Miloš Šejn

* 10. 8. 1947, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou), Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Curator, Photographer, Typographer, Performer, conceptual artist, Art Historian

 

nationality: Czech
sex: male

web: www.sejn.cz
NK AUT: jn19990209840
WIKIDATA: Q4178034
VIAF: 30343784

notes:
Věnuje se experimentálním podobám výtvarné tvorby. Realizoval 30 samostatných výstav, účastnil se asi 250 výstav u nás a v zahraničí, připravil několik mezioborových workshopů, od roku 1995 zakladatelem mezinárodního sdružení Bohemiae Rosa (www.bohemiaerosa.org), zabývajícího se výzkumem vztahů lidského těla a historické krajiny.

Veřejné projekty a realizace, výběr

2002 Studny / Zvony pro údolí sv. Prokopa v Praze, v rámci krajinného projektu "Sochařský park Prokopské údolí", Nadace a Centrum pro současné výtvarné umění v Praze
2001 Bohemiae Color / Kůže země, Velvyslanectví České republiky, London, soutěžní návrh pro ministerstvo zahraničí ČR, projekt srpen 2001 - (c) Roman Koucký architektonická kancelář
1996 Projekt Národní kulturní památky "Komponovaná krajina Valdštejnské loggie a Libosadu", zadavatel Státní památkový úřad v Praze
1991 Labe, projekt pro řeku, spolupráce s Helen Mayerovou a Newton Harrisonovými
1989 Sluneční most pro ostrovy Diomedy, projekt

Základní literatura
Ladislav Kesner: Archivy vnímání / Krajina v procesuálních svitcích Miloše Šejna, umění - Art 1/2005
Divočina - příroda, duše, jazyk, koncepce a editor Jiří Zemánek, nakladatelství KANT, Praha 6, 2003
EJHLE - SVĚTLO!, Moravská galerie v Brně, 2003, Jiří Zemánek a kol
Václav Cílek: Krajiny vnitřní a vnější, Dokořán, Praha 2002
Doppelung Der Bilder Im Raum / Aus der Sammlung Eckartdt, Kunstmuseum Bayreuth, catalogue of exhibition, text: Simona Mehnert, Kunst als existenzielle Naturerfahrung, Stadt Bayreuth, 2001
Jiří Fiala: Natura naturans, Vesmír 3/1996
MASSIVFRAGIL, Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen, 1996 / Šejn - Serra, texty Gerhard Effertz a kol.
Miloš Šejn, ifa Galerie, Institut für Auslandsbeziehungen, Berlin, katalog, texty Simona Mehnertová, Barbara Barschová, Jiří Valoch
-
Miloš Šejn se od 60. let zabýval vědeckou a uměleckou reflexí přírody, přírodních procesů a krajiny. V té době mají počátek rozsáhlé sbírky nalezených materiálů, fragmentů neživé i živé přírody, fotografií, kresebných, textových a statistických záznamů. Autorovu uměleckou zkušenost rozšířilo výtvarné školení, které mu zprostředkovalo tradici koloristické výstavby obrazu a racionální pojetí umění a soudobé konceptuální umění s dematerializací uměleckého díla. Ani jedna z těchto tendencí se nestala bezezbytku určující, obě ovšem vstoupily do Šejnovy individuální poetiky.

Ve srovnání s generačními vrstevníky, orientovanými na přírodní témata, tedy Milanem Maurem, Václavem Malinou, Jiřím Kubovým a Marianem Pallou, je charakteristické střídání médií od tradičních, přenesených do konkrétních míst v krajině, po statický a dynamický technický obraz, nejnověji využití digitální vizuální technologie, dále rozpětí mezi intelektuální, racionální reflexí a smyslovou bezprostředností a rovněž důraz kladený na tělo umělce a jeho fyzické nasazení v performancích, akcích, kresebných gestech a dotecích.

Tematickými oddíly, které se v Šejnově díle v různých variacích vracejí, jsou především místo a možnosti jeho aktualizace, pohyb - putování (písemný a vizuální záznam), fyzický kontakt (stopa, otisk, frotáž, vtírání pigmentu), světlo (sluneční paprsky, oheň), kolekce (sbírky přírodnin a reliktů z akcí, zvláštním motivem se stávají měřítka třídění materiálu), interpretace vyobrazení a textů s přírodní tematikou, kniha (autorská, interpretovaná zásahy). Všechny uvedené oddíly jsou zapojeny do ústředního dynamického významového principu vymezujícího postavení člověka a přírody; vztah mezi vnímajícím subjektem a krajinou coby objektem se v Šejnově přístupu proměňuje v kontakt poskytující prožitek jednoty univerza.
zdroj - http://art.tvorba.com

Miloš Šejn

Fotograf, kreslíř, performer, autor land artových instalací, obrazových básní a autorských knih, historik umění, výtvarný teoretik, kurátor. Zakladatel mezinárodního sdružení Bohemiae Rosa, zabývajícího se výzkumem vztahů lidského těla a historické krajiny se (od roku 1995). Žije střídavě v Praze a v Jičíně.
Šejn se od 60. let zabývá uměleckou reflexí přírodních procesů a krajiny. Původně se věnoval fotografii a nalezeným objektům, od 70. let své zážitky z putování krajinou přetváří v texty a kresby textem. Řadu podobně, směrem k přírodě orientovaných tvůrců, jakými jsou Milan Maur, Václav Malina, Jiří Kubový či Marian Palla, rozšiřuje o záznamy mezioborových vztahů historické (humanizované) krajiny a „divokosti“ v nás samých. Zajímá ho těsné prolnutí vlastního subjektu do výtvarného díla, inspiruje se projevy mimoevropských kultur a rituálními kresbami art brut. Ve svých aktivitách přenáší nové prvky do konkrétních míst v krajině, zpracovává statický a dynamický technický obraz, aktuálně využívá digitální vizuální technologie. Velký důraz klade na tělo a jeho fyzické nasazení v akcích a kresebných gestech. Leitmotivem jeho tvorby je určité místo a možnosti jeho aktualizace, dále písemný a vizuální záznam pohybu, putování, hmatatelné a viditelné stopy fyzického kontaktu (otisky, frotáž, vtírání pigmentu), záznamy působení světla (sluneční paprsky, oheň). Téměř čtyři desetiletí soustřeďuje rozsáhlé sbírky nálezů z oblasti neživé i živé přírody, fotografií, kresebných, textových a statistických záznamů. Sbírky a fragmenty předmětů použitých v jiných akcích podle vlastních měřítek třídí a interpretuje.
ŠB ( Bieleszová Šťepánka, Muzeum umění Olomouc, 2008)
-
Narodil se 10. srpna 1947 v Jablonci nad Nisou, absolvoval filosofickou fakultu University Karlovy v Praze v roce 1975 (výtvarná výchova - Doc. Zdeněk Sýkora, dějiny umění a estetika - prof. Petr Wittlich, Doc. Miloš Jůzl). V roce 1976 získal doktorát filozofie, v roce 1991 byl jmenován profesorem malířství. V letech 1990 - 2011 působil jako vedoucí pedagog intermediálního ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze a jako hostující pedagog na Akademiích v Aix-en-Provance, Carraře, Haagu, Ljubljani, Stuttgartu a Vídni.
Miloš Šejn pracuje v oblastech vizuálního umění, performance, zabývá se problematikou vizuálního vnímání a organizuje workshopy, jako je Bohemiae Rosa. Jeho umělecký koncept byl formován od mládí, kdy vykonal množství cest divočinou jako reflexe vnitřní potřeby přiblížit se tajemství přírody a sledování zázračnosti, k níž zde dochází. Od počátku šedesátých let dvacátého století během putování fotografoval, kreslil, sbíral a popisoval svá pozorování přírody. V současnosti se zaměřuje na okamžité kreativní možnosti, vycházející ze vztahů historické humanizované krajiny a celistvé přírody. Vědomě laboruje oblastmi expresívního jazyka mezi textem, výtvarnou stopou, tělovým pohybem, hlasem a expanzí do prostoru.
Jedna z vrstev jeho tvorby je v odborné literatuře označována termíny konceptuální a postkonceptuální umění.
Do mezinárodního kontextu bylo jeho dílo uvedeno řadou výstav či performancí, například na mezioborovém festivalu Milanopoesia v Milánském Spazio Ansaldo v roce 1991 či na výstavě tělového umění L‘art au Corps v MAC muzeu Marseille v roce 1997, v České republice na výstavě Tváře v pražském Rudolfinu v roce 2012, sólově pak zejména v Galerii ifa v Berlíně v roce 1995, v Královském muzeu v Uppsale v roce 2010 nebo v Palazzo Grassi v Benátkách roku 2013.
cs.wikipedia.org, 8.10.2018

Miloš Šejn

cs.wikipedia.org
 

Miloš Šejn

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1962 - 1966   Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově (Odborná škola šperkařská), Turnov (Semily), zpracování kovů a kamenů
1970 - 1975   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika, Wittlich Petr, *1932
1973 - 1979   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, výtvarná výchova, Sýkora Zdeněk, *1920

Miloš Šejn

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Haag, Haag (Den Haag), visiting profesor na Akademii
???? - ????   Lublaň (Ljubljana), Lublaň (Ljubljana), visiting profesor
???? - ????   Stuttgart, Stuttgart, visiting profesor
1976 - ????   Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové), Žižkovo náměsti 35
1982 - 1990   Město Jičín, Jičín (Jičín)
1990 - ????   Akademie výtvarných umění, Praha, U Akademie 4, profesor,ateliér konceptuální tvorby
1990 - ????   Praha, Praha
2003 - ????   Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Praha, vede tvůrčí dílny

