Obrazárna I. Italské malířství 14. - 18. století z olomouckých sbírek

date of exhibition: 1995/12/01 - 2000/10/30
institution: Obrazárna
type of exhibition: kolektivní

notes:
Koncem 60. let došlo v Olomouci k činu natolik významnému, že jsme schopni docenit jej plně teprve nyní. Zejména z iniciativy Lubora Machytky, na základě dlouholetých týmových přípravných prací, byla roku 1967 zpřístupněna stálá expozice Mistrovských děl starého umění, soustředěná zejména k nejvýznamnější části olomouckých souborů italského malířství. Po několika stoletích odmlky tak byla navázána kontinuita s tím nejpodstatnějším, co se v olomoucké výtvarné kultuře od středověku odvíjelo.
Následující normalizační éra toto navazování vztahů k minulosti rázně a nadlouho přerušila. Doba „zapomnění” si totiž z dějin hodlala vybírat pouze to, co jí mohlo bezprostředně sloužit. A tak bude vždy patřit k nejtemnějším skvrnám zdejšího dvacetiletí po roce 1968, že byla záhy výstava uzavřena (v jejích prostorách pak byla umístěna část expozice budování socialismu), stejně jako skutečnost, že byli existenčně postiženi ti z olomouckých historiků, kteří se výzkumu starého umění po léta věnovali.
Po řadě let uměleckohistorických, restaurátorských, stavebních a instalačních příprav byla v roce 1994 jako první obnovena expozice italského umění. Tato expozice není pouhou mechanickou replikou oné třicet let staré výstavy. Je její modifikací podmíněnou řadou nových objevů, nových interpretací, zpřesnění a v několika případech i přírůstků. Je složena ze tří celků, z části arcibiskupské sbírky, jejíž počátky jsou spjaty s aktivitou biskupa Karla z Liechtenštejna v druhé polovině 17. století, z italské kolekce Muzea umění a z jedné významné soukromé sbírky. Muzeum umění tak poskytuje prostor k vystavení čtyřicetiosmi obrazů, tedy toho nejpodstatnějšího, co se v Olomouci z tohoto okruhu dochovalo. Průřez italským malířstvím 14.–18. století v rozpětí od Neapole po Benátky se – stejně jako v roce 1967 – stal překvapením pro laickou i odbornou veřejnost.
Expozice bude otevřena do 10. září letošního roku a v prosinci t. r. bude vystřídána expozicí nizozemského malířství 16.–18. století.
- pz -