Miloslav Holý: Obrazy a grafika. Julie Krčmářová: Obrazy a tapiserie

date of exhibition: 1962
institution: Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
type of exhibition: kolektivní