Autor: Jindřich Nosek (NoJin) – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0

Alena Antonová

* 16. 12. 1930, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 30. 12. 2021, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Curator, Painter, Graphic Artist, Illustrator, Typographer, Publicist

 

nationality: Czech
sex: female

NK AUT: jn20000400033
WIKIDATA: Q51549540
VIAF: 267040969

Alena Antonová
Zátiší se džbánem a chlebem
1951
malba
olej, deska
36,5 x 46,5 cm
Alena Antonová
Zátiší se špachtlí
1956
malba
olej, deska
41 x 29 cm
Alena Antonová
Motiv z Bohnic
1957
malba
olej, deska
71 x 54 cm
Alena Antonová
Zbečno
1957
malba
olej, deska
69 x 49 cm
Alena Antonová
Zátiší s uzenáči
1958
malba
olej, deska
54 x 39 cm
 

Alena Antonová

-
Malířka a grafička Alena Antonová se narodila 16. prosince 1930 v Praze. V Praze také absolvovala Státní keramickou školu (1945-48), Státní grafickou školu (prof. K. Tondl, 1948-49) a konečně Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (prof. E. Filla, 1949-55). Od roku 1992 je členkou sdružení Hollar, od 1983 členkou SSPE. Doma i v zahraničí se zúčastnila asi 250 společných výstav a do konce roku 2004 měla 35 výstav samostatných. Výtvarný pohled Aleny Antonové na svět utvářel od mládí již její otec, nadšený sběratel moderního umění a přítel významných umělců (např. F. Kupky, B. Vaníčka nebo E. Filly), svůj vliv zanechal jistě také její pozdější manžel sochař Petr Šturma (1930- 1995, studoval u prof. J. Laudy a O. Španiela), s nímž také několikrát společně vystavovala. Zásadní vliv na celoživotní tvorbu A. A. měl však prof. Emil Filla a jeho atelier monumentální malby, kterým prošlo na dvě stovky žáků (např. D. Hahnová-Benešová, sestry K. a J. Válovy, K. Vaca, L. Fára, J. Králík, V. Jarcovják a další). Fillův syntetický kubizmus A.A. rozpracovává vlastním vnímáním reality, pomocí rozkladu tvarů či jejich zkreslením vytváří realitu novou, kterou se dostává pod kůži zobrazovaných postav i k podstatě neživých předmětů na svých zátiších. Po celý život tak zůstává věrna nejen výrazové formě, ale i několika stálým námětům v malbě i grafice - figura ženy často doplněná kočkou či psem, zátiší, lidová píseň. Pod monumentálností jejího výrazu se nakonec dostává na povrch hlavně lidský cit, radosti i bolesti, výraz krásy, dramatu i idyly v mezilidských vztazích. Zpočátku se Alena Antonová věnovala především malbě - oleji, tempeře a akvarelu. Na jejím kontě je též několik prací v architektuře (např. pamětní desky, měděné reliéfy se smaltem pro bazény v Litvínově a v Kladně). Volná grafická tvorba, k níž se dostává pod vlivem E. Filly, F. Tichého a svých vrstevníků L. Čepeláka nebo P. Sukdoláka, potvrzuje malířské školení autorky jak ve velikosti listů tak v použití techniky a barvy. Užívá dřevořez a linoryt, často vícebarevný, z hlubotiskových technik pak zejména u menších formátů suchou jehlu, někdy též v kombinaci s barevným monotypem z desky další. Oblibu práce v cyklech dokládají grafické soubory Lidová píseň (1966-84), Žena s kočkou (1979-81), Ženy s domácími mazlíčky (1975-96), Květiny (1983-88), Žena (1985-97). Lze se zmínit i o nečetných ilustracích pro časopisy a divadelních plakátech či o grafické výzdobě bibliofi lských tisků (Piesnice piesní Šalamúnových, Sobotka 1987, A. Nevečeřal: Tíha křídel, soukromý tisk, Praha, 2002). Na volnou tvorbu navazuje pak zcela přirozeně tvorba příležitostné grafiky - exlibris a novoročenky. Knižní značce se věnuje Alena Antonová (vyjma jediné z roku 1949 a několika málo z let šedesátých) soustavně od roku 1974 a do konce roku 2004 je evidováno již 256 opusů. Uplatňuje u nich více suchou jehlu, zřídka kombinovanou s leptem, než dřevořez nebo linoryt. Exlibris často doplňuje barevným přítiskem nebo jej koloruje akvarelem. Listy tak nejen díky malému formátu vyznívají komorněji, je zde možná více znát ženská ruka a s ní i ženské srdce. Námětově se exlibris nijak neliší od grafik velkého formátu a jsou pohlazením po duši všem vnímavým na prožitek lásky, klidu a harmonie. Zajímavou skupinu mezi nimi tvoří listy s postavami světců a patronů (mnohé pro Dr. K. Samšiňáka) s citáty, nápisy nebo verši provedenými v obtížné technice dřevořezu. Velkou část svých příležitostných grafik dělá pro nesběratele a zahraniční přátele a tak kompletní soubor lze vidět snad jen v autorčině archivu. Alena Antonová svými exlibris a novoročenkami obesílá pravidelně výstavy a soutěže doma i v zahraničí (Chrudim, Sint Niklaas, Hradec Králové, přehlídky kongresů FISAE). Vše výše uvedené platí též o tvorbu novoročenek, kterých je ke konci roku 2004 přes 200. (Úplný soupis je součástí práce S. Vencla, kterou vydal v roce 2004 SSPE). Alena Antonová celým svým dílem vyjadřuje pozitivní postoj k životu, krásu zdůrazňuje prostotou a všedností vztahů k předmětům, zvířatům i lidem.
Aleš Nevečeřal, sspe.cz

