Galéria mesta Bratislavy

city: Bratislava (Bratislava)
address: Františkánske nám. 11, Mirbachov palác
zip code: 815 35
state: Slovensko (Slovakia)

e-mail: gmb@gmb.sk
web: www.gmb.sk
birth year: 1961

notes:
vydavatel, pořadatel

Galéria mesta Bratislavy

Galéria mesta Bratislavy vznikla v roku 1961 ako samostatná kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky.


Základným poslaním galérie je cieľavedome a systematicky zhromažďovať, odborne spracovávať, ochraňovať, dokumentovať a verejnosti sprístupňovať zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia formou výstav, stálych expozícií, vedecko-výskumnej, vzdelávacej a edičnej činnosti. Galéria mesta Bratislavy systematicky buduje zbierku ako súčasť kultúrneho dedičstva mesta Bratislavy. Dnes spravuje viac ako 35 000 zbierkových predmetov, ktoré dokumentujú vývoj výtvarného umenia na Slovensku od obdobia gotiky po súčasnosť. Časť zbierky GMB tvoria diela starého stredoeurópskeho umenia.


Galéria mesta Bratislavy plní zodpovednú úlohu aj vo sfére ochrany a starostlivosti o nehnuteľné kultúrne dedičstvo. Budovy Mirbachovho a Pálffyho paláca, v ktorých galéria sídli majú štatút národnej kultúrnej pamiatky.


Galéria mesta Bratislavy v súčasnosti chápe svoju úlohu v ďaleko širšom kontexte, než na aký je verejnosť v prípade takto špecializovaných inštitúcií zvyknutá. Odborný tím galérie hľadá nové cesty, prostredníctvom ktorých môže svoju prácu prepojiť s inými odbormi a tým adresovať význam umenia stále širšiemu publiku. Priestory galérie sa stále viac otvárajú s cieľom vytvoriť dostupné, priateľské, a inšpiratívne prostredie otvorené pre verejnosť, vrátane lokálnych umelcov a umelkýň, miestnych komunít a spoluobčanov so špeciálnymi potrebami.


Galéria mesta Bratislavy programovo vstupuje do mestského verejného priestoru aj prostredníctvom ďalších aktivít smerujúcich k záchrane, správe a realizácii výtvarných diel umiestnených v exteriéri jednotlivých mestských častí Bratislavy. Súčasne ponúka vzdelávací program zameraný na tému verejného priestoru, jeho hodnôt a roly v životoch mestskej spoločnosti.


