Galerie mladých

city: Brno (Brno-město)
address: Galerie TIC, Radnická 4
zip code: 658 78
state: Česká republika (Czech Republic)

web: galerie-tic.cz
birth year: 1968

notes:
Galerie mladých
Galerie mladých Městského kulturního střediska S.K. Neumanna
Prostor pro prezentaci mladých umělců vznikl v roce 1967 na popud teoretika umění Igora Zhoře. V současnosti je tak nejstarším z výstavních prostorů galerií BKC. Svým zaměřením vychází vstříc prezentaci autorů nejmladší umělecké generace, převážně studentů a čerstvých absolventů českých a slovenských vysokých uměleckých škol. Jediným vstupním omezením je autorova věková hranice 35 let.
Dramaturgie akcentuje výrazné osobnosti a progresivní tendence uvnitř nastupující umělecké generace, při tom se však snaží zachovat pluralitní pohled na výtvarné umění s celou škálou médií a výrazových poloh. Kromě samostatných autorských výstav a spoluprací (dvou či více autorů) usiluje o zastoupení kurátorsky pojatých kolektivních přehlídek.
Ročně je v Galerii mladých realizováno zhruba deset výstav. Roční plán sestavuje Galerijní rada jmenovaná ředitelem BKC. Spolu s kurátory pořadatelské instituce ji tvoří renomovaní výtvarní teoretici a kurátoři. Výstavní plán vzniká z kombinace výstavních projektů doporučených kurátorem a projektů přihlášených na základě každoroční veřejné výzvy. Dramaturgie akcentuje výrazné osobnosti a progresivní tendence uvnitř nastupující umělecké generace, při tom se však snaží zachovat plualitní pohled na výtvarné umění s celou škálou médií a výrazových poloh.
Rok 2011 je pro Galerii mladých výjimečný. Přizvaný kurátor Jiří Ptáček koncipoval celoroční program Galerie mládí reflektující téma mládí a dětství v současném českém umění a identitu „mladého umělce“. Porušil zavedená omezení věkem, aby problematiku postihl z více úhlů pohledu.

