Galerie výtvarného umění

city: Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
address: Havlíčkovo náměstí 18
zip code: 580 01
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: galerie@galeriehb.cz
web: www.galeriehb.cz
birth year: 1965

notes:
Okresní galerie Havlíčkův Brod

Galerie výtvarného umění

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě zaujímá specifické místo v síti českých galerií, neboť se jako jediná v republice specializuje na moderní českou knižní ilustraci, kresbu a grafiku vzniklou po roce 1918.

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě patří mezi ty tzv. mladší. Vznikla až v roce 1965 jako samostatné oddělení při Okresním muzeu v Havlíčkově Brodě. Zpočátku převzala a spravovala sbírku „umění“ z tzv. městské galerie, zahrnující obrazy a sochy regionálních autorů nebo děl majících k regionu vztah, která se z muzea vyčlenila po roce 1946.

Jednáním odboru kultury ONV Havlíčkův Brod s oddělením regionálních galerií Národní galerie v Praze jí byla přiznána specializace na moderní českou knižní ilustraci, kresbu a grafiku vzniklou po roce 1918. Tato specializace byla zvolena s ohledem na tradici výstavní činnosti v Síni knižní kultury při Východočeském nakladatelství v Havlíčkově Brodě a na výtvarné soutěže pořádané každoročně u příležitosti Celostátních festivalů humoru a satiry Haškova Lipnice.

Po určení specializace havlíčkobrodské galerie byla původní sbírka městské galerie převedena zpět do muzea a galerie začala budovat nové sbírkové soubory, které díky cílené akviziční činnosti a dle daných finančních možností dnes představují ucelený pohled na výtvarnou kulturu české knihy a grafiky s výjimkou několika málo autorů, jejichž dílo je již uzavřené a prozatím nedosažitelné. Sbírky nyní čítají více než 7 000 uměleckých děl a jsou zde zastoupeni přední čeští umělci např. Jan Bauch, Cyril Bouda, Vladimír Boudník, Adolf Hoffmeister, Emil Filla, Ota Janeček, Jiří John, Jaroslav Hořánek, Stanislav Kolíbal, Jan Kotík, Kamil Lhoták, Jiří Načeradský, Jaroslav Panuška, Bohuslav Reynek, Václav Sivko, Zdeněk Sklenář, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, Jaroslav Šerých, Karel Teissig, František Tichý, Jiří Trnka, Adolf Zábranský, Olbram Zoubek a Jan Zrzavý.

První stálou výstavu se podařilo v havlíčkobrodské galerii otevřít 20. 7. 1979 po další adaptaci Malinova domu v předchozích dvou letech. Tato výstava byla věnována „Klasikům české ilustrace“. V roce 1985 byla nahrazena kolekcí „Moderní české ilustrace“; kterou v roce 1991 nahradila expozice „Ilustrací pro dětskou knihu“ a od roku 1996 expozice věnovaná autorům majících vztah k regionu. Po přestěhování do nového objektu v roce 1999 získala prezentace sbírek své stálé oddělené prostory, ve kterých byla instalována expozice nazvaná „Moderní české umění 20.století“ a tato se každoročně obměňuje s ohledem na převládající tvorbu na papíře.

Vedle prezentace vlastních sbírek ve stálé expozici a na různých příležitostných výstavách se havlíčkobrodská galerie věnuje i další výstavní činnosti. Od roku 1965 realizovala více než 300 základních výstav. Byly to převážně samostatné výstavy českých předních i regionálních výtvarníků, ale nevyhýbala se ani tematickým výstavám jako např. Žena ve výtvarném umění (8. 3.–18. 4. 1976), Česká malba na přelomu 19.–20. století (2. 7.–29. 8. 1993) nebo všech 14. ročníků Současné české ilustrační tvorby (1993–2006). Z úspěšných samostatných výstav můžeme namátkou jmenovat v šedesátých letech výstavy Františka Tichého, Emila Filly, Jana Zrzavého, Josefa Šímy, v sedmdesátých letech Josefa Lady, Jaroslava Panušky, Vojtěcha Preissiga, v osmdesátých letech Františka Kavána, Josefa Kremláčka, v letech devadesátých Jana Štursy, Adrieny Šimotové, Karla Svolinského a mnohých jiných.V majetku galerie je i jeden unikát, který poněkud vybočuje z jejího odborného zaměření na výtvarnou tvorbu dvacátého století. Jde o tzv. Uhrovský oltář se sousoším Kalvárie od Ignáce Rohrbacha (1691–1747). Vrcholně barokní oltář vznikl kolem roku 1735 pro kapli Povýšení sv. kříže na zámku v Uhrově. Galerie koupí oltář pro Havlíčkobrodsko zachránila, nechala jej zrestaurovat a umístila jej do prvního patra své expozice.

Během své existence doznala havlíčkobrodská galerie několik statutárních změn. Od svého založení fungovala galerie jako samostatné oddělení Okresního muzea v Havlíčkově Brodě; v roce 1967 byla začleněna do nově vzniklé instituce nazvané Okresní vlastivědné středisko, které organizačně sdružovalo tři samostatná oddělení – muzeum, galerii, ochranu památek a přírody. K 1. 1. 1974 bylo Okresní vlastivědné středisko rozděleno na dvě samostatné organizace – Okresní muzeum a galerii a Okresní středisko státní památkové péče a ochrany přírody. Dne 1. 7. 1984 došlo k opětovnému sloučení obou výše uvedených organizací do Okresního vlastivědného střediska, kde tvořila galerie samostatné oddělení vedle oddělení muzea a památkové péče, ochrany přírody, propagace a stavební čety. V průběhu roku 1991 došlo k delimitaci oddělení ochrany přírody a galerie. Obě tato oddělení delimitací získala právní subjektivitu a přešla pod příslušné ministerstvo. V souvislosti s reorganizací státní správy a samosprávy byla k 1. 7. 2001 Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě spolu s dalšími sbírkotvornými institucemi předána z MK ČR pod kraj Vysočina.

Personálně byla galerie od svého založení do září 1973 obsazena 1 vedoucím a 1 odborným pracovníkem. Od září 1973 se rozšířila o 1 odborného pracovníka. V roce 1991, kdy se galerie osamostatnila a přešla přímo pod řízení MK ČR, přibyla 1 ekonomka. Po přestěhování do nového objektu byla galerie personálně posílena o 1 historika umění v roce 2003 o pracovníka pro volnočasové aktivity a práci se školami. V letech 1965–66 byl vedoucím galerie Jan Ambrož, od 1967 do srpna 1970 Olaf Hanel, od září 1970 do dubna 1992 Zdeněk Pokorný; od dubna 1992 dosud Hana Nováková.

galeriehb.cz, 27.6.2020

Galerie výtvarného umění

 