gmb.sk


Galéria mesta Bratislavy

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
- 1993/05/23   Matilda Čechová: Malá jubilejná, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
????/02/16 -   Karol Baron: Speculum mundi, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1961   Janko Alexy: Stará a nová Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1961/10/25 - 1961/11/26   Štefan Polkoráb: Výstava obrazov pri príležitosti 10. výročia úmrtia, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1961/12/17 - 1962/01/21   Ladislav Čemický: Kresby, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1962   Jan Matejko, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1962/02/04 - 1962/03/04   Ernest Zmeták: Maĺba, kresba 1961, Výstavná sieň Mestskej galérie, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1962/04/29 - 1962/05/27   Vincent Hložník: Stratení generáli, Majestát ničoty (Protivojnové cykly 1961-62), Výstavná sieň Mestskej galérie, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1963/05/05 - 1963/06/02   Ján Želibský: Cyklus kolportovanie ilegálnej tlače, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1963/12 - 1964/01   Rudolf Krivoš, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1964/02 - 1964/03   Ladislav Guderna: Kresby, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1964/09   Ladislav Gandl: Nástropná maľba, Slovenská vysoká škola technická, Strojnícká fakulta, Bratislava (Bratislava)
1965/03 - 1965/04   Irena Tarasová: Maľba, kresba, grafika, ilustrácia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1965/03 - 1965/04   Viera Bombová: Kresba, grafika, ilustrácia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1965/04/11 - 1965/05   Ludwik Korkoš, Výstavná sieň Mestskej galérie, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1965/05 - 1965/06   Albín Brunovský: Grafika, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1965/06/15 - 1965/08/17   Slovenské výtvarné umenie 1918 - 1965, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1965/09 - 1965/10   Milan Paštéka: Obrazy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1965/10 - 1965/11   Karol Ondreička 1898-1961: Výber z tvorby, Nitrianska galéria (1964-1968), Nitra (Nitra)
1965/11/16 - 1965/12/16   Albín Brunovský: Grafika, Staroměstská radnice, Praha
1966/01/30 - 1966/02   Miroslav Cipár: Obrazy a kresby, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1966/03/13 -   Emil Filla: Boje a zápasy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1966/04   Tibor Kavecký: Sochárske dielo 1959 - 1966, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1966/04/14 - 1966/05/15   Viera Bombová - Albín Brunovský, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1966/05/29 - 1966/07/03   Bohuslav Kuľhavý: Obrazy, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1966/07/16 - 1966/09/18   Súčasná francúzska grafika, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1966/09 - 1966/10   Milan Laluha: Obrazy a kresby, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1966/11 - 1966/12   Teodor Lugs: Hlavy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1967   Klub grafiků, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1967/03 - 1967/04   Viera Kraicová: Obrazy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1967/04/30 - 1967/06/04   Anton Čutek: Sochy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1967/06 - 1967/08   Jan Kupecký: Grafické listy podľa obrazov Jána Kupeckého zo zbierok Mestskej galérie v Bratislave, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1967/07/23 - 1967/08/27   Ernest Špitz: Kresby, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1967/09/09 - 1967/10/08   Prvá výstava Clubu grafikov, Výstavná sieň Mestskej galérie, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1967/10/22 - 1967/11/26   Pavol Tóth: Sochy, kresby, Výstavná sieň Mestskej galérie, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1967/12/02 - 1968/01/07   Jozef Pospíšil 1897-1967: Súborné dielo, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1968/01/20 - 1968/02/18   Alojz Klimo: Obrazy, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1968/01/22 -   Alois Klima, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1968/02   Juraj Lauko: Rok Slovákov na rovine v Maďarsku, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1968/03/30 - 1968/05/05   Rudolf Krivoš: Obrazy, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1968/04 - 1968/05   Princip slasti, Galéria mladých, Bratislava (Bratislava)
1968/05/14 - 1968/06/16   Jozef Jankovič: Plastiky, Výstavná sieň Mestskej galérie, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1968/10/05 - 1968/11/10   Druhá výstava Clubu grafikov, Výstavná sieň Mestskej galérie, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1969   Tretia výstava Clubu grafikov, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1969/01/24 - 1969/03/02   História sloenského národa v obrazoch Juaja Lauku, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1969/03/07 - 1969/04/16   Naďa Rappensbergerová: Grafika, kresby, ilustrácie, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1969/05 - 1969/06   Milan Laluha: Kresby, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1969/12/19 - 1970/01/25   Viera Žilinčanová, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1970/01/30 - 1970/03/08   Alexander Ilečko: Sochy, kresby, keramika, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1970/03/13 - 1970/04/12   25 rokov oslobodenej Bratislavy (zo zbierok GMB), Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1970/04/17 - 1970/05/17   Alexander Eckerdt, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1970/05/29 - 1970/06/28   Karol Baron: Obrazy, kresby, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1970/06/17 - 1970/07/05   Oswienčim, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1970/07/11 - 1970/08/30   Bratislavské korunovácie, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1970/09/04 - 1970/10/04   Maximilián Schurmann, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1970/10/09 - 1970/11/08   Club grafikov, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1970/11/13 - 1970/12/13   Ľudovít Kudlák: Výber z maliarskeho diela, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1970/12/18 - 1971/01/24   Jiří Anderle, Jiří John, Alena Kučerová, Vladimír Preclík, Zdeněk Sklenář, Pavel Sukdolák, Karel Vysušil, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1971/02 - 1971/03   Bedrich Hoffstädter: Súborné dielo, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1971/02/10 - 1971/03/03   Cyprián Majerník: Obrazy, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1971/03/12 - 1971/04/25   Bedřich Hoffstädter: Výber z maliarskeho diela, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1971/04/29 - 1971/05/16   Boje a víťazstvá (zo zbierok GMB k 50. výročiu založenia KSČ), Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1971/05 - 1971/09   Milan Struhárik: Plastiky, Letná čitáreň Červený rak, Bratislava (Bratislava)
1971/05/21 - 1971/06/27   Albrecht Dürer: Grafické dielo, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1971/07/09 - 1971/08/29   Slovenské mestá v grafike minulých storočí, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1971/09/04 - 1971/10/17   Albín Brunovský: Farebné sny, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1971/11/12 - 1971/12/05   Dominik Skutecký: Výber z maliarskeho diela, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1971/12/18 -   Piata výstava Clubu grafikov: Pocta Kellenbergerovi, Výstavná sieň Mestskej galérie, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1972   Jozef Sušienka: Zahradná keramika, Letná čitáreň Červený rak, Bratislava (Bratislava)
1972/01/03 - 1972/01/10   Výstava súťažných návrhov na pamätník SNP v Bratislave, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1972/01/15 - 1972/02/13   Piata výstava Clubu grafikov (pocta Ľ. Kellenbergerovi), Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1972/02/18 - 1972/03/19   Rakúska umelecká fotografia, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1972/03/27 - 1972/04/09   Súčasné indické umenie, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1972/04/07 - 1972/05   František Studený: Z tvorby 1938/48, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1972/04/28 - 1972/05/28   Z grafickej zbierky Galérie hlavného mesta Prahy, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1972/05 - 1972/06   František Studený: Z tvorby 1938/48, Krajská galéria, Nitra (Nitra)
1972/06/15 - 1972/07/16   Ignác Bizmayer: Keramika, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1972/07/25 - 1972/10/01   Holandské maliarstvo 17. storočia (zo zbierok NG v Prahe), Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1972/08/03 - 1972/09/03   František Studený: Z tvorby slovenského malíře z let 1938-1948, Galerie Československý spisovatel, Praha
1972/10/12 - 1972/11/26   Krajinomaľba 18.-19. storočia (zo zbierok GMB), Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1972/12/01 - 1972/12/31   Česká krajinomaľba 20. storočia, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1973/01/12 - 1973/02/18   Mária Rudavská: Nástenné koberce, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1973/02/27 - 1973/03/28   Ján Želibský: Z mojej tvorby, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1973/04/05 - 1973/05/20   Tibor Honty: Fotografie, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1973/05/24 - 1973/06/24   Jozef Šturdík: Verše na palete, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1973/05/31 - 1973/09/16   Miloš Alexander Bazovský: Neznáme obrazy, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1973/07   Jozef Šturdík: Verše na palete, Československé kulturní středisko, Varšava (Warszawa)
1973/09   Antonín Smažil: Krajina a ľudia, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1973/09/20 - 1973/10/22   Ruské a sovietske umenie zo zbierok Národnej galérie v Prahe, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1973/10   Antonín Smažil: Krajina a ľudia, Ústřední dům armády, Praha
1973/10/25 - 1973/11/30   Emil Filla: Výber z diela, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1973/12/06 - 1974/01/21   Jozef Kollár: Výber z diela, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1974-   Elvíra Antalová: Obrazy 1954/74, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1974/01/25 - 1974/02/25   Ernest Zmeták: Autoportréty, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1974/02/28 - 1974/03/31   Ruské ikony, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1974/03/28 - 1974/05/07   Slovenská ilustrace ze sbírek Galerie hlavního města Bratislavy, Staroměstská radnice, Praha
1974/04/05 - 1974/05/12   Martin Tvrdoň: Slovenská krajina /1964-74/, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1974/05/30 - 1974/08/18   Portréty 18.-19. storočia zo zbierok GMB, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1974/08/21 - 1974/10/07   SNP v dielach slovenských maliarov a sochárov (zo zbierok GMB), Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1974/10/11 - 1974/11/18   Umění Vysočiny, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1974/11/29 - 1975/01/12   Čierne na bielom - Slovenskí karikaturisti na tému Za čistotu Bratislavy, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1975   Bratislava v dielach Hermana Kvasnicu, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1975   František Kudláč: Horizonty človeka, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1975/01 - 1975/02   Juraj Krén: Môj sviatočný deň, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1975/03 - 1975/04   Edita Spannerová: Obrazy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1975/04 - 1975/05   30 rokov slobodnej Bratislavy vo fotografii Ladislava Noela, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1975/06 - 1975/07   František Jiroudek, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1975/07/04 - 1975/08/31   30 let svobodné Bratislavy ve fotografii Ladislava Noela, Staroměstská radnice, Praha
1975/09   Ondrej Zimka: Obrazy mal'ované na dreve, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1975/10 - 1975/11   Milan Gašpar: Smalty, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1975/12 - 1976/01   Július Barta, Alexander Szabó: Obrazy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1976   Ján Matejko: Považská krajina, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1976/01/27 - 1976/02/22   Čierne na bielom. ( Za čistotu Bratislavy), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1976/02/15 - 1976/03/07   Belgický umělecký šperk, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1976/04/11 - 1976/05/09   Obrazy - kresby nár. umelca RSFSR Petra P. Ossovského, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1976/05/20 - 1976/06   Michal Jakabčic: Obrazy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1976/05/27 -   Elvíra Antalová: Stromy a slnko, Slovnaft, Bratislava (Bratislava)
1976/07/27 -   Emilio Greco: Grafika, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1976/10 - 1976/11   Milan Mravec: Obrazy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1976/11 - 1976/12   Martin Tvrdoň: Rok pri Dunaji, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1976/11 - 1976/12   Vojtech Baďura: Sochy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1977/04/28 - 1977/05/22   Klára Pataki: Sochy, Staroměstská radnice, Praha
1977/05 - 1977/06   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia - prírastky Galerie hl. města Prahy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1977/05 - 1977/06   Dušan Kuzma: Architektonická tvorba, výtvarná tvorba, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1977/05/13 - 1977/06/19   České malířství a sochařství XX. století. Přírůstky Galerie hlavního města Prahy 1970-1975, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1977/09 - 1977/10   Eugénie Lehotská: Ilustrácie, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1977/10/13 - 1977/11/27   Přírůstky starého umění z Galerie hlavního města Bratislavy, Staroměstská radnice, Praha
1977/11   Josef Kilian: Obrazy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1977/11 - 1977/12   Václav Brožík: Výbor z díla, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1978   Jozef Fabini, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1978/01/12 - 1978/02   Julián Filo: Obrazy 1972 - 77, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1978/02 - 1978/03   Jozef Baláž: Výber z tvorby 1953 - 1977, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1978/04 - 1978/05   Martin Martinček: Hora a horské bystriny, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1978/05 - 1978/06   Bernardína Lunterová, Libuša Čtveráková: Keramika, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1978/05/26 - 1978/07/02   Slovenská maľba a grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1978/07 - 1978/09   Vojtech Löffler: Sochy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1978/09 - 1978/10   Záboj Bohuslav Kuľhavý: Obrazy krajiny, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1978/09/05 - 1978/10/01   Jozef Baláž: Výber z tvorby 1953 - 1977, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1978/10 - 1978/11   Josef Liesler: Obrazy, grafika, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1978/10 - 1978/11   Vladimír Môťovský: Sochy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1978/10/26 - 1978/12/31   Martin Martinček: Hory a bystřiny, Staroměstská radnice, Praha
