1958   Pěčín (Sochař Leoš Kubíček a malíř Jan Trampota)
  1959   Javornice, Pěčín, Slatina nad Zdobnicí (Holého krajinářská škola - Eva Brýdlová, Miroslava Kocmanová, Milan Obrátil, František Ronovský)
  1967   Lidové sochařské baroko (Rod Zemanů), Československá televize, _
  1967   Stanislav Kolíbal (Obrazy, sochy, grafika, kresby, ilustrace), Československá televize, _
  1967   Vladimír Komárek (Obrazy, sochy, grafika, kresby), Československá televize, _
  1968   Vejít do svých dveří (Vladimír Tesař - obrazy, kresby, ilustrace), Československá televize, _
  1969   Jak žije básník (Bohuslav Reynek - obrazy, grafika, poezie), Československá televize, Praha
  1969   Naslouchání tvaru (Vladimír Preclík - sochy, obrazy, grafika), Československá televize, Praha
  1970   Barvami poznávaný svět (Miloslav Holý - díl I.), Československá televize, Praha
  1970   Co jsem na světě uviděl (Josef Čapek), Československá televize, Praha
  1970   Josef Mánes 1820-1871, Československá televize, Praha
  1970   Miloslav Holý vypravuje (Díl II.), Československá televize, Praha
  1970   Východočeská galerie v Pardubicích, Československá televize, Praha
  1971   František Bělohlávek (Grafik, ilustrátor), Československá televize, Praha
  1971   Galerie výtvarného umění v Chebu II., Československá televize, Praha
  1971   Galerie výtvarného umění v Olomouci, Československá televize, Praha
  1971   John Heartfield, Československá televize, Praha
  1971   Umění zápasu (Protiválečný plakát 1914-1971), Československá televize, Praha
  1971   Václav Špála, Československá televize, Praha
  1972   Budoucnost barokní fresky (Sv. Mikuláš na Starém Městě pražském, restaurování fresek), Československá televize, Praha
  1972   Grafik Jaroslav Šváb, Československá televize, Praha
  1972   Kniha jako umělecké dílo (Knižní grafikové, ilustrátoři)
  1972   Proměny roku (Vojtěch Sedláček, malíř a ilustrátor), Československá televize, Praha
  1973   Galerie výtvarného umění v Chebu II., Československá televize, Praha
  1973   Křivky života Zdenky Braunerové, Československá televize, Praha
  1973   Podivuhodný kouzelník (Z nedokončených pamětí Vítězslava Nezvala 1900-1958), Československá televize, Praha
  1975   Milované okovy (Spisovatel Josef Toman - vzpomínky na život v SVU Mánes), Československá televize, Praha
  1981   Heinrich Zille (Malíř proletářského světa)
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Malíř Břetislav Jüngling, Kolín (Kolín), Kolín (Kolín)
  1967   Kalendář 1967, Obchodní tiskárny Kolín, n.p. (OTK), Kolín (Kolín)
  1968   Kalendář 1969 (Východočeští malíři)
  1969   Umění barev, Obchodní tiskárny Kolín, n.p. (OTK), Kolín (Kolín)
  1969   Vilma Vrbová (Dětská podobizna), Obchodní tiskárny Kolín, n.p. (OTK), Kolín (Kolín)
  1993   Carl Altena (Kalender 1994), Sparkasse, Mülheim an der Ruhr
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Milan Albich: Konturen
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2024   In margine: Rám, sokl, vitrína, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Sochařova hranice času (Sochař Zdeněk Přikryl)
  nedatováno   Miroslav Wagner: Ilustrace k českému slabikáři
rukopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Socha (První verze)
  2008   K pramenům (Novinář a spisovatel Josef Rodr), Hradec Králové (Hradec Králové), Hradec Králové (Hradec Králové)
  2010   Socha (Druhá verze)
  2011   Jiří Ščerbakov - Země hlubin bez návratu
soubor grafických listů
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Břetislav Jüngling - Jaroslav Mrva (Soubor grafických listů)
soukromý tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Miroslav Wagner: Terracotta-Variationen
  1996   Imagines - obrazy představ (Jiří Ščerbakov)
  1996   Jiří Ščerbakov - Zahrada mého ráje
  1999   Vladimír Preclík - dílo
úvodní text
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Vlastimil Beneš - obrazy, akvarely

