Univerzita Palackého

type: vysoká škola
city: Olomouc (Olomouc)
address: Křížkovského 8
zip code: 771 47
state: Česká republika (Czech Republic)

web: www.upol.cz

Univerzita Palackého

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961/04/27 - 1961/06/11   Výstava žákovských prací Palackého univerzity - Filozofické fakulty, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1987/04/30 - 1987/05/31   Výtvarní umělci Univerzity Palackého k 40. výr. obnovení učení v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/02/15 - 1989/04/02   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo, k umělcovým 60. narozeninám, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1995/11/23 - 1995/11/26   Nové formy kresby, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Olomouc (Olomouc)
1996/08/26 - 1996/09/14   Mezinárodní sympozium barevné grafiky a velkoformátové kresby 1996, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Olomouc (Olomouc)
1996/09/12 - 1996/10/06   Universitas Olomucensis 1573 - 1946 - 1996, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006/11/27 - 2006/12/15   Svatopluk Klesnil: Pohled do hlebin študákovy duše, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
2010/10/12 - 2010/12/06   Lola Beer Ebner: První dáma izraelské módy, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
2016/02/03 - 2016/04/11   Jindřich Štreit: Občané, Galerie sociální fotografie, Olomouc (Olomouc)
2017/03/08 - 2017/03/26   Na tělo, Galerie G99, Brno (Brno-město)
2018/12/06 v 18 hodin   Jak studium olomoucké PřF pomohlo zachránit Prahu před velkou vodou v roce 2013, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)

Univerzita Palackého

date of exhibition   exhibition title
1957/12/19 - 1958/01/17   Ilja Repin
1958/02/22 - 1958/03/28   Čínské vystřihovánky
1958/05/08 - 1958/05/31   Umění XX. století
1958/10/15 - 1958/11/05   Periferie Jindřicha Lenharta
1958/11/06 - 1958/11/25   Ruské umění II.
2006/11/27 - 2006/12/15   Svatopluk Klesnil: Pohled do hlebin študákovy duše
2018/12/06 v 18 hodin   Jak studium olomoucké PřF pomohlo zachránit Prahu před velkou vodou v roce 2013

Univerzita Palackého

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2009   Josef Vinecký 1882 - 1949
kniha
  published   title (subtitle)
  1979   Komenského mapa Moravy z roku 1627
  2001   Jazyk, poezie a teorie nápodoby (příspěvek k dějinám britské a německé estetiky 18. století)
  2002   Obrysy muzeologie (Pro historiky umění)
  2004   Noc a sen a modro (Literatura německého romantismu)
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970
  2007   Josef Ludvík Fischer (Výbor z díla I.)
  2008   Barokní malířství v Olomouci
  2010   Josef Vydra (1884-1959) v kontextu umělecké a výtvarné pedagogické avantgardy 20. století (Historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci)
  2011   Grotta v české a moravské architektuře 17. a 18. století
  2011   Karlovy Vary: Architektura v letech 1780–1850
  2012   Kamenné skulptury v Podyjí 1480–1550
  2012   Neobyčejnost přirozenosti (Dům - krajina - lidé - Sluňákov 1992-2012)
  2012   Přesná renesance v české architektuře 19. století (Dobová diskuse o slohu)
  2021   Karel Kašpařík
  2021   Miloslav Stibor
  2021   Petr Zatloukal
  2022   František Viktor Mokrý 1892–1975 (Osobnost umělce, organizátora a pedagoga v kontextu evropské avantgardy 20. století)
  2022   Michal Kalhous
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1991   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Aesthetica (VII Výtvarná výchova 6)
  2015   Vzdělávací obsah v muzejní edukaci
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2006   Svatopluk Klesnil: Pohled do hlebin študákovy duše (fotografie)
  2016   Jindřich Štreit: Občané
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2000   Konkretistický arzenál
bakalářská práce
  published   title (subtitle)
  2012   Ilustrační dílo Heleny Zmatlíkové
  2012   Knižní obálky Zdenka Seydla
katalog nevýtvarný
  published   title (subtitle)
  2009   Academia film Olomouc (44. mezinárodní filmový festival populárně-vědeckých a doumentárních filmů)
parte
  published   title (subtitle)
  1990   Doc. Aljo Beran (akademický malíř)
periodikum
  published   title (subtitle)
  1964   FLP Revue (1)
  1964   FLP Revue (7-8)
  1964   FLP Revue (2)

Univerzita Palackého

kniha
  published   title (subtitle)
  2002   Obrysy muzeologie (Pro historiky umění)
  2004   Noc a sen a modro (Literatura německého romantismu)
  2012   Přesná renesance v české architektuře 19. století (Dobová diskuse o slohu)
  2015   Slovo a obraz: Karel Čapek a žánr cestopisu