Galerie výtvarného umění

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965/12/12 - 1966/01/20   Moderní české umění, Stará radnice, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1966/07/02 - 1966/09/30   Haďák: Karikatury, Hrad Lipnice, Lipnice nad Sázavou (Havlíčkův Brod)
1966/11/13 - 1996/12/11   František Tichý: Grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1966/12/18 - 1967/01/15   Emil Filla: Boje a zápasy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1967/01/22 - 1967/02/05   Lidé objektivem, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1967/02/19 - 1967/03/19   Jan Zrzavý: Obrazy z let 1962 - 1966, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1967/03/16   Beseda s Janem Zrzavým o Benátkách a Řecku, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1967/03/22   Beseda s Janem Zrzavým o Benátkách a Řecku, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1967/04/23 - 1967/05/11   Jiří Rathouský: Grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1967/05/28 - 1967/06/11   Výtvarné práce žáků LŠU v Havlíčkově Brodě, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1967/06/18 - 1967/08/13   Jan Václav Stamic, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1967/07/02 - 1967/09/30   Humoristické kresby, Hrad Lipnice, Lipnice nad Sázavou (Havlíčkův Brod)
1967/09/22 - 1967/10/22   Jiří Šebek: Kresby, grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1967/11/05 - 1967/12/13   Ilustrace k ruským a sovětským autorům ze sbírek havlíčkobrodské galerie, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1967/12/17 - 1968/01/28   Naivní umění, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1968/01/07 - 1968/01/28   Výstava zahraničních reprodukcí slohy a směry v malířství XI. - XX. století, Stará radnice, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1968/03/03 - 1968/03/21   Věroslav Škrabánek: Obrazy, kresby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1968/04/07 - 1968/04/28   Ladislav Novák: Alchymáže z roku 1967, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1968/05/01 - 1968/05/12   Dětská kresba, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1968/05/22   Směry a proudy nefigurativního malířství, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1968/06 - 1968/07/28   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Hrad Lipnice, Lipnice nad Sázavou (Havlíčkův Brod)
1968/06/09 - 1968/07/01   Jiří John: Obrazy a grafika z let 1961-67, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1968/08/09 - 1968/09/15   Ledeč ´68, Městská osvětová beseda, Ledeč nad Sázavou (Havlíčkův Brod)
1968/09/15 - 1968/10/28   Bohuslav Reynek: Grafické dílo, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1968/10/21   Večer poezie a překladů Bohuslava Reynka Rty a zuby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1968/11/10 - 1968/11/30   Česká kniha 1958-1968, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1968/12/15 - 1969/01/26   Adolf Hoffmeister: Podoby a koláže, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1969/02/02 - 1969/02/27   Lidé objektivem. III. ročník soutěže, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1969/03/16 - 1969/04/20   Bohdan Lacina: Obrazy a pastely 1965 - 1967, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1969/04/27 - 1969/05/25   Jaroslav Šerých: Obrazy a grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1969/06/01 - 1969/06/11   Výtvarné práce žáků LŠU v Havlíčkově Brodě, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1969/06/06 - 1969/07/20   Ledeč ´69, Městská osvětová beseda, Ledeč nad Sázavou (Havlíčkův Brod)
1969/06/15 - 1969/07/27   Koláž v českém výtvarném umění, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1969/09/07 - 1969/10/25   Ladislav Zívr: Sochy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1969/11/02 - 1969/12/07   Jindřich Prucha: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1969/12/14 - 1970/01/18   František Gross, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1970/01/14   Beseda s Františkem Grossem nad jeho obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1970/01/25 - 1970/3/01   Josef Šíma: Ilustrace, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1970/03/08 - 1970/03/22   Lidé objektivem. IV. ročník soutěže, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1970/03/26 - 1970/04/12   Faksimile grafických listů Albrechta Dürera, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1970/05/31 - 1970/06/14   Výtvarné práce dětí okresu Havlíčkův Brod, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1970/06/21 - 1970/07/31   Naděžda Plíšková: Grafika, sochy, kresby, Karel Nepraš: Račte točit (sochy, kresby, grafika), Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1970/09/21 - 1970/10/11   Slovenské malířství (reprodukce), Grafika po roce 1948 z majetku Východočeské galerie v Pardubicích, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1970/11/15 - 1971/01/17   Česká ilustrace z majetku Galerie v Havlíčkově Brodě, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1971/01/31 - 1971/02/28   Karel Černý: Výbor z malířské tvorby let 1934-1958, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1971/03/07 - 1971/03/21   Lidé objektivem. V. ročník soutěže, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1971/03/28 - 1971/04/25   Vladimír Boudník: Grafika 1959-1968, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1971/06/10 - 1971/06/27   Dětský výtvarný projev, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1971/10/28 - 1971/11/28   Viktor Dobrovolný: Sochy a kresby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1971/12/12 - 1972/01/16   Moderní tapiserie, art protis, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1972/02/06 - 1972/03/05   Josef Lada: Ilustrace, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1972/03/12 - 1972/04/02   Lidé objektivem. VI. ročník soutěže, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1972/04/46 - 1972/05/14   Zdeněk Novotný: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1972/05/19 - 1972/06/06   Dětský výtvarný projev, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1972/06/11 - 1972/07/02   Věra Habermannová: Šperk, Václav Černoch: Keramika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1972/07/23 - 1972/09/21   Jaroslav Panuška: Obrazy - kresby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1972/10/01 - 1972/10/29   Venda Truhlářová: Motivy z Vysočiny, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1972/11/05 - 1972/12/03   Umění a doba - sociální a pracovní motiv v českém výtvarném umění po roce 1918 z majetku Východočeské galerie v Pardubicích, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1972/12/10 - 1973/01/07   František Škrabánek: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1973/01/14 - 1973/02/04   Antonín Strnadel: Výstava z ilustrační tvorby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1973/02/23 - 1973/03/25   Kupředu, zpátky ni krok, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1973/04/05 - 1973/04/23   Lidé objektivem, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1973/04/30 - 1973/05/27   Plakát bojující ze sbírky Národní knihovny v Praze, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1973/06/06 - 1973/06/15   Za svět se sluncem, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1973/07/17 - 1973/09/23   Česká krajina 20. století ze sbírek Východočeské galerie Pardubice, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1973/09/30 - 1973/10/28   Eva Činčerová: Grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1973/11/05 - 1973/12/09   České výtvarné umění proti válce ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1973/12/16 - 1974/01/20   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1974/02/10 - 1974/03/03   Josef Kos: Ilustrace, kresby, grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1974/03/09 - 1974/03/27   Lidé objektivem, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1974/03/31 - 1974/04/21   Typo &, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1974/04/30 - 1974/06/02   Jaroslav Šmídra: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1974/06/07 - 1974/06/25   Dětský výtvarný projev, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1974/07/14 - 1974/08/31   Jiří Horník: Výběr z díla, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1974/09/07 - 1974/10/27   Slovenské národní povstání a dnešek, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1974/10/11 - 1974/11/10   Jaroslav Hašek a sovětské Rusko, Vlastivedné múzeum, Spišská Nová Ves (Spišská Nová Ves)
1974/11/01 - 1974/11/28   Leningrad město hrdina, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1974/12/08 - 1975/01/19   Lidová umělecká výroba 1974, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1975/01/27 - 1975/02/28   Socialistické proměny Havlíčkobrodska, Vlastivedné múzeum, Spišská Nová Ves (Spišská Nová Ves)
1975/02/11 - 1975/03/02   Vojtěch Preissig 1873 - 1944: Kresby, ilustrace, grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1975/03/07 - 1975/04/06   Jarmila Kalašová: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1975/05/08 - 1975/06/23   Socialistické proměny Havlíčkobrodska, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1975/05/15 - 1975/06/02   Cseh könyvillusztráció 1945-1975, Kulturális Kapcsolatok Intézete, Budapešť (Budapest)
1975/05/30 - 1975/06/18   Socialismus, mír, přátelství, Stará radnice, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1975/07/20 - 1975/08/31   František Antonín Jelínek: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1975/09/14 - 1975/10/05   Matěj Trojan: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1975/10/12 - 1975/11/07   Umění staré Euroasie, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1975/11/14 - 1976/01/11   Armádní výtvarné studio: Obrazy, sochy, grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1976/02/01 - 1976/02/29   Josef Saska: Grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1976/03/08 - 1976/04/11   Žena ve výtvarném umění, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1976/03/12 - 1976/03/31   Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, Vlastivedné múzeum, Spišská Nová Ves (Spišská Nová Ves)
1976/04/28 -1976/05/30   Jaroslav Grus: Obrazy z majetku Východočeské galerie Pardubice a autora, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1976/06/24 - 1976/08/22   Lev Šimák: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1976/08/27 - 1976/09/26   Jozef Fabini: Spišské motivy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1976/10/10 - 1976/11/07   Karel Teissig: Kresby, ilustrace, plakáty, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1976/11/12 - 1976/12/12   Richard Přikryl: Obrazy - kresby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1976/12/16 - 1977/01/10   Záchrana lidové architektury, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1977/01/28 - 1977/02/27   Revoluční plakát 1920 - 1938, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1977/03/08 - 1977/04/17   Škrdlovická sklárna a její výtvarníci, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1977/04/20 - 1977/05/18   Havlíčkobrodsko, Spišské múzeum, Levoča (Levoča)
1977/04/29 - 1977/05/29   Karel Souček: Kresby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1977/06/17 - 1977/08/21   Lubomír Mecl: Obrazy z let 1962 - 1976, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1977/09/05 - 1977/09/27   Rastislav Michal: Kresby, grafika, ilustrace, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1977/10/02 - 1977/10/30   Václav Tajovský: Obrazy, grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1977/11/08 - 1977/12/04   Současná sovětská grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1977/12/16 - 1978/01/29   Hermína Melicharová: Dvanáct měsíců v obyčejích lidu českého, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1978/02/24 - 1978/03/27   Věrni odkazu Vítězného února, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1978/04/09 - 1978/05/03   Josef Bulant: Obrazy, kresby, grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1978/05/04 -. 1978/06/11   Východočeští výtvarní umělci k 30. výročí Vítězného února, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1978/06/16 - 1978/07/16   Výtvarní umělci Havlíčkobrodska, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1978/06/30 - 1978/07/30   Humor, satira, karikatura socialistických zemí, Stará radnice, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1978/07/01 - 1978/08/31   Dikobraz - Palante Kuba, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1978/07/21 - 1978/08/27   Jaroslav Panuška: Výbor z díla, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1979/02/11 - 1979/03/11   Josef Saska: Zeichnungen, graphik, Lohgerber-, Stadt- und Kreismuseum Dippoldiswalde, Dippoldiswalde
1979/06/16 - 1979/07/08   Brusírny skla Úsobí, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1979/07   Klasikové české ilustrace, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1979/07/20 - 1979/09/16   Jan Zrzavý: Ilustrace a volná tvorba z odkazu Národní galerie v Praze, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1979/10/07 - 1979/10/28   Jaroslav Danda, Josef Langer: Keramika - kov, Stará radnice, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1979/10/12 - 1979/11/11   Jindřich Hegr, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1979/11/11 - 1979/11/24   Reprodukce ruských a sovětských autorů, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1979/12/16 - 1980/01/27   Ludmila Jandová: Výbor z tvorby 1974-1979, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1980/02/10 - 1980/03/09   Miroslav Matoušek: Fotografie, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1980/03/30 - 1980/05/04   František Peterka: Výběr z díla 1947 - 1979, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1980/05/08 - 1980/05/25   35 let socialistického budování okresů Špišská Nová Ves a Havlíčkův Brod, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1980/05/30 - 1980/06/29   Curt Querner: Akvarely, kresby, grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1980/07/17 - 1980/08/31   Grafika ze sbírek Galerie Havlíčkův Brod, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1980/09/12 - 1980/09/28   Božena Horská-Kusá: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1980/10/05 - 1980/11/02   František Turek: Obrazy, kresby, ilustrace, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1980/10/21 - 1980/10/29   Sovětští ilustrátoři dětem, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1980/11/28 - 1981/01/04   Antonín Waldhauser 1835 - 1913, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1980/12/22 - 1981/01/09   Mikl, Vyčítal: Kreslený humor, Stará radnice, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1981/01/30 - 1981/03/01   Jan Exnar: Vitraj, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1981/04/03 - 1981/04/20   Vendelín Zdrůbecký: Sochy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1981/04/28 - 1981/06/07   60 let bojů a vítězství, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1981/06/17 - 1981/07/16   Dikogalerie - kreslíři Dikobrazu, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1981/06/20 - 1981/09/06   Tschechische illustration aus der sammlung der Galerie der bildenden Kunst in Havlíčkův Brod, Lohgerber-, Stadt- und Kreismuseum Dippoldiswalde, Dippoldiswalde
1981/06/26 - 1981/07/19   Stojan Christov, Nikolaj Pekarev: Satirická grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1981/08/07 - 1981/09/27   Miroslava Zychová: Obrazy, kresby, grafika, keramika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1981/10/29 - 1981/11/29   Rudolf Hanych: Výběr z díla, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1981/11/10 - 1981/11/13   Sovětské reprodukce, knihy a suvenýry, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1981/12/11 - 1982/01/24   Růžena a Rostislav Magni: Obrazy, plastiky, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1982/01/01 - 1982/01/24   Ochrana životního prostředí očima kreslířů, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1982/03/12 - 1982/04/18   Bohuslav Blažej: Typografova abeceda, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1982/03/12 - 1982/04/18   Žijeme v zemi sovětů - dětská tvorba, hračky, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1982/04/23 - 1982/05/16   Obrazy, sochy, grafika členů a spolupracovníků Armádního výtvarného studia, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1982/05/28 - 1982/06/07   Ursula Bankrothová: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1982/08/27 - 1982/09/26   Zdenek Seydl: Kresby, ilustrace, grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1982/10/03 - 1982/10/31   Jan Malátek: Sochařská tvorba, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1982/11/14 - 1983/01/02   Václav Tajovský: Obrazy, grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1983/01/07 - 1983/02/03   Josef Kos: Obrazy, kresby, grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1983/02/07 - 1983/02/27   Jean Effel, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1983/02/18 - 1983/03/26   Vítězný únor, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1983/03/28 - 1983/04/10   Milan Med: Obrazy a kresby žen 1962 - 1982, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1983/03/31 - 1983/05/29   Tschechische grafik aus der sammlung der Galerie der bildende kunst in Havlíčkův Brod, Lohgerber-, Stadt- und Kreismuseum Dippoldiswalde, Dippoldiswalde
1983/04/29 - 1983/05/22   Radomír Kolář: Obrazy, kresby, ilustrace, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1983/06/10 - 1983/0710   Jaroslav Panuška: Výběr z tvorby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1983/10/21 - 1983/11/20   Antonín František Stehlík, Jan Rostislav Stehlík: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1983/12/14 - 1983/12/23   Kateřina Janebová, Václav Černoch: Keramika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1984/01/26 - 1984/02/17   Zdeněk Bláha: Obrazy, kresby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1984/03/19 - 1984/04/15   Kamenná romance, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1984/04/27 - 1984/09/25   Minulost a současnost hudebního života Havlíčkobrodska, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1984/05/25 - 1984/08/19   Stavební vývoj Havlíčkova Brodu, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1984/06/18 - 1984/04/15   Antonín Zápotocký, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1984/06/22 - 1984/09/09   František Kaván, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1984/06/23 - 1984/07/22   Dikogalerie - kreslíři Dikobrazu, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1984/08/30 - 1984/09/30   Spišská krajina ze sbírky Vlastivědného muzea Spiše s galerií z družebního okresu Spišská Nová Ves, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1984/09/07 - 1984/10/15   Václav Tajovský: Obrazy, grafika, Vlastivedné múzeum, Spišská Nová Ves (Spišská Nová Ves)
1984/09/14 - 1984/10/14   Harald Thiel, Gerhard Zönnchen: Kresby, grafiky, pastely, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1984/10/21 - 1984/11/25   Jaroslav Alt st.: Obrazy, Jaroslav Alt ml.: Grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1984/12/07 - 1984/12/31   Hra s barvami, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1985   Česká moderní ilustrace, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1985/02/01 - 1985/03/03   Sklo - keramika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1985/04/26 - 1985/06/09   Květen 1945 na Havlíčkobrodsku, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1985/06/14 - 1985/08/18   Malíři Vysočiny, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1985/06/28 - 1985/09/01   Václav Tajovský: Bilder, graphik, Lohgerber-, Stadt- und Kreismuseum Dippoldiswalde, Dippoldiswalde
1985/09/06 - 1985/10/06   Antonín Machek (1755-1844): Výběr z portrétní tvorby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1985/12/03 - 1986/01/26   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1986/02/21 - 1986/03/23   Eva Janíčková: Grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1986/04/25 - 1986/05/25   Havlíčkobrodsko 1981 - 1985, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1986/06/02 - 1986/06/29   Sdružení kreslířů humoru a ilustrátorů při Krajském výboru Českého svazu novinářů v Hradci Králové, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1986/07/11 - 1986/08/24   Richard Přikryl: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1986/09/05 - 1986/10/05   Erich Fraass: Kresby, grafiky, akvarely, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1986/10/10 - 1986/11/09   35 let branné a vlastenecké práce Svazarmu, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1986/12/16 - 1987/02/01   Ilustrace k ruským a sovětským autorům ze sbírek havlíčkobrodské galerie, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1987/02/20 - 1987/03/22   Dravci a jejich ochrana, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1987/02/20 - 1987/04/05   Česká krajina, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1987/04/27 - 1987/06/07   Josef Kremláček: Výběr z tvorby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1987/06/15 - 1987/06/30   Jan Václav Stamic, Stará radnice, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1987/06/20 - 1987/08/23   Venda Truhlářová: Motivy z Vysočiny, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1987/07/03 - 1987/08/30   Josef Kremláček: Auswahl aus dem schaffen, Lohgerber-, Stadt- und Kreismuseum Dippoldiswalde, Dippoldiswalde
1987/09/25 - 1987/10/31   Jaroslav Cheben: Pastely, kresby, grafiky, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1987/11/06 - 1987/12/13   Sovětská grafika, Přátelství, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1987/12/20 - 1987/12/31   Práce dětí výtvarného kroužku GHB, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1987/12/20 - 1988/01/31   Václav Tajovský: Obrazy, grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1988/02/20 - 1988/03/22   Současná grafika ze sbírek Galerie Havlíčkův Brod, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1988/02/20. - 1988/03/22   Odkaz Vítězného února, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1988/04/16 - 1988/05/31   Josef Kos: Obrazy a pastely, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1988/06/07 - 1988/07/03   Adolf Born: Grafika ze sbírky GHB, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1988/06/07 - 1988/07/03   Fotografie ze soutěže mladých požárníků CTIF, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1988/07/14 - 1988/08/31   Jiřina Hartingerová: Tapiserie, kresby, grafiky, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1988/09/16 - 1988/10/30   Miroslav Štolfa: Obrazy - kresby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1988/11/18 - 1989/01/08   Dobromil Zahradník: Komorní plastiky, kresby, dřevořezy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1988/11/19 - 1988/12/11   Václav Černoch: Keramika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1989/01/24 - 1989/02/26   Grafické techniky, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1989/03/10 - 1989/04/16   České moderní zátiší, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1989/04/28 - 1989/06/11   Jan Jůzl: Výběr z tvorby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1989/07/06 - 1989/08/30   Obrazy a plastiky mistrů 16. - 18. století ze sbírek Okresního muzea, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1989/09/15 - 1989/10/15   Elena Brestenská: Výběr z tvorby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1989/10/29 - 1989/12/03   Josef Saska: Výběr z tvorby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1989/12/16 - 1990/01/21   Zdeněk Baloun: Výběr z tvorby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1990/02/12 - 1990/03/31   Výběr přírůstků sbírek 1987 - 1989, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1990/04/06 - 1990/05/13   Vojtěch Preissig: Grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1990/06/08 - 1990/08/26   Otakar Štáfl: Výběr z tvorby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1990/09/20 - 1990/10/21   Pavel Rejchrt: Obrazy, kresby, grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1990/11/16 - 1991/01/06   Ladislav Kazda: Výběr z tvorby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1990/12/15 - 1990/12/21   Rudolf Korber: Obrazy, Hana Veselá: Vosková batika, Václav Černoch: Keramika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1991/01/27 - 1991/02/24   Jan Malátek: Sochařská tvorba, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1991/03/17 - 1991/04/21   Václav Zeman: Obrazy, ilustrace, grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1991/04/26 - 1991/06/02   Miloš Petera: Obrazy, kresby 1981 - 1991, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1991/05/01 -   Technický motiv v grafice ze sbírky GHB, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1991/06/21 - 1991/08/25   Jaroslav Šerých: Ilustrační tvorba, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1991/09/06 - 1991/10/06   Jaroslav Doležal: Dřevěné plastiky, Jiří Vavřina: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1991/10/18 - 1991/11/30   Jan Exnar: Malba, sklo, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1991/12/12 - 1992/02/02   Bohuslav Reynek: Grafické dílo, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1992/02/14 - 1992/03/22   En face '91 - obrazy, kresby, grafika, plastiky, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1992/04/24 - 1992/05/17   Prodejní výstava výtvarných děl z fondu Dobrá vůle výtvarníků, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1992/04/24 - 1992/05/24   Petr Máša: Obrazy, kresby, grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1992/06/09 - 1992/06/28   Václav Černoch: Keramika, Jiří Janda: Bonzaje, Ladislav Vašek: Fotografie, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1992/06/09 - 1992/08/02   Michal Ranný, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1992/08/07 - 1992/09/13   Antonín Dvořák 1817 - 1881, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1992/09/18 - 1992/10/18   Josef Kos: Obrazy, grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1992/10/10 - 1992/12/06   Česká moderní ilustrace ze sbírek Galerie Havlíčkův Brod, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
1992/10/30 - 1992/11/29   Jaroslav Kopecký: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1992/12/05 - 1992/12/22   Lenka Miláčková: Oděvy, Václav Černoch: Keramika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1992/12/15 - 1993/01/17   Stanislav Bittermann: Obrazy, plastiky, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1993/01/15 - 1993/02/14   Olaf Hanel: Obrazy, objekty, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1993/02/26 - 1993/04/18   František Janák, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1993/04/30 - 1993/06/27   Roman Podrázský: Plastiky, obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1993/05/15 - 1993/05/30   Z historie GHB, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1993/06/01 - 1993/06/20   Práce dětí výtvarného odboru ZUŠ Havlíčkův Brod, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1993/07/02 - 1993/08/29   Česká malba z přelomu 19. a 20. století ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1993/09/10 - 1993/10/17   Komínek 75 - 77, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1993/10/22 - 1993/11/28   Současná česká ilustrace - 1. ročník, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1993/12/10 - 1994/01/16   Jan Kudláček: Ilustrace, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1993/12/10 - 1994/01/16   Jiří Vašica: Hračky značky Design Vašica, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1993/12/10 - 1994/01/16   Radomír Dvořák: Sochy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1994/01/21 - 1994/02/27   Jindřich Boška: Průřez tvorbou, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1994/03/11 - 1994/04/17   Ilja Sainer: TAT TWAM ASI, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1994/04/22 - 1994/05/22   Bohumil Sláma: Výběr z tvorby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1994/05/27 - 1994/07/06   Karel Franta: Ilustrace, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1994/07/08 - 1994/08/28   Václav Cigler, Silvia Billeter, Eva Brodská: Krajina, světlo, prostor / Landschaft, light, raum, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1994/09/02 - 1994/10/16   Ernst Degasperi: Kresby - grafiky, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1994/09/14 - 1994/10/30   Dětská knižní ilustrace ze sbírek Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod, Hrádek, Kutná Hora (Kutná Hora)
1994/10/21 - 1994/11/24   Současná česká ilustrace - 2. ročník, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1994/12/02 - 1995/01/15   Sdružení keramiků Brno, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1994/12/02 - 1995/01/15   Stanislav Bartůšek: Kresby, koláže, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1994/12/02 - 1995/01/15   Stanislav Bittermann: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1995/01/20 - 1995/02/26   Jánuš Kubíček: Obrazy, grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1995/03/09 - 1995/04/17   Jiří Zhouf a jeho američtí přátelé, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1995/03/10 - 1995/04/17   Jaroslav Sůra: Grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1995/04/28 - 1995/06/04   Jan Štursa: Průřez tvorbou, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1995/06/09 - 1995/07/06   Pavol Michalič: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1995/07/15 - 1995/08/28   Jan Exnar, Erica Pedretti, JIří Seifert, Adriena Šimotová: Kresby, objekty, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1995/09/08 - 1995/10/15   Jan Dvořák: Obrazy, studie, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1995/10/20 - 1995/12/03   Současná česká ilustrační tvorba - 3. ročník, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1995/12/08 - 1996/01/07   Ludmila Kováříková: Keramická plastika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1996/01/12 - 1996/02/25   Karel Svolinský, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1996/03/01 - 1996/03/24   Jan Kuzdas, Josef Martinec: Krajina a květy Podorlicka, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1996/03/29 - 1996/04/28   František Dörfl: Výběr z tvorby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1996/04/24   Recitál Václava Koubka, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1996/05/03 - 1996/06/02   Jack Larned, William Horace Littlefield, Taro Yamamoto: Obrazy, kresby, koláže, grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1996/06/10 - 1996/07/07   Lubomír Dostál: Keramika, obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1996/07/12 - 1996/09/01   Eva Brodská: Goblény, kresby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1996/09/06 - 1996/10/06   Lumír Ševčík: Ilustrace, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1996/09/09 - 1996/10/06   Vladimír Netolička: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1996/10/11 - 1996/12/01   Současná česká ilustrační tvorba - 4. ročník, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1996/11/08   Podivice, o obci ve které nebožtíci sedí v hospodě U Vejsadů a povídají si, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1996/12/03 - 1997/02/23   Ilustrace dětských knížek, Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
