Šternberský palác

city: Praha
address: Hradčanské nám. 15
zip code: 119 04
state: Česká republika (Czech Republic)

notes:
Barokní palác postavený v letech 1697-1707 pro hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka.

Šternberský palác

Sbírka starého evropského umění navazuje na starší sběratelskou tradici, která vede hluboko do minulosti. Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění, která byla v letech 1811–1871 umístěna ve Šternberském paláci, byla přímou předchůdkyní dnešní Národní galerie. Tady také po druhé světové válce našla své trvalé místo již jako Sbírka starého umění Národní galerie.
Sbírka starého evropského umění představuje kolekci italského umění 14. a 15. století, kterou reprezentují ucelené soubory florentského, sienského, benátského a severoitalského malířství. Na ně navazuje oddíl nizozemského malířství 15. a 16. století, oddíl německého malířství 15. až 17. století s díly L. Cranacha, H. Holbeina st. a nejpřitažlivějším exponátem je bezpochyby Růžencová slavnost A. Dürera. Tvorbu umělců vrcholné renesance představují díla J. Tintoretta, A. Bronzina, El Greka (Poprsí Krista je jediné dílo tohoto umělce na našem území). Malíře benátské školy zastupují G. B. Tiepolo a další. Flámské a holandské obrazy 17. století patří k nejpočetnějším souborům sbírky a jsou mezi nimi díla P. P. Rubense, A. van Dycka, Rembrandta, F. Halse a dalších. Je zde také zastoupena tvorba tzv. malých mistrů flámského a holandského malířství, kteří rozšířili tematický rejstřík o krajinomalbu, zátiší a moralizující společenský žánr. Expozice také zahrnuje pozdně byzantské, krétsko-benátské a ruské ikony.

Šternberský palác

 

Šternberský palác

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1968/02   Mistr Theodorik z Karlštejna, Šternberský palác, Praha