Galerie mladých

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967/12/20 - 1967/12   Libor David: Obrazy, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1968   Mirek Wagner: Plakáty, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1968/05/31 -   Ladislav Kukla: Obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1968/06   Bohumil Vrzal: Obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1970/12/21 - 1971/01/10   Karel Fuksa: Obrazy, grafika, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1971/01/12 - 1971/01/24   Vladimír Kuba: Kreslený humor, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1972/11/09 - 1972/12/02   Michal Ranný, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1973/01/29 - 1973/02/19   Jan Lacina: Nic víc než hra, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1973/04/05 - 1973/04/29   Vladislav Kucharski: Obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1973/06/07 - 1973/07/06   Marie Valtrová: Obrázky na skle, keramika, bižuterie, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1976/01 - 1976/02   Vladimír Birgus: Fotografie, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1976/07 - 1976/09   Ladislav Krtil: Obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1976/09   Jiří Eliška: Obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1976/10   Ladislav Janouch: sochy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1977/11/10 - 1977/12/02   Jiří Lindovský: Grafika, kresby a reliéfy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1977/12 - 1978/01   Josef Pokorný: Fotografie, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1979   Jana Hinštová: Fotografie, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1979/01   Jan T. Strýček: Grafika, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1979/04   Karel Křivánek: Obrazy, kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1979/06/21 -   Zdeněk Sedláček: Grafické modely, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1979/09/27 - 1979/10/19   Lubomír Netušil: Porcelánové objekty, grafika, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1979/11 - 1979/12   Karel Šarbort: Tapiserie, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1980/08   Mirka Slámová: Kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1980/09 - 1980/10   Blanka Šperková: Obrázky z animovaných filmů, drátěné objekty, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1981   Jan Dungel: Kresby, ilustrace, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1981   Petr Veselý, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1981/04 - 1981/05   Hračky z let 1979-81, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1981/06/25 - 1981/07/17   Marie Blabolilová, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1981/09 - 1981/10   Alena Laufrová: Grafika, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1981/09 - 1981/10   Vladislav Rostoka: Typografi(k)a, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1982   Přehlídka mladých brněnských výtvarníků 1982, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1983/02 - 1983/03   Peter Galvánek: Obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1983/03 - 1983/04   Miloslav Sony Halas: Grafika, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1983/06   Oldřich Tomek: Kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1983/12 - 1984/01   Ľuboš Babarík: Fotografie, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1984/03   Klára Adamová: Keramika, Alice Lašková: Oděv, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1984/07/05 - 1984/07/30   Václav Stratil: Kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1984/07/06 - 1984/08/02   Jano Kukučka: Fotografie, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1984/08/06 - 1984/08/28   Lubomír Klimeček: Obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1984/10/25 - 1984/11/20   Přehlídka mladých brněnských výtvarníků 1984, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1984/12/19 - 1985/01/18   Josef Kratochvil: Dech brněnských ateliérů (fragment), Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1985/01   Miroslav H. Štěpánek: Šperky, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1985/02/15 - 1985/03/12   Milan Maur: Obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1985/05/16 - 1985/06/06   Petr Nedoma: Fotografie, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1985/08/01 - 1985/08/28   Vladimíra Sedláková, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1985/08/29 - 1985/09/24   Jasan Zoubek: Kresby, objekty, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1985/10/24 - 1985/11/19   Jan Svoboda: Kresby, akvarely, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1985/11/21 - 1985/12/17   Petr Kvíčala: Obrazy, kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1985/12/20 - 1986/01/19   Ladislav Szpyrc: Objekty, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1986/01/25 - 1986/02/18   Jakub Krejčí: Loutky, grafika, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1986/02/20 - 1986/03/18   Jiří Foltýn: Fotografie, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1986/04/18 - 1986/05/13   Martin Němec: Obrazy, kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1986/05/16 - 1986/06/10   Jiří Sobotka: Plastiky / Kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1986/05/16 - 1986/06/10   Jiří Sobotka: Plastiky, kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1986/06/12 - 1986/07/08   Pavel Holouš: Topografie, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1986/07 - 1986/08   Klub fotografů města Brna, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1986/07/10 - 1986/08/05   Marcela Vrzalová: Obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1986/08/08 - 1986/09/02   Josef Bruckmüller: Obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1986/09/05 - 1986/09/30   Petr Bittner: Kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1986/11/27 - 1986/12/18   Pavel Luffer: Obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1986/12/19 - 1987/01/12   Svatopluk Otisk: Obrazy, kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1987   Miroslava Fučíková - Šimková: Obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1987/02/13 - 1987/03/10   Alexandr Skalický, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1987/05   Otmar Oliva: Plastiiky, Tomáš Vážan: Fotografie, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1987/07   Josef Moucha: Fotografie, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1987/08 - 1987/09   Zdeněk Řehořík, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1987/09/24 - 1987/10/20   Richard Konvička: Malba a kresba, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1987/11/02 - 1987/11/18   Alena Kojdlová: Proměny kůže, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1987/11/20 - 1987/12/16   Martin John: Obrazy / kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1988/01/15 - 1988/02/09   Josef Daněk: Kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1988/02/11 - 1988/03/08   Stanislav Diviš: Obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1988/03/11 - 1988/04/05   Ivo Sedláček: Kresby, plastiky, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1988/04/07 - 1988/05/03   Jan Svoboda: Barevné dřevořezby, obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1988/05/06 - 1988/05/31   Aleš Najbrt: Kaligrafické obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1988/05/09 - 1988/06/09   Łąço Gąraj: Obrazy, kresby, objekty, vitráže ..., Malá galerie - VŠ koleje, Hradec Králové (Hradec Králové)
1988/06/01 - 1988/06/13   Silvia Škrášková: Oděv, módní doplňky, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1988/08/14 - 1988/06/28   Radomír Vavruša:Loutky, body print, kontaminace, situace, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1988/08/25 - 1988/09/20   Boris Jirků, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1988/08/26 - 1988/09/20   Jiří Hůla, Zdeněk Hůla: Různé, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1988/09/22 - 1988/10/18   Aleš Ogoun: Light painting, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1988/10/20 - 1988/11/15   Aleš Svoboda: Struktura 193, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1988/11 - 1988/12   Tomáš Rossí: Obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1988/12/15 - 1989/01   Zdeněk Bernát: Obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1989/02/10 - 1989/03/07   Miroslav Šnajdr ml.: Kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1989/03/09 - 1989/04/04   Josef Hlaváček: Linoryty, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1989/04/07 - 1989/05/02   Jana Preková: Pokus o prostor jantry, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1989/05/05 - 1989/05/30   Milan Magni: Obrazy / kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1989/06/02 - 1989/06/29   Vítek Čapek: Obrazy / kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1989/07/28 - 1989/08/22   Kryštof Trubáček: Sochy, obrazy, grafika, keramika, sklo, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1989/08/24 - 1989/09/19   Radek Horáček: Kresby / Obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1989/09/21 - 1989/10   Jan Činčera: Papíry, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1989/10/19 - 1989/11/14   Libor Teplý: Tma a světlo, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1989/11/16 - 1989/12/12   František Skála: Plastiky / kresby / obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1989/12/15 - 1990/01/10   Michal Cihlář: Linoryty + sochy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1990   Knihy - objekty, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1990/02/08 - 1990/03/06   Miroslav Kubíček: Kresby, obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1990/05   Eva Vejražková: Obrazy a objekty, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1990/08/24 - 1990/09/18   Miroslava a Marek Trizuljakovi: Obrazy, kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1990/11/20 - 1990/12/10   Barbora Kališová: Šperk, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1990/12/14 - 1991/01/08   Jiří Krtička: Obrazy / kresby, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1991/01/10 - 1991/02/05   Jan Samec: Obrazy, kresby, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1991/02/08 - 1991/03/05   Muzejní maringotka a Pavel Dias ve Španělsku, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1991/03/08 - 1991/04/02   Hand to hand: Grafické listy a poezie na téma AIDS, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1991/07/26 - 