Univerzita Palackého

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1996   Universitas Olomucensis (1573 - 1946 - 1996)

Univerzita Palackého

person   born from - to, notes
Bahounek Jiří   29. 8. 1947     1990 - ????, přednáší na Cyrilometodějské fakultě
Barbořík Metoděj   5. 7. 1920     ???? - ????, Lékařská fakulta, pedagog
Barnet Vladimír   15. 1. 1924     ???? - ????, Pedagogcká fakulta
Bečka Josef   10. 7. 1903     1958 - 1963, přednášky
Behm Jiří   9. 11. 1621     1652 - 1661, přednášl logiku, matematiku a metafyziku
Bělič Jaromír   24. 3. 1914     1946 - 1957, FF
Bělič Oldřich   9. 6. 1920     1946 - 1958, FF
Bělič Oldřich   9. 6. 1920     1947 - 1950, ex. lektor španěl.
Bělič Oldřich   9. 6. 1920     1950 - 1954, odb. asist. dějin literatury zemí španěl.
Bičík Vítězslav   26. 12. 1937     1963 - ????, vysokoškolský pedagog
Bláha Karel   29. 7. 1929     1967 - ????, externí docent
Cyprová Michaela         ???? - ????
Daniel Ladislav   6. 1. 1950     ???? - ????, profesor
Darmovzalová Tereza   7. 8. 1990     ???? - ????
Doležel Jaroslav   22. 7. 1954     ???? - ????, pedagog
Elbel Martin   16. 12. 1971     ???? - ????
Eschgfäller (Voda-Eschgfäller) Sabine   1976     ???? - ????
Fischer Josef   6. 11. 1894     1946 - 1956, profesor
Fischer Josef   6. 11. 1894     1968 - 1970, profesor
Gindely Antonín   3. 9. 1829     1853 - 1855, suplent histiorie
Hédl Radim   8. 8. 1976     ???? - ????, pedagog na Katedře botaniky
Hlobil Tomáš   23. 6. 1965     1993 - ????
Jařab Josef   26. 7. 1937     1989 - 1997, rektor
Just Jaroslav   14. 11. 1908     ???? - ????, děkan Pedagogické fakulty
Kalous Antonín   1977     ???? - ????, katedra středověkých dějin
Knittlová Dagmar   27. 1. 1929     ???? - ????, odborná asistentka na katedře romanistiky filosofické fakulty
Konečný Karel   24. 3. 1965     ???? - ????
Mačáková Jana   8. 6. 1943     ???? - ????, rektorka 2003
Mačáková Jana   8. 6. 1943     1994 - ????, děkanka lékařské fakulty
Mašláň Miroslav   6. 5. 1957     2009 - 2014, rektor
Matoušek Miloslav   29. 8. 1900     ???? - ????, profesor dějin lékařství
Metelka Josef   21. 8. 1912     1966 - 1969, rektor
Mžyková Marie   21. 12. 1945     1990 - 1995, Katedra dějin umění
Otrubová Dagmar   4. 5. 1949     1980 - 1981, odborná asistentka na katedře
Parma Tomáš   12. 5. 1971     ???? - ????
Petrů Eduard   16. 12. 1928     ???? - ????
Přikryl Josef   21. 6. 1930     ???? - ????
Puchnarová Štormová Dana   22. 1. 1938     1991 - ????, katedra výtvarné výchovy
Richter Václav   30. 8. 1900     1948 - ????, profesorem
Rusek Ladislav   28. 6. 1927     ???? - ????
Sapara Vojtěch   15. 4. 1923     1952 - ????, odborný asistent na Lékařské fakultě
Sedláček Josef   25. 3. 1917     1958 - 1970, externí pedagog
Skalička Jiří   23. 4. 1922     ???? - ????, Filozofická fakulta
Šlapeta Lubomír   9. 12. 1908     1945 - 1949
Šolić Mirna         ???? - ????
Šteigl Jan   10. 10. 1946     ???? - ????, děkan Pedagogické fakulty
Štěpánek Pavel   8. 1. 1942     1996 - ????, profesor
Štěpánek Pavel   8. 1. 1942     2001 - ????, docent
Štolfa Miroslav   11. 8. 1930     1965 - 1965, zde se habilitoval se pro pro obor malby
Štolfa Miroslav   11. 8. 1930     1966 - ????, docentem pro obor malby na katedře výtavrné teorie a výchovy filosofické fakulty
Švácha Rostislav   16. 1. 1952     ???? - ????, profesor
Talašová Jana   1955     ???? - ????, katedra matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědná fakulta
Togner Milan   29. 9. 1938     ???? - ????, pedagog FF
Togner Milan   29. 9. 1938     1992 - 2000, vedoucí katedry dějin umění FF
Togner Milan   29. 9. 1938     1998 - ????, profesor FF
Václavík Antonín   12. 3. 1927     ???? - ????, docent katedry slovanských jazyk, prorektor
Všetička František   25. 4. 1932     ???? - ????, docent české literatury na pedagogické fakultě
Vyhlídal Zdeněk   21. 4. 1934     1969 - ????, odborný asistent české literatury na pedagogické fakultě
Vymětal Stanislav   31. 1. 1929     1954 - ????, pedagog, docent
Wagner Oktavián   9. 1. 1894     1946 - 1948, profesor; děkan 1936-1937
Wojaczek Leszek   8. 4. 1965     ???? - ????, asistent Katedry výtvarné výchovy
Zilynskyj Orest   12. 4. 1923     1949 - 1950, odborný asistent
Zrzavý Jan   5. 11. 1890     1947 - 1950, profesor na FF, katedra výtvarné výchovy

