Slovenské národné múzeum

city: Bratislava (Bratislava)
address: Vajanského nábrežie 2