Archiv výtvarného umění, z.s.

city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: Náměstí Smiřických 49
zip code: 281 63
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: hula@artarchiv.cz
web: www.artarchiv.cz
birth year: 2003

notes:
Archiv výtvarného umění, založený v roce 1984 jako Studijní archiv Galerie H, je nevýběrová sbírka dokumentů především o současném českém a slovenském výtvarném umění.

Archiv výtvarného umění, z.s.

Archiv výtvarného umění


Archiv výtvarného umění vznikl v roce 1984 jako součást činnosti Galerie H v Kostelci nad Černými lesy. Původní vymezení (české a slovenské výtvarné umění od roku 1939) se brzy rozšířilo, archiv se všestranně – časově (staré umění), územně (zahraniční umělci, exil), oborově – otevřel. Hlavním zájmem dál zůstává současné české a slovenské výtvarné umění. Základem archivu jsou katalogy setříděné do několika oddílů: katalogy samostatných výstav (podle jména autora a doby konání), katalogy společných výstav (podle názvu výstavy), katalogy skupin (podle jména skupiny a doby konání), katalogy výstav a akcí v jednotlivých galeriích (podle obce, názvu výstavní síně a doby konání). Způsob uložení umožňuje zatřídit přírůstky a vyloučit duplicity, pro studijní účely se mohou využívat i dosud nezpracované dokumenty. Zvláštním oddílem je typografická sbírka - asi 10 000 knih - setříděných podle jmen ilustrátorů či grafiků. Kromě katalogů, monografií, knih a časopisů Archiv shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje i další dokumenty, které se jinde systematicky nearchivují - pozvánky, plakáty, tiskové zprávy, texty, výstřižky, fotografie, diapozitivy, multimediální nosiče, parte, navštívenky ad. Dnes je zřejmě největší takto specializovanou sbírkou, řádově statisíce jednotek. Duplicitní materiály nabízíme nekomerčním galeriím k výměně, ostatním zájemcům k prodeji. Od roku 2003 Archiv spravuje občanské sdružení, od roku 2016 spolek, Archiv výtvarného umění.

 

Sklady archiválií a studovna v Praze 4 Nuslích

V roce 2018 jsme přestěhovali naše archiválie (statisíce dokumentů) do pronajatých skladů v ulici Pod Terebkou 15, Praha 4 Nusle. Zde archivujeme většinu našich dokumentů, autorské i kolektivní katalogy, obsáhlou typografickou sbírku, časopisy, statisíce pozvánek, plakáty, diapozitivy a veškeré další archiválie. Vedle skladů provozujeme Pod Terebkou i veřejně přístupnou studovnu s antikvariátem.

 

Knihovna a výstavy

Od ledna 2010 Archiv provozuje v Centru současného umění DOX v Praze 8 Holešovicích odbornou knihovnu, v přilehlém prostoru Malé věže pořádá výstavy. V knihovně je zpřístupněná pouze část dokumentů - základní literatura a a vybraná periodika, slouží zájemcům jako studovna. Od ledna 2013 provozujeme netradiční výstavní prostor Polička/Shelf v jedné polici naší knihovny. V měsíčních intervalech zde představujeme autorské knihy.

 

Informační systém abART

Na zpracování dokumentů a informací Archiv od roku 2003 vyvíjí, plní a provozuje vlastní databázový systém – abART www.isabart.org. abART je relační databáze založená na atomizaci vkládaných dat (rozkladu na dále nedělitelné jednotky) a na jejich všestranném propojení. Informace (data) nepřebírá jako seznamy či texty, skládá je po částkách, odkazuje se na pramenné zdroje, převážně na dokumenty uložené v Archivu. abART je časově, územně i oborově otevřený, lze v něm zpracovávat informace i z ostatních - nejen uměleckých a kulturních – oblastí. Umožňuje připojení nejrůznějších souborů – textů, vyobrazení, zvukových nahrávek, videí ad.Informace uložené v abARTu jsou volně přístupné, mohou být sdílené a šířené pod podmínkou licence Creative Commons – BY-NC-SA (Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci).Atomizace a provázanost dat umožňuje vytváření specializovaných souborů – přehledy výstav a akcí, soupisy literatury, seznamy typografických či ilustračních prací, obsahy sborníků a časopisů, rejstříky, výročí, jubilea, rodáci, regionální osobnosti apod.Prvky všech kategorií uložené v abARTu (osoby, skupiny, instituce, akce, dokumenty, pojmy) lze díky struktuře databáze nahlížet z několika různých stran. abART tak odhaluje vlastní nedostatky, oprava provedená na jednom místě se projeví ve všech vazbách. abART se denně aktualizuje, zpracování probíhá on-line.abART je produkt, nástroj a proces. Denně doplňované informace lze automaticky exportovat na webově stránky, do jiných databázových systémů. Jako ukázku Archiv na svých stránkách denně uvádí dvě náhodně vybraná výročí narození a úmrtí, podmínkou výběru je navíc existen­ce portrétní fotografie. Kriteria výběru je možné podle případných požadavků – rodáci, výročí, jubilea, přehledy – nastavit.

 


Archiv výtvarného umění, z.s.

 

Archiv výtvarného umění, z.s.

institution, city, address
Studijní archiv Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ), Náměstí Klemeneta Gottwalda 49

Archiv výtvarného umění, z.s.