Univerzita Palackého

person   born
Ardoise Jean de        
Babincová Jana   18. 10. 1977    
Badalíková Olga   18. 8. 1951    
Balabán Jan   29. 1. 1961    
Balcárek Petr   17. 3. 1965    
Baleka Jan   13. 7. 1929    
Barabášová Kateřina   21. 11. 1986    
Barth Vojtěch   8. 4. 1924    
Baštan Radim   1987    
Báthory Vladimír   28. 12. 1955    
Bauer Alois   1. 7. 1954    
Bébar Otto   16. 11. 1947    
Bébarová Adéla   3. 8. 1978    
Bébarová Jana   4. 10. 1949    
Beková Monika   22. 7. 1986    
Bělíček Pavel   29. 12. 1946    
Běličová Helena   20. 8. 1929    
Bendová Barbora   4. 1. 1963    
Benýšek Zbyněk   27. 6. 1949    
Beran Lukáš   21. 12. 1978    
Beránek Václav   8. 2. 1932    
Beranová Jana   7. 1. 1975    
Beranová Věra   2. 4. 1947    
Bičík Vítězslav   26. 12. 1937    
Bieleszová Müllerová Štěpánka   28. 9. 1971    
Binarová Pavla   22. 4. 1950    
Birgus Vladimír   5. 5. 1954    
Bláhová Zdenka   6. 4. 1951    
Blahynka Milan   29. 8. 1933    
Blatný Ladislav   16. 9. 1920    
Bloudek Bohdan   30. 1. 1954    
Bogar Karel   1. 11. 1939    
Boháčová Yvonna   19. 1. 1951    
Bohdálková Olga   28. 8. 1940    
Bouček Vít   25. 3. 1950    
Braunová Barbora   1983    
Brojáčová Martina   28. 5. 1967    
Břečková Kristýna        
Březinová Miluše   29. 3. 1930    
Budík Miloslav   21. 5. 1935    
Buchta Jan   16. 4. 1977    
Burešová Jana   7. 3. 1957    
Buryan Miroslav   20. 3. 1952    
Bystřický Oldřich   23. 9. 1981    
Bystřičan Jiří   7. 12. 1943    
Cahel František   7. 11. 1938    
Cedidlová Ludmila   17. 1. 1944    
Cenkl Martin   1983    
Cibulka Václav   1991    
Cichý Radoslav   1979    
Crhonková Alena   14. 4. 1949    
Čabalová Hlaváčová Eliška   7. 6. 1955    
Čabla Bohumil   17. 4. 1926    
Čada Václav   14. 9. 1942    
Čechová Kateřina   15. 9. 1973    
Čepová Andrea        
Čermák Jakub        
Černošek František   3. 2. 1953    
Černošek Miroslav   27. 4. 1948    
Černoušek Tomáš   6. 12. 1927    
Čevorová Luisa        
Čuška Jakub   31. 12. 1989    
Dalecký Josef   28. 3. 1957    
Daněk Karel   27. 5. 1928    
Daněk Ladislav   9. 1. 1958    
Daniel Ladislav   6. 1. 1950    
Dedek Otta   8. 2. 1939    
Dobrovolná Zuzana        
Dočkal Miloslav   24. 6. 1920    
Dočkalová Petra        
Dohnalová Naděžda   1946    
Doležel Jaroslav   22. 7. 1954    
Domanjová Zuzana   17. 9. 1956    
Dorušková Anna   1975    
Dosoudil Jiří        
Dospěl Milan   1. 6. 1980    
Drábek Martin   1976    
Drdová Helena   25. 5. 1946    
Drozd Jan   27. 1. 1914    
Dudek Josef   5. 1. 1954    
Dudová Dagmar   23. 11. 1946    
Dufková Alena   14. 2. 1962    
Dušenková Eva   27. 7. 1947    
Dvorská Šípová Zuzana   16. 3. 1977    
Dvořák Jan   30. 1. 1951    
Dvořák Lubomír   10. 8. 1947    
Džilizová Drahoslava   4. 8. 1939    
Elšíková Klára   1989    
Erker Vladimír   1. 10. 1953    
Eschler Petr   29. 6. 1954    
Ewing Kateřina   14. 1. 1976    
Exler Petr   11. 7. 1951    
Fejtková Adéla   2. 1. 1986    
Fialová Jarmila   10. 10. 1944    
Fidler Jiří   26. 1. 1961    
Fišr Martin   1981    
Flekačová Koukalová Martina   1985    
Florová Eva   5. 6. 1963    
Foret Martin   1980    
Forman Pavel   11. 11. 1977    
Franková Lenka        
Franta Vít   4. 6. 1974    
Friedlová Naděžda   7. 6. 1946    
Frydrych Jaroslav   17. 10. 1928    
Gabriel Marcel   28. 2. 1965    
