Výtvarná kultura

subtitle: 6

type of document: periodikum
imprint date: 1981
year's volume: 5
number: 6
number of page: 64, 24 (kulér), obálka
language: anglický, český, francouzský, německý, ruský

notes:
resumé rusky, francouzsky, anglicky, německy

Výtvarná kultura

 

Výtvarná kultura

person born note
Jiskra Jan 10. 12. 1949  

Výtvarná kultura

institution, city
Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Výtvarná kultura

institution, city
Tisk, knižní výroba, n.p. Brno, provoz 51, Brno (Brno-město)

Výtvarná kultura

page from - to   author of the text   title, subtitle
    Matyášová Eva   Barevný svět Libora Vojkůvky, Kronika
    Huttová Zlata   Galerie výtvarného umění v Chebu, Zprávy z krajů
    Alsterová Alena   Jan Sedláček, Zprávy z krajů
    Procházka Jaromír   Jihočeský kraj, Zprávy z krajů
    Potužáková Reitingerová Jana   Karlovy Vary, Zprávy z krajů
    Hlaváček Luboš   Klasik dějin umění, Kronika
    Baleka Jan   Kurt Lade - výběr z díla, Kronika
    Javůrek Josef   Pocta básníkovi, Studie úvahy
    Hošková Simeona   Pražské výstavy červenec, srpen, Kronika
    Hlaváčková Miroslava   Roudnice nad Labem, Zprávy z krajů
    Alsterová Alena   Tvoří mezi námi, Kronika
    Adlerová Alena   Výstava českého skla v USA, Zprávy ze zahraničí
    Čubrda Zdeněk   Výstavy v Jihomoravskému kraji, Zprávy z krajů
    -jnč-   Zprávy SČVU, Kronika
1 - 2   Husák Gustáv   Umění a socialismus
1 - 2   Brežněv Leonid   Umění a socialismus
2 - 9   Stehlíková Blanka   Umění jako svědectví dějin
10 - 18   Konečný Dušan   Umění epochy socialismu
18 - 21   Vašíček Milan   Politický plakát, 60 let KSČ
22 - 26   Ševčíková Zuzana   Politický plakát na Slovensku 1919-1981
27 - 33   Jablonskaja Mjuda   Současníkům o současnosti
34 - 36   Konečný Dušan   Expozice designu a životního prostředí na výstavě Budujeme komunismus, Beseda s Jevgenijem Rozenbljumem
37 - 41   Klivar Miroslav   Nové obory užitého umění
42 - 45   Soukupová Věra   Malíř Josef Peca, Z ateliérů
46 - 48   Halířová Muchová Marie   Jan Simota
49 - 52   Hlaváček Luboš   Proměny Jiřího Mikuly
53 - 55   Konečný Dušan   Ján Ilavský
56 - 57   Archlebová Gály Tamara   Marcel Dúbravec, Tvorba mladých autorů
58 - 59       Obrazy Miroslava Martince
60 - 60   -LK-   Čtyři tvůrci tapisérie, Výstavy
61 - 61   Vinter Vlastimil   Obrazy Jaroslava Kříže, Výstavy
62 - 62   Klivar Miroslav   Čtyři skláři, Výstavy
62 - 63   Hlaváčková Miroslava   Výroční výstava Josefa Šímy v Roudnici nad Labem, Výstavy
63 - 64   Vinter Vlastimil   Malířské dílo Františka Jiroudka na zámku v Mělníce, Kaleidoskop
64 - 64   Sedlář Jaroslav   K nedožitým devadesátinám národního umělce Františka Foltýna, Kaleidoskop

Výtvarná kultura

  institution, city, signature, notes  
  C 119770