1978/11/10 - 1978/12/03   Andrej Peter: Život v kove, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/12/08 - 1979/01/17   Farebný svet - Lea Mrázová, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979   Běla Kolčáková: Výtvarné dielo, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1979/01/26 - 1979/02/25   Ernest Zmeták: Talianska krajina. Akvarel - kresba, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/03 - 1979/04   Mária Medvecká: Obrazy z Oravy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1979/04   Ernest Zmeták: Z cest do Itálie, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1979/04 - 1979/05   Ernest Zmeták: Talianska krajina. Akvarel - kresba, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1979/06   Eduard Antal: Premeny krajiny, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1979/06/15 - 1979/07/15   Běla Kolčáková: Výtvarné dielo, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/09 - 1979/10   Theodor Baník: Výber z diela, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1979/11 - 1979/12   Ladislav Gandl: Výber z komornej tvorby, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1979/12 - 1980/02   Jan Zrzavý 1890 - 1977: Výber z diela, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1980/02/26 - 1980/03/31   Ladislav Gandl - Z komornej tvorby, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/04   Michal Tillner: Obrazy, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
1980/04 - 1980/05   Malba slovenských autorů, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1980/04/18 - 1980/05/18   Ladislav Gandl: Výber z komornej tvorby, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1980/11 - 1981/01   Alfons Mucha 1860 - 1939, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1980/12 - 1981/01   Ernest Zmeták, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1981/03 - 1981/04   Josef Čapek 1887-1945, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1981/05/21 - 1981/06/21   Hledání slohu, Staroměstská radnice, Praha
1981/07/14 -   Neprakta: Kreslený humor a ilustrácie, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1981/09 - 1981/10   Ondrej Zimka - Objavenie Atlantídy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1981/09/25 - 1981/11/01   Milan Paštéka: 1964-1981, Okresní vlastivědné muzeum, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1982   Stano Dusík: Z tvorby 1971 - 1981, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1982/02/18 - 1982/03/14   Jan Hála: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1982/03/02 - 1982/04/18   Ignác Bizmayer: Keramika, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1982/03/23 - 1982/05/10   Poslanie ženy (téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/04/29 - 1982/05/30   Ignác Bizmayer: Keramika, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1982/09/16 - 1982/10/24   Ignác a Běla Kolčákovi, Staroměstská radnice, Praha
1982/12 - 1983/01   Alexander Eckerdt: Výběr z díla, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1983/01 - 1983/03   Prírastky GMB z rokov 1970-1982, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/04 - 1983/05   Josef Jíra: Výber z diela, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/04/13 - 1983/05/30   Maliarstvo 1800-1830 zo zbierok GMB, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/05/04 - 1983/06/26   Jozef Bubák: Obrazy a kresby, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1983/07 - 1983/09   Sochár Viktor Tilgner (1844 - 1896). 100 rokov daru autora rodnému mestu, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/07/01 - 1983/08/31   Ľubomír Jakubčík: Záhradná keramika V., Letná čitáreň Červený rak, Bratislava (Bratislava)
1983/09/08 -   Dušan Kállay: Obrazy, grafiky, ilustrácie, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/10 - 1983/11   Kreslený humor a grafika k výročí Jaroslava Haška, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/10 - 1983/12   Josef Jíra: Výber z diela, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
1983/11 - 1984/01   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1984/04 - 1984/05   Fotografie Ireny Blühovej, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1984/04/05 - 1984/05/27   Človek a krajina. Výber z troch celoslovenských výstav kresby, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1984/04/25 - 1984/05/27   Vladimír Moťovský, Staroměstská radnice, Praha
1984/06 - 1984/08   Július Nemčík, Galéria Dimitrovec, Bratislava (Bratislava)
1984/11/29 - 1984/12/31   Michal Jakabčic: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1985   Herman Kvasnica: Výber z tvorby, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1985/03/21 - 1985/05/19   František Studený, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1985/05/28 - 1985/06/23   Jozef Šturdík: Z tvorby 1938-1984, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1985/07   Stano Koreň, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1985/09/05 - 1985/11   Adolf Born: Grafika a ilustrácie, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1985/09/19 - 1985/10/20   Ladislav Čemický: Výběr z tvorby, Staroměstská radnice, Praha
1985/11/15 - 1986/01   Albín Brunovský, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1986/01/14 - 1986/02/09   Viera Žilinčanová: Obrazy 1980 - 1985, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1986/01/17 -   Karol L. Zachar: Ako som ich videl - Slovenskí divadelníci v kresbách, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1986/02/12 - 1986/03/16   Ferdinad Hložník: Moje krajiny, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1986/02/27 -   Kveta Gandlová: Malá jubilejná, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1986/03/07 - 1986/05/05   Matilda Čechová: Kytice a krajiny, Kablo koncernový podnik, Bratislava (Bratislava)
1986/03/26 - 1986/04/20   Ilustrácie Jozefa Cesnaka, Mirbachov palác, Galéria Dieťaťa, Bratislava (Bratislava)
1986/04/17 - 1986/06/01   Július Szabó: Svedectvá, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1986/05/23 - 1986/06/30   Maliarstvo 1850 - 1918 zo zbierok GMB, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/07/08 - 1986/08   Mikuláš Galanda: Obrazy, kresby, grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1986/08/22 -   Karol Kállay: Fotografie, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1986/08/26   Ján Želibský: Výber z tvorby, Galéria Dimitrovec, Bratislava (Bratislava)
1986/09/30 - 1986/11/16   Albín Brunovský: Obrazy, grafika, ilustrace, Městská knihovna Praha, Praha
1986/10   Rudolf Moško: Istoty domova (Výber z celoživotnej maliarskej tvorby), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1986/10/01 - 1986/10/31   Mária Danielová: Premena plátna, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1986/10/23 - 1986/11/23   Elvíra Antalová: Obrazy, Kablo koncernový podnik, Bratislava (Bratislava)
1986/11   Imro Weiner-Kráľ, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1986/11/06 - 1986/12/07   Čestmír Pechr: Divadelní a spoločenský plagát 1956 - 1986, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1986/12 - 1987/01   František Ronovský: Obrazy a kresby z rokov 1970 - 1986, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1986/12/09 - 1987/01/04   Vladimír Gažovič: Kolotoče života, Staroměstská radnice, Praha
1986/12/11 - 1987/01/19   Ever Púček: Z maliarskej tvorby, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1986-1987   L'ubo Zelina: obrazy. Výber z tvorby 1976-1986, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1986-1987   L'ubo Zelina: Obrazy. Výber z tvorby 1976-1986, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1986-1987   L'ubo Zelina: Obrazy. Výber z tvorby 1976-1986, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1987/01/14 - 1987/02/20   Jozef Trepáč: Výber z maliarského diela, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1987/01/29 -   Mikuláš Galanda: Súborné dielo, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1987/03   Ján Kulich: Z tvorby, Galéria Dimitrovec, Bratislava (Bratislava)
1987/03 - 1987/04   Vladimír Gažovič: Kolotoče života, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1987/03/06 -   Ester Martinčeková - Šimerová: Súborné dielo, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1987/03/11 - 1987/05/18   Čestmír Pechr: Divadelní a spoločenský plagát 1956 - 1986, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1987/03/12 - 1987/04/26   Albín Brunovský: Výber z diela, Mestské kulturné stredisko, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1987/04/07 - 1987/05/18   Štefan Rabina: Tapisérie, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1987/04/07 - 1987/06/30   Jarmila Čihánková: Obrazy, Kablo koncernový podnik, Bratislava (Bratislava)
1987/05/07 - 1987/06/28   Dušan Kuzma: Výber z tvorby, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1987/05/12 - 1987/06/28   Jozef Bendík: Výber z celoživotného diela, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1987/05/20 -   Mária Filová: Podoby krajiny, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1987/08/27 - 1987/10/04   Róbert Brun: Monológy & rozhovory, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1987/09/02 - 1987/10/04   Viktor Kubal: Z tajnej zásuvky, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1987/10/06 -   Róbert Jančovič: Úvahy o svete a inom, Závodný klub ROH, Chemické závody Juraja Dimitrova, n.p., Bratislava (Bratislava)
1987/10/15 - 1987/11   Ondrej Zimka: Správa z krajiny OZ, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1987/11/11 -   Eugénia Lehotská: Portréty a krajiny, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1987/11/17 - 1987/11/29   Ján Želibský: Malá jubilejná, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1987/12 - 1988/01   Ondrej Zimka: Správa z krajiny OZ, Kysucká galéria, Oščadnica
1987/12/03 -   Jiří Anderle: Obrazy a grafika z let 1981-1986, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1987/12/11 - 1988/01/20   Róbert Brun: Monológy & rozhovory, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1987/12/15 - 1988/01   Koloman Sokol, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1988/01/06 -   Ján Jánoška: Grafika, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1988/01/07 -   Zdeněk Kovář: Socha a dizajn, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1988/01/15 - 1988/03/08   Zdeněk Kovář a jeho žáci, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1988/02 - 1988/06   Orest Dubay: Výber z tvorby, Galéria Dimitrovec, Bratislava (Bratislava)
1988/02/26 - 1988/03/27   Peter Matejka: Výber z maliarskej tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/03/20 - 1988/04/17   Ondrej Zimka: Zpráva z krajiny OZ, Okresní vlastivědné muzeum, Vsetín (Vsetín)
1988/03/24 - 1988/05/01   Ľubomír Blecha: Sklo, Miloš Urbásek: Pastely, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1988/04/06 - 1988/04/30   František Studený: Zátiší, Výstavní síň SNB, PS a vojsk MV, Praha
1988/04/21 - 1988/05   Ondrej Zimka: Správa z krajiny OZ, Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1988/05/04 -   Maria Miková - Podhradská: Obrazy, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1988/05/11 - 1988/06   Nikolaj Feďkovič: Obrazy s príbehmi, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1988/06/09 - 1988/07/31   Vladimír Kompánek, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1988/07/21 - 1988/08/28   Ondrej Zimka: Zpráva z krajiny OZ, Okresní vlastivědné muzeum, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1988/07/28 - 1988/08/28   Výstava pätnástich, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1988/08/26 - 1988   Jozef Bendík: Výber z celoživotného diela, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1988/09/06 - 1988/10/02   Peter Hložník: Príbehy a podobenstvá života, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1988/10   Mária Želibská-Vanči, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1988/10/05 - 1988/10/27   Vladimír Kompánek: Sochy, obrazy, hračky, Městská knihovna Praha, Praha
1988/10/10   Mária Želibská-Vanči: Ilustrácie a grafická tvorba, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1988/10/19 -   Matej Krén: Premeny, Galéria Dimitrovec, Bratislava (Bratislava)
1988/10/25 - 1988/11/13   Igor Kalný: Výber z tvorby I, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1988/12 - 1989/01   Jerzy Duda Gracz, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1988/12 - 1989/01   Marcel Dúbravec: Z tvorby 1976 - 1988, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1988/12/15 - 1989/01/15   Štefan Makara: Poézia rodného kraja, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1989   Ernest Špitz: Kresby z pozostalosti, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1989   Ivan Kozáček: Výber z fotografickej tvorby, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1989   Pavel Janek: Výber z fotografickej tvorby, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1989/01 - 1989/03   Tamara Klimová, Alojz Klimo, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1989/01/17 -   Dušan Polakovič: Voľná grafika, ilustrácia, kreslený humor, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1989/01/18 - 1989/02/12   Štefan Gerstner: Krajiny, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1989/03/07 -   Bernardína Lunterová: Dekoratívna a úžitková keramika, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1989/03/30 -   Naďa Rappensbergerová: Grafika, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1989/05 - 1989/06   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1989/05/18 - 1989/07/16   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1989/05/18 - 1989/07/16   Vladimír Preclík: Sochárske dielo, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1989/06 - 1989/10   Albín Brunovský, Galéria Dimitrovec, Bratislava (Bratislava)
1989/08/02 -   Pavol Michalides: Liptovská krajina, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1989/08/17 - 1989/09/17   Vladimír Kompánek: Obrazy, sochy, hračky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1989/09   Vladislav Rostoka: Typo-grafika 9, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1989/09/06 - 1989/10/29   Juraj Meliš: Ekologická výzva, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1989/09/21 - 1989/11/05   Jaroslav Šerých: Obrazy a ilustrácie, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1990/02 - 1990/03   Julián Filo, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1990/02/14 - 1990/03/31   Ernest Kocsis: Rovina, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1990/02/16 - 1990/03/18   Kamila Štanclová: Malba - grafika - ilustrácia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1990/05 - 1990/06   Oľga Johanidesová, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1990/05 - 1990/07   Jubilanti 90, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1990/10/16 - 1990/11   Jozef Jankovič: 1960 - 1990, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1990/12 - 1991/01   Ján Berger, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1991/01 - 1991/02   Lea Mrázová: Moje najmilšie, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1991/02 - 1991/03   Hana Cigánová, Mirbachov palác, Galéria Dieťaťa, Bratislava (Bratislava)