Miloš Šejn

from - to   student, school, city
???? - ????   Vorlíčková Marcela, *1978, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Jakš Šebelková Aneta (Aňa), *1988, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Steinum Jan, Akademie výtvarných umění, Petrohrad (Sankt Petersburg)
1989 - 1996   Pytlová Martina, *1971, Akademie výtvarných umění, Praha
1990 - 1991   Veškrna Tomás, *1966, Akademie výtvarných umění, Praha
1990 - 1992   Janáčik Peter, *1966, Akademie výtvarných umění, Praha
1990 - 1992   Vincourová Kateřina, *1968, Akademie výtvarných umění, Praha
1990 - 1997   Vosecký Ivan, *1963, Akademie výtvarných umění, Praha
1991 - 1992   Janíček Martin, *1961, Akademie výtvarných umění, Praha
1992 - 1998   Koch Pavel, *1968, Akademie výtvarných umění, Praha
1992 - 1994   Kalný Martin, *1965, Akademie výtvarných umění, Praha
1992 - 1994   Portelová Kmeťová Lubomíra, *1970, Akademie výtvarných umění, Praha
1992 - 1995   Hanesová Renáta, *1966, Akademie výtvarných umění, Praha
1993 - 1997   Janíček Martin, *1961, Akademie výtvarných umění, Praha
1993 - 1999   Novotný Jaromír, *1974, Akademie výtvarných umění, Praha
1993 - 1998   Korbička Pavel, *1972, Akademie výtvarných umění, Praha
1993 - 1997   Černický Jiří, *1966, Akademie výtvarných umění, Praha
1994 - 1996   Velíšek Martin, *1968, Akademie výtvarných umění, Praha
1994 - 2002   Vargová Petra, *1973, Akademie výtvarných umění, Praha
1994 - 1997   Havlíčková Jitka, *1976, Akademie výtvarných umění, Praha
1995 - 1998   Sobotovičová Sláva, *1973, Akademie výtvarných umění, Praha
1995 - 2002   Pelikánová Denisa, *1976, Akademie výtvarných umění, Praha
1995 - 2001   Pitín Daniel, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha
1996 - 2002   Stodolová Klára, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha
1996 - 2002   Chromý Mário, *1974, Akademie výtvarných umění, Praha
1997 - 2003   Hlaváček Filip, *1976, Akademie výtvarných umění, Praha
1997 - 2003   Řezáčová Zdeňka, *1974, Akademie výtvarných umění, Praha
1998 - 2004   Fojtíková Kateřina, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha
1998 - 2004   Závodová Kateřina, *1975, Akademie výtvarných umění, Praha
1999 - 2005   Špaček Daniel, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha
1999 - 2005   Špaček Daniel, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha, nová média
1999 - 2005   Dubenský David, *1974, Akademie výtvarných umění, Praha
1999 - 2005   Siminiatti Silvia, *1979, Akademie výtvarných umění, Praha
1999 - 2005   Šafránková Veronika, *1979, Akademie výtvarných umění, Praha
2000 - 2007   Kulišťák Tomáš, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha
2000 - 2007   Svoboda Ivan, *1980, Akademie výtvarných umění, Praha
2000 - 2006   Sceranková Pavla, *1980, Akademie výtvarných umění, Praha
2001 - 2006   Labuda Radim, *1976, Akademie výtvarných umění, Praha
2001 - 2003   Deml Jakub, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha
2001 - 2007   King Kochánková Jana, *1979, Akademie výtvarných umění, Praha
2001 - 2004   Dutka Marek, *1978, Akademie výtvarných umění, Praha
2001 - 2006   Babanová Adéla, *1980, Akademie výtvarných umění, Praha
2001 - 2002   Caillaag Andrej, *1972, Akademie výtvarných umění, Praha
2002 - 2008   Mravec Dušan, *1980, Akademie výtvarných umění, Praha
2003 - 2005   McKinnon Graeme, *1981, Akademie výtvarných umění, Praha
2003 - 2007   Grønlien Anders, *1979, Akademie výtvarných umění, Praha
2004 - 2007   Skala Petr, *1980, Akademie výtvarných umění, Praha
2004 - 2010   Helán David, *1979, Akademie výtvarných umění, Praha
2004 - 2008   Höppner Friederike, *1984, Akademie výtvarných umění, Praha
2005 - 2007   Střížková Johana, *1984, Akademie výtvarných umění, Praha
2005 - 2010   Vrána Lukáš, *1976, Akademie výtvarných umění, Praha
2005 - 2006   Lavríková Ľubomíra, *1980, Akademie výtvarných umění, Praha
2005 - 2011   Halová Daniela, *1986, Akademie výtvarných umění, Praha
2006 - 2010   Trejbal Jan, *1982, Akademie výtvarných umění, Praha
2006 - 2008   Sterec Pavel, *1985, Akademie výtvarných umění, Praha
2006 - 2009   Vorlová Jirsová Kateřina, *1985, Akademie výtvarných umění, Praha, intermediální umělkyně
2006 - 2007   Trávníček David, *1980, Akademie výtvarných umění, Praha
2007 - 2008   Mravec Dušan, *1980, Akademie výtvarných umění, Praha
2007 - 2008   Mikolášková Linda, *1984, Akademie výtvarných umění, Praha
2007 - 2008   Čulík Nikola, *1983, Akademie výtvarných umění, Praha
2007 - 2010   Fuček Viktor, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha
2007 - 2010   Valík Ján, *1987, Akademie výtvarných umění, Praha
2007 - 2009   Válka Lukáš, *1985, Akademie výtvarných umění, Praha
2008 - 2010   Vodolanová Jana, *1985, Akademie výtvarných umění, Praha
2008 - 2009   Jurkovičová Gabriela, *1981, Akademie výtvarných umění, Praha
2008 - 2010   Sikora Erik, *1986, Akademie výtvarných umění, Praha
2009 - 2001   Dáňová Michaela, *1987, Akademie výtvarných umění, Praha
2009 - 2010   Kass Susanne, *1983, Akademie výtvarných umění, Praha

Miloš Šejn

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Akademie 1800-1888, *
???? - ????   Galerie 5. patro, zastoupení umělci, *
???? - ????   Galerie Montannelli, s.r.o., zastoupení umělci, *
???? - ????   Měkkohlaví, *1989
1986 - ????   Mezinárodní umělecké sdružení IAPMA, *

