Miroslava Hlaváčková

* 8. 5. 1942, Roudnice nad Labem (Litoměřice), Česká republika (Czech Republic)
† 21. 5. 2020, Česká republika (Czech Republic)
Curator, Art Historian

 

signature: MHl, hl, (hl)
nationality: Czech
sex: female

NK AUT: jn99240000291
WIKIDATA: Q62714900
VIAF: 1222920

Miroslava Hlaváčková

from - to   institution, city, notes
1970 - ????   Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice), Očkova 5, odborná pracovnice, od r. 1990 ředitelka

Miroslava Hlaváčková

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Výtvarné Ústí (Kronika výtvarného života v Ústí nad Labem ve 20. století 1918-1998), Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha

Miroslava Hlaváčková

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Olga Karlíková, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Antonio Porta, dílo českého období, Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Miroslava Hlaváčková

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Josef Šíma, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1987   Antonín Slavíček: Díla ze sbírky A. Švagrovského v Roudnici nad Labem, Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
  1987   Tůma 1907 - 1943, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1988   J. A. Zeyer, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1988   Jaroslav Šerých, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1989   Václav Rykr: Kresby a drobná grafika
  1990   František Tichý, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1991   Augustin Ságner: Výběr z díla, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1991   Vladimír Drápal: Sochy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1992   Václav Tikal, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1993   Jaroslav Šerých: Sursum corda (Vzhůru srdce)
  1994   Bedřich Feuerstein, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1995   Rudolf Adámek, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1996   Jaroslav Šerých, Regio Galerie Grenzach
  1997   Bohuslav Reynek: L’image dans l’oeuvre poetique et graphique, Romarin, Les Amis de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek, _
  1997   Jan Koblasa: Apokalypsa, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1997   Jaroslav Šerých, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1997   Jiří Schmidt: Obrazy, kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1997   Michal Ranný: Kresby z let 1968 - 1981, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1997   Radek Brož: Obrazy, monotypy, objekty, Radek Brož: Obrazy, monotypy, objekty
  1997   Václav Boštík: Kresby z let 1962 - 1981, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1998   Jiří Valenta: Fotografie / Fotografien, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1998   Květa Pacovská: Šedesátá léta / 60's by Květa Pacovská, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1998   Ludmila Jandová: Obrazy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1998   Ludmila Jandová: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1999   Jan Křížek, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2001   Daisy Mrázková: Dětem
  2001   František Dvořák: Obrazy, Národní dům, Praha
  2002   Rudolf Volráb, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2003   Luděk Pešek (Životní dílo), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910 ((anglická verze)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910 ((česká verze)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Vladimír Kopecký: Obrazy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2004   Vladimír Pokorný: Fotografie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2005   Jitka Svobodová: Obrácený pohled / Reverse View, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2005   Karel Vaca 1919-1989: Scénografie, plakáty, obrazy, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Karel Vaca: Obrazy scénografie plakáty (1919 - 1989), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2005   Marie Blabolilová: Malba a grafika, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2005   Petr Veselý, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