Garkischová-Charbulová Jana   8. 4. 1939    
Grim Tomáš   1973    
Grimm Petr   13. 6. 1953    
Gucký Tomáš   1. 5. 1978    
Hájková Hůrková Ludmila   6. 2. 1973    
Halušková Marcela   28. 5. 1972    
Hamrlová Jiřina   25. 5. 1941    
Hanáková Alena   1. 9. 1958    
Hankus Vlastimil   28. 3. 1943    
Hanzlová Alžběta   6. 6. 1978    
Hastík Jiří   17. 12. 1945    
Havlík Stanislav   16. 3. 1939    
Havlík Vladimír   7. 2. 1959    
Hejný Josef   16. 11. 1929    
Herynek Jan   6. 4. 1973    
Herynek Pavel   1. 11. 1943    
Hlaváčová Lucie   30. 12. 1968    
Hlobil Tomáš   23. 6. 1965    
Hogel Pavel   17. 5. 1950    
Holas Miroslav   20. 6. 1938    
Holbíková Jana   30. 11. 1960    
Holec Miloslav   20. 11. 1925    
Holeček Pavel        
Holeš Jan        
Homolka Jaroslav   18. 5. 1939    
Horáček Martin   29. 3. 1977    
Horák Martin   22. 3. 1968    
Horáková Kateřina   1. 3. 1971    
Hornyák Vladimír   11. 7. 1922    
Horová Anděla   13. 8. 1944    
Horváth Pavel   10. 1. 1913    
Hovorka Juraj   17. 5. 1926    
Hrabal Arnošt   4. 12. 1886    
Hrabec Jan   1936    
Hrčková Michaela   1984    
Hrubá Tereza        
Hrubišek Pavel   1963    
Hubáčková Bronislava   3. 4. 1973    
Hubeňák Vladimír   30. 7. 1952    
Hudec Zdeněk   1971    
Hudeček Jiří   30. 4. 1939    
Hudeček Tomáš   10. 5. 1979    
Hůla Jiří   7. 6. 1944    
Hulka Zuzana   1951    
Hybler Zdeněk   17. 5. 1921    
Hylmar Tomáš   1. 2. 1979    
Hýžová Hana   7. 5. 1954    
Chadraba Rudolf   12. 5. 1922    
Chaloupka Marek        
Chmelík Bohumil   12. 8. 1938    
Chmelíková Topičová Soňa   1992    
Chválová Ilona   8. 12. 1953    
Ištvánková Štěpánka   1991    
Jaklová Hebertová Marcela   5. 8. 1978    
Jakubcová Jakšíková Jitka   13. 6. 1948    
Janáček Zbyněk   7. 6. 1957    
Janča Jakub        
Jančářová Kateřina   24. 10. 1979    
Jančík Alexandr   23. 5. 1980    
Janíček Tomáš   18. 2. 1959    
Jankovcová Tereza        
Janská Adéla   16. 8. 1981    
Jebavá Jana   19. 11. 1953    
Jemelka Michal   16. 9. 1974    
Jeníčková Aneta        
Jeřábková Edith   23. 10. 1970    
Jiroušek Martin   1972    
Jiroušková Tereza   1989    
Jirovská Eva   1976    
Jochmann Petr   17. 4. 1951    
Julina František   18. 6. 1912    
Junek Marek   1975    
Jurečková Lenka   9. 11. 1977    
Justl Vladimír   27. 10. 1928    
Jůza Vilém   13. 6. 1930    
Jůzová Škrobalová Alena   26. 10. 1928    
Kaderka Antonín   13. 10. 1937    
Kafka Karel   7. 7. 1945    
Kalabis Ivo   22. 3. 1925    
Kalandrová Pavlína   28. 3. 1980    
Kalhous Michal   31. 1. 1967    
Kalhousová Radka   2. 4. 1971    
Kamen Jiří   28. 3. 1951    
Karoušková Kitzbergerová Lenka   21. 12. 1953    
Kasalová Táňa   13. 4. 1966    
Kavčáková Alena   9. 7. 1956    
Kernová Petra        
Ketman Miroslav   10. 10. 1927    
Kleinová Martina   13. 2. 1980    
Klemanová Kristína        
Klíč Milan   8. 9. 1949    
Kňazovčíková Jana   3. 1. 1975    
Knoflíček Tomáš   11. 9. 1973    
Kobiela Rudolf   29. 7. 1935    
Koláčková Alexandra   12. 4. 1964    
Kolaříková Šárka   12. 3. 1963    
Kolesárová Světla   12. 2. 1931    
Komár Josef   11. 6. 1911    
Konečný Dušan   7. 6. 1928    
Kosková Popelková Inge   31. 1. 1940    
Kotas Pavel   2. 8. 1938    
Kotasová Věra   28. 3. 1939    
Kotouček Juraj   27. 3. 1928    
Kouřil Kryštof   1989    
Koval Libor   2. 4. 1930    
Kovalčuk Josef   5. 8. 1948    
