Italská kresba 17. století / Italian Drawing of the 17th Century

subtitle: Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci / Collection of Antonín Martin Lublinský in the Research Library in Olomouc
author of the publication: Milan Togner
page: 0-0
imprint date: 2005
publisher: Muzeum umění Olomouc
type of document: Collective Catalogue
version: 1.
number of pages: 350
the number of reproductions: 352 b
ISBN: 80-85227-72-X
language: english
prints: 750
dimensions: 280 x 250

notes:
V katalogu je zpracována podstatná část původní sbírky olomouckého malíře a děkana augustiniánské kanonie v Olomouci Antonína Martina Lublinského (1636-1690) se zaměřením na kresby italské provenience (Florencie, Řím a Benátky) z rozmezí osmdesátých let 16. století a roku 1690. Zpracování formou vědeckého, kritického katalogu, zahrnujícího 250 listů italských kreseb, vychází s podporou Grantové agentury ČR. Česko-anglické vydání je doplněno reprodukcemi všech zmiňovaných prací. Katalog je současně doprovodnou publikací stejnojmenné výstavy, která však na rozdíl od katalogu prezentuje pouze reprezentativní výběr stovky listů italských kreseb.