Galerie U dobrého pastýře

year of establishment: 1999
city: Brno (Brno-město)
address: Galerie TIC, Radnická 4
ZIP: 658 78
phone: (+420) 542 427 108
fax: (+420) 542 427 104
e-mail: galerie@ticbrno.cz
www: galerie-tic.cz

notes:
Galerie TIC, Galerie U dobrého pastýře

Galerie U dobrého pastýře vznikla v roce 1992 z popudu tehdejší kurátorky Galerie mladých Aleny Gálové. Zaměřena je na prezentaci uměleckých osobností etablované na umělecké scéně s rozmanitým spektrem přístupů k médiu i obsahu sdělení, případně na výstavy skupinové. Každoročně jsou do výstavního plánu zařazováni autoři s vazbami k Brnu či širšímu kulturnímu kontextu oblasti, které tvorbou přesahují regionální identitu.
Ročně je zde realizováno zhruba osm krátkodobých výstav. Roční plán sestavuje Galerijní rada jmenovaná ředitelem BKC. Spolu s kurátory pořadatelské instituce ji tvoří renomovaní výtvarní teoretici a kurátoři. Výstavní plán vzniká prostřednictvím demokratického výběrového řízení na základě kombinace výstavních projektů doporučených kurátorkou a projektů přihlášených na základě každoroční veřejné výzvy.