  2005   Petr Veselý: Pokoje, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2006   Isabela Fárová: Díla z let 1983 2006, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2006   Martin Kuriš (Martin Kuriš jde do skončení studií...), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2006   Miloš Ševčík: Obrazy, Šmíra - Print, s.r.o., Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Štěpán Grygar: Fotografie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2006   Večer tříkrálový (Eva Brodská - scénografie), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2007   Jasan Zoubek, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2007   Jiří Kornatovský, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2007   Václav Cigler, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2008   Jan Hrubý: Grafika, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2008   Jan Hrubý: Grafika / Grafik, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2008   Jan Šafránek: Svět lidí / The World of People, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Jiří Kornatovský
  2008   Marian Volráb: Obrazy a skleněné objekty, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2010   Antonín Slavíček (1870-1910), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2010   Jasan Zoubek: Kameny, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
  2011   Olga Karlíková, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2011   Pocta Miloši Saxlovi, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2013   Miroslav Pacner: Proměny země (Obrazy, přírodní reliéfy, zemní realizace), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2014   Jiří Štourač: Ticho, které mluví, Společnost Topičova salonu, Praha
  2015   Eva Brodská: Potichu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2016   Anežka Kovalová: Zastavení v čase, Společnost Topičova salonu, Praha
  2016   Jiří Mrázek: Terra incognita, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2018   Mikuláš Medek, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Česká figurativní malba 40. let (I), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1983   B. S. Urban, A. S. Urbanová: Průřez komorní tvorbou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Dar Anny Hůlové, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1989   Josef Sudek sběratel českého moderního umění (Dar Boženy Sudkové Roudnické galerii), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1992   Josef Florian: Dobré Dílo 1, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1993   Jan Benda / Purkyně - Spolek pracovníků v umění a ve vědě, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1994   Povídej mi pohádku, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1995   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století), Obecní dům, a.s., Praha
  1999   Prozařování, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2000   alfa 2000 omega, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2002   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2004   Stopy paměti, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2005   Prostor a čas, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2006   Doteky země, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2006   Kaple Svatého Václava a Cesta přátelství v Bílce pod Milešovkou / Kapelle des Heiligen Wenzel und Freundschaftsweg in Bílka, Občanské sdružení Bílky pod Milešovkou, Bílka, Bořislav (Teplice)
  2006   Příští stanice Arkádia / Nächste Station Arkadien, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2006   Renáta Fučíková, Marie Lacigová: Ilustrace k českým a moravským pověstem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2007   Průzračný svět / Die durchsichtige Welt, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2007   Světlo a stín, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2009   Grygar - Prekop, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  2010   Na počátku bylo slovo...
  2011   Czech Art (20 rokov po... / 20 years after...), Via Danubia, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2015   Jiný pohled / A Different Perspective (Tvorba laureátů Bienále kresby Plzeň / Artwork by the Laureates of the Biennal of Drawing Pilsen), Bienále kresby Plzeň, Plzeň (Plzeň-město)
  nedatováno   Eva Brodská: Gobelíny, Hana Rysová: Fotografie
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Jiří Korec, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2008   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2017   Bořivoj Borovský 1933–2012 (Bez konce a názvu), Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
  2021   Karel Vaca 1919–1989 (Filmové plakáty a další užitá tvorba / Film posters and Graphic Design), Pro-Plakát z.s., Praha 1
