Miloš Šejn: Kresby-texty

date of exhibition: 2013/11/04 - 2014/01/31
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: autorská

notes:
zpěv Ondřej Potůček