1996/12/06 - 1997/01/19   Vladimír Groš: Keramika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1997/01/24 - 1997/02/23   Věroslav Bergr: Obrazy, sochy, ilustrace, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1997/01/31 - 1997/02/28   Jiří Karlík: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1997/02/28 - 1997/03/31   Mojmír Preclík: Sochy, kresby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1997/04/04 - 1997/04/27   Ženy a květiny, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1997/04/25   Divadelní představení japonského loutkáře Noriyukiho Sawi, Literární čajovna Suzanne Renaud, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1997/05/02 - 1997/06/01   John Grillo a jeho cirkus, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1997/06/06 - 1997/07/06   Hana Exnarová: Keramika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1997/07/18 - 1997/10/05   Jarmila Malátová: Sochy, Jindřiška Víchová, Slávka Vohlídalová: Art protis, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1997/10/10 - 1997/12/06   Současná česká ilustrační tvorba - 5. ročník, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1997/12/12 - 1998/02/08   Jaroslav Šerých: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1998/02/04   Beseda s havlíčkobrodským rodákem akademickým malířem Jaroslavem Šerých, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1998/02/20 - 1998/03/29   Venda Truhlářová: Obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1998/04/09 - 1998/05/24   Božena a Boris Kjulleněnovi: Obrazy, kresby, sochy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1998/04/27 - 1998/05/30   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1998/06/04 - 1998/09/06   Jindřich Prucha: Obrazy a kresby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1998/06/20 - 1998/08/02   Soňa Večtomová: Obrazy, keramika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1998/09/03 - 1998/10/04   Zdeněk Halámek: Amerika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1998/09/10 - 1998/09/19   Archeologické nálezy z rekonstrukce čp. 18, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1998/09/11 - 1998/10/11   Jiří Mědílek: Obrazy, kresby, grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1998/10/16 - 1998/11/25   Současná česká ilustrační tvorba - 6. ročník, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1998/12/04 - 1999/01/31   Jiří Šimek: Obrazy, loutky, sochy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1998/12/04 - 1999/01/31   Vladimír Werl: Umělecká knižní vazba, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1999/02/19 - 1999/04/04   Konfrontace. Architektura Brodu v minulosti a dnes, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1999/04/16 - 1999/05/30   Sdružení výtvarných umělců Vysočiny Jihlava, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1999/10/21   Slavnostní otevření nového objektu Galerie výtvarného umění, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1999/10/21 - 1999/11/28   Rekonstrukce galerie - výstava fotografií a archeologických nálezů, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1999/10/22 - 1999/11/28   Současná česká ilustrační tvorba - 7. ročník, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1999/12/08 - 2000/02/06   Josef Saska: Výběr z obrazů a grafik 1971-1999, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2000/02/18 - 2000/03/26   Jiří Jirmus: Obrazy z 90. let, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2000/04/04 - 2000/05/25   Jaroslav J. Alt: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2000/05/18 - 2000/06/01   Jan Šibík: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2000/06/09 - 2000/07/30   Jitka Walterová: Letem světem akvarelem, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2000/08/11 - 2000/09/29   Jaroslav Řehna: Sochy, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2000/08/11 - 2000/09/29   Jiří Kodym: Barevné dřevořezy, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2000/10/05 - 2000/11/26   Současná česká ilustrační tvorba - 8. ročník, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2000/12/08 - 2000/12/21   Rudolf Korber: Obrazy, Václav a Hana Černochovi: Keramika, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2000/12/08 - 2001/02/11   Miroslava Zychová: Ta realita, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2001/02/16 - 2001/03/25   Eelis Iivanainen: Kresby, Jaroslav Němec, Ladislav Vašek: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2001/02/21 - 2001/04/01   Milan Krajíček: Sklo, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2001/03/30 - 2001/05/02   Richard Pešek: Obrazy, kresby, plastiky, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2001/04/26   Pavel Jakub Ryba: M.T.S. art ensemble, Stará radnice, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2001/05/17 - 2001/06/24   Příbuznost není dědičná (Surrealismus a svoboda), Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2001/06/26 - 2001/07/01   Dětská tvořivost - výstava dětských prací prací výtvarného kroužku při Galerii výtvarného umění, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2001/07/03 - 2001/08/19   Andrej Barla: Pár týdnů na Cejlonu, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2001/07/03 - 2001/08/19   Petr Hyliš: Výběr ze sochařské tvorby, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2001/07/03 - 2001/09/09   Výtvarní umělci Havlíčkobrodska, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2001/08/24 - 2001/09/30   Bohumír Komínek: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2001/09/12 - 2001/09/30   Návrhy symbolů na znak kraje Vysočina, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2001/10/04 - 2001/11/25   Současná česká ilustrační tvorba - 9. ročník, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2001/11/22 - 2002/01/06   Vzpomínka na Bohuslava Reynka, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
2001/12/07 - 2002/02/10   Jan Exnar: Sklo a malba, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2002/02/15 - 2002/03/31   Božena Kjulleněnová: Malba tuší, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2002/04/11 - 2002/05/12   Radomír Dvořák: La primavera, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2002/04/11 - 2002/05/12   Zdeněk Maixner: Sochy, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2002/05/23 - 2002/06/30   Jana Sigmundová: Ilustrace a knižní tvorba, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2002/06/13 - 2002/08/25   Bohuslav Reynek 1892 - 1971, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2002/07/04 - 2002/08/25   Přírůstky do sbírek 1992-2002, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2002/08/29 - 2002/09/22   Jiří Trnka: Loutkový a kreslený film, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2002/10/17 - 2002/11/24   Současná česká ilustrační tvorba - 10. ročník, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2002/11/26 - 2002/12/03   Ilustrujeme sami, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2002/12/06 - 2003/02/02   Josef Kremláček: Ilustrace a volná tvorba, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2003/02/14 - 2003/03/30   Jaroslav a Jáchym Šerých: Posvém po svém, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2003/03/13   Beseda s Jaroslavem Šerých na téma kresba, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2003/04/10 - 2003/05/25   Václav Karel 1902-1969, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2003/05/30 - 2003/06/22   Puzzle z galerie, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2003/05/30 - 2003/07/06   Vlasta Baránková: Ilustrace, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2003/06/24 - 2003/07/20   Dětská tvořivost, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2003/07/10 - 2003/08/17   Marie Lacigová: Ilustrace, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2003/07/11 - 2003/08/17   Alexandr Skalický: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2003/08/21 - 2003/10/12   Český animovaný film, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2003/10/23 - 2003/11/30   Současná česká ilustrační tvorba. 11. ročník, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2003/12/12 - 2004/02/01   Renáta Fučíková: Ilustrace a kresby, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2003/12/12 - 2004/02/01   Václav a Marcela Krčálovi: Loutky, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2004   František Krebs, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2004/01/20 - 2004/02/29   Komiks 03, zpívající obrazy, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2004/01/21 - 2004/03/07   Zdenek Seydl dětem, Muzeum loutkářských kultur, Chrudim (Chrudim)
2004/02/06 - 2004/03/14   Jiří Samek: Grafika, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2004/03/19 - 2004/04/18   110 fotografií, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2004/03/19 - 2004/04/18   Dialog. Vladislav Krédl: Fotografie, Marie Tomášová: Tapiserie, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2004/04/29 - 2004/06/06   Venda Truhlářová: Retrospektivní výstava k životnímu jubileu, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2004/05/20 - 2004/06/30   Portrét mého nejlepšího přítele, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2004/06/10 - 2004/07/06   Lucie Dvořáková: Ilustrace, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2004/07/15 - 2004/08/22   Svatopluk Sulek: Barevná exprese, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2004/09/02 - 2004/10/17   Současná česká ilustrační tvorba - 12. ročník, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2004/09/10 - 2004/09/17   Svět tvarů, barev a tvoření, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2004/10/22 - 2004/12/05   Jiří Šlitr: Hudba a ženy, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2004/12/09 - 2005/02/06   České malířství 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2004/12/10 - 2004/12/22   Hana a Václav Černochovi: Keramika, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2005/01/20 - 2005/02/15   Komiks 04, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2005/02/11 - 2005/04/03   Pavel Sukdolák: Grafické dílo, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2005/04/05 - 2005/05/15   Roman Kysela: Indie barevná a černobílá, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2005/04/15 - 2005/05/29   Ludmila Jandová: Grafika, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2005/05/27   Noc v galerii, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2005/06/03 - 2005/07/31   Jiří Jun: Trialog, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2005/06/03 - 2005/07/31   Jolana Nováková: Nálezy, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2005/06/03 - 2005/07/31   Zbyněk Semerák: Tempery, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2005/06/22 - 2005/06/23   Dny otevřených dveří v naší galerii, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2005/08/13 - 2005/09/28   Jan Jůzl a jeho žáci, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2005/08/13 - 2005/09/28   Jan Jůzl a jeho žáci, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2005/09/02 - 2005/11/06   Pavel Sukdolák: Výběr z grafické tvorby, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2005/09/09   Pavel Jakub Ryba: Mind the Step, Hotel U Zlatého lva, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2005/10/06 - 2005/11/20   Kámen, sklo, keramika, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2005/10/06 - 2005/11/20   Současná česká ilustrační tvorba - 13. ročník, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2005/11/15 - 2006/02/05   Česká ilustrační tvorba pro děti, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2005/12/09 - 2006/02/05   Barevné pigmenty, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2005/12/09 - 2006/02/05   Jarmila Janůjová: Obrazy, kresba, grafika, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2005/12/16 - 2005/12/31   Eva Sobotková: Autorský šperk, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2006/02/10 - 2006/03/26   Stanislav Bittermann: Výběr z tvorby, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2006/04/01 - 2006/05/14   Rudolf Korber, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2006/04/07 - 2006/05/14   Eva Brodská: Tapiserie, Alena Bílková: Grafika, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2006/05/25 - 2006/07/09   Stanislav Holý: Jů, Hele a ti druzí, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2006/06/02   Noc v galerii se Stanislavem Holým, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2006/07/12 - 2006/09/03   Práce žáků kameníků, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2006/07/14 - 2006/08/27   Proměny II. Filip T.A.K.: Kresba, grafika, obrazy, Jindřich Doležal: Skleněná plastika, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2006/09/08 - 2006/10/08   Starý Havlíčkův Brod ve fotografii, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2006/09/19 - 2006/10/30   Vlastislav Kreuz: Sklo, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2006/10/13 - 2006/11/30   Gabriel Filcík: Když velcí byli kluci, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2006/12/14 - 2007/02/04   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2007/01/04 -   Rekonstrukce vnitřních prostor galerie, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2007/02/16 - 2007/03/25   Marcela Vichrová, Craig Cahoon: Barevné rytmy / Colorful rhythms, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2007/06/15 - 2007/07/15   2x krajina. Jana Bauerová: Fotografie, Michal Rádl: Olejomalby, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2007/07/19 - 2007/08/26   Jaroslav Válek: Grafika, objekty, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2007/08/30 - 2007/09/30   Pavel Šticha: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2007/08/30 - 2007/09/30   Práce studentů, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2007/10/05 - 2007/12/02   Michal Cihlář: Kvik putuje na jih / Jak se dělá kniha, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2007/10/05 - 2007/12/02   Současná česká ilustrační tvorba - 15. ročník, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2007/12/14 - 2008/02/03   Jan Zrzavý na fotografiích Václava Chocholy v letech 1944-1977, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2007/12/14 - 2008/02/03   Jan Zrzavý: Na Vysočině, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2008/02/15 - 2008/03/30   Jaroslav Šerých: Grafika, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2008/04/11 - 2008/05/18   Corpus delicti. Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2008/05/23 - 2008/06/30   Aleš Čuma: Po O, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2008/07/04 - 2008/08/17   Josef Klimeš, Vladimír Suchánek: Stopy paměti, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2008/07/08 - 2008/09/24   Núbie v dobách faraonů, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2008/07/08 - 2008/09/24   Núbie v dobách faraonů, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2008/08/21 - 2008/10/05   Silvia Billeter: Lepty z cyklu Hledat Petrkov, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2008/09/16 - 2008/10/05   Jaroslav Šerých: Grafika, Galerie pravoslavného katedrálního chrámu Sv. Cyrila a Metoděje, Praha
2008/10/10 - 2008/11/30   Slovem i obrazem, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2008/12/12 - 2008/12/21   Keramika a sklo, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2008/12/12 - 2009/02/08   Antonín Waldhauser, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2009/01/15 - 2009/02/08   Zámecké tvoření - keramika, literatura, grafika, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2009/02/05   Přednáška k výstavě Antonín Waldhauser, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2009/02/13 - 2009/03/29   Jana Krejzová: Keramika, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2009/03/11 - 2009/04/30   Antonín Waldhauser 1835 - 1913: Obrazy, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2009/04/02 - 2009/05/10   12. Trienále ex libris Chrudim 2006 - 2008, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2009/04/27 - 2009/10/08   Dočasné uzavření galerie, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2009/05/20 - 2009/07/26   Animační loutky tvůrců Studia ZVON aneb Loutkový film Klimt, Velíšek, Poš, Kitzberger, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2009/06/05   Noc v galerii, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2009/10/09 - 2009/11/29   Současná ilustrační tvorba - studentská ilustrační tvorba 2009, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2009/12/11 - 2010/02/08   Radek Pilař, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2010/01/12 -   Výtvarné práce dětí z výtvarného kroužku při galerii, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2010/02/12 - 2010/03/28   Není plotna jako plotna, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2010/03/02 - 2010/04/05   Walter Zednicek: Vídeňská architektura kolem roku 1900, Domov pro seniory, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2010/04/01 - 2010/05/16   Jan Hanuš: Jen tak si zatančit, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2010/04/02 - 2010/05/16   Josef Saska: Obrazy, kresby, grafiky, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2010/04/13 - 2010/05/31   Walter Zednicek: Architektura Rudé Vídně, Domov pro seniory, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2010/05/13 - 2010/06/27   Není plotna jako plotna, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/05/20 - 2010/07/11   Umělecká beseda: Pocta Bohuslavu Reynkovi, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2010/07/16 - 2010/09/05   Pavel Sukdolák: Pastely, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2010/09/03 - 2010/10/17   Není plotna jako plotna, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
2010/09/10 - 2010/10/17   Petr Hejný: Obrazy, objekty, pastely, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2010/09/23 - 2010/10/31   Karel Doležal: Obrazy, akvarely, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2010/10/22 - 2010/11/28   1. trienále - Současná česká ilustrační tvorba, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2010/11/02 - 2010/11/28   Výstava studentů oboru malba a ilustrace, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2010/11/20 - 2011/02/27   Hledání, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2010/12/09 - 2010/12/30   Paličkovaná krajka a keramika, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2010/12/10 - 2011/02/06   Josef Paleček: Obrazy, ilustrace, plastiky z let 1967-2010, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2011/01/20 - 2011/02/18   Bez aut, Živnostenský úřad, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2011/02/11 - 2011/03/27   Koupání - akt ve výtvarném umění 1. poloviny 20. století, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2011/04/02 - 2011/05/15   Bohumil Vašák: Návraty, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2011/05/20 - 2011/07/10   Kouzelný svět Karla Franty, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2011/06/03   Galerijní noc, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2011/07/12 - 2011/10/31   Bohumír Špaček: Ohlédnutí, Domov pro seniory, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2011/07/15 - 2011/09/04   Jan Moravec: Kresby a grafiky, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2011/09/15 -   Jan Exnar '11, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2011/10/21 - 2011/11/27   Jan Kudláček: Pohádková blata, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2011/12/05   Peklo v galerii, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2011/12/15 - 2012/02/05   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2011/12/16 - 2012/01/22   Jana Zschauerová: Plstění a fimo, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2012/01/09 - 2012/01/27   Krajina Vysočiny, St. Pölten Ausstellungsbrücke, Sankt Pölten
2012/02/11 - 2012/03/25   Zlínský okruh 2: Práce s papírem a na papíře. Pocta Mariu Kotrbovi, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2012/03/30 - 2012/05/13   Jan Trampota 1889-1942, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2012/05/18 - 2012/06/24   13. Trienále českého ex libris, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2012/06/01   Noc v galerii, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2012/07/03 - 2012/09/02   Bohuslav Reynek, Jaroslav Libra, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2012/07/04 - 2012/09/02   Grafika Michaela Floriana ze Staré Říše, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2012/09/07 - 2012/10/14   Hana Purkrábková: Vybraná společnost, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2012/10/19 - 2012/11/25   2. trienále - Současná studentská ilustrační tvorba, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2012/12/14 - 2013/02/03   Jaroslav Panuška 1872 - 1958, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2013/02/08 - 2013/03/14   Toro, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2013/02/20 - 2013/03/17   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2013/03/23 - 2013/05/12   Romantická krajina Wilhelma Riedela, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2013/05/17 - 2013/06/30   Galina Miklínová: V kanafasu, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2013/07/04 - 2013/09/01   Filip T.A.K.: Prostory uvidění, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2013/09/07 - 2013/10/13   Ladislav Čepelák: Půlstoletí grafické tvorby 1949-1999, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2013/10/18 - 2013/11/03   Martin Velíšek: Grónské mýty a pověsti, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2013/10/18 - 2013/11/27   Současná česká a rakouská ilustrační tvorba, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2013/11/29 - 2013/12/01   Bohuslav Reynek, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2013/12/12 - 2014/02/02   Jedinečný svět Kamila Lhotáka, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2014/02/14 - 2014/03/30   Vysočina 2013, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2014/04/03 - 2014/05/11   Majoucta, pane Hlinomaz!, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2014/04/04 - 2014/05/11   Miroslav Wagner: Grafika a práce na papíře, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2014/04/10 - 20146/06/01   Ilustrace pro malé i velké, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2014/05/23 - 2014/09/07   Baroko na Havlíčkobrodsku, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2014/05/23 - 2014/09/07   Baroko na Havlíčkobrodsku, Klášterní kostel sv. Rodiny, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2014/05/23 - 2014/09/07   Baroko na Havlíčkobrodsku, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2014/06/06 - 2014/09/07   Havlíčkobrodské pověsti v komiksu, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2014/06/26 - 2014/09/14   Baladické světy Jaroslava Panušky, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2014/09/12 - 2014/10/12   Václav Matějíček, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2014/10/02 - 2014/11/30   Venda Truhlářová: Vzpomínky z cest, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2014/10/17 - 2014/11/23   Suzanne Renaud, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2014/10/17 - 2014/11/30   Tajuplný svět Pavla Čecha, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2014/11/21 - 2015/02/22   Poklady Vysočiny, Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava (Jihlava)
2014/12/12 - 2015/02/01   Plakát doby secese a art deca, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2014/12/13 - 2015/02/01   Gustav Klimt: Průkopník moderny, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2015/02/06 - 2015/03/22   Společné dílo sourozenců Evy a Jiřího Brodských, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2015/03/20 - 2015/05/29   Poklady Vysočiny, Muzeum Vysočiny Třebíč, Třebíč (Třebíč)
2015/04/01 - 2015/05/10   Oldřich Kulhánek: Tvář, tělo, svědomí, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2015/04/24 - 2015/06/14   Adolf Born: Výstava grafiky a ilustrační tvorby ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2015/05/15 - 2015/06/28   Fimfárum Jana Wericha aneb Do třetice všeho dobrého, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2015/06/12 - 2015/08/30   Poklady Vysočiny, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2015/07/02 - 2015/08/23   Ale je přece mnoho jiných světů..., Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2015/07/02 - 2015/08/23   Mikoláš Axmann: !lustrace, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2015/08/28 - 2015/10/04   Pavel Sukdolák: V čase, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2015/09/15 - 2015/11/29   Poklady Vysočiny, Muzeum Vysočiny Pelhřimov (Okresní muzeum), Pelhřimov (Pelhřimov)
2015/10/09 - 2015/11/29   Baořez. 15 let 15 autorů z Baobabu, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2015/12/12 - 2016/02/28   Poklady Vysočiny - galerijní poklady, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2015/12/12 - 2016/02/28   Poklady Vysočiny - muzejní poklady, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2016/03/05 - 2016/05/01   Dětský svět očima Heleny Zmatlíkové, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2016/03/05 - 2016/05/01   Héfaistovi tovaryši – Prezentace studentských prací oboru umělecký kovář a pasíř SPŠ Třebíč, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2016/03/05 - 2016/05/01   Lucie Novotná: Soumrak v tichu nádherném, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2016/03/05 - 2016/05/01   Otakar Marcin: Souznění, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2016/05/06 - 2016/07/10   Josef Lada nejen dětem, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2016/07/01 - 2016/08/30   Ukázky kovářských a kamenických prací, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2016/07/21 - 2016/09/11   Příběhy brodských domů, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2016/09/14 - 2016/10/09   Jana Budíková: Vrstvení, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2016/09/23 - 2016/11/27   Broučci Jana Karafiáta, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2016/10/14 - 2016/11/27   Karel IV. v současné české ilustraci a grafice, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2016/12/09 - 2017/01/29   Zpívánky Kornélie Němečkové, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2016/12/17 - 2017/01/29   Hana Rysová: Zastavený čas, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2017/02/03 - 2017/03/19   Hollaristé minulosti a přítomnosti, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2017/03/24 - 2017/04/30   Antonín Kanta: Světlo nitra, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2017/04/28 - 2017/06/18   Petrkovské doteky Bohuslava Reynka, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2017/05/05 - 2017/06/25   Alois Mikulka: Létat je tak snadné, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2017/07/01 - 2017/08/20   Smích skrz slzy, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2017/07/01 - 2017/08/31   Ukázky prací žáků Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2017/08/25 - 2017/10/15   Oldřich Jelínek: Známý neznámý, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2017/09/20 - 2018/01/07   Putování do pohádky a zase zpátky, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2017/10/20 - 2017/11/26   Živý svět Anny Vojtěchové, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2017/12/14 - 2018/02/04   Nizozemská barokní malba, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2018/06/03 - 2019/01/20   Ahoj, Nachbar! Satire und Karikaturen aus Tschechien, Karikaturmuseum Krems, Krems an der Donau
2018/06/12 - 2018/08/26   Clowiek. Wystawa prac z Galerii Sztuk Pieknych w Havlíčkowym Brodzie, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, Leszno
2018/06/16 - 2018/08/31   Oldřich Jelínek: Obrazy, Galerie Giacomo, Duchcov (Teplice)
2018/09/08 - 2018/10/21   Jan Antonín Venuto a jeho dílo, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2018/09/09 - 2018/10/21   Kov a šperk - výstava studentských prací, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2018/10/25 - 2018/12/09   Dobrých sto, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2018/10/26 - 2018/12/09   Zlomové osmičky, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2018/11/01 - 2018/12/09   Hrdinové všedních dnů, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2018/12/14 - 2019/02/03   Sdružení výtvarných umělců moravských 1907 - 1959 ze sbírek Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2019/02/08 - 2019/03/31   Femme fatale - české umělkyně s pařížskou zkušeností, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2019/02/08 - 2019/03/31   Příběhy staré Persie, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2019/04/05 - 2019/05/19   Josef Honys 1919-1969, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2019/05/24 - 2019/07/14   Nekonečná dobrodružství Miloslava Havlíčka, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2019/05/31   Noc v galerii, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2019/07/01 - 2019/09/15   Šperk & kov & kámen, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2019/07/20 - 2019/09/15   Rössler, Funke, Sudek průkopníci moderní české fotografie, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2019/09/21 - 2019/11/10   Josef Saska: Síla barvy, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2019/11/16 - 2020/01/19   Milan Med: Krása pohybu, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2019/11/23 - 2020/01/19   Halina Weissová: Srdečné pozdravy ze Švýcar, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2020/01/25 - 2020/03/22   Amerika objektivem Pavla Štichy, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2020/01/25 - 2020/03/22   Potvorové Aloise Boháče, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2020/04/06 - 2020/05/25   Babička Boženy Němcové, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2020/04/13 - 2020/05/25   Jiří John, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2020/05/22 - 2020/07/12   Renáta Fučíková: Svět v ilustracích, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2020/07 - 2020/09   Reynkovo léto, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2020/07/01 - 2020/08/31   Sklo v (o)kovech, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2020/07/03 - 2020/09/13   Daniel Reynek & Jiří Škoch: Petrkov, Stará radnice, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2020/07/17 - 2020/08/31   Eduard Ovčáček: Od A do Z, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2020/09/03 - 2020/09/28   Známý - neznámý Oldřich Jelínek, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2020/09/03 - 2020/11/01   Renáta Fučíková: Svět v ilustracích, Obecní dům, Opava (Opava)
2020/09/04 - 2020/10/18   Pohádky z celého světa, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2020/09/04 - 2020/10/18   Tomáš Švéda: Zrcadlení, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2020/09/04 - 2020/10/25   Naše mysl je větší než svět, Dům umění, Opava (Opava)
2020/09/11   Noc v galerii, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2020/10/03   Sklo jako šperk, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2020/10/14 - 2020/10/30   Pavel Sukdolák - 95 let, online, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2020/10/23 - 2021/01/03   Tři generace rodiny Škrabánků, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2020/10/26 - 2020/11/30   Miroslava Zychová: Ilustrace, obrazy - online, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2020/11/02 - 2020/11/30   Adolf Born: Grafika, kresba, ilustrace, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2021/04/01 - 2021/06/27   Pavel Matuška: Hříchy a hříčky naší doby, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2021/07/02 - 2021/09/12   ...na Vaška! Hommage à Václav Černoch, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2021/07/02 - 2021/12/31   „…plivni si stokrát do moře, ono se nezpění“ poetické dílo Karla Havlíčka Borovského v ilustracích, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2021/07/06 - 2021/09/12   Petrkov v nás aneb pocta Bohuslavu Reynkovi, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2021/09/17 - 2021/12/05   Ondřej Sekora: Ze života hmyzu, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2021/12/10 - 2022/02/27   Rytíř a krásná paní, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2022/05/13 - 2022/06/26   Jaroslav Valečka: Krajina ztracené paměti, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2022/08/05 - 2022/10/02   Jan Exnar, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2022/10/07 - 2022/12/11   Daisy Mrázková: Děvčátko z Anglie. Ilustrace a volná tvorba průkopnice českých bilderbuchů, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2022/12/16 - 2023/02/26   Krajiny Josefa Jambora, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2023/02/06 - 2023/03/05   Výtvarná tvorba žáků ZŠ Wolkerova, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)

