Andrej Rudavský

* 29. 11. 1933, Posada Górna, Rymanów (Powiat Krośnieński), Polsko (Poland)
11. 4. 2016, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
ceramicist , sculptor, painter

 

nationality: Slovak
sex: male

Andrej Rudavský
Žena v šatke
1961
malba
papír, tempera
27,4 x 21 cm
Andrej Rudavský
Kaplnka III.
1971
kresba
papír, tužka
585 x 287
Andrej Rudavský
Kaplnka II.
1971
kresba
papír, tužka
590 x 290
Andrej Rudavský
Kaplnka IV.
1969
kresba
fix, papír
600 x 370
Andrej Rudavský
Kaplnka V.
1969
kresba
papír, pero
590 x 320
Andrej Rudavský
Samovrah
1961
perokresba
papír
290 x 210

word:
Andrej Rudavský je vnímaný predovšetkým ako sochár a člen Skupiny Mikuláša Galandu a zároveň ako jeden z najvýznamnejších slovenských sochárov druhej polovice 20. storočia. Počas celej svojej tvorby však aj maľoval, najmä expresívne a dynamicky ladené hlavy a figúry, v rozličnej miere abstrahované. V ranej tvorbe Andrej Rudavský realizoval viacero asambláží, využíval rôzne odpadové materiály, ktoré organicky začleňoval do svojich sôch. Postupne – a stále výraznejšie – inklinoval k archetypálnym plastikám, často využívajúc tradičné tvaroslovie slovenskej ľudovej architektúry (napr. kaplnky). V niektorých prípadoch sú jeho umelecké diela zároveň sochárskymi, často monumentálnymi, architektúrami. Obľúbenými témami Andreja Rudavského sú kaplnky, pastieri, pútnici, bojovníci, ale aj všeobecnejšie témy (Vrstvy času) a archaické, pohanské a kresťanské inšpirácie (Stoly plodnosti, Obety atď.), často v metaforickom či symbolickom sochárskom vyjadrení. Vo figurálnej tvorbe sa Andrej Rudavský sústreďoval najmä na hlavu v rôznych polohách. Sú často redukované len na základný tvar, miestami s geometrizujúcimi partiami. Andrej Rudavský okrem bronzu využíva aj ďalšie tradičné materiály – kov, kameň, v menšej miere drevo a šindeľ.
artcapital.sk, 2014/02/02

notes:
člen Skupiny Mikuláše Galandy