Milan Togner

* 29. 9. 1938, Zlín (Zlín), Česká republika (Czech Republic)
28. 11. 2011, Olomouc (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
art historian, pedagogue, curator, photographer, conservationist

 

signature: MT, mt
nationality: Czech
sex: male

word:
Prof. PhDr. Milan Togner
Historik umění se zaměřením na barokní kresbu a malbu. Profesor na Katedře dějin umění, FF UPOL.
scénárista 4 krátkých televizních filmů pro Slovenskou televizi
1988 cena Ministerstva kultury SR
1989 cena nakladatelství Tatran Bratislava
Profesor Milan Togner se stal obnovitelem a prvním novým vedoucím Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci po roce 1989 (a samostatné od r. 1992). Narodil se 29. září 1938 ve Zlíně za dramatických okolností na útěku rodičů ze Sudet. Absolvent dějin umění z roku 1967 na brněnské Filozofické fakultě u Václava Richtera a Alberta Kutala s následným doktorátem z roku 1969 nastoupil ještě za studií v roce 1966 do Uměleckohistorického muzea v Kroměříži a připravil tam řadu výstav starého umění. Již v roce 1970 odtamtud musel odejít v důsledku okupace Československa komunistickými armádami a následkem prověrek a normalizace. Až roku 1977 mohl zásluhou slovenských kolegů znovu začít pracovat v oboru, který miloval. Jeho působištěm se postupně na Slovensku staly Slovenské národné múzeum s pracovištěm na hradě Červený Kameň a pak bratislavské Štátne reštaurátorske ateliéry s působištěm od Bratislavy po Levoču, kde se intenzívně zapojil do výzkumu neznámého středověkého nástěnného malířství v často odlehlých venkovských kostelících. Produktem jeho výzkumů se staly četné publikace, zejména Stredoveká nástenná maľba na Slovensku (1988) a Stredoveká nástenná maľba v Gemeri (1989) a paralelně také Historický nábytok (1982, česky 1993, 1995, 1996). Mezitím přibývaly jeho práce o umění na střední Moravě, např. článek Objev pozdně gotických nástěnných maleb v Olomouci v časopise Umění, podíl na monografii Olomouc (s I. Hlobilem a P. Michnou) a katalog a olomoucká výstava Středoevropské malířství 17. a 18. století, jíž začala jeho doživotní spolupráce s nynějším Muzeem umění Olomouc. S ním pak připravil řadu výstav, především od roku 1990, kdy začíná pedagogicky působit na FF UP a přesouvá své odborné aktivity do Olomouce. Představil postupně výstavy Italská kresba 16. století ze sbírek Arcibiskupství olomouckého (1992), Paolo Pagani – kresby /drawings (1997), Agostino Ciampelli, 16561630, Kresby (2000) a Olomoucká obrazárna I – Italské malířství 14.18. stol. z olomouckých sbírek (s L. Danielem, O. Pujmanovou a M. Soukupem), byl spoluautorem jím editovaného katalogu expozice Kroměřížská obrazárna (1998, angl. 1999), autorsky řídil katalog výstavy Olomoucká obrazárna III – Středoevropské malířství 16.–18. stol. (2008) a koncipoval ideu výstavy Olomoucké baroko (20102011). Profesor Milan Togner se podílel na četných dalších projektech Muzea umění Olomouc, Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně a dalších institucí, působil v četných vědeckých, akvizičních a redakčních radách a grémiích (UP, FF UP, ICOMOS, NG, MUO, MKČR, GAČR, NPÚ aj.), obdržel medaile a ocenění u nás i v zahraničí a navázal spolupráci s řadou zahraničních kolegů. V závěru života napsal kromě jiných knihu Malířství 17. století na Moravě. Vychoval generace historiček a historiků umění, vedl doktorské studenty, účastnil se habilitací a profesur a doslova do posledního dne svého života se podílel na životě své katedry, fakulty a univerzity.

notes:
prof., PhDr.; specializace na staré italské umění, teorii restaurování a historiografii dějin umění