Galerie výtvarného umění

date of exhibition   exhibition title
1998/10/28   Alexandr Wittlich: Hudba jižního slunce
1999/10/21   Slavnostní otevření nového objektu Galerie výtvarného umění
1999/10/21 - 1999/11/28   Rekonstrukce galerie - výstava fotografií a archeologických nálezů
1999/10/22 - 1999/11/28   Současná česká ilustrační tvorba - 7. ročník
1999/12/08 - 2000/02/06   Josef Saska: Výběr z obrazů a grafik 1971-1999
2000/02/18 - 2000/03/26   Jiří Jirmus: Obrazy z 90. let
2000/04/04 - 2000/05/25   Jaroslav J. Alt: Obrazy
2000/05/18 - 2000/06/01   Jan Šibík: Fotografie
2000/06/09 - 2000/07/30   Jitka Walterová: Letem světem akvarelem
2000/08/11 - 2000/09/29   Jaroslav Řehna: Sochy
2000/08/11 - 2000/09/29   Jiří Kodym: Barevné dřevořezy
2000/10/05 - 2000/11/26   Současná česká ilustrační tvorba - 8. ročník
2000/12/08 - 2000/12/21   Rudolf Korber: Obrazy, Václav a Hana Černochovi: Keramika
2000/12/08 - 2001/02/11   Miroslava Zychová: Ta realita
2001/02/16 - 2001/03/25   Eelis Iivanainen: Kresby, Jaroslav Němec, Ladislav Vašek: Fotografie
2001/02/21 - 2001/04/01   Milan Krajíček: Sklo
2001/03/30 - 2001/05/02   Richard Pešek: Obrazy, kresby, plastiky
2001/05/17 - 2001/06/24   Příbuznost není dědičná (Surrealismus a svoboda)
2001/06/26 - 2001/07/01   Dětská tvořivost - výstava dětských prací prací výtvarného kroužku při Galerii výtvarného umění
2001/07/03 - 2001/08/19   Andrej Barla: Pár týdnů na Cejlonu
2001/07/03 - 2001/08/19   Petr Hyliš: Výběr ze sochařské tvorby
2001/07/03 - 2001/09/09   Výtvarní umělci Havlíčkobrodska
2001/08/24 - 2001/09/30   Bohumír Komínek: Obrazy
2001/09/12 - 2001/09/30   Návrhy symbolů na znak kraje Vysočina
2001/10/04 - 2001/11/25   Současná česká ilustrační tvorba - 9. ročník
2001/12/07 - 2002/02/10   Jan Exnar: Sklo a malba
2002/02/15 - 2002/03/31   Božena Kjulleněnová: Malba tuší
2002/04/11 - 2002/05/12   Radomír Dvořák: La primavera
2002/04/11 - 2002/05/12   Zdeněk Maixner: Sochy
2002/05/23 - 2002/06/30   Jana Sigmundová: Ilustrace a knižní tvorba
2002/06/13 - 2002/08/25   Bohuslav Reynek 1892 - 1971
2002/07/04 - 2002/08/25   Přírůstky do sbírek 1992-2002
2002/08/29 - 2002/09/22   Jiří Trnka: Loutkový a kreslený film
2002/10/17 - 2002/11/24   Současná česká ilustrační tvorba - 10. ročník
2002/11/26 - 2002/12/03   Ilustrujeme sami
2002/12/06 - 2003/02/02   Josef Kremláček: Ilustrace a volná tvorba
2003/02/14 - 2003/03/30   Jaroslav a Jáchym Šerých: Posvém po svém
2003/03/13   Beseda s Jaroslavem Šerých na téma kresba
2003/04/10 - 2003/05/25   Václav Karel 1902-1969
2003/05/30 - 2003/06/22   Puzzle z galerie
2003/05/30 - 2003/07/06   Vlasta Baránková: Ilustrace
2003/06/24 - 2003/07/20   Dětská tvořivost
2003/07/10 - 2003/08/17   Marie Lacigová: Ilustrace
2003/07/11 - 2003/08/17   Alexandr Skalický: Fotografie
2003/08/21 - 2003/10/12   Český animovaný film
2003/10/23 - 2003/11/30   Současná česká ilustrační tvorba. 11. ročník
2003/12/12 - 2004/02/01   Renáta Fučíková: Ilustrace a kresby
2003/12/12 - 2004/02/01   Václav a Marcela Krčálovi: Loutky
2004   František Krebs
2004/01/20 - 2004/02/29   Komiks 03, zpívající obrazy
2004/02/06 - 2004/03/14   Jiří Samek: Grafika
2004/03/19 - 2004/04/18   110 fotografií
2004/03/19 - 2004/04/18   Dialog. Vladislav Krédl: Fotografie, Marie Tomášová: Tapiserie
2004/04/29 - 2004/06/06   Venda Truhlářová: Retrospektivní výstava k životnímu jubileu
2004/05/20 - 2004/06/30   Portrét mého nejlepšího přítele
2004/06/10 - 2004/07/06   Lucie Dvořáková: Ilustrace
2004/07/15 - 2004/08/22   Svatopluk Sulek: Barevná exprese
2004/09/02 - 2004/10/17   Současná česká ilustrační tvorba - 12. ročník
2004/09/10 - 2004/09/17   Svět tvarů, barev a tvoření
2004/10/22 - 2004/12/05   Jiří Šlitr: Hudba a ženy
2004/12/09 - 2005/02/06   České malířství 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
2004/12/10 - 2004/12/22   Hana a Václav Černochovi: Keramika
2005/01/20 - 2005/02/15   Komiks 04
2005/02/11 - 2005/04/03   Pavel Sukdolák: Grafické dílo
2005/04/05 - 2005/05/15   Roman Kysela: Indie barevná a černobílá
2005/04/15 - 2005/05/29   Ludmila Jandová: Grafika
2005/05/27   Noc v galerii
2005/06/03 - 2005/07/31   Jiří Jun: Trialog
2005/06/03 - 2005/07/31   Jolana Nováková: Nálezy
2005/06/03 - 2005/07/31   Zbyněk Semerák: Tempery
2005/06/22 - 2005/06/23   Dny otevřených dveří v naší galerii
2005/08/13 - 2005/09/28   Jan Jůzl a jeho žáci
2005/10/06 - 2005/11/20   Kámen, sklo, keramika
2005/10/06 - 2005/11/20   Současná česká ilustrační tvorba - 13. ročník
2005/12/09 - 2006/02/05   Barevné pigmenty
2005/12/09 - 2006/02/05   Jarmila Janůjová: Obrazy, kresba, grafika
2005/12/16 - 2005/12/31   Eva Sobotková: Autorský šperk
2006/02/10 - 2006/03/26   Stanislav Bittermann: Výběr z tvorby
2006/04/01 - 2006/05/14   Rudolf Korber
2006/04/07 - 2006/05/14   Eva Brodská: Tapiserie, Alena Bílková: Grafika
2006/05/25 - 2006/07/09   Stanislav Holý: Jů, Hele a ti druzí
2006/06/02   Noc v galerii se Stanislavem Holým
2006/07/12 - 2006/09/03   Práce žáků kameníků
2006/07/14 - 2006/08/27   Proměny II. Filip T.A.K.: Kresba, grafika, obrazy, Jindřich Doležal: Skleněná plastika
2006/09/08 - 2006/10/08   Starý Havlíčkův Brod ve fotografii
2006/09/19 - 2006/10/30   Vlastislav Kreuz: Sklo
2006/10/13 - 2006/11/30   Gabriel Filcík: Když velcí byli kluci
2006/12/14 - 2007/02/04   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2007/01/04 -   Rekonstrukce vnitřních prostor galerie
2007/02/16 - 2007/03/25   Marcela Vichrová, Craig Cahoon: Barevné rytmy / Colorful rhythms
2007/06/15 - 2007/07/15   2x krajina. Jana Bauerová: Fotografie, Michal Rádl: Olejomalby
2007/07/19 - 2007/08/26   Jaroslav Válek: Grafika, objekty
2007/08/30 - 2007/09/30   Pavel Šticha: Fotografie
2007/08/30 - 2007/09/30   Práce studentů
2007/10/05 - 2007/12/02   Michal Cihlář: Kvik putuje na jih / Jak se dělá kniha
2007/10/05 - 2007/12/02   Současná česká ilustrační tvorba - 15. ročník
2007/12/14 - 2008/02/03   Jan Zrzavý na fotografiích Václava Chocholy v letech 1944-1977
2007/12/14 - 2008/02/03   Jan Zrzavý na Vysočině, Jan Zrzavý na fotografiích Václava Chocholy z let 1944-1977
2007/12/14 - 2008/02/03   Jan Zrzavý: Na Vysočině
2008/02/15 - 2008/03/30   Jaroslav Šerých: Grafika
2008/03/18   Jaroslav Šerých: Grafika
2008/04/11 - 2008/05/18   Corpus delicti. Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
2008/05/23 - 2008/06/30   Aleš Čuma: Po O
2008/07/04 - 2008/08/17   Josef Klimeš, Vladimír Suchánek: Stopy paměti
2008/07/08 - 2008/09/24   Núbie v dobách faraonů
2008/08/21 - 2008/10/05   Silvia Billeter: Lepty z cyklu Hledat Petrkov
2008/10/10 - 2008/11/30   Slovem i obrazem
2008/12/12 - 2008/12/21   Keramika a sklo
2008/12/12 - 2009/02/08   Antonín Waldhauser
2009/01/15 - 2009/02/08   Zámecké tvoření - keramika, literatura, grafika
2009/02/05   Přednáška k výstavě Antonín Waldhauser
2009/02/13 - 2009/03/29   Jana Krejzová: Keramika
2009/04/02 - 2009/05/10   12. Trienále ex libris Chrudim 2006 - 2008
2009/04/27 - 2009/10/08   Dočasné uzavření galerie
2009/05/20 - 2009/07/26   Animační loutky tvůrců Studia ZVON aneb Loutkový film Klimt, Velíšek, Poš, Kitzberger
2009/06/05   Noc v galerii
2009/10/09 - 2009/11/29   Současná ilustrační tvorba - studentská ilustrační tvorba 2009
2009/12/11 - 2010/02/08   Radek Pilař
2010/01/12 -   Výtvarné práce dětí z výtvarného kroužku při galerii
2010/02/12 - 2010/03/28   Není plotna jako plotna
2010/04/01 - 2010/05/16   Jan Hanuš: Jen tak si zatančit
2010/04/02 - 2010/05/16   Josef Saska: Obrazy, kresby, grafiky
2010/05/20 - 2010/07/11   Umělecká beseda: Pocta Bohuslavu Reynkovi
2010/07/16 - 2010/09/05   Pavel Sukdolák: Pastely
2010/09/10 - 2010/10/17   Petr Hejný: Obrazy, objekty, pastely
2010/09/23 - 2010/10/31   Karel Doležal: Obrazy, akvarely
2010/10/22 - 2010/11/28   1. trienále - Současná česká ilustrační tvorba
2010/11/02 - 2010/11/28   Výstava studentů oboru malba a ilustrace
2010/11/20 - 2011/02/27   Hledání
2010/12/09 - 2010/12/30   Paličkovaná krajka a keramika
2010/12/10 - 2011/02/06   Josef Paleček: Obrazy, ilustrace, plastiky z let 1967-2010
2011/02/11 - 2011/03/27   Koupání - akt ve výtvarném umění 1. poloviny 20. století
2011/04/02 - 2011/05/15   Bohumil Vašák: Návraty
2011/05/20 - 2011/07/10   Kouzelný svět Karla Franty
2011/06/03   Galerijní noc
2011/07/15 - 2011/09/04   Jan Moravec: Kresby a grafiky
2011/09/15 -   Jan Exnar '11
2011/10/21 - 2011/11/27   Jan Kudláček: Pohádková blata
2011/12/05   Peklo v galerii
2011/12/15 - 2012/02/05   August Švagrovský a jeho sbírka
2011/12/16 - 2012/01/22   Jana Zschauerová: Plstění a fimo
2012/02/11 - 2012/03/25   Zlínský okruh 2: Práce s papírem a na papíře. Pocta Mariu Kotrbovi
2012/03/30 - 2012/05/13   Jan Trampota 1889-1942
2012/05/18 - 2012/06/24   13. Trienále českého ex libris
2012/06/01   Noc v galerii
2012/07/03 - 2012/09/02   Bohuslav Reynek, Jaroslav Libra
2012/07/04 - 2012/09/02   Grafika Michaela Floriana ze Staré Říše
2012/09/07 - 2012/10/14   Hana Purkrábková: Vybraná společnost
2012/10/19 - 2012/11/25   2. trienále - Současná studentská ilustrační tvorba
2012/12/14 - 2013/02/03   Jaroslav Panuška 1872 - 1958
2013/02/08 - 2013/03/14   Toro
2013/02/20 - 2013/03/17   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2013/03/23 - 2013/05/12   Romantická krajina Wilhelma Riedela
2013/05/17 - 2013/06/30   Galina Miklínová: V kanafasu
2013/07/04 - 2013/09/01   Filip T.A.K.: Prostory uvidění
2013/09/07 - 2013/10/13   Ladislav Čepelák: Půlstoletí grafické tvorby 1949-1999
2013/10/18 - 2013/11/03   Martin Velíšek: Grónské mýty a pověsti
2013/10/18 - 2013/11/27   Současná česká a rakouská ilustrační tvorba
2013/11/29 - 2013/12/01   Bohuslav Reynek
2013/12/12 - 2014/02/02   Jedinečný svět Kamila Lhotáka
2014/02/14 - 2014/03/30   Vysočina 2013
2014/04/03 - 2014/05/11   Majoucta, pane Hlinomaz!
2014/04/04 - 2014/05/11   Miroslav Wagner: Grafika a práce na papíře
2014/05/23 - 2014/09/07   Baroko na Havlíčkobrodsku
2014/06/06 - 2014/09/07   Havlíčkobrodské pověsti v komiksu
2014/09/12 - 2014/10/12   Václav Matějíček
2014/10/02 - 2014/11/30   Venda Truhlářová: Vzpomínky z cest
2014/10/17 - 2014/11/23   Suzanne Renaud
2014/10/17 - 2014/11/30   Tajuplný svět Pavla Čecha
2014/12/12 - 2015/02/01   Plakát doby secese a art deca
2014/12/13 - 2015/02/01   Gustav Klimt: Průkopník moderny
2015/02/06 - 2015/03/22   Společné dílo sourozenců Evy a Jiřího Brodských
2015/04/01 - 2015/05/10   Oldřich Kulhánek: Tvář, tělo, svědomí
2015/05/15 - 2015/06/28   Fimfárum Jana Wericha aneb Do třetice všeho dobrého
2015/07/02 - 2015/08/23   Ale je přece mnoho jiných světů...
2015/07/02 - 2015/08/23   Mikoláš Axmann: !lustrace
2015/08/28 - 2015/10/04   Pavel Sukdolák: V čase
2015/10/09 - 2015/11/29   Baořez. 15 let 15 autorů z Baobabu
2015/12/12 - 2016/02/28   Poklady Vysočiny - galerijní poklady
2016/03/05 - 2016/05/01   Dětský svět očima Heleny Zmatlíkové
2016/03/05 - 2016/05/01   Héfaistovi tovaryši – Prezentace studentských prací oboru umělecký kovář a pasíř SPŠ Třebíč
2016/03/05 - 2016/05/01   Lucie Novotná: Soumrak v tichu nádherném
2016/03/05 - 2016/05/01   Otakar Marcin: Souznění
2016/05/06 - 2016/07/10   Josef Lada nejen dětem
2016/07/01 - 2016/08/30   Ukázky kovářských a kamenických prací
2016/07/21 - 2016/09/11   Příběhy brodských domů
2016/09/14 - 2016/10/09   Jana Budíková: Vrstvení
2016/09/23 - 2016/11/27   Broučci Jana Karafiáta
2016/10/14 - 2016/11/27   Karel IV. v současné české ilustraci a grafice
2016/12/09 - 2017/01/29   Zpívánky Kornélie Němečkové
2016/12/17 - 2017/01/29   Hana Rysová: Zastavený čas
2017/02/03 - 2017/03/19   Hollaristé minulosti a přítomnosti
2017/03/24 - 2017/04/30   Antonín Kanta: Světlo nitra
2017/05/05 - 2017/06/25   Alois Mikulka: Létat je tak snadné
2017/07/01 - 2017/08/20   Smích skrz slzy
2017/07/01 - 2017/08/31   Ukázky prací žáků Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou
2017/08/25 - 2017/10/15   Oldřich Jelínek: Známý neznámý
2017/10/20 - 2017/11/26   Živý svět Anny Vojtěchové
2017/12/14 - 2018/02/04   Nizozemská barokní malba
2018/09/08 - 2018/10/21   Jan Antonín Venuto a jeho dílo
2018/09/09 - 2018/10/21   Kov a šperk - výstava studentských prací
2018/10/25 - 2018/12/09   Dobrých sto
2018/10/26 - 2018/12/09   Zlomové osmičky
2018/11/01 - 2018/12/09   Hrdinové všedních dnů
2018/12/14 - 2019/02/03   Sdružení výtvarných umělců moravských 1907 - 1959 ze sbírek Galerie výtvarného umění v Hodoníně
2019/02/08 - 2019/03/31   Femme fatale - české umělkyně s pařížskou zkušeností
2019/02/08 - 2019/03/31   Příběhy staré Persie
2019/04/05 - 2019/05/19   Josef Honys 1919-1969
2019/05/24 - 2019/07/14   Nekonečná dobrodružství Miloslava Havlíčka
2019/05/31   Noc v galerii
2019/07/01 - 2019/09/15   Šperk & kov & kámen
2019/07/20 - 2019/09/15   Rössler, Funke, Sudek průkopníci moderní české fotografie
2019/09/21 - 2019/11/10   Josef Saska: Síla barvy
2019/11/16 - 2020/01/19   Milan Med: Krása pohybu
2019/11/23 - 2020/01/19   Halina Weissová: Srdečné pozdravy ze Švýcar
2020/01/25 - 2020/03/22   Amerika objektivem Pavla Štichy
2020/01/25 - 2020/03/22   Potvorové Aloise Boháče
2020/04/06 - 2020/05/25   Babička Boženy Němcové
2020/04/13 - 2020/05/25   Jiří John
2020/04/20 - 2020/05/25   Václav Fiala: Krása nesmírná
2020/04/27 - 2020/05/25   Josef Čapek: Soubor knižních obálek z let 1919 - 1927, online
2020/05/22 - 2020/07/12   Renáta Fučíková: Svět v ilustracích
2020/07 - 2020/09   Reynkovo léto
2020/07/01 - 2020/08/31   Sklo v (o)kovech
2020/07/17 - 2020/08/31   Eduard Ovčáček: Od A do Z
2020/09/04 - 2020/10/18   Pohádky z celého světa
2020/09/04 - 2020/10/18   Tomáš Švéda: Zrcadlení
2020/09/11   Noc v galerii
2020/10/03   Sklo jako šperk
2020/10/14 - 2020/10/30   Pavel Sukdolák - 95 let, online
2020/10/19 - 2020/10/30   Vendula Císařovská: Ilustrace, online
2020/10/23 - 2021/01/03   Tři generace rodiny Škrabánků
2020/10/26 - 2020/11/30   Miroslava Zychová: Ilustrace, obrazy - online
2020/11/02 - 2020/11/30   Adolf Born: Grafika, kresba, ilustrace
2021/04/01 - 2021/06/27   Pavel Matuška: Hříchy a hříčky naší doby
2021/07/02 - 2021/09/12   ...na Vaška! Hommage à Václav Černoch
2021/07/02 - 2021/12/31   „…plivni si stokrát do moře, ono se nezpění“ poetické dílo Karla Havlíčka Borovského v ilustracích
2021/07/06 - 2021/09/12   Petrkov v nás aneb pocta Bohuslavu Reynkovi
2021/09/17 - 2021/12/05   Ondřej Sekora: Ze života hmyzu
2021/12/10 - 2022/02/27   Rytíř a krásná paní
2022/05/13 - 2022/06/26   Jaroslav Valečka: Krajina ztracené paměti
2022/08/05 - 2022/10/02   Jan Exnar
2022/10/07 - 2022/12/11   Daisy Mrázková: Děvčátko z Anglie. Ilustrace a volná tvorba průkopnice českých bilderbuchů
2022/12/16 - 2023/02/26   Krajiny Josefa Jambora
2023/02/06 - 2023/03/05   Výtvarná tvorba žáků ZŠ Wolkerova