Kovaříková Niki        
Kovářová Věra   18. 10. 1951    
Koverdynská Dagmar   22. 6. 1947    
Kozelský Miroslav        
Kozlíková Monika        
Kráčalík Jiří   18. 1. 1954    
Krajíček Ivan   23. 11. 1964    
Kratochvíl Jan   30. 7. 1941    
Kraus Vojtěch   19. 6. 1944    
Krečmanová Jarmila   6. 10. 1956    
Krtička Jan   20. 1. 1979    
Krupa Ivan   16. 4. 1960    
Křivánek Karel   4. 1. 1949    
Křížková Alena        
Křížová Leona   21. 9. 1969    
Kubátková Třasoňová Květuše (Květa)   30. 11. 1933    
Kubeš Jan   19. 5. 1978    
Kubištová Jitka   1982    
Kučera Radek   16. 1. 1931    
Kučera Zdeněk   1. 5. 1935    
Kučerová Pálková Tereza   18. 11. 1980    
Kučová Jana   29. 4. 1976    
Kudláčková Psotková Veronika   17. 10. 1981    
Kuchař Radim   1930    
Kuchařová Adéla   1977    
Kulička-Boullete Josef   12. 3. 1933    
Kuras Benjamin   4. 4. 1944    
Lakosil Jaromír   9. 2. 1923    
Langer Jan   1987    
Langer Radovan   1. 4. 1957    
Laubová Jana   1. 6. 1982    
Lazorčáková Tatjana   1. 6. 1954    
Lažová Jolana        
Lehkoživová Irena   17. 2. 1982    
Lipus Radovan   12. 6. 1966    
Lubič Josef   16. 6. 1935    
Lukeš Miloš   18. 12. 1935    
Macáková Olga   3. 6. 1983    
Macek Miroslav   7. 12. 1944    
Mačas Dominik   1. 8. 1974    
Mačát Václav   14. 11. 1941    
Machala Lubomír   10. 11. 1958    
Machová Martina        
Malina Dalibor   18. 10. 1942    
Maliva Josef   7. 1. 1931    
Malý Radek   24. 7. 1977    
Marcin Miloslav   9. 12. 1953    
Marek Pavel   17. 3. 1949    
Martinec Adam        
Martinek Radek   1976    
Mašata Radko   20. 10. 1933    
Matyáš Bohuslav   30. 11. 1942    
Matýsek Jiří   1990    
Mazanec Martin   9. 2. 1981    
Mertová Martina   1978    
Měsíc Radim   1988    
Mičíková Klára   21. 11. 1978    
Míčka Jaromír   23. 11. 1949    
Michálek Ondřej   18. 12. 1947    
Mikulášková Daniela   11. 5. 1974    
Mikulcová Marie   26. 3. 1946    
Mílová Lenka   2. 1. 1986    
Miřijovský Jakub   10. 4. 1982    
Molin Ondřej   1982    
Moravcová Michlovská Nina   12. 3. 1985    
Motyčka František   19. 7. 1904    
Motyčka Lukáš   1979    
Mročková Dagmar   1955    
Müller Karel   13. 4. 1958    
Myslivečková Hana   17. 11. 1948    
Mžyková Marie   21. 12. 1945    
Nádvorníková Alena   12. 11. 1942    
Našová Libuše   23. 2. 1946    
Navrátil Michal   25. 1. 1971    
Navrátilová Dagmar   18. 7. 1966    
Nečas Jiří   27. 2. 1955    
Neděla Jiří   1982    
Nedvědová Zdeňka   8. 8. 1938    
Nejedlík Josef   27. 11. 1940    
Nekvindová Terezie   22. 10. 1980    
Nerad Jaroslav   2. 3. 1923    
Nerudová Ludmila   8. 9. 1944    
Nikl Ivan   19. 1. 1955    
Nová Marta   4. 6. 1935    
Novák Pavel   10. 3. 1944    
Novotná Pýchová Eva   11. 5. 1979    
Novotný Vojtěch   1964    
Nozar Lukáš   1979    
Odehnalová Markéta   27. 2. 1982    
Olšáková Karla   27. 9. 1983    
Olšáková Libuše   5. 11. 1957    
Ondračka Pavel   10. 9. 1954    
Opletalová Jarmila   17. 6. 1940    
Orálková Zuzana   1992    
Orel Radek   1976    
Otrubová Dagmar   4. 5. 1949    
Ovčáčková Alena   6. 8. 1937    
Pajdlhauser Ambróz   7. 12. 1927    
Pálka Ladislav   14. 4. 1945    
Pasz Vladislav   4. 8. 1912    
Pátková Dagmar   3. 9. 1933    
Pavliňák Petr   8. 10. 1946    
Pažoutová Kateřina   15. 11. 1970    
Pečinková Pavla   17. 2. 1951    
Pelková Jindřiška   1. 6. 1931    
