Galerie Kabinet

year of establishment: 2002
year of termination: 0
city: Brno (Brno-město)
address: Galerie TIC, Radnická 4
ZIP: 658 78
phone: (+420) 542 427 108
e-mail: galerie@ticbrno.cz
www: galerie-tic.cz

word:
Galerie Kabinet zahájila svoji činnost v lednu 2002, jako součást Kulturního a informačního centra města Brna na Radnické ulici č. 4., a to v domě, který byl kolem r. 1666 postaven pro kupce H. Langa a jež se nachází v komplexu brněnské Staré radnice.

Cílem Galerie Kabinet je nabídnout široké veřejnosti pohled na rozmanitost a rozsáhlost výtvarného projevu autorů, kteří zasvětili svůj život fotografii, kresbě či grafické tvorbě a vnesli do něj neopakovatelné odkazy své tvorby. V prostoru, který je natolik intimní, že dovoluje vytvářet výstavy zcela privátního charakteru, je zaměřena pozornost na tvorbu z posledního období vybraných autorů či na určitý výsek z jejich tvorby.

V průběhu letošního roku proběhne v Galerii Kabinet osm výstav, které nabídnou veřejnosti výstavy především individuální. Projekty většího rozsahu budou propojeny s dalšími výstavními prostorami v komplexu Brněnského kulturního centra.

Mgr.Petra Kačírková

notes:
Galerie Kabinet využívá celistvý prostor v prvním podlaží budovy Radnické 4. Od jejího založení v roce 2002 se zaměřuje na představování komorních uměleckých souborů v široce rozevřené škále médií a obsahových náplní.
Fotografické, kresebné či grafické soubory tak doplňují intermediálně laděné výstavy či prostorově méně náročné videoinstalace. Převažují samostatné výstavy autorů různých generací. Ve výjimečných případech se tento prostor uvolňuje pro rozsáhlejší výstavní projekty probíhající současně v Galerii u Dobrého pastýře. Výstava pak probíhá v celém patře.
Ročně je zde realizováno zhruba osm krátkodobých výstav. Roční plán sestavuje Galerijní rada jmenovaná ředitelem BKC. Spolu s kurátory pořadatelské instituce ji tvoří renomovaní výtvarní teoretici a kurátoři. Výstavní plán vzniká prostřednictvím demokratického výběrového řízení na základě kombinace výstavních projektů doporučených kurátorkou a projektů přihlášených na základě každoroční veřejné výzvy.
Kurátor GK: Marika Kupková
e-mail: kupkova@bkc.cz
mob.: + 420 728 368 644