1991/04/11 - 1991/05/26   Zdena Fibichová: Sochy, kresby, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1991/05/30 - 1991/07   Martin Guderna, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1991/06/04 -   Jozef Berger: Obrazy a kresby, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1991/07 - 1991/08   Agneša Sigetová: Grafický priestor, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1991/11 - 1991/12   Agneša Sigetová: Grafický priestor, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1991/12 - 1992/01   Viera Kraicová: Tempery 1966 - 1991, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1992 - 19992/10/04   Rozpamätovanie 3: Slovenské výtvarné umenie 1954-57 zo zbierok Galérie mesta Bratislavy a Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1992/01/17 - 1992/03/01   Informel: Slovenská abstrakcia 1960–1966, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1992/03   Ján Ťapák: Sochy, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1992/05/07 - 1992/06/28   Wim Lamboo (Holandsko): Portréty česko-slovenských výtvarníkov, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1992/07/17 - 1992/08/16   Informel: Slovenská abstrakcia 1960–1966, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1992/08/06 - 1992/09/13   Oľga Johanidesová: Blízke úniky, Výstavná sieň U Florina, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1992/09/03 - 1992/10/04   Písmo v obraze, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1992/09/04 - 1992/09/06   Aj jeseň má svoje čaro, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1992/09/08 -   Užité umenie z Brém, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1992/09/09 - 1992/10   Svět tibetského budhizmu (útržky), Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1992/09/12 -   Bert de Keyser, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1993   Blažej Baláž: Postskriptum II., Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1993   Vladimír Ossif, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1993/01/19 - 1993/02/28   Jano Ťapák: Sochy, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
1993/01/28 - 1993/02/28   Milan Bočkay: Maľby, Kresby - alebo to, čo uvidíte, nebude to, čo uvidíte, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1993/03   Pavel Kastl: Podoby, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1993/04/23 - 1993/06/06   Česká a slovenská kresba 1982 - 1992, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1993/06/18 - 1993/08/29   Henry Moore, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1993/09/09 - 1993/10/31   Dorota Filová: Reštaurátorská tvorba, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1993/11/05 - 1993/12/12   Jan Saudek: Život, láska, smrť a podobné iné maličkosti, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1993/11/05 - 1993/12/12   Oto Bachorík: Sochy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1993/12/17 - 1994/02   Igor Minárik: A2, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1994/02/04 - 1994/03/06   Pavel Kastl: Portréty, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1994/02/24 -   Stanislav Balko: Obrazy, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1994/03/23 - 1994/05/01   Henri Cartier- Bresson: Rétrospective, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1994/04/21 - 1994/06/05   Reštaurátorská tvorba Gabriely Englischovej, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1994/09/08 -   Juraj Meliš: Bilancia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1994/09/16 -   Daniel Brunovský: Mal'ba, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1994/12 - 1995/01   Eduard Antal: Biele na bielom, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1995/01/10 - 1995/02/12   Jan Rajlich jr.: Grafika, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1995/02/10 - 1995/03/26   Video - vidím - ich sehe, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1995/03/10 - 1995/04/23   Veruna Melčáková - Juneková: Odkrývanie / Uncovering, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
1995/04/06 - 1995/05/21   Česká grafika, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1995/05/24 - 1995/06/24   Jiří Kolář jubiluje, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1995/09   Eva Melkovičová: Strom, ktorému sa ani nesnívalo, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1995/09/14 -   Ivan Pavle, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1995/11 - 1996/02   Rozpamätávanie 6 - Slovenské výtvarné umenie 1970-1974, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1995/11/30 - 1996/01/28   Stanislav Bubán, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1995/12/07 -   Nikolaj Feďkovič: Labyrint sveta a raj srdca, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1996/02/07 - 1996/03/24   Mária Filová: Metamorfózy, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1996/04/03 -   Jiří Chmelař: Les oniriques, boîtes - livres - objects - sculptures, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1996/05/16 - 1996/06/15   Lyonel Feininger, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1996/05/30 -   Agneša Sigetová: Ecce Homo, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1996/06/20 - 1996/09/01   Viktor Hulík: Hommage á colštok, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1996/06/27 - 1996/08/25   Eva Hrabovská-Ploczeková: Fragmenty, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1997/01/14 - 1997/04/13   Sochár Ján Fadrusz a Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1997/06/10 - 1997/08/31   Alfred Kubin 1877 - 1959: Z napolo zabudnutej zeme, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1997/09/09 - 1997/09/25   Česká groteska, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1997/09/19 - 1997/11/09   Albert Marenčin: Koláže 1942 - 1996, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1998/03/12 - 1998/04/26   Ilona Németh: Dýchajúca podlaha, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1998/03/19 - 1998/05/03   Jozef Danglár Gertli: Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov / a iné obrázky, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1998/04/23 - 1998/06/04   Andrea Dobošová: Reštaurátorská tvorba, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1998/04/30 - 1998/06/14   Bohdan Hostiňák: Príbehy, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1998/05/06 -   Rezonancie 1998, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1998/07/02 - 1998/08/23   Tibor Borský: Obrázky Bratislavy, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1998/12/10 - 1999/02/07   Jozef Gertli Danglár: Ilustrácie, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
1999/01/14 - 1999/03/14   Pavol Binder: Drotené objekty, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1999/03/16 - 1999/05/02   Rudolf Fila, Arnulf Rainer: Pocta Messerschmidtovi, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1999/03/18 - 1999/05/02   Eva Fišerová: Vízia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1999/03/25 - 1999/05/02   Jozef Srna, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1999/05/12 - 199/07/04   Rudolf Fila, Arnulf Rainer: Pocta Messerschmidtovi, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1999/07/01 - 1999/09/12   Emöke Vargová - Portréty, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1999/09/16 - 1999/10/31   Vladimír Kordoš: Interpretácie, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1999/11/11 - 1999/12/12   Jiří Příhoda: Skulptúry, objekty / Sculptures, Objects, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1999/12/17 - 2000/01/30   Eduard Ovčáček: Serigrafie 1969 - 1999, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2000/01/20 - 2000/02/27   Ján Berger, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2000/01/28 - 2000/02/27   Dorota Sadovská: Album de Paris, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2000/03/31 - 2000/05/07   Ján Berger, Župný dom, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
2000/05/04 - 2000/06/18   Koloman Sokol, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2000/05/11 - 2000/06/25   Daniel Fischer: Svety za svetom / Worlds Behind World, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2000/06/22 - 2000/09/17   Koloman Sokol: Diela zo zbierok amerických zberatel'ov, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2000/07/14 - 2000/09/17   Ján Berger, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
2000/10/05 -   Jiří chmelář: Vrstvy, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/02/01 - 2001/03/11   Mária Balážová: Nadowessioux, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/03/22 - 2001/04/29   Karol Baron: 1966 - 2000, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2001/04/10 -   František Kupka, Otto Gutfreund zo zbierok Jana Mládka a Medy Mládkovej, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/04/10 - 2001/06/10   Otto Gutfreund zo zbierok Jana Mládka a Medy Mládkovej, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/05/10 - 2001/07/05   Nové spojenie / New Connection, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2001/05/11 -   Rezonancie 2001, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/05/15 -   Patrik Kovačovský, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/06/20 - 2001/08/20   Cena Oskára Čepana 2001, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/06/21 - 2001/08/26   Martin Gerboc: Propaganda, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/07/19 - 2001/10/14   Bratislavská maliarska rodina Majschovcov, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2001/10/18 - 2001/11/18   Štefan Prokop: Súborné dielo, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2002/02/05 - 2002/03/31   Man Ray: Fotografie, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2002/02/09 - 2002/03/31   Hans Christian Thomsen: Vták - ryba - zviera - muž, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2002/02/21 - 2002/03/24   Dorota Sadovská: San Francisco - Bruxelles - Bratislava, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2002/02/28 - 2002/03/31   Anton Čierny: Dom ( utajené miesto), Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2002/03/28 - 2002/05/05   Gloria et miseria - Pohľady na spoločnosť 16. a 17. storočia v grafike zo zbierok Galérie mesta Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2002/04 - 2002/06/16   Dotyky a spojenia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2002/04/11 - 2002/06/09   Renato Meneghetti: Transparencies: Bodies and other X - Rays, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2002/05/09 - 2002/06/24   Jozef Šramka: 2x15=18, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2002/06/26 -   Karl Prantl, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2002/06/26 - 2002/09/01   Dorota Sadovská: Osie hniezda, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2002/06/28 - 2002/09/08   Vlado Popovič: Civilizácia farebných papierov, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2002/09/03 - 2002/10/13   Milan Bočkay: Monochrómy: Vrcholné diela svetového maliarstva, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2002/09/05 - 2002/10/13   Ján Ťapák: Sochy, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2002/11/07 - 2003/01/05   Marian Meško: Siesta, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2002/12/08 - 2003/02/23   Gloria et miseria - Views of 16th and 17th Century Society Prints from the Collection of the City Gallery of Bratislava, University of Arizona Museum of Art, Tuscon
2002/12/12 - 2003/01/16   Svetozár Ilavský: Asociační experiment Sokol 100, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2002/12/19 - 2003/02/16   Christmas, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2003   Gloria et miseria - Views of 16th and 17th Century Society Prints from the Collection of the City Gallery of Bratislava, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky, Washington D.C.
2003   Joseph Beuys: Polentransport 1981, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2003/01/14 - 2003/03/02   Stará Bratislava očami Milana Dobeša, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2003/02/07 - 2003/03/30   Blanka Votavová: Cesty do ticha, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2003/02/07 - 2003/04/06   Ľubomír Ďurček, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2003/04/08 - 2003/05/04   Ernest Zmeták: 50 pohľadov na Bratislavu, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2003/06/19 - 2003/08/31   Ján Ťapák: Sochy, Župný dom, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
2003/09/04 - 2003/10/05   Jan Trojan: Cestami ilustrácie, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2003/09/09 - 2003/11/09   Agneša Sigetová: Dvadsať rokov na šikmej ploche, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2003/09/10 - 2003/10/26   Pavlína Fichta Čierna: Traja muži na život, Markéta Othová: Návrat, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2003/10/08 - 2003/11/09   Teodor Tekel: Maliar Katolíckej moderny, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2003/11/04 - 2004/01/11   Ivan Štěpán: Hmatové štúdio 1970/2003, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2003/11/15 - 2004/01/18   Neznáme barokové obrazy zo zbierok Galérie mesta Bratislavy (časť druhá), Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2003/12/04 - 2004/02/01   Ján Zoričák: Vesmírne posolstvá, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2004/01/28 - 2004/04/11   Pocta Josefovi Ladovi, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2004/01/29 -2004/03/07   Vanesa Hardi Wallet: Organic color / Organic space, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2004/03/18 - 2004/05/09   Igor Grossmann: Okno domova, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2004/03/23 - 2004/05/02   Verejná objednávka, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2004/05/05 - 2004/06/04   Nardo di Cione: Bojnický oltár 1340-1360, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2004/05/05 - 2004/06/04   Vincent Hložník: Obrazy 1941-1949, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2004/06/16 -   Matej Krén: Pasáž, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2004/06/29 - 2004/08/29   Milan Paštéka: Kresby na bielom papieri, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2004/06/30 - 2004/08/22   Koloman Sokol - Sambo: Z pozostalosti, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2004/07/15 - 2004/08/12   Ján Mathé: Sochy, Galéria Slovenského inštitútu, Praha
2004/09/02 - 2004/10/03   Wols: Fotografie, akvarely, grafiky / Photographien, Aquarelle, Druckgrafik, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2004/09/09 - 2004/10/31   Jozef Dorica: Príbehy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2004/09/16   Matej Krén: Pasáž, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2004/09/16 - 2004/10/24   Ladislav Čarný: v.i.p. / Visual in process, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2004/11/04 - 2004/12/08   4. Trienále ex libris Bratislava, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
2004/12/10 - 2005/02/20   Albín Brunovský: Retrospektíva, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2005/01 - 2005/02   eat: experiment a typografie - výběr ze současné české a slovenské tvorby (1985-2004), Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2005/02/03 - 2005/03/20   Ján Mančuška: Čas v sekvenciách, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2005/03/18 - 2005/04/24   Miloš Boďa, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2005/03/22 - 2005/06/05   Albín Brunovský: Retrospektíva, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2005/03/30 - 2005/06/12   Karol Kállay: Móda, akty, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2005/05/06 - 2005/06/19   James Ensor zo zbierok KBC banky, Belgicko, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2005/05/12 - 2005/08/28   Josef Váchal 1884–1969, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Dům umění, Zlín (Zlín)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, 15. budova továrního areálu Svit, Zlín (Zlín)
2005/06/16 - 2005/07/27   Pocta Ivanu Štěpánovi, Alternativa, Kulturní institut, Zlín (Zlín)
2005/06/16 - 2005/07/31   Igor Kalný: Vstup do ticha, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2005/06/23 - 2005/07/31   Stanislav Kolíbal: Šest cyklů, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2005/11/22 - 2006/01/08   Andrej Reiser: Prvýkrát na Slovensku: Leningrad 1990, Portraits 1979-1991, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2005/11/29 - 2006/03/05   Klenoty slovenského moderního malířství 1910 - 1949, Dům umění, Zlín (Zlín)