Pešáková Eva   11. 6. 1942    
Pešková Martina   13. 2. 1980    
Petráková Magdaléna   28. 12. 1990    
Petrová Sylva   26. 1. 1952    
Petrů Jaroslav   27. 4. 1930    
Petřeková Jitka   22. 10. 1979    
Petřík Tomáš   27. 8. 1983    
Piperek Lubomír   17. 8. 1954    
Pištora Jiří   12. 6. 1932    
Plánka Michal   8. 2. 1917    
Plesníková Kateřina   11. 6. 1980    
Podešva Jan   1953    
Podzemná Jana   1975    
Pohl Kryštof        
Pokorná Lucie        
Pokorný Vítězslav   16. 5. 1925    
Poláček Jiří   29. 12. 1935    
Polívková Zdenka   17. 11. 1948    
Pořická Chadrabová Zora   27. 12. 1921    
Pospěch Tomáš   31. 7. 1974    
Pospíšil Radomír   8. 4. 1938    
Potůček Jakub   22. 5. 1975    
Pracná Sylva   31. 3. 1967    
Pravda Jiří   13. 8. 1938    
Preisner Pavel   24. 11. 1970    
Procházka Petr   17. 10. 1963    
Procházková Ivona   22. 9. 1943    
Procházková Lucie        
Proksch Nikolas   1. 7. 1977    
Prudil Kamil   29. 11. 1937    
Přeták Jaroslav   11. 2. 1930    
Přibil Dušan   17. 4. 1913    
Přikryl Zdeněk   4. 7. 1928    
Přikrylová Blanka   1983    
Ptáček Jiří   22. 11. 1975    
Ptáčková Naďa   1935    
Rigasová Milada   11. 6. 1950    
Rivolová Marie (Máša)   10. 12. 1957    
Ronzová Eva   19. 1. 1957    
Roseová Lucie   9. 12. 1937    
Roubal Jan   25. 10. 1947    
Roubic Antonín   15. 5. 1932    
Roupec Jiří   13. 1. 1947    
Runštuková Jana   1996    
Rusek Jaroslav   5. 6. 1932    
Rusek Ladislav   28. 6. 1927    
Ryba Jan   9. 5. 1913    
Rywiková Bohdana   3. 4. 1952    
Rywiková Daniela   5. 5. 1976    
Řepa Tomáš   16. 7. 1977    
Sartorisová Greta   1960    
Sedláček Lubomír        
Sedláčková Jana   28. 3. 1949    
Sedláčková Klára   13. 5. 1909    
Sejkorová Prágerová Veronika   1968    
Sekanina Bohumil   24. 5. 1923    
Selingerová Veronika   28. 2. 1980    
Semrádová Eva   27. 3. 1940    
Schneider Lubomír   3. 5. 1928    
Schubertová Tereza   22. 11. 1990    
Siostrzonek Jiří   31. 3. 1954    
Skopalíková Barbora   21. 4. 1984    
Slezák Matěj        
Slíva Otakar   1952    
Smékalová Martina        
Smrčka Bohumil   21. 9. 1943    
Snášelová Květoslava   6. 4. 1944    
Sobotka Jakub   7. 10. 1968    
Sommerová Růžena   29. 8. 1930    
Soukup Daniel   1981    
Sovák Pravoslav   30. 8. 1926    
Spurný Richard   8. 5. 1964    
Srovnal František   1947    
Stárek Josef   21. 1. 1920    
Stehlík Michal   13. 4. 1976    
Stibor Miloslav   11. 7. 1927    
Stoklasa Jan   1984    
Straka Jan   1946    
Strakoš Jan   1. 6. 1899    
Strakoš Martin   4. 1. 1972    
Stránělová Jitka   17. 1. 1974    
Stratil Václav   7. 10. 1950    
Strnadel Ondřej   19. 4. 1979    
Strnadel Pavel   17. 9. 1951    
Střílková Válková Jana   23. 9. 1976    
Stýskal Jiří   30. 8. 1934    
Suchánek Pavel   23. 10. 1975    
Suchánek Tomáš   25. 6. 1975    
Světlík Eduard   6. 11. 1903    
Svoboda Ondřej   13. 8. 1971    
Svobodová Večeřáková Markéta   14. 8. 1971    
Sýkorová Josefina        
Szotkowski Aleš   9. 6. 1971    
Šebela Miloslav   11. 12. 1950    
Šembera Oldřich   6. 7. 1948    
Šenková Anna   12. 7. 1953    
Ševčík Ondřej        
Ševčík Václav   27. 3. 1932    
Ševelová Alžběta   13. 6. 1983    
Šik Vlastimil   1. 4. 1954    
Šindelová Jana   23. 7. 1970    
Šípová Zuzana   16. 3. 1977    
Škodný David   23. 1. 1976    
Škodová Rita   1964    
Škubna Josef   25. 2. 1927    