Galerie výtvarného umění

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1966   Haďák: Karikatury
  1967   Jan Zrzavý: Obrazy a kresby z let 1962 - 1966
  1968   Adolf Hoffmeister: Podoby & koláže
  1968   Bohuslav Reynek: Grafické dílo
  1968   Věroslav Škrabánek: Obrazy, kresby
  1969   Bohdan Lacina: Obrazy a pastely 1965-1968
  1969   Jaroslav Šerých: Obrazy a grafika
  1969   Jindřich Prucha
  1970   Josef Šíma: Ilustrace
  1970   Karel Nepraš: Račte točit / Please turn
  1970   Naděžda Plíšková: Grafika, sochy, kresby
  1972   Josef Lada: Ilustrace
  1972   Venda Truhlářová: Obrazy z Vysočiny
  1972   Zdeněk Novotný: Obrazy
  1973   Eva Činčerová
  1975   Matěj Trojan
  1976   Jaroslav Grus: Obrazy
  1976   Karel Teissig
  1976   Richard Přikryl: Tvorba z let 1926 - 1976 (K umělcovým 70. narozeninám)
  1977   Hermína Melicharová: Obrazový cyklus Dvanáct měsíců v obyčejích lidu českého a ilustrace
  1977   Národní umělec Karel Souček: Kresby
  1977   Rastislav Michal
  1977   Václav Tajovský: Obrazy, grafika
  1978   Jaroslav Panuška: Výbor z díla
  1978   Josef Bulant
  1979   Jan Zrzavý: Ilustrace a volná tvorba z odkazu Národní galerii v Praze
  1979   Josef Saska: Zeichnungen, graphik
  1979   Ludmila Jandová: Výbor z tvorby 1974-1979
  1980   František Peterka: Výbor z tvorby 1947 - 1979
  1980   František Turek: Obrazy, kresby, ilustrace
  1981   Jan Exnar: Vitraj
  1981   Miroslava Zychová: Obrazy / kresby / grafika / keramika
  1981   Rudolf Hanych
  1982   Bohuslav Blažej: Typografova abeceda
  1982   Jan Malátek: Sochařská tvorba
  1983   Milan Med: Obrazy a kresby žen 1962-1982
  1984   Václav Tajovský: Obrazy, grafika
  1987   Jaroslav Cheben
  1987   Josef Kremláček: Auswahl aus dem Schaffen
  1988   Dobromil Zahradník: Komorní plastiky, kresby, dřevořezy
  1989   Elena Brestenská: Výběr z tvorby
  1989   Jan Jůzl: Výběr z tvorby
  1989   Josef Saska: Výběr z tvorby
  1990   Ladislav Kazda
  1991   Ilustrační tvorba Jaroslava Šerých
  1991   Jan Malátek
  1991   Václav Zeman
  1992   Jaroslav Kopecký
  1992   Petr Máša
  1993   František Janák
  1994   Bohumil Sláma
  1994   Ilja Sainer: Fragmenty 1987-93 (1.-3. část)
  1996   Karel Svolinský
  1996   Lumír Ševčík: Ilustrace
  1997   Jaroslav Šerých
  1998   Jindřich Prucha: Obrazy a kresby
  1999   Josef Saska: Výběr z obrazů a grafik 1971-1999
  2000   Miroslava Zychová: Ta realita (Obrazy Miroslavy Zychové z let 1966-2000)
  2001   Bohumír Komínek
  2002   Josef Kremláček: Výběr z tvorby
  2002   Marie Lacigová
  2002   Rudolf Korber
  2002   Václav Karel: 1902-1969
  2003   Renáta Fučíková: Ilustrace a kresby
  2003   Vlasta Baránková
  2004   Pavel Sukdolák
  2004   Venda Truhlářová
  2006   Gabriel Filcík: Když velcí byli kluci
  2007   Jan Zrzavý: Na Vysočině
  2008   Antonín Waldhauser 1835-1913 (malíř krajin, historických motivů, žánrů a skupinových portrétů)
  2008   Josef Klimeš: Stopy paměti
  2008   Karel Hyliš: Dialog, hmota, prostor
  2008   Silvia Billeter: Lepty z cyklu / Radierungen aus dem Zyklus Hledat Petrkov
  2008   Vladimír Suchánek: Stopy paměti
  2010   Josef Saska: Obrazy, kresby, grafiky
  2010   Kouzelný svět Karla Franty
  2011   Jan Kudláček: Pohádková blata
  2012   Jaroslav Panuška 1872–1958
  2013   Galina Miklínová
  2014   Tajuplný svět Pavla Čecha
  2017   Oldřich Jelínek: Známý neznámý
  2017   Živý svět Anny Vojtěchové
  2018   Jan Antonín Venuto a jeho dílo / Johann Anton Venuto und sein Werk
  2019   Josef Honys (Vzpomínky na malíře a básníka)
  2019   Josef Saska: Síla barvy
  2019   Milan Med: Krása pohybu
  2020   Tomáš Švéda: Zrcadlení
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1967   Humoristické kresby
  1967   Ilustrace k ruským a sovětským autorům ze sbírek havlíčkobrodské galerie
  1967   Lidé objektivem
  1967   Naivní umění z Vysočiny
  1968   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu (Páni ředitelé Karel Nepraš, KŠ & Jan Steklík, KŠ)
  1968   Ledeč ´68
  1969   Koláž v českém výtvarném umění
  1970   Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
  1970   Lidé objektivem
  1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
  1974   Typo &
  1976   Česká ilustrace ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
  1976   Žena ve výtvarném umění
  1977   Revoluční plakát 1920–1938 ze sbírek Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
  1977   Současná sovětská grafika
  1978   Výtvarní umělci Havlíčkobrodska
  1979   Klasikové české ilustrace
  1983   Antonín František Stehlík, Jan Rostislav Stehlík
  1983   Tschechische Grafik aus der sammlung der Galerie der bildenden Kunst in Havlíčkův Brod - ČSSR
  1984   Jaroslav Alt: Obrazy, Jaroslav Alt ml.: Grafika
  1985   Česká moderní ilustrace
  1985   Sklo - keramika
  1996   Setkání s uměním (Jack Larned, William Horace Littlefield, Taro Yamamoto; Žáci Hanse Hofmanna)
  1996   Současná česká ilustrační tvorba (4. ročník)
  1997   Současná česká ilustrační tvorba (5. ročník)
  1998   Současná česká ilustrační tvorba (6. ročník)
  1999   Současná česká ilustrační tvorba (7. ročník)
  2000   Současná česká ilustrační tvorba (8. ročník)
  2001   Současná česká ilustrační tvorba (9. ročník)
  2002   Současná česká ilustrační tvorba (10. ročník)
  2003   Jaroslav a Jáchym Šerých: Posvém po svém
  2003   Současná česká ilustrační tvorba (11. ročník)
  2004   Současná česká ilustrační tvorba (12. ročník)
  2005   Současná česká ilustrační tvorba (13. ročník)
  2006   Alena Bílková: Grafika, Eva Brodská: Tapisérie
  2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
  2007   Současná česká ilustrační tvorba (15. ročník)
  2008   Corpus delicti (Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)
  2009   Trienále současné ilustrační tvorby: Studentská ilustrační tvorba (16. ročník)
  2010   1. trienále Současná česká ilustrační tvorba
  2010   Není plotna jako plotna (grafika)
  2012   2. trienále - současná studentská ilustrační tvorba
  2012   Bohuslav Reynek, Jaroslav Libra (K 120. výročí narození spolužáků a přátel)
  2012   Zlínský okruh 2 (Práce s papírem a na papíře: Pocta Mariu Kotrbovi)
  2015   Baořez: 15 let, 15 autorů z Baobabu
  2015   Společné dílo sourozenců Evy a Jiřího Brodských
  2016   Broučci Jana Karafiáta
  2017   Nizozemská barokní malba
  2019   Rössler Funke Sudek: Průkopníci moderní české fotografie
kniha
  published   title (subtitle)
  2014   Baroko na Havlíčkobrodsku
  2016   Příběhy brodských domů
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1965   Moderní české umění
  1966   Emil Filla: Boje a zápasy
  1966   František Tichý: Grafika
  1967   Jan Zrzavý: Obrazy z let 1962 - 1966
  1967   Jiří Rathouský: Grafika
  1967   Jiří Šebek: Kresby, grafika
  1967   Naivní umění z Vysočiny
  1968   Adolf Hoffmeister: Podoby & koláže
  1968   Bohuslav Reynek: Grafické dílo
  1968   Večer poezie a překladů Bohuslava Reynka Rty a zuby
  1968   Věroslav Škrabánek: Obrazy, kresby
  1969   Bohdan Lacina: Obrazy a pastely 1965 - 1967
  1969   František Gross
  1969   Jaroslav Šerých: Obrazy a grafika
  1969   Jindřich Prucha: Obrazy
  1969   Ladislav Zívr: Sochy
  1970   Faksimile grafických listů Albrechta Dürera
  1970   Josef Šíma: Ilustrace
  1971   Vladimír Boudník - Grafika - 1959 - 1968
  1972   Jaroslav Panuška: Obrazy - kresby (u příležitosti 100.výročí narození)
  1978   Jaroslav Panuška: Výbor z díla
  1980   František Peterka: Výběr z díla 1947-1979
  1980   František Turek: Obrazy, kresby, ilustrace
  1981   Miroslava Zychová: Obrazy, kresby, grafika, keramika
  1987   Jaroslav Cheben: Pastely, kresby, grafiky
  1988   Dobromil Zahradník: Komorní plastiky, kresby, dřevořezy
  1988   Jiřina Hartingerová: Tapiserie, kresby, grafiky
  1988   Josef Kos: Obrazy a pastely
  1988   Miroslav Štolfa: Obrazy - kresby
  1989   Elena Brestenská: Výběr z tvorby
  1989   Jan Jůzl: Výběr z tvorby
  1989   Josef Saska: Výběr z tvorby
  1989   Zdeněk Baloun: Výběr z tvorby
  1990   Ladislav Kazda: Výběr z tvorby
  1990   Otakar Štáfl: Výběr z tvorby
  1990   Pavel Rejchrt: Obrazy, kresby, grafika
  1991   Jan Malátek: Sochařská tvorba
  1991   Jaroslav Šerých: Ilustrační tvorba
  1991   Miloš Petera: Obrazy - kresby (1981 - 1991)
  1991   Václav Zeman: Obrazy, ilustrace, grafika
  1992   Petr Máša: Obrazy, kresby, grafika
  1993   František Janák
  1993   Komínek 75-77
  1993   Olaf Hanel: Obrazy
  1994   Bohumil Sláma: Výběr z tvorby
  1994   Ilja Sainer: TAT TWAM ASI (kresby a objekty z cyklů Fragmenty a Untitled)
  1994   Jindřich Boška: Průřez tvorbou
  1994   Karel Franta: Ilustrace
  1995   Jaroslav Sůra: Grafika
  1995   Pavol Michalič: Obrazy
  1996   Karel Svolinský (u příležitosti 100.výročí narození)
  1996   Lumír Ševčík: Ilustrace
  1996   Vladimír Netolička: Obrazy
  1997   Hana Exnarová: Keramika
  1997   Jaroslav Šerých: Obrazy
  1997   Jiří Karlík: Obrazy
  1997   John Grillo a jeho cirkus (Malba)
  1997   Mojmír Preclík: Sochy, kresby
  1997   Věroslav Bergr: Obrazy, sochy, ilustrace
  1998   Jindřich Prucha: Obrazy a kresby
  1998   Jiří Mědílek: Obrazy, kresby, grafika
  1998   Jiří Šimek: Obrazy, loutky, sochy
  1998   Venda Truhlářová: Obrazy
  1998   Vladimír Werl: Umělecká knižní vazba
  1999   Josef Saska: Výběr z obrazů a grafik 1971-1999
  2000   Jaroslav Řehna: Sochy
  2000   Jiří Jirmus: Obrazy z 90. let
  2000   Jiří Kodym: Barevné dřevořezy
  2000   Miroslava Zychová: Ta realita (Obrazy 1966 - 2000)
  2001   Andrej Barla: Pár týdnů na Cejlonu
  2001   Bohumír Komínek: Obrazy
  2001   Jan Exnar: Sklo a malba
  2001   Petr Hyliš: Výběr ze sochařské tvorby
  2001   Richard Pešek: Obrazy, kresby, plastiky
  2001   Richard Pešek: Obrazy, kresby, plastiky
  2002   Božena Kjulleněnová: Malba tuší
  2002   Jana Sigmundová: Ilustrace a knižní tvorba
  2002   Jiří Trnka: Loutkový a kreslený film
  2002   Josef Kremláček: Ilustrace a volná tvorba
  2002   Radomír Dvořák: La primavera (fotografiky)
  2002   Zdeněk Maixner: Sochy
  2003   Alexandr Skalický: Fotografie
  2003   Marie Lacigová: Ilustrace
  2003   Renáta Fučíková: Ilustrace a kresby
  2003   Václav Karel: 1902-1969
  2004   Jiří Samek: Grafika
  2004   Jiří Šlitr: Hudba a ženy
  2004   Lucie Dvořáková: Ilustrace
  2004   Svatopluk Sulek: Barevná exprese
  2004   Venda Truhlářová: Retrospektivní výstava k životnímu jubileu
  2005   Jiří Jun: Trialog
  2005   Jolana Nováková: Nálezy (výstava autorských šperků)
  2005   Ludmila Jandová: Grafika
  2005   Pavel Sukdolák: Grafické dílo
  2005   Zbyněk Semerák: Tempery
  2006   Gabriel Filcík: Když velcí byli kluci
  2006   Rudolf Korber
  2006   Stanislav Bittermann: Výběr z tvorby
  2006   Stanislav Holý: Jů, Hele a ti druzí
  2007   Jaroslav Válek: Grafika, objekty
  2007   Pavel Šticha: Fotografie
  2008   Aleš Čuma: Po O
  2008   Jaroslav Šerých: Grafika
  2008   Jaroslav Šerých: Grafika
  2008   Silvia Billeter: Lepty z cyklu / Radierungen aus dem Zyklus Hledat Petrkov
  2009   Jana Krejzová: Keramika
  2009   Radek Pilař
  2010   Jan Hanuš: Jen tak si zatančit
  2010   Josef Paleček: Obrazy, ilustrace, plastiky z let 1967-2010
  2010   Josef Saska: Obrazy, kresby, grafiky
  2010   Pavel Sukdolák: Pastely
  2010   Petr Hejný: Obrazy, objekty, pastely
  2011   Bohumil Vašák: Návraty
  2011   Jan Exnar '11
  2011   Jan Kudláček: Pohádková blata (v rámci 1.trienále současné české ilustrační tvorby)
  2011   Jan Moravec: Kresby a grafiky
  2011   Kouzelný svět Karla Franty
  2012   Grafika Michaela Floriana ze Staré Říše (k 101. výročí jeho narození)
  2012   Hana Purkrábková: Vybraná společnost
  2012   Jan Trampota 1889 - 1942 (zahájení)
  2012   Jaroslav Panuška 1872 - 1958
  2013   Galina Miklínová: V kanafasu
  2013   Jedinečný svět Kamila Lhotáka
  2013   Ladislav Čepelák: Půlstoletí grafické tvorby 1949-1999
  2013   Martin Velíšek: Grónské mýty a pověsti
  2014   Gustav Klimt: Průkopník moderny
  2014   Majoucta, pane Hlinomaz! (Výběr z výtvarného díla Josefa Hlinomaze (1914 - 1978))
  2014   Tajuplný svět Pavla Čecha
  2014   Václav Matějíček
  2015   Oldřich Kulhánek: Tvář, tělo, svědomí
  2015   Pavel Sukdolák: V čase (k autorovým 90.narozeninám)
  2016   Dětský svět očima Heleny Zmatlíkové
  2016   Hana Rysová: Zastavený čas
  2016   Jana Budíková: Vrstvení
  2016   Josef Lada nejen dětem
  2016   Lucie Novotná: Soumrak v tichu nádherném
  2016   Otakar Marcin: Souznění
  2016   Zpívánky Kornélie Němečkové
  2017   Alois Mikulka: Létat je tak snadné
  2017   Antonín Kanta: Světlo nitra
  2017   Oldřich Jelínek: Známý neznámý
  2018   Jan Antonín Venuto a jeho dílo
  2018   Jan Antonín Venuto a jeho dílo
  2019   Halina Weissová: Srdečné pozdravy ze Švýcar
  2019   Josef Honys 1919-1969
  2019   Josef Saska: Síla barvy
  2019   Milan Med: Krása pohybu
  2019   Nekonečná dobrodružství Miloslava Havlíčka
  2020   Amerika objektivem Pavla Štichy
  2020   Eduard Ovčáček: Od A do Z
  2020   Potvorové Aloise Boháče
  2020   Renáta Fučíková: Svět v ilustracích
  2020   Tomáš Švéda: Zrcadlení
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  ????   Prodejní výstava výtvarných děl z fondu Dobrá vůle výtvarníků
  1967   Ilustrace k ruským a sovětským autorům ze sbírek havlíčkobrodské galerie
  1967   Výtvarné práce žáků LŠU
  1968   Ledeč ´68 (grafika čtrnácti výtvarníků z východních Čech)
  1968   Výstava zahraničních reprodukcí slohy a směry v malířství XI. - XX. století
  1969   Ledeč ´69
  1969   Lidé objektivem (III.ročník okresní oborové soutěže)
  1969   Výtvarné práce žáků LŠU v Havlíčkově Brodě
  1970   Česká ilustrace z majetku Galerie v Havlíčkově Brodě (Nákupy z let 1965-1970)
  1970   Naděžda Plíšková: Grafika, sochy, kresby, Karel Nepraš: Račte točit (sochy, kresby, grafika)
  1970   Výtvarné práce dětí okresu Havlíčkův Brod
  1971   Dětský výtvarný projev (Výstava okresního kola soutěže ZUČ 1970-1971)
  1971   Lidé objektivem (V. ročník soutěže)
  1979   Jan Zrzavý: Ilustrace a volná tvorba z odkazu Národní galerie v Praze, Klasikové české ilustrace: Expozice ze sbírky galerie Havlíčkův Brod
  1991   Jaroslav Doležal: Dřevěné plastiky, Jiří Vavřina: Obrazy
  1999   Konfrontace (Architektura Brodu v minulosti a dnes)
  1999   Slavnostní otevření nového objektu Galerie výtvarného umění
  2000   Současná česká ilustrační tvorba
  2003   Český animovaný film
  2003   Současná česká ilustrační tvorba (11. ročník)
  2005   Jan Jůzl a jeho žáci
  2005   Jarmila Janůjová: Obrazy, kresba, grafika, Barevné pigmenty: Doprovodná výstava o bárvách a technikách malby
  2006   Eva Brodská - tapiserie, Alena Bílková - grafika
  2006   Proměny II (Filip T.A.K.; Kresba, grafika, obrazy, Jindřich Doležal; Skleněná plastika)
  2007   Jan Zrzavý na Vysočině, Jan Zrzavý na fotografiích Václava Chocholy z let 1944-1977
  2007   Současná česká ilustrační tvorba (15. ročník)
  2008   Corpus delicti
  2010   1. trienále - Současná česká ilustrační tvorba
  2011   August Švagrovský a jeho sbírka
  2011   Koupání (Akt ve výtvarném umění 1. poloviny 20. století)
  2012   Bohuslav Reynek, Jaroslav Libra (K 120. výročí narození spolužáků a přátel)
  2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
  2013   Současná česká a rakouská ilustrační tvorba (Zeigenössische tschechische und österreichische illustration)
  2014   Baroko na Havlíčkobrodsku
  2014   Baroko na Havlíčkobrodsku
  2015   Baořez (15 let 15 autorů z Baobabu)
  2016   Příběhy brodských domů
  2017   Smích skrz slzy (Česká karikatura 20. století nejen z sbírke Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)
  2018   Dobrých 100 (Nejlepší okamžiky sta let republiky)
  2018   Dobrých 100 (Nejlepší okamžiky sta let republiky)
  2018   Nizozemská barokní malba
  2018   Sdružení výtvarných umělců moravských 1907–1959 ze sbírek Galerie výtvarného umění v Hodoníně
  2018   Zlomové osmičky československých dějin v komiksu
  2019   Femme fatale (České umělkyně s pařížskou zkušeností)
  2019   Příběhy staré Persie
  2019   Rössler, Funke, Sudek (průkopníci moderní české fotografie)
  2021   ...na Vaška! (Hommage à Václav Černoch)
  2021   „…plivni si stokrát do moře, ono se nezpění“ (Poetické dílo Karla Havlíčka Borovského v ilustracích)
  2021   Petrkov v nás aneb pocta Bohuslavu Reynkovi
  2021   Rytíř a krásná paní (Výtvarná tvorba manželů Karla a Emilie Tomanových)
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  2007   Karel Franta (Viktor Vitkovič: Pohádka pod stromeček)
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle)
  2019   Nekonečná dobrodružství Miloslava Havlíčka
kalendárium
  published   title (subtitle)
  2019   Kalendarium 2020 (Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1988   Václav Černoch: Keramika
  1994   Ernst Degasperi: Kresby - grafika / Zeichnungen - Grafik
  1998   Zdeněk Halámek: Amerika (Výstava fotografií)
katalogový list kolektivní
  published   title (subtitle)
  1969   Lidé objektivem (III.ročník okresní oborové soutěže)
PF
  published   title (subtitle)
  1999   PF 2002 (Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brode)
  2015   Pour féliciter 2016 (GVU Havlíčkův Brod)
  2019   Pour féliciter 2020 (GVU Havlíčkův Brod)
plakát
  published   title (subtitle)
  ????   Josef Paleček: Zahrady a hry (Obrazy, ilustrace, plastiky z let 1967-2010)
  1965   Moderní české umění
  1966   Emil Filla: Boje a zápasy
  1966   František Tichý: Grafika
  1966   Haďák: Karikatury
  1967   Beseda s Janem Zrzavým o Benátkách a Řecku
  1967   Dětská výstava
  1967   Jan Zrzavý: Práce z let 1962-1966
  1967   Jiří Rathouský: Grafika
  1967   Jiří Šebek: Kresby, grafika
  1967   Naivní umění
  1968   Bohuslav Reynek: Grafické dílo
  1968   Bohuslav Reynek: Grafické dílo
  1968   Česká kniha 1958-1968
  1968   Jiří John: Obrazy a grafika
  1968   Ladislav Novák: Alchymáže
  1968   Ledeč ´68 (Výstava současné grafiky z Východočeského kraje)
  1968   Směry a proudy nefigurativního malířství
  1968   Věroslav Škrabánek: Obrazy, kresby
  1969   Adolf Hoffmeister: Podoby & koláže
  1969   František Gross: Obrazy
  1969   Jindřich Prucha: Obrazy
  1969   Koláž v českém výtvarném umění
  1969   Ladislav Zívr: Sochy
  1969   Ledeč ´69
  1969   Obrazy a grafika Jaroslava Šerých
  1969   Výstava výtvarných prací žáků LŠU v Havlíčkově Brodě
  1970   Beseda s Františkem Grossem nad jeho obrazy
  1970   Česká ilustrace z majetku Galerie v Havlíčkově Brodě
  1970   Josef Šíma: Ilustrace
  1970   Lidé objektivem. IV. ročník soutěže
  1970   Naděžda Plíšková: Grafika, sochy, kresby, Karel Nepraš: Račte točit. Plastiky, kresby, grafika
  1970   Slovenské malířství (reprodukce), Grafika po roce 1948 z majetku Východočeské galerie v Pardubicích
  1971   Dětský výtvarný projev (Výstava okresního kola soutěže ZUČ 1970 - 1971)
  1971   Karel Černý: Výbor z malířské tvorby let 1934-1958
  1971   Lidé objektivem (V. ročník soutěže)
  1971   Tapiserie
  1971   Viktor Dobrovolný: Sochy a kresby
  1971   Vladimír Boudník: Grafika
  1972   Dětský výtvarný projev (Výstava okresního kola soutěže ZUČ 1971 - 1972)
  1972   František Škrabánek: Obrazy
  1972   Jaroslav Panuška: Obrazy - kresby
  1972   Josef Lada: Ilustrace
  1972   Lidé objektivem (VI. ročník soutěže)
  1972   Umění a doba (Sociální a pracovní motiv v českém výtvarném umění po roce 1918 z majetku Východočeské galerie v Pardubicích)
  1972   Venda Truhlářová: Obrazy z Vysočiny
  1972   Věra Habermannová: Šperk, Václav Černoch: Keramika
  1972   Zdeněk Novotný: Obrazy
  1973   Antonín Strnadel: Výstava z ilustrační tvorby
  1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
  1973   Česká krajina 20. století ze sbírek Východočeské galerie Pardubice
  1973   České výtvarné umění proti válce ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích
  1973   Eva Činčerová: Grafika
  1973   Kupředu, zpátky ni krok (Výstava k 25. výročí Vítězného února a vzniku Lidovým milicí)
  1973   Lidé objektivem