Miloš Šejn

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1977/12   Miloš Šejn: Fotografie, Kino Centrál, Hradec Králové (Hradec Králové)
1980/08/18 - 1980/09/10   Miloš Šejn: Akvarely a kresby z cest 1. až 9. srpna 1980, Lékařská fakulta, Hradec Králové (Hradec Králové)
1982/05/07 - 1982/05/28   Miloš Šejn: Skála, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1982/05/21   Miloš Šejn, Studio Beseda DVÚ, Hradec Králové (Hradec Králové)
1982/09/08 - 1982/10/08   Miloš Šejn: Kresby (Práce 1980 - 82), Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1983/03/18 - 1983/04/22   Miloš Šejn: Mažarná / vymezení prostoru ohněm, Minigalerie - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno (Brno-město)
1986/04/08 - 1986/05/18   Miloš Šejn: Fotografie, kresby, knihy, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1986/08/25 - 1986/09/19   Miloš Šejn: Jeskyně, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
1987/11/10 - 1987/12/04   Miloš Šejn: Kresby, Kulturní středisko Blatiny, Praha
1988/11/10 - 1988/12/04   Miloš Šejn, Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)
1989/01/02 - 1989/01/19   Miloš Šejn - Nové práce, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1990/08/31 - 1990/09   Miloš Šejn: Vidění v ohni / Vision in fire, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
1991/03/07 - 1991/04/07   Miloš Šejn: Čára, Galerie Pi-Pi-Art, Praha
1991/08/03 - 1991/09/15   Miloš Šejn, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1993/12/07 - 1993/12/29   Miloš Šejn: Turrellovský komplex - instalace, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
1995/10/19 - 1995/11/26   Miloš Šejn, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1995/11/17 - 1996/01/01   Miloš Šejn, IfA Galerie, Berlín (Berlin)
2002/07/03 - 2002/08/11   Miloš Šejn: Mlaka, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/07/11 - 2002/08/11   Miloš Šejn: Mlaka, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2003/11/13 - 2004/01/12   Miloš Šejn: Subrosa Lutea, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2005/08/28 - 2005/09/25   Miloš Šejn: Colorvm natvrae varietas, Saarländisches Künstlerhaus Saarbrücken e.V., Saarbrücken
2006/02/10 - 2006/03/12   Miloš Šejn: Velké G / Miscellanea, Národní zemědělské muzeum, Praha
2006/02/16 - 2006/02/24   Miloš Šejn: Miscellanea, Komunikační prostor Školská 28, Praha
2006/10/19 - 2006/11/24   Miloš Šejn: Colorvm natvrae varietas, Galerie Montanelli - výstavní prostor, Praha
2007/08/15 - 2007/09/16   Miloš Šejn: Dictionarivm, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
2009/03/10 - 2009/03/13   Miloš Šejn: Zahradničení / Multimediální instalace. / Gardening / Multimedia installation, Komunikační prostor Školská 28, Praha
2009/05/20 - 2009/06/19   Miloš Šejn: Psané krajiny / Written Landscapes, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2010/03/25 - 2010/06/06   Miloš Šejn: Býti krajinou / Being Landscape, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2010/08/13 - 2010/09/12   Miloš Šejn: GENVS CANTORI / Kantorský rodokmen, Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity ( Mendelianum), Brno (Brno-město)
2012/06/14 - 2012/07/27   Miloš Šejn: Archivy a kabinety, Galerie U Rytíře, Liberec (Liberec)
2012/06/14 - 2012/09/02   Miloš Šejn: Archivy a kabinety, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2012/10/13 - 2012/11/14   Miloš Šejn: ORPHEVS, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
2012/10/30 - 2012/11/23   Miloš Šejn: RARERIRORVRI, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
2013/11/04 - 2014/01/31   Miloš Šejn: Kresby-texty, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2014/07/03 - 2014/08/03   Miloš Šejn: Knihy, Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX), Praha
2015/04/01 - 2015/05/01   Miloš Šejn: Morawa, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2016/04/04 - 2016/05/31   Miloš Šejn: Agara / Hommage à la peinture, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
2021/09/29 - 2021/11/28   Miloš Šejn: Po-otevřeno, Entrance Gallery, Praha
2021/10/01 - 2021/11/28   Miloš Šejn: Í H M N Í, Galerie SmetanaQ, Praha 1
2022/04/15 - 2022/09/04   Miloš Šejn: AQVA, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2022/10/05 - 2022/11/05   Miloš Šejn: Rokle a zahrady, Galerie Petr Novotný, Praha
2022/11/16 - 2022/12/17   Miloš Šejn: Duše mé ženy, Galerie Petr Novotný, Praha
2023/05/29 - 2023/08/25   Miloš Šejn: 1 : 1 : 1, Cube x Cube Gallery, Novina, Kryštofovo Údolí (Liberec)
neuskutečněna   Miloš Šejn: Práce kamery, Gymnázium, Čáslav (Kutná Hora)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1982/12/09 - 1983/01/08   Aktuální fotografie ze sbírek Moravské galerie v Brně, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1984/10/07 -1984/10/28   Možnosti dotyku (Stanislav Judl, Vladimír Merta, Václav Stratil, Miloš Šejn, Margit Titlová), Výstavní síň MKS Rokycany, Rokycany (Rokycany)
1985/08/31 - 1985/09/29   A Természet - The Nature, Pécsi galéria, Pécs
1985/09 - 1986/01   5. trienále umělecké knižní vazby, Památník národního písemnictví, Praha
1985/09/24 - 1985/09/26   Miloš Šejn s Matyášem Bernardem Braunem, Dům U Zlatého melounu, Praha
1985/12/05 - 1985/12/30   V čase - Fotografia a čas, Výstavná sieň Spoločenského domu Trnávka, Bratislava (Bratislava)
1986/02/14 - 1986/03/31   The Book as a Container of Ideas. Künstlerbücher - Buchobjekte, Universitätbibliothek, Oldenburg
1986/05/25 - 1986/08/17   I. Internationale Biennale der Papierkunst, Leopold-Hoesch-Museum & Papiermuseum, Düren
1986/05/30 - 1986/06/29   Rajz - Drawing 86, Pécsi galéria, Pécs
1986/07/06 - 1986/09/28   Tělo v československé fotografii 1900-1986, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1986/08/06 - 1986/09/12   Archeologické pamiatky a súčasnosť, Výstavný priestor vydavateľstva Tatran, Bratislava (Bratislava)
1986/09/18 - 1986/10/18   V čase, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
1986/11/19 - 1986/12/07   V čase, Výstavní síň Fotochema, Praha
1987/04/29 - 1987/05/24   Aktuální fotografie 2 - Okamžik, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1987/05/30 - 1987/06/07   Hračky, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1987/06/05 - 1987/06/27   Aktuální fotografie 2 - Okamžik, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
1987/07/03 - 1987/09/07   Aktuální fotografie 2 - Okamžik, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1987/09/21 - 1987/10/30   Jan Činčera, Jiří H. Kocman, Miloš Šejn: Umění papíru, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
1988/03/19 - 1988/03/27   Prostor 3, Jan Steklík: Čára, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/04/15 - 1988/07/15   4. Międzynarodowe triennale rysunku / The 4th International Triennale of Drawing, Vratislav (Wroclaw), Vratislav (Wrocław, Breslau)
1988/04/18 - 1988/05/15   4. bienále fotografie přírody 1988, Technické muzeum, Brno (Brno-město)
1988/04/28 - 1988/06/05   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1989/11/08 - 1989/12/10   Příroda jinak, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1989/12/19 - 1990/01/31   Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava, Památník národního písemnictví, Praha
1990   Knihy - objekty, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1990/01/24 - 1990/04/20   Neue Blätter aus der ČSSR, Kupferstichkabinett, Drážďany (Dresden)
1990/08/15 - 1990/09/03   90 autorů v roce '90, Palác kultury, Praha
1990/10/04 - 1990/11/18   Současná česká kresba, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1991/06/27 - 1991/09/01   V dimenzích prázdna, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1991/07/09 - 1991/08/11   Umění akce, Mánes, Praha
1991/08/16 - 1991/09/29   Umenie akcie (spolu s Prahou), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/09/05 - 1991/10/27   V dimenzích prázdna, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1992/01/12 - 1992/02/28   Šedá cihla 35/1992, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
1992/01/28 - 1992/03/08   V dimenzích prázdna, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1992/03/18 - 1992/04/30   V dimenzích prázdna, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1992/06/15 - 1992/07/04   Hommage à John Cage, Rozhlasové kultúrné centrum, Bratislava (Bratislava)
1992/06/27 - 1992/09/20   Šedá cihla 35/1992, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1992/07/14 - 1992/07/31   Hommage à John Cage, Galéria Art Deco, Nové Zámky (Nové Zámky)
1992/09/09   Factum I. - Mezinárodní festival akčního umění, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1992/12/17 - 1993/02/28   Česká a slovenská kresba 1982 - 1992, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1993/03/19 - 1993/04/09   Čára, Galerie Na půdě, Český Těšín (Karviná)
1993/04/01 - 1993/05/30   Šedá cihla 35/1992, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
1993/06/22 - 1993/08/29   Krajina v současném výtvarném umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1993/12/23 - 1994/01/30   Zemi, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/03/14 - 1995/05/08   Krajina - výseč universa: Pocta Kamilu Linhartovi a Zdeňku Sýkorovi, Okresní muzeum, Louny (Louny)
1995/03/23 - 1995/04/23   Umění frotáže, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/05/25 - 1995/07/09   Umění frotáže, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/07/20 - 1996/10/06   2. mezinárodní letní akademie / 2nd International Summer Academy - Mapování prostoru / Maping Space, Hrad Klenová, Klenová (Klatovy)
1996/08/23 - 1996/10/06   2. mezinárodní letní akademie / 2nd International Summer Academy - Mapování prostoru / Maping Space, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
1996/10/18 - 1997/09/30   Jitro kouzelníků? I., Veletržní palác, Praha
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/06 - 1998/08   ...o přírodě..., České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/06/14 - 1998/08/30   Poesia totale. Dal colpo di dadi alla poesia visuale, Palazzo della Ragione Mantova, Mantova
1998/09/27 - 1998/11/08   La nature, en dix chapitres / Die natur in zehn Kapiteln, Centre Rhénan d´Art Contemporain (CRAC), Altkirch
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
1999/01/13 - 1999/02/21   Súčasné české umenie (zo súkromej zbierky), Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
1999/03/07 - 1999/04/18   Die Natur in zehn Kapiteln / La nature, en dix chapitres, Badischer Kunstverein, Karlsruhe
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/06/05 - 1999/08/29   La nature, en dix chapitres / Die natur in zehn Kapiteln, Kanakakis municipal Gallery, Rethymnon
2000/01/11 - 2000/02/25   Strukturováno Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2000/03/23 - 2000/04/23   Papír a kniha (Prezentace prací studentů a hostů Ateliéru papír a kniha Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/05/26 - 2000/11/19   Konec světa? / The End of the World?, Palác Kinských, Praha
2000/06/24 - 2000/09/24   2000+ Arteast Collection: Umetnost vzhodne Evrope v dialogu z zahodom od 1960. Let do danes, MG + MSUM - Moderna galerija plus Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Lublaň (Ljubljana)
2000/10/03 - 2000/11/03   100. výstava Galerie Caesar, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2001/05/20 - 2001/06/24   Topographie des Gedächtnisses: Neue Anfänge - deutsche und tschechische Kunst, Havenspeicher Vegesack, Brémy (Bremen)
2001/05/25 - 2001/06/24   Doteky: Mezinárodní sympozium v přírodě / Contacts: International Open-air Symposium, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
2001/11/14 - 2001/11/21   Arteast 2000+: The Art of Eastern Europe. A Selection of Works for the International and National Collections of Moderna galerija Ljubljana, Orangerie Congress, Innsbruck
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/04/07 - 2002/06/30   Divočina - příroda, duše, jazyk, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2003/01/16 - 2003/01/31   281 m², Galerie Václava Špály, Praha
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2003/02/21 - 2003/03/07   Twice, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Stuttgart