Šlechta Josef   4. 3. 1925    
Šlezarová Libuše   9. 2. 1953    
Šlosar Jaromír   8. 8. 1953    
Šmolková Jana   5. 5. 1942    
Šnajdr Miroslav   7. 12. 1961    
Šnajdrová Bronislava   3. 4. 1973    
Šobáň Marek   1970    
Šobáňová Petra   22. 4. 1975    
Šopák Pavel   31. 7. 1970    
Šperling Ivan   9. 11. 1930    
Špičáková Barbora   9. 5. 1982    
Šprincl Petr   1986    
Šrubař Zdeněk   20. 12. 1934    
Štefanides Jiří   31. 5. 1949    
Šteiglová Taťána   16. 1. 1952    
Štěpán Jaroslav   14. 4. 1924    
Štětina Jan   1977    
Štika Jaroslav   1. 4. 1931    
Štreit Jindřich   5. 9. 1946    
Šubrtová Veronika        
Šuléřová Hradilová Libuše   25. 5. 1947    
Švácha Rostislav   16. 1. 1952    
Švalbach Vítězslav   14. 4. 1942    
Táborská Jirková Lenka   25. 12. 1981    
Teplý Bohumil   13. 4. 1932    
Terčová Michaela   13. 8. 1943    
Tinzová Bohumila   14. 11. 1959    
Tmějová Kateřina   2. 11. 1976    
Tobolková Alena   1990    
Toman Jiří   8. 8. 1974    
Tomášková Marie   3. 10. 1942    
Trubačová Lenka   10. 2. 1979    
Truhlářová Kotasová Lenka   7. 9. 1968    
Turecký Petr   6. 10. 1974    
Turzová Magdalena   21. 6. 1978    
Tylich Jaroslav   24. 2. 1927    
Uhrová Jarmila   15. 5. 1945    
Urban Jan   2. 7. 1913    
Urban Oldřich   26. 5. 1920    
Urbánková Naděžda   11. 1. 1963    
Urbánková Zuzaňáková Dagmar   30. 12. 1972    
Urbanová Svatava   12. 11. 1946    
Vacl Jaroslav   9. 2. 1955    
Vaculíková Eva   4. 12. 1950    
Válečková Marta        
Válka Zbyněk   5. 3. 1960    
Valoušková Kamila   10. 12. 1976    
Válová Marie        
Vaňous Petr   24. 2. 1975    
Varmuža Vratislav   13. 1. 1934    
Vašica Josef   30. 8. 1884    
Vašut Karel   20. 11. 1954    
Vašut Stanislav   9. 6. 1910    
Veselá Jirousová Marta   25. 4. 1981    
Veselý Radomír   26. 9. 1981    
Vicencová Jana   1978    
Vičar Jan   5. 5. 1949    
Viklický Emil   29. 7. 1914    
Viktorová Jana        
Vilím Jaroslav   3. 9. 1948    
Vintrová Jana        
Vítková Lenka   24. 1. 1975    
Vítková Martina   21. 7. 1968    
Vladíková Nesázalová Simona   25. 1. 1969    
Vlachová Veronika   7. 6. 1977    
Voda David   11. 10. 1976    
Vodárková Alice   17. 4. 1965    
Vodrážková Pelikánová Iva   4. 8. 1951    
Volf Pavel   2. 3. 1946    
Vorel Ondřej   13. 2. 1953    
Vörös Josef   4. 10. 1962    
Vosáhlo Martin   2. 9. 1983    
Votýpka Karel   15. 5. 1952    
Vrbecká Jiřina   19. 10. 1961    
Vyhlídal Zdeněk   21. 4. 1934    
Vyhnálek Ivo   20. 11. 1930    
Vymětal Stanislav   31. 1. 1929    
Vysloužil Zdeněk   25. 11. 1952    
Vysloužil Zdeněk   29. 6. 1971    
Vytrhlíková Jana   1953    
Wagner Miroslav   2. 8. 1942    
Wanková Hana   3. 8. 1943    
Weiser Josef   19. 9. 1914    
Werkmann Ladislav   13. 6. 1941    
Wolf Pavel   2. 3. 1946    
Wolf Veronika   13. 7. 1978    
Zapletal Zdeněk   10. 8. 1926    
Zatloukal Pavel   27. 10. 1948    
Zatloukalová Marta   9. 7. 1967    
Záviš Jiří   27. 2. 1931    
Závodný Rudolf   28. 1. 1931    
Zdražilová Pavla   20. 10. 1978    
Zelená Alžběta   19. 2. 1919    
Zelenková Petra   14. 2. 1975    
Zelinka Karel   11. 4. 1948    
Zemánek Jan   7. 6. 1947    
Zemanová Ludmila   23. 4. 1947    
Zikmund Jan   5. 5. 1981    
Zůbek Josef   10. 11. 1920    
Žampová Lenka   13. 8. 1973    
Žila Jaroslav   12. 3. 1961    
Žižka Radek        
Žlebek Jiří   14. 4. 1946    