1991/08/19   Lubomír Jarcovják: Grafiky, autorské papíry, knihy, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1991/09/20 - 1991/10/15   Vladimír Havlík: Kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1991/11/18 - 1991/12/12   Martin Klimeš: Obrazy, kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1991/12/13 - 1992/01/15   Zdeněk Halla: Kresby, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1992/03/13 - 1992/04/07   Štěpán Klas: Figurální studie, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1992/04/09 - 1994/05/03   René Vlasák: Gramarely 91, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1992/06/04 - 1992/06/29   Hana Babyrádová: Instalace, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1992/07/02 - 1992/07/27   Jana Skalická: Instalace, objekty, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1992/07/31 - 1992/08/25   Martin Hlaváč: Kresby / fotodokumentace, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1992/10/29 - 1992/11/24   Stefan Konrad: Předznamenání, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1992/11/27 - 1992/12/30   Michael Vystavěl: Textilní objekty, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1993/02/05 - 1993/03/06   Štěpán Stejskal: Fotografie, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1993/03/11 - 1993/04/03   Jiří Janda: Babiččiny 90. narozeniny, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1993/04/16 - 1993/05/11   Jana Apetauerová - Medková: Kresby, obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1993/07/07 - 1993/07/28   Jiří Šigut: Záznamy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1993/07/11 - 1993/07/31   Marian Palla, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
1993/07/30 - 1993/08/24   Pavel Buchta: Grafika, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1993/08/26 - 1993/09/21   Zbyněk Maděryč: Písek, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1993/11/19 - 1993/12/14   Petr Kamenický: Obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1993/12/17 - 1994/01/19   Arnošt Pacola: Plánky, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1994/02/22 - 1994/03/20   Pavel Procházka: Krajina naproti, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1994/04/13 - 1994/05/13   Tomáš Medek: Sochy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1994/05/18 - 1994/06/11   Kamil Mikel: Grafika, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1994/06/30 - 1994/07/17   Galina Svobodová: Světlo - Prostor - Čas, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1994/09/12 - 1994/10/01   Michal Novotný: Sochy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1994/09/14 - 1994/10/01   Jan Steklík: Projekt kosmického pivovaru, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1994/10/27 - 1994/11/12   Miloš Štofko: Sietě?, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1994/11/17 - 1994/12/10   Jiří Mikeska: Účelná složitost, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1995/01/18 - 1995/02/18   Stano Bubán, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1995/03/30 - 1995/04/23   Roman Dvořák, Jolana Havelková, Igor Hlavinka, Věra Hrušová, Libuše Jarcovjáková, Vladimír Vimr, Galerie U Řečických, Praha
1995/06/01 - 1995/07/08   František Kowolowski: Hvězdy na zemi / Stars on Earth, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1995/06/01 - 1995/07/08   Petr Váša: Básně, písně, tance, mapy, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1997/01/23 - 1997/03/07   Milan Mikuláštík: Placebo aw, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1997/05/14 - 1997/05/16   A.K.T. - 1, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1998/06/23 - 1998/06/25   A. K. T. 2, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1999/05/12 - 1999/05/30   Tomáš Jirků: Hobliny, Galerie 10 (Deset), Brno (Brno-město)
1999/06/02 - 1999/06/23   Rudolf Brančovský: Barevné kousání, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1999/07/28 - 1999/08/18   Radek Macke: Nerealizované objekty II, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2000/03/29 - 2000/04/19   André: Antikoncepce, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2000/05/18 - 2000/05/23   Alena Figurová: Člověkod18do23/15, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2000/05/25 - 2000/06/16   Marie Jirásková: Tvoři / Creatures, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2000/06/21 - 2000/07/19   Jana Francová: Vzpomínky, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2000/08/02 - 2000/09/06   Hana Babyrádová: Žádné obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2000/10/11 - 2000/11/01   Sylva Zimula Hanáková: Šperkopísky, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2000/12/06 - 2001/01/03   Pavel Doskočil: Dech - resuscitace, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2001/01/10 - 2001/01/31   Tamara Bohuňková: Krajina III., Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2001/03/07 - 2001/03/28   Petra Čejková - Fekarová: Geometrická zahrada, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2001/05/31 - 2001/06/28   Jindřiška Rypalová: Evoluce, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2001/07/05 - 2001/07/26   Kateřina Pažoutová: Public privacy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2001/10/02 - 2001/10/31   Ján Lastomírsky: Projekt Vaňkovka, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2001/12/12 - 2002/01/09   Alena Figurová: In Nomine Nátivitátis, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2002/01/22 - 2002/02/08   Magda Hrnčířová: Odrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2002/02/13 - 2002/03/06   Pavla Gajdošíková: Pudlové a svině, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2002/03/12 -   Martin Kuriš: Petr a Lucie, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2002/04/11 -   Zuzana Strakošová: Pivovar, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2002/06/05 - 2002/06/26   Lenka Pilařová: Domácí obrazárna, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2002/08/06 - 2002/08/28   Jana Kasalová: Předčasné jevy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2002/09/05 - 2002/09/27   Lukáš Orlita: Prchavá proměna / Transient Transmutation, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2002/12/19 - 2003/01/22   Yasue Maetake: Chaste anonymity, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2003/01/31 - 2003/02/26   František Filipi: Koutek v duši, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2003/04/10 - 2003/05/07   René Hábl: Ion, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2003/06/18 - 2003/07/15   Kařina Otčenášková - Richtr: V malém rozměru
2003/07/26 - 2003/08/15   Petr Hudeček: Romprodukt, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2003/11/05 - 2003/12/03   Martina Novotná: Kořeny paměti, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2003/12/10 - 2004/01/10   Jan Sytař: Zoe, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2004/04/08 - 2004/05/05   Věra Stuchelová: Soukromý prostor, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2004/05/11 - 2004/06/09   Jan Spěváček: Esoterika vjemu, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2004/07/28 - 2004/08/25   Jonáš Czesany: Broučci..., Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2004/09/30 - 2004/10/20   Petr Dub: Definitivní řešení opičí otázky, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2004/10/27 - 2004/11/17   Barbora Svátková: Fascinace motivem, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2005/03/16 - 2005/04/08   Martin Salajka: Lesní plesnivec, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2005/05/12 - 2005/06/03   Martin Skalický & Michal Šmeral: Hříšný tanec, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2005/06/08 - 2005/07/08   Sylva Francová: Portréty žen (2003 - 2004), Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2005/08/10 - 2005/09/02   Petra J. Steinerová_ Tereza Severová _ Tereza P. Velíková: Oko č.3, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2005/09/07 - 2005/09/30   Simona Smrčková, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2005/10/05 - 2005/10/28   Eva Malaťáková: Kult těla?, Erika Hníková: Ženy pro měny, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2005/11/30 - 2005/12/30   Program 05, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2006/01/04 - 2006/02/03   Jan Benedík & Martin Skalický: V zajetí detailu, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2006/03/08 - 2006/04/07   Jan Haubelt: Od psa přes obývák k noze, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2006/03/27 - 2006/04/02   Výstava připomínající osobnost Ajky Gálové a její působení v Galerii mladých, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2006/04/12 - 2006/05/12   Radoslav Zrubec: Ever Whatever, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2006/05/16 - 2006/06/09   Tomáš Dittrich, Jiří Ernest: Prostory v čase, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2006/09/13 - 2006/10/13   Silvina Arismendi: Some girls wander by mistake (některé holky se toulají omylem), Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2006/10/19 - 2006/11/10   Ondřej Staněk: Eto šutka, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2006/12/13 - 2007/01/13   Mark Ther: I like this sound, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2007/01/25 - 2007/02/16   Anežka Hošková, Galerie BKC, Brno (Brno-město)
2007/01/25 - 2007/02/16   Anežka Hošková (host Laďa Gažiová), Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2007/03/28 - 2007/04/25   Alice Hilmarová: Regres, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2007/05/01 - 2007/05/30   Jana Bernartová: Chyby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2007/05/01 - 2007/05/30   Jana Bernatová: Chyby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2007/06/07 - 2007/07/04   Matěj Smetana: Kino, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2007/11/08 - 2007/12/07   Kateřina Kociánová: Proměny krychle, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2007/12/12 - 2008/01/11   Barbora Bálková: Evě Adam, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2008/05/01 - 2008/05/29   Bronislava Šnajdrová: Kde nic není, tam to dej, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2008/11/27 - 2009/01/01   Petr Dub, Jana Bernartová: Reframed, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2010/04/07 - 2010/04/29   Katarína Hládeková, Filip Smetana: CMYK, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2014/01/21 - 2014/02/26   Lukáš Malina, Veronika Halvová: Páření, Galerie mladých, Brno (Brno-město)