2003/03/12 - 2003/03/14   Twice, Akademie výtvarných umění, Praha
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2004/03/26 - 2004/06/06   Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2004/10/07 - 2004/11/28   Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2004/10/14 - 2005/01/31   Poesia totale, Studio Brescia Arte contemporanea, Brescia
2005/05/20 - 2005/08/07   Od země přes kopec do nebe...: O chůzi, poutnictví a posvátné krajině, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2005/07/07 - 2005/09/07   Léto!!!, Galerie Montanelli - výstavní prostor, Praha
2005/07/10 - 2005/08/20   Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes J-L, Galerie Diamant, Praha
2005/11/24 - 2006/01/08   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/02/23 - 2006/04/02   ± 50. Generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/02/28 - 2006/03/09   Jemný řez: Výstava školy konceptuální tvorby Miloše Šejna, Galerie AVU (GAVU), Praha
2006/04/08 - 2006/06/04   ± 50. Generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2006/05/07 - 2006/10/31   Od země přes kopec do nebe...: O chůzi, poutnictví a posvátné krajině, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2006/06/29 - 2006/09/17   Doteky země, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/02/06 - 2007/03/03   Jubilanti Mánesa 2007, Galerie Diamant, Praha
2007/09/06 - 2007/11/25   Z mesta von - Umenie v prírode, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2007/12/12 - 2008/02/17   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/03/05 - 2008/04/27   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/04/24 - 2008/10/12   Nechci v kleci!: České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No cage for me!: Czech and Slovak Art 1970–1989 from Collections of Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/05/15 - 2008/07/20   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2008/07/22 - 2008/09/13   Dialogy: Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha
2008/09/16 - 2008/11/30   Totalitní krajina, Galerie Mayrau, Vinařice (Kladno)
2008/09/18 - 2008/11/30   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2008/10/15 - 2009/01/11   Neregulováno / Prales ve fotografii, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/11/13 - 2009/02/01   Hluboká tajemnost Tao, Památník Lidice, Lidice (Kladno)
2008/11/14 - 2009/02/15   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall: Fotografie v Československu 1969 - 1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2009/05/14 - 2009/06/28   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009): Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins, Saarländische Galerie – Europäisches Kunstforum e.V., Berlín (Berlin)
2009/06/10 - 2009/10/11   Listování: Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Turning pages: Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/07/02 - 2009/07/31   11 ze 114 - Spolek výtvarných umělců Mánes, Galerie Montanelli - výstavní prostor, Praha
2009/08/04 - 2009/09/27   Stopy ohně, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/10/01 - 2009/10/23   Stopy / Traces, Komunikační prostor Školská 28, Praha
2009/11/05 - 2010/01/08   Měkkohlaví, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/11/31 - 2010/01/24   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2010/01/14 - 2010/03/07   Salcmanova škola, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/01/14 - 2010/03/15   Měkkohlaví, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2010/03/30 - 2010/06/06   Měkkohlaví, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/05/08 - 2012/05/08   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/09/23 - 2010/10/24   Měkkohlaví, Zámek Jičín, Jičín (Jičín)
2011/03/09 - 2011/04/10   Měkkohlaví, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2011/06/18 - 2011/06/19   Art Safari 21, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
2011/06/29 - 2011/08/28   Mapy / Maps: Umelecká kartografia v strede Európy / Art Cartography in the Centre of Europe 1960 - 2011, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2011/07/14 - 2011/09/03   Mapy / Maps: Umelecká kartografia v strede Európy / Art Cartography in the Centre of Europe 1960 - 2011, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2011/09/07 - 2011/10/14   Konečně spolu, Galerie Emila Filly, budova SCHIFR-AC, s.r.o., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2011/09/07 - 2011/10/14   Konečně spolu, Galerie Armaturka, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2012/06/21 - 2012/09/16   Tváře: Fenomém tváře ve videoartu / Faces: The Phenomenon of Face in Videoart, Galerie Rudolfinum, Praha
2012/06/21 - 2012/09/16   Volný směr. Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice (Litoměřice)
2012/12/07 - 2012/03/03   Element F. Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2014/05/14 - 2014/08/31   VII. Nový zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2014/06/18 - 2014/09/09   Landscape Festival 2014: Krajina – Město – Veřejný Prostor, Nákladové nádraží Žižkov, Praha 3
2014/11/28 - 2015/01/11   Druhotvary 4: Interpretace partitur Leoše Janáčka, Památník Leoše Janáčka, Brno (Brno-město)
2014/12/11 - 2015/01/11   Vyprávění, Karlin Studios, Praha
2015/06/15 - 2015/07/15   Krajinou Zdeňka Sýkory, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
2015/09/12 - 2015/09/13   Art Safari 30 de luxe, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
2015/09/21 - 2015/10/20   Předtím, teď, potom, Opava (Opava), Opava (Opava)
2015/09/30 - 2015/10/31   Cesty mohou býti rozličné: Výstavy současného výtvarného umění v ústavech Akademie věd, Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK), Praha
2016/02/04 - 2016/04/03   Předtím, teď, potom, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2016/06/13 - 2016/07/20   Krajinou Zdeňka Sýkory, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
2016/06/15 - 2016/10/16   Listování. Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2016/11/01 - 2017/01/05   Krajina, umění a fotografie (Současná umělecká díla v krajině), DOX, Malá věž, Praha
2016/12/20 - 2017/02/12   Landscape, Hauch Gallery, Praha 8
2017/03/02 - 2017/06/11   Okamžité chrámy: Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2017/10/11 - 2018/01/13   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
2017/11/07 - 2017/12/10   Hry a sny (práce na papíře), Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2018/03/02 - 2018/05/27   Energie prvotní čáry: Gesto, rytmus, pohyb v současném českém umění, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2018/05/03 - 2018/06/30   Soutok, Stará čistírna odpadních vod, Praha
2019/06/04 - 2019/06/24   Řeky, potoky, kaluže, Galerie AMB - Sbor kněze Ambrože Církve československé husitské, Hradec Králové (Hradec Králové)
2019/06/28 - 2019/06/30   Benátské bienále - Možné je nutné, Zámek Benátky nad Jizerou, Benátky nad Jizerou (Mladá Boleslav)
2019/09/04 -   Konkrétní podzim 2019. Minimal art, FOX Gallery, Hradec Králové (Hradec Králové)
2019/10/03 -   Konkrétní podzim 2019, Galerie U přívozu (Studijní a vědecká knihovna), Hradec Králové (Hradec Králové)
2019/10/21 - 2020/08/03   Galerijní zisky: Třicet let sbírkotvorné činnosti VČG v Pardubicích 1989-2019, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2020/03/04 - 2020/09/06   Rodná hrouda: Současné pojetí Kunětické hory, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2020/06/05 - 2020/09/06   Máchovskou krajinou, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2020/06/09 - 2020/07/26   Jolana Havelková a autoři: Šest pohlednic, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2020/09/16 - 2020/11/01   Poutník, jenž se vrací / The pilgrim who returns, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice (Litoměřice)
2020/09/20 - 2021/03/31   Pohled do okna, Galerie Fasáda, Praha 1
2020/12/19 - 2021/03/28   Voda: Proměny obrazu živlu v českém umění 19.–21. století, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2021/05/30 - 2021/10/03   Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2021/07/25 - 2021/09/12   Člověk v jeskyni, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
2021/09/09 - 2021/10/31   Pod nulou, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2021/10/01 - 2022/06/21   Spolu-práce, Galerie Fasáda, Praha 1
2021/11/24 - 2022/02/06   Člověk v jeskyni, Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK), Praha
2022/02/22 - 2022/08/29   Kinetismus: 100 let elektřiny, Kunsthalle Praha, Praha
2022/03/23 - 2022/09/11   Voda, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2022/04/21 - 2022/06/26   Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2022/07/13 - 2022/09/03   Svět, Sbor českých bratří, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2022/09/30 - 2023/08/27   Valoch & Valoch, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/12/15 - 2023/02/19   Narozeniny: Pocta sestrám Válovým, Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
2023/05/10 - 2023/06/02   Severočeská sbírka, Galerie N, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2023/06/16 - 2023/10/22   Hérakleitův princip: Sto let uhlí v českém umění, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2023/09/22 - 2023/11/26   Měkkohlaví, Galerie SmetanaQ, Praha 1
2023/10/04 - 2024/01/28   Myšlení obrazem: Vizuální události Miroslava Petříčka, Městská knihovna Praha, Praha
2023/10/19 - 2023/12/08   Origin of the Stone, Gandy Gallery, Bratislava (Bratislava)
2023/11/17 - 2024/02/29   Miloš Šejn, Adriena Šimotová: KOR . KON . TOI . 0 0 1, Krkonošské muzeum, Vrchlabí (Trutnov)
2023/12/05 - 2024/02/29   V umění volnost, Clam-Gallasův palác, Praha
2023/12/06 - 2024/03/04   Jana Babincová: Šikmá plocha, Miloš Šejn: Psané krajiny, ART Patro, Hradec Králové (Hradec Králové)
dílna
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/08/18 - 2008/08/23   Bohemiae Rosa, Kuks, Kuks (Trutnov)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1992/06/13   Česká kresba, aukce, Galerie R, Praha
1994/03/05   Aukce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/06/01   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Leica Gallery Prague, Praha
festival/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/10/04 - 2009/11/01   Stopy a záznamy / Traces & Records - 8. fotografický festival Funkeho Kolín / 8th Funke's Kolín photographic festival, Kolín (Kolín), Kolín (Kolín)
performace/akce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1984/10/08 - 1984/10/28   Možnosti dotyku, Výstavní síň MKS Rokycany, Rokycany (Rokycany)
1995/10/23   Miloš Šejn: Five pieces, performance, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1992 - 1992/06/12   Česká kresba, předaukční výstava, Galerie R, Praha
1994/03/03 - 1994/03/04   Výstava uměleckých děl zařazených do aukce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/05/27 - 2008/05/31   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Galerie 5. patro, Praha
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2014/07/03   V šest v Archivu 5 - Miloš Šejn: Knihy, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995 -   České umění od 60. let do současnosti (České umění 1960-1995), Veletržní palác, Praha
2004/05/28 -   Krajina v českém umění (17.–20. století), Palác Kinských, Praha
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019   Art is here. Nové umění, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2020/11/27- 2023/10/01   Posledních padesát let, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/06/24 - 1997/07/13   Důvod věcí neviditelných, Libeňská synagoga (Synagoga na Palmovce), Praha
2001/05/15 - 2001/05/25   Doteky: Mezinárodní sympozium v přírodě / Contacts: International Open-air Symposium, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
2006/10/27   Josef Váchal - vědecké sympozium, Vlastivědné museum dr. Hostaše, Klatovy (Klatovy)
2018/10/12 - 2018/10/14   Architektura a smysly, Centrum stavitelského dědictví Plasy, Plasy (Plzeň-sever)
trh/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/05/23 - 2005/05/29   Art Prague. 4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha

Miloš Šejn

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Miloš Šejn: Akvarely a kresby z cest
  1982   Miloš Šejn
  1982   Miloš Šejn / Práce 1980-82
  1982   Miloš Šejn: Skála
  1983   Miloš Šejn: Mažarná / vymezení prostoru ohněm
  1983   Práce kamery
  1986   Miloš Šejn: Fotografie, kresby, knihy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1987   Miloš Šejn: Kresby
  1988   Miloš Šejn, Okresní kulturní středisko, Liberec (Liberec)
  1990   Šejn (vidění v ohni / vision in fire)
  1991   Šejn (Čára / The Passing Line), Unie výtvarných umělců, Praha
  1993   Miloš Šejn: Turrellovský komplex
  1995   Miloš Šejn, IfA Galerie, Berlín (Berlin)
  2003   Miloš Šejn: Subrosa Lutea, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2005   Miloš Šejn: Colorvm Natvrae Varietas, Galerie Montanelli, s.r.o., Praha
  2010   Miloš Šejn: Býti krajinou / Being Landscape, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Miloš Šejn: Archivy & kabinety / Archives & Cabinets, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2012   ŠEIN/RARERIRORVRI, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Praha
  2013   Miloš Šejn: Kresby-texty (2 čb), Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
  2015   Miloš Šejn: Morawa, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2022   Miloš Šejn: AQVA
  2022   Miloš Šejn: AQVA, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2022   Miloš Šejn: Rokle a zahrady, Galerie Petr Novotný, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Aktuální fotografie (Ze sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1984   Fotografie jako dokument a artefakt (Konceptuální fotografie), Okresní kulturní středisko, Blansko (Blansko)
  1984   Možnosti dotyku, Sdružený klub pracujících ROH, Rokycany (Rokycany)
  1986   V čase, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  1987   Okamžik: Aktuální fotografie 2, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1988   4. bienále fotografie přírody 1988 (na počest Miloše Spurného, spojené s výstavou krajinářských fotografií Eugena Wiškovského), Městské kulturní středisko Stanislava Kostky Neumanna, Brno (Brno-město)
  1988   4. Międzynarodowe triennale rysunku / The 4th International Triennale of Drawing, Biuro Wystaw Artystycznych, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1989   Neue Blätter aus der ČSSR, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
  1989   Příroda jinak (Milan Maur, Václav Malina, Miloš Šejn, Marian Palla, Vlastimil Krčmář), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava
  1990   90 autorů v roce '90 (Nové cesty kresby a grafiky)
  1990   Knihy - objekty
  1990   Současná česká kresba, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1991   Umění akce
  1991   V dimenzích prázdna / In the Void, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1992   Česká a slovenská kresba (1989 - 1992), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1992   Factum I. (Mezinárodní festival akčního umění / The International Festival of Action Art), Národní galerie v Praze, Praha
  1992   Hommage à John Cage, Galéria Art Deco, Nové Zámky (Nové Zámky)
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1993   Krajina / Landscape (1. výstava Sorosova centra současného umění / 1st exhibition of the Soros Center for Contemporary Arts Prague), Sorosovo centrum současného umění, Praha
  1993   Zemi, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1995   Umění frotáže, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1996   Jitro kouzelníků? (Umění, věda, společnost na přelomu tisíciletí)
  1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Akce, koncepty, události), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1998   ...o přírodě... / ...About Nature... (Několik pohledů na současné české výtvarné umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1998   Die natur in zehn Kapiteln (Zeitgenössische tschechische Künstler)
  1998   La nature, en dix chapitres (Artistes contemporains tcheques)
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2000   Arteast 2000+ (Umetnost Vzhodne Evrope v dialogu z Zahodom – Od 1960. let do danes / The Art of Eastern Europe in Dialogue with the West – From the 1960s to the Present), Moderna galerija, Lublaň (Ljubljana)
  2000   Papír a kniha / Paper and Book (Prezentace prací studentů a hostů Ateliéru papír a kniha Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně / Presentation of works of stedents and guests of the Studio of paper and book of the Faculty of fine artsof Brno university of technology)
  2000   Sorosovo centrum současného umění - Praha 1993-1998 / Soros Centre for Contemporary Arts - Prague 1993-1998, Nadace pro současné umění (Nadace současného umění), Praha
  2000   Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů (Zdeněk Ladra Václav Malina Jan Samec Aleš Svoboda, Miloš Šejn Anna Vančátová Jaroslav Vančát)
  2001   Doteky / Contacts (Mezinárodní sympozium v přírodě: 3. pracovní setkání pedagogů a studentů vysokých uměleckých škol na Sýpce Klenová / International Open-air Symposium: 3rd workshop of teachers and students from arts schools at Klenová Granary), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2001   The Art of Eastern Europe (A Selection of Works for the International and National Collections of Moderna galerija Ljubljana), Folio Verlag, Vídeň (Wien)
  2001   Topographie des Gedächtnisses (Neue Anfänge - deutsche und tschechische Kunst), pro-tisk - Agentur für internationalen Kulturaustausch, Brémy (Bremen)
  2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Twice
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2006   ± 50 (Generace osmdesátých let / The Generation of the 1980s), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2006   Doteky země, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Z mesta von / Out of the City (Umenie v prírode / Land Art), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Hluboká tajemnost Tao
  2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Neregulováno / Unmanged (Prales ve fotografii / The Natural Forest in Photography), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2008   Totalitní krajina
  2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   Měkkohlaví, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
  2009   Stopy / Traces, Komunikační prostor Školská 28, Praha
  2009   Stopy ohně / Traces of fire, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2011   Mapy: Umelecká katografia v strede Európy / Maps: Art Cartography in the Centre of Europe 1960–2011, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2012   Element F. (Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Galerie města Blanska v roce 2012, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
  2012   Tváře / Faces (Fenomém tváře ve videoartu / The Phenomenon of Face in Videoart), Galerie Rudolfinum, Praha
  2012   Volný směr / Free Current (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku / A Meeting for Members of the Mánes Association of Fine Artists to Mark the 125th Anniversary of its Founding), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2014   VII. Nový zlínský salon / 7th New Zlín Salon, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2014   Vyprávění, Karlin Studios, Praha
  2015   Krajinou Zdeňka Sýkory, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  2016   Krajina, umění a fotografie (Současná umělecká díla v krajině), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2017   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2017   GAML 20 výstav, Verzone, s.r.o., Praha
  2017   Okamžité chrámy (Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Energie prvotní čáry (Gesto, rytmus, pohyb v současném českém umění), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2018   Soutok / Confluence, Umělecká beseda, Praha
  2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2019   Konkrétní podzim 2019
  2019   Umění akce (Rané projevy akčního umění ve východních Čechách)
  2020   Máchovskou krajinou, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2020   Posledních padesát let, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2020   Poutník, jenž se vrací / The pilgrim who returns (Výstava členů a hostů Výtvarného odboru Umělecké Besedy / An exhibition by members and guests of the Fine Art Section of Umělecká beseda), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2020   Voda (Proměny obrazu živlu v českém umění 19.–21. století), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2021   ČS koncept 70. let, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2021   Pod nulou, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2021   The Last Fifty Years, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2022   Kinetismus (100 Years of Electricity in Art), Kunsthalle Praha, Praha
  2022   Kinetismus (100 let elektřiny v umění), Kunsthalle Praha, Praha
  2022   Svět (Umělecká beseda + Mánes), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2022   Voda, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2023   Měkkohlaví, Galerie SmetanaQ, Praha 1
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   J. K. Čeliš: Vymezení (/Třináct textů k výstavám Miloše Šejna/)
  1987   Černobílá fotografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1999   Akční umění, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  2013   Kniha - objekt ve veřejném prostoru. Kniha jako forma umění, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  2014   Dům umění České Budějovice 2013-1998 / České Budějovice House of Art 2013-1998, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
  2014   Současná umělecká díla v krajině (Průvodce), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2016   FK 15: Umění autorské knihy a výtvarná výchova, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2017   Mirabilia in Czech Land (Contemporary Artists from Czech Republic), Antiga Edizioni, Crocetta del Montello (Treviso)
  2017   Zelené ostrovy (České umění ve věku environmentalismu 1960-2000), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2020   Na konci byla kniha (Anna Pleštilová a Lucie Rohanová o autorských knihách), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2020   Řečiště a vlna (České umění a environmentální problematika na počátku 21. století), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2020   Zvuky, kódy, obrazy / Sounds, Codes, Images, ArtMap, Praha 1
  2022   O vodě, myslícím těle a stopách zkušenosti (Rozhovor s Milošem Šejnem u příležitosti výstavy Aqva), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2023   Větve patří sem, Balbineum, Jičín (Jičín)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Divočina - příroda, duše, jazyk, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2011   Konečně spolu (Česká nezávislá galerijní scéna 1990-2011), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVI. Šan – Šta), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Umělecké tendence šedesátých a sedmdesátých let..., Fotografie jako dokument a artefakt, 1-5
  1986   Fotografie Miloše Šejna jsou ojedinělé..., Miloš Šejn: Fotografie, kresby, knihy
  1986   Kdybychom hledali nějaké společné pojmenování..., Miloš Šejn: Fotografie, kresby, knihy
  1986   Miloš Šejn / fotografie, kresby, knihy, Někdo něco 5, 37-41
  1986   Miloš Šejn patří k umělcům..., Miloš Šejn: Jeskyně
  1987   Spíše než tvorbu na papíře..., Umění papíru
  1988   Práce z let 1984-1988 / Works from 1984-1988, Miloš Šejn
  1988   Výstavy, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 7
  1989   Příroda jinak, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 23.číslo, 4
  1990   Miloš Šejn: Nad zemí, Výtvarné umění, 56-60
  1991   Jarní vítr (Na našich vysokých školách výtvarného umění), Umění a řemesla, 63-99
  1991   Pravidlo jedné čáry, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4.ročník, 8.číslo, 9-9
  1992   Šedá cihla podruhé, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8-8
  1993   Miloš Šejn, Krajina / Landscape, 48-49
  1993   Výstava jako apel, Lidové noviny
  1995   Frotáž existovala nezjistitelnou dobu před tím,..., Umění frotáže
  1995   Krajiny pro Zdeňka Sýkoru a Kamila Linharta, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1996   Natura naturans (Miloš Šejn), Vesmír, 178
  1996   Za historií českého umění 80. let na Blatiny, Výtvarné umění, 176-177
  1998   Metafora veřejného a intimního těla (pokračování z čísla 2), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  2005   Zebín / Cestou na vrchol (24. 2. 1985), Od země přes kopec do nebe..., 99-105
  2005   Zebínem (Noc 20. 9. 2004), Od země přes kopec do nebe..., 106-111
  2006   Javořím potokem 9.7.1995 - 23.7.2000 - 8.9.2001 - 20.7.2002, Život, 32-32
  2007   Jubilanti Mánesa 2007, Listy S.V.U. Mánes, 6
  2007   Od luminodynamismu k médiu videa, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), 537-553
  2007   Přesahy sochařství v českém výtvarném umění 1950 - 2000, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  2007   Znovuobjevení krajiny jako materie, procesu a místa, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), 501-527
