Jana Kasalová: Předčasné jevy

date of exhibition: 2002/08/06 - 2002/08/28
institution: Galerie mladých
type of exhibition: autorská