Jan Dvořák

* 30. 1. 1951, Praha, Česká republika (Czech Republic)
publisher, pedagogue, theatre researcher

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Vzdělání
1975 absolvoval uměnovědný obor literatura – divadlo – film na Filosofické fakultě University Palackého
1976 obhajoba disertační práce na FK UP – titul PhDr.
Praxe
1976 – 1980 odborný pracovník Divadelního ústavu v Praze
1980 – 1987 redaktor čtrnáctideníku Scéna
1987 – 1991 šéfredaktor Scény
1990 jmenován zástupcem ředitele stejnojmenného nakladatelství
Divadelní organizátor, např. projekty:
1983 –1984 společný projekt studiových divadel Cesty,
1986 akce Divadelní Lucerna Pražské pětky
1986 Dílna Branického divadla pantomimy
od 1991 v čele Kulturního systému Via Praga
další projekty:
pražský divadelní Festival Mozart Open
přehlídka alternativního divadla a umění Příští vlna / Next Wave
Národní divadlo marionet; nakladatelství divadelní literatury Pražská scéna
Analytik divadla a odborný konzultant, člen expertních týmů a komisí:
1999 – 2001 člen a předseda Divadelní rady Ministerstva kultury ČR
od 2005 člen expertní mezioborové komise MK ČR pro Koncepci účinnější podpory umění 2007 – 2013 apod.
Pedagogická činnost
1989 - 1991 pedagog Katedry řízení a organizace umělecké tvorby při Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze
od 1991 pedagog Katedry produkce Divadelní fakulty AMU
od 2006 předseda Akademického senátu AMU a člen Umělecké rady DAMU
od 1990 paralelně působil a příležitostně ještě působí i na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií) na Filosofické fakultě University Palackého v Olomouci,
1995 habilitace na FK UP v Olomouci, pedagogická hodnost docent
vyučované předměty na KP DAMU:
– v bakalářském studiu: Realizace divadla, Aktuální tendence divadla
– v magisterském studiu – Diplomový seminář, Kreativní management pro divadlo.
Publikační činnost – samostatné publikace:
Divadlo na provázku. In: České divadlo, sv. 2 (Divadla studiového typu), Divadelní ústav, Praha 1980.
Květoslav Bubeník – monografie scénografa. Divadelní ústav, Praha 1981.
Libreta moderní pantomimy (edice textů C. Turby, B. Hybnera a B. Polívky) - příloha Dramatického umění, 1984.
Joan Brehms – monografie scénografa a divadelního architekta. Divadelní ústav, Praha 1986.
Marginálie o pantomimě. (Ed.) SČDU, Praha 1986.
Labyrint světa a lusthauz srdce (edice textu Ludvíka Kundery) - příloha Dramatického umění, sv. 11, Praha 1986.
Sčesané ovoce – „Brněnské divadelní programování“ (edice textů Miloše Hynšta) - příloha Dramatického umění, sv. 12, Praha 1987.
Divadlo v akci. Panorama, Praha 1988.
Hnutí Sklep aneb Silná pětka aneb Pražská pětka. In: Hledání výrazu. IPSMK Praha 1991.
A-Z Prague Culture Guide. Pražská scéna, Praha 1994.
Czech Puppets (společně s Ninou Malíkovou). Pražská scéna, Praha 1995.
Příští vlna – Next Wave, antologie alternativy, okraje a undergroundu v českém divadle 90. let (společně s Vladimírem Hulcem). Pražská scéna, Praha 1996.
Jan Grossman I. – VI. (Edice šestisvazkového cyklu Odkaz Jana Grossmana divadelníkům - společně s Miloslavem Klímou a Zuzanou Jindrovou). Pražská scéna, Praha 1996 – 2001.
Sklep 1971 – 1999 – Pražská pětka, sv. 1. (Ed.) Pražská scéna, Praha 1999.
Alt. divadlo – slovník českého alternativního divadla. Pražská scéna, Praha 2000.
DRAK – Mezinárodní institut figurálního divadla. (Ed.). Pražská scéna, DRAK a The Japan Foundation, Praha 2001.
J. A. Pitínský (Editor a spoluautor). Pražská scéna, Praha 2001.
Baletní jednotka Křeč – Pražská pětka, sv. 2 (společně s Michala Cabanem a Šimonem Cabanem). Pražská scéna, Praha 2003.
Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. Pražská scéna, Praha 2004.
Management divadla – antologie textů. Pražská scéna, Praha 2004.
Kapitoly k tématu realizace divadla. Nakladatelství AMU, Praha 2004.
Malý slovník managementu divadla. Pražská scéna, Praha 2005.
Jan Schmid – režisér, principál, tvůrce slohu (společně s Jaroslavem Etlíkem, Bohumilem Nuskou ad.). Pražská scéna, Praha 2006.
MIMOZA – Pražská pětka, sv. 4 (Ed.). Pražská scéna, Praha 2007.
Karel Makonj a Vedené divadlo (společně s Věrou Eliáškovou). Pražská scéna, Praha 2007.
Realizace divadla. Pražská scéna, Praha 2008.
Vypracoval také hesla pro Česká divadla – Encyklopedii divadelních souborů (2000) a Novou encyklopedii českého výtvarného umění – Dodatky (2005).
zdroj - www.damu.cz