  2008   Žhavé oázy (Praha, České muzeum výtvarných umění 12. 12. 2007 - 17. 2. 2008; Hodonín, Galerie výtvarného umění, 5 3. 2008 - 21. 4. 2008; Pardubice, Východočeská galerie, 15. 5. 2008 - 10. 8. 2008; Cheb, Galerie výtvarného umění, 25. 9. 2008 - 30. 11. 2008), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887-2009) Historie a současnost významného českého uměleckého spolku, Listy S.V.U. Mánes, 15-17
  2012   Archiv Miloše Šejna, Art + Antiques, 107-107
  2014   Místa pro bloudění (Rozhovor s Milošem Šejnem), Art + Antiques, 26-33
  2017   Miloš Šejn (O tisíci patrech citlivosti krajiny), Fotograf, 16-21
  2017   Miloš Šejn (About the Thousand Levels of the Landscape's Sensitivity), Fotograf, 16-21
  2022   Miloš Šejn, Flash Art, 54-54
  2022   Miloš Šejn / Trhlina viděného, Prostor Zlín, 18-24
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Měkkohlaví (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Miloš Šejn (artlist.cz), www.artlist.cz
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Miloš Šejn: Skála, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
  1983   Miloš Šejn: Mažarná / vymezení prostoru ohněm
  1986   Miloš Šejn: Jeskyně, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
  1987   Miloš Šejn: Kresby, Kulturní středisko Blatiny, Praha
  1988   Miloš Šejn: Práce z let 1984 -1988, Okresní kulturní středisko, Liberec (Liberec)
  1989   Miloš Šejn: Nové práce
  1990   Miloš Šejn: Vidění v ohni (Instalace)
  1991   Miloš Šejn, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1991   Miloš Šejn: Čára, Galerie Pi-Pi-Art, Praha
  1993   Miloš Šejn: Turrellovský komplex
  1995   Miloš Šejn, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1995   Miloš Šejn (Prag/Tschechien, Installationen), IfA Galerie, Berlín (Berlin)
  1995   Miloš Šejn: Five pieces, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2002   Miloš Šejn: Mlaka - O, Čarování Šumavou / Be, Witching by bohemian forest, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Miloš Šejn: Subrosa Lutea, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2006   Miloš Šejn: Colorvm Natvrae Varietas, Galerie Montanelli - výstavní prostor, Praha
  2006   Miloš Šejn: Miscellanea
  2006   Miloš Šejn: Velké G / Miscellanea, Národní zemědělské muzeum, Praha
  2007   Miloš Šejn: Dictionarivm, Městské kulturní domy České Budějovice, a.s., České Budějovice (České Budějovice)
  2009   Miloš Šejn: Zahradničení / Gardening, Komunikační prostor Školská 28, Praha
  2010   Miloš Šejn: Býti krajinou / To Become Landscape, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Miloš Šejn: GENVS CANTORI / Kantorský rodokmen (věnováno Gregotu Johannu Mendelovi), Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity ( Mendelianum), Brno (Brno-město)
  2012   Miloš Šejn: Archivy & Kabinety / Archives & Cabinets, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2012   Miloš Šejn: ORPHEVS, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
  2012   RARERIRORVRI, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Praha
  2015   Miloš Šejn: Morawa, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2022   Miloš Šejn: Rokle a zahrady
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Možnosti dotyku, Sdružený klub pracujících ROH, Rokycany (Rokycany)
  1986   Adriena Šimotová: Práce na papíře, Miloš Šejn: Fotografie, kresby, knihy, Architekti svému kraji
  1986   V čase
  1987   Umění papíru (J. Činčera, J. H. Kocman, M. Šejn), Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
  1989   Příroda jinak (Milan Maur, Václav Malina, Miloš Šejn, Marian Palla, Vlastimil Krčmář), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   90 autorů v roce '90
  1991   V dimenzích prázdna
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1992   V dimenzích prázdna, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  1993   Škola konceptuálních tendencí prof. Miloše Šejna, AVU Praha, Galerie Půda v budově PdF UP, Olomouc (Olomouc)
  1993   Zemi (Olga Karlíková, Miloš Šejn, Milan Maur, Marian Palla), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1995   Krajina - výseč universa (Pocta Kamilu Linhartovi a Zdeňku Sýkorovi), Okresní muzeum, Louny (Louny)
  1996   2. mezinárodní letní akademie / 2nd International Summer Academy - Mapování prostoru / Maping Space, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1998   Poesia totale (1897-1997 Dal colpo di dadi alla poesia visuale)
  1999   Die Natur in zehn Kapiteln (Zeitgenössische tschechische Künstler), Badischer Kunstverein, Karlsruhe
  1999   La nature, en dix chapitres / Die natur in zehn Kapitel (Artistes contemporains tcheques / Zeitgenössische tschechische künstler)
  1999   Súčasné české umenie (Zo súkromnej zbierky), Agentúra Artlines, Zichyho palác, Bratislava (Bratislava)
  2000   Strukturováno (Žáci Kamila Linharta a zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů), Český Telecom a.s., Louny (Louny)
  2003   Twice
  2004   Poesia totale, Studio Brescia Arte contemporanea, Brescia
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   ± 50 (Generace osmdesátých let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2006   Doteky země, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2006   Podzim grafiky 2006 (2. ročník festivalu grafiky v kraji Josefa Váchala)
  2006   Zahájení výstavy školy konceptuální tvorby M. Šejna: Jemný řez
  2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   11 ze 114 - Spolek výtvarných umělců Mánes, Galerie Montanelli, s.r.o., Praha
  2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
  2009   Stopy / Traces, Komunikační prostor Školská 28, Praha
  2009   Stopy a záznamy / Traces & Records (8. fotografický festival Funkeho Kolín / 8th Funke's Kolín photography festival), Občanské sdružení Funkeho Kolín, Kolín (Kolín)
  2009   Stopy a záznamy / Traces & Records (8. fotografický festival Funkeho Kolín / 8th Funke's Kolín photographic festival), Občanské sdružení Funkeho Kolín, Kolín (Kolín)
  2009   Stopy ohně, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Salcmanova škola, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2011   Art Safari 21, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
  2011   Konečně spolu, Galerie Emila Filly, budova SCHIFR-AC, s.r.o., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2011   Mapy / Maps I, II (1960 - 2011) (Umelecká kartografia v strede Európy / Art Cartography in the Centre of Europe 1960 - 2011), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2012   Tváře / Faces: Fenomén tváře ve videoartu / The Phenomenon of Face in Videoart, Galerie Rudolfinum, Praha
  2012   Volný směr (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2015   Art Safari 30 de luxe, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
  2015   Krajinou Zdeňka Sýkory (Obrazy účastníků sympozia malování v Počedělicích 2014), Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  2016   Krajina, umění a fotografie (Současná umělecká díla v krajině), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2016   Krajinou Zdeňka Sýkory (Obrazy a fotografie účastníků sympozia Malování v Počedělicích 2015)
  2017   Hry a sny (Práce na papíře), Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2018   Jindřich Vlček (1885-1968), malíř ruských legií, Energie prvotní čáry, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2022   Jitka a Květa Válovy: Narozeniny (Pocta sestrám Válovým), Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
  2022   Tereza Velíková, Jiří Pitrmuc, Miloš Šejn, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2022   Tereza Velíková: Příkladné nedostatky, Jiří Pitrmuc: Tunnel Funnel, Miloš Šejn: Aqva, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2023   Hérakleitův princip: Sto let uhlí v českém umění, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2023   Jana Babincová: Šikmá plocha, Miloš Šejn: Psané krajiny, Klub konkretistů východní Čechy (KK3), Hradec Králové (Hradec Králové)
  2023   Severočeská sbírka, Technická univerzita Liberec, Fakulta textilní, Katedra designu, Liberec (Liberec)
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Program, informace / Programme, Informations), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Česká kresba (Galerie R), Galerie R, Praha
  1994   Soupis výtvarných děl aukce
  2005   Adra pro Sumatru, Adra, Praha
  2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie), Galerie 5. patro, Praha
cd-rom
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998 - 1999   Miloš Šejn: Colorvm Natvrae Varietas, C3, Budapešť (Budapest)
  2003   281m2 + TZ, Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Miloš Šejn: Turrellovský komplex, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2014   Miloš Šejn: Transformace knihy Malý Nebe Klíč Pro Osobu ženskau, W Praze 1807, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2014   Miloš Šejn: Transformace knihy Malý Nebe Klíč Pro Osobu ženskau, W Praze 1807, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2014   Miloš Šejn: Tvářnost, 2012 (abART - z Čech do světa), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2016   Miloš Šejn: Sluneční hora, 2014, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
dvd-rom
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Kdo se směje / He Who Laughs (Umění o světě umění / Art About the World of Art), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Krajina v současném výtvarném umění / Landscape in Contemporary Art, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2003   Ejhle světlo / Look light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2022   Valoch & Valoch (Archeologie a konceptuální umění / Archaeology and Conceptual Art), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2022   Voda, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2022   Water, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Jindrovi, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Miloš Šejn: Mlaka (O/čarování šumavou / Be/witching bohemian forest)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Miloš Šejn: Psané krajiny / Written Landscapes, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
  2016   Miloš Šejn: Agara / Hommage à la peinture, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  2021   Miloš Šejn: Í H M N Í, Galerie SmetanaQ, Praha 1
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Měkkohlaví, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Miloš Šejn: Jeskyně, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
katalogový list kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Umění papíru (Jan Činčera (* 1961), Praha, J. H. Kocman (* 1947), Brno, Miloš Šejn (*1947), Jičín), Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
kresba
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Projekty
  1982   Projekty
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016/06   Revolver Revue (103/2016), 31.ročník, 103.číslo, Revolver Revue, Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2003   Miloš Šejn: Subrosa Lutea, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2022   Tereza Velíková: Příkladné nedostatky, Jiří Pitrmuc: Tunnel Funnel, Miloš Šejn: Aqva, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Miloš Šejn - Mlaka, Jiří Šugut - Záznamy (Pozvánka na tiskovou konferenci k výstavám)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Akademie výtvarných umění Praha (Program a informace 1990), Akademie výtvarných umění, Praha
  2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2006   Artfest.cz (Festival výtvarného umění)
  2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 červenec - srpen
  2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 duben - červen
  2009   Stopy a záznamy / Traces & Records (8. fotografický festival Funkeho Kolín / 8th Funke's Kolín photography festival)
  2010   Galerie výtvarného umění v Ostravě (Program - duben, květen, červen 2010)
  2018   Architektura a smysly, Agosto Foundation, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996/10/17   Jitro kouzelníků?, Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění, Praha
  2021   ČS koncept 70. let, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
reprodukční fotografie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Šejn Miloš
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009, Národní galerie v Praze, Praha
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1995   Oblastní galerie v Liberci Umění frotáže 25. 5. - 9. 7. 1995 (Seznam výstavených děl)
  2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl), Národní galerie v Praze, Praha
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Voda (Seznam vystavujících)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Miloš Šejn - Mlaka. O/čarování Šumavou, Jiří Šigut - Záznamy
  2014   Miloš Šejn: Knihy/Books
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Konečně spolu, Galerie Emila Filly, budova SCHIFR-AC, s.r.o., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2011   Konečně spolu, Galerie Emila Filly, budova SCHIFR-AC, s.r.o., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2023   V umění volnost / Freedom in Art, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
úvodní text
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Miloš Šejn: Aqva, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)