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/05/29   Dražba staré keramiky, Náměstí Smiřických, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2005/02/09 - 2005/04/30   Ryosuke Cohen: Poštovní umění, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2005/04/20   Alén Diviš v informačním systému abART, Galerie Rudolfinum, Praha
2005/05/18 - 2005/07/01   Jan Wojnar: Mřížkové básně, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2005/05/28   Dražba staré keramiky, Náměstí Smiřických, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2005/10/19 - 2005/11/25   Pavel Mühlbauer: Kresby, obrazy, pastely, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2005/11/30 - 2006/02/15   Jindřich Růžička: Kresby a linoryty, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2006/04/12 - 2006/06/09   Vladimír Gebauer: Obrazy, krabice, kresby, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2006/05/27   Dražba staré keramiky, Náměstí Smiřických, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2006/06/26   abART na internetu, Akademie věd České republiky, Praha
2006/06/28 - 2006/09/24   Pavla Aubrechtová: Koláže a objekty, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2006/11/01 - 2006/12/10   Ladislav Daněk: Kresby a obrazy, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2006/12/01 - 2006/12/31   Osobnosti Podlipanska, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2007/02/01 - 2007/02/23   Osobnosti Podlipanska, Městská knihovna Svatopluka Čecha, Pečky (Kolín)
2007/04/18 - 2007/06/03   Jiří Lindovský: Hranice (práce z poslední doby), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2007/05/26   Dražba staré keramiky, Náměstí Smiřických, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2007/06/11 - 2007/07/04   Osobnosti Podlipanska, Obecní úřad, Lošany (Kolín)
2007/07/14 - 2007/08/19   Osobnosti Podlipanska, Zámek Zásmuky, Zásmuky (Kolín)
2007/09/03 - 2007/10/31   Osobnosti Podlipanska, Základní devítiletá škola, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2007/09/06 - 2007/10/19   Lubomír Přibyl: Grafika, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2007/10/11 - 2007/10/31   Sbírka černokostelecké školy, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2008/01/10 - 2008/03/14   Vladimír Havlík: Půdorysy, symetrie, transformace, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2008/05/06 - 2008/06/30   Petr Veselý: Deště, slova, stopy, fragmenty, krajiny (kresby od r. 1983), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2008/05/31   Dražba staré keramiky, Náměstí Smiřických, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2008/06/27 - 2008/09/03   Práce na počítačích, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2008/08/07 - 2008/09/27   Regionální knihovna, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2008/11/06 - 2008/12/15   Jaromír Zoul: Rytmy (obrazy), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2008/12/01 -   Bollywoodské plakáty, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2008/12/12 - 2009/02/28   Aleš Najbrt: Raut, DOX, Malá věž, Praha
2009/02/27 - 2009/04/25   Marie Molová: Kaleidoskopy (kresby, xerotáže, tisky a otisky), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2009/06/09 - 2009/08/14   Pavel Hayek: Fotogramy, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2009/07/03 - 2009/08/30   Patronování (zdobení přes šablonu), Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2009/11/04 - 2010/01/08   Vizuální poezie, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2009/11/06 - 2009/12/31   Společnou cestou, DOX, Malá věž, Praha
2010/01/06 - 2010/02/28   Společnou cestou II, DOX, Malá věž, Praha
2010/01/13 - 2010/01/19   Jiří Hůla: Totéž, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Kladno (Kladno)
2010/02/10 - 2010/04/02   Zuzana Nováčková: Grafika, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2010/03/18 - 2010/05/16   Free Culture (Svobodná kultura), DOX, Malá věž, Praha
2010/05/06   Creative Commons rok poté, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/05/13 - 2010/07/02   Petr Kvíčala: Ornament (kresby), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2010/06/09 - 2010/09/30   Jiří Hůla: Totéž, Galerie na schodech, Český Brod (Kolín)
2010/06/24 - 2010/09/26   Pohled do archivu 1 - Fotografie, DOX, Malá věž, Praha
2010/07/13 - 2010/09/08   Free Culture (Svobodná kultura), Národní knihovna České republiky, Praha
2010/08/04 - 2010/09/06   Jiří Hůla: Totéž (Indie), Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2010/09/13 - 2010/09/24   Free Culture (Svobodná kultura), Městská knihovna Antonína Marka Turnov, Turnov (Semily)
2010/09/27 - 2010/10/08   Free Culture (Svobodná kultura), Městská knihovna Kutná Hora, Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/10/11 - 2010/10/22   Free Culture (Svobodná kultura), Knihovna Filozofické fakulty UK, Koordinační a metodické centrum, Praha
2010/11/03 - 2010/11/30   Rovnoběžky a průsečíky, Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK), Praha
2010/11/22 - 2010/12/03   Free Culture (Svobodná kultura), Městská knihovna Třebíč, Třebíč (Třebíč)
2010/12/06 - 2010/12/31   Free Culture (Svobodná kultura), Moravská zemská knihovna v Brně, Brno (Brno-město)
2010/12/08 - 2011/01/31   Jan Kubíček: Forma - akce (ze soukromé sbírky), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2011/01/17 - 2011/01/28   Free Culture (Svobodná kultura), Vědecká knihovna, Olomouc (Olomouc)
2011/01/20 - 2011/03/16   Pohled do archivu 2 - Plakát, DOX, Malá věž, Praha
2011/01/31 - 2011/02/11   Free Culture (Svobodná kultura), Místní knihovna Libina, Libina (Šumperk)
2011/02/14 - 2011/02/25   Free Culture (Svobodná kultura), Ústřední knihovna Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy zemědělské a lesnické univerztiy v Brně, Brno (Brno-město)
2011/03/17 - 2011/04/22   Asan Ramiz Fryč: Barevná pole (obrazy), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2011/03/21 - 2011/06/30   Sladkost smrti: Pohled do archivu 3 - Parte, DOX, Malá věž, Praha
2011/04/28 - 2011/06/10   Milan Maur: Záznamy pohybu (kresby, digitální fotografie), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2011/05/28 - 2011/06/26   Jindřich Novák: Obrazy a grafiky, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2011/05/28 - 2011/06/26   Jožka Ryšavá: Obrazy z Černokostelecka, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2011/06/17 - 2011/06/19   Dny otevřených dveří, Sklad Písnice, Praha
2011/06/17 - 2011/07/16   Josef Richard Marek, Lubor Marek, Sklad Písnice, Praha
2011/07/07 - 2011/09/26   Velká jména - Lhoták, Kolář, Kubíček, Novák, Sýkora, DOX, Malá věž, Praha
2011/07/16 - 2011/08/30   Adolf Born: Grafika, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2011/07/16 - 2011/09/30   Adolf Born: Knižní tvorba, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2011/08/30 - 2011/10/01   Literatura na provázku, Artotéka, Obvodní knihovna v Praze 4, Praha
2011/10/05 - 2011/10/28   Paralelní prostory - Dokumentace neoficiálních výtvarných akcí 80. let, DOX, Malá věž, Praha
2011/10/13 - 2011/10/31   Daniela Mikulášková: Šité obrazy, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2011/11/04 - 2012/01/09   Pavel Karous: Vetřelci a volavky, DOX, Malá věž, Praha
2011/12/07 - 2012/01/31   Aleš Svoboda: Proměnlivé struktury, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2011/12/18 - 2012/01/09   Umělci Archivu, DOX, Malá věž, Praha
2012/01/18 - 2012/03/18   Revue K: Éditions d'Art - Včera a dnes / Hier et Aujourd'hui, DOX, Malá věž, Praha
2012/03/01 - 2012/04/20   Jaroslav Rezek: Jiná krajina (obrazy, kresby), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2012/03/22 - 2012/05/27   Galerie Vincence Kramáře 1964 - 1972 (František Doležal, Vladimír Rocman), DOX, Malá věž, Praha
2012/04/25 - 2012/06/15   Václav Malina: Krajinou (barva, světlo, řád), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2012/06/07 - 2012/10/01   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, DOX, Malá věž, Praha
2012/06/14   Konečně spolu, přednáškový blok, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2012/06/25 - 2012/08/31   Jindřich Zeithamml: Od kruhu ke čtverci (kresby, akvarely, grafiky), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2012/08/04 - 2012/09/09   Jiří Šalamoun: Grafiky, knihy, plakáty, filmy, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2012/09/10   Nové projekty a funkce Informačního systému abART, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2012/09/20 - 2012/10/26   Alén Diviš: Dessins, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2012/10/04 - 2012/10/31   Jan Kuntoš, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2012/10/04 - 2012/10/31   Michal Kindernay, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2012/10/13 - 2012/11/04   Indický filmový plakát, DOX, Malá věž, Praha
2012/11/01 - 2013/01/30   Dalibor Chatrný: Kresby s překážkami, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2012/11/05   Galerie jako osobní prostor, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2012/11/08 - 2012/12/03   Petr Spielmann: Brno - Praha - Bochum - Brno, DOX, Malá věž, Praha
2012/12/05 - 2012/12/31   Umělci Archivu, DOX, Malá věž, Praha
2013/01/07 - 2013/01/31   Karel Adamus: 10 Poems Pictures, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2013/01/17 - 2013/03/31   Pohled do archivu 4 - Výstřižek &, DOX, Malá věž, Praha
2013/02/05 - 2013/02/28   Pavel Rudolf: Lekce malého „o“, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2013/02/27 - 2013/04/19   Jiří Voves: Paměť přírody (obrazy, kresby, frotáže), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2013/03/04 - 2013/03/31   Martin Kubát: Je večer, vypusťte čerta!; Čistka, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2013/04/08 - 2013/05/05   Ivan Komárek: Zákresky (vizuální knihy 1998-2012), Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2013/04/11 - 2013/06/30   Pohled do archivu 5 - Písnička, DOX, Malá věž, Praha
2013/04/25 - 2013/06/10   František Hodonský: Grafiky, matrice, obrazy, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2013/05/07 - 2013/06/02   Rudolf Fila: M. Švabinský krajinář, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2013/06/03 - 2013/06/30   Vladimír Merta: Původ mimozemský, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2013/06/10 - 2013/06/15   Dokořán, Archiv výtvarného umění, Praha
2013/06/26 - 2013/08/30   Martin Kolář: Listy a plátna (kresby a malby), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2013/07/01 - 2013/08/04   Carton Clan: Knihy a knihy, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2013/07/04 - 2013/09/08   Carton Clan: Věci, DOX, Malá věž, Praha
2013/08/05 - 2013/09/01   Jiří Hůla: Otázky kladené obrazu, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2013/08/09 - 2013/09/08   Vojtěch Kubašta: Grafiky, knihy, prostorové obrazy, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2013/09/02 - 2013/10/06   Gabriela Pokorná: 13 zlatých mušek, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2013/10/07 - 2013/10/31   Viktor Kopasz: Deníky, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2013/10/07 - 2013/11/10   Otevřená kniha, DOX, Malá věž, Praha
2013/10/15 - 2013/11/17   Knihy se těžko vystavují I: Zdenek Seydl, Cafe Neustadt, Praha
2013/11/04 - 2013/12/01   Margita Titlová-Ylovsky: Autorské knihy, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2013/11/04 - 2014/01/31   Miloš Šejn: Kresby-texty, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2013/11/14 - 2014/02/02   Regionální osobnosti / Podlipansko, DOX, Malá věž, Praha
2013/12/02 - 2014/01/05   Nikola Kalinová: Ostrovní ulice, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2014/01/06 - 2014/02/02   Josef Štogr: Možnosti, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2014/01/23   V šest v Archivu 1 - Michal Blažek: Restaurování v Angkoru, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2014/02/03 - 2014/03/02   Jan Tarasin: Vidění světa, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2014/02/19 - 2014/03/21   Jaroslav Alt: Cesty duše (obrazy, kresby, grafika), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2014/02/20   V šest v Archivu 2 - Jiří Hůla: Průsečíky, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2014/03/03 - 2014/04/06   Ladislav Nebeský: Poeta (non) ludens, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2014/03/06   V šest v Archivu 3 - Michal Blažek: Zdeněk Palcr, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2014/03/06 - 2014/04/20   Pražská imaginace, DOX, Malá věž, Praha
2014/03/07 - 2014/03/31   Zdenek Seydl: Knižní grafika a plakáty, Bio Central, Hradec Králové (Hradec Králové)
2014/03/26 - 2014/04/22   Josef Hampl: Krajiny, hnízda (frotáže, koláže, kresby), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2014/04/04 - 2014/05/09   Knihy se těžko vystavují II: Jaroslav Šváb, Café Lajka, Praha
2014/04/07 - 2014/05/04   Marie Molová: Práce vlastním nástrojem, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2014/04/22 - 2014/06/28   artarchiv.cz, Národní knihovna České republiky, Praha
2014/05/07 - 2014/06/01   Ellen Jilemnická: Ona, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2014/05/15   V šest v Archivu 4 - Luboš Bělka: Mongolsko 1957-1969 prizmatem Lumíra Jisla: Fotografie a poznámky z cest, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2014/05/22 - 2014/06/29   Pohled do archivu 6 - Dětská kniha, DOX, Malá věž, Praha
2014/06/02 - 2014/07/02   Milan Kohout: Poukazování ke kráse světa, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2014/06/16   Česko-švédské čtení, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2014/06/23 - 2014/08/29   Radomír Leszczynski: Měkká geometrie (obrazy a tisky z počítače), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2014/07/03   V šest v Archivu 5 - Miloš Šejn: Knihy, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2014/07/03 - 2014/08/03   Miloš Šejn: Knihy, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2014/07/10 - 2014/08/31   artarchiv.cz, DOX, Malá věž, Praha
2014/07/13 - 2014/08/31   Kamil Lhoták a knihy, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2014/08/04 - 2014/08/31   Piegature – Intaglio – Intreccio aneb Co zůstane, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2014/09/01 - 2014/10/05   Miroslav Salava: Kůže, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2014/09/04 - 2014/09/21   Lumír Jisl a Mongolsko: Fotografie 1957-1963, DOX, Malá věž, Praha
2014/09/17 - 2014/11/09   100x Vojtěch Kubašta (sbírka Ladislava Janoucha), Klementinum, Praha
2014/09/18   V šest v Archivu 6 - Luboš Bělka: Československé objevování Tun-chuangu: Jislovy fotografie interiérů jeskynních chrámů Mo-kao z roku 1957, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2014/09/25 - 2014/10/08   Knihy se těžko vystavují III: Václav Bláha, DOX, Malá věž, Praha
2014/09/29 - 2014/11/01   Jiří Hůla: Samé hrábě žádné vidle, Artotéka, Obvodní knihovna v Praze 4, Praha
2014/10/06 - 2014/11/02   Henri Foucault: Videndi delectatio, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2014/10/09   V šest v Archivu 7 - Jarmila Štogrová: Umělci - vojáci 1. světové války, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2014/10/10 - 2014/12/14   Emila Medková, Pavel Nešleha: Duše věcí, DOX, Malá věž, Praha
2014/11/03 - 2014/11/30   Vladimír Doležal: A najednou, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2014/11/06 - 2015/01/17   Knihy se těžko vystavují IV: Libor Fára, Národní knihovna České republiky, Praha
2014/11/06 - 2015/02/24   Ivan Kafka: Pár věcí (projekty a realizace), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2014/12/01 - 2015/01/04   Ladislav Kuk: „Výstava byla…“, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2014/12/10   V šest v Archivu 8 - Eva Kosáková, Mahulena Nešlehová: Duše věcí, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2014/12/11   Listování v DOXu / otevřený archiv, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2014/12/18 - 2015/02/13   Olomoucký okruh - Olomoucká polooficiální výtvarná scéna za normalizace, DOX, Malá věž, Praha