Alena Antonová

Autor: Jindřich Nosek (NoJin) – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0
hollar.cz
 

Alena Antonová

Alena Antonová
Zátiší se džbánem a chlebem
1951
malba
olej, deska
36,5 x 46,5 cm
Alena Antonová
Zátiší se špachtlí
1956
malba
olej, deska
41 x 29 cm
Alena Antonová
Motiv z Bohnic
1957
malba
olej, deska
71 x 54 cm
Alena Antonová
Zbečno
1957
malba
olej, deska
69 x 49 cm
Alena Antonová
Zátiší s uzenáči
1958
malba
olej, deska
54 x 39 cm
Alena Antonová
Zátiší se švestkami
1959
malba
olej, deska
57 x 40 cm
Alena Antonová
Žena s andulkou
1960
malba
olej, plátno
88 x 61 cm
Alena Antonová
Spící žena s kočkou
1967
malba
olej, sololit
83,5 x 66,8 cm
Alena Antonová
Žena s kočkou IV
1967
malba
olej, plátno
84 x 66 cm
Alena Antonová
pf 1975
1974
dřevořez (X 1)
papír
209 x 140
Alena Antonová
pf 1985
1984
suchá jehla (C 4)
papír
210 x 160
Alena Antonová
Manon Lescaut
1986
malba
olej, deska
23,5 x 18,5 cm
Alena Antonová
Zvonky
1986
malba
olej, deska
32,5 x 27 cm
Alena Antonová
PF 1987
1986
kolorovaný dřevořez
papír
156 x 112
Alena Antonová
Milenci
1989
malba
olej, deska
118 x 92 cm
Alena Antonová
Nevěsta
1989
malba
olej, deska
100 x 75 cm
Alena Antonová
Žena s náhrdelníkem
1989
malba
olej, deska
76,5 x 89,5 cm
Alena Antonová
pf 1991
1990
kolorovaný linoryt
papír
143 x 110
Alena Antonová
pf 1994
1993
kolorovaný linoryt
papír
106 x 146
Alena Antonová
pf 2004
2003
monotyp, suchá jehla (C 4)
papír
158 x 108
Alena Antonová
Spící na židli
2006
malba
olej, deska
79,5 x 63 cm
Alena Antonová
Španělka
2007
malba
olej, deska
84 x 65 cm
Alena Antonová
Zátiší s calvadosem
2010
malba
olej, deska
60,4 x 45 cm
Alena Antonová
Žena s třešněmi
2012
malba
olej, sololit
50 x 64 cm
Alena Antonová
Dívka s koněm
2013
malba
olej, sololit
42,5 x 33 cm
Alena Antonová
Píseň písní
2013
malba
olej, sololit
64 x 49 cm
 

Alena Antonová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1945 - 1948   Státní odborná škola keramická, Praha
1948 - 1949   Státní průmyslová škola grafická (Vyšší uměleckoprůmyslová škola), Praha, Tondl Karel, *1893
1949 - 1953   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Strnadel Antonín, *1910
1949 - 1955   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Filla Emil, *1882