Jan Baleka

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Václav Sedláček: Krajina
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Josef Hašek, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)

Jan Baleka

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Vladimír Preclík, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Aktuální otázky estetické kultury rozvinuté socialistické společnosti, Estetika

Jan Baleka

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961/11/09 - 1961/12/03   Josef Procházka: Nikdy válku!, Dům umělců, Hradec Králové (Hradec Králové)
1962/07/15 - 1962/09/10   Josef Wagner: Kresby a sochy, Krajské muzeum východních Čech (1974–1990), Hradec Králové (Hradec Králové)
1963   Jiří Ščerbakov: Sovětská střední Asie, Oblastní galerie, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1963/05/31 - 1963/06/13   Ilustrace Zdeňka Kratochvíla, Galerie Hollar, Praha
1964/04/26 - 1964/05/17   Hoffmeister:64, Výstavní síň JZK ROH, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
1967/12/03 - 1968/01/19   Vojtěch Sedláček: Kvaše a tempery 1963 - 1967, Alšova síň v Klubu skladatelů, Praha
1968/01/21 -   Bedřich Vaníček: Kvaše, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1968/03/03 - 1968/04/05   Vladimír Tesař: Akvarely a kresby, Alšova síň v Klubu skladatelů, Praha
1968/11 - 1968/12   Ladislav Beneš: Sochařské kresby, Alšova síň v Klubu skladatelů, Praha
1969   Jan Zrzavý: Mys Sunion, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1969/02/02 - 1969/03   Libuše Kaplanová: Květina-strom, Alšova síň v Klubu skladatelů, Praha
1969/03/09 - 1969/04/10   Václav Sedláček: Obrazy, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1969/09/07 - 1969/10/16   Miroslava Kocmanová: Obrazy, Alšova síň v Klubu skladatelů, Praha
1971/08/17 - 1971/09/30   František Štorek: Sochy z let 1967-1971, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/02/26 - 1978/03/12   Vlasta Vostřebalová-Fischerová: Kresby / obrazy, Vlastivědné muzeum, Boskovice (Blansko)
1982/11/23 - 1983/01/09   Miloslav Holý: Z malířského díla, Galerie Václava Špály, Praha
1983/01/20 - 1983/03/06   Miloslav Holý: Z malířského díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/04 - 1983/05   Miloslav Holý: Z malířského díla, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1983/09/04 - 1983/10/02   František Kyncl: Zeichnungen, Aquarelle, Bilder und Skulpturen, Galerie Schröder, Mönchengladbach
1984/09/21 - 1984/11/02   František Kyncl: Zeichnungen und Aquarelle, Galerie Rafay, Kronberg im Taunus (Hochtaunuskreis)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/04/22 - 1962/05/13   Miloslav Holý: Obrazy a grafika. Julie Krčmářová: Obrazy a tapiserie, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1968/03/03 - 1968/03/24   Ilustrace, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1970/10/02 - 1970/11/01   Ludmila Jandová: Grafika. František Janda: Sochy, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1984   Eva Janošková: Gemälde und Graphik. Jitka Chmelová: Schmuck, Galerie Rafay, Kronberg im Taunus (Hochtaunuskreis)