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Jitka Svobodová: Obrácený pohled (Symposium k poetice a interpretaci díla Jitky Svobodové), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Roudnice nad Labem - Galerie výtvarného umění (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1981   Roudnice nad Labem (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1981   Roudnice nad Labem (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1981   Roudnice nad Labem (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1981   Výroční výstava Josefa Šímy v Roudnici nad Labem (Výstavy), Výtvarná kultura, 62-63
  1982   Severočeský kraj - Roudnice n. L. (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 12-12
  1983   Severočeský kraj - Roudnice nad Labem (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 11-11
  1988   Antonín Slavíček se stal po Mařákově smrti..., Antonín Slavíček: Díla ze sbírky A. Švagrovského v Roudnici nad Labem
  1988   Svědectví jedné životní cesty, Lidová demokracie, 44.ročník, 182.číslo, 5
  1989   Malich většinou premiérový, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 17.číslo, 4
  1989   Na stránkách historie života..., Libor Fára
  1990   Věcná výtvarnost Libora Fáry, Výtvarná kultura, 10-14
  1991   Básník a grafik Bohuslav Reynek, Bohuslav Reynek
  1991   František Kobliha, Umění, 185-190
  1992   Dobré dílo Josefa Floriána, Josef Florian: Dobré Dílo 1, 7-50
  1994   Přírůstky za poslední období, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-4
  1996   Úvod (Výstava Novozákonní motivy českém moderním umění...), Novozákonní motivy v českém umění 20. století, 3-4
  1996   Život výtvarného díla v katolické církvi, Novozákonní motivy v českém umění 20. století, 9-13
  1997   Apokalypsa Jana Koblasy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6
  1997   Malíř Václav Boštík zažil za svou více jak padesátiletou..., Václav Boštík: Kresby z let 1962 - 1981
  1997   Srdce - kříž. Soubor těchto monotypů Radka Brože…, Radek Brož: Obrazy, monotypy, objekty
  1997   V poválečném výtvarném umění je inspirace biblickým textem..., Jan Koblasa: Apokalypsa
  1998   Dva pohledy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  2000   Dialog se světem se rozvíjí jako odezva..., alfa 2000 omega, 8-13
  2002   Sgrafita Jana Koblasy v Bílce, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  2003   Místo konání Bílka (Umění ve veřejném prostoru), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2004   Nezařaditelní, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2005   Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Revue art, 4.číslo, 26-31
  2005   Ke skutečnosti lze přistupovat…, Marie Blabolilová: Malba a grafika
  2005   Nové cykly Marie Blabolilové, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 18.ročník, 5.číslo, 5
  2006   Důvěrná místa Marie Blabolilové, Panorama, 19
  2006   K umělcům, kteří neusilují o místo na slunci..., Isabela Fárová: Díla z let 1983 2006
  2006   Krajina - nekrajina, Život, 26-27
  2006   Malíř a kunsthistorička 3 otázky (Svatopluk Klimeš, Miroslava Hlaváčková), Revue Art, 31-31
  2007   Dva póly díla Václava Ciglera, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2007   Molitanový princ František Skála, Život, 43
  2008   Lettrismus - Předchůdci a následovníci, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6
  2008   Lettrismus se objevil v Paříži v roce 1942..., Lettrismus
  2010   Kresby Jitky Svobodové, Jitka Svobodová: Obrácený pohled, 59-61
  2010   Zamyšlení nad dílem Jitky Svobodové, Jitka Svobodová: Obrácený pohled, 23-25
  2010   Země Olgy Karlíkové, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23.ročník, 16-17.číslo, 5
  2011   Čím dál od reality, tím blíž k ní, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 5.číslo, 16
  2013   Návrat k pramenům aneb Jak postupovat od věci označované ke znaku (Praha, Národní galerie - Valdštejnská jízdárna, 31.5.-19.9.; kurátorka Anna Pravdová), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6
  2018   Největším tajemstvím je člověk sobě sám. Jen odvážným se podaří..., Mikuláš Medek
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   RaJart (Staré a nové pecky), Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Život (Revue Umělecké besedy), 2.číslo, Umělecká beseda, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Galerie Roudnice, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Bohuslav Reynek, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005/02/02   Marie Blabolilová (Výstava vybraných děl malby a grafiky...)
  2009   Štěpán Grygar: Fotografické série 2006 - 2009 (Grygarův axiom nekonečna), Galerie 5. patro, Praha