2006/01/12 - 2006/02/13   4. Trienále ex libris Bratislava, Modrá sála Slovenského inštitútu, Praha
2006/01/18 - 2006/04/09   Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907-1945, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2006/04/05 - 2006/06/04   Klenoty Slovenského moderního malířství 1910 - 1949 / Gems of Slovak Modern Painting 1910 - 1949, České muzeum výtvarných umění, Praha
2006/04/20 - 2006/05/28   Igor Kalný: Vstup do ticha, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2006/05/23 - 2006/09/03   IV. Zlínský salon mladých: První společná přehlídka českých a slovenských umělců do třiceti let, Dům umění, Zlín (Zlín)
2006/05/23 - 2006/09/03   IV. Zlínský salon mladých: První společná přehlídka českých a slovenských umělců do třiceti let, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2006/09/12 - 2006/10/15   Marián Mudroch: Skúsenosť (z) údivu, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2007/01/23 - 2007/04/15   Zberateľská vášeň - Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2007/01/30 - 2001/03/18   Juraj Meliš: Dies Irae, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2007/02/22 - 2007/04/29   Ľubo Stacho: Slovensko - tajomná a spirituálna krajina, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2007/05/17 - 2007/08/26   The Pope Smoked Dope / Pápež fajčil trávu, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2007/09/06 - 2007/11/25   Z mesta von - Umenie v prírode, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2007/09/13 - 2007/10/21   Alojz Stróbl, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2007/09/27 - 2007/11/25   Sochár Robert Kühmayer a Bratislava, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2007/11/30 - 2008/01/28   Endre Nemes po 35 rokov opät na Slovensku, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2007/12/06 - 2008/03/02   Slovenská grafika 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2007/12/12 - 2008/01/13   Ján Želibský: Výber diel z 30. a 40. rokov 20. storočia, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2007/12/13 - 2008/01/27   Anton Jasusch: Maliar a vizionár, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2007/12/18 - 2008/02/03   Příběhy slovenskej moderny / Slovenské výtvarné umění 1900 - 1948 (Ze sbírek Galérie mesta Bratislavy), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/01/17 - 2008/02/17   Dávid Ursiny, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/02/28 - 2008/04/13   Ivan Csudai: Nové obrazy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2008/03/12 - 2008/06/08   Jan Zrzavý: Maliar snov, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/03/18 - 2008/04/27   György Jovánovics: Vlastné svetlo, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/05/06 - 2008/06/15   Umberto Mastroianni: Svetlo noci sa odkrýva v tvorivom ošiali, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon / New Zlín Salon 2008, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon / New Zlín Salon 2008, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2008/06/04 - 2008/09/07   Ena Bán: Kozmické divadlo, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/06/17 - 2008/08/10   Jakub Bauernfreund: Natura morta, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/09/11 - 2008/10/19   Alexander Eckerdt (1932 - 1992), Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/09/23 - 2008/10/26   Umenie zblízka 02: Celoslovenský vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/09/26 - 2008/10/26   Stano Filko: Filkova archa a oltáre súčasnosti, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2008/10/23 - 2009/02/22   1960 → Súčasnosť/ Slovenské umění + čeští hosté., Dům U Zlatého prstenu, Praha
2008/11/26 - 2009/03/08   Matej Krén: Introspektíva / Introspective, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2009/01/23 - 2009/02/22   Michal Studený: Som dieťa šesťdesiatych rokov, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2009/02/26 - 2009/04/11   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2009/03/06 - 1009/04/26   Nataša Floreanová: More, zem a flóra, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2009/04/03 - 2009/06/21   Josef Čapek: Tajomstvá obrazov, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2009/05/12 - 2009/09/13   V. Zlínský salon mladých / 5th Zlín Youth Salon 2009, Dům umění, Zlín (Zlín)
2009/05/22 - 2009/06/21   Mark Brusse, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2009/06/30 - 2009/08/23   Štvorvýstava, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2009/10/27   Andrey Euringer-Bátorová: Akčné umenie na Slovensku v 60-tych rokoch 20. storočia, Akcie Alexa Mlynárčika, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2009/11/27 - 2010/01/31   Cyprián Majerník, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2010   Ildikó Pálová: Raz hore, raz dole, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2010/01/14 - 2010/03/15   Měkkohlaví, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2010/02/04 - 2010/04/11   Slovenská moderna očami zberateľov, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2010/09/27 - 2011/04/17   Štefan Papčo: Moréna, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2010/11/11 - 2011/01/09   Milan Pagáč, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2010/12/01 - 2011/01/30   Yuri Dojc: Pokušenie, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2011/01/14 - 2011/03/27   Milan Bočkay, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2011/04/15 - 2011/06/12   Bratislava očami Karla Frecha, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2011/06/02 - 2011/07/03   František Studený, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2011/06/16 - 2011/08/28   Rastislav Podoba, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2011/06/28 - 2011/09/04   Andy Warhol, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2011/06/29 - 2011/08/28   Mapy / Maps: Umelecká kartografia v strede Európy / Art Cartography in the Centre of Europe 1960 - 2011, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2011/07/14 - 2011/09/03   Mapy / Maps: Umelecká kartografia v strede Európy / Art Cartography in the Centre of Europe 1960 - 2011, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2011/09/09 - 2011/11/13   Pablo Picasso: Láska a smrť. La Suite Vollard., Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2011/09/14 - 2011/10/30   David LaChapelle: Lost and Found, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2011/11/25 - 2012/01/22   Ladislav Guderna: Lietajúca ryba, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2011/12/01 - 2012/01/22   Michal Kern: Stotožnenie, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2012/01/24 - 2012/02/26   Igor Ondruš: Digitus medius, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2012/01/31 - 2012/04/08   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2012/03/16 - 2012/05/06   Pocta Picassovi, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2012/05/15 - 2012/09/30   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012, Dům umění, Zlín (Zlín)
2012/05/15 - 2012/09/30   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2012/05/15 - 2012/09/30   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2012/06/21 - 2012/09/02   Peter Machajdík: Waters and Cages, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2012/06/26 - 2012/09/02   Jozef Srna: V novom svetle, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2012/09/13 - 2012/10/21   Marek Kvetán: In - formátor, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2012/09/20 - 2012/10/21   Robert Bielik, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2012/12/12 - 2013/02/24   Joe Klamar: Pohyblivý svet, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2013/01/24 - 2013/03/03   František Reichentál: Obrazy a kresby 1913 – 1948, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2013/03/21 - 2013/05/12   Petr Malina: City Times, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2013/05/07 - 2013/06/16   Panel story, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2013/05/14 - 2013/05/31   Ildikó Pálová: Viedenské príbehy, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2013/06/25 - 2013/08/25   V znamení kruhu, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2013/06/26 - 2013/09/08   Rudolf Uher: Sochy z rokov 1975 - 1986, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2013/09/05 - 2013/10/27   Zostane to v rodine: Vstupy dětí do tvorby rodičov-umelcov (a naopak), Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2013/09/26 - 2013/11/03   Ján Zoričák: Srdcové záležitosti, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2013/10/28 - 2014/01/12   Zora a Štěpán Pala: Synergia, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2013/11/15 - 2014/01/19   Jozef Bajus: Vzdialené volania, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2013/11/22 - 2014/03/02   Miroslav Cipár: Maľba, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2014/01/31 - 2014/05/11   Alfons Mucha: Cesta ku sláve, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2014/02/06 - 2014/03/30   Karol Ondreička: 1944 - 2003, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2014/06/24 - 2014/08/31   Lucia Dovičáková: Mamama, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2014/09/04 - 2014/10/19   Peter Ondreička: Milovanie - smrť - mal'ovanie, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2014/11/13 - 2015/01/25   Hermann Ármin Kern: Stretnutia s múzou, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2015/02/05 - 2015/04/05   Jana Farmanová: V znamení panny, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2015/03/20 - 2015/06/28   Milan Paštéka: Maľba, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2015/04/23 - 2015/06/11   Attila Csáji: Cesta svetla / Fény út, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2015/06/03 -   Katarína Balúnová: Urban Habitats, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2015/06/09 - 2015/08/30   Miloš Kopták, Rai Escalé: Miroir noir, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2015/06/30 - 2015/09/13   Mira Haberernová-Trančíková, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2015/09/03 - 2015/11/17   Andrej Dúbravský: Rural Desires, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2015/11/27 - 2016/01/24   Gyula Kosice: Hydrokinetik, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2016/03/17 - 2016/06/19   Ján Berger: Kontinuum - obrazy po roku 2000, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2016/04/07 - 2016/06/05   Rudolf Fila: Oslava maľby, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2016/08/13 - 2016/10/30   Osamelí, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2017/09/12 - 2017/10/29   Karol Baron: Obrazy, kresby 1964-1969, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2017/09/22 - 2018/01/14   Pocta veľkému maliarovi Rudolfovi Krivošovi, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2017/10/04 - 2017/10/27   Bratislava pro Wratislavia, Wratislavia pro Bratislava, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2017/10/12 - 2018/03/11   Jozef Jankovič: Plynutí času / The Flow of Time, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2018/04/04 - 2018/06/10   Psychostereotaxia, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2018/04/05 - 2018/06/24   Agnesa Sigetová: Kresby, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2018/06/19 - 2018/09/23   Monika Pascoe Mikyšková: Rastliny, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2018/06/28 - 2018/09/02   Peter Roller: Bodkovanie, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2018/09/11 - 2018/10/28   Emöke Vargová: Premium Line, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2018/09/20 - 2018/11/04   Skupina 4: 1958–1966, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2018/09/28 - 2019/01/06   Plus minus, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/11/23 - 2019/02/24   Vianoce Josefa Ladu: Pocta géniovi, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2019/03/08 - 2019/06/09   Czas przełomu 1908–1928: Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Years of Disarray 1908–1928: Art of the Avant-Garde in Central Europe, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2019/06/28 - 2019/10/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy v strednej Európe, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2019/09/26 - 2020/03/01   Matej Krén, Juraj Krén: Knihy, obrazy, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2019/11/22 - 2020/02/23   Vladimír Kompánek: Čaro zimy a fašiangov, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2019/11/27 - 2020/03/01   Inžinier Bauer: Maliarska a grafická tvorba Konštantína Bauera, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2019/12/13 - 2020/03/31   Törésvonalak 1908-1928: Avantgárd művészet Közép-Európában / Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Janus Pannonius Museum, Pécs
2020/09/30 - 2020/12/13   Dorota Sadovská: Common Nonsense, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2021/06/30 - 2021/10/24   Juraj Gavula: Vitálne formy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2021/10/08 - 2022/02/06   Kde sú ženy?, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2021/10/29 - 2022/01/09   Fešandy zo šuplíkov: Sudek a Slovensko, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2021/11/05 - 2022/01/30   Latentné revolúcie, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2021/11/25 - 2022/02/20   Celok je menší ako súčet jeho častí, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2022/02/18 - 2022/04/17   Milan Bočkay: Avers – Revers alebo Nič nie je také, ako sa zdá, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2022/04/28 - 2022/09/25   Múzeum prízrakov, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2022/06/30 - 2022/10/30   Erna monumentálna: Erna Masarovičová a jej sochárska tvorba, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2022/09/07 -   BIATEC: Keltská mincovňa, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2022/11/24 - 2023/03/19   Světy Jindřicha Chalupeckého, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2023/02/09 - 2023/05/07   Čas a príliv neberú ohľad na nikoho: Medziobjekty Aleša Votavu, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2023/05/18 - 2023/10/08   Ľ. S, (de)materializovaná, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2023/05/18 - 2023/10/08   Ľ. S. (de)materializovaná, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2023/09/21 - 2024/04/28   Oslobodený priestor: Starostlivosť – architektúra – feminizmus, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2024/04/24 - 2024/09/01   Katarína Hrušková, Lucia Tkáčová: Hlt kože, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
nedatováno   Jarmila Šimaiová-Divíšková: Výber z tvorby, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
stálá expozice   Európske maliarstvo a sochárstvo druhej pol. 19. storočia, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
stálá expozice   Európské maliarstvo minulých storočí, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
stálá expozice   Expozícia zakladateľskej generácie moderného slovenského maliarstva a sochárstva, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
stálá expozice   Gotická tabuľová maľba a plastika, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
stálá expozice   Kazetové miestnosti, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
stálá expozice   Kolekcia anglických gobelínov zo 17. storočia, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
stálá expozice   Slovenské maliarstvo a sochárstvo na prelome 19. a 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
stálá expozice   Stredoeurópská baroková maľba a plastika, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)