  1973   Plakát bojující ze sbírky Národní knihovny v Praze
  1973   Za svět se sluncem (Výstava okresního kola soutěže ZUČ 1972 - 1973)
  1974   Dětský výtvarný projev (Výstava okresního kola soutěže ZUČ 1973 - 1974)
  1974   Jaroslav Hašek a sovětské Rusko
  1974   Jaroslav Šmídra: Obrazy
  1974   Jiří Horník: Výběr z díla
  1974   Josef Kos: Ilustrace, kresby, grafika
  1974   Leningrad město hrdina
  1974   Lidová umělecká výroba 1974
  1974   Slovenské národní povstání a dnešek
  1974   Typo & (Výstava užité grafiky a typografie)
  1975   Armádní výtvarné studio: Obrazy, sochy, grafika (Výstava k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
  1975   Cseh könyvillusztráció (1945-1975)
  1975   František Antonín Jelínek: Obrazy (Výstava obrazů k 85. narozeninám)
  1975   Jarmila Kalašová: Obrazy
  1975   Matěj Trojan: Obrazy
  1975   Socialismus, mír, přátelství (Výstava výtvarných prací a fotografií soutěže ZUČ 1974-1975)
  1975   Umění staré Euroasie (Skalní obrazy na území SSSR)
  1975   Vojtěch Preissig 1873 - 1944: Kresby, ilustrace, grafika
  1976   Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
  1976   Jaroslav Grus: Obrazy z majetku VČG Pardubice a autora
  1976   Josef Saska: Grafika
  1976   Jozef Fabini: Spišské motivy
  1976   Karel Teissig: Kresby, ilustrace, plakáty
  1976   Lev Šimák (K osmdesátinám zasloužilého umělce)
  1976   Richard Přikryl: Obrazy - kresby
  1976   Záchrana lidové architektury
  1976   Žena ve výtvarném umění
  1977   Havlíčkobrodsko
  1977   Hermína Melicharová: Dvanáct měsíců v obyčejích lidu českého
  1977   Karel Souček: Kresby
  1977   Lubomír Mecl: Obrazy z let 1962 - 1976
  1977   Rastislav Michal: Kresby, grafika, ilustrace
  1977   Revoluční plakát 1920 - 1938
  1977   Současná sovětská grafika
  1977   Škrdlovická sklárna a její výtvarníci
  1977   Václav Tajovský: Obrazy, grafika
  1978   Humor, satira, karikatura socialistických zemí
  1978   Jaroslav Panuška
  1978   Josef Bulant: Obrazy, kresby, grafika
  1978   Věrni odkazu Vítězného února
  1978   Východočeští výtvarní umělci k 30. výročí Vítězného února
  1978   Výtvarní umělci Havlíčkobrodska
  1979   Brusírny skla Úsobí (1779 - 1979)
  1979   Jan Zrzavý: Ilustrace a volná tvorba z odkazu Národní galerie v Praze, Klasikové české ilustrace - expozice z sbírky Galerie Havlíčkův Brod
  1979   Jaroslav Danda, Josef Langer: Keramika - kov
  1979   Jindřich Hegr
  1979   Josef Saska: Zeichnungen - graphik
  1979   Ludmila Jandová: Výbor z tvorby 1974-1979
  1980   35 let socialistického budování okresů Špišská Nová Ves a Havlíčkův Brod
  1980   Antonín Waldhauser (1835 1913)
  1980   Božena Horská-Kusá: Obrazy
  1980   Curt Querner: Akvarely, kresby, grafika
  1980   František Peterka: Výbor z tvorby 1947 - 1979
  1980   František Turek: Obrazy, kresby, ilustrace
  1980   Mikl, Vyčítal: Kreslený humor
  1980   Miroslav Matoušek: Fotografie
  1981   60 let bojů a vítězství
  1981   Jan Exnar: Vitraj
  1981   Miroslava Zychová: Kresby, obrazy, keramika
  1981   Rudolf Hanych: Výběr z díla
  1981   Růžena a Rostislav Magni: Obrazy, plastiky
  1981   Tschechische illustration aus der sammlung der Galerie der bildenden Kunst in Havlíčkův Brod
  1981   Vendelín Zdrůbecký: Sochy
  1981   Výstava satirické grafiky bulharských umělců Stojana Christova a Nikolaje Pekareva
  1982   Bohuslav Blažej: Typografova abeceda
  1982   Jan Malátek: Sochařská tvorba
  1982   Obrazy, sochy, grafika členů a spolupracovníků Armádního výtvarného studia
  1982   Seydl: Kresby, ilustrace, grafik
  1982   U. Bankrothová: Obrazy
  1982   Václav Tajovský: Obrazy - grafika
  1983   Antonín František Stehlík, Jan Rostislav Stehlík: Obrazy
  1983   Jaroslav Panuška: Výběr z tvorby
  1983   Jean Effel
  1983   Josef Kos: Obrazy, kresby, grafika
  1983   Milan Med: Obrazy a kresby žen 1962 - 1982 (Výstava k Mezinárodnímu dni žen)
  1983   Radomír Kolář: Obrazy, kresby, ilustrace
  1983   Tschechische grafik aus der sammlung der Galerie der bildende kunst in Havlíčkův Brod
  1983   Vítězný únor (35 let budování socialistické společnosti)
  1984   Antonín Zápotocký (100 let od narození)
  1984   Harald Thiel, Gerhard Zönnchen: Kresby, grafiky, pastely (Zvláštní výstava)
  1984   Hra s barvami (Výstava prací výtvarného kroužku děti při Galerii výtvarného umění)
  1984   Jaroslav Alt: Obrazy, Jaroslav Alt ml.: Grafika
  1984   Kamenná romance (Život a práce kameníků a dělníků v lomech)
  1984   Spišská krajina ze sbírky Vlastivědného muzea Spiše s galerií z družebního okresu Spišská Nová Ves (Výstava obrazů ke 40. výročí SNP)
  1984   Stavební vývoj Havlíčkova Brodu
  1984   Zdeněk Bláha: Obrazy - kresby
  1985   Antonín Machek (1755-1844) (Výběr z portrétní tvorby)
  1985   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
  1985   Květen 1945 na Havlíčkobrodsku
  1985   Sklo keramika
  1985   Václav Tajovský: Bilder - graphik
  1986   35 let branné a vlastenecké práce Svazarmu
  1986   Erich Fraass: Kresby, grafiky, akvar
  1986   Eva Janíčková: Grafika
  1986   Havlíčkobrodsko 1981 - 1985 (Rozvoj okresu v 7. pětiletce)
  1986   Ilustrace k ruským a sovětským autorům ze sbírky GHB
  1986   Richard Přikryl: Obrazy
  1986   Sdružení kreslířů humoru a ilustrátorů při Krajském výboru Českého svazu novinářů v Hradci Králové
  1987   Česká krajina (Grafika ze sbírek GHM)
  1987   Dravci a jejich ochrana
  1987   Jaroslav Cheben: Pastely, kresby, grafiky
  1987   Josef Kremláček: Auswahl aus dem Schaffen
  1987   Josef Kremláček: Výběr z tvorby
  1987   Sovětská grafika - výbor z tvorby ukrajinských, gruzínských a uzbeckých umělců (Přátelství - výstava místních památek a dokumentů k česko-ruským a česko-sovětským vztahům)
  1987   Václav Tajovský: Obrazy - grafika
  1987   Venda Truhlářová: Motivy z Vysočiny
  1988   Dobromil Zahradník: Komorní plastiky, kresby, dřevořezy
  1988   Jiřina Hartingerová: Grafiky, kresby, tapiserie
  1988   Josef Kos: Obrazy
  1988   Miroslav Štolfa: Obrazy
  1988   Současná grafika ze sbírek Galerie Havlíčkův Brod, Odkaz Vítězného února - muzejní výstava památek a dokumentů
  1988   Václav Černoch: Keramika
  1989   České moderní zátiší (Výběr ze sbírek Krajské galerie v Hradci Králové a Východočeské galerie v Pardubicích)
  1989   Elena Brestenská: Výběr z tvorby
  1989   Grafické techniky
  1989   Jan Jůzl: Výběr z tvorby
  1989   Josef Saska: Výběr z tvorby
  1989   Obrazy a plastiky mistrů 16. - 18. století ze sbírek Okresního muzea
  1989   Zdeněk Baloun: Výběr z tvorby
  1990   Ladislav Kazda: Výběr z tvorby
  1990   Otakar Štáfl: Výběr z tvorby
  1990   Pavel Rejchrt: Obrazy, kresby, grafika
  1990   Výběr přírůstků sbírek 1987 - 1989
  1991   Bohuslav Reynek: Grafické dílo
  1991   Jan Exnar: Malba - sklo
  1991   Jan Malátek: Sochařská tvorba
  1991   Jaroslav Doležal: Dřevěné plastiky, Jiří Vavřina: Obrazy
  1991   Jaroslav Šerých: Ilustrační tvorba
  1991   Miloš Petera: Obrazy, kresby 1981 - 1991
  1991   Václav Zeman: Obrazy, ilustrace, grafika
  1992   En face ´91 (Obrazy, kresby, grafika, plastiky)
  1992   Jaro 93 (Kolekce oděvních modelů Lenky Miláčkové a keramiky Václava Černocha)
  1992   Jaroslav Kopecký (Výstava obrazů)
  1992   Josef Kos: Obrazy, grafika
  1992   Michal Ranný
  1992   Petr Máša: Obrazy, kresby, grafika
  1992   Prodejní výstava výtvarných děl (Z fondu Dobrá vůle výtvarníků)
  1992   Stanislav Bittermann: Obrazy, plastiky
  1993   Česká malba z přelomu 19. a 20. století ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
  1993   František Janák: Obrazy - sklo
  1993   Jan Kudláček: Ilustrace
  1993   Jiří Vašica: Hračky značky Design Vašica
  1993   Komínek 75-77
  1993   Radomír Dvořák: Sochy
  1993   Roman Podrázský: Plastiky, obrazy
  1993   Současná česká ilustrace
  1994   Bohumil Sláma: Výběr z tvorby
  1994   Dětská knižní ilustrace ze sbírek Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
  1994   Ernst Degasperi: Kresby - grafiky
  1994   Ilja Sainer: TAT TWAM ASI (Kresby a objekty / Fragmenty untitled / Výběr 1989-1991)
  1994   Jindřich Boška: Průřez tvorbou
  1994   Karel Franta: Ilustrace
  1994   Sdružení keramiků Brno, Stanislav Bartůšek: Kresby a koláže, Stanislav Bittermann: Obrazy
  1994   Současná česká ilustrace
  1995   Jan Dvořák: Obrazy, studie
  1995   Jánuš Kubíček: Obrazy, grafika
  1995   Jaroslav Sůra: Grafika
  1995   Jiří Zhouf a jeho američtí přátelé
  1995   Ludmila Kováříková: Keramická plastika
  1995   Pavol Michalič: Obrazy
  1995   Současná česká ilustrační tvorba
  1996   Eva Brodská: Goblény, kresby
  1996   František Dörfl: Výběr z tvorby
  1996   Jack Larned, William Horace Littlefield, Taro Yamamoto: Obrazy, kresby, koláže, grafika
  1996   Jan Kuzdas, Josef Martinec: Krajina a květy Podorlicka
  1996   Karel Svolinský
  1996   Lubomír Dostál: Keramika, obrazy
  1996   Lumír Ševčík: Ilustrace
  1996   Lumír Ševčík: Ilustrace
  1996   Recitál Václava Koubka
  1996   Současná česká ilustrační tvorba
  1996   Vladimír Netolička: Obrazy
  1997   Divadelní představení japonského loutkáře Noriyukiho Sawi
  1997   Hana Exnarová: Keramika
  1997   Jaroslav Šerých: Obrazy
  1997   John Grillo a jeho cirkus (Malba)
  1997   Mojmír Preclík: Sochy, kresby
  1997   Věroslav Bergr: Obrazy, sochy, ilustrace
  1997   Ženy a květiny (Obrazy a sochy ze sbírek Horácké galerie v Nové Městě na Moravě)
  1998   Archeologické nálezy z rekonstrukce čp. 18
  1998   Božena a Boris Kjulleněnovi: Obrazy, kresby, sochy
  1998   Jindřich Prucha: Obrazy - kresby
  1998   Jiří Mědílek: Obrazy, kresby, grafika
  1998   Jiří Šimek: Obrazy, loutky, sochy
  1998   Současná česká ilustrační tvorba
  1998   Venda Truhlářová: Obrazy
  1999   Konfrontace - architektura Brodu v minulosti a dnes
  1999   Sdružení výtvarných umělců Vysočiny Jihlava ((2))
  1999   Současná česká ilustrační tvorba (7. ročník)
  2000   Jaroslav J. Alt: Obrazy
  2000   Jaroslav Řehna: Sochy
  2000   Jiří Kodym: Barevné dřevořezy
  2000   Jitka Walterová: Letem světem akvarelem
  2000   Jitka Walterová: Letem světem akvarelem
  2000   Miroslava Zychová: Ta realita (Obrazy 1966 - 2000)
  2001   Bohumír Komínek: Obrazy
  2001   Dětská tvořivost (Výstava dětských prací prací výtvarného kroužku při Galerii výtvarného umění)
  2001   Eelis Iivanainen: Kresby, Jaroslav Němec: fotografie, Ladislav Vašek: Fotografie
  2001   Milan Krajíček: Sklo
  2001   Návrhy symbolů na znak kraje Vysočina
  2001   Pavel Jakub Ryba: M.T.S. art ensemble
  2001   Příbuznost není dědičná (Surrealismus a svoboda)
  2001   Richard Pešek: Obrazy, kresby, plastiky
  2001   Současná česká ilustrační tvorba (Ilustrace oceněné výroční Zlatou stuhou)
  2002   Bohuslav Reynek 1892 - 1971
  2002   Božena Kjulleněnová: Malba tuší
  2002   Ilustrujeme sami
  2002   Jana Sigmundová: Ilustrace a knižní tvorba
  2002   Jiří Trnka: Loutkový a kreslený film
  2002   Josef Kremláček: Ilustrace a volná tvorba
  2002   Přírůstky do sbírek 1992-2002
  2002   Radomír Dvořák: Fotografika
  2002   Radomír Dvořák: La primavera (Fotografika)
  2002   Současná česká ilustrační tvorba
  2002   Zdeněk Maixner: Sochy
  2003   Český animovaný film
  2003   Dětská tvořivost
  2003   Puzzle z galerie
  2003   Renáta Fučíková: Ilustrace a kresby, Václav Krčál, Marcela Krčálová: Loutky
  2003   Současná česká ilustrační tvorba (11. ročník)
  2003   Václav Karel 1902-1969
  2003   Vlasta Baránková: Ilustrace
  2003   Výstava Jaroslava a Jáchyma Šerých Posvém po svém
  2004   České malířství 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
  2004   Dialog. Vladislav Krédl: Fotografie, Marie Tomášová: Tapiserie
  2004   Dialog. Vladislav Krédl: Fotografie, Marie Tomášová: Tapiserie
  2004   Jiří Samek: Grafika
  2004   Jiří Šlitr: Hudba a ženy
  2004   Lucie Dvořáková: Ilustrace
  2004   Současná česká ilustrační tvorba
  2004   Svatopluk Sulek: Barevná exprese
  2004   Venda Truhlářová: Retrospektivní výstavy k životnímu jubileu
  2005   Dny otevřených dveří v naší galerii
  2005   Eva Sobotková: Šperk
  2005   Jan Jůzl a jeho žáci
  2005   Jarmila Janůjová: Obrazy, kresba, grafika, Barevné pigmenty
  2005   Jiří Jun: Trialog, Zbyněk Semerák: Tempery, Jolana Nováková: Nálezy
  2005   Komiks 04
  2005   Ludmila Jandová: Hlubotisky z padesátých až devadesátých let
  2005   Noc v galerii
  2005   Pavel Jakub Ryba: Mind the Step
  2005   Pavel Sukdolák: Grafické dílo
  2005   Roman Kysela: Indie barevná a černobílá
  2005   Současná česká ilustrační tvorba (13. ročník)
  2005   Současná česká ilustrační tvorba
  2005   Současná česká ilustrační tvorba
  2006   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
  2006   Eva Brodská: Tapiserie, Alena Bílková: Grafika
  2006   Gabriel Filcík: Když velcí byli kluci (14. ročník Současné ilustrační tvorby)
  2006   Noc v galerii se Stanislavem Holým
  2006   Proměny II. (Filip T.A.K.: Kresba, grafika, obrazy, Jindřich Doležal: Skleněná plastika)
  2006   Rudolf Korber: Obrazy
  2006   Stanislav Bittermann
  2006   Stanislav Holý: Jů, Hele a ti druzí
  2006   Starý Havlíčkův Brod ve fotografii
  2006   Starý Havlíčkův Brod ve fotografii (výzva)
  2006   Vlastislav Kreuz: Sklo
  2007   2x krajina (Jana Bauerová: Fotografie, Michal Rádl: Olejomalby)
  2007   Jan Zrzavý na Vysočině (Jan Zrzavý na fotografiích Václava Chocholy v letech 1944-1977)
  2007   Jaroslav Válek: Grafika, objekty
  2007   Marcela Vichrová, Craig Cahoon: Barevné rytmy / Colorful rhythms
  2007   Michal Cihlář: Kvik putuje na jih
  2007   Pavel Šticha: Fotografie
  2007   Práce studentů
  2007   Současná česká ilustrační tvorba (15. ročník)
  2008   Aleš Čuma: Po O
  2008   Antonín Waldhauser (malíř krajin, historických motivů, žánrů a skupinových portrétů)
  2008   Corpus delicti. Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
  2008   Jaroslav Šerých: Grafika
  2008   Keramika a sklo (Hana a Václav Černochovi, Jana Hamerníková, Martina Kočí, Petra Pavlíková)
  2008   Núbie v dobách faraonů
  2008   Silvia Billeter: Lepty z cyklu Hledat Petrkov / Radierungen aus dem Zyklus Hledat Petrkov
  2008   Stopy paměti (Vladimír Suchánek: Litografe, Josef Klimeš: Plastiky)
  2009   12. Trienále ex libris
  2009   Animační loutky tvůrců Studia Zvon (aneb Loutkový film Klimt, Velíšek, Poš, Kitzberger)
  2009   Jana Krejzová: Keramika
  2009   Přednáška k výstavě Antonín Waldhauser
  2009   Radek Pilař
  2010   1. trienále - Současná česká ilustrační tvorba
  2010   Jan Hanuš: Jen tak si zatančit
  2010   Josef Saska: Obrazy, kresby, grafiky
  2010   Není plotna jako plotna
  2010   Paličkovaná krajka a keramika
  2010   Pavel Sukdolák: Pastely ((2))
  2010   Petr Hejný: Obrazy, objekty, pastely
  2010   Pocta Bohuslavu Reynkovi (Výstava členů a hostů výtvarného odboru Umělecké besedy)
  2010   Výtvarné práce dětí z výtvarného kroužku při galerii
  2011   August Švagrovský a jeho sbírka
  2011   Bohumil Vašák: Návraty
  2011   Bohumír Špaček: Ohlédnutí (Výstava černobílých fotografií z Havlíčkobrodska)
  2011   Galerijní noc
  2011   Jan Kudláček: Pohádková blata
  2011   Jan Moravec: Kresby a grafiky
  2011   Jana Zschauerová: Plstění a fimo
  2011   Kouzelný svět Karla Franty
  2011   Peklo v galerii
  2012   13. Trienále českého ex libris
  2012   Bohuslav Reynek, Jaroslav Libra
  2012   Hana Purkrábková: Vybraná společnost
  2012   Jan Trampota 1889-1942
  2012   Jaroslav Panuška 1872 - 1958
  2012   Noc v galerii
  2012   Zlínský okruh 2 (Práce s papírem a na papíře / Pocta Mariu Kotrbovi)
  2013   Baroko na Havlíčkobrodsku
  2013   Bohuslav Reynek (Představení nové poštovní známky z emise Umělecká díla na známkách)
  2013   Filip TAK: Prostory uvidění
  2013   Galina Miklínová: V kanafasu
  2013   Jedinečný svět Kamila Lhotáka
  2013   Ladislav Čepelák: Půlstoletí grafické tvorby 1949-1999
  2013   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka
  2013   Neseďte doma (Dny otevřených ateliérů 5.-6.10.2013)
  2013   Romantická krajina Wilhelma Riedela
  2013   Současná česká a rakouská ilustrační tvorba
  2013   Toro (Václav Černoch, Lucie Doležalová, Eliška Pánková)
  2014   Havlíčkobrodské pověsti v komiksu
  2014   Majoucta, pane Hlinomaz! (Výběr z výtvarného díla Josefa Hlinomaze (1914 - 1978))
  2014   Miroslav Wagner: Grafika a práce na papíře
  2014   Plakát doby secese a art deca
  2014   Suzanne Renaud
  2014   Tajuplný svět Pavla Čecha
  2014   Václav Matějíček
  2014   Venda Truhlářová: Vzpomínky z cest
  2014   Vysočina 2013
  2015   Baořez (15 let 15 autorů z Baobabu)
  2015   Filmfárum (Do třetice všeho dobrého)
  2015   Mikoláš Axmann: !lustrace
  2015   Oldřich Kulhánek: Tvář, tělo, svědomí
  2015   Pavel Sukdolák: V čase (Výstava k 90. narozeninám)
  2015   Poklady Vysočiny (Muzejní poklady. Galerijní poklady)
  2015   Společné dílo sourozenců Evy a Jiřího Brodských
  2016   Broučci Jana Karafiáta
  2016   Dětský svět očima Heleny Zmatlíkové
  2016   Hana Rysová: Zastavený čas
  2016   Héfaistovi tovaryši (Studentské práce oboru umělecký kovář a pasíř SPŠ Třebíč)
  2016   Jana Budíková: Vrstvení
  2016   Josef Lada nejen dětem
  2016   Karel IV. v současné české ilustraci a grafice
  2016   Lucie Novotná: Soumrak v tichu nádherném
  2016   Otakar Marcin: Souznění
  2016   Příběhy brodských domů
  2016   Zpívánky Kornélie Němečkové
  2017   Alois Mikulka: Létat je tak snadné
  2017   Antonín Kanta: Světlo nitra
  2017   Hollaristé minulosti a přítomnosti
  2017   Nizozemská barokní malba
  2017   Oldřich Jelínek: Známý neznámý
  2017   Smích skrz slzy (Česká karikatura 20. století nejen z sbírke Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)
  2017   Ukázky prací žáků Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou
  2017   Živý svět Anny Vojtěchové
  2018   Ahoj, Nachbar! (Satire und Karikaturen aus Tschechien)
  2018   Dobrých 100 (Nejlepší okamžiky sta let republiky)
  2018   Hrdinové všedních dnů (Výstava soutěžních dětských prací)
  2018   Jan Antonín Venuto a jeho dílo
  2018   Pour féliciter 2019 (GVU Havlíčkův Brod)
  2018   Zlomové osmičky československých dějin v komiksu
  2019   Femme fatale (České malířky s pařížskou zkušeností)
  2019   Halina Weissová: Srdečné pozdravy ze Švýcar
  2019   Josef Honys 1919-1969
  2019   Josef Saska: Síla barvy
  2019   Milan Med: Krása pohybu
  2019   Nekonečná dobrodružství Miloslava Havlíčka
  2019   Noc v galerii 2019
  2019   Příběhy staré Persie
  2019   Rössler, Funke, Sudek (Průkopníci moderní české fotografie)
  2019   Šperk & kov & kámen
  2020   Daniel Reynek & Jiří Škoch: Petrkov
  2020   Daniel Reynek & Jiří Škoch: Petrkov
  2020   Eduard Ovčáček: Od A do Z
  2020   Naše mysl je větší než svět
  2020   Noc v galerii 2020
  2020   Pohádky z celého světa (Etnické pohádky ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)
  2020   Potvorové Aloise Boháče
  2020   Renáta Fučíková: Svět v ilustracích
  2020   Reynkovo léto
  2020   Sklo jako šperk (Oliva glass)
  2020   Sklo v (o)kovech
  2020   Tomáš Švéda: Zrcadlení
  2021   ...na Vaška! (Hommage à Václav Černoch)
  2021   „…plivni si stokrát do moře, ono se nezpění“ (Poetické dílo Karla Havlíčka Borovského v ilustracích)
  2021   Pavel Matuška: Hříchy a hříčky naší doby
  2021   Petrkov v nás (aneb pocta Bohuslavu Reynkovi)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  1998   Alexandr Wittlich: Hudba jižního slunce
  1998   Beseda s havlíčkobrodským rodákem akademickým malířem Jaroslavem Šerých
  2003   Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě srdečně zve Vás a Vaše přátele..
  2008   Jaroslav Šerých: Grafika
  2009   Noc v galerii
program
  published   title (subtitle)
  1995   Setkání s uměním v Havlíčkově Brodě (Begegnung mit der Kunst in Havlíčkův Brod)
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle)
  2020   Historie výstav 1965-2006 (Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod)
tisková zpráva
  published   title (subtitle)
  2020   Eduard Ovčáček od A do Z