Univerzita Palackého

person   born
Bělohlávek František   11. 5. 1924    
Bělohlávek Josef   16. 12. 1830    
Beran Alex   22. 7. 1923    
Beran Aljo   15. 4. 1907    
Černý Pavol   12. 8. 1942    
Danihelka J.        
Dvořák František   17. 4. 1920    
Dvořák Jan   30. 1. 1951    
Havlík Václav   11. 10. 1921    
Havlík Vladimír   7. 2. 1959    
Herynek Pavel   1. 11. 1943    
Hlobil Ivo   28. 12. 1942    
Chadraba Rudolf   12. 5. 1922    
Jalůvka Ladislav   15. 6. 1932    
Janoušek Dušan   13. 8. 1928    
Jedlička David   12. 11. 1969    
Jemelková Jana   4. 4. 1928    
John Jaromír   16. 4. 1882    
Kosková Popelková Inge   31. 1. 1940    
Kotasová Věra   28. 3. 1939    
Kráľ F.        
Králík Oldřich   9. 6. 1907    
Krsek Ivo   6. 6. 1922    
Krtička Jiří   29. 4. 1954    
Kučera Alois   28. 1. 1905    
Kučera Zdeněk   1. 5. 1935    
Kudělka Zdeněk   4. 12. 1926    
Květenský Vlastimil   25. 5. 1930    
Lidický Karel   17. 6. 1900    
Maliva Josef   7. 1. 1931    
Michálek Ondřej   18. 12. 1947    
Mokrý František   8. 4. 1892    
Mžyková Marie   21. 12. 1945    
Nádvorníková Alena   12. 11. 1942    
Navrátil František   19. 4. 1932    
Navrátil Václav   30. 4. 1918    
Navrátil Vladimír   29. 3. 1907    
Navrátil Vojtěch   1927    
Novák František   22. 8. 1886    
Novák K.        
Ovčáček Eduard   5. 3. 1933    
Pavlíček Martin   8. 7. 1974    
Přikryl Zdeněk   4. 7. 1928    
Puchnarová Štormová Dana   22. 1. 1938    
Richter Václav   30. 8. 1900    
Richtr V.        
Rusek Ladislav   28. 6. 1927    
Rusko        
Semelková        
Skalička Jiří   23. 4. 1922    
Stibor Miloslav   11. 7. 1927    
Šlapeta Lubomír   9. 12. 1908    
Štolfa Miroslav   11. 8. 1930    
Švácha Rostislav   16. 1. 1952    
Togner Milan   29. 9. 1938    
Vaculka Vladislav   3. 1. 1914    
Viklický Emil   29. 7. 1914    
Vinecký Josef   20. 2. 1882    
Vítek Zdeněk   1. 7. 1920    
Vydra František        
Vydra J.        
Vydra Jozef   6. 2. 1884    
Vymětal Jan        
Vymětal Stanislav   31. 1. 1929    
Zrzavý Jan   5. 11. 1890    
Zykmund Václav   18. 6. 1914    

Univerzita Palackého

person   born
Blabolilová Marie   4. 3. 1948    
Nedvědová Zdeňka   8. 8. 1938    
Štolfa Miroslav   11. 8. 1930