Galéria mesta Bratislavy

date of exhibition   exhibition title
1960   Július Nemčík: Souborná výstava
1960   Mladí výtvarníci Bratislavy
1960   Výběr ze sbírek Městské galerie
1961   Janko Alexy: Stará a nová Bratislava
1961/04   40 rokov politického plagátu na Slovensku
1961/05   Pokrokové umění v ilegalitě a boji
1961/09/24 - 1961/10/11   Eugen Lehotský: Akvarely 1941 - 1961
1962   František Studený: Najnovšia tvorba
1962   Jan Matejko
1963/12 - 1964/01   Rudolf Krivoš
1964/02 - 1964/03   Ladislav Guderna: Kresby
1964/10/18-   Avantgarda 38
1965/03 - 1965/04   Irena Tarasová: Maľba, kresba, grafika, ilustrácia
1965/03 - 1965/04   Viera Bombová: Kresba, grafika, ilustrácia
1965/05 - 1965/06   Albín Brunovský: Grafika
1965/09 - 1965/10   Milan Paštéka: Obrazy
1965/12 - 1966/01   Vladimír Kompánek: Plastika, kresba
1966/01/30 - 1966/02   Miroslav Cipár: Obrazy a kresby
1966/03/13 -   Emil Filla: Boje a zápasy
1966/04   Tibor Kavecký: Sochárske dielo 1959 - 1966
1966/07 - 1966/08   Carlo Schellemann: Kresba a grafika
1966/07/16 - 1966/09/18   Súčasná francúzska grafika
1966/09 - 1966/10   Milan Laluha: Obrazy a kresby
1966/11 - 1966/12   Teodor Lugs: Hlavy
1967   Klub grafiků
1967/03 - 1967/04   Viera Kraicová: Obrazy
1967/04/30 - 1967/06/04   Anton Čutek: Sochy
1967/06 - 1967/08   Jan Kupecký: Grafické listy podľa obrazov Jána Kupeckého zo zbierok Mestskej galérie v Bratislave
1967/07/23 - 1967/08/27   Ernest Špitz: Kresby
1967/12/02 - 1968/01/07   Jozef Pospíšil 1897-1967: Súborné dielo
1968/01/22 -   Alois Klima
1968/02   Juraj Lauko: Rok Slovákov na rovine v Maďarsku
1969   Tretia výstava Clubu grafikov
1969/01/24 - 1969/03/02   História sloenského národa v obrazoch Juaja Lauku
1969/03/07 - 1969/04/16   Naďa Rappensbergerová: Grafika, kresby, ilustrácie
1970/05/29 - 1970/06/28   Karol Baron
1970/12/18 - 1971/01/24   Jiří Anderle, Jiří John, Alena Kučerová, Vladimír Preclík, Zdeněk Sklenář, Pavel Sukdolák, Karel Vysušil
1974-   Elvíra Antalová: Obrazy 1954/74
1975/01 - 1975/02   Juraj Krén: Môj sviatočný deň
1975/03 - 1975/04   Edita Spannerová: Obrazy
1975/06 - 1975/07   František Jiroudek
1976/11 - 1976/12   Vojtech Baďura: Sochy
1977/05/13 - 1977/06/19   České malířství a sochařství XX. století. Přírůstky Galerie hlavního města Prahy 1970-1975
1978/02 - 1978/03   Jozef Baláž: Výber z tvorby 1953 - 1977
1978/04 - 1978/05   Martin Martinček: Hora a horské bystriny
1978/07 - 1978/09   Vojtech Löffler: Sochy
1979   Běla Kolčáková: Výtvarné dielo
1979/04   Ernest Zmeták: Z cest do Itálie
1979/04 - 1979/05   Ernest Zmeták: Talianska krajina. Akvarel - kresba
1979/06   Eduard Antal: Premeny krajiny
1979/12 - 1980/02   Jan Zrzavý 1890 - 1977: Výber z diela
1981/03 - 1981/04   Josef Čapek 1887-1945
1983/05/04 - 1983/06/26   Jozef Bubák: Obrazy a kresby
1984/04 - 1984/05   Fotografie Ireny Blühovej
1984/04/05 - 1984/05/27   Človek a krajina. Výber z troch celoslovenských výstav kresby
1986/10   Rudolf Moško: Istoty domova (Výber z celoživotnej maliarskej tvorby)
1986-1987   L'ubo Zelina: obrazy. Výber z tvorby 1976-1986
1987/01 - 1987/02   Jiří Anderle: Obrazy a grafika z let 1981-1986
1988/01/15 - 1988/03/08   Zdeněk Kovář a jeho žáci
1988/12 - 1989/01   Marcel Dúbravec: Z tvorby 1976 - 1988
1989   Speculum mundi zrkadlo sveta: Karol Baron
1989/03/30 -   Naďa Rappensbergerová: Grafika
1989/05 - 1989/06   XX. rokov slovenskej grafiky
1989/09   Vladislav Rostoka: Typo-grafika 9
1991/07 - 1991/08   Agneša Sigetová: Grafický priestor
1991/12 - 1992/01   Viera Kraicová: Tempery 1966 - 1991
1992   Hommage á hommage
1993   Vladimír Ossif
1993/01/28 - 1993/02/28   Milan Bočkay: Maľby, Kresby - alebo to, čo uvidíte, nebude to, čo uvidíte
1993/04/23 - 1993/06/06   Česká a slovenská kresba 1982 - 1992
1993/06/18 - 1993/08/29   Henry Moore
1994/12 - 1995/01   Eduard Antal: Biele na bielom
1995/02/10 - 1995/03/26   Video - vidím - ich sehe
1995/04/06 - 1995/05/21   Česká grafika
1997/01/14 - 1997/04/13   Sochár Ján Fadrusz a Bratislava
1997/11/06 - 1997/12/11   Jaromír Funke: Průkopník fotografické avantgardy
1998/12/17 - 1999/01/31   Klára Bočkayová: Jesenní anjeli / Fall angels
1999/03/16 - 1999/05/02   Rudolf Fila, Arnulf Rainer: Pocta Messerschmidtovi
1999/03/18 - 1999/05/02   Eva Fišerová: Vízia
2001/03/22 - 2001/04/29   Karol Baron: 1966 - 2000
2002/02/09 - 2002/03/31   Hans Christian Thomsen: Vták - ryba - zviera - muž
2002/03/28 - 2002/05/05   Gloria et miseria - Pohľady na spoločnosť 16. a 17. storočia v grafike zo zbierok Galérie mesta Bratislavy
2002/06/26 -   Karl Prantl
2002/12/12 - 2003/01/16   Svetozár Ilavský: Asociační experiment Sokol 100
2003   Joseph Beuys: Polentransport 1981
2004/01/29 -2004/03/07   Vanesa Hardi Wallet: Organic color / Organic space
2004/03/23 - 2004/05/02   Verejná objednávka
2005/11/15 - 2006/02/15   České malířství 1907 - 1945
2006/04/20 - 2006/05/28   Igor Kalný: Vstup do ticha
2007/05/17 - 2007/08/26   The Pope Smoked Dope / Pápež fajčil trávu
2007/12/13 - 2008/01/27   Anton Jasusch: Maliar a vizionár
2008/02/28 - 2008/04/13   Ivan Csudai: Nové obrazy
2008/05/06 - 2008/06/15   Umberto Mastroianni: Svetlo noci sa odkrýva v tvorivom ošiali
2008/09/26 - 2008/10/26   Stano Filko: Filkova archa a oltáre súčasnosti
2010/01/14 - 2010/03/15   Měkkohlaví
2015/02/05 - 2015/04/05   Jana Farmanová: V znamení panny
2015/04/23 - 2015/06/11   Attila Csáji: Cesta svetla / Fény út
2015/06/09 - 2015/08/30   Miloš Kopták, Rai Escalé: Miroir noir

