foto: jan Kuntoš

Revue K: Éditions d'Art - Včera a dnes / Hier et Aujourd'hui

type: kolektivní
place of exhibition: DOX, Malá věž
date of exhibition: 2012/01/18 - 2012/03/18

note:
Výstava prodloužena do 18. 3. 2012
-
Když před pětadvaceti lety přijel básník Jiří Kolář do Paříže, aby se tu, skoro ve svých sedmdesáti letech, usadil, zjistil, že mezi plejádou emigrantských časopisů politicko-sociálního zaměření chybí časopis pro výtvarné umění.
Proto založil Revue K, kde písmeno K v názvu znamená „katalog“. Od čísla 3 pomáhal Kolářovi s redigováním Roman Kameš, jenž vydavatelství Revue K vede do dnešních dnů. Neblahý osud hrozil nejen poválečným emigrantům, ale i mladší generaci, protože post-stalinský režim se v těch letech zdál neotřesitelný a výstavy ve staré vlasti, kde mají tito umělci své přirozené publikum, byly nemožné.
Tak začala katalogizace českých umělců, kdy na dvanácti stranách formátu A4 tištěných jednobarev­ným offsetem vyšlo od března roku 1981 do podzimu 1986 celkem 25 čísel, jež zachytila práce téměř stovky malířů, sochařů, grafiků a fotografů českého původu žijících v zemích západní Evropy, USA, Kanady a Austrálie.
Francouzské publikum mělo příležitost se seznámit i s něko­lika českými autory, ať už mladými anebo i ve Francii dosud nepublikova­nými klasiky, kterým byla tímto způsobem a zásluhou pře­kladatelky Eriky Abrams otevřena cesta do pařížských nakladatelství. V jejích překladech vyšly ukázky z textů Jakuba Demla, Richarda Weinera, Františka Halase, Ivana Blatného a dalších. Zájem o činnost Revue K vzrůstal jak u publika, tak i u čes­kých umělců samých. Některým byla věnována samostatná čísla, jako třeba pařížskému sochaři Vladimíru Škodovi a curyš­skému grafikovi Janu Jedličkovi. Ve francouzském překladu Eriky Abrams vyšlo rovněž několik důležitých básnických textů Jiřího Koláře (L'Art poétique de Maître Sun, Le nouvel Epictète, La Lyre noire), a též například próza Jana Hanče pod názvem Le huitième cahier.
Počínaje číslem 26 pak došlo k proměně vzhledu Revue K, formát se zmenšil na 23,5 x 16 cm, zato přibyly čtyři stránky navíc. Vydavatelé navázali kontakty s dalšími umělci, kteří se v té době právě dostali do emigrace, anebo také objevili některá málo známá díla výtvarníků již nežijících. Pozornost se vrátila i k umělcům publikovaným dříve, kteří mezitím procházeli bouřlivým vývojem v novém prostředí.
Čtyřčíslo 46-49 z roku 1993 patřilo fotografovi ,Bobovi‘ Krčilovi. Ten je autorem obsáhlého sborníku Sebráno v New Yorku, kde zachycuje život a činnost výtvarníků, literátů, hudebníků a dalších aktivních elementů českého původu v této metropoli. Díky jeho dílu vydavatelé Revue K mohli představit čtenářům i experimentálního fotografa a kameramana Alexandra Hammida, dále fotografa Jana Lukase, a nakonec i spisovatelku Ivu Pekárkovou, v té době newyorskou taxikářku, jejíž literární prvotina zapůsobila na Jiřího Koláře.
Přes nesporné umělecké kvality autorů zastoupených v Revue K však na vernisáži v galerii DOX tahoun časopisu Roman Kameš konstatoval, že scénka, v níž se ho jistý humanitně vzdělaný Francouz vážně zeptal, zda popisek obrazu v tibetských znacích je napsán česky, je symptomatická ohledně povědomí a zájmu francouzských intelektuálů o naše krajany.
Pavel Ctibor, https://www.advojka.cz/archiv/2012/2/dvacet-pet-let-revue-k

Revue K: Éditions d'Art - Včera a dnes / Hier et Aujourd'hui

 

Revue K: Éditions d'Art - Včera a dnes / Hier et Aujourd'hui

person born
Curtil Sophie 11. 4. 1949
Cvach Miloš 10. 5. 1945
Dašek Zdeněk 28. 11. 1931
Haass Terry 17. 11. 1923
Herel Petr 19. 5. 1943
Janošková Eva 20. 10. 1935
Janula František 24. 3. 1932
Jedlička Jan 18. 10. 1944
Kameš Roman 9. 11. 1952
Kirchner Zdeněk 18. 5. 1934
Kolář Jiří 24. 9. 1914
Kovář Jaroslav 1. 2. 1936
Krejčová (Krejčí) Hedvika 4. 1. 1947
Kyncl František 21. 11. 1934
Moucha Miloslav 25. 3. 1942
Přibíková Lucie 27. 1. 1960
Sekal Jan 11. 2. 1948
Síkora Miloš 1. 6. 1945
Slacik Anne 1959
Škoda Vladimír 22. 11. 1942
Wagner Miroslav 2. 8. 1942
Zeithamml Jindřich 25. 3. 1949

Revue K: Éditions d'Art - Včera a dnes / Hier et Aujourd'hui

institution, city, address
Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ), Náměstí Smiřických 49
DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha, Poupětova 1a

Revue K: Éditions d'Art - Včera a dnes / Hier et Aujourd'hui

person born
Hůla Jiří 7. 6. 1944

Revue K: Éditions d'Art - Včera a dnes / Hier et Aujourd'hui

person born
Kameš Roman 9. 11. 1952

Revue K: Éditions d'Art - Včera a dnes / Hier et Aujourd'hui

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2012   Revue K: Éditions d'Art (Včera a dnes / Hier et Aujourd'hui)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2012   Revue K (Praha, DOX, 18.1.-5.3.)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2012   Revue K: Éditions d'Art (Včera a dnes / Hier et Aujourd'hui)
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  2012   Bohumil Bob Krčil: Pouliční fotograf (Herát, 5. 11. 1978)
  2012   Ivan Blatný: Poèmes (Revue K, Paříž, 1989)
  2012   Jaroslav Macek: Zrcadlo moudrosti
  2012   Jaroslav Poncar: Citadela a muzeum v Herátu
  2012   Jiří Kolář: Pařížské obrazy, 1982 (koláž, 10 x 30 cm)
  2012   Roman Kameš: Súrja II. (Radžastán)
ročenka
  published   title (subtitle)
  2013   Centrum současného umění DOX 2012 / Centre for Contemporary Art DOX 2012
soupis knižní tvorby
  published   title (subtitle)
  2012   abART pro sběratele 4 (Revue K 81 - 95)