Miloš Šejn

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2023   Větve patří sem, Balbineum, Jičín (Jičín)
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   [Miloš Šejn]
  nedat. (1984)   Vežickým údolím
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Ideové problémy českého symbolismu (Přispěvek k jeho typologii na základě rozboru ranného díla Frant. Bílka a Josefa Váchala), Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Miloš Šejn

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Josef Váchal: Dílo, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1984   Josef Váchal: Fotografie (Výstava ke 100. Výročí narozenin), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1984   Ladislav Zívr: Kresby, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1987   Anna Macková: Grafické dílo, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1988   Eugen Wiškovský: Fotografie, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1991   Šejn (Čára / The Passing Line), Unie výtvarných umělců, Praha
  2003   Miloš Šejn: Subrosa Lutea, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2010   Miloš Šejn: Býti krajinou / Being Landscape, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Miloš Šejn: Archivy & kabinety / Archives & Cabinets, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2012   Vítek Čapek, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2013   Miloš Šejn: Kresby-texty (2 čb), Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
  2015   Miloš Šejn: Morawa, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Možnosti dotyku, Sdružený klub pracujících ROH, Rokycany (Rokycany)
  1987   Ilustrace - děti - umělci (Užitá a volná tvorba ilustrátorů dětské knihy), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1989   Adriena Šimotová, Václav Stratil: Dialog
  1990   Knihy - objekty
  2000   Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů (Zdeněk Ladra Václav Malina Jan Samec Aleš Svoboda, Miloš Šejn Anna Vančátová Jaroslav Vančát)
  2005   Diplomanti AVU 2005, Akademie výtvarných umění, Praha
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2009   Měkkohlaví, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Umění akce (Rané projevy akčního umění ve východních Čechách)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Site Specific, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
  2009   Černočerná Mayrau 2002–2008 / Coal Black Mayrau 2002–2008, Občanské sdružení Arteum, _
  2013   Kniha - objekt ve veřejném prostoru. Kniha jako forma umění, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  2016   Krajiny srdce, Novela bohemica, s.r.o., Praha 4
  2016   Peter Rónai: Opačně Fungujúce Umenie, FO ART, Bratislava (Bratislava)
  2016   Skoro učebnice: 25 let existence první československé Intermediální školy 1990-2015 (Studenti Intermediální školy AVU prof. Milana Knížáka), Šmíra - Print, s.r.o., Ostrava (Ostrava-město)
  2022   O vodě, myslícím těle a stopách zkušenosti (Rozhovor s Milošem Šejnem u příležitosti výstavy Aqva), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2023   Větve patří sem, Balbineum, Jičín (Jičín)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Někdo něco 1
  1985   Někdo něco 2
  1986   Někdo něco 3
  1986   Někdo něco 4
  1986   V čase (Miniantologie vybraných textů o čase)
  1987   II. odborný seminář k problematice umělecké knižní vazby, Památník národního písemnictví, Praha
  1997   Palmovka (Sborník Synagogy na Palmovce), 2.číslo, Valér - Nakladatelství Milady Stroblové, Praha
  2004   Divočina - příroda, duše, jazyk, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2007   Josef Váchal (Sborník textů ze sympozia v Klatovech 27. - 28. října 2006), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Hostinné, Někdo něco 2, 40-42
  1985   Ivan Kafka, Tomáš Ruller, Vladimír Merta (Junior klub Na Chmelnici, 20.4.-28.4.1985), Někdo něco 1, 5-8
  1985   Tvorba knihy je mi součástí úsilí po úhrnném vyjádření..., Někdo něco 4, 18-18
  1986   popření přiznání, Někdo něco 3, 20-20
  1991   Jarní vítr (Na našich vysokých školách výtvarného umění), Umění a řemesla, 63-99
  1992   Prostor do prostoru (S Alešem Veselým hovoří Miloš Šejn v Královské zahradě Pražského hradu, 22. 8. 1992), Výtvarné umění, 64-75
  1993   Miloš Šejn, Krajina / Landscape, 48-49
  2000   První seminář malby u Zdeňka Sýkory..., Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů
  2005   Sebino, Od země přes kopec do nebe..., 161-165
  2005   Zebín / Cestou na vrchol (24. 2. 1985), Od země přes kopec do nebe..., 99-105
  2005   Zebínem (Noc 20. 9. 2004), Od země přes kopec do nebe..., 106-111
  2006   Javořím potokem 9.7.1995 - 23.7.2000 - 8.9.2001 - 20.7.2002, Život, 32-32
  2014   Místa pro bloudění (Rozhovor s Milošem Šejnem), Art + Antiques, 26-33
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Miloš Šejn: Mažarná / vymezení prostoru ohněm
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Josef Váchal: Grafika / kresby / knihy (ze sbírek Okresního muzea a galerie v Jičíně)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Anna Macková: Grafické dílo, Osvětová beseda, Libáň (Jičín)
  2016   Miloš Šejn: Agara / Hommage à la peinture, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Život (Revue Umělecké besedy), 2.číslo, Umělecká beseda, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996/10/17   Jitro kouzelníků?, Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění, Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Hostinné ((Adriena Šimotová))

