Pavel Mühlbauer: Kresby, obrazy, pastely

date of exhibition: 2005/10/19 - 2005/11/25
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: autorská

notes:
zpěv a akordeon: Jana Vebrová