Jan Baleka

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958/01/08 - 1958/01/27   Josef Čapek: Výbor z díla, Výstavní síň Českého fondu výtvarných umění - Purkyně, Praha
1958/03/23 - 1958/04/13   Jan Slavíček: Akvarely a kresby z cest, Dům umělců, Hradec Králové (Hradec Králové)
1958/09/14 - 1958/10/12   Jan Trampota: Obrazy, Dům umělců, Hradec Králové (Hradec Králové)
1959/04/14 - 1959/05/03   Václav Špála, Dům umělců, Hradec Králové (Hradec Králové)
1961/10   Adolf Hoffmeister: 61, Oblastní galerie, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1961/11/09 - 1961/12/03   Josef Procházka: Nikdy válku!, Dům umělců, Hradec Králové (Hradec Králové)
1962/02/18 - 1962/03/11   Běla Čermáková: Obrazy, Dům umělců, Hradec Králové (Hradec Králové)
1962/04/01 - 1962/05/06   Vlastimil Beneš, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1962/07/13 -   Emil Filla: Neznámé práce z pozůstalosti kreseb a grafiky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1962/07/15 - 1962/09/10   Josef Wagner: Kresby a sochy, Krajské muzeum východních Čech (1974–1990), Hradec Králové (Hradec Králové)
1962/10/14 - 1962/11/11   Miloš Alexander Bazovský, Výstavní síň Svazu československých výtvarných umělců, Hradec Králové (Hradec Králové)
1962/11/04 - 1963/01/15   Josef Wagner: Kresby, sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1963/03   Miloslav Holý: Můj Barevný deník, Galerie Hollar, Praha
1963/05/31 - 1963/06/13   Ilustrace Zdeňka Kratochvíla, Galerie Hollar, Praha
1964/02/02 - 1964/02/16   Ilustrace Josefa Šímy, Jednotný závodní klub ROH, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
1964/04/26 - 1964/05/17   Hoffmeister:64, Výstavní síň JZK ROH, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
1965/11/16 - 1965/12/03   Jan Bohuslav Melichar: Itálie a česká krajina, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1967/06/11 - 1967/07   Miloslav Holý: Obrazy z Orlicka, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1967/10/22 - 1967/11/12   Jiří Ščerbakov: Kresby a grafiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1967/12/03 - 1968/01/19   Vojtěch Sedláček: Kvaše a tempery 1963 - 1967, Alšova síň v Klubu skladatelů, Praha
1967/12/10 - 1968/01/09   Josef Hašek, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1978/10/29 - 1978/12/03   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo, Dům umění, Opava (Opava)
1981/03   Vlastimil Beneš: Obrazy a plastiky, Tylův památník (dům), Kutná Hora (Kutná Hora)
1981/06/04 - 1981/07/12   Václav Sedláček: Krajina, Galerie Nová síň, Praha
1982/11/23 - 1983/01/09   Miloslav Holý: Z malířského díla, Galerie Václava Špály, Praha
1983/09/04 - 1983/10/02   František Kyncl: Zeichnungen, Aquarelle, Bilder und Skulpturen, Galerie Schröder, Mönchengladbach
1985/03/31 - 1985/05/10   Jiří Kolář: Collagen, Galerie Rafay, Kronberg im Taunus (Hochtaunuskreis)
1994/03/10 - 1994/03/22   Miroslav Wagner: Graphik und Arbeiten auf Papier, Botschaft der Tschechischen Republik, Bonn
1999/03/18 - 1999/05/18   Vladimír Preclík: Antipomníky, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2000/03/08 - 2000/04/10   Vlastimil Beneš: Obrazy, akvarely, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967/10/15 - 1967/11/05   Tvůrčí skupina Linie 67, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
1968/03/03 - 1968/03/24   Ilustrace, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1969/03/20 - 1969/04/20   Angažovaný plakát. Druhá výstava tvůrčí skupiny Plakát, Galerie Československý spisovatel, Praha

Jan Baleka

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965/10 - 1965/10   Milan Šelbický: Grafická tvroba 1964-1965, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)

Jan Baleka

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Miloslav Holý, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Krajská galerie Hradeckého kraje uspořádala..., Výtvarná práce, 11
  1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 2
  1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 3
  1968   10. prosince otevřel Jan Baleka..., Výtvarná práce, 2
  2008   Osamělý běžec (Recenze publikace), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7