Galerie výtvarného umění

institution, city, address
Kraj Vysočina, _, _

Galerie výtvarného umění

institution, city, address
 
Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod), Havlíčkovo nám. 50

Galerie výtvarného umění

plakát
  published   title (subtitle)
  2005   Dny otevřených dveří v naší galerii
  2005   Jiří Jun: Trialog, Zbyněk Semerák: Tempery, Jolana Nováková: Nálezy
  2005   Noc v galerii

Galerie výtvarného umění

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
kniha
  published   title (subtitle)
  1998   State Galleries of the Czech Republic
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1998   Galerie výtvarného umění, Halíčkův Brod
  2004   Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě...
www
  published   title (subtitle)
  ????   Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (artlist.cz)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1999   Slavnostní otevření nového objektu Galerie výtvarného umění
adresář
  published   title (subtitle)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
PF
  published   title (subtitle)
  1999   PF 2002 (Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brode)
  2006   PF 2007 (Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)
plakát
  published   title (subtitle)
  1981   Tschechische illustration aus der sammlung der Galerie der bildenden Kunst in Havlíčkův Brod
průvodce
  published   title (subtitle)
  1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)
seznam institucí
  published   title (subtitle)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky
text
  published   title (subtitle)
  2005-   Historie Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Galerie výtvarného umění

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1980/07/17 - 1980/08/31   Grafika ze sbírek Galerie Havlíčkův Brod, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1993/05/15 - 1993/05/30   Z historie GHB, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2022/05/13 - 2022/06/19   GVU Havlíčkův Brod v abARTu, DOX, Malá věž, Praha
křest/autogramiáda/odhalení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1999/10/21   Slavnostní otevření nového objektu Galerie výtvarného umění, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)

Galerie výtvarného umění

person   born from - to, notes
Hanel Olaf   21. 1. 1943     1967 - 1971, ředitel
Havlíčková Daniela         ???? - ????
Machovcová Dana         ???? - ????
Nováková Hana   27. 10. 1958     ???? - ????, ředitelka
Nováková Venzhöferová Hana   2. 7. 1982     ???? - ????
Odehnalová Markéta   27. 2. 1982     2008 - ????, kurátorka
Ročková Věra         ???? - ????, kurátorka
Veselý Aleš   2. 1. 1982     2008 - ????, knihovník

Galerie výtvarného umění

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1970   Josef Šíma: Ilustrace

Galerie výtvarného umění

person   born
Adamcová Jiřina   6. 6. 1927    
Albich Milan   9. 6. 1925    
Alt Jaroslav   21. 6. 1950    
Altmann Jiří   28. 1. 1942    
Anderle Jiří   14. 9. 1936    
Antonová Alena   16. 12. 1930    
Blabolilová Marie   4. 3. 1948    
Cvach Miloš   10. 5. 1945    
Černý Karel   19. 2. 1910    
Hudeček František   7. 4. 1909    
Hůla Jiří   7. 6. 1944    
Chatrný Dalibor   28. 8. 1925    
Komínek Bohumír   15. 3. 1944    
Lamr Aleš   12. 6. 1943    
Magni Růžena   20. 9. 1929    
Makovský Vincenc   3. 6. 1900    
Malich Karel   18. 10. 1924    
Mědílek Jiří   29. 8. 1954    
Michal Rastislav   9. 6. 1936    
Němec Rudolf   19. 5. 1936    
Paderlík Arnošt   1. 12. 1919    
Ptáčková Olga   23. 8. 1955    
Rafl Tomáš   16. 2. 1948    
Romberg Michael   18. 4. 1918    
Rotterová Romana   17. 10. 1931    
Saska Josef   31. 7. 1949    
Seydl Zdenek   29. 4. 1916    
Strnadel Antonín   10. 5. 1910    
Sušková Kateřina   29. 8. 1974    
Ševčík Miloš   27. 6. 1939    
Štolfa Miroslav   11. 8. 1930    
Teissig Karel   19. 4. 1925    
Toman Karel   27. 2. 1931    
Turek František   30. 4. 1916    
Vašák Bohumil   13. 5. 1931    
Zychová Miroslava   12. 11. 1945    
Ženatá Kamila   26. 12. 1953    