Alena Antonová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1969/04/30 - 1969/05/19   Alena Antonova, Galerija v Prešernovi hiši, Kraň (Kranj)
1992/06/11 - 1992/07/06   Grafika Aleny Antonové, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1999/09/20 - 1999/10/09   Alena Antonová: Koně a jiná, Galerie na mostě, Hradec Králové (Hradec Králové)
2000/03/21   Alena Antonová: Kresba a grafika, Zasedací síň Ministerstva zemědělství, Praha 1
2001/10/11 - 2001/11/12   Alena Antonová: Obrazy, kresby, grafika, Antik Heřmanova, Praha 7
2007/05/14 - 2007/06/07   Alena Antonová: Grafické dílo, Akademie věd České republiky, Praha
2007/05/14 - 2007/06/07   Alena Antonová:Grafické dílo
2009/04/25 - 2009/06/04   Alena Antonová grafika, Galerie Knížecí dvůr, Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2009/05/27 - 2009/08/09   Alena Antonová: Grafika, Nová výstavní síň, Chrudim (Chrudim)
2010/04/23 - 2010/05/16   Alena Antonová: Obrazy, kresby, grafika, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
2010/09/22 - 2010/10/17   Nejen žena v grafice Aleny Antonové, Galerie Hollar, Praha
2011/09/14 - 2011/10/15   Alena Antonová: Obrazy, grafika, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
2014/11/06 - 2014/12/31   Aby kniha promluvila výstava grafických listů a křtiny monografie Aleny Antonové, Hotel VILLA, Praha
2015/11/18 - 2015/12/04   Grafické dílo Aleny Antonové
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/06/13 - 1961/07/09   Zátiší, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1965/02 - 1965/03   Letní výstava malých obrazů, grafiky a plastik, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1967/07/20 - 1967/08/25   1. pražský salon, Bruselský pavilon, Praha
1968/10/11 - 1968/10/31   Šturma Statuen, Antonová Graphik, Galerie Zentralbuchhandlung, Vídeň (Wien)
1969/09/23 - 1969/10/28   2. pražský salón obrazů, soch a grafik, Dům U Hybernů, Praha
1973/05/08 - 1973/06/03   Alena Antonová, Petr Šturma, Galerie ve věži, Mělník (Mělník)
1974/09 - 1974/10   Výstava Aleny Antonové a plastik Petra Šturmy, Kniha Sobotka, Sobotka (Jičín)
1976/03 - 1976/04   Žena v současné tvorbě: Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy, Praha, Praha
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1981/04/23 - 1981/05/24   Ex libris - soudobá knižní značka, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1982   24 žáků školy profesora Antonína Strnadela, Galerie ve věži, Mělník (Mělník)
1982/01 - 1982/02   Novoročenky, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1987   Žáci Fillovy školy, Obrazy, grafika, plastiky, Muzeum Českého ráje v Turnově, Turnov (Semily)
1987/03/26 - 1987/05/10   Československý exlibris 1987, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1987/12/04 - 1988/01/03   Žáci Fillovy školy, Obrazy, grafika, plastiky, Okresní muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
1988/06/09 - 1988/07/17   Akt v tvorbě výtvarníků, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1988/07/08 - 1988/08/07   Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
1988/09/15 - 1988/10/16   Současné české exlibris, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1988/10/25 - 1988/11/27   Grafické techniky IV.: Tisk z výšky, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1988/11/01 - 1988/11/18   Moderní české exlibris a příležitostná grafika, Malá galerie Melantrich, Praha
1989/02/02 - 1989/03/26   Současná česká grafika, Mánes, Praha
1989/03/08 - 1989/03/29   Obrazy, sochy, grafika. Výtvarní umělci Prahy 4, 1. část, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1989/08 - 1989/09/18   Žáci Fillovy školy, Grafika, drobná plastika, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1989/10/12 - 1989/11/12   19 v Galerii d, Žákyně Emila Filly, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1990/06 - 1990/10   Žáci Fillovy školy, Zámek Chropyně, Chropyně (Kroměříž)
1992/05/14 - 1992/06/21   Grafika členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1992/07/01 - 1992/08/02   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava k 75. výročí založení, Mánes, Praha
1992/09/17 - 1992/10/25   Sdružení českých umělců grafiků Hollar (k 75. výročí založení), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1992/10/10 - 1992/10/30   Přehlídka českého exlibris z let 1989 - 1992, Divadlo Dr. Karla Pippicha, Chrudim (Chrudim)
1993/01/04 - 1993/01/23   Žena ve výtvarném umění ze sbírky Ing. J. Soukupa, Galerie na mostě, Hradec Králové (Hradec Králové)
1993/06/04 - 1993/07/04   Inter-Kontak-Grafik - Praha ´93, Mánes, Praha
1993/10 - 1993/11   Exposition de l´Association de la gravure tcheque Hollar, _, _
1994/04/27 - 1994/05/31   Česká grafika ze sbírek Kabinetu ex libris, Nová výstavní síň, Chrudim (Chrudim)
1995/04/06 - 1995/05/21   Česká grafika, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1995/05/30 - 1995/06/25   Obrazy krajinářských inspirací, Mánes, Praha
1995/07/26 - 1995/08/28   Kresba ´95, Galerie Hollar, Praha
1996/08/29 - 1996/09/30   8. trienále českého ex libris Chrudim, Divadlo Dr. Karla Pippicha, Chrudim (Chrudim)
1996/10/09 - 1996/11/10   Komorní grafika, Galerie Hollar, Praha
