Luk & lyra: Ze sbírek Arcidiecézního muzea v Kroměříži

date of exhibition: 2008/11/06 - 2009/02/01
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
Trojlodí