Galerie výtvarného umění

document (subtitle), type, published, signature, notes  
...na Vaška! (Hommage à Václav Černoch), plakát, 2021
„…plivni si stokrát do moře, ono se nezpění“ (Poetické dílo Karla Havlíčka Borovského v ilustracích), plakát, 2021
1. trienále - Současná česká ilustrační tvorba, plakát, 2010
1. trienále Současná česká ilustrační tvorba, katalog kolektivní, 2010, Archiv katalogů GVU HB
12. Trienále ex libris, plakát, 2009
13. Trienále českého ex libris, plakát, 2012
2x krajina (Jana Bauerová: Fotografie, Michal Rádl: Olejomalby), plakát, 2007
35 let branné a vlastenecké práce Svazarmu, plakát, 1986
35 let socialistického budování okresů Špišská Nová Ves a Havlíčkův Brod, plakát, 1980
60 let bojů a vítězství, plakát, 1981
Adolf Hoffmeister: Podoby & koláže, plakát, 1969
Aleš Čuma: Po O, plakát, 2008
Alois Mikulka: Létat je tak snadné, plakát, 2017
Animační loutky tvůrců Studia Zvon (aneb Loutkový film Klimt, Velíšek, Poš, Kitzberger), plakát, 2009
Antonín Dvořák 1817 - 1881, plakát, 1992
Antonín František Stehlík, Jan Rostislav Stehlík: Obrazy, plakát, 1983
Antonín Kanta: Světlo nitra, plakát, 2017
Antonín Machek (1755-1844) (Výběr z portrétní tvorby), plakát, 1985
Antonín Pelc: Ilustrace, plakát, 1965
Antonín Strnadel: Výstava z ilustrační tvorby, plakát, 1973
Antonín Waldhauser (1835 1913), plakát, 1980
Antonín Waldhauser (malíř krajin, historických motivů, žánrů a skupinových portrétů), plakát, 2008
Antonín Zápotocký (100 let od narození), plakát, 1984
Archeologické nálezy z rekonstrukce čp. 18, plakát, 1998
Armádní výtvarné studio: Obrazy, sochy, grafika (Výstava k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), plakát, 1975
Baořez (15 let 15 autorů z Baobabu), plakát, 2015
Baroko na Havlíčkobrodsku, plakát, 2013
Beseda s Františkem Grossem nad jeho obrazy, plakát, 1970
Beseda s Janem Zrzavým o Benátkách a Řecku, plakát, 1967
Bohdan Lacina: Obrazy a pastely 1965 - 1967, pozvánka autorská, 1969
Bohdan Lacina: Obrazy a pastely 1965 - 1968, plakát, 1969
Bohumil Sláma: Výběr z tvorby, plakát, 1994
Bohumil Vašák: Návraty, plakát, 2011
Bohumír Komínek: Obrazy, plakát, 2001
Bohumír Špaček: Ohlédnutí (Výstava černobílých fotografií z Havlíčkobrodska), plakát, 2011
Bohuslav Blažej: Typografova abeceda, plakát, 1982
Bohuslav Reynek (Představení nové poštovní známky z emise Umělecká díla na známkách), plakát, 2013
Bohuslav Reynek 1892 - 1971, plakát, 2002
Bohuslav Reynek, Jaroslav Libra, plakát, 2012
Bohuslav Reynek: Grafické dílo, plakát, 1968
Bohuslav Reynek: Grafické dílo, plakát, 1991
Bohuslav Reynek: Graphiken, plakát, 1995
Božena a Boris Kjulleněnovi: Obrazy, kresby, sochy, plakát, 1998
Božena Horská-Kusá: Obrazy, plakát, 1980
Broučci Jana Karafiáta, plakát, 2016
Brusírny skla Úsobí (1779 - 1979), plakát, 1979
Corpus delicti. Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, plakát, 2008
Cseh könyvillusztráció (1945-1975), plakát, 1975
Curt Querner: Akvarely, kresby, grafika, plakát, 1980
Cyril Bouda: Ilustrace, plakát, 1965
Červený kohout, kresba, 1906
Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, plakát, 1973
Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, plakát, 1985
Česká ilustrace z majetku Galerie v Havlíčkově Brodě, plakát, 1970
Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, plakát, 1976
Česká kniha 1958-1968, plakát, 1968
Česká krajina (Grafika ze sbírek GHM), plakát, 1987
Česká krajina 20. století ze sbírek Východočeské galerie Pardubice, plakát, 1973
Česká malba z přelomu 19. a 20. století ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, plakát, 1993
Česká moderní ilustrace ze sbírek Galerie Havlíčkův Brod, plakát, 1992
České malířství 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, plakát, 2004
České moderní zátiší (Výběr ze sbírek Krajské galerie v Hradci Králové a Východočeské galerie v Pardubicích), plakát, 1989
České výtvarné umění proti válce ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích, plakát, 1973
Český animovaný film, plakát, 2003
Daniel Reynek & Jiří Škoch: Petrkov, plakát, 2020
Daniel Reynek & Jiří Škoch: Petrkov, plakát, 2020
Dětská knižní ilustrace ze sbírek Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod, plakát, 1994
Dětská kresba a malba, plakát, 1965
Dětská tvořivost (Výstava dětských prací prací výtvarného kroužku při Galerii výtvarného umění), plakát, 2001
Dětská tvořivost, plakát, 2003
Dětská výstava, plakát, 1967
Dětský svět očima Heleny Zmatlíkové, plakát, 2016
Dětský výtvarný projev (Výstava okresního kola soutěže ZUČ 1970 - 1971), plakát, 1971
Dětský výtvarný projev (Výstava okresního kola soutěže ZUČ 1971 - 1972), plakát, 1972
Dětský výtvarný projev (Výstava okresního kola soutěže ZUČ 1973 - 1974), plakát, 1974
Dětský výtvarný projev (Výstava okresního kola soutěže ZUČ 1970-1971), pozvánka kolektivní, 1971
Dialog. Vladislav Krédl: Fotografie, Marie Tomášová: Tapiserie, plakát, 2004
Dialog. Vladislav Krédl: Fotografie, Marie Tomášová: Tapiserie, plakát, 2004
Divadelní představení japonského loutkáře Noriyukiho Sawi, plakát, 1997
Dny otevřených dveří v naší galerii, plakát, 2005
Dobromil Zahradník: Komorní plastiky, kresby, dřevořezy, plakát, 1988
Dobrých 100 (Nejlepší okamžiky sta let republiky), plakát, 2018
Eduard Ovčáček: Od A do Z, plakát, 2020
Eelis Iivanainen: Kresby, Jaroslav Němec: fotografie, Ladislav Vašek: Fotografie, plakát, 2001
Elena Brestenská: Výběr z tvorby, plakát, 1989
Emil Filla: Boje a zápasy, pozvánka autorská, 1966
Emil Filla: Boje a zápasy, plakát, 1966
En face ´91 (Obrazy, kresby, grafika, plastiky), plakát, 1992
Erich Fraass: Kresby, grafiky, akvar, plakát, 1986
Ernst Degasperi: Kresby - grafiky, plakát, 1994
Eva Brodská: Goblény, kresby, plakát, 1996
Eva Brodská: Tapiserie, Alena Bílková: Grafika, plakát, 2006
Eva Činčerová: Grafika, plakát, 1973
Eva Janíčková: Grafika, plakát, 1986
Eva Sobotková: Šperk, plakát, 2005
Femme fatale (České malířky s pařížskou zkušeností), plakát, 2019
Filip TAK: Prostory uvidění, plakát, 2013
Filmfárum (Do třetice všeho dobrého), plakát, 2015
František Antonín Jelínek: Obrazy (Výstava obrazů k 85. narozeninám), plakát, 1975
František Dörfl: Výběr z tvorby, plakát, 1996
František Gross: Obrazy, plakát, 1969
František Janák: Obrazy - sklo, plakát, 1993
František Kaván, plakát, 1984
František Peterka: Výbor z tvorby 1947 - 1979, plakát, 1980
František Škrabánek: Obrazy, plakát, 1972
František Tichý: Grafika, plakát, 1966
František Tichý: Grafika, pozvánka autorská, 1966
František Turek: Obrazy, kresby, ilustrace, plakát, 1980
Gabriel Filcík: Když velcí byli kluci (14. ročník Současné ilustrační tvorby), plakát, 2006
Galerijní noc, plakát, 2011
Galina Miklínová: V kanafasu, plakát, 2013
Grafické techniky, plakát, 1989
Haďák: Karikatury, plakát, 1966
Haďák: Karikatury, katalog autorský, 1966
Halina Weissová: Srdečné pozdravy ze Švýcar, plakát, 2019
Hana Exnarová: Keramika, plakát, 1997
Hana Rysová: Zastavený čas, plakát, 2016
Harald Thiel, Gerhard Zönnchen: Kresby, grafiky, pastely (Zvláštní výstava), plakát, 1984
Havlíčkobrodské pověsti v komiksu, plakát, 2014
Havlíčkobrodsko, plakát, 1977
Havlíčkobrodsko 1981 - 1985 (Rozvoj okresu v 7. pětiletce), plakát, 1986
Héfaistovi tovaryši (Studentské práce oboru umělecký kovář a pasíř SPŠ Třebíč), plakát, 2016
Hermína Melicharová: Dvanáct měsíců v obyčejích lidu českého, plakát, 1977
Hollaristé minulosti a přítomnosti, plakát, 2017
Hra s barvami (Výstava prací výtvarného kroužku děti při Galerii výtvarného umění), plakát, 1984
Hrdinové všedních dnů (Výstava soutěžních dětských prací), plakát, 2018
Humor, satira, karikatura socialistických zemí, plakát, 1978
Ilja Sainer: TAT TWAM ASI (Kresby a objekty / Fragmenty untitled / Výběr 1989-1991), plakát, 1994
Ilustrace k ruským a sovětským autorům ze sbírek havlíčkobrodské galerie, pozvánka kolektivní, 1967
Ilustrace k ruským a sovětským autorům ze sbírky GHB, plakát, 1986
Ilustrujeme sami, plakát, 2002
Jack Larned, William Horace Littlefield, Taro Yamamoto: Obrazy, kresby, koláže, grafika, plakát, 1996
Jan Bauch: Knižní ilustrace, plakát, 1965
Jan Dvořák: Obrazy, studie, plakát, 1995
Jan Exnar, Erica Pedretti, JIří Seifert, Adriena Šimotová: Kresby, objekty, plakát, 1995
Jan Exnar: Malba - sklo, plakát, 1991
Jan Exnar: Vitraj, plakát, 1981
Jan Hanuš: Jen tak si zatančit, plakát, 2010
Jan Jůzl a jeho žáci, plakát, 2005
Jan Jůzl: Výběr z tvorby, plakát, 1989
Jan Kudláček: Ilustrace, plakát, 1993
Jan Kudláček: Pohádková blata, plakát, 2011
Jan Malátek: Sochařská tvorba, plakát, 1982
Jan Malátek: Sochařská tvorba, plakát, 1991
Jan Moravec: Kresby a grafiky, plakát, 2011
Jan Preisler 1872 - 1918, katalog autorský, 1964, M 389
Jan Preisler 1872 - 1918, katalog autorský, 1972, jmenný katalog
Jan Preisler 1872 - 1918, katalog autorský, 1979, jmenný katalog
Jan Trampota 1889-1942, plakát, 2012
Jan Václav Stamic (Výstava k 270. výročí narození a 240. výročí úmrtí hudebního skladatele Jana Václava Stamice), plakát, 1987
Jan Zrzavý na Vysočině (Jan Zrzavý na fotografiích Václava Chocholy v letech 1944-1977), plakát, 2007
Jan Zrzavý: Doma (Knižní ilustrace), plakát, 1964
Jan Zrzavý: Obrazy z let 1962 - 1966, pozvánka autorská, 1967
Jan Zrzavý: Práce z let 1962-1966, plakát, 1967
Jana Budíková: Vrstvení, plakát, 2016
Jana Krejzová: Keramika, plakát, 2009
Jana Sigmundová: Ilustrace a knižní tvorba, plakát, 2002
Jana Zschauerová: Plstění a fimo, plakát, 2011
Jánuš Kubíček: Obrazy, grafika, plakát, 1995
Jarmila Janůjová: Obrazy, kresba, grafika, Barevné pigmenty, plakát, 2005
Jarmila Kalašová: Obrazy, plakát, 1975
Jaro 93 (Kolekce oděvních modelů Lenky Miláčkové a keramiky Václava Černocha), plakát, 1992
Jaroslav Alt: Obrazy, Jaroslav Alt ml.: Grafika, plakát, 1984
Jaroslav Danda, Josef Langer: Keramika - kov, plakát, 1979
Jaroslav Doležal: Dřevěné plastiky, Jiří Vavřina: Obrazy, plakát, 1991
Jaroslav Grus: Obrazy z majetku VČG Pardubice a autora, plakát, 1976
Jaroslav Hašek a sovětské Rusko, plakát, 1974
Jaroslav Cheben: Pastely, kresby, grafiky, plakát, 1987
Jaroslav J. Alt: Obrazy, plakát, 2000
Jaroslav Kopecký (Výstava obrazů), plakát, 1992
Jaroslav Panuška 1872 - 1958, plakát, 2012
Jaroslav Panuška: Obrazy - kresby, plakát, 1972
Jaroslav Panuška: Výběr z tvorby, plakát, 1983
Jaroslav Řehna: Sochy, plakát, 2000
Jaroslav Sůra: Grafika, plakát, 1995
Jaroslav Sůra: Grafika, plakát, 1995
Jaroslav Šerých: Grafika, plakát, 2008
Jaroslav Šerých: Ilustrační tvorba, plakát, 1991
Jaroslav Šerých: Obrazy, plakát, 1997
Jaroslav Šerých: Obrazy a grafika, pozvánka autorská, 1969
Jaroslav Šmídra: Obrazy, plakát, 1974
Jaroslav Válek: Grafika, objekty, plakát, 2007
Jean Effel, plakát, 1983
Jedinečný svět Kamila Lhotáka, plakát, 2013
Jindřich Boška: Průřez tvorbou, plakát, 1994
Jindřich Hegr, plakát, 1979
Jindřich Prucha, katalog autorský, 1969, N16109, katalogy, lokální záznam
Jindřich Prucha: Obrazy, plakát, 1969
Jindřich Prucha: Obrazy, pozvánka autorská, 1969
Jindřich Prucha: Obrazy - kresby, plakát, 1998
Jiří Horník: Výběr z díla, plakát, 1974
Jiří Jirmus: Obrazy z 90. let, plakát, 2000
Jiří Jirmus: Obrazy z 90. let, pozvánka autorská, 2000
Jiří John: Obrazy a grafika, plakát, 1968
Jiří John: Obrazy a grafika, pozvánka autorská, 1968
Jiří Jun: Trialog, Zbyněk Semerák: Tempery, Jolana Nováková: Nálezy, plakát, 2005
Jiří Kodym: Barevné dřevořezy, plakát, 2000
Jiří Mědílek: Obrazy, kresby, grafika, plakát, 1998
Jiří Rathouský: Grafika, plakát, 1967
Jiří Rathouský: Grafika, pozvánka autorská, 1967
Jiří Samek: Grafika, plakát, 2004
Jiří Šebek: Kresby, grafika, plakát, 1967
Jiří Šebek: Kresby, grafika, pozvánka autorská, 1967
Jiří Šimek: Obrazy, loutky, sochy, plakát, 1998
Jiří Šlitr: Hudba a ženy, plakát, 2004
Jiří Trnka: Loutkový a kreslený film, plakát, 2002
Jiří Vašica: Hračky značky Design Vašica, plakát, 1993
Jiří Zhouf a jeho američtí přátelé, plakát, 1995
Jiřina Hartingerová: Grafiky, kresby, tapiserie, plakát, 1988
Jitka Walterová: Letem světem akvarelem, plakát, 2000
Jitka Walterová: Letem světem akvarelem, plakát, 2000
John Grillo a jeho cirkus (Malba), plakát, 1997
Josef Bulant: Obrazy, kresby, grafika, plakát, 1978
Josef Honys 1919-1969, plakát, 2019
Josef Kos: Ilustrace, kresby, grafika, plakát, 1974
Josef Kos: Obrazy, plakát, 1988
Josef Kos: Obrazy, grafika, plakát, 1992
Josef Kos: Obrazy, kresby, grafika, plakát, 1983
Josef Kremláček: Auswahl aus dem Schaffen, plakát, 1987
Josef Kremláček: Ilustrace a volná tvorba, plakát, 2002
Josef Kremláček: Výběr z tvorby, plakát, 1987
Josef Lada nejen dětem, plakát, 2016
Josef Lada: Ilustrace, plakát, 1972
Josef Paleček: Zahrady a hry (Obrazy, ilustrace, plastiky z let 1967-2010), plakát
Josef Saska: Grafika, plakát, 1976
Josef Saska: Síla barvy, plakát, 2019
Josef Saska: Výběr z tvorby, plakát, 1989
Josef Saska: Zeichnungen - graphik, plakát, 1979
Josef Šíma: Ilustrace, plakát, 1970
Josef Šíma: Ilustrace, katalog autorský, 1970, N14627-katalogy
Jozef Fabini: Spišské motivy, plakát, 1976
Kamenná romance (Život a práce kameníků a dělníků v lomech), plakát, 1984
Karel Černý: Výbor z malířské tvorby let 1934-1958, plakát, 1971
Karel Franta: Ilustrace, plakát, 1994
Karel Hyliš: Plastiky a kresby, plakát, 1965
Karel IV. v současné české ilustraci a grafice, plakát, 2016
Karel Svolinský, plakát, 1996
Karel Svolinský: Pohádky Boženy Němcové, plakát, 1964
Karel Teissig: Kresby, ilustrace, plakáty, plakát, 1976
Koláž v českém výtvarném umění, plakát, 1969
Komiks 04, plakát, 2005
Komínek 75-77, plakát, 1993
Konfrontace - architektura Brodu v minulosti a dnes, plakát, 1999
Kouzelný svět Karla Franty, plakát, 2011
Kupředu, zpátky ni krok (Výstava k 25. výročí Vítězného února a vzniku Lidovým milicí), plakát, 1973
Květen 1945 na Havlíčkobrodsku, plakát, 1985
Ladislav Čepelák: Půlstoletí grafické tvorby 1949-1999, plakát, 2013
Ladislav Kazda: Výběr z tvorby, plakát, 1990
Ladislav Novák: Alchymáže, plakát, 1968
Ladislav Zívr: Sochy, plakát, 1969
Laureáti ceny Vladimíra Boudníka, plakát, 2013
Ledeč ´68 (Výstava současné grafiky z Východočeského kraje), plakát, 1968
Ledeč ´68, katalog kolektivní, 1968
Ledeč ´68 (grafika čtrnácti výtvarníků z východních Čech), pozvánka kolektivní, 1968
Ledeč ´69, plakát, 1969
Ledeč ´69, pozvánka kolektivní, 1969
Leningrad město hrdina, plakát, 1974
Lev Šimák (K osmdesátinám zasloužilého umělce), plakát, 1976
Lidé objektivem (V. ročník soutěže), plakát, 1971
Lidé objektivem (VI. ročník soutěže), plakát, 1972
Lidé objektivem (III.ročník okresní oborové soutěže), katalogový list kolektivní, 1969
Lidé objektivem (III.ročník okresní oborové soutěže), pozvánka kolektivní, 1969
Lidé objektivem, katalog kolektivní, 1970
Lidé objektivem, plakát, 1973
Lidé objektivem (V. ročník soutěže), pozvánka kolektivní, 1971
Lidé objektivem. IV. ročník soutěže, plakát, 1970
Lidová umělecká výroba 1974, plakát, 1974
LŠU - Havlíčkův Brod, plakát, 1970
Lubomír Dostál: Keramika, obrazy, plakát, 1996
Lubomír Mecl: Obrazy z let 1962 - 1976, plakát, 1977
Lucie Dvořáková: Ilustrace, plakát, 2004
Lucie Novotná: Soumrak v tichu nádherném, plakát, 2016
Ludmila Jandová: Hlubotisky z padesátých až devadesátých let, plakát, 2005
Ludmila Jandová: Výbor z tvorby 1974-1979, plakát, 1979
Ludmila Kováříková: Keramická plastika, plakát, 1995
Lumír Ševčík: Ilustrace, plakát, 1996
Lumír Ševčík: Ilustrace, plakát, 1996
Majoucta, pane Hlinomaz! (Výběr z výtvarného díla Josefa Hlinomaze (1914 - 1978)), plakát, 2014
Mamut - doba ledová, obraz, nedatováno
Matěj Trojan: Obrazy, plakát, 1975
Michal Cihlář: Kvik putuje na jih, plakát, 2007
Michal Ranný, plakát, 1992
Mikl, Vyčítal: Kreslený humor, plakát, 1980
Mikoláš Axmann: !lustrace, plakát, 2015
Milan Krajíček: Sklo, plakát, 2001
Milan Med: Krása pohybu, plakát, 2019
Milan Med: Obrazy a kresby žen 1962 - 1982 (Výstava k Mezinárodnímu dni žen), plakát, 1983
Miloš Petera: Obrazy, kresby 1981 - 1991, plakát, 1991
Miroslav Matoušek: Fotografie, plakát, 1980
Miroslav Štolfa: Obrazy, plakát, 1988
Miroslav Wagner: Grafika a práce na papíře, plakát, 2014
Miroslava Zychová: Kresby, obrazy, keramika, plakát, 1981
Miroslava Zychová: Ta realita (Obrazy 1966 - 2000), plakát, 2000
Moderní české umění, katalog kolektivní, 1965
Moderní české umění, plakát, 1965
Moderní české umění, pozvánka autorská, 1965
Moderní tapiserie, art protis, pozvánka kolektivní, 1971
Mojmír Preclík: Sochy, kresby, plakát, 1997
Naděžda Plíšková: Grafika, sochy, kresby, Karel Nepraš: Račte točit. Plastiky, kresby, grafika, plakát, 1970
Naivní umění, plakát, 1967
Naivní umění z Vysočiny, pozvánka autorská, 1967
Naše mysl je větší než svět, plakát, 2020
Nekonečná dobrodružství Miloslava Havlíčka, plakát, 2019
Není plotna jako plotna, plakát, 2010
Neseďte doma (Dny otevřených ateliérů 5.-6.10.2013), plakát, 2013
Nizozemská barokní malba, plakát, 2017
Noc v galerii, plakát, 2005
Noc v galerii, plakát, 2012
Noc v galerii 2019, plakát, 2019
Noc v galerii 2020, plakát, 2020
Noc v galerii se Stanislavem Holým, plakát, 2006
Núbie v dobách faraonů, plakát, 2008
Obrazy a grafika Jaroslava Šerých, plakát, 1969
Obrazy a plastiky mistrů 16. - 18. století ze sbírek Okresního muzea, plakát, 1989
Obrazy, sochy, grafika členů a spolupracovníků Armádního výtvarného studia, plakát, 1982
Oldřich Jelínek: Známý neznámý, plakát, 2017
Oldřich Kulhánek: Tvář, tělo, svědomí, plakát, 2015
Oslavy 250 let Gymnázia Havlíčkův Brod, plakát, 1985
Ota Janeček: Ilustrace, plakát, 1965
Otakar Marcin: Souznění, plakát, 2016
Otakar Štáfl: Výběr z tvorby, plakát, 1990
Palante - Dikobraz (Kubánští a čeští karikaturisté), plakát, 1978
Paličkovaná krajka a keramika, plakát, 2010
Pavel Jakub Ryba: M.T.S. art ensemble, plakát, 2001
Pavel Jakub Ryba: Mind the Step, plakát, 2005
Pavel Matuška: Hříchy a hříčky naší doby, plakát, 2021
Pavel Rejchrt: Obrazy, kresby, grafika, plakát, 1990
Pavel Sukdolák: Grafické dílo, plakát, 2005
Pavel Sukdolák: Pastely ((2)), plakát, 2010
Pavel Sukdolák: V čase (Výstava k 90. narozeninám), plakát, 2015
Pavel Šticha: Fotografie, plakát, 2007
Pavol Michalič: Obrazy, plakát, 1995
Peklo v galerii, plakát, 2011
Petr Hejný: Obrazy, objekty, pastely, plakát, 2010
Petr Máša: Obrazy, kresby, grafika, plakát, 1992
Plakát bojující ze sbírky Národní knihovny v Praze, plakát, 1973
Plakát doby secese a art deca, plakát, 2014
Pocta Bohuslavu Reynkovi (Výstava členů a hostů výtvarného odboru Umělecké besedy), plakát, 2010
Podivice, o obci ve které nebožtíci sedí v hospodě U Vejsadů a povídají si, plakát, 1996
Pohádky z celého světa (Etnické pohádky ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě), plakát, 2020
Poklady Vysočiny (Muzejní poklady. Galerijní poklady), plakát, 2015
Potvorové Aloise Boháče, plakát, 2020
Pour féliciter 2019 (GVU Havlíčkův Brod), plakát, 2018
Práce studentů, plakát, 2007
Prodejní výstava výtvarných děl (Z fondu Dobrá vůle výtvarníků), plakát, 1992
Proměny II. (Filip T.A.K.: Kresba, grafika, obrazy, Jindřich Doležal: Skleněná plastika), plakát, 2006
Přednáška k výstavě Antonín Waldhauser, plakát, 2009
Příběhy brodských domů, plakát, 2016
Příběhy staré Persie, plakát, 2019
Příbuznost není dědičná (Surrealismus a svoboda), plakát, 2001
Přírůstky do sbírek 1992-2002, plakát, 2002
Puzzle z galerie, plakát, 2003
Radek Pilař, plakát, 2009
Radomír Dvořák: Fotografika, plakát, 2002
Radomír Dvořák: La primavera (Fotografika), plakát, 2002
Radomír Dvořák: Sochy, plakát, 1993
Radomír Kolář: Obrazy, kresby, ilustrace, plakát, 1983
Rastislav Michal: Kresby, grafika, ilustrace, plakát, 1977
Recitál Václava Koubka, plakát, 1996
Renáta Fučíková: Ilustrace a kresby, Václav Krčál, Marcela Krčálová: Loutky, plakát, 2003
Renáta Fučíková: Svět v ilustracích, plakát, 2020
Revoluční plakát 1920 - 1938, plakát, 1977
Reynkovo léto, plakát, 2020
Richard Pešek: Obrazy, kresby, plastiky, plakát, 2001
Richard Přikryl: Obrazy, plakát, 1986
Richard Přikryl: Obrazy - kresby, plakát, 1976
Roman Kysela: Indie barevná a černobílá, plakát, 2005
Roman Podrázský: Plastiky, obrazy, plakát, 1993
Romantická krajina Wilhelma Riedela, plakát, 2013
Rössler, Funke, Sudek (Průkopníci moderní české fotografie), plakát, 2019
Rudolf Korber: Obrazy, plakát, 2006
Sdružení keramiků Brno, Stanislav Bartůšek: Kresby a koláže, Stanislav Bittermann: Obrazy, plakát, 1994
Sdružení kreslířů humoru a ilustrátorů při Krajském výboru Českého svazu novinářů v Hradci Králové, plakát, 1986
Sdružení výtvarných umělců moravských 1907–1959 ze sbírek Galerie výtvarného umění v Hodoníně, pozvánka kolektivní, 2018
Sdružení výtvarných umělců Vysočiny Jihlava ((2)), plakát, 1999
Setkání s uměním v Havlíčkově Brodě, plakát, 1995
Seydl: Kresby, ilustrace, grafik, plakát, 1982
Silvia Billeter: Lepty z cyklu Hledat Petrkov / Radierungen aus dem Zyklus Hledat Petrkov, plakát, 2008
Sklo jako šperk (Oliva glass), plakát, 2020
Sklo keramika, plakát, 1985
Sklo v (o)kovech, plakát, 2020
Slovanské hradiště, obraz, nedatováno
Slovenské malířství (reprodukce), Grafika po roce 1948 z majetku Východočeské galerie v Pardubicích, plakát, 1970
Slovenské malířství po roce 1918 (Výstava reprodukcí), katalog kolektivní, 1969
Slovenské národní povstání a dnešek, plakát, 1974
Směry a proudy nefigurativního malířství, plakát, 1968
Smích skrz slzy (Česká karikatura 20. století nejen z sbírke Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě), plakát, 2017
Socialismus, mír, přátelství (Výstava výtvarných prací a fotografií soutěže ZUČ 1974-1975), plakát, 1975
Socialistické proměny Havlíčkobrodska (Výstava k 30. výročí osvobození Sovětskou armádou), plakát, 1975
Současná česká a rakouská ilustrační tvorba, plakát, 2013
Současná česká ilustrace, plakát, 1993
Současná česká ilustrace, plakát, 1994
Současná česká ilustrační tvorba, plakát, 1995
Současná česká ilustrační tvorba (7. ročník), plakát, 1999
Současná česká ilustrační tvorba (Ilustrace oceněné výroční Zlatou stuhou), plakát, 2001
Současná česká ilustrační tvorba, plakát, 2002
Současná česká ilustrační tvorba (11. ročník), plakát, 2003
Současná česká ilustrační tvorba, plakát, 2004
Současná česká ilustrační tvorba, plakát, 1998
Současná česká ilustrační tvorba (13. ročník), plakát, 2005
Současná česká ilustrační tvorba, plakát, 2005
Současná česká ilustrační tvorba, plakát, 2005
Současná česká ilustrační tvorba (15. ročník), plakát, 2007
Současná grafika ze sbírek Galerie Havlíčkův Brod, Odkaz Vítězného února - muzejní výstava památek a dokumentů, plakát, 1988
Současná sovětská grafika, plakát, 1977
Sovětská grafika - výbor z tvorby ukrajinských, gruzínských a uzbeckých umělců (Přátelství - výstava místních památek a dokumentů k česko-ruským a česko-sovětským vztahům), plakát, 1987
Spišská krajina ze sbírky Vlastivědného muzea Spiše s galerií z družebního okresu Spišská Nová Ves (Výstava obrazů ke 40. výročí SNP), plakát, 1984
Společné dílo sourozenců Evy a Jiřího Brodských, plakát, 2015
Stanislav Bittermann, plakát, 2006
Stanislav Bittermann: Obrazy, plastiky, plakát, 1992
Stanislav Holý: Jů, Hele a ti druzí, plakát, 2006
Starý Havlíčkův Brod ve fotografii, plakát, 2006
Starý Havlíčkův Brod ve fotografii (výzva), plakát, 2006
Stavební vývoj Havlíčkova Brodu, plakát, 1984
Stopy paměti (Vladimír Suchánek: Litografe, Josef Klimeš: Plastiky), plakát, 2008
Suzanne Renaud, plakát, 2014
Svatopluk Sulek: Barevná exprese, plakát, 2004
Škrdlovická sklárna a její výtvarníci, plakát, 1977
Šperk & kov & kámen, plakát, 2019
Tajuplný svět Pavla Čecha, plakát, 2014
Tapiserie, plakát, 1971
Tomáš Švéda: Zrcadlení, plakát, 2020
Toro (Václav Černoch, Lucie Doležalová, Eliška Pánková), plakát, 2013
Tschechische grafik aus der sammlung der Galerie der bildende kunst in Havlíčkův Brod, plakát, 1983
Tschechische illustration aus der sammlung der Galerie der bildenden Kunst in Havlíčkův Brod, plakát, 1981
Typo & (Výstava užité grafiky a typografie), plakát, 1974
U. Bankrothová: Obrazy, plakát, 1982
Ukázky prací žáků Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou, plakát, 2017
Umění a doba (Sociální a pracovní motiv v českém výtvarném umění po roce 1918 z majetku Východočeské galerie v Pardubicích), plakát, 1972
Umění staré Euroasie (Skalní obrazy na území SSSR), plakát, 1975
Václav Černoch: Keramika, plakát, 1988
Václav Karel 1902-1969, plakát, 2003
Václav Matějíček, plakát, 2014
Václav Tajovský: Bilder - graphik, plakát, 1985
Václav Tajovský: Obrazy - grafika, plakát, 1982
Václav Tajovský: Obrazy - grafika, plakát, 1987
Václav Tajovský: Obrazy, grafika, plakát, 1977
Václav Zeman: Obrazy, ilustrace, grafika, plakát, 1991
Večer poezie a překladů Bohuslava Reynka Rty a zuby, pozvánka autorská, 1968
Venda Truhlářová: Motivy z Vysočiny, plakát, 1987
Venda Truhlářová: Obrazy, plakát, 1998
Venda Truhlářová: Obrazy z Vysočiny, plakát, 1972
Venda Truhlářová: Retrospektivní výstavy k životnímu jubileu, plakát, 2004
Venda Truhlářová: Vzpomínky z cest, plakát, 2014
Věra Habermannová: Šperk, Václav Černoch: Keramika, plakát, 1972
Věrni odkazu Vítězného února, plakát, 1978
Věroslav Bergr: Obrazy, sochy, ilustrace, plakát, 1997
Věroslav Škrabánek: Obrazy, kresby, plakát, 1968
Viktor Dobrovolný: Sochy a kresby, plakát, 1971
Vítězný únor (35 let budování socialistické společnosti), plakát, 1983
Vladimír Boudník: Grafika, plakát, 1971
Vladimír Groš: Keramika, plakát, 1996
Vladimír Netolička: Obrazy, plakát, 1996
Vlastislav Kreuz: Sklo, plakát, 2006
Vojtěch Preissig 1873 - 1944: Kresby, ilustrace, grafika, plakát, 1975
Vojtěch Preissig: Grafika, plakát, 1990
Výběr přírůstků sbírek 1987 - 1989, plakát, 1990
Východočeští výtvarní umělci k 30. výročí Vítězného února, plakát, 1978
Vysočina 2013, plakát, 2014
Výstava Jaroslava a Jáchyma Šerých Posvém po svém, plakát, 2003
Výstava satirické grafiky bulharských umělců Stojana Christova a Nikolaje Pekareva, plakát, 1981
Výstava výtvarných prací žáků LŠU v Havlíčkově Brodě, plakát, 1969
Výstava zahraničních reprodukcí slohy a směry v malířství XI. - XX. století, pozvánka kolektivní, 1968
Výtvarné práce dětí okresu Havlíčkův Brod, pozvánka kolektivní, 1970
Výtvarné práce dětí z výtvarného kroužku při galerii, plakát, 2010
Výtvarné práce žáků LŠU, pozvánka kolektivní, 1967
Výtvarné práce žáků LŠU v Havlíčkově Brodě, pozvánka kolektivní, 1969
Výtvarní umělci Havlíčkobrodska, plakát, 1978
Za svět se sluncem (Výstava okresního kola soutěže ZUČ 1972 - 1973), plakát, 1973
Záchrana lidové architektury, plakát, 1976
Zdeněk Baloun: Výběr z tvorby, plakát, 1989
Zdeněk Bláha: Obrazy - kresby, plakát, 1984
Zdeněk Maixner: Sochy, plakát, 2002
Zlínský okruh 2 (Práce s papírem a na papíře / Pocta Mariu Kotrbovi), plakát, 2012
Zlomové osmičky československých dějin v komiksu, plakát, 2018
Zpívánky Kornélie Němečkové, plakát, 2016
Žena ve výtvarném umění, plakát, 1976
Ženy a květiny (Obrazy a sochy ze sbírek Horácké galerie v Nové Městě na Moravě), plakát, 1997
Živý svět Anny Vojtěchové, plakát, 2017