2015/01/05 - 2015/02/01   Tereza Vostradovská: Obludárium, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2015/01/15   V šest v Archivu 9 - Čtení ze Salavy / Čtení pro Salavu, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2015/02/02 - 2015/03/01   Začátek konce, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2015/02/12 - 2015/02/26   Petra Hudcová: Práce v archivu, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2015/02/19 - 2015/05/10   Pohled do Archivu 7 - Diapozitiv, DOX, Malá věž, Praha
2015/03/02 - 2015/03/29   Radomír Leszczynski: Kruhy. Křivky. Struktury. Buňky. Práce, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2015/03/12   V šest v Archivu 10 - Filomena Borecká: Hrubé domácí štěstí – vědomí dechu, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2015/03/16 - 2015/04/17   Jan Rýz: Básně a partitury (plastily), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2015/03/25   Křest knihy Sídliště Solidarita, Strašnické divadlo, Praha
2015/03/30 - 2015/05/03   Jiří Šindler: Knihy, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2015/05/04 - 2015/05/31   Vladimír Havlík: Prostorové knihy, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2015/05/21 - 2015/06/28   Blansko. Víc umění, než byste čekali (Galerie v předsálí 1982-1991), DOX, Malá věž, Praha
2015/05/28   V šest v Archivu 11 - Vladimír Havlík o autorských knihách, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2015/06/04 - 2015/07/01   Anna Pleštilová: K.H. Mácha – Máj, 78 Kč / 100 g a jiné knihy, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2015/06/17 - 2015/08/31   Richard Loskot: Druhotná příroda (instalace, záznamy realizací), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2015/07/02 - 2015/08/02   Pravěk, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2015/07/02 - 2015/08/30   Filmový plakát a kniha, DOX, Malá věž, Praha
2015/07/11 - 2015/08/30   Vladimír Doležal: Kresby, obrazy, autorské knihy, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2015/08/03 - 2015/09/06   Michaela Pospíšilová Králová: Jan M. Tomeš – básně, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2015/09/07 - 2015/10/04   Ladislav Daněk: Bod, čára, pravítko a člověk, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2015/09/09 - 2015/10/10   Knihy se těžko vystavují V: Jiří Rathouský, Národní knihovna České republiky, Praha
2015/09/17 - 2015/11/15   Gen Chochola - Václav, Blanka, Marek, DOX, Malá věž, Praha
2015/09/30 - 2015/10/31   Cesty mohou býti rozličné: Výstavy současného výtvarného umění v ústavech Akademie věd, Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK), Praha
2015/10/05 - 2015/11/01   Jaroslav Alt: Posledních sedm slov / Drobná zranění, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2015/11/02 - 2015/12/02   Jana Skalická: Souborná výstava, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2015/11/05 - 2016/01/29   Zdeněk Prokop: Rytmy a melodie - obrazy, akvarely, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2015/12/02 - 2016/01/31   Setkávání - Sbírka Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., DOX, Malá věž, Praha
2015/12/03 - 2016/01/03   Polička/Shelf - Autorská kniha jako kniha, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2015/12/10   Listování v DOXu 2 / otevřený archiv, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2016/01/04 - 2016/01/31   Eva Maceková: Skicáky, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2016/02/01 - 2016/03/06   Peter Fabo: Meno, mesto, zviera, vec, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2016/02/11   V šest v Archivu 13 - Michal Blažek: Zdeněk Palcr - osamocený vizionář, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2016/02/24 - 2016/04/22   Partitury 50 x 50 (padesát partitur padesáti výtvarníků), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2016/02/25 - 2016/04/30   Zdenek Seydl a knihy, DOX, Malá věž, Praha
2016/03/01   Křest sborníku Topičův salon 1894 – 1899, Topičův salon (2007-), Praha
2016/03/07 - 2016/04/03   Kdo tu knížku ukradne, tomu ruka upadne!, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2016/03/10   V šest v Archivu 14 - Michal Blažek: Zdeněk Palcr a Giacomettiho postřeh, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2016/04/04 - 2016/05/01   Pavla Krkošková Byrtusová: Listování, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2016/04/07   V šest v Archivu 15 - Michal Blažek: Zdeněk Palcr a Giacomettiho postřeh 2, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2016/04/22   Beseda s Pavlou Krkoškovou a Martinem Ryšavým, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2016/05/02 - 2016/06/06   Kateřina Černá: Z láhve vylovil okurku, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2016/05/12   V šest v Archivu 16 - Zdeněk Palcr - Zpřítomňování duchovního světa sochou, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2016/05/26 - 2016/07/31   Libor Svoboda: Better City, DOX, Malá věž, Praha
2016/05/28 - 2016/06/30   Zdenek Seydl: Kniha, Galerie Václava Chada, Zlín (Zlín)
2016/06/02   Máme otevřeno, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2016/06/06 - 2016/07/04   Magdaléna Manderlová: Zpaměti, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2016/06/09   V šest v Archivu 17 - Pohled na sochařství Zdeňka Palcra z hlediska architektury a Heideggerovy filosofie, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2016/06/22   Křest knihy Zdenek Seydl a knihy, 4AM Fórum pro architekturu a média, Brno (Brno-město)
2016/06/30   V šest v Archivu 18 - Rok s Palcrem - Petr Rezek: Žabka, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2016/07/09 - 2016/09/04   Zdenek Seydl a knihy, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2016/07/11 - 2016/08/01   Jindřich Novák: V menším průměru, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2016/07/27 - 2016/08/09   Galerie H a neoficiální výtvarné aktivity, Galerie Otakara Kubína, Boskovice (Blansko)
2016/08/01 - 2016/09/05   Sergej Alexandrovič Jesenin: Modravá Rus - opis 1. vydání knihy, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2016/08/18 - 2016/09/30   Pohled do archivu 8 - Barvotisk, DOX, Malá věž, Praha
2016/09/05 - 2016/10/03   Almanach Secese, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2016/09/15 - 2016/10/29   Zdenek Seydl a knihy, Klementinum, Praha
2016/09/29 - 2016/10/31   Zdenek Seydl: Srdcová záležitost, Antikvariát a Galerie Bastion, Tábor (Tábor)
2016/10/03 - 2016/11/07   Jan Faix: Solmizační studie a etudy, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2016/10/06   V šest v Archivu 19 - Katarína Mašterová: Tvorba Zdeňka Palcra ve fotografiích Jana Svobody, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2016/11/01 - 2017/01/05   Krajina, umění a fotografie (Současná umělecká díla v krajině), DOX, Malá věž, Praha
2016/11/03 - 2017/01/27   Monika Immrová: Grafiky, slepotisky a jedna socha, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2016/11/07 - 2016/12/05   Pavlína Jana Lörinczová: Antistresové omalovánky, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2016/11/17   V šest v Archivu 20 - Pavel Míka: Stání sochy, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2016/12/05 - 2017/01/02   Ida Vaculková Čermáková: Viděla jsem srnečku, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2016/12/08   V šest v Archivu 21 - Vladimíra Koubová Eidernová o Zdeňku Palcrovi, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2016/12/15   Listování v DOXu 3 / otevřený archiv, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2017/01/02 - 2017/02/06   Genietta Varsi: Cuerpo-texto, Tereza Bínová: Souborná zkouška, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2017/01/12 - 2017/03/07   Vojtěch Birnbaum: Princip umění / The Principle of Art, DOX, Malá věž, Praha
2017/02/02   Tomáš Murár: Umění jako princip a zákonitost, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2017/02/06 - 2017/03/06   Lucie Raškovová: Školení v Poněšicích, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2017/02/23   Agnes Blaha: Vojtěch Birnbaum a mladší víděňská škola dějin umění, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2017/03/01 - 2017/04/04   Stanislav Diviš: Rytmy, doteky, partitury (kresby, obrazy), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2017/03/02   Maria Männig: Hans Sedlmayr - Anti-klasický předpoklad, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2017/03/06 - 2017/04/03   Darja Čančíková: Předmětový katalog, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2017/04/06   Máme otevřeno, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2017/04/06 - 2017/06/11   Pohled do Archivu 9 - Kalendář, DOX, Malá věž, Praha
2017/05/01 - 2017/06/05   Jan Wojnar: Kniha geometrického útvaru, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2017/05/10 - 2017/06/12   Karel Prášek: Krasohled (obrazy), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2017/06/05 - 2017/07/03   Pavel Büchler: How To Make It Go Away, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2017/06/08 - 2017/06/30   Jaroslav Rezek: Obrazy, Uhříněveské muzeum, Uhříněves, Praha (Hlavní město Praha)
2017/06/22 - 2017/08/27   Galerie H, DOX, Malá věž, Praha
2017/07/03 - 2017/08/07   Allan Kaprow: Warm-Ups, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2017/07/15 - 2017/09/10   Galina Miklínová: Lichožrouti, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2017/08/07 - 2017/09/04   Jaroslav Zaorálek: Z knihovny překladatele, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2017/09/08 - 2017/10/02   Tereza Říčanová: Vidění, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2017/09/15 - 2017/11/02   Knihy se těžko vystavují VII: Václav Sivko, Národní knihovna České republiky, Praha
2017/09/26 - 2017/11/02   Petr Kouba: Stop kontrola, Knihovna Libri prohibiti, Praha
2017/10/26 - 2017/12/31   Spolek Pohodlí a KHM (v duchu rozmarné psychiatrie), DOX, Malá věž, Praha
2017/11/06 - 2017/12/04   Michal Drozen: Panelák, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2017/12/04 - 2018/01/08   Taháky, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2017/12/14   Listování v DOXu 4, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2018/01/08 - 2018/02/05   Ars poetica, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2018/01/25 - 2018/03/11   Malá řada Soudobé světové prózy, DOX, Malá věž, Praha
2018/02/15   Křest knihy Malá řada Soudobé světové prózy, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
2018/03/05 - 2018/04/02   Zuzana Hustáková Mašková: Domácí prstové divadlo, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2018/03/14 - 2018/06/04   Libor Fára: Knihy a plakáty, DOX, Malá věž, Praha
2018/03/22 - 2018/04/30   Pavel Rudolf: Obrazy, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2018/04/09 - 2018/05/07   RUB International former „Rubrup“ Magazine of Rubberstaped art, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2018/04/25 - 2018/04/26   Festival malých knihkupců a velkých čtenářů, Archiv výtvarného umění, Pod Terebkou, Praha
2018/05/07 - 2018/06/04   Václav Zítka: Moje válečné příběhy slovem a obrazem, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2018/07/02 - 2018/08/06   Jutta Bauer: Schreimutter, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2018/07/07 - 2018/09/02   Eva Švankmajerová: Vše marno, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2018/07/12 - 2018/09/16   Galerie Jiřího Jílka, DOX, Malá věž, Praha
2018/09/03 - 2018/09/30   J.H. Kocman: Sample Book of Decorated Papers, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2018/09/19   Otevřený archiv, Archiv výtvarného umění, Pod Terebkou, Praha
2018/10/17 - 2018/12/02   Staré vyprávění stoupenců vznešeného, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2018/10/25 - 2018/12/09   Pohled do archivu 10 - Dar, DOX, Malá věž, Praha
2018/12/03 - 2019/01/06   Jan Hybner: Why not?, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2018/12/13 - 2019/02/08   Monika Immrová: Území čtverce (reliéfy), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2018/12/21 - 2019/03/17   Český tarot, DOX, Malá věž, Praha
2019/01/07 - 2019/03/03   Helena Šantavá a přátelé I a II, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2019/04/01 - 2019/05/05   Mary Matz: Manifesto (Na základě básně Roba Daltona / Based on a Poem by Rob Dalton), Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2019/04/18 - 2019/06/23   Pohled do archivu 11 - Pozvánka, DOX, Malá věž, Praha
2019/05/06 - 2019/06/02   Tři hole, tři cesty, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2019/06/03 - 2019/06/30   Pierre Reverdy - Pablo Picasso: Le chant des morts, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2019/07/01 - 2019/08/04   Zdeněk Paták: Zbyněk Havlíček - Otevřít po mé smrti, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2019/09/06 - 2019/09/30   Commonpress 51 / Hungary Can Be Yours, DOX, Malá věž, Praha
2019/09/06 - 2019/09/30   Josef Hampl: Mail art, Archiv výtvarného umění, Pod Terebkou, Praha
2019/10/03 - 2019/11/03   Svazy, skupiny a spolky: Před a po Sametu, DOX, Malá věž, Praha
2019/10/11 - 2019/11/15   Jaroslav Alt: Akvarely, Archiv výtvarného umění, Pod Terebkou, Praha
2019/11/06 - 2019/12/01   Marek Vavřinec: Umění ve věku originality, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2019/11/14 - 2020/01/12   Dialog Praha/Los Angeles, 1989 - Los Angeles/Prague, 1990, DOX, Malá věž, Praha
2019/11/25 - 2019/12/13   Barbara Benish: Grafika, Archiv výtvarného umění, Pod Terebkou, Praha
2019/12/17 - 2020/01/03   Jiří Hůla: Pro archiv, Archiv výtvarného umění, Pod Terebkou, Praha
2020/01/23 - 2020/02/28   Julie Brabcová 1950-2008, Archiv výtvarného umění, Pod Terebkou, Praha
2020/01/31 - 2020/04/08   Jaroslav Jebavý: Kružba, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2020/05/27 - 2020/06/28   Galerie Václava Špály, DOX, Malá věž, Praha
2020/07/16 - 2020/09/06   Pohled do Archivu 12 - Periodikum, DOX, Malá věž, Praha
2020/09/23 - 2020/10/30   Malíř František Doležal 1910-1989, Archiv výtvarného umění, Pod Terebkou, Praha
2020/09/24 - 2020/11/01   Soudobá světová próza, DOX, Malá věž, Praha
2020/12/15 - 2021/02/28   Jiří Hůla: Fotografie z Indie (Grudžarát 2020), Archiv výtvarného umění, Pod Terebkou, Praha
2020/12/16 - 2021/01/31   Pohled do Archivu 13 - Typografie, DOX, Malá věž, Praha
2021/04/07 - 2021/05/02   Malíř František Doležal a Galerie Vincence Kramáře, Galerie Skleňák, Praha
2021/06/16 - 2021/08/15   Pohled do Archivu 14 - Katalog, DOX, Malá věž, Praha
2021/08/20 - 2021/09/19   Galerijní Laboratoř 2010–2021, DOX, Malá věž, Praha
2021/09/02 - 2021/09/05   Papel Picado, Tábor (Tábor), Tábor (Tábor)
2021/09/09 - 2021/10/31   Pod nulou, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2021/11/04 - 2022/01/21   Hana Hamplová: Fotografie 1980 - 2020, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2021/11/12 - 2021/12/12   Galerie Na shledanou, DOX, Malá věž, Praha
2021/12/23 - 2022/01/31   Pohled do Archivu 15 – PF, DOX, Malá věž, Praha
2022/05/13 - 2022/06/19   GVU Havlíčkův Brod v abARTu, DOX, Malá věž, Praha
2022/06/09 - 2022/06/30   Jaroslav Rezek: Obrazy, Galerie Navrátil, Praha
2022/09/08 - 2022/10/16   Václav Bláha: Kresby (Svatá Anna), DOX, Malá věž, Praha
2022/09/23 - 2022/11/05   Petr Bareš: Barvy, tvary, struktury (pastely a akvarely), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2022/11/09 - 2023/01/08   Vladimír Doležal: A najednou a jiné knihy (Fotografie Anna Pleštilová), DOX, Malá věž, Praha
2023/01/20 - 2023/04/28   Jiří Hůla: jih, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2023/02/24 - 2023/05/21   Obálková galerie Sixty-Eight Publishers, DOX, Malá věž, Praha
2023/06/08 - 2023/09/03   Pohled do Archivu 16 - Ex libris, DOX, Malá věž, Praha
2023/10/06 - 2023/12/31   Egypt: Sonda archivem, DOX, Malá věž, Praha
2023/12/06 - 2023/12/31   Mae Sara, Martin Mrskoš: Kapesní atlas čertů, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2024/02/28 - 2024/06/02   Edice současné poezie Cesty, DOX, Malá věž, Praha