1997/03/15 - 1997/04/03   11 pražských malířů, Městská galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
1997/09/09 -   7. salón Mělník, Mělník (Mělník), Mělník (Mělník)
1997/10/09 - 1997/11/08   Hollar 80 1917 - 1997. Grafická tvorba členů SČUG Hollar k 80. výročí založení, Staroměstská radnice, Praha
1998/02/11 - 1998/10/31   Díla českých výtvarných umělců darovaná Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení, Karolinum, Praha
1999/10/09 - 1999/11/14   IX. trienále ex libris Chrudim 1996–1999, Okresní muzeum, Chrudim (Chrudim)
2000/01/05 - 2000/01/30   Jubilanti 2000, Galerie Hollar, Praha
2000/11/08 - 2000/12/03   6. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2001/02/07 - 2001/03/04   Exlibris, Galerie Hollar, Praha
2001/04/02 - 2001/04/27   Žatva slovenského a českého exlibris, Galerie na mostě, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001/10/31 - 2001/12/17   7. festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2001/12/05 - 2002/01/06   Pour félicité 1972 - 2002: Adresát MUDr. Jaroslav Dostál, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2002/10/12 - 2002/11/30   X. Trienále českého ex libris (Jubilejní desátá přehlídka českého ex libris Chrudim 2000-2002), Divadlo Dr. Karla Pippicha, Chrudim (Chrudim)
2002/10/30 - 2002/12/01   8. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2003/10/29 - 2003/11/23   9. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2003/11/11 - 2003/12   Hollar: Současná česká grafika, Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
2003/11/19 - 2003/12/14   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze, Karolinum, Praha
2003/11/26 - 2003/12/28   Grafické techniky 1, Dřevořez, dřevoryt, linoryt, Galerie Hollar, Praha
2004/ 01/07 - 2004/02/08   Alena Antonová - grafika, Barbora Podmolová - keramika, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2004/04/01 - 2004/05/09   Grafické techniky 1, Dřevořez, dřevoryt, linoryt, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2004/04/01 - 2004/05/09   Grafické techniky 2, Lept, akvatinta, kombinovaná technika, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2004/04/29 - 2004/06/13   Díla členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/09/29 - 2004/10/24   Grafické techniky 2, Lept, akvatinta, kombinovaná technika, Galerie Hollar, Praha
2004/10/27 - 2004/11/28   10. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2005/01/12 - 2005/02/06   Jubilanti Hollaru 2005, Galerie Hollar, Praha
2005/02/24 - 2005/03/27   Grafické techniky 2, Lept, akvatinta, kombinovaná technika, Kulturní středisko Svět, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2005/10/15 - 2005/11/13   XI. Trienále ex libris Chrudim: Přehlídka českého ex libris Chrudim 2003–2005, Divadlo Dr. Karla Pippicha, Chrudim (Chrudim)
2005/10/19 - 2005/11/20   11. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2005/11/23 - 2005/12/23   Grafické techniky 3, Rytina, suchá jehla, mezzotinta, Galerie Hollar, Praha
2006/04/06 - 2006/05/07   Grafické techniky 3, Rytina, suchá jehla, mezzotinta, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2006/11/15 - 2006/12/23   XII. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2007/09/25 - 2007/11/10   Pocta Václavu Hollarovi: 400. výročí narození světoznámého českého grafika, 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků, Clam-Gallasův palác, Praha
2007/11/14 - 2007/12/23   XIII. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2008/03/27 - 2008/04/27   Fillovi žáci, Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
2008/04/06 - 2008/05/01   Sdružení pražských malířů : Obrazy, grafika, kresby, Městská galerie, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
2008/05/07 - 2008/05/31   Obrazy a sochy, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
2008/05/07 - 2008/05/31   Sdružení pražských malířů, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
2008/07/02 - 2008/07/27   Současné evropské exlibris, Galerie Hollar, Praha
2008/10/11 - 2008/11/09   12. trienále českého ex libris Chrudim 2006–2008, Divadlo Dr. Karla Pippicha, Chrudim (Chrudim)
2008/10/22 - 2008/11/23   XIV. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2008/11/26 - 2008   Výtvarníci proti týrání žen a dětí, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha
2008/12/01 - 2008/12/30   Sdružení pražských malířů, Galerie 9, Praha
2009/06/16 - 2009/06/28   Sdružení pražských malířů, Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska, Galerie Nová síň, Praha
2009/06/28 - 2009/08/30   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2009, Městská galerie, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
2009/07/01 - 2009/07/26   Kresby členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
2009/11/18 - 2009/12/20   XV. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2010/01/06 - 2010/02/07   Jubilanti Hollaru 2010, Galerie Hollar, Praha
2010/03/18 - 2010/06/17   34. salón Zentiva - z malířské tvorby Sdružení pražských malířů, Obchodní centrum Zentiva, Praha
2010/04/17 - 2010/05/23   Sdružení pražských malířů a jejich hosté, Regionální muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