Galerie mladých

date of exhibition   exhibition title
1968   Alois Mikulka
1968   Mirek Wagner: Plakáty
1968/04/29 -   Labyrint vědomí
1968/05/31 -   Ladislav Kukla: Obrazy
1968/06   Bohumil Vrzal: Obrazy
1969/01/27 - 1969/02/14   Miloš Vlček: Plastiky
1970   František Maxera-Max: Keramika z let 1969 - 1970
1970   J. H. Kocman: Collyrie
1970   PERSPEKTIVA 1
1970/10/06 - 1970/10/18   Jiří Žlebek: Sochy
1970/12/21 - 1971/01/10   Karel Fuksa: Obrazy, grafika
1971/01/12 - 1971/01/24   Vladimír Kuba: Kreslený humor
1972/09/07 - 1972/09/30   Karel Rechlík: Obrazy 1970-1972
1972/11/09 - 1972/12/02   Michal Ranný
1972/12/20 - 1973/01/12   Lidová škola umění Ostrov nad Ohří
1973/01/29 - 1973/02/19   Jan Lacina: Nic víc než hra
1973/04/05 - 1973/04/29   Vladislav Kucharski: Obrazy
1973/05/03 - 1973/05/27   Rudolf Hocke: Obrazy 1971 - 1973
1973/06/07 - 1973/07/06   Marie Valtrová: Obrázky na skle, keramika, bižuterie
1974/04/11 - 1974/05/06   Petr Klimpl: Fotografie
1974/05/10 - 1974/05/31   Václav Houf: Kresby a grafika
1975/01   Pavel Vavrys: Obrazy 1973-1974
1975/03/07 - 1975/04/02   Markéta Kuxová, Lubomír Dostál: Keramika, obrazy
1975/10 - 1975/11   Vlastimil Žíla: Fotografie
1976   Jan Brož: Drobná cínová plastika
1976/01 - 1976/02   Vladimír Birgus: Fotografie
1976/06/04 - 1976/07   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, sochy
1976/07 - 1976/09   Ladislav Krtil: Obrazy
1976/07 - 1976/09   Ladislav Krtil: Obrazy
1976/09   Jiří Eliška: Obrazy
1976/10   Ladislav Janouch: sochy
1976/12/21 - 1977/01   Oldřich Toman: Dopisy
1977/02   Bořivoj Doležal: Pastely, kresby
1977/10/06 - 1977/10/28   Miroslav Myška: Fotografie z Balkánu
1977/11/10 - 1977/12/02   Jiří Lindovský: Grafika, kresby a reliéfy
1977/12 - 1978/01   Josef Pokorný: Fotografie
1978   Marie Plotěná: Kreslený humor
1978   Petr Zlamal: Obrazy
1978/07 - 1978/08   Skupina Dokument: Fotografie
1978/11   Dezider Tóth: Omalovánky, grafiky, partitury
1978?   Jaroslav Anděl: Tráva
1979   Jana Hinštová: Fotografie
1979   Marek Fišer, Jiří Novotný, Robert Lang: Dětská kresba a malba
1979/01   Jan T. Strýček: Grafika
1979/02 - 1979/03   Dana Chatrná: Grafika
1979/04   Karel Křivánek: Obrazy, kresby
1979/06/21 -   Zdeněk Sedláček: Grafické modely
1979/08   Emanuel Holek: Tapiserie
1979/09/27 - 1979/10/19   Lubomír Netušil: Porcelánové objekty, grafika
1979/10 - 1979/11   Lubomír Dvořák: Obrazy, kresby
1979/11 - 1979/12   Karel Šarbort: Tapiserie
1980   Jan Růžička
1980   Ondřej Michálek: Grafika. Jiří Žlebek: Sochy
1980   Přehlídka mladých brněnských výtvarníků 1980
1980/03 - 1980/04   Jaroslav Bělík: Plastiky, mobily
1980/04/24 - 1980/05/23   Oldřich Šembera: Krajiny
1980/07   Jiří Radechovský: Plastiky, miniatury, šperky
1980/08   Mirka Slámová: Kresby
1980/09   Oldřich Treutner: Šperky
1980/09 - 1980/10   Blanka Šperková: Obrázky z animovaných filmů, drátěné objekty
1980/12 - 1981/01   Milan Bočkay: Kresby
1981   Jan Dungel: Kresby, ilustrace
1981   Petr Veselý
1981/04 - 1981/05   Hračky z let 1979-81
1981/06/25 - 1981/07/17   Marie Blabolilová
1981/08/06 - 1981/08/20   Marie Kratochvílová: Fotografie
1981/09 - 1981/10   Alena Laufrová: Grafika
1981/09 - 1981/10   Vladislav Rostoka: Typografi(k)a
1982   Přehlídka mladých brněnských výtvarníků 1982
1982/01/15 - 1982/02/05   Zdenka Höhmová: Obrazy, akvarely
1982/03/12 - 1982/04/06   Klára Bočkayová (Omiliaková): Obrazy - kresby - frotáže
1982/04/08 - 1982/04/30   Jan Jemelka: Grafika
1982/05/07 - 1982/05/28   Miloš Šejn: Skála
1982/07/01 - 1982/07/23   Pavel Holubec, Jiří Kosík: Keramika, obrazy
1982/08 - 1982/09   Richard Šmarda: Obrazy
1982/09/23 - 1982/10/19   Jiří Hastík: Kresby a objekty, Stanislav Dreksa: Plastiky
1982/11/19 - 1982/12/13   Zbyněk Janáček: neVCHODY / kresby, grafika
1982/12/16 - 1983/01/05   Vladimír Kokolia: Obrazy
1983   Petr Jedlička: Obrazy
1983   Přehlídka mladých brněnských výtvarníků
1983/02 - 1983/03   Peter Galvánek: Obrazy
1983/03 - 1983/04   Miloslav Sony Halas: Grafika
1983/04/14 - 1983/05/09   Petr Nejedlý: Obrazy, kresby
1983/06   Oldřich Tomek: Kresby
1983/09/01 - 1983/09/26   Rumjana Davidova: Obrazy, Svetlana Georgieva: Grafika, Christo Charalampiev: Plastika
1983/10 - 1983/11   Igor Kalný: Kresby
1983/11/24 - 1983/12/19   Pavel Hayek: Grafika / Obrazy
1983/12 - 1984/01   Ľuboš Babarík: Fotografie
1984/01 - 1984/02   Eva Holáková: Textil
1984/03   Klára Adamová: Keramika, Alice Lašková: Oděv
1984/04 - 1984/05   Karel Rossí: Obrazy
1984/05/10 - 1985/06/04   Petr Halák: Obrazy
1984/06/07 - 1984/07/02   Bohuslava Olešová: Kresby
1984/07/05 - 1984/07/30   Václav Stratil: Kresby
1984/07/06 - 1984/08/02   Jano Kukučka: Fotografie
1984/08/06 - 1984/08/28   Lubomír Klimeček: Obrazy
1984/08/30 - 1984/09/24   Eva Černá: Užitečná grafika
1984/09/27 - 1984/10/22   Petr Navrátil: Obrazy a kresby
1984/10/25 - 1984/11/20   Přehlídka mladých brněnských výtvarníků 1984
1984/11 - 1984/12   Jaroslav Habrman: Obrazy
1984/12/19 - 1985/01/18   Josef Kratochvil: Dech brněnských ateliérů (fragment)
1985/01   Miroslav H. Štěpánek: Šperky
1985/02/15 - 1985/03/12   Milan Maur: Obrazy
1985/03/15 - 1985/04/09   Václav Malina: Obrazy, grafika
1985/05/16 - 1985/06/06   Petr Nedoma: Fotografie
1985/05/29 - 1985/06/21   Dalibor Chatrný: Kresby - projekty
1985/07/06 - 1985/07/30   Milan Raška: Obrazy, kresby
1985/08/01 - 1985/08/28   Vladimíra Sedláková
1985/08/29 - 1985/09/24   Jasan Zoubek: Kresby, objekty
1985/10/24 - 1985/11/19   Jan Svoboda: Kresby, akvarely
1985/11/21 - 1985/12/17   Petr Kvíčala: Obrazy, kresby
1985/12/20 - 1986/01/19   Ladislav Szpyrc: Objekty
1986/01/25 - 1986/02/18   Jakub Krejčí: Loutky, grafika
1986/02/20 - 1986/03/18   Jiří Foltýn: Fotografie
1986/04/18 - 1986/05/13   Martin Němec: Obrazy, kresby
1986/05/16 - 1986/06/10   Jiří Sobotka: Plastiky / Kresby
1986/05/16 - 1986/06/10   Jiří Sobotka: Plastiky, kresby
1986/06/12 - 1986/07/08   Pavel Holouš: Topografie
1986/07 - 1986/08   Klub fotografů města Brna
1986/07/10 - 1986/08/05   Marcela Vrzalová: Obrazy
1986/07/14 - 1986/07/27   Bohuslava Olešová: Malby
1986/08/08 - 1986/09/02   Josef Bruckmüller: Obrazy