Archiv výtvarného umění, z.s.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2009   David Černý: Entropa (česky)
  2009   David Černý: Entropa (anglicky)
  2011   Adolf Born: Grafika / Knižní tvorba
  2011   Jindřich Novák: Obrazy a grafiky
  2011   Jožka Ryšavá: Obrazy z Černokostelecka
  2012   Alén Diviš: Dessins
  2012   Jiří Šalamoun: Grafiky, knihy, plakáty, filmy
  2012   Petr Spielmann: Brno - Praha - Bochum - Brno
  2013   Vojtěch Kubašta: Grafiky, knihy, prostorové obrazy
  2014   Kamil Lhoták a knihy
  2014   Lumír Jisl a Mongolsko (Fotografie 1957-1963)
  2014   Václav Bláha (Knihy se těžko vystavují)
  2015   Vladimír Doležal: Kresby, obrazy, autorské knihy
  2016   Libor Svoboda: Better City
  2016   Zdenek Seydl a knihy
  2016   Zuzana Nováčková
  2017   Galina Miklínová: Lichožrouti
  2017   Jaroslav Rezek: Obrazy
  2017   Petr Kouba: Stop kontrola (Obrazy, kresby)
  2017   Vojtěch Birnbaum: Princip umění / The Principle of Art
  2018   Eva Švankmajerová: Vše marno
  2018   Libor Fára: Knihy a plakáty
  2020   Malíř František Doležal (1910-1989)
  2021   Hana Hamplová: Fotografie 1980 - 2020
  2022   Václav Bláha: Kresby (Svatá Anna)
  2022   Vladimír Doležal: A najednou a jiné knihy (Fotografie Anna Pleštilová)
  2022   Vojtěch Kovářík: Dva makro- a několik dalších listů
  2023   Jiří Hůla: jih
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2006   Osobnosti Podlipanska
  2009   Společnou cestou
  2010   Free Culture / Svobodná kultura (České autorské právo)
  2010   Pohled do archivu 1 (Fotografie)
  2010   Společnou cestou (Svazové výstavy, realizace, úkolové akce)
  2011   Josef Richard Marek, Lubor Marek
  2011   Pohled do archivu 2 plakát
  2011   Sladkost smrti: Pohled do archivu 3 / parte
  2011   Velká jména - Lhoták, Kolář, Kubíček, Novák, Sýkora
  2012   Galerie Vincence Kramáře 1964 - 1972 (František Doležal, Vladimír Rocman)
  2012   Indický filmový plakát
  2012   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
  2012   Revue K: Éditions d'Art (Včera a dnes / Hier et Aujourd'hui)
  2013   Carton Clan: Věci
  2013   Otevřená kniha
  2013   Pohled do archivu 4 - výstřižek &
  2013   Pohled do archivu 5 - písnička
  2013   Regionální osobnosti / Podlipansko
  2014   artarchiv.cz
  2014   artarchiv.cz
  2014   Emila Medková, Pavel Nešleha: Duše věcí
  2014   Olomoucký okruh (Olomoucká polooficiální výtvarná scéna za normalizace)
  2014   Pohled do archivu 6 - dětská kniha
  2014   Pražská imaginace
  2015   Blansko: Víc umění, než byste čekali (Galerie v předsálí 1982-1991)
  2015   Cesty mohou býti rozličné (Výstavy současného umění v ústavech Akademie věd České republiky)
  2015   Filmový plakát a kniha
  2015   Gen Chochola (Václav, Blanka, Marek)
  2015   Pohled do archivu 7 - diapozitiv
  2015   Setkávání (Sbírka Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.)
  2016   Krajina, umění a fotografie (Současná umělecká díla v krajině)
  2016   Pohled do archivu 8 - barvotisk
  2017   Galerie H
  2017   Pohled do archivu 9 - kalendář
  2017   Spolek Pohodlí a KHM (v duchu rozmarné psychiatrie)
  2018   Český tarot
  2018   Galerie Jiřího Jílka
  2018   Malá řada Soudobé světové prózy
  2018   Pohled do archivu 10 - dar
  2019   Commonpress 51 / Hungary Can Be Yours (A mail art project organized by Artpool in 1984 in the context of the secret service reports)
  2019   Dialog Praha/Los Angeles, 1989 - Los Angeles/Prague, 1990
  2019   Pohled do archivu 11 - pozvánka
  2019   Svazy, skupiny a spolky: Před a po Sametu
  2020   Galerie Václava Špály
  2020   Pohled do Archivu 12 - Periodikum
  2020   Pohled do Archivu 13 - typografie
  2020   Soudobá světová próza
  2021   Galerie Na shledanou
  2021   Galerijní Laboratoř 2010–2021
  2021   Pod nulou
  2021   Pod nulou / Bellow zero
  2021   Pohled do Archivu 14 - katalog
  2021   Pohled do Archivu 15 – PF
  2022   GVU Havlíčkův Brod v abARTu
  2023   Egypt: Sonda archivem / Probing the Archive
  2023   Obálková galerie Sixty-Eight Publishers
  2023   Pohled do Archivu 16 - Ex libris
  2024   Edice současné poezie Cesty
kniha
  published   title (subtitle)
  2014   Edice Divadlo 1961-1970
  2014   Ona
  2014   Sídliště Solidarita
  2015   Topičův salon 1894-1899
  2015   Zdenek Seydl a knihy
  2016   Galerie H
  2016   Topičův salon 1906-1911
  2017   Malá řada Soudobé světové prózy / Little Series of Contemporary World Prose
  2017   Topičův salon 2007-2017
  2017   Umění jako princip a zákonitost: K dějinám a metodologii umění Vojtěcha Birnbauma / Art as a Principle and Pattern: Vojtěch Birnbaum's Concept and Method of Art History
  2018   Marie Blabolilová: Grafika
  2018   Marie Molová: Sny
  2019   Soudobá světová próza
  2020   František Doležal: Poesie a život
  2020   Karel Prager a Družstvo pro výstavbu rodinných domků s ateliéry
  2021   Edice Plamen
  2022   Listy Josefa Floriana Jaroslavu Janouchovi
  2023   Edice Cesty
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2008   Výtvarné umění 1950-1971, 1990-1996
  2010   Rovnoběžky a průsečíky
  2015   Cesty mohou býti rozličné (Výstavy současného umění v ústavech Akademie věd České republiky)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2010   Jiří Hůla: Totéž
  2011   Jindřich Novák (1923 - 2011): Obrazy a grafiky
  2011   Jožka Ryšavá: Obrazy z Černokostelecka
  2012   Jiří Šalamoun: Grafiky, knihy, plakáty, filmy
  2012   Petr Spielmann: Brno - Praha - Bochum - Brno (česky)
  2012   Petr Spielmann: Brno - Praha - Bochum - Brno (německy)
  2013   Vojtěch Kubašta: Grafiky, knihy, prostorové obrazy
  2014   Ellen Jilemnická: Ona
  2014   Václav Bláha
  2015   Vladimír Doležal: Kresby, obrazy, autorské knihy
  2017   Jaroslav Rezek: Obrazy
  2022   Jaroslav Rezek: Obrazy
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2006   Osobnosti Podlipanska
  2007   Osobnosti Podlipanska
  2007   Sbírka černokostelecké školy
  2007   Tradiční (19.) keramický den v Kostelci nad Černými lesy
  2008   Regionální knihovna
  2009   Patronování (Zdobení přes šablonu)
  2010   Free Culture / Svobodná kultura (České autorské právo)
  2010   Pohled do archivu 1 (Fotografie)
  2010   Společnou cestou (Svazové výstavy, realizace, úkolové akce)
  2011   Pohled do archivu 2 - plakát
  2011   Sladkost smrti: Pohled do archivu 3 / parte
  2012   Galerie Vincence Kramáře 1964 - 1972 (František Doležal, Vladimír Rocman)
  2012   Revue K: Éditions d'Art (Včera a dnes / Hier et Aujourd'hui)
  2015   Cesty mohou býti rozličné (Výstavy současného umění v ústavech Akademie věd České republiky)
  2016   Krajina, umění a fotografie (Současná umělecká díla v krajině)
aukční katalog
  published   title (subtitle)
  2004   Dražba staré keramiky (16. Keramický den)
  2005   Dražba staré keramiky (17. Keramický den)
  2006   Dražba staré keramiky (18. keramický den)
  2007   Dražba staré keramiky (19. Keramický den)
  2008   Dražba staré keramiky (20. Keramický den)
cd-rom
  published   title (subtitle)
  2004   Občanské sdružení Archiv výtarného umění (Informační systém abART - neprodejná ukázka, březen 2004)
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  1996   Koncert pro Jakuba
  2008   Archiv hledá prostor
  2008   Archiv hledá prostor
  2008   Archiv hledá prostor
  2008   Archive seeks space
  2009   DOX, Centrum současného umění ((velká hala))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((vstup))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((sochařská terasa))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((expozice ve velké hale))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((rampa do 2. patra věže))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((designshop, knihy))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((4. patro věže))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((rampa do designshopu))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((café))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((velká hala - plátno))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((pohled ze dvora na hlavní budovu))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((pohled z café na hlavní budovu))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((pohled na zadní budovu))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((pohled z terasy na zadní budovu))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((pohled z ulice na přední budovu))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((pohled do dvora))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((pohled z okna ve 2. patře věže))
  2009   DOX, Centrum současného umění ((z výstavy Douglas Gordon: Krev, pot, slzy))
  2009   Jiří Hůla, Dominik Lang: Archiv
  2009   Jiří Hůla, Večernice, 1980 (rastr, 306 x 125 mm)
  2009   Jiří Hůla: Auto - auto, 1995
  2009   Jiří Hůla: Hmota, 1994 (zrcadlo, papír, výška 40 cm)
  2009   Jiří Hůla: Přelud, 1984
  2009   Jiří Hůla: Uvnitř, 1979 (rastr, 177 x 177 mm)
  2009   Kostelec nad Černými Lesy - Obecní lázně (Soukromá sbírka, Jaroslav Prkno)
  2009   Kostelec nad Černými Lesy, náměstí (Soukromá sbírka, Jaroslav Prkno)
  2009   Pozdrav z Kostelce n. Čern. Lesy!
  2009   Začátky (Studijní archiv Galerie H, 1984)
  2010   Velká metafora (B1), 2001 (serigrafie, 70 x 70 cm)
  2010   Velká metafora (D7), 2001 (serigrafie, 70 x 70 cm)
  2010   Vladimír Ambroz: Hlavní třída, 1980
  2011   Adolf Born: Pohádky bratří Grimmů
  2011   Adolf Born: Pohádky bratří Grimmů
  2011   Archiv 2010
  2011   Archiv 2010
  2011   Archiv výtvarného umění: Knihovna / Library
  2011   Den Země (duben 2011) (Vrcholek sopečného mračna během erupce stratovulkánu Saryčev na ostrově Matua, Kurily 12.6.2009)
  2011   Den Země (duben 2011) (Lávový proud typu Pahoehoe na ostrově Havaj během erupce 21.7.2007)
  2011   Eduard Halberštát: Hasičské družstvo, 1986
  2011   Jindřich Novák: (Jazz), 1985
  2011   Jindřich Novák: (Kuřák), 1987
  2011   Jindřich Novák: Autoportrét, 1985
  2011   Jindřich Novák: Dveře nikam, 1984
  2011   Jindřich Novák: Maringotka
  2011   Jindřich Novák: Záhadný piknik 1, 1985
  2011   Jožka Ryšavá: 1. máj 1961, 1961
  2011   Jožka Ryšavá: 1. máj v Kostelci nad Černými Lesy, 1960
  2011   Jožka Ryšavá: Kostelec nad Černými lesy (zámek a pivovar), 1943
  2011   Ladislav Novák: Archaický bojovník, 1970
  2011   Lubor Marek: kompozice č. 17, 1955
  2011   Rovnoběžky a průsečíky
  2011   Rovnoběžky a průsečíky
  2011   Sladkost smrti: Pohled do archivu 3 / parte (Z rodinného alba Lucie Kalátové)