2010/07/19 - 2010/09/05   Sdružení pražských malířů / Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska - 1. část, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2010/11/17 - 2010/12/23   XVI. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2011/05/02 - 2011/05/29   Sdružení pražských malířů, hosté ze Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska, Chvalský zámek, Praha
2011/05/06 -   Sdružení pražských malířů, Státní okresní archiv, Podmoklice, Semily (Semily)
2011/08/17 - 2011/09/11   Duchovní rozměr grafiky II. Pocta Sv. Anežce České, Galerie Hollar, Praha
2011/10/08 - 2011/11/13   XIII. Trienále ex libris: Přehlídka českého ex libris Chrudim 2009–2011, Divadlo Dr. Karla Pippicha, Chrudim (Chrudim)
2011/10/08 - 2011/11/13   XIII. Trienále ex libris: Přehlídka českého ex libris Chrudim 2009–2011, Nová výstavní síň, Chrudim (Chrudim)
2011/11/09 - 2011/12/22   XVII. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2012/03/22 - 2012/04/29   Sdružení pražských malířů a hosté, Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
2012/11/05 - 2012/11/29   Portrét, Galerie 9, Praha
2012/11/14 - 2012/12/22   XVIII. festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2013/01/24 - 2013/04/14   Sdružení pražských malířů a hosté na téma figura - portrét, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2013/07/17 - 2013/08/18   Nová tvorba, Galerie Hollar, Praha
2013/10/23 - 2013/11/07   Barva a tvar, Městská galerie Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2014/05/01 - 2014/06/30   Alena Antonová: Obrazy, Petr Šturma: Sochy, Šolcův statek - Galerie Karla Samšiňáka a lapidárium, Sobotka (Jičín)
2014/07/23 - 2014/08/17   Nová tvorba, Galerie Hollar, Praha
2014/10/03 - 2014/10/31   Portrét, Státní okresní archiv, Podmoklice, Semily (Semily)
2014/10/03 - 2014/11/02   XIV. Trienále českého ex libris Chrudim 2014, Divadlo Dr. Karla Pippicha, Chrudim (Chrudim)
2014/11/12 - 2014/12/23   XX. festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2015/07/09 - 2015/08/23   Mysterium, Sbor českých bratří, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2017/03/01 - 2017/04/22   Alena Antonová,Daniela Benešová,Alena Málková: obrazy a grafika ří žaček Emila Filly, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
2017/03/22 - 2017/04/17   Inspirace hudbou, harmonie souznění, Galerie Na Hradě, Hradec Králové (Hradec Králové)
2017/04/02 - 2017/06/11   Stoleté putování Šumavou: K 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2017/09/03 - 2017/10/29   X a X let pod sluncem, Městská galerie, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
2017/10/05 - 2017/11/04   Tajuplná noc, Stará papírna, Žatec (Louny)
2017/10/13 - 2018/01/20   Hollar dnes, Obecní dům, Praha
2018/05/30 - 2018/06/29   Salón Spolku pražských výtvarných umělců, Galerie Špejchar (Městská galerie Špejchar), Chomutov (Chomutov)
2018/06/01 - 2018/09/02   100 + 1 Hollar, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2019/03/30 - 2019/05/26   Linoryt II., Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2019/04/04 - 2019/06/19   Salón Spolku pražských výtvarných umělců, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2019/09/14 - 2019/11/10   Zápisník zmizelého, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2021/08/31 - 2021/10/01   Grafické techniky: Dřevořez, dřevoryt, linoryt, Galerie Evropského domu, Plzeň (Plzeň-město)
2021/11/19 - 2021/12/23   XXVII. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2021/12/23 - 2022/01/31   Pohled do Archivu 15 – PF, DOX, Malá věž, Praha
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
???? - ????    
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/05/26 - 1995/05/27   Savremena češka grafika, aukcija, Етнографски музеј у Београду (Etnografski muzej), Bělehrad (Beograd)
2001/11/03   Aukce umělecké grafiky z darů SČUG Hollar, Kino Perštýn, Praha
2002/11/23   Aukce umělecké grafiky z darů členů SČUG Hollar, Kino Perštýn, Praha
2010/12/18   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/06/11   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2019/12/18   69. aukce Galerie Dolmen, Topičův salon (2007-), Praha
2020/02/26   70. aukce Galerie Dolmen, Topičův salon (2007-), Praha
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/02/24   190. aukce: Aukce výtvarného umění, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Rezidence Ostrovní, Praha
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/02/22 - 1995/05/25   Savremena češka grafika, Етнографски музеј у Београду (Etnografski muzej), Bělehrad (Beograd)
2010/12/16 - 2010/12/18   19. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/06/13 - 2011/06/15   22. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2019/12/09 - 2019/12/18   69. aukce: Předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2020/02/17 - 2020/02/26   70. aukce: Předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/02/14 - 2022/02/24   190. aukce: Výtvarné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/11/28 - 2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha

Alena Antonová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Alena Antonová, Gorenjski muzej, Kraň (Kranj)
  1992   Alena Antonová: Grafika
  2000   Alena Antonová: Kresba a grafika
  2009   Alena Antonová, Pavel Frelich, Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2009   Alena Antonová: Grafika, Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví v Praze (Galerie ex libris), Chrudim (Chrudim)
  2010   Nejen žena v grafice Aleny Antonové, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), Praha
  1961   Zátiší, Český fond výtvarných umění, Praha
  1965   Výstava mladých 65, Městský výbor ČSM, Praha
  1967   I. pražský salon, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Šturma Statuen, Antonová Graphik, Galerie Zentralbuchhandlung, Vídeň (Wien)
  1969   2. pražský salón
  1972   3. mělnický salon
  1973   Alena Antonová, Petr Šturma, Dům kultury, Mělník (Mělník)
  1976   Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1981   Exlibris (Soudobá knižní značka), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   24 žáků školy profesora Antonína Strnadela
  1982   Novoročenky (Soudobé novoroční tisky), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1987   Československý exlibris 1987, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1987   Žáci Fillovy školy (Obrazy, grafika, plastiky), Okresní muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
  1988   Akt v tvorbě výtvarníků, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Grafické techniky IV. (Tisk z výšky), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Moderní české exlibris a příležitostná grafika, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
  1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Současné české exlibris, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   19 v Galerii d (Žákyně Emila Filly), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Obrazy, sochy, grafika. Výtvarní umělci Prahy 4 (I. část)
  1989   Současná česká grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Žáci Fillovy školy (Grafika, drobná plastika), Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1990   Žáci Fillovy školy, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
  1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
  1992   Sedmá přehlídka českého ex libris Chrudim (1989 - 1992), Památník národního písemnictví, Praha
  1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
  1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiky HOLLAR
  1993   Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
  1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Česká grafika (SČUG Hollar), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1995   Kresba ´95, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1995   Kresba 95
  1995   Obrazy krajinářských inspirací, Spolek pražských výtvarných umělců (Sdružení pražských malířů), Praha
  1995   Savremena češka grafika, Prva Dečija Ambasada, Bělehrad (Beograd)
  1996   Komorní grafika a 31 malovaných ptáčků Eduarda Šmejkala, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1996   Osmé trienále ex libris Chrudim 1992–1995, T.T.V., spol. s r.o., Praha
  1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení), Nakladatelství Karolinum, Praha
  1999   IX. trienále ex libris Chrudim, Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví v Praze (Galerie ex libris), Chrudim (Chrudim)
  2001   Pour Félicié 1972 - 2002 (Adresát MUDr. Jaroslav Dostál), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Žatva slovenského a českého exlibris za rok 2000, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2002   8. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Aukce umělecké grafiky z darů členů SČUG Hollar ve prospěch zdravotně postižených povodněmi
  2002   X. Trienále ex libris Chrudim (Přehlídka českého ex libris 2000–2002), Památník národního písemnictví, Praha
  2003   9. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
  2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
  2004   X. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2005   Grafické techniky 3 (Rytina, suchá jehla, mezzotinta), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2005   Jubilanti Hollaru 2005, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2005   XI. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2005   XI. Trienále ex libris Chrudim (Přehlídka současné tvorby českého ex libris 2003–2005), Památník národního písemnictví, Praha
  2006   Sdružení pražských malířů
  2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2008   Fillovi žáci (Katalog k výstavě třiceti pěti výtvarných umělců), Nakladatelství BoD, Strunkovice nad Blanicí (Prachatice)
  2008   Sdružení pražských malířů, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2008   Výtvarníci proti týrání žen a dětí, Ikaros Galerie Antik, Slaný (Kladno)
  2008   XII. Trienále ex libris Chrudim (Přehlídka současné tvorby českého ex libris 2006–2008), Památník národního písemnictví, Praha
  2009   Kresby členů SČUG Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2009   Sdružení pražských malířů, Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska
  2009   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2009 (XV. ročník), Město Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2010   34. salon Zentiva
  2010   Sdružení pražských malířů / Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska, Spolek pražských výtvarných umělců (Sdružení pražských malířů), Praha