1986/09 - 1986/10   Tamara Kolenčíková, Vojtech Kolenčík: Grafika, kresba
1986/09/05 - 1986/09/30   Petr Bittner: Kresby
1986/10/02 - 1986/10/28   Radmila Chadimová: Obrazy
1986/11/27 - 1986/12/18   Pavel Luffer: Obrazy
1986/12/19 - 1987/01/12   Svatopluk Otisk: Obrazy, kresby
1987   Miroslava Fučíková - Šimková: Obrazy
1987/01/15 - 1987/02/10   4. přehlídka mladých brněnských výtvarníků
1987/02/13 - 1987/03/10   Alexandr Skalický
1987/05   Otmar Oliva: Plastiiky, Tomáš Vážan: Fotografie
1987/06/05 - 1987/06/30   Margita Titlová Ylovsky
1987/07   Josef Moucha: Fotografie
1987/08 - 1987/09   Zdeněk Řehořík
1987/09/24 - 1987/10/20   Richard Konvička: Malba a kresba
1987/10/19   Michal Švarc: Oděvní kreace a kostýmy
1987/11/02 - 1987/11/18   Alena Kojdlová: Proměny kůže
1987/11/20 - 1987/12/16   Martin John: Obrazy / kresby
1987/12 - 1988/01   Tomáš Ruller: Prezentace
1988/01/15 - 1988/02/09   Josef Daněk: Kresby
1988/02/11 - 1988/03/08   Stanislav Diviš: Obrazy
1988/03/11 - 1988/04/05   Ivo Sedláček: Kresby, plastiky
1988/04/07 - 1988/05/03   Jan Svoboda: Barevné dřevořezby, obrazy
1988/05   Aleš Najbrt
1988/05/06 - 1988/05/31   Aleš Najbrt: Kaligrafické obrazy
1988/06/01 - 1988/06/13   Silvia Škrášková: Oděv, módní doplňky
1988/06/30 -   Łąço Gąraj: Obrazy, kresby, objekty, vitráže ...
1988/08/14 - 1988/06/28   Radomír Vavruša:Loutky, body print, kontaminace, situace
1988/08/25 - 1988/09/20   Boris Jirků
1988/08/26 - 1988/09/20   Jiří Hůla, Zdeněk Hůla: Různé
1988/09/22 - 1988/10/18   Aleš Ogoun: Light painting
1988/10/20 - 1988/11/15   Aleš Svoboda: Struktura 193
1988/11 - 1988/12   Tomáš Rossí: Obrazy
1988/12/15 - 1989/01   Zdeněk Bernát: Obrazy
1989/01 - 1989/02   Jarmila Vašicová: Obrazy
1989/02/10 - 1989/03/07   Miroslav Šnajdr ml.: Kresby
1989/03/09 - 1989/04/04   Josef Hlaváček: Linoryty
1989/04/07 - 1989/05/02   Jana Preková: Pokus o prostor jantry
1989/05/05 - 1989/05/30   Milan Magni: Obrazy / kresby
1989/06/02 - 1989/06/29   Vítek Čapek: Obrazy / kresby
1989/07/03 - 1989/07/25   Jan Ambrůz: Obrazy, dokumentace, objekty, sochy
1989/07/28 - 1989/08/22   Kryštof Trubáček: Sochy, obrazy, grafika, keramika, sklo
1989/08/24 - 1989/09/19   Radek Horáček: Kresby / Obrazy
1989/09/21 - 1989/10   Jan Činčera: Papíry
1989/10/19 - 1989/11/14   Libor Teplý: Tma a světlo
1989/11/16 - 1989/12/12   František Skála: Plastiky / kresby / obrazy
1989/12/15 - 1990/01/10   Michal Cihlář: Linoryty + sochy
1990   Knihy - objekty
1990   Práce žáků LŠU Veveří 133, Brno, Návrhy na státní znak - učil Michal Vystavěl
1990/02/08 - 1990/03/06   Miroslav Kubíček: Kresby, obrazy
1990/04/05 - 1990/04/30   Bratrstvo
1990/06 - 1990/07   Marius Kotrba: Sochy
1990/08/24 - 1990/09/18   Miroslava a Marek Trizuljakovi: Obrazy, kresby
1990/09/21 - 1990/10/16   Petra Šťastná
1990/11/20 - 1990/12/10   Barbora Kališová: Šperk
1991   Jiří Kovanda
1991/02/08 - 1991/03/05   Muzejní maringotka a Pavel Dias ve Španělsku
1991/05/02 - 1991/05/28   Jitka Palmer: Čerti
1991/09/20 - 1991/10/15   Vladimír Havlík: Kresby
1991/11/18 - 1991/12/12   Martin Klimeš: Obrazy, kresby
1992/04/09 - 1994/05/03   René Vlasák: Gramarely 91
1992/05/07 - 1992/06/03   Petra Dreier, Michael Hanousek: Obrazy
1992/06/04 - 1992/06/29   Hana Babyrádová: Instalace
1992/07/31 - 1992/08/25   Martin Hlaváč: Kresby / fotodokumentace
1992/09/30 - 1992/10/27   Bohuslava Olešová: Obrazy, objekty
1992/10/29 - 1992/11/24   Stefan Konrad: Předznamenání
1992/11/27 - 1992/12/30   Michael Vystavěl: Textilní objekty
1993/02/05 - 1993/03/06   Štěpán Stejskal: Fotografie
1993/03/11 - 1993/04/03   Jiří Janda: Babiččiny 90. narozeniny
1993/04/16 - 1993/05/11   Jana Apetauerová - Medková: Kresby, obrazy
1993/05/21 - 1993/07/03   Život a poslání církví v našem městě: Mám mnoho lidí v tomto městě
1993/07/07 - 1993/07/28   Jiří Šigut: Záznamy
1993/07/30 - 1993/08/24   Pavel Buchta: Grafika
1993/08/26 - 1993/09/21   Zbyněk Maděryč: Písek
1993/09/24 - 1993/10/20   Jan Pištěk: Obrazy
1993/10/22 - 1993/11/16   Daniel Balabán: Obrazy, objekty
1993/11/19 - 1993/12/14   Petr Kamenický: Obrazy
1993/12/17 - 1994/01/19   Arnošt Pacola: Plánky
1994   David Možný
1994/01/25 - 1994/02/16   Ladislav Daněk, Vladimír Havlík: Deja vu (1973 - 1993)
1994/02/22 - 1994/03/20   Pavel Procházka: Krajina naproti
1994/04/13 - 1994/05/13   Tomáš Medek: Sochy
1994/05/18 - 1994/06/11   Kamil Mikel: Grafika
1994/06/15 - 1994/06/26   Grafika & grafika
1994/06/30 - 1994/07/17   Galina Svobodová: Světlo - Prostor - Čas
1994/09/12 - 1994/10/01   Michal Novotný: Sochy
1994/09/14 - 1994/10/01   Jan Steklík: Projekt kosmického pivovaru
1994/10/27 - 1994/11/12   Miloš Štofko: Sietě?
1995/02/22 - 1995/03/25   Patricia London Ante Paris: Masosuta
1995/06/01 - 1995/07/08   František Kowolowski: Hvězdy na zemi / Stars on Earth
1997/01/23 - 1997/03/07   Milan Mikuláštík: Placebo aw
1997/05/14 - 1997/05/16   A.K.T. - 1
1997/11/06 - 1997/12/12   Lukáš Jasanský & Martin Polák
1999/02/11 - 1999/03/04   Tereza Talichová: ...tušené...
1999/06/02 - 1999/06/23   Rudolf Brančovský: Barevné kousání
1999/07/28 - 1999/08/18   Radek Macke: Nerealizované objekty II
1999/08/25 - 1999/09/15   Lubomír Typlt: Kočky
1999/10/20 - 1999/11/10   Differenze convergenti / Konvergentní odlišnosti
2000/02/02 - 2000/02/23   Daniel Jaček: Spoutané světlo
2000/03/01 - 2000/03/22   Tomáš Gucký: Příčný řez
2000/03/29 - 2000/04/19   André: Antikoncepce
2000/05/18 - 2000/05/23   Alena Figurová: Člověkod18do23/15
2000/05/25 - 2000/06/16   Marie Jirásková: Tvoři / Creatures
2000/06/21 - 2000/07/19   Jana Francová: Vzpomínky
2000/08/02 - 2000/09/06   Hana Babyrádová: Žádné obrazy
2000/09/13 - 2000/10/04   Martina Chlubnová: Za zavřenýma očima aneb Dietro gli occhi chiusi
2000/10/11 - 2000/11/01   Sylva Zimula Hanáková: Šperkopísky
2000/12/06 - 2001/01/03   Pavel Doskočil: Dech - resuscitace
2001   Magda Hrčířová: Odrazy
2001/01/10 - 2001/01/31   Tamara Bohuňková: Krajina III.
2001/03/07 - 2001/03/28   Petra Čejková - Fekarová: Geometrická zahrada
2001/05/31 - 2001/06/28   Jindřiška Rypalová: Evoluce
2001/07/05 - 2001/07/26   Kateřina Pažoutová: Public privacy
2001/10/02 - 2001/10/31   Ján Lastomírsky: Projekt Vaňkovka
