Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

city: Zlín (Zlín)
address: Dům umění, nám. Tomáše G. Masaryka 2570
zip code: 762 27
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: info@galeriezlin.cz
web: www.galeriezlin.cz
birth year: 2001
death year: 2013

notes:
Do jara 2013

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

Státní galerie ve Zlíně byla ustavena jako krajská galerie v roce 1953 s prozatímním sídlem na zámku v Kroměříži. V roce 1957 přesídlila do Domu umění ve Zlíně (bývalý památník Tomáše Bati) a v roce 1960 získala další prostory ve 2. patře zlínského zámku. V těchto objektech sídlí dodnes.
Základ galerijních sbírek tvořila část bývalé Salusovy sbírky, dále sbírky vzniklé nákupy ze Zlínských salonů v letech 1936–1948 a výtvarné práce z okruhu zlínské Školy umění z let 1939–1945. Od poloviny 50. let galerie systematicky budovala své sbírky již sama.

Výtvarné umění 19. století je reprezentováno malířskou, sochařskou, grafickou a kreslířskou sbírkou, v níž jsou zastoupena díla např. F. X. Procházky, J. Navrátila, A. Mánesa. Galerie vlastní větší kolekci obrazů V. Brožíka. České umění přelomu století představují práce A. Muchy, ale také hodonínské skupiny SVUM, reprezentované díly J. Uprky, C. Mandela aj. Z umění 20. století jsou svými významnými díly zastoupeni B. Kubišta, E. Filla, J. Čapek, O. Gutfreund, J. Zrzavý, Toyen, J. Štyrský, členové Skupiny RA a Skupiny 42, dále umělci J. John, B. Lacina, M. Medek, J. Koblasa, L. Zívr, V. Boštík, J. Hovadík, E. Ovčáček, J. Sopko, I. Ouhel, O. Oliva, A. Lamr a další.

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

institution, city, address
Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín), Dům umění, nám. T.G.Masaryka 2570

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

institution, city, address
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín), Vavrečkova 7040

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/07/19 - 2001/09/30   České malířství a sochařství přelomu 19. a 20. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2001/10/02 - 2001/11/25   Oskar Přindiš: Krajní mez únosnosti, Dům umění, Zlín (Zlín)
2001/11/27 - 2002/01/10   Zdeněk Macháček: Grafiky 1981-1982/2000-2001, Nakladatelství Archa, Zlín (Zlín)
2001/11/27 - 2002/02/04   Zdeněk Macháček: Malby a kresby / 1983-2001, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2001/11/27 - 2002/02/28   Zdeněk Macháček: Bílá Opava / 16.8.2000, Fotogalerie Dios, Zlín (Zlín)
2001/12/11 - 2002/02/03   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Dům umění, Zlín (Zlín)
2002/02/12 - 2002/03/31   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2002/02/12 - 2002/03/31   Svatopluk Slovenčík, Dům umění, Zlín (Zlín)
2002/04/02 - 2002/05/12   Lubomír Jarcovják: Objekty, autorské knihy, autorské papíry a grafiky; Ivo Sedláček: Malby, objekty, kresby, Dům umění, Zlín (Zlín)
2002/04/24 - 2002/06/09   Svatopluk Slovenčík 1934 - 1999, České muzeum výtvarných umění, Praha
2002/06/11 - 2002/09/01   III. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2002/06/11 - 2002/09/01   III. nový zlínský salon, Zlín, exteriéry města, Zlín (Zlín)
2002/06/11 - 2002/09/01   III. nový zlínský salon, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2002/06/11 - 2002/09/01   III. nový zlínský salon, Dům umění, Zlín (Zlín)
2002/06/11 