  2010   XVI. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2011   Duchovní rozměr grafiky II (Pocta Sv. Anežce České), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2011   XIII. Trienále ex libris Chrudim (Přehlídka současné tvorby českého ex libris 2009–2011), Památník národního písemnictví, Praha
  2013   Sdružení pražských malířů a sochaři jako hosté na téma figura - portrét (Nová síň pod Vysokou bránou 24. ledna - 14. dubna 2013), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2014   Alena Antonová: Obrazy, Petr Šturma: Sochy, Šolcův statek - Galerie Karla Samšiňáka a lapidárium, Sobotka (Jičín)
  2014   XIV. Trienále českého ex libris Chrudim (Přehlídka současné tvorby ex libris 2012–2014), Památník národního písemnictví, Praha
  2017   Stoleté putování Šumavou, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2017   X + X let pod sluncem (Městská galerie v Týně nad Vltavou 1996-2016), Městské centrum kultury a vzdělávání, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2019   Linoryt II., Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2019   Spolek pražských výtvarných umělců
  2019   Zápisník zmizelého, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2020   Pro knihy, pro sbírku, pro radost / For books, for the collection, for fun (XVI. Trienále českého ex libris 2020 / XVI. triennale of Czech Ex Libris 2020), Památník národního písemnictví, Praha
  2021   Grafické techniky (Dřevořez, dřevoryt, linoryt), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2012   Alena Antonová a Petr Šturma společná cesta životem a uměním
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2014   Alena Antonová, G-DESIGN.CZ s.r.o., Praha 1
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Současní tvůrci exlibris z okruhu SSPE, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 12-14
  1988/07/05   Akty v galerii D, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 8.číslo, 3
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2007   Padesát svazků edice Biblos, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2007, 25-28
  2008   Alena Antonová ...nejen o sobě, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2008, 13-19
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Alena Antonová: Obrazy, kresby, grafika, Antik Heřmanova, Praha 7
  2007   Alena Antonová: Grafické dílo, Akademie věd České republiky – Středisko společných činností, v.v.i., Praha 1
  2009   Alena Antonová: Grafika, Galerie Knížecí dvůr, Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2010   Alena Antonová: Obrazy, kresby, grafika, Klub přátel umění, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   3. mělnický salon
  1973   Alena Antonová, Petr Šturma, Dům kultury, Mělník (Mělník)
  1974   Výstava Aleny Antonové a plastik Petra Šturmy
  1989   19 v Galerii d (Žákyně Emila Filly), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1995   Kresba ´95, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1997   7. salón Mělník, Spolek pražských výtvarných umělců (Sdružení pražských malířů), Praha
  1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1999   30. let Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Alena Antonová: Koně a jiná, Zrcadlo sběratele Jiřího Soukupa, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2004   Alena Antonová - grafika, Barbora Podmolová - keramika, Galerie Chodovská tvrz, Praha
  2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2005   Grafické techniky 3 (Rytina, suchá jehla, mezzotinta), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2008   Obrazy a sochy
  2008   Sdružení pražských malířů (Obrazy, grafika, kresby), Městská galerie, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2008   Sdružení pražských malířů, Městská část Praha 9, Praha
  2009   Sdružení pražských malířů, Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska
  2009   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2009 (XV. ročník), Městská galerie, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2010   34. salón Zentiva - z malířské tvorby Sdružení pražských malířů, Zentiva Group, a.s., Praha
  2011   Sdružení pražských malířů, Státní okresní archiv, Podmoklice, Semily (Semily)
  2011   Sdružení pražských malířů hosté ze Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska
  2012   Sdružení pražských malířů a hosté, Spolek pražských výtvarných umělců (Sdružení pražských malířů), Praha
  2013   BARVA a tvar, Městská galerie Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2013   Sdružení pražských malířů, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2014   Alena Antonova - obrazy, Petr šturma - sochy, Šolcův statek - Galerie Karla Samšiňáka a lapidárium, Sobotka (Jičín)
  2014   Nová tvorba, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2014   Portrét, Státní okresní archiv, Podmoklice, Semily (Semily)
  2014   Sdružení pražských malířů a Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska
  2015   Mysterium
  2017   Tajuplná noc, Spolek pražských výtvarných umělců (Sdružení pražských malířů), Praha
  2018   100 + 1 Hollar (Výstava ke 101. výročí založení Sdružení českých umělců a grafiků), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2018   Salón Spolku pražských výtvarných umělců
  2018   Spolek pražských výtvarných umělců: Zátiší, Galerie 9, Praha
  2019   Spolek pražských výtvarných umělců: Z ateliérů
album
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Pocta Emilu Fillovi od českých a slovenských výtvarných umělců
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Hollar (Aukce umělecké grafiky), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2006   3. adventní aukce uměleckých děl