Šternberský palác

date of exhibition   exhibition title
1947/11 - 1947/12   Kresby Františka Bílka
1949/05 - 1949/07   Výstava nákupů z let 1945 - 1949
1949/10/18 - 1949/12/18   Nejstarší umění
1950/11/23 - 1951/12   Čeští mistři 19. století (nové zisky)
1952/11/21 - 1952/12/31   Dílo Leonarda da Vinci: V reprodukcích (k 500. výročí jeho narození)
1953 /01- 1953/04/30   Ruské umění
1953/09 - 1954/02   Čeští klasikové 19. století
1954/05/20 - 1954/06   Francouzské výtvarné umění 19. a 20. století
1959/12 - 1960/01   Německé umění 20. století ze sbírek Národní galerie
1960/11/16 - 1961/01/15   Vincenc Beneš: Akvarely
1964   České gotické umění
1965/01   Obraz Andrea del Sarto Madona s děckem
1965/05/21 - 1965/10/05   Obraz Jana van Eycka Podobizna malířovy ženy Margarety
1965/06/10 - 1965/08/15   Francouzské malířství od Delacroixe k Picassovi
1965/10/24 - 1966/01/16   Generace 1909
1966/03   Neznámý Josef Čapek
1966/06   Henry Moore
1966/09/13 - 1966/10/09   Vincent van Gogh: Výstava reprodukcí
1967/12/15 - 1968/01/31   František Xaver Šalda a výtvarné umění
1968/02   Mistr Theodorik z Karlštejna
1968/03/12 - 1968/04/04   Devět desek karlštejnského cyklu Mistra Theodorika z Expo 67 v Montrealu
1969/04/09   Tisková konference: Paul Klee
1969/04/11 - 1969/05/25   Paul Klee: Obrazy, kresby, akvarely
1969/12/18 - 1970/02/28   Henri Matisse: Ze sbírek sovětských muzeí
1970/05 - 1970/07   Poklady Kypru
1971   Bohuslav Slánský: Výstava restaurátorských prací 1930-1970
1971/06/11 - 1971/08/08   Od Corota k Bonnardovi: Francouzské malířství 19. a 20. stol. ze sbírek Národního muzea v Bělehradě
1971/11/17 - 1972/01/16   Bohuslav Slánský: Restaurátorské práce
1972/01/21 - 1972/04/16   Ruský lubok. Lidové obrázky XVII. a XVIII. století ( Ze sbírek Státního muzea A. S. Puškina v Moskvě a dalších sovětských institucí)
1972/10/17 - 1972/11/26   Od Poussina k Picassovi (Mistrovská díla Muzea A. S. Puškina v Moskvě)
1973/07/10 - 1973/08/12   Umění staré Mezopotámie
1976/05 -   Sbírka evropského umění
1976/10/19 - 1976/12/12   Umění Skytů
1977/09/14 - 1978/02/26   Impresionismus. Francouzské a německé malířství ze sbírek Galerie nových mistrů Státních uměleckých sbírek v Drážďanech
1977/11/29 - 1978/02/26   Pocta Rubensovi
1978/04/11 - 1978/05/28   Umění Thráků: Z pokladů bulharských muzeí
1979/07/20 - 1979/12/31   Francouzské umění z doby fauvismu a kubismu ze sbírek Národního muzea moderního umění - Centre Georges Pompidou v Paříži
1980/04/17 -1980/06/15   Prerafaelisté a umělci jejich okruhu
1980/08/14 - 1980/10/12   Rakouské malířství a sochařství 1918-1938
1981/11/24 - 1982/01/03   Akvarely z pěti století z uměleckých sbírek ve Výmaru
1982/05/25 - 1982/07/25   Edvard Munch a české umění: Obrazy a grafika ze sbírek Muzea E. Muncha v Oslo
1982/09/14 - 1982/12/19   Rakouské barokní umění
1983/05 - 1983/07   Grigorij Musatov 1889-1941
1983/11/25 - 1984/01/08   Mistrovská díla pěti století ze sbírky Armanda Hammera
1984/01/25 - 1984/04/21   Národní galerie v Praze v roce 1983. Z nových zisků, I. díl
1984/04/17 - 1984/05/20   Národní galerie v Praze v roce 1983. Z nových zisků, II. díl - zahraniční umění 20. století
1984/05 - 1984/06   Polské malířství přelomu 19. a 20 století ze sbírek polských muzeí
1984/12/06 - 1985/03/10   Hudba a výtvarné umění. Musica picta. Hudba v evropském a českém malířství 15.-18. století
1985/09/17 - 1985/10/20   Zlatý věk neapolského malířství 17. a 18. století
1985/09/19 - 1986/05/04   Devět obrazů mistrů evropského malířství XIX. a XX. století ze sbírek Muzea moderního umění v New Yorku
1987/01/20 - 1987/04/26   Italské gotické a renesanční obrazy v československých sbírkách
1988/11/01 - 1989/01/01   Poklady moderního umění ze sbírek Guggenheimovy nadace
1989/01/11 - 1989/02/19   Činnost Národní galerie v Praze v r. 1988 (dokumentační výstava)
1989/01/12 - 1989/03/19   Mistrovská díla ze sbírek Národní galerie v Praze
1989/02/07 - 1989/04/23   Německé malířství 17. století z československých sbírek
1989/02/24 - 1989/03/26   Henry Moore: Lepty a litografie z let 1949-1984
1989/04/05 - 1989/05/01   Maďarské výtvarné umění XX. století (1896-1945). Výběr ze sbírek Maďarské národní galerie v Budapešti
1989/07/04 - 1989/09/10   Francouzské umění XIX. a XX. století ve sbírkách Národní galerie v Praze (K 200. výročí Velké francouzské revoluce)
1992/04/02 - 1992/07/19   Pozdní gotika - Z pokladů litoměřické diecéze I
1992/08/19 - 1992/11/04   Guido Reni: Reniana
1994/04/12 - 1994/05/29   Hieronymus Bosch: Dvanáctiletý Ježíš v chrámu. Originál? Replika? Kopie?
1994/07/11   Francouzské umění 19. a 20. století ve sbírkách NG v Praze
1994/10/12 - 1994/12/04   Per Kirkeby: Obrazy a sochy / Paintings and sculptures
