Zprávy památkové péče

subtitle: 5
imprint date: 2012
publisher: Národní památkový ústav
type of document: Periodical
year's volume: 72
number: 5
language: czech