Galerie mladých

year of establishment: 1968
city: Brno (Brno-město)
address: Galerie TIC, Radnická 4
ZIP: 658 78
www: galerie-tic.cz

notes:
Galerie mladých
Galerie mladých Městského kulturního střediska S.K. Neumanna
Prostor pro prezentaci mladých umělců vznikl v roce 1967 na popud teoretika umění Igora Zhoře. V současnosti je tak nejstarším z výstavních prostorů galerií BKC. Svým zaměřením vychází vstříc prezentaci autorů nejmladší umělecké generace, převážně studentů a čerstvých absolventů českých a slovenských vysokých uměleckých škol. Jediným vstupním omezením je autorova věková hranice 35 let.
Dramaturgie akcentuje výrazné osobnosti a progresivní tendence uvnitř nastupující umělecké generace, při tom se však snaží zachovat pluralitní pohled na výtvarné umění s celou škálou médií a výrazových poloh. Kromě samostatných autorských výstav a spoluprací (dvou či více autorů) usiluje o zastoupení kurátorsky pojatých kolektivních přehlídek.
Ročně je v Galerii mladých realizováno zhruba deset výstav. Roční plán sestavuje Galerijní rada jmenovaná ředitelem BKC. Spolu s kurátory pořadatelské instituce ji tvoří renomovaní výtvarní teoretici a kurátoři. Výstavní plán vzniká z kombinace výstavních projektů doporučených kurátorem a projektů přihlášených na základě každoroční veřejné výzvy. Dramaturgie akcentuje výrazné osobnosti a progresivní tendence uvnitř nastupující umělecké generace, při tom se však snaží zachovat plualitní pohled na výtvarné umění s celou škálou médií a výrazových poloh.
Rok 2011 je pro Galerii mladých výjimečný. Přizvaný kurátor Jiří Ptáček koncipoval celoroční program Galerie mládí reflektující téma mládí a dětství v současném českém umění a identitu „mladého umělce“. Porušil zavedená omezení věkem, aby problematiku postihl z více úhlů pohledu.