Miloš Šejn

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Jindřich Severa (Výběr z životního díla), Okresní galerie, Jičín (Jičín)
  1983   Karel Šlenger: Obrazy z let 1931-1980, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
  1984   Josef Váchal: Dílo, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1984   Vladimír Silovský: Kresby a grafiky, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
  1988   Miloš Šejn, Okresní kulturní středisko, Liberec (Liberec)
  1989   Jan Trampota: Obrazy a kresby z let 1905 - 1942 ((ke 100. výročí narození)), Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1990   Karel Černý: Kresby a grafiky, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1993   Miloš Šejn: Turrellovský komplex
  2012   Miloš Šejn: Archivy & kabinety / Archives & Cabinets, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2015   Miloš Šejn: Morawa, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2022   Miloš Šejn: Rokle a zahrady, Galerie Petr Novotný, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Jaroslava Solovjevová, Jan Solovjev, Bohuslav Tůma, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
  1988   Sochařství východních Čech 1700 - 1945
  1989   Adriena Šimotová, Václav Stratil: Dialog
  1991   V dimenzích prázdna / In the Void, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1992   V dimenzích prázdna, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   J. K. Čeliš: Vymezení (/Třináct textů k výstavám Miloše Šejna/)
cd-rom
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998 - 1999   Miloš Šejn: Colorvm Natvrae Varietas, C3, Budapešť (Budapest)

Miloš Šejn

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2023   Větve patří sem, Balbineum, Jičín (Jičín)

Miloš Šejn

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Josef Wagner: Raná tvorba
  1978   Ladislav Zívr: Plastiky (Málo známá a nová díla. Výběr z tvorby)
  1979   Alois Wachsman: Obrazy, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1979   Josef Wagner: Raná tvorba, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1984   Josef Váchal: Dílo, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1987   Anna Macková: Grafické dílo, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1987   Leoš Kubíček: Plastiky, kresby (Ke 100. výročí narození), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1989   Vítek Čapek: Obrazy / kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
  1991   J. H. Kocman: Papíry, knihy, handmade papers, artists' books, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  2001   Josef Wagner: Hlasy země, Městské muzeum v Jaroměři, Jaroměř (Náchod)
  2005   Miloš Šejn: Colorvm Natvrae Varietas, Galerie Montanelli, s.r.o., Praha
  2006   Zdeněk Šimek 1927-1970 (Sochařské dílo), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2012   Vítek Čapek, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2020   Zdeněk Sýkora: Moje příroda / My Nature, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2022   Miloš Šejn: AQVA
  2022   Miloš Šejn: AQVA, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Sochařství východních Čech 1700 - 1945
  1991   V dimenzích prázdna / In the Void, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2009   Měkkohlaví, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2017   GAML 20 výstav, Verzone, s.r.o., Praha
  2019   Umění akce (Rané projevy akčního umění ve východních Čechách)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2008   Site Specific, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
  2009   Černočerná Mayrau 2002–2008 / Coal Black Mayrau 2002–2008, Občanské sdružení Arteum, _
  2022   O vodě, myslícím těle a stopách zkušenosti (Rozhovor s Milošem Šejnem u příležitosti výstavy Aqva), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Divočina - příroda, duše, jazyk, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Vítek Čapek: Solitér, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  2016   Miloš Šejn: Agara / Hommage à la peinture, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)

Miloš Šejn

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1978   Ladislav Zívr: Plastiky a kresby, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
1983/03/18 - 1983/04/22   Miloš Šejn: Mažarná / vymezení prostoru ohněm, Minigalerie - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno (Brno-město)
1984/07/05 - 1984/09/09   Josef Váchal (1884-1869), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1984/09/14 - 1984/10/14   Josef Váchal (1884-1869), Okresní muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
1984/10/21 - 1984/11/16   Josef Váchal (1884-1869), Výstavní síň, Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
1984/10/23 - 1984/11/25   Josef Váchal: Fotografie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1985/02/07 - 1985/04/14   Josef Váchal (1884-1869), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1985/04/25 - 1985/07/02   Josef Váchal (1884-1869), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1986/04/08 - 1986/05/18   Miloš Šejn: Fotografie, kresby, knihy, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1987/12/03 - 1988/01/10   Anna Macková: Grafické dílo, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1991/03/07 - 1991/04/07   Miloš Šejn: Čára, Galerie Pi-Pi-Art, Praha
1993/12/07 - 1993/12/29   Miloš Šejn: Turrellovský komplex - instalace, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2019/10/10 - 2019/11/24   Josef Váchal: Fotografie, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
neuskutečněna   Miloš Šejn: Práce kamery, Gymnázium, Čáslav (Kutná Hora)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1987/09/11 - 1987/11/08   Ilustrace, děti, umělci. Užitá a volná tvorba ilustrátorů dětské knihy, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1988/04/28 - 1988/06/05   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1988/06/16 - 1988/08/07   Humor ´88, Kresby, obrazy, plastiky, objekty, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1988/09/04 - 1988/10/09   Humor ´88. Obrazy - kresby - objekty, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2010/09/23 - 2010/10/24   Měkkohlaví, Zámek Jičín, Jičín (Jičín)

Miloš Šejn

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1984/07/05 - 1984/09/09   Josef Váchal (1884-1869), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1986/06/05 - 1986/07/05   Jindřich Prucha: Obrazy, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1987/05/24 - 1987/06/19   Anna Macková: Grafické dílo, Zámek Staré Hrady, Libáň (Jičín)
1987/12/03 - 1988/01/10   Anna Macková: Grafické dílo, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1988/11/24 - 1989/01/08   Eugen Wiškovský: Fotografie, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1993/09/04 - 1993/10/31   Josef Váchal: Grafika / kresby / knihy ze zbírek Okresního muzea a galerie v Jíčíně, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1999/02/25 - 1999/03/14   Martin Velíšek: Zleva - zprava, Galerie Fronta, Praha
2008/02/14 - 2008/03/23   Miroslav Čapek, jičínský výtvarník, Regionální muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
2010/08/13 - 2010/09/12   Miloš Šejn: GENVS CANTORI / Kantorský rodokmen, Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity ( Mendelianum), Brno (Brno-město)
2019/10/10 - 2019/11/24   Josef Váchal: Fotografie, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1989/11/14 - 1989/12/31   Adriena Šimotová, Václav Stratil: Dialog, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1993/12/07 -   Škola konceptuálních tendencí prof. Miloše Šejna, AVU Praha, Galerie Půda v budově PdF UP, Olomouc (Olomouc)
2003/02/21 - 2003/03/07   Twice, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Stuttgart
2009/11/05 - 2010/01/08   Měkkohlaví, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
akce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2000/12/05   Ladislav Žák 1900-1973. Kolokvium ke 100. výročí narození, Akademie výtvarných umění, Praha

Miloš Šejn

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1981/07 - 1981/08   Josef Škoda: Kresby a drobné plastiky, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1987/09/03 - 1987/10/04   Václav Macháň: Obrazy z let 1960 - 1987, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1987/10/08 - 1987/10/31   Leoš Kubíček: Plastiky, kresby, obrazy, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1987/01/30 - 1987/03/15   Krajina Orlických hor a Podorlicka v českém výtvarném umění (1850-1986), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1988/04/28 - 1988/06/05   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1988/06/16 - 1988/08/07   Humor ´88, Kresby, obrazy, plastiky, objekty, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1988/09/04 - 1988/10/09   Humor ´88. Obrazy - kresby - objekty, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1992/03/18 - 1992/04/30   V dimenzích prázdna, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
2005/06/23 - 2005/07/31   Diplomanti AVU 2005, Veletržní palác, Praha

Miloš Šejn

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Generace (střední) pod střechou domu U kamenného zvonu, Tvorba, 8-8
  1990   ...a dvě naše výstavy v Drážďanech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6
  1990   Na okraj současné české kresby, Současná česká kresba
  1991   Co se dějě za hmuny (Telegrafický pohled do výstavních plánů některých oblastních galerií), Večerník Praha, 8-8
  1992   Galerie do kapsy, Večerník Praha, 6-6
  1996   Instalace jako parodie (Veletržní palác: České umění od 60. let do současnosti...), Detail, 4-5
  1997   Přelom tisíciletí ve světle teorie komplexity, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1998   Příroda pěkně živá (Několik pohledů na naše současné umění v Českém muzeu), 13-13
  1998   Výstava O přírodě zaujme svou pestrostí, Lidové noviny, 13-13
  1999   Deset kapitol o přírodě (Altkirch, CRAC Alsace, 27.9.-8.11.1998; Karlsruhe, Badischer Kunstverein, 21.3.-9.5.1999; Réthymnon, Zentrum für zeitgenössische Kunst, 5.6.-29.8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9-9
  2000   Výstava, jež se pořádá při příležitosti..., Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů
  2007   Přesahy sochařství v českém výtvarném umění 1950 - 2000, Proměny dějin umění, 185-195
  2020   Panychida za všechny zaseknuté a nefunkční CD-ROMy, Flash Art, 41-45
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   TZ: Hluboká tajemnost (artalk.cz), Co bude, až nebude Měsíc ve dne?
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Život (Revue Umělecké besedy), 2.číslo, Umělecká beseda, Praha

Miloš Šejn

institution, city  
Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
Galerie moderního umění, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
Kupferstichkabinett, Drážďany (Dresden)
Městská galerie, Louny (Louny)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Museum of Fine Arts Houston, Houston
Národní galerie v Praze, Praha
Universitätbibliothek, Oldenburg
Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)