Miroslava Hlaváčková

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Obrazy M. Medka, Mladá fronta
  1988   Současná výstava Mikuláše Medka..., Práce, 54.ročník, 162.číslo, 6

Miroslava Hlaváčková

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1985/12/05 - 1986/01/05   Jiří Anderle: Výběr z grafického díla, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1985/léto   Jiří Anderle: Výběr z grafického díla, Výstavní síň Luna, Louny (Louny)
1987/05/21 - 1987/07/05   Zdeněk Tůma: Obrazy a kresby, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1987/07/12 - 1987/08/23   Zdeněk Tůma: Malířské a scénografické dílo, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1988/09/22 - 1988/11/20   Jaroslav Šerých: Obrazy, měděné desky, litografie, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1989/07/20 - 1989/08/27   Jaroslav Šerých, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1991/09/05 - 1991/11/03   Bohuslav Reynek: Grafiky, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1993/09/23 - 1993/10/14   Jaroslav Šerých: Sursum corda (Vzhůru srdce), Mánes, Praha
1997/05/15 - 1997/06/29   Radek Brož: Obrazy, monotypy, objekty, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2004/11/30 - 2005/01/16   Vladimír Kopecký: Obrazy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2005/01/20 - 2005/03/06   Marie Blabolilová: Obrazy - grafika, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2006/05/11 - 2006/06/25   Štěpán Grygar: Fotografie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2006/09/21 - 2006/11/19   Isabela Fárová: Díla z let 1983-2006, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/06/28 - 2007/09/02   Jiří Kornatovský: Kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2008/06/26 - 2008/09/07   Marian Volráb: Obrazy a skleněné objekty, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2011/11/29 - 2012/01/22   Pocta Miloši Saxlovi, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2014/05/27 - 2014/06/27   Jiří Štourač: Ticho, které mluví, Topičův salon (2007-), Praha
2015/10/15 - 2015/11/22   Eva Brodská: Potichu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2016/03/04 - 2016/05/29   Jiří Mrázek: Terra incognita, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2016/08/23 - 2016/09/23   Anežka Kovalová: Zastavení v čase, Topičův salon (2007-), Praha
2018/12/06 - 2019/02/10   Mikuláš Medek, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1983/05 - 1983/06   Česká figurativní malba 40. let: III, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1989/05/04 - 1989/06/25   Josef Sudek sběratel českého moderního umění, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1999/09/16 - 2000/11/14   Prozařování, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1999/11/25 - 2000/01/30   Prozařování, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000/02/17 - 2000/04/02   Prozařování, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2002/09/26 - 2002/11/24   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2006/06/29 - 2006/09/17   Doteky země, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2006/12 - 2007/01   Renáta Fučíková, Marie Lacigová: Ilustrace k českým a moravským pověstem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/02/02 - 2007/03/25   Průzračný svět: Podoby vody / Durchsichtige Welt, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/03/29 - 2007/05/20   Světlo a stín, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/09/15 - 2007/10/14   Die durchsichtige Welt, Landschloss Pirna - Zuschendorf, Pirna - Zuschendorf
2008/09/11 - 2008/11/23   Lettrismus. Předchůdcí a následovníci, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2010/01/30 - 2010/04/18   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2011/03/23 - 2011/05/08   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2011/06/24 - 2011/08/28   Hommage à Bohuslav Reynek, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2011/09/09 - 2011/10/16   August Švagrovský a jeho sbírka, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2011/12/15 - 2012/02/05   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)

