Pietro Testa

* 1612, Lucca, Itálie (Italy)
3. 3. 1650, Řím (Roma), Itálie (Italy)
draghtsman, painter, graphic artist

 

nationality: Italian
sex: male

word:
Původem Toskánec z Luccy přichází do Říma v závěru dvacátých let seicenta a vstupuje do Domenichinovy dílny. Zakrátko, po Domenichinově odchodu do Neapole (1631), pokračuje ve školení u Pietra da Cortona, ovšem ani zde nezůstává dlouho a po neshodách se svým mistrem z dílny odchází. Zřejmě rozhodujícím pro jeho další orientaci a vývoj v římském prostředí bylo setkání a posléze přátelství se skupinou umělců a intelektuálů vyznávajících klasické ideály a obdiv k antice, sdružených okolo významného sběratele, mecenáše a znalce soudobého a starého umění Cassiana dal Pozzo (1588-1657). Pro významný Pozzův projekt, původně pětisvazkový soubor kreseb antických památek Museo Cartaceo, intenzivně kreslí v římských ruinách a podobně do podoby grafických listů zpracovává antické sochy ze sbírky dalšího sběratele Vincenza Giustinianiho. S výjimkou dvou kratších pracovních pobytů v rodné Lucce (1632 a 1637) je spjat především s římským prostředím a přátelství s Nicolasem Poussinem, Francoisem Du Quesnoyem, Gasparem Dughetem nebo Pierfranceskem Molou je výmluvné i pro jeho výtvarnou orientaci. Byl autorem nepříliš rozsáhlé řady obrazů s mytologickými, náboženskými a alegorickými náměty, několika fresek v Lucce a Římě a dnes prakticky zapomenutého, jen fragmentárně zachovaného teoretického spisu Tratto della pittura ideale (po roce 1637). Hloubavá, introvertní a hluboce melancholická povaha malíře, kterého Sandrart výstižně označil jako „ein scheuer Stoicus", zřejmě zapříčinila i přes nesporný úspěch, respekt a uznání současníků předčasné dobrovolné ukončení života skokem do Tibery v necelých devětatřiceti letech.

TOGNER, Milan. Italská kresba 17. století, Muzeum umění, Olomouc 2005

notes:
NK - 2019/07 ne

*1611?
*1617?
pokřtěn 18.6.1612