1995/11/30 - 1996/11   Pocta dr. Josefu Hoserovi - Ke 150. výročí daru jeho sbírky
1996/01/30 - 1996/05/16   Hory a řeky bez konce: Krajina, zátiší a mikrosvět přírody v umění Asie i Evropy
1996/06/13 - 1996/07/28   Hieronymus Bosch - následovník: Dvanáctiletý Ježíš v chrámu
1996/06/27 - 1996/09/01   Opakované příběhy
1996/11/28 - 1997/03/07   Italské renesanční umění z českých sbírek
1997/03/21 - 1997/05/18   S ozvěnou starých mistrů: Pražská kabinetní malba 1690 - 1750
1997/10/10 - 1998/01/11   Mistrovská díla japonského porcelánu
1997/12/12 - 1998/05/03   Tobias Pock: Vlastní podobizna s rodinou
1998/10/15 - 1998/11/29   České reflexe - politický plakát Václava Ševčíka 1959 / 1994
1998/12/03 - 1999/05/30   Díla sezóny - Dirck van Delen: Vznešená společnost v palácovém interiéru
1999/01/27 - 1999/04/25   Jiří Sozanský: K pramenům inspirace / Toward the sources of inspiration
1999/05/26 - 1999/06/27   Krištof Kintera: Dívá se obraz / Painting is watching you
1999/09/10 - 2000/01/30   Hans Raphon: 500 let pašijového oltáře v Göttingenu
2000/04/20 - 2000/07/02   Siena v Praze - Dějiny, umění, společnost...
2003/05/29   Slavnostní předání obrazu Jezdci od Jana Preislera
2003/06/10   La Carovana dei fiori: Orchestra Sinfonica di Snaremo / Karavana květů: Symfonický orchestr ze Sanrema
2003/12/04 - 2004/01/01   Jan Kristofori: Pocta umělci
2004/02/26 - 2004/05/23   Pieter Lastman: Umělec, ktorý učil Rembrandta (Oběť Junoně)
2004/10/21 - 2005/04/25   Tiziano Vecellio zv. Tizian: Apollo a Marsyas
2004/12/14 - 2009/01/01   Rachel Ruysch: Lesní zákoutí s květinami - Dílo sezóny
2005/06/21 -   Francesco Solimena: Fathon prosí Apollóna o zapůjčení slunečního vozu
2006 - 2006/09/10   Hendrik Hondius st., Simon Wynouts Frisius: Portréty umělců
2008/10/14 - 2009/05/03   František Kupka: Lysistrata
2008/12/16 - 2009/02/22   Hans Rottenhammer (1564-1625): Žádaný - zapomenutý - znovuobjevený
2009/01/26 - 2009/03/15   Hans Rottenhammer
2009/04/14 - 2009/08/31   Jan van der Vucht: Pohled do chrámové architektury
2009/06/30 - 2009/10/04   Rubensova krajina v rytinách Schelte Adamse Bolswerta
2009/10/06 - 2010/01/10   Antoon van Dyck: Iconographie
2009/11/25 - 2015/12/31   Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově nad Kněžnou
2010/07/12 - 2010/10/10   Monumenta sepulcrorum
2010/10/12 - 2011/01/09   Antonín Birckhardt
2012/02/10 - 2012/05/27   Rembrandt & Co.: Příběhy umění ve století blahobytu
2012/10/12 - 2013/05/31   Mistrovská díla rakouské a německé malby 19. století
2013/05/24 - 2014/03/02   Jaroslav Čermák (1830–1878): Šimon Lomnický žebrá na pražském mostě
2014/03/28 - 2014/07/06   Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách
2016/06/23 - 2017/01/22   Cranach ze všech stran
2016/11/11 - 2017/03/26   Andrea del Sarto: Madona s dítětem
2017/10/12 -   Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty
2018/04/10 - 2018/09/09   Adriaen van Ostade: Tanec ve stodole
2018/04/26 - 2018/08/26   Hynek Martinec: Cesta na Island
2019/05/24 - 2019/09/15   Čechy-Sasko: Jak blízko, tak daleko
2020/12/03 -   Staří mistři II
2021/11/19 - 2022/05/01   Falza? Falza!
2022/11/08 - 2023/03/26   Sochy z hlíny: Terakoty italských mistrů 15.⁠–⁠18. století ze sbírek Národní galerie Praha
neuvedeno   Staré evropské umění
stálá expozice   Německá a rakouská malba 15. - 18. st.
stálá expozice - 2019/09/15   Evropské umění od antiky do závěru baroka

Šternberský palác

pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1969   Paul Klee: 1879 - 1940 (Z majetku Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen v Dusseldorfu)
  1971   Bohuslav Slánský: Restaurátorské práce (1930 - 1970)
  1994   Hieronymus Bosch: Dvanáctiletý Ježíš v chrámu. Originál? Replika? Kopie?
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2016   Andrea del Sarto: Madona s dítětem

Šternberský palác

institution, city, address
Národní galerie v Praze, Praha, _

Šternberský palác

institution, city, address
R Media s.r.o., Praha 8, Pernerova 47

Šternberský palác

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1965   Holandské krajinářství 17. století
  1998   Národní galerie v Praze
  published   title (subtitle)
  ????   Terborgh v novém rouše
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2019   Národní galerie Praha
seznam institucí
  published   title (subtitle)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky

Šternberský palác

person   born from - to, notes
Jandlová Sošková Martina   17. 11. 1975     ???? - ????

Šternberský palác

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1962   Výstava přírůstků holandského malířství XVII. století v Národní galerii