2001/12/12 - 2002/01/09   Alena Figurová: In Nomine Nátivitátis
2002   Martin Kuriš: Balada o lásce a zradě
2002/01/22 - 2002/02/08   Magda Hrnčířová: Odrazy
2002/02/13 - 2002/03/06   Pavla Gajdošíková: Pudlové a svině
2002/03/12 -   Martin Kuriš: Petr a Lucie
2002/04/11 -   Zuzana Strakošová: Pivovar
2002/06/05 - 2002/06/26   Lenka Pilařová: Domácí obrazárna
2002/08/06 - 2002/08/28   Jana Kasalová: Předčasné jevy
2002/09/05 - 2002/09/27   Lukáš Orlita: Prchavá proměna / Transient Transmutation
2002/10/31 - 2002/11/24   Pavel Zemčík: Transformace knihy
2002/12/19 - 2003/01/22   Yasue Maetake: Chaste anonymity
2003/01/31 - 2003/02/26   František Filipi: Koutek v duši
2003/04/10 - 2003/05/07   René Hábl: Ion
2003/05/14 - 2003/06/11   Jaroslava Rýznarová: ...na cestě mezi...
2003/07/26 - 2003/08/15   Petr Hudeček: Romprodukt
2003/08/27 - 2003/09/24   Ivan Štěpán: Sklo
2003/10/01 - 2003/10/29   Lucie Wessely: Ekologický plakát
2003/11/05 - 2003/12/03   Martina Novotná: Kořeny paměti
2003/12/10 - 2004/01/10   Jan Sytař: Zoe
2004/04/08 - 2004/05/05   Věra Stuchelová: Soukromý prostor
2004/05/11 - 2004/06/09   Jan Spěváček: Esoterika vjemu
2004/07/28 - 2004/08/25   Jonáš Czesany: Broučci...
2004/09/01 - 2004/09/22   Markéta H. Váradiová: Obraz vody
2004/09/30 - 2004/10/20   Petr Dub: Definitivní řešení opičí otázky
2004/10/27 - 2004/11/17   Barbora Svátková: Fascinace motivem
2004/11/23 - 2004/12/13   Zuzana Ištvanová: V lázni
2004/12/16 - 2005/01/05   Denisa Krausová: Lev Alejandro
2005/01/20 - 2005/02/11   Jana Besmáková: Made by archetype
2005/02/18 - 2005/03/11   Hana Vinklárková: Místo pro p. Strom
2005/03/16 - 2005/04/08   Martin Salajka: Lesní plesnivec
2005/04/19 - 2005/05/06   Dominik Lang: Chatová osada
2005/05/12 - 2005/06/03   Martin Skalický & Michal Šmeral: Hříšný tanec
2005/06/08 - 2005/07/08   Sylva Francová: Portréty žen (2003 - 2004)
2005/07/13 - 2005/08/05   Eva Koťátková a Jitka Mikulicová: Fantasio
2005/08/10 - 2005/09/02   Petra J. Steinerová_ Tereza Severová _ Tereza P. Velíková: Oko č.3
2005/09/07 - 2005/09/30   Simona Smrčková
2005/10/05 - 2005/10/28   Eva Malaťáková: Kult těla?, Erika Hníková: Ženy pro měny
2005/11/02 - 2005/11/25   Kateřina Tmějová: Industrial engineers do it better
2005/11/30 - 2005/12/30   Program 05
2006/01/04 - 2006/02/03   Jan Benedík & Martin Skalický: V zajetí detailu
2006/02/08 - 2006/03/03   Vendula Chalánková: Camarero! Me Cobra? / Pane vrchní, platit!
2006/03/08 - 2006/04/07   Jan Haubelt: Od psa přes obývák k noze
2006/03/27 - 2006/04/02   Výstava připomínající osobnost Ajky Gálové a její působení v Galerii mladých
2006/04/12 - 2006/05/12   Radoslav Zrubec: Ever Whatever
2006/05/16 - 2006/06/09   Tomáš Dittrich, Jiří Ernest: Prostory v čase
2006/06/21 - 2006/07/16   Tomáš Skalík: Zapnuto vypnuto, pro Ladislava - instalace
2006/07/25 - 2006/09/08   Nasi nejsou doma. Přijd!
2006/09/13 - 2006/10/13   Silvina Arismendi: Some girls wander by mistake (některé holky se toulají omylem)
2006/10/19 - 2006/11/10   Ondřej Staněk: Eto šutka
2006/11/15 - 2006/12/08   Petr Bařinka & Pavel Strnad: Moral Combat
2006/12/13 - 2007/01/13   Mark Ther: I like this sound
2007/01/25 - 2007/02/16   Anežka Hošková (host Laďa Gažiová)
2007/02/21 - 2007/03/23   Václav Kočí: Apparent Parallels
2007/03/28 - 2007/04/25   Alice Hilmarová: Regres
2007/05/01 - 2007/05/30   Jana Bernartová: Chyby
2007/05/01 - 2007/05/30   Jana Bernatová: Chyby
2007/06/07 - 2007/07/04   Matěj Smetana: Kino
2007/11/08 - 2007/12/07   Kateřina Kociánová: Proměny krychle
2007/12/12 - 2008/01/11   Barbora Bálková: Evě Adam
2008/01/17 - 2008/02/15   Jana Babincová: Code it
2008/05/01 - 2008/05/29   Bronislava Šnajdrová: Kde nic není, tam to dej
2008/06/04 - 2008/07/31   Markéta Mandelíková: Ze rtů cizí ženy
2008/11/27 - 2009/01/01   Petr Dub, Jana Bernartová: Reframed
2009/01/07 - 2009/01/28   Ivan Svoboda: Dva domy
2009/07/01 - 2009/08/27   Petra Herotová: Říčka 2
2009/11/04 - 2009/12/02   Re-romantic
2010/01/05 - 2010/01/28   Jan Fabián: Modelové situace
2010/04/07 - 2010/04/29   Katarína Hládeková, Filip Smetana: CMYK
2010/07/08 - 2010/07/29   Jan Pfeiffer: Omezený přesah / Limited Overlap
2010/09/01 - 2010/09/30   Tomáš Javůrek, Alena Kazatelová: Struska
2010/10/06 - 2010/10/27   Zuzana Ištvanová, Petr Kunčík: Sci-fi
2011/02/23 - 2011/03/17   Johana Merta: Had
2011/03/23 - 2011/04/28   Kateřina Zochová, David Landa: Zaklínadlo
2011/06/15 - 2011/07/21   Eva Koťátková
2011/11/23 - 2011/12/11   Cena od Václava Stratila
2012/04/03 - 2012/05/10   Vojtěch Fröhlich: Křehké kino
2012/05/17 - 2012/07/04   Lucia Sceranková: Tichá voda brehy myje
2012/07/11 - 2012/08/29   Dominik Gajarský: Mechanický dokument
2013/01/08 - 2013/02/27   Martin Prudil: Nezbytnost
2013/03/06 - 2013/04/24   Petr Šprincl, Marie Hájková: Čapatý Ján
2013/05/01 - 2013/06/26   Samuel Paučo: Boha Jeho!
2013/07/03 - 2013/08/21   Vojtěch Maša: Exemplární druh
2013/08/28 - 2013/10/02   Václav Magid: Solidaire/solitaire
2013/10/08 - 2013/11/20   Jana Doležalová: Proměnná společnost v popelu Fénixe
2013/12/04 - 2014/01/15   Oldřich Morys: Součástí kresby
2014/01/21 - 2014/02/26   Lukáš Malina, Veronika Halvová: Páření
2016/05/04 - 2016/06/04   Markéta Filipová: Dějinné sebevědomí
2016/09/07 - 2016/10/15   Juraj Gábor, Dominika Jackuliaková: Jankova paleta / Janek's Pallet
2017/11/08 - 2017/12/02   Jakub Roček: Když nastala rovnováha
2017/12/13 - 2018/01/13   Petra Lelláková, Vladimíra Večeřová: Gossip
2019/06/26 - 2019/07/27   Tomáš Pavlacký: Trs
2020/06/23 - 2020/07/25   Mark Fridvalszki: Escape to Forever
2020/08/05 - 2020/09/05   Jan Matýsek: Leviathan's wet dream
2023/03/07 - 2023/04/22   Judita Levitnerová: Od hlavy k patce
2023/05/02 - 2023/06/10   Jan Bražina: Love Rhymes With Fuck You
2023/06/21 - 2023/07/29   Sohyun Lee: Gaba Heaven
2023/08/09 - 2023/09/23   Matěj Pavlík: Para normalizace. Techniky a technologie na kompenzaci bezmoci
2023/10/11 - 2023/11/18   Markéta Šimurdová, Viktória Citráková: The Most Cultivated Public Toilet
2023/12/13 - 2024/01/27   Tereza Kalousová, Erika Velická: Khora
nekonala se   Ivan Kafka: Objekt, fotografie, serigrafie

