Vladimír Rišlink

* 30. 5. 1974, Kolín (Kolín), Česká republika (Czech Republic)
art historian, conservationist, muzejní pracovník

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Konzultant v oblasti revitalizace a využití kulturního dědictví. Vystudoval obor dějiny umění a historie na Masarykově univerzitě v Brně. Má devítiletou praxi v oblasti muzejnictví, od roku 2001 působí jako soudní znalec v oboru výtvarné umění, školství a kultura, zároveň je odborným pracovníkem Národního památkového ústavu v Praze. V letech 2003 – 2005 byl vedoucím projektu „Revitalizace kolínského zámku pro účely kulturního a komunitního centra“. Leden 2003 až duben 2005, absolvoval vzdělávací program„Řízení projektů připravovaných pro financování z prostředků EU“ v rámci programu Neziskové organizace na cestě do Evropské unie Trustu for Central and Eastern Europe, pořádaného nadací Open Society Fund. V roce 2004 absolvoval semináře Public Relations, Analýza plánování neziskové organizace, pořádaných Informačním centrem neziskových organizací. Specializuje se na problematiku záchrany a dalšího využití nemovitých a movitých kulturních památek a na projekty obnovy lokálních historických tradic za účelem podpory místních komunit a rozvoje cestovního ruchu.

notes:
Mgr