notes:
Doc., PhDr.
syn historika umění Františka Dvořáka
zaměření - aktuální tendence českého divadla, realizace divadla
-
A - Z Prague Culture Guide. (Společně s Janem Czechem ad.); Pražský scéna, Praha 1994.
Alt.divadlo - slovník českého alternativního divadla. Pražská scéna, Praha 2000.
Chvastoun bez peněz; Dilia, Praha 1979.
Czech Puppets (společně s Ninou Malíkovou); Pražská scéna, Praha 1995.
DRAK - Mezinárodní institut figurálního divadla (spoluautor a editor); Pražská scéna, Praha 2001.
Divadlo Viola - 40 sezon (spoluautor a editor); Pražská scéna, Praha 2002.
Divadlo v akci; Panorama, Praha 1988.
J. A. Pitínský (spoluautor a editor); Pražská scéna, Praha 2001.
Jan Grossman I. - VI. (ed.); Pražská scéna, Praha 1996 - 2001.
Joan Brehms - monografie scénografa a divadelního architekta; Divadelní ústav, Praha 1986.
Josef Krofta - Babylónská věž (ed.); Pražská scéna, Praha 1993.
Josef Krofta - inscenační dílo (spoluautor a editor); Pražská scéna, Praha 2003.
Komik 1 - almanach kultu komiky (spoluautor a editor); Pražská scéna, Praha 2003.
Květoslav Bubeník - monografie scénografa; Divadelní ústav, Praha 1981.
Libreta moderní pantomimy - příloha Dramatického umění; SČDU, Praha 1984.
Marginálie o pantomimě (ed.); SČDU, Praha 1986.
Ofélie, jsem na poště; Dilia, Praha 1982.
Opera Furore - Opera Mozart (ed.); Pražská scéna, Praha 1994.
Orghast 2002 - almanach příští vlny divadla (ed.); Pražská scéna, Praha 2001.
Orghast 2003 - almanach příští vlny divadla (ed.); Pražská scéna, Praha 2002.
Parníkem do manželství a zpět; Dilia, Praha 1976.
Příští vlna - Next Wave (společně s Vladimírem Hulcem); Pražská scéna, Praha 1996.
Sedmadvacet návodů bez zároky; Dilia, Praha 1979.
Sklep 1971 - 1999 (ed.); Pražská scéna, Praha 1999.
Sázka na úsměv; Dilia, Praha 1981.
Vydařený život; Dilia, Praha 1979.
zdroj - NK ČR