Galerie mladých

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1968   Bohumil Vrzal: Obrazy
  1973   Jan Lacina: Nic víc než hra (Koláže)
  1973   Marie Valtrová: Obrázky na skle, keramika, bižuterie
  1973   Vladislav Kucharski: Obrazy
  1974   Václav Houf: Kresby a grafika
  1976   Jiří Eliška: Obrazy
  1976   Ladislav Janouch: Sochy
  1976   Ladislav Krtil: Obrazy
  1976   Vladimír Birgus: Fotografie
  1977   Jiří Lindovský: Grafika, kresby a reliéfy
  1977   Josef Pokorný: Fotografie
  1979   Jan T. Strýček: Grafika
  1979   Karel Křivánek: Obrazy, kresby
  1979   Karel Šarbort: Tapiserie
  1979   Zdeněk Sedláček: Grafické modely
  1980   Blanka Šperková: Obrázky z animovaných filmů, drátěné objekty
  1980   Radek Vavruša: Plastiky
  1981   Vladislav Rostoka: Typografi(k)a
  1983   Miloslav Sony Halas: Grafika
  1983   Pavel Hayek: Grafika, obrazy
  1984   Eva Černá: Užitečná grafika
  1984   Václav Stratil: Kresby
  1986   Jiří Foltýn: Fotografie
  1986   Pavel Holouš: Topografie
  1987   Martin John: Obrazy
  1987   Zdeněk Řehořík
  1988   Boris Jirků: Obrazy, kresby, ilustrace
  1988   Jan Svoboda: Barevné dřevořezy, obrazy
  1988   Josef Daněk: Kresby
  1988   Tomáš Rossí: Obrazy
  1989   Jan Ambrůz: Obrazy, dokumentace, objekty, sochy
  1989   Kryštof Trubáček: Sochy, obrazy, keramika, grafika, sklo
  1989   Michal Cihlář: Linoryty + sochy
  1989   Vítek Čapek: Obrazy / kresby
  1991   Zdeněk Halla
  1993   Jana Apetauerová - Medková: Kresby, obrazy
  1993   Jiři Šigut: Záznamy
  1993   Štěpán Stejskal: Fotografie
  1994   David Možný
  1994   Jiří Mikeska: Účelná složitost
  1994   Michal Novotný: Sochy
  1994   Miloš Štofko: Absurdopletizmy
  1995   František Kowolowski: Hvězdy na zemi / Stars on Earth
  1995   Petr Váša: Básně, písně, tance, mapy
  1995   Petr Váša: Poemes physiques
  1995   Radim Hanke: Bozzetta, kresby
  1995   Stano Bubán
  1996   Michaela Thelenová: Oblékání
  1996   Zdena Kolečková: Vivisekce
  1997   Jitka Géringová: Práce s těstem
  1997   Milan Mikuláštík: Placebo aw
  2000   Alena Figurová: Člověkod18do23/15
  2000   Tomáš Gucký: Příčný řez
  2001   Petra Čejková - Fekarová: Geometrická zahrada
  2003   Jan Sytař: Zoe
  2004   Jonáš Czesaný: Broučci...
  2004   Markéta H. Váradiová: Obraz vody
  2004   Petr Dub: Definitivní řešení opičí otázky
  2007   Jana Bernartová: Chyby
  červen 1983   Oldřich Tomek: Kresby
  nedat.   Lukáš Orlita: Transient transmutaion / Prchavá proměna
  nedatováno   Barbora Svátková: Fascinace motivem
  nedatováno   Lucie Wessely: Ekologický plakát
  nedatováno (po 2001)   Marie Vávrová: Cesta
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1981   Výstava oddělení tvarování hraček Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně
  1982   Přehlídka mladých brněnských výtvarníků 1982
  1984   Přehlídka mladých brněnských výtvarníků 1984
  1987   Otmar Oliva: Plastiky, Tomáš Vážan: Fotografie
  1997   A.K.T. - 1
kniha
  published   title (subtitle)
  1996   Petr Váša: OOO Luna Nulla (One-Man opera, Libretto, Choreografie)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1971   Vladimír Kuba: Kreslený humor
  1972   Michal Ranný
  1976   Aleš lamr
  1979   Zdeněk Sedláček: Kresba, grafika
  1980   Blanka Šperková: Obrázky z animovaných filmů, drátěné objekty
  1981   Fotografie Marie Kratochvílové
  1982   Miloš Šejn: Skála
  1984   Bohuslava Olešová: Kresby
  1984   Jano Kukučka: Fotografie
  1984   Josef Kratochvil: Dech brněnských ateliérů (fragment)
  1984   Lubomír Klimeček: Obrazy
  1984   Václav Stratil: Kresby
  1985   Jan Svoboda: Kresby / akvarely
  1985   Jasan Zoubek: Kresby, objekty
  1985   Ladislav Szpyrc: Objekty
  1985   Milan Raška: Obrazy / Kresby
  1985   Petr Nedoma: Fotografie
  1985   Vladimíra Sedláková
  1985   Vladimíra Sedláková (Setkání na výstavě)
  1986   Jakub Krejčí: Loutky, grafika
  1986   Jiří Foltýn: Fotografie
  1986   Jiří Sobotka: Plastiky / Kresby
  1986   Jiří Sobotka: Plastiky, kresby
  1986   Josef Bruckmüller: Obrazy
  1986   Marcela Vrzalová: Obrazy
  1986   Pavel Holouš: Kresby / Topografie
  1986   Pavel Luffer: Obrazy
  1986   Petr Bittner: Kresby
  1986   Svatopluk Otisk: Obrazy, kresby
  1987   Alena Kojdlová: Proměny kůže
  1987   Martin John: Obrazy / kresby
  1987   Richard Konvička: Kresby
  1988   Aleš Najbrt: Kaligrafické obrazy
  1988   Aleš Ogoun: Light painting (obrazy)
  1988   Aleš Svoboda: Struktura 193
  1988   Boris Jirků (obrazy a kresby)
  1988   Ivo Sedláček: Kresby, plastiky
  1988   Jan Svoboda: Barevné dřevořezy
  1988   Josef Daněk: Kresby
  1988   Radomír Vavruša:Loutky, body print, kontaminace, situace
  1988   Silvia Škrášková: Oděv, módní doplňky
  1988   Zdeněk Bernát: Obrazy
  1989   František Skála: Plastiky / kresby / obrazy
  1989   Jan Činčera: Papíry
  1989   Jana Preková: Pokus o prostor jantry
  1989   Josef Hlaváček: Linoryty
  1989   Kryštof Trubáček: Sochy, obrazy, grafika, keramika, sklo
  1989   Miroslav Šnajdr ml
  1989   Miroslav Šnajdr ml.: Kresby
  1989   Radek Horáček: Kresby, obrazy
  1990   Barbora Kališová: Šperk
  1990   Miroslav Kubíček: Kresby, obrazy
  1990   Petra Šťastná
  1991   Lubomír Jarcovják: Grafiky, autorské papíry, knihy
  1991   Martin Klimeš: Obrazy, kresby
  1991   Muzejní maringotka a Pavel Dias ve Španělsku
  1991   Vladimír Havlík: Kresby
  1992   Hana Babyrádová: Instalace
  1992   Martin Hlaváč: Kresby / fotodokumentace
  1992   Michael Vystavěl: Textilní objekty
  1992   Stefan Konrad: Předznamenání (věnováno paní Elisabeth Loosové)
  1992   Štěpán Klas: Figurální studie (sochy, kresby, koláže)
  1993   Arnošt Pacola: Plánky (grafika, malba)
  1993   Jiří Janda: Babiččiny 90. narozeniny
  1993   Jiří Šigut: Záznamy
  1993   Pavel Buchta: Grafika
  1993   Petr Kamenický: Obrazy
  1993   Štěpán Stejskal: Fotografie
  1993   Zbyněk Maděryč: Písek
  1994   Galina Svobodová: Světlo - Prostor - Čas (kombinované techniky)
  1994   Jan Steklík: Projekt kosmického pivovaru
  1994   Jiří Mikeska: Účelná složitost
  1994   Michal Novotný: Sochy
  1999   Kočky (Lubomír Typlt)
  1999   Radek Macke: Nerealizované objekty II
  1999   Rudolf Brančovský: Barevné kousání
  1999   Tomáš Jirků: Hobliny (comicsová podoba Tolkienova Hobita a něco navíc aneb Tomášův skok k olejové malbě a zase zpátky)
  2000   André: Antikoncepce
  2000   Daniel Jaček: Spoutané světlo
  2000   Hana Babyrádová: Žádné obrazy
  2000   Jana Francová: Vzpomínky
  2000   Marie Jirásková: Tvoři / Creatures
  2000   Pavel Doskočil: Dech - resuscitace
  2000   Sylva Zimula Hanáková: Šperkopísky (šperky a amulety)
  2000   Tomáš Gucký: Příčný řez
  2001   Alena Figurová: In Nomine Nátivitátis
  2001   Ján Lastomírsky: Projekt Vaňkovka (kresba a grafika)
  2001   Jindřiška Rypalová: Evoluce
  2001   Kateřina Pažoutová: Public privacy
  2001   Petra Čejková - Fekarová: Geometrická zahrada
  2001   Tamara Bohuňková: Krajina III
  2002   Jana Kasalová: Předčasné jevy
  2002   Jana Kasalová: Předčasné jevy
  2002   Lukáš Orlita: Prchavá proměna / Transient Transmutation
  2002   Martin Kuriš: Petr a Lucie
  2002   Pavel Zemčík: Transformace knihy
  2002   Pavla Gajdošíková
  2002   Yasue Maetake: Chaste anonymity
  2002   Zuzana Strakošová: Pivovar
  2003   František Filipi: Koutek v duši
  2003   Jan Sytař: Zoe
  2003   Kařina Otčenášková - Richtr: V malém rozměru
  2003   Lucie Wessely: Ekologický plakát
  2003   Martina Novotná: Kořeny paměti
  2003   Petr Hudeček: Romprodukt
  2003   René Hábl: Ion
  2004   Barbora Svátková: Fascinace motivem (Nové malby)
  2004   Denisa Krausová: Lev Alejandro
  2004   Jan Spěváček: Esoterika vjemu
  2004   Jonáš Czesany: Broučci...
  2004   Jonáš Czesaný: Broučci...
  2004   Sylva Francová: Portréty žen
  2004   Věra Stuchelová: Soukromý prostor
  2005   Jana Besmáková: Made by archetype
  2005   Martin Salajka: Lesní plesnivec
  2005   Simona Smrčková
  2006   Jan Haubelt: Od psa přes obývák k noze
  2006   Ondřej Staněk: Eto šutka
  2007   Alice Hilmarová: Regres
  2007   Barbora Bálková: Evě Adam (fotografie)
  2007   Jana Bernartová: Chyby
  2007   Jana Bernatová: Chyby
  2007   Kateřina Kociánová: Proměna krychle
  2007   Matěj Smetana: Kino
  2007   Václav Kočí: Apparent Parallels
  neuveden (1985)   Petr Kvíčala: Obrazy, kresby
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1991   Hand to hand: Grafické listy a poezie na téma AIDS
  1992   Petra Dreier, Michael Hanousek: Obrazy
  1994   Grafika & grafika (Výstava žáků střední školy uměleckých řemesel v Brně)
  2005   Eva Malaťáková: Kult těla?: Erika Hníková: Ženy pro měny
  2005   Martin Skalický & Michal Šmeral: Hříšný tanec
  2005   Petra J. Steinerová_ Tereza Severová _ Tereza P. Velíková: Oko č.3
  2005   Program 05
  2006   Jan Benedík & Martin Skalický: V zajetí detailu
  2006   Prostory v čase (Tomáš Dittrich, Jiří Ernest)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1987   Alexandr Skalický
  2004   Petr Dub: Definitivní řešení opičí otázky
tisková zpráva
  published   title (subtitle)
  2010   Katarína Hládeková & Filip Smetana: CMYK