  2010   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2019   Galerie Dolmen: 69. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Galerie Dolmen: 70. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 190. aukce (Aukce výtvarného umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 198. aukce (Vánoční aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
e-mail
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Alena Antonová, Petr Šturma (2021), Nakladatelství Alter, Praha 4
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Grafika Aleny Antonové, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
  2011   Alena Antonová: Obrazy, grafika, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2014   Aby kniha promluvila (výstava grafických listů a křtiny monografie Aleny Antonové), Společnost ELIZZA - Hotely s.r.o., Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Česká grafika ze sbírek Kabinetu ex libris, Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví v Praze (Galerie ex libris), Chrudim (Chrudim)
  2000   6. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2000   Jubilanti 2000, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2001   7. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2001   Exlibris
  2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2006   XII. festival komorní grafiky
  2007   XIII. Festival komorní grafiky
  2008   Současné evropské exlibris
  2008   XIV. Festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2009   XV. Festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2010   Jubilanti Hollaru 2010
  2011   XVII. Festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2012   XVIII. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2013   Nová tvorba, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2014   XX. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2017   Alena Antonová, Daniela Benašová, Alena Málková (obrazy a grafika tří žaček Emila Filly), Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1951   Zátiší se džbánem a chlebem
  1956   Zátiší se špachtlí
  1957   Motiv z Bohnic
  1957   Zbečno
  1958   Zátiší s uzenáči
  1959   Zátiší se švestkami
  1960   Žena s andulkou
  1967   Spící žena s kočkou
  1967   Žena s kočkou IV
  1986   Manon Lescaut
  1986   Zvonky
  1989   Milenci
  1989   Nevěsta
  1989   Žena s náhrdelníkem
  2006   Spící na židli
  2007   Španělka
  2010   Zátiší s calvadosem
  2012   Žena s třešněmi
  2013   Dívka s koněm
  2013   Píseň písní
PF
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   pf 1975
  1984   pf 1985
  1986   PF 1987
  1990   pf 1991
  1993   pf 1994
  2003   pf 2004
  2015   PF 15 AA
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
  2010   Sdružení pražských malířů a jejich hosté
  2012   Portrét
  2013   BARVA a tvar, Městská galerie Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2013   Sdružení pražských malířů, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2014   Alena Antonová: Obrazy, Petr Šturma: Sochy, Šolcův statek - Galerie Karla Samšiňáka a lapidárium, Sobotka (Jičín)
  2014   Portrét, Státní okresní archiv, Podmoklice, Semily (Semily)
  2015   Grafické dílo Aleny Antonové, 1. pražský podzemní antikvariát, Praha
  2015   Mysterium
  2017   Inspirace hudbou, harmonie souznění
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Galerie na mostě 1993 (leden-březen), Galerie na mostě, Hradec Králové (Hradec Králové)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
soubor grafických listů
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Alena Antonová: Knižní značky a novoročenky 1949-2003, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
soupis díla
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Alena Antonová: Soupis grafického díla, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Hollar dnes, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha

Alena Antonová

ex libris
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Ex libris L.Janouch

Alena Antonová

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Alena Antonová a Petr Šturma společná cesta životem a uměním
  2017   Karel Scherzer, Karel Žižkovský: Putování za sochou Petr Šturma, Vydavatelství ART s.r.o., Dalovice (Karlovy Vary)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Alena Antonová ...nejen o sobě, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2008, 13-19
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Pocta Emilu Fillovi, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   O Emilu Fillovi jeho žáci, Josef Straka, _

Alena Antonová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Lubomír Šilar: Keramika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1975   Jaroslav Podmol: Keramika
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   O Emilu Fillovi jeho žáci, Josef Straka, _

Alena Antonová

PF
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   PF 15 AA

Alena Antonová

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1990/06 - 1990/10   Žáci Fillovy školy, Zámek Chropyně, Chropyně (Kroměříž)

Alena Antonová

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1990/06 - 1990/10   Žáci Fillovy školy, Zámek Chropyně, Chropyně (Kroměříž)

Alena Antonová

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Grafika a kresba na Salónu 88, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 10.číslo, 5
  2008   Sdružení pražských malířů ovládlo Galerii J.Trnky

Alena Antonová

institution, city  
Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)