Miroslava Hlaváčková

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1981/06/18 - 1981/08/30   Josef Šíma, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1981/10/01 - 1981/11/01   Josef Šíma: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1985/12/05 - 1986/01/05   Jiří Anderle: Výběr z grafického díla, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1987/05/21 - 1987/07/05   Zdeněk Tůma: Obrazy a kresby, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1987/07/12 - 1987/08/23   Zdeněk Tůma: Malířské a scénografické dílo, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1988/04 - 1988/06   J. A. Zeyer, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1988/09/22 - 1988/11/20   Jaroslav Šerých: Obrazy, měděné desky, litografie, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1990/05/03 - 1990/06/24   František Tichý: Obrazy a kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1990/07/04 - 1990/09/02   František Tichý: Obrazy - kresby - grafika, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1990/09/27 - 1990/11/04   Josef Sudek: Sběratel českého moderního umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1991/03/14 - 1991/04/21   Augustin Ságner: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1991/04/25 - 1991/06/02   Augustin Ságner: Výběr z díla, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1991/04/25 - 1991/06/02   Jánuš Kubíček: Výběr z díla, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1992/03/12 - 1992/05/07   Libor Fára: Výběrz díla 1944 - 1988, Galerie Zámek, Příbram (Příbram)
1992/03/19 - 1992/05/10   Milan Grygar: Kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1993/09/23 - 1993/10/14   Jaroslav Šerých: Sursum corda (Vzhůru srdce), Mánes, Praha
1995/05/25 - 1995/06/30   Jaroslav Šerých: Duchovní obrazy, Prachatické muzeum, Prachatice (Prachatice)
1997/09/11 - 1997/11/09   Jiří Schmidt: Obrazy, kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1997/12/12 - 1998/02/08   Jaroslav Šerých: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1998/02/19 - 1998/04/26   Ludmila Jandová: Obrazy a koláže, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1998/04/30 - 1998/06/28   Jiří Valenta: Fotografie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1999/07/01 - 1999/09/12   Jan Křížek: Obrazy, sochy, keramika, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1999/10/14 - 1999/11/28   Jan Křížek, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2000/03/30 - 2000/06/04   Jan Křížek: Kresby, plastiky, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001/05/09 - 2001/06/17   Jan Křížek, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2001/06/21 - 2001/09/02   Jiří Krejčí: Obrazy - kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2001/09/13 - 2001/11/11   František Dvořák: Obrazy II, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2002/03/07 - 2002/04/21   František Dvořák: Kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2002/03/14 - 2002/05   Jiří Smetana: Z jiného světa, Malá pevnost, Terezín (Litoměřice)
2002/06/27 - 2002/09/22   Rudolf Volráb, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2003/11/06 - 2004/01/04   Luděk Pešek: Obrazy, kresby, grafika, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2004/01/08 - 2004/02/08   Vladimír Pokorný: Fotografie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2004/09/23 - 2004/11/21   Jaroslava Severová: Vrstvy / Layers, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2004/11/30 - 2005/01/16   Vladimír Kopecký: Obrazy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2005/05/05 - 2005/06/22   Petr Veselý: Pokoje - výběr prací 1986-2005, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2005/10/13 - 2006/01/08   Jitka Svobodová: Obrácený pohled, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2006/05/11 - 2006/06/25   Štěpán Grygar: Fotografie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2006/09/21 - 2006/11/19   Isabela Fárová: Díla z let 1983-2006, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2006/11/30 - 2007/01/28   Martin Kuriš: Loutkové divadlo a obrazy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/06/28 - 2007/09/02   Jiří Kornatovský: Kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/09/06 - 2007/11/04   Václav Cigler: Kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/11/08 - 2007/12/30   Jiří Korec: Sochy a medaile, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2008/01/31 - 2008/03/30   Jan Hrubý: Grafika, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2008/06/26 - 2008/09/07   Marian Volráb: Obrazy a skleněné objekty, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2009/10/15 - 2009/11/08   Mojmír Preclík: Sochy, reliéfy, kresby, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2010/08/05 -   Olga Karlíková: Zpěv, Synagoga, Úštěk (Litoměřice)
2011/11/29 - 2012/01/22   Pocta Miloši Saxlovi, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015/10/15 - 2015/11/22   Eva Brodská: Potichu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2016/03/04 - 2016/05/29   Jiří Mrázek: Terra incognita, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2018/12/06 - 2019/02/10   Mikuláš Medek, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1989/03/09 - 1989/04/30   Skupina Ra, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1990/09/27 - 1990/11/04   Josef Sudek: Sběratel českého moderního umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/11/23 - 1996/01/14   Starozákonní motivy v moderním českém výtvarném umění, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/03/13 - 1997/04/20   Od pohádky k dobrodružství: Ilustrace pohádek v českém výtvarném umění, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1998/02/03 - 1998/03/15   Od pohádky k dobrodružství: Klasikové české moderní ilustrace, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
1999/09/16 - 2000/11/14   Prozařování, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2000/06/15 - 2000/10/01   Alfa 2000 omega, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2000/10/19 - 2000/12/31   Alfa 2000 omega, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2000/12/07 - 2001/02/04   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2002/09/26 - 2002/11/24   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2004/06/24 - 2004/09/12   Stopy paměti, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2005/06/30 - 2005/09/25   Prostor a čas, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2006/03/09 - 2006/05/01   Příští stanice Arkádia / Nächste Station Arkadien, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2006/06/29 - 2006/09/17   Doteky země, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/03/29 - 2007/05/20   Světlo a stín, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/09/15 - 2007/10/14   Die durchsichtige Welt, Landschloss Pirna - Zuschendorf, Pirna - Zuschendorf
2008/09/11 - 2008/11/23   Lettrismus. Předchůdcí a následovníci, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2010/01/30 - 2010/04/18   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2011/06/24 - 2011/08/28   Hommage à Bohuslav Reynek, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)

Miroslava Hlaváčková

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Reprezentace národa
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Prozařování (Roudnice na Labem, Galerie moderního umění, 16. 9. - 14. 11. Karlovy Vary, Galerie umění, 25. 11. 1999 - 31. 1. 2000), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2012   Pocta Miloši Saxlovi, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3