Galerie mladých

institution, city, address
Brněnské kulturní centrum, Brno (Brno-město), Radnická 2 – 10
Městské kulturní středisko Stanislava Kostky Neumanna, Brno (Brno-město), Radnická 4

Galerie mladých

kniha
  published   title (subtitle)
  2012   Czech Contemporary Art Guide
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2016   Naše věc
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1993   Galerie Mladých
  2002   Galerie mladých
  2004   Galerie Mladých, Galerie U dobrého pastýře, Galerie Kabinet
  2014   Galerie mladých
almanach
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Almanach Galerie mladých
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  1976   Statut Galerie mladých
  nedatováno   Statut Galerie mladých
mapa/plán
  published   title (subtitle)
  2010   ArtMap: Současné umění v pražských galeriích / Contemporary Art In Prague Galleries (1. 1. - 28. 2. 2010)

Galerie mladých

person born note
Čevelová Petra   1999 - 2003, kurátorka
Gálová Alena 26. 3. 1956 1982 - 1993, kurátorka
Kupková Marika 1. 8. 1973 ???? - ????, kurátorka
Ptáček Jiří 22. 11. 1975 2011 - 2011, kurátor
Zálešák Jan 8. 7. 1979 2008 - 2010, kurátor

Galerie mladých

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1998   Konec Galerie mladých v Brně?
  2009   Nevyprávějí, nesdělují, nepoučují, přesto jsou výmluvné
  2009   Reframed

Galerie mladých

person born
Nejedlý Petr 2. 5. 1944
Skalický Alexandr 5. 11. 1958