  2011   Sladkost smrti: Pohled do archivu 3 / parte (Radoslav Kratina, 1984, autor anonym, hrob bez označení / Praha, Olšanské hřbitovy II.)
  2011   Sladkost smrti: Pohled do archivu 3 / parte (Z rodinného alba Lucie Kalátové / foto Zdráhal, 1943, Hostomice)
  2011   Sladkost smrti: Pohled do archivu 3 / parte (Z rodinného alba Lucie Kalátové / foto Zdráhal, 1943, Hostomice)
  2011   Sladkost smrti: Pohled do archivu 3 / parte (Z rodinného alba Lucie Kalátové / foto Zdráhal, 1943, Hostomice)
  2011   Sladkost smrti: Pohled do archivu 3 / parte (Z rodinného alba Lucie Kalátové / foto Zdráhal, 1945, Hostomice)
  2011   Václav Tikal: Malířské dílo z let 1941 - 1965
  2012   abART - z Čech do světa (Klára Bočkayová: Andělé, 1991)
  2012   abART - z Čech do světa (František Hodonský: Z ptačí rezervace, 1980)
  2012   abART - z Čech do světa (Marie Blabolilová: Přikrytá klec, 2001)
  2012   abART - z Čech do světa (Marie Blabolilová: Kytky za plotem, 2000)
  2012   abART - z Čech do světa (Daniela Mikulášková: Krajina I, 2005)
  2012   abART - z Čech do světa (Olga Čechová: Zrcadlení, 1970)
  2012   abART - z Čech do světa (Jaroslav Alt: Dvě okna, 1984)
  2012   abART - z Čech do světa (Libuše Šlezarová: Panenka, 1988)
  2012   abART - z Čech do světa (Radoslav Kratina: Projekt objektu, 1986)
  2012   Alén Diviš: Barbarská socha, (kolem 1942) (olej, plátno, 56 x 37 cm)
  2012   Alén Diviš: Kytice, (40. léta) (olej, plátno, 75,5 x 60,5 cm)
  2012   Alén Diviš: Pavouci ((40. léta), kvaš, uhel, papír 665 x 455 mm)
  2012   Alén Diviš: Vězení, (40. léta) (kvaš, pastel, papír, 630 x 430 mm)
  2012   Anežka Kovalová: Kaktus, 1992 (abART - z Čech do světa)
  2012   Archiv 2011
  2012   Bohumil Bob Krčil: Pouliční fotograf (Herát, 5. 11. 1978)
  2012   František Doležal (1910 - 1989)
  2012   František Doležal: Výlet k jezeru (z cyklu Poselství naděje)
  2012   Indický filmový plakát
  2012   Indický filmový plakát
  2012   Indický filmový plakát (Shamim Bano, kolem roku 1940)
  2012   Indický filmový plakát
  2012   Indický filmový plakát
  2012   Indický filmový plakát
  2012   Ivan Blatný: Poèmes (Revue K, Paříž, 1989)
  2012   Jan Jemelka: K Marině Cvětajevové, 1985 (abART - z Čech do světa)
  2012   Jan Kubíček: Bez názvu 2, 2012 (abART - z Čech do světa)
  2012   Jan Steklík: První jarní den, 1986 (abART - z Čech do světa)
  2012   Jaroslav Macek: Zrcadlo moudrosti
  2012   Jaroslav Poncar: Citadela a muzeum v Herátu
  2012   Jindřich Růžička: Cívka č. 248, 2007 (abART - z Čech do světa)
  2012   Jiří Hůla: Mail art, 1983 (abART - z Čech do světa)
  2012   Jiří Kolář: Pařížské obrazy, 1982 (koláž, 10 x 30 cm)
  2012   Jiří Lindovský: Zátiší, 1971 (abART - z Čech do světa)
  2012   Jiří Šalamoun: Labyrint, 1977, litografie, papír, 150 x 108 mm (abART - z Čech do světa)
  2012   Jiří Šalamoun: Maxipes Fík (Rudolf Čechura, Jiří Šalamoun: Maxipes Fík, Albatros, Praha 1981, s. 66)
  2012   Jiří Šalamoun: Maxipes Fík (Rudolf Čechura, Jiří Šalamoun: Maxipes Fík, Albatros, Praha 1981, s. 33)
  2012   Jiří Šalamoun: Pan Smůla (ilustrace) (Poslyšte písničku hezkou... Kramářské písně minulých dob, Mladá fronta, Praha 1953)
  2012   Jiří Šalamoun: Paní Štěstí (ilustrace) (Poslyšte písničku hezkou... Kramářské písně minulých dob, Mladá fronta, Praha 1953)
  2012   Karel Adamus: Mezi svobodou a nutností (Výjevy z filozofie), 1988 (abART - z Čech do světa)
  2012   Karel Nepraš: Autoportrét - hřbitovní plastika
  2012   Karel Nepraš: Hlava - fontána III
  2012   Karel Nepraš: Hlava - mlýnek
  2012   Karel Nepraš: Stojící III
  2012   Karel Nepraš: Vlasy
  2012   Karel Nepraš: Žehlička
  2012   Marie Blabolilová: Žlutě, 1993 (abART - z Čech do světa)
  2012   Miroslava Zychová: Zvířata na Betlémě, 1994-1995,malba, tempera, plátno, 110 x 130 cm (abART - z Čech do světa)
  2012   Olaf Hanel: Bublina (abART - z Čech do světa)
  2012   Pavel Mühlbauer: Radnice, 1982 (abART - z Čech do světa)
  2012   Petr Kouba: Dvojice, 1979 (abART - z Čech do světa)
  2012   Pomozte archivu!
  2012   Pomozte archivu!
  2012   Radek Brož: Gloria in excelsis Deo, 1991 (abART - z Čech do světa)
  2012   Roman Kameš: Súrja II. (Radžastán)
  2012   Umělci Archivu, DOX - malá věž, Praha (Strašlivá a hrozná novina o jednom nešlechtěném mprdýři jménem Krystman, Praha 1582)
  2012   Václav Boštík: Bez názvu, 1984 (abART - z Čech do světa)
  2012   Věra Janoušková: Hlava, 1989 (abART - z Čech do světa)
  2012   Vincenc Kramář, kolem roku 1905
  2012   Vladimír Jarcovják: Dolů, 1986 (abART - z Čech do světa)
  2012   Vladimír Rocman: Kachna
  2012   Vladimír Rocman: Kočka
  2012   Vladimír Rocman: Římská mince v Dubrovníku
  2012   Vladimír Rocman: Sova
  2012   Vladimír Rocman: Žába
  2012   Zdeněk Kučera: Bez názvu, 1988 (abART - z Čech do světa)
  2013   abART - z Čech do světa (Ladislav Janouch: Torzo - vejce, 1981)
  2013   abART - z Čech do světa (Michal Cihlář: Araki, 2012)
  2013   abART - z Čech do světa (Viktor Karlík: Figura - baterka, 2004)
  2013   abART - z Čech do světa (Ladislav Janouch: Poslední metry, 1973)
  2013   abART - z Čech do světa (Vladimír Gebauer: Znaky, 1984)
  2013   abART - z Čech do světa (Ladislav Daněk: Bez názvu, 1991)
  2013   abART - z Čech do světa (Zorka Ságlová: Bez názvu I., 2000)
  2013   abART - z Čech do světa (Pavel Rudolf: Komentář, 1979)
  2013   abART - z Čech do světa (Dagmar Hochová: Josef Váchal, 1967)
  2013   abART - z Čech do světa (Václav Bláha: Odpočinek s otcem, 1995)
  2013   Koupí duplicit podpoříte činnost Archivu
  2013   Koupí duplicit podpoříte činnost Archivu
  2013   Pavel Šrut, Galina Miklínová: Černá fusekle (Karetní hra nejen pro lichožrouty)
  2013   Pavel Šrut, Galina Miklínová: Lichožrouti navždy
  2013   Pavel Šrut, Galina Miklínová: Lichožrouti navždy
  2013   Viktor Karlík: Pomník nočním světlům města, 2006 (abART - z Čech do světa)
  2014   Alois Mikulka (Kočka v houslích, Severočeské nakladatelství, Liberec 1969)
  2014   Emila Medková: Šipka, 1962
  2014   Josef Žáček: Vzkříšení, 2003, kombinovaná technika, plátno, 120 x 160 cm (abART - z Čech do světa)
  2014   Kamil Lhoták: Ilustrace z knihy Heleny Šmahelové Mládí na křídlech
  2014   Kamil Lhoták: Ilustrace z knihy Irene Hunt Vítr nenese naději
  2014   Kamila Ženatá: 2. patro / 2nd floor, Galerie 5. patro, Praha 2009 (abART - z Čech do světa)
  2014   Kamila Ženatá: Z jezera 00 00 12 07, 2007 (abART - z Čech do světa)
  2014   Lumír Jisl: Bjambyn Rinčen před národním výborem v Mörönu, 16. srpna 1957
  2014   Lumír Jisl: Maska z náboženského tance cam, chrámový komplex Čojdžin lamyn süm, Ulánbátar, 6. srpna 1957
  2014   Lumír Jisl: Mnich z kláštera Gandan, Ulánbátar, 6. srpna 1957
  2014   Miloš Šejn: Transformace knihy Malý Nebe Klíč Pro Osobu ženskau, W Praze 1807
  2014   Miloš Šejn: Transformace knihy Malý Nebe Klíč Pro Osobu ženskau, W Praze 1807
  2014   Miloš Šejn: Tvářnost, 2012 (abART - z Čech do světa)
  2014   Ondřej Sekora: Ferda Mravenec (Josef Brukner: Ferda Mravenec, Kruh, Hradec Králové, 1969)
  2014   Pavel Nešleha: Z cyklu Krkonoše, 1983
  2014   Pohled do archivu 6 - dětská kniha (Josef Skupa (Frank Wenig: Kašpárek a Spejbl na cestách, veselé čtení, Vojtěch Šeba, Praha 1930))
  2014   Pohled do archivu 6 - dětská kniha (Bohumil Štěpán (Ludvík Aškenazy: Praštěné pohádky, SNDK, Praha 1965))
  2014   Pohled do archivu 6 - dětská kniha (Artuš Scheiner (Eliška Krásnohorská: Pohádky z daleka i blízka, Alois Hynek, Praha 1904))
  2014   Pohled do archivu 6 - dětská kniha (Zdeněk Kudělka (James Joyce: Kočka a čert, Albatros, Praha 1974))
  2014   Pohled do archivu 6 - dětská kniha (František Tichý (Kamil Bednář: Malířova zvířátka, SNDK, Praha 1966))
  2014   Václav Čutta (Marie Žlábková: Kašpárkova dobrodružství) (Pohled do archivu 6 - dětská kniha)
  2014   Vojtěch Kubašta - ilustrace (Jaroslav Nečas: Valašské pohádky, Melantrich, Praha 1948)
  2014   Vojtěch Kubašta - ilustrace (Jaroslav Nečas: Valašské pohádky, Melantrich, Praha 1948)
  2014   Vojtěch Kubašta - ilustrace (Jaroslav Nečas: Valašské pohádky, Melantrich, Praha 1948)
  2015   abART - z Čech do světa (Jaromír Seidl: L. Cattleya Casoar, 60. léta)
  2015   Antonín Hévr: Stavba Solidarity, 1948 (olej, plátno, soukromá sbírka Německo)
  2015   Boris Tesař: Nad lesy, 2005, kresba, 276 x 210 mm (abART - z Čech do světa)
  2015   Dagmar Šubrtová: Černé vejce, 2014
  2015   Jaroslav Rezek: Hlava, 60. léta, kresba, pastel, 298 x 212 mm (abART - z Čech do světa)
  2015   Jiří Svoboda: Démanty noci
  2015   Jozef Jankovič: Kruh, 1993
  2015   Mirko Hanák: Holubice
  2015   Osazování železobetonových stropních trámů (Solidarita. Zpravodaj dobrého bydlení 1948 (3), č. 2, s. 39)
  2015   Solidarita - axonometrická studie, 1960
  2015   Solidarita - letecký pohled (Eugen Vasiliak, Nad Prahou, Praha 1966)
  2015   Solidarita. Zpravodaj dobrého bydlení 1947 (2), č.2 (Titulní strana s návrhem řadových domků od Františka Jecha)
  2015   Staveniště Solidarity (Solidarita. Zpravodaj dobrého bydlení 1948 (3), č. 2, s. 20)
  2015   Svetozár Mydlo: Štrbské pleso, 1986
  2015   Václav Chochola: Dětské hry, 1959
  2015   Václav Chochola: Libeň (ráno), 1955
  2015   Václav Chochola: Salvador Dalí, 1969
  2015   Vladimír Doležal: Ležící, nedatováno (abART - z Čech do světa)
  2015   Vladimír Doležal: Ležící, nedatováno, 297 x 420 cm (abART - z Čech do světa)
  2015   Vladimír Novák: Postava, 1986 (abART - z Čech do světa)
  2015   Zdenek Seydl: Tři zlaté vlasy děda Vševěda
  2016   Dagmar Šubrtová: Návrat mlhy, 2016
  2016   François Rabelais. Gargantua a Pantagruel (Ilustrace,přebal, vazba, [předsádky], typografie Zdenek Seydl, 1968)
  2016   Kurt Gebauer: Bojiště, 2006
  2016   Martin Zet: Martiněves, 14:01, 9.6.2006, (ze série Saluto Romano)
  2016   Miloš Šejn: Sluneční hora, 2014
  2016   Na zemi vyšlo plno lamp. Čínská lidová poezie Velkého skoku (Ilustrace, přebal, vazba, předsádky, typografie Zdenek Seydl, 1960)
  2016   Pavla Kačírková: JINÁKRAJINA, Kaple I, 2010
  2016   Petr Stibral: Lesní práce, 2011
  2016   Zdenek Seydl - Dílna (1959-1971)
  2016   Zdenek Seydl - Edice humoru a satiry (1960-1966)
  2016   Zdenek Seydl - Malá edice prózy (1963-1971)
  2016   Zdenek Seydl - Život kolem nás, malá řada (1963-1970)
  2016   Zdenek Seydl a knihy
  2016   Zdenek Seydl a knihy
  2016   Zdenek Seydl: Autoportrét (Ilustrace z knihy Jan Vladislav: Kouzelný slabikář, Státní nakladatelství dětské knihy 1961)
  2016   Zdenek Seydl: Kabinet divů (Ilustrace z knihy Christian Morgenstern: Bim, bam, bum, Československý spisovatel 1971)