Galéria mesta Bratislavy

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1961   Janko Alexy: Stará a nová Bratislava
  1964   Ladislav Gandl: Nástropná maľba
  1967   Ján Kupecký 1667 - 1740 (Grafické listy podľa obrazov Jána Kupeckého zo zbierok Mestskej galérie v Bratislave)
  1971   Albín Brunovský: Farebné sny
  1971   Milan Struhárik: Plastiky
  1972   František Studený: Z tvorby 1938/48
  1973   Ján Želibský: Z mojej tvorby
  1973   Jozef Šturdík: Verše na palete
  1974   Elvíra Antalová: Obrazy 1954/74
  1974   Martin Tvrdoň: Slovenská krajina /1964-74/
  1975   30 rokov slobodnej Bratislavy vo fotografii Ladislava Noela
  1975   Bratislava v dielach Hermana Kvasnicu
  1975   Edita Spannerová: Obrazy
  1975   František Kudláč: Horizonty človeka
  1975   Juraj Krén: Môj sviatočný deň
  1975   Milan Gašpar: Smalty
  1975   Ondrej Zimka: Obrazy mal'ované na dreve
  1976   Elvíra Antalová: Stromy a slnko
  1976   Martin Tvrdoň: Rok pri Dunaji
  1976   Michal Jakabčic: Obrazy
  1976   Milan Mravec: Obrazy
  1976   Vojtech Baďura: Sochy
  1977   Dušan Kuzma: Architektonická tvorba, výtvarná tvorba
  1977   Eugénia Lehotská: Ilustrácie
  1977   Josef Kilian: Obrazy
  1977   Jozef Baláž: Výber z tvorby 1953 - 1977
  1978   Julián Filo: Obrazy 1972 - 77
  1978   Martin Martinček: Hora a horské bystriny
  1978   Vladimír Môťovský: Sochy
  1978   Vojtech Löffler: Sochy
  1978   Záboj Bohuslav Kuľhavý: Obrazy krajiny
  1979   Eduard Antal: Premeny krajiny
  1979   Ernest Zmeták: Talianská krajina (Akvarel - kresba)
  1979   Mária Medvecká: Obrazy z Oravy
  1979   Theodor Baník
  1980   Alfons Mucha (1860 - 1939)
  1980   Michal Tillner: Obrazy
  1981   Josef Čapek 1887–1945
  1981   Ondrej Zimka - Objavenie Atlantídy
  1982   Ignác Bizmayer: Keramika
  1982   Stano Dusík: Z tvorby 1971 - 1981
  1983   Josef Jíra: Výber z diela
  1983   Sochár Viktor Tilgner (1844 - 1896) (100 rokov daru autora rodnému mestu)
  1984   Fotografie Ireny Blühovej
  1984   Július Nemčík
  1985   Albín Brunovský
  1986   L'ubo Zelina: Obrazy (Výber z tvorby 1976-1986)
  1987   Dušan Kuzma: Výber z tvorby
  1987   Róbert Brun: Monológy & rozhovory
  1987   Správa z krajiny OZ (Výstava Ondreja Zimku)
  1988   Igor Kalný: Výber z tvorby
  1988   Jerzy Duda-Gracz
  1988   Kompánek
  1988   Mária Želibská-Vanči
  1988   Nikolaj Feďkovič: Obrazy s príbehmi
  1988   Štefan Makara: Poézia rodného kraja
  1989   Ernest Špitz: Kresby z pozostalosti
  1989   Jaroslav Šerých
  1989   Pavel Janek: Výber z fotografickej tvorby
  1989   Štefan Gerstner: Krajiny
  1989   Vladimír Preclík: Sochařské dílo
  1989   Vladislav Rostoka: Typo-grafika 9
  1990   Ján Berger
  1990   Jozef Jankovič: 1960 - 1990
  1990   Julián Filo
  1990   Oľga Johanidesová
  1991   Agneša Sigetová: Grafický priestor
  1991   Hana Cigánová
  1991   Lea Mrázová: Moje najmilšie
  1991   Martin Guderna
  1991   Palko - Retrospektíva
  1991   Zdena Fibichová: Sochy...kresby
  1993   Blažej Baláž: Postskriptum II.
  1993   Dorota Filová: Reštaurátorská tvorba
  1993   Igor Minárik: A2
  1993   Oto Bachorík: Sochy
  1994   Eduard Antal: Biele na bielom
  1994   Juraj Meliš: Bilancia
  1994   Posolstvo vekov (Reštaurátorská tvorba Gabriely Englischovej)
  1995   Jan Rajlich jr.: Grafika
  1995   Jiří Chmelař
  1995   Viktor Hulík: Hommage á colštok
  1996   Eva Hrabovská-Ploczeková
  1996   Mária Filová: Metamorfózy
  1998   Andrea Dobošová: Reštaurátorská tvorba
  1999   Eduard Ovčáček: Serigrafie 1968-1999
  1999   Emöke Vargová - Portréty
  1999   Jozef Srna: Obrazy
  1999   Vladimír Kordoš
  2000   Dorota Sadovská: Album de Paris / Dimension S
  2000   Ján Berger
  2001   Karol Baron 1966-2000
  2001   Koloman Sokol (Henkel Slovensko predstavuje obrazy prvýkrát vystavené na Slovensku)
  2001   Otto Gutfreund ze sbírky Jana a Medy Mládkových / from the Jan and Meda Mladek Collection
  2002   Marian Meško: Siesta
  2004   Albín Brunovský: Maľby na dreve / Paintings on Wood
  2005   Igor Kalný: Vstup do ticha
  2008   Jakub Bauernfreund / Jacob Bornfriend: Natura morta
  2008   Stano Filko: Filkova archa a oltáre súčasnosti / Filko's Arch and the Altars of presence
  2009   Cyprián Majerník
  2009   Josef Čapek: Tajomstvá obrazov
  2010   Milan Pagáč
  2010   Štefan Papčo
  2010   Yuri Dojc: Pokušenie / Temptation
  2011   Andy Warhol
  2011   Ladislav Guderna: Lietajúca ryba
  2011   Michal Kern
  2012   Igor Ondruš: Digitus medius
  2012   Joe Klamar: Pohyblivý svet / Moving World
  2012   Jozef Srna
  2012   Robert Bielik
  2013   Ildikó Pálová: Viedenské príbehy / Wiener Geschichten / Viennese Stories
  2013   Jozef Bajus: Vzdialené volania / Long Distance Calls
  2013   Miroslav Cipár: Maľba / Painting
  2014   Alex Mlynárčik
  2014   Dovičáková
  2015   Gyula Kosice: Hydrokinetik
  2015   Ildikó Pálová: Klub 27
  2015   Jana Farmanová: V znamení panny
  2018   Agnesa Sigetová: Kresby / Drawings
  2018   Karl Frech: Bratislava / Pressburg – Staré mesto
  2018   Peter Roller: Bodkovanie
  2019   Inžinier Bauer (Maliarska a grafická tvorba Konštantína Bauera)
  2022   Milan Bočkay: Avers – Revers alebo Nič nie je také, ako sa zdá / Avers – Revers or Nothing is as it seems to be
  nedatováno   Jarmila Šimaiová-Divíšková: Výber z tvorby
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  (2015)   Miloš Kopták, Rai Escalé: Miroir noir (Paralelné svety / Parallel Universes)
  1965   Viera Bombová: Kresba, grafika, ilustrácia / Irena Tarasová: Maľba, kresba, grafika, ilustrácia
  1971   Piata výstava Clubu grafikov (Pocta Kellenbergerovi)
  1975   Július Barta, Alexander Szabó: Obrazy
  1977   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia (Prírastky Galerie hl. města Prahy)
  1978   Bernardína Lunterová, Libuša Čtveráková: Keramika
  1983   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia
  1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia)
  1988   Ľubomír Blecha: Sklo, Miloš Urbásek: Pastely
  1988   Výstava pätnástich (Mladí českí a moravskí výtvarníci)
  1989   Tamara Klimová, Alojz Klimo
  1990   Jubilanti '90
  1995   Rozpamätávanie 6 (Slovenské výtvarné umenie 1970-1974)
  1999   Rudolf Fila, Arnulf Rainer: Pocta Messerschmidtovi
  2002   Gloria et miseria (Pohľady na spoločnosť 16. a 17. storočia v grafike zo zbierok Galérie mesta Bratislavy / Views of 16th and 17th Century Society Prints from the Collection of the City Gallery of Bratislava)
  2002   Christmas (Výročná cena Združenia A-R)
  2006   Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907-1945 / Treasures from Czech and Slovak modern painting 1907-1945
  2007   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak Graphics of the 20th Century
  2007   Z mesta von / Out of the City (Umenie v prírode / Land Art)
  2008   Umenie zblízka 02 (Celoslovenský vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy)
  2009   Štvorvýstava (Jan Steklík, Otis Laubert, Monogramista T.D., Igor Kalný)
  2010   Slovenská moderna očami zberateľov
  2011   Mapy: Umelecká katografia v strede Európy / Maps: Art Cartography in the Centre of Europe 1960–2011
  2012   50 rokov Galérie mesta Bratislavy (1961 - 2011)
  2013   Zostane to v rodine / It will remain in the family (Vstupy dětí do tvorby rodičov-umelcov (a naopak) / Children's interventions in works of their parents-artists (and vice versa))
  2018   Skupina 4: 1958–1966
kniha
  published   title (subtitle)
  2009   Po stopách umenia
  2011   Nataša Floreanová
  2012   Koloman Sokol (100 nepublikovaných diel / Unpublished Works)
  2013   František Reichentál: Obrazy a kresby / Paintings and Drawings 1913–1948
  2013   Ján Zoričák (Srdcové záležitosti / Heartfelt Issues / Coups de coeur 2003–2013)
  2013   V znamení kruhu
  2015   Mira Haberernová Trančíková
  2017   Anton Jasusch: Pútnici nebes
  2017   Rudolf Krivoš
  2021   Kde sú ženy? / Where Are Women?
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1967   Anton Čutek: Plastiky
  1970   Karol Baron: Obrazy, kresby
  1973   Emil Filla: Výber z diela
  1973   Neznáme obrazy M. A. Bazovského
  1976   Emilio Greco: Grafika
  1976   Michal Jakabčic: Obrazy
  1978   Julián Filo: Obrazy 1972 - 77
  1983   Jozef Bubák: Obrazy a kresby
  1985   Albín Brunovský (národní umělec)
  1986   akad.mal. Kveta Gandlová: Malá jubilejná
  1986   Čestmír Pechr: Divadelní a spoločenský plagát 1956 - 1986
  1986   Ever Púček: Z maliarskej tvorby
  1986   Ilustrácie Jozefa Cesnaka (pri príležitosti autorova jubilea)
  1986   Ján Želibský: Výber z tvorby
  1986   Július Szabó: Svedectvá
  1986   Karol Kállay: Fotografie (jubilejná výstava)
  1986   Karol L. Zachar: Ako som ich videl - Slovenskí divadelníci v kresbách
  1986   Viera Žilinčanová: Obrazy 1980 - 1985
  1987   Dušan Kuzma: Výber z tvorby
  1987   Ester Martinčeková - Šimerová: Súborné dielo
  1987   Ján Želibský: Malá jubilejná
  1987   Mikuláš Galanda: Súborné dielo
  1987   Ondrej Zimka: Správa z krajiny Oz
  1987   Róbert Brun: Monológy & rozhovory
  1987   Róbert Jančovič: Úvahy o svete a inom
  1987   Štefan Rabina: Tapisérie
  1987   Vladimír Gažovič: Kolotoče života
  1988   Igor Kalný: Výber z tvorby I, Výber z tvorby II, ...Igorovi Kalnému
  1988   Ján Jánoška: Grafika
  1988   Jozef Bendík: Výber z celoživotného diela
  1988   Mária Želibská-Vanči: Ilustrácie a grafická tvorba
  1988   Nikolaj Feďkovič: Obrazy s príbehmi
  1988   Štefan Makara: Poézia rodného kraja
  1988   Vladimír Kompánek
  1988   Zdeněk Kovář: Socha a dizajn
  1989   Bernardína Lunterová: Dekoratívna a úžitková keramika
  1989   Jaroslav Šerých: Obrazy a ilustrácie
  1989   Juraj Meliš: Ekologická výzva
  1989   Naďa Rappensbergerová: Grafika
  1989   Pavol Michalides: Liptovská krajina
  1989   Štefan Gerstner: Krajiny
  1989   Vladimír Preclík: Sochárske dielo
  1990   Jozef Jankovič: 1960 - 1990
  1991   Jozef Berger (1901–1962): Obrazy a kresby
  1991   Martin Guderna
  1991   Zdena Fibichová: Sochy, kresby
  1992   Jano Ťapák: Sochy
  1993   Jan Saudek: Život, láska, smrť a podobné iné maličkosti
  1994   Daniel Brunovský: Maľba
  1994   Henri Cartier- Bresson: Rétrospective
  1994   Ján Zoričák: Cesty kvetov
  1994   Stanislav Balko: Obrazy
  1995   Ivan Pavle
  1995   Jan Rajlich jr.: Grafika
  1995   Nikolaj Feďkovič: Labyrint sveta a raj srdca
  1995   Rudolf Sikora: Pozorovateľ (Malá retrospektiva fotografickej tvorby 1970/1995)
  1996   Agneša Sigetová: Ecce Homo
  1996   Eva Hrabovská-Ploczeková: Fragmenty
  1996   Lyonel Feininger (akvarely, kresby, grafiky)
  1996   Viktor Hulík: Hommage á colštok
  1997   Albert Marenčin: Koláže 1942 - 1996
  1997   Alfred Kubin 1877 - 1959: Z napolo zabudnutej zeme
  1997   Sochár Ján Fadrusz a Bratislava
  1998   Andrea Dobošová: Reštaurátorská tvorba
  1998   Bohdan Hostiňák: Príbehy
  1998   Ilona Németh: Dýchajúca podlaha
  1998   Jozef Danglár Gertli: Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov / a iné obrázky
  1998   Tibor Borský: Obrázky Bratislavy
  1999   Eduard Ovčáček: Serigrafie 1969 - 1999
  1999   Eva Fišerová: Vízia
  1999   Jozef Srna (1930-1992)
  1999   Pavol Binder: Drotené objekty
  1999   Vladimír Kordoš: Interpretácie
  2000   Daniel Fischer: Svety za svetom / Worlds Behind World
  2000   Dorota Sadovská: Album de Paris
  2000   Ján Berger
  2000   Koloman Sokol (zo zbierok newyorských zberatel'ov)
  2001   František Kupka, Otto Gutfreund zo zbierok Jana Mládka a Medy Mládkovej
  2001   Karol Baron 1966-2000 ((II.poschodí Mirbachova paláca))
  2001   Mária Balážová: Nadowessioux
  2001   Martin Gerboc: Propaganda
  2001   Patrik Kovačovský
  2001   Štefan Prokop: Súborné dielo (tlačová beseda)
  2001   Štefan Prokop: Súborné dielo ((1941 - 1987))
  2002   Anton Čierny: Dom ( utajené miesto)
  2002   Dorota Sadovská: Osie hniezda (performance)
  2002   Dorota Sadovská: San Francisco - Bruxelles - Bratislava (Finalistka súťaže Cena Oskára Čepana 2001)
  2002   Ján Ťapák: Sochy
  2002   Man Ray: Fotografie
  2002   Marian Meško: Siesta
  2002   Milan Bočkay: Monochrómy
  2002   Renato Meneghetti: Transparencies: Bodies and other X - Rays
  2002   Svetozár Ilavský: Asociační experiment Sokol 100
  2002   Vlado Popovič: Civilizácia farebných papierov
  2003   Agneša Sigetová: Dvadsať rokov na šikmej ploche
  2003   Ernest Zmeták: 50 pohľadov na Bratislavu
  2003   Ivan Štěpán: Hmatové štúdio 1970/2003
  2003   Jan Trojan: Cestami ilustrácie
  2003   Ľubomír Ďurček
  2003   Teodor Tekel: Maliar Katolíckej moderny
  2004   Igor Grossmann: Okno domova
  2004   Ladislav Čarný: v.i.p. / Visual in process
  2004   Matej Krén: Pasáž
  2004   Matej Krén: Pasáž (slávnosť pri príležitosti darovanie diela)
  2004   Milan Paštéka: Kresby na bielom papieri
  2004   Sochár Ján Zoričák: Vesmírná posolstvá
  2004   Vanesa Hardi Wallet: Organic color / Organic space
  2004   Wols: Fotografie, akvarely, grafiky / Photographien, Aquarelle, Druckgrafik
  2005   Igor Kalný: Vstup do ticha
  2005   Ján Mančuška: Čas v sekvenciách
  2005   Josef Váchal 1884–1969
  2005   Miloš Boďa
  2006   Marián Mudroch: Skúsenosť (z) údivu
  2007   Alojz Stróbl (1856 - 1926)
  2007   Endre Nemes po 35 rokov opät na Slovensku
  2007   Ján Želibský
  2007   Juraj Meliš: Dies Irae
  2007   Ľubo Stacho: Slovensko - tajomná a spirituálna krajina
  2007   Sochár Robert Kühmayer a Bratislava
  2008   Alexander Eckerdt (1932 - 1992)
  2008   Dávid Ursiny
  2008   Ena Bán: Kozmické divadlo
  2008   György Jovánovics: Vlastné svetlo
  2008   Ivan Csudai: Nové obrazy
  2008   Jan Zrzavý: Maliar snov
  2008   Stano Filko: Filkova archa a oltáre súčasnosti
  2008   Umberto Mastroianni: Svetlo noci sa odkrýva v tvorivom ošiali (výber z tvorby (1931 - 1995))
  2009   Mark Brusse
  2009   Nataša Floreanová: More, zem a flóra
  2011   David LaChapelle: Lost and Found
  2011   František Studený (100.výročí narodenia)
  2011   Ladislav Guderna: Lietajúca ryba
  2011   Michal Kern: Stotožnenie
  2011   Rastislav Podoba
  2012   Joe Klamar: Pohyblivý svet
  2012   Jozef Srna: V novom svetle
  2012   Marek Kvetán: In - formátor
  2012   Peter Machajdík: Waters and Cages (vernisáž zvukového prostredia)
  2012   Robert Bielik
  2013   Jozef Bajus: Vzdialené volania / Long Distance Calls
  2013   Miroslav Cipár: Maľba / Painting
  2013   Petr Malina: City Times
  2013   Rudolf Uher: Sochy z rokov 1975 - 1986
  2014   Alfons Mucha: Cesta ku sláve
  2014   Alfons Mucha: Cesta ku sláve (vernisáž)
  2014   Karol Ondreička: 1944 - 2003 (vyber z tvorby)
  2014   Lucia Dovičáková: Mamama
  2014   Peter Ondreička: Milovanie - smrť - mal'ovanie
  2015   Attila Csáji: Cesta svetla / Fény út
  2015   Jana Farmanová: V znamení panny
  2015   Katarína Balúnová: Urban Habitats
  2015   Milan Paštéka: Maľba (Legenda slovenského maliarstva)
  2015   Mira Haberernová-Trančíková
  2016   Ján Berger: Kontinuum - obrazy po roku 2000
  2016   Rudolf Fila: Oslava maľby
  2017   Karol Baron: Obrazy, kresby 1964-1969
  nedat. (1994)   Juraj Meliš: Bilancia
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1967   Club grafikov (Prvá výstava)
  1971   Club grafikov: Pocta Kellenbergerovi
  1976   Belgický umělecký šperk
  1997   Česká groteska
  2001   Bratislavská maliarska rodina Majschovcov
  2001   Nové spojenie / New Connection
  2002   Christmas (Výstava držiteľov výročnej ceny Združenia A-R)
  2004   Vincent Hložník: Obrazy 1941-1949, Nardo di Cione: Bojnický oltár 1340-1360
  2006   Klenoty moderného maliarstva
  2007   The Pope Smoked Dope / Pápež fajčil trávu
  2007   Zberateľská vášeň - Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970
  2009   Štvorvýstava
  2011   Mapy / Maps I, II (1960 - 2011) (Umelecká kartografia v strede Európy / Art Cartography in the Centre of Europe 1960 - 2011)
  2013   Zora a Štěpán Pala: Synergia
  2016   Osamelí
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  1993   Pálffyho palár, Galéria aktualít (Matilda Čechová: Malá jubilejná)
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle)
  2022   Erna monumentálna / Erna Monumental (Erna Masarovičová a jej sochárska tvorba / Erna Masarovičová and her sculptures)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2001   Bratislavská maliarska rodina Majschovcov
  2003   Neznáme barokové obrazy zo zbierok Galérie mesta Bratislavy (časť druhá)
  2019   Rozlomená doba 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe)
  2019   Years of Disarray 1908-1928 (Avant-gardes in Central Europe)
  2022   Svety Jindřicha Chalupeckého / The Worlds of Jindřich Chalupecký
  2023   Oslobodený priestor: starostlivosť – architektúra – feminizmus / Liberated Space: Care – Architecture – Feminism
  2024   Katarína Hrušková, Lucia Tkáčová: Hlt kože / Sipping Skin
  nedat.   BIATEC: Keltská mincovňa / Celtic Mint
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle)
  1986   Elvíra Antalová: Obrazy
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1983   Dušan Kállay: Obrazy, grafiky, ilustrácie
  1987   Eugénia Lehotská: Portréty a krajiny
  1995   Stanislav Bubán
  2004   Albín Brunovský: Retrospektíva
  2020   Dorota Sadovská: Common Nonsense
PF
  published   title (subtitle)
  2000   Pokojné prežitie vianočných sviatkov...
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  2009   Andrey Euringer-Bátorová: Akčné umenie na Slovensku v 60-tych rokoch 20. storočia, Akcie Alexa Mlynárčika
  neuveden   Koloman Sokol: 100 nepublikovaných diel / Unpublished Works
průvodce
  published   title (subtitle)
  2008   Detský sprievodca svetom Jana Zrzavého
  2019   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe / Avant-gardes in Central Europe)
text
  published   title (subtitle)
  1968   Pozvanie na výstavu akad. soch. J. Jankoviča

