Národní památkový ústav

city: Praha
address: _
state: Česká republika (Czech Republic)

Národní památkový ústav

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2003   Katalog odcizených a nezvěstných uměleckých děl (VI)
  2013   Francouzské umění (Dědictví šlechty)
  2014   Hrady a zámky objevované a opěvované (Průvodce výstavou)
kniha
  published   title (subtitle)
  2003   Moderní památková péče
  2009   Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO
  2010   Slavné vily Čech, Moravy a Slezska
  2010   Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (1878-1939)
  2011   Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací
  2011   Památková ochrana a regenerace historických měst v České republice 1945–2010
  2012   Portréty italských pamětihodností v kresbách a historických fotografiích z liechtensteinských sbírek / Portraits of Italian Monuments on drawings and historic photographs from Liechtenstein collections
  2014   Nizozemská žánrová malba / Dutch genre painting
  2016   Leopold & Paul Kupelwieser (Umění, průmysl, architektura)
  2017   Sbírka německé kresby 19. století na Sychrově ze svozu z hájovny v Javorníku u Rudníku
  2018   Herzan (Stavitelský rod z Třebíče)
  2018   Světové dědictví a Česká republika / World Heritage and the Czech Republic
  2019   Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století / The Spanish and German Halls at Prague Castle in the 19th Century
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2010   Ještěd (Evidence hodnot poválečné architektury / An Inventory of the Qualities of Post-War Architecture)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2017   Pod kůží Marsya / Under Marsyas' Skin (Restaurátor a malíř František Sysel (1927-2013) / Restorer and Painter František Sysel (1927-2013))
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2017   Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty
  2018   Architektura ve službách první republiky
periodikum
  published   title (subtitle)
  2005   Zprávy památkové péče (5)
  2010   Zprávy památkové péče (6)
  2011   Zprávy památkové péče (4)
  2011   Zprávy památkové péče (3)
  2011   Zprávy památkové péče (2)
  2011   Zprávy památkové péče (6)
  2012   Zprávy památkové péče (5)
  2013   Zprávy památkové péče (5)
  2013   Zprávy památkové péče (6)
  2014   Zprávy památkové péče (5)
  2014   Zprávy památkové péče (4)
  2014   Zprávy památkové péče (1)
  2015   Zprávy památkové péče (1)
  2015   Zprávy památkové péče (2)
průvodce
  published   title (subtitle)
  2013   Průvodce po památkách ve správě Národního památkového ústavu

Národní památkový ústav

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2013   Restrukturalizace NPÚ

Národní památkový ústav

person born note
Bašta Petr 21. 7. 1966 ???? - ????
Čižinská Helena 13. 4. 1942 ???? - ????, referentka evidence movitých kulturních památek v oddlěení dokumentace
Hájek Tomáš 6. 1. 1964 2006 - ????, ředitel
Janák Petr 1971 ???? - ????
Rišlink Vladimír 30. 5. 1974 ???? - ????
Řičánková Alena   ???? - ????
Vytopilová Olga 22. 5. 1973 1996 - ????
Weidlich Evžen 10. 1. 1916 ???? - ????, restaurátor obrazů a nástěnných maleb
Weiss Petr 16. 4. 1980 ???? - ????
Zachař Michael 9. 6. 1965 1993 - ????, nyní ředitel územního odborného pracoviště