  2016   Zdenek Seydl: Podjaří (Ilustrace z knihy Miroslav Florian: Třesky plesky, Albatros 1972)
  2016   Zdenek Seydl: Rak a ryba (Ilustrace z knihy Jean de La Fontaine: Bajky, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1959)
  2016   Zdenek Seydl: Zemědělci (Ilustrace z knihy Na zemi vyšlo plno lamp. Čínská lidová poezie Velkého skoku, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1960)
  2017   Galerie H (Dětský den, 1985)
  2017   Galerie H (Hračky, 1987)
  2017   Galerie H (Velikonoce, 1985 (Michal Cihlář))
  2017   Galerie H (Barevná socha, 1985)
  2017   Galerie H (Jiří Beránek: Realizace, 1983)
  2017   Galerie H (Setkání Vesmír, 1987)
  2017   Galerie H (Prostor 2 (Pavel Rudolf), 1986)
  2017   Galerie H (Výtvarné divadlo Kolotoč, 1985)
  2017   Galina Miklínová: Lichožrouti
  2017   Galina Miklínová: Lichožrouti
  2017   Galina Miklínová: Lichožrouti
  2017   Petr Kouba: Akt v trávě, 1977, 41 x 60 cm
  2017   Petr Kouba: Dvě deci, 1974, 110 x 95 cm
  2017   Petr Kouba: Orion, 1996, 45 x 60 cm
  2017   Spolek Karla Hynka Máchy, 1974
  2017   Spolek Pohodlí - Bačův krajanský orchestr, 1972
  2017   Spolek Pohodlí - Joe Samuel Jelínek, 70. léta
  2017   Spolek Pohodlí - Mier zvíťazí nad vojnou, 1969
  2017   Spolek Pohodlí - Třešňový den (Malíř Josef Steklý), 1972
  2017   Spolek Pohodlí - Zdobení stromů, 1969
  2018   Anežka Kovalová: Česneky II., 2017, tempera, deska, 74,5 x 54 cm
  2018   Anežka Kovalová: Šedý kopeček, 2016, tempera, destička, 28 x 21 cm
  2018   Libor Fára
  2018   Libor Fára: Alena Vostrá: Na ostří nože, 1968
  2018   Libor Fára: Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Zločin a trest, 1966
  2018   Libor Fára: Maxim Gorkij: Na dně, 1971
  2018   Libor Fára: Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor, 1967
  2018   Martin Stejskal: Astra (Alchymický tarot Theofana Abby), 2018
  2018   Miroslav Koval: Bez názvu, červenec 2018, tuš, papír, rákosové pero, 210 x 150 mm
  2018   Miroslav Koval: Bez názvu, duben 2018, tuš, papír, rákosové pero, 210 x 150 mm
  2018   Robert Schlosser: Spravedlnost, mír (Tarot pro Emu Destinovou), 1929
  2018   V šatně Činoherního klubu, Libor Fára, Joska Skalník, 70. léta
  2018   Vladislav Kužel: Dvojka pohárová (Lasenicův tarot), 1939
  2018   Zahájení výstavy Otakar Zemina: Malby, kresby, loutky, Galerie Jiřího Jílka, 2015 (Miroslav Koval, Jaromír Zemina)
  2019   Daniel Daligand (FR): Hungary Can Be Yours (Young Artists Club of Budapest, 1984)
  2019   György Galántai (HU): Hungary Can Be Yours (Young Artists Club of Budapest, 1984)
  2019   Christoph Machart (DE): Hungary Can Be Yours (Young Artists Club of Budapest, 1984)
  2019   Jan Jemelka: Anděl průvodce, (1985)
  2019   Jiří Hůla: Červeno-modro-bílý, 1982
  2019   Jiří Hynek Kocman: Paper as Poetry, 1980
  2019   László Hegedüs (HU): Hungary Can Be Yours (Young Artists Club of Budapest, 1984)
  2019   Metalic Avau (BE): Hungary Can Be Yours (Young Artists Club of Budapest, 1984)
  2019   Michal Cihlář: Kostelecké uzeniny, 1993
  2019   Radana Jařabáčová: 2 králíky, 2 ptáky, 2 osly vybarvi, 1991
  2019   Svatopluk Klimeš: (Bez názvu), (1985)
  2020   František Doležal: Hrozící stín, Poselství naděje - Divertimento (barevný linoryt, papír, 125 x 80 mm)
  2020   František Doležal: Jugoslávské variace, nedatováno (1980) (olej, plátno, 90 x 82 cm)
  2020   František Doležal: Léto 1975 - Srdce, Poselství naděje 1975 (olej, plátno, 78 x 43 cm)
  2020   František Doležal: Poesie (KHM - Literární zápisník) 1963 (kvaš, papír, 98 x 90 mm)
  2020   František Doležal: Portrét ženy (I.K.) 1950 (akvarel, papír, 418 x 300 mm)
  2020   František Doležal: Zrod inspirace, Signály času 1987 (olej, plátno, 100 x 70 cm)
  2021   Alex Mlynárčik: Odkial prichádzate -- kam idete? (serigrafie, 20 x 70 cm, náklad 10 ks, Sbírka Artandconcept Gallery)
  2021   Dia de Muertos / Den Mrtvých (Ciudad de México, 2007)
  2021   Dia de Muertos / Den Mrtvých (Ciudad de México, 2007)
  2021   Dia de Muertos / Den Mrtvých (La Catrina, Ciudad de México, 2007)
  2021   Dia de Muertos / Den Mrtvých (Papel picado, Ciudad de México, 2007)
  2021   Dia de Muertos / Den Mrtvých (Papel picado, Ciudad de México, 2007)
  2021   Dia de Muertos / Den Mrtvých (Papel picado, Ciudad de México, 2007)
  2021   Hana Hamplová, bez názvu, 1980-1982, 60 x 50 cm (válce)
  2021   Hana Hamplová, bez názvu, 1980-1982, 60 x 50 cm (pletivo)
  2021   Hana Hamplová, bez názvu, 1980-1982, 60 x 50 cm (vlnitý papír)
  2021   Hana Hamplová, bez názvu, 1980-1982, 60 x 50 cm (karton)
  2021   Hana Hamplová, bez názvu, 2000, 70 x 50 cm (kříž)
  2021   Hana Hamplová, bez názvu, 2019, 100 x 70 cm (stíny)
  2021   Marian Mudroch: Farbenie ovzdušia / Colourinf of Art, 1970
  2021   Martin Chlanda, Artur Magrot, Jakub Rajnoch: Procesuální instalace (Malostranské náměstí, Praha, 30.1.-23.2.2017)
  2021   Monogramista T.D.: Sneh na strome, 1970
  2021   Pavel Büchler: Pro nepřítomné (Hranice, řeka Bečva, 31. 12. 1976)
  2021   Svetozár Mydlo: Šťastný nový rok, 1987 (koláž, asambláž, perforace, 105 x 150 mm)
  2022   Barvy Kostelce - a peklo na Ukrajině (Turistické značky v Lidické ulici)
  2022   Dolní Peklov - a peklo na Ukrajině
  2024   Jaroslav Šváb: Ex libris Ladislava Nebeského
  2024   Jiří Hůla: Krabičky, 1987
  2024   Jiří Hůla: Velké H, 1979
  2024   Jiří Kolář: Nový Epiktet, 1968 (Přebal, vazba: Václav Sivko)
  2024   Karel Cudlín: Portrét Jiřího Hůly
  2024   Miroslav Červenka: Hra na hvězdy, 1962 (Přebal, vazba a typografie: Sylvie Vodáková)
  nedatováno   Boris Tesař: Kostelec nad Černými lesy (Náměstí Smiřických) (1990, kolorovaná kresba, 180 x 276 mm)
  nedatováno   Eduard Ovčáček: Negativ, 1965 (strukturální grafika, 100 x 131 mm, náklad 30 ks)
  nedatováno   Eva Kmentová: Stopy, Galerie Václava Špály, 17. 3. 1970
  nedatováno   František Dvořák: A4, 1985
  nedatováno   Galerie H: Barevná socha, 1985
  nedatováno   Igor Minárik: Rastr, 1986
  nedatováno   Jiří Hůla: Dívka s mašlí, 1986
  nedatováno   Jiří Hůla: Máj, nedatováno (80. léta)
  nedatováno   Jiří Jílek: Váza s motivem česání ovoce, 1944
  nedatováno   Lichožrouti: Galina Miklínová
  nedatováno   Marie Molová: Překlopy, 2003
  nedatováno   Milan Kohout: Světe bláznivej, 1990
  nedatováno   Naděžda Plíšková: Grafika, sochy 1968-1970 (Galerie Václava Špály, 17.4. - 10. 5. 1970)
  nedatováno   Vladimír Gebauer: Ostruhy, 1990
  nedatováno   Zorka Ságlová: 40 králíků, červenec 1988
  nedatováno   Zorka Ságlová: Házení míčů do průhonického rybníka Bořín, duben 1969
  nedatováno   Zorka Ságlová: Házení míčů do průhonického rybníka Bořín, duben 1969
  nedatováno   Zorka Ságlová: Kladení plín u Sudoměře, květen 1970
  nedatováno   Zorka Ságlová: Pocta Fafejtovi, říjen 1972
  nedatováno   Zorka Ságlová: Pocta Gustavu Obermanovi, březen 1970
  nedatováno   Zorka Ságlová: Seno-sláma, srpen 1969
hand out
  published   title (subtitle)
  2007   Sbírka černokostelecké školy (dar Galerie H)
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  2007   Informační systém abART je produkt i nástroj
  2008   Archiv výtvarného umění (abART Information System)
  2008   Archiv výtvarného umění, o.s. (Informační systém abART)
  2012   Archiv výtvarného umění
  2012   Nové projekty a funkce Informačního systému abART
  2013   Archiv výtvarného umění
  2013   Archiv výtvarného umění
  2014   Archiv výtvarného umění
  2014   Archiv výtvarného umění
  2014   Archiv výtvarného umění, o.s.
  2015   Sídliště Solidarita
  2016   Archiv výtvarného umění
  2017   Archiv výtvarného umění (Knihovna / Library)
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle)
  2015   Zdenek Seydl a knihy
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2017   Archiv výtvarného umění (Sklady archiválií a studovna / The Archive Depository and Study Room)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2010   Jan Kubíček: Forma - akce (ze soukromé sbírky)
  2012   Václav Malina: Krajinou (barva, světlo, řád)
  2015   Richard Loskot: Druhotná příroda (instalace, záznamy realizací)
katalogový list autorský
  published   title (subtitle)
  2019   Marek Vavřinec: Umění ve věku originality
mapa/plán
  published   title (subtitle)
  2011   Aliens and Herons (Fine art in public areas in the 1970s and the 1980s in Prague)
  2011   Vetřelci a volavky (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 70. a 80. let v Praze)
PF
  published   title (subtitle)
  2018   PF 2019 (Archiv)
plakát
  published   title (subtitle)
  2011   Den s Lichožrouty
  2011   Dny otevřených dveří
  2011   Pohled do archivu 2 plakát (varianta 2 - přetisk)
  2018   Otevřený archiv
  2021   Pod nulou / Bellow zero
program
  published   title (subtitle)
  2018   Festival malých knihkupců a velkých čtenářů
projekt
  published   title (subtitle)
  2007   Documentation and research center (Archiv výtvarného umění)
  2007   Dokumentační a badatelské centrum (Archiv výtvarného umění, o.s.)
průvodce
  published   title (subtitle)
  2006   Domy a lidé (Lidé přicházejí a odcházejí, město zůstává)
přebal / složka
  published   title (subtitle)
  2009   DOX, Centrum současného umění ((přebal))
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  2007   Galerie Jos. R. Vilímek (1941-1949)
soubor pohlednic
  published   title (subtitle)
  2009   DOX, Centrum současného umění
  2009   Patronování (Zdobení přes šablonu)
  2009   Pozdrav z Kostelce n. Čern. Lesy
  2014   Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Černými lesy 1874-2014
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle)
  2009   Patronování (zdobení přes šablonu)
soupis knižní tvorby
  published   title (subtitle)
  2007   abART pro sběratele 1 (Galerie Jos. R. Vilímek. Katalogy 1941 - 1949)
  2008   abART pro sběratele 2 (Plamen Václava Bláhy)
  2008   abART pro sběratele 3 (Otázky a názory)
  2012   abART pro sběratele 4 (Revue K 81 - 95)
  2012   abART pro sběratele 5 (Galerie Vincence Kramáře 1964 - 1972)
text
  published   title (subtitle)
  2017   Darja Čančíková: Předmětový katalog
  2019   Helena Šantavá a přátelé I a II
  2019   Mary Matz: Manifesto (Na základě básně Roba Daltona / Based on a Poem by Rob Dalton)
  2019   Pierre Reverdy - Pablo Picasso: Le chant des morts
  2019   Tři hole, tři cesty
tisková zpráva
  published   title (subtitle)
  2006   Informační systém abART na internetu
  2010   Společnou cestou II
úvodní text
  published   title (subtitle)
  2017   Jaroslav Zaorálek: Z knihovny překladatele