Galéria mesta Bratislavy

institution, city, address
Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava), Františkánske nám. 11
Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava), Panská 261/19

Galéria mesta Bratislavy

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2012   50 rokov Galérie mesta Bratislavy (1961 - 2011)
  nedatováno   Rozlomená doba / Years of Disarray (Mezi úzkostí a slastí: Zrod soudobého Středoevropana 1908-1928 / Between Anxiety and Delight: The Birth of the Modern Central European Citizen 1908-1928)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2022   Múzeum prízrakov
PF
  published   title (subtitle)
  2000   Pokojné prežitie vianočných sviatkov...
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Albrecht Dürer: Bmŕtonychostanie, 1510 (Faksimile podľa drevorytu)

Galéria mesta Bratislavy

person born note
Čarná Daniela 1977 2002 - ????
Ďurdiaková Eva 1944 ???? - ????
Gregor Richard 1974 2001 - 2005, šéfkurátor
Hurajová Františka 2. 12. 1932 ???? - ????
Jančár Ivan 4. 9. 1959 ???? - ????, ředitel
Kahounová Denisa 3. 4. 1934 1958 - 1961
Kišová Katarína 9. 12. 1954 ???? - ????
Kriška Fedor 1. 6. 1935 1963 - 2000, odborný pracovník
Medvecký Ľudovít 1930 ???? - ????, ředitel
Staudt Michal 18. 4. 1907 1960 - 1964, restaurátor
Sternmüller Ladislav   ???? - ????, fotograf

Galéria mesta Bratislavy

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1971   Bratislavský november
  1988   Muzea a obrazárny u nás

Galéria mesta Bratislavy

person born
Bachorík Oto 26. 3. 1959
Baláž Blažej 29. 10. 1958
Berger Ján 5. 3. 1944
Bubán Stanislav 5. 5. 1961
Černý Stanislav 10. 5. 1956
Djuračka Anton 22. 2. 1904
Dobeš Milan 29. 7. 1929
Hrčka Milan 24. 4. 1947
Jíra Josef 11. 10. 1929
Junek Dušan 26. 2. 1943
Kasparides Eduard 18. 3. 1858
Kolčáková Vavrdová Běla 27. 9. 1937
Kolenčík Vojtech 17. 7. 1955
Kolenčíková Klimová Tamara 24. 6. 1955
Kollár Jozef 8. 3. 1899
Kraicová Viera 5. 7. 1920
Kraščenič Alexej 11. 4. 1953
Lackovič Jozef 25. 3. 1921
Laluha Milan 11. 11. 1930
Lauko Juraj 28. 1. 1894
Lehotský Eugen 3. 8. 1909
Liesler Josef 19. 9. 1912
Lugs Theodor 7. 9. 1919
Lugsová Eugénia 1. 10. 1923
Mack Ludvík 13. 5. 1876
Makovíny Koloman 9. 11. 1904
Mallý Gustáv 21. 5. 1879
Medvecká Mária 11. 10. 1914
Moško Rudolf 22. 9. 1926
Motoška Frico 30. 11. 1891
Mudroch Marián 25. 6. 1945
Němec Bohumil 15. 1. 1912
Němeček Jan 8. 12. 1892
Nováková Smítková Zdenka 20. 11. 1939
Ondreička Karol 23. 4. 1944
Ondreička Karol 23. 2. 1898
Ovčáček Eduard 5. 3. 1933
Ploczek Eva 13. 2. 1965
Polkoráb Štefan 2. 9. 1896
Popovič Vladimír 27. 11. 1939
Pospíšil Jozef 27. 4. 1897
Prokop Štefan 25. 9. 1941
Příhoda Jiří 26. 4. 1966
Púček Ever 21. 12. 1931
Rabina Štefan 20. 10. 1939
Račko Arpád 17. 7. 1930
Radena Lubomír 20. 6. 1943
Rákosi (Rákossi) Ernest 16. 5. 1881
Rappensbergerová Jankovičová Naďa 24. 1. 1936
Rašla Milan 21. 11. 1946
Reichentál František 6. 5. 1895
Remeň Vojtech 7. 3. 1928
Riabič Ivan 3. 4. 1952
Rodionov Nikolaj 24. 11. 1896
Roller Peter 7. 7. 1948
Romaňák Peter 17. 8. 1932
Romaňáková Kopecká Dagmar 7. 1. 1930
Rónai Peter 6. 7. 1953
Ronaiová Filová Veronika 21. 5. 1951
Rosůlková Kubiková Dagmar 21. 3. 1909
Rudavská Mária 10. 10. 1941
Rudavská Zuzana 14. 10. 1962
Rudavský Andrej 29. 11. 1933
Rumanský Igor 13. 3. 1946
Rusková Bellušová Zuzana 6. 7. 1932
Rusňák Juraj 30. 1. 1938
Sadovská Dorota 5. 2. 1973
Sainer Ilja 15. 10. 1947
Sásiková Yveta 2. 7. 1960
Sedlák Emil 5. 4. 1938
Semian Ervín 24. 1. 1921
Srna Jozef 4. 3. 1979
Szabó Alexander 19. 12. 1921
Tillner Michal 25. 5. 1895
Turčan Ladislav 31. 10. 1946
Tvrdoň Martin 12. 3. 1914
Urbásek Miloš 28. 7. 1932
Varinská Edita 10. 4. 1943
Venkov Emil 22. 8. 1937
Vestenický Vladimír 14. 12. 1919
Votavová Buková Blanka 5. 4. 1933

Galéria mesta Bratislavy

dílo
published   author, title (subtitle)
1967   Baláž Jozef, Venované Hemingwayovi
1971   Baláž Jozef, Človek milión. Poctra Ľ. Kellenbergerovi
obraz
published   author, title (subtitle)
kolem 1940   Majerník Cyprian, Don Quijote a Sanco Panza