Archiv výtvarného umění, z.s.

institution, city, address
Archiv výtvarného umění, Pod Terebkou, Praha, Pod Terebkou 15
Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha, Poupětova 1
Sklad Písnice, Praha, Ladislava Coňka 4

Archiv výtvarného umění, z.s.

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair)
  2014   artarchiv.cz
  2014   artarchiv.cz
kniha
  published   title (subtitle)
  2012   Czech Contemporary Art Guide
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2019   State of the Art Archives (Proceedings of the Conference: International Conference on Archives Documenting Modern and Contemporary Art / Tagungsband zur Konferenz: Internationale Konferenz für Archive zur Dokumentation moderner und zeitgenössischer Kunst)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1999   Studijní archiv Galerie H (Soukromý pokus o vyrovnání dluhu)
  2003   Kdo je kdo (Archivář Jiří Hůla)
  2004   Archiv prorostl celým domem (S Jiřím Hůlou o Archivu výtvarného umění hovoří Terezie Pokorná)
  2004   Pošlete své katalogy do Kostelce nad lesy (Jiří Hůla založil největší český archiv výtvarného umění)
  2006   abART (Od lístkovnice k informační internetové databázi výtvarného umění)
  2006   abART umí hodně, ale nedokážeme to prodat (Rozhovor s archivářem, výtvarníkem, publicistou a fotografem Jiřím Hůlou)
  2006   Databáze českého výtvarného umění
  2006   Osobnosti Podlipanska
  2006   Unikátní výtvarná databáze (Jiří Hůla a sdružení Archivu výtvarného umění zpřístupnili mimořádný informační systém)
  2007   MAS Podlipansko: S občany pro občany
  2007   Osobnosti Podlipanska
  2008   Chcete mě? (Jiří Hůla posbíral umělecký poklad. Teď řeší, kam s ním.)
  2008   Informační systém abART - produkt, nástroj, proces
  2008   Můj archiv? Spíš povodí než pramen
  2008   Sen Jiřího Hůly chytá další dech (abART se stěhuje do pražského DOXu)
  2009   Otázka pro... (Jiřího Hůlu)
  2009   Paměť českého umění (Archiv Jiřího Hůly a systém abART)
  2010   Archív výtvarného umění otevřen v pražském DOX
  2010   Creative Commons, Archiv a Malá věž v DOXu
  2011   Jiří Hůla, Archiv výtvarného umění (Český rozhlas 3 - Vltava)
  2011   Umělci a jejich škatulky
  2011/01/06   Smrt, marnost a promo si v DOXU podaly ruce (aktualne.cz)
  2012   Galerie Vincence Kramáře
  2018   Archiv výtvarného umění nově v Nuslích
  2019   The Fine Art Archive / Archiv výtvarného umění (Czech Republic, Prague / Tschechische Republik, Prag)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2007   Art Prague 2007
adresář
  published   title (subtitle)
  2005   Kulturní bedekr 2005/2006
architektonický projekt
  published   title (subtitle)
  1993   Emil Přikryl: Okresní archiv (Textová část, grafická část)
aukční katalog
  published   title (subtitle)
  2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
diplom
  published   title (subtitle)
  2015/04   Nejkrásnější české knihy roku 2014 (3. místo Odborná literatura)
dopis
  published   title (subtitle)
  2010   Dobrý den přeji, ...
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  2008   Archiv hledá prostor
  2008   Archiv hledá prostor
  2008   Archiv hledá prostor
  2008   Archive seeks space
  2011   Archiv 2010
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  1985-   Studijní archiv
  2008   Archiv výtvarného umění (abART Information System)
  2008   Archiv výtvarného umění, o.s. (Informační systém abART)
  2012   Archiv výtvarného umění
  2012   Nové projekty a funkce Informačního systému abART
  2014   Archiv výtvarného umění, o.s.
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2017   Archiv výtvarného umění (Sklady archiválií a studovna / The Archive Depository and Study Room)
plakát
  published   title (subtitle)
  2009   Jiří Hůla, Dominik Lang: Archiv
program
  published   title (subtitle)
  2010   Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě (11. konference)
  2011   Festival Fotograf (Nekonečné čekání - fotografie 80. let / Endless Waiting - Photography of the 80s)
  2018   Festival malých knihkupců a velkých čtenářů
projekt
  published   title (subtitle)
  2007   Dokumentační a badatelské centrum (Archiv výtvarného umění, o.s.)
text
  published   title (subtitle)
  2003   Vyjádření k žádosti o grant na podporu zpracování Archivu výtvarného umění.
  2006   Milý Jiří, dnes jsem byl hned zkraje...

Archiv výtvarného umění, z.s.

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/10/18 - 2009/02/08   Jiří Hůla, Dominik Lang: Archiv / The Archive, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2014/04/22 - 2014/06/28   artarchiv.cz, Národní knihovna České republiky, Praha
2014/07/10 - 2014/08/31   artarchiv.cz, DOX, Malá věž, Praha
festival/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2015/06/21   Knihex 05, Vltavská náplavka, Praha
2016/06/19   Knihex 06, Vila Štvanice, Praha
2016/12/03 - 2016/12/04   Knihex 6 1/2, Studio Alta, Praha
2017/12/09 - 2017/12/10   Knihex 7 1/2, Studio Alta, Praha
2018/04/25 - 2018/04/26   Festival malých knihkupců a velkých čtenářů, Archiv výtvarného umění, Pod Terebkou, Praha
konference
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/12/02 - 2009/12/03   Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009, Národní archiv, Praha
performace/akce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/06/17 - 2011/06/19   Dny otevřených dveří, Sklad Písnice, Praha
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/09/10   Nové projekty a funkce Informačního systému abART, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
rozhlasový pořad
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/09/15   Zdenek Seydl na ČT a ČRo, Český rozhlas 3 - Vltava, Praha
trh/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2007/05/21 - 2007/05/27   Art Prague. 6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha
vernisáž/zahájení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/09/19   Otevřený archiv, Archiv výtvarného umění, Pod Terebkou, Praha

Archiv výtvarného umění, z.s.

person   born from - to, notes
Bartoník Pavel   3. 3. 1976     2008 - ????
Bílek Pavel   23. 4. 1982     ???? - ????, krátce pracoval
Bytelová Denisa   30. 9. 1983     2012 - ????
Dernerová Dora   16. 7. 1984     2014 - ????
Diringerová Alžběta   25. 4. 1984     2009 - ????, brigáda
Havrda Pavel   5. 11. 1984     2008 - ????
Hůla Jiří   7. 6. 1944     ???? - ????
Janouch Ladislav   14. 6. 1944     2009 - ????
Jonešová Jindřiška   1. 11. 1996     2023 - ????
Kindl Miroslav   9. 1. 1979     2011 - 2011
Klouček Petr         2012 - ????, brigáda
Kučera Jakub   20. 9. 1988     ???? - ????
Kuntoš Jan   19. 2. 1980     2008 - ????, Praha
Lehkoživová Irena   17. 2. 1982     2004 - ????
Liška Zbyněk   19. 3. 1958     ???? - ????
Marek Martin   6. 5. 1953     2008 - ????
Rohanová Lucie   28. 1. 1982     2008 - ????
Rubášová Veronika   18. 2. 1993     2013 - ????
Součková Petra   30. 11. 1985     2006 - ????, ukládání dat do informačního systému abART
Strnadel Marcel   22. 5. 1997     2022 - 2024
Špičák Aleš   31. 5. 1955     ???? - ????, předseda
Špičáková Barbora   9. 5. 1982     ???? - ????
Štogrová Doležalová Jarmila   13. 1. 1956     2012 - ????
Trsek Vítězslav   1954     ???? - ????, několikaletá brigáda

Archiv výtvarného umění, z.s.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2010   Jindra Viková: Odkazy a návraty / References and Returns
  2016   Jaroslav Horejc 1886-1983: Mistr českého art deca
kniha
  published   title (subtitle)
  2006   Václav Bláha: Život s knihou
  2011   Obrazy z dějin fotografie české (Eseje o umění a klasicitě)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVI. Šan – Šta)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2012   Jednou v antikvariátě, dvakrát za život
  2014   Nový život staré knihy
www
  published   title (subtitle)
  2009/04/21   Art Margins talks to Jaroslav Anděl (artmargins.com)
aukční katalog
  published   title (subtitle)
  2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
dopis
  published   title (subtitle)
  2010   Dobrý den přeji, ...
  2010/01/21   Vážení přátelé, dovolte mi, abych se na vás obrátila...
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  2010   DOX Centre for Contemporary Art (In Art we trust!)
plakát
  published   title (subtitle)
  2014   100x Vojtěch Kubašta

Archiv výtvarného umění, z.s.

person   born
Blabolilová Marie   4. 3. 1948    
Bláha Václav   10. 4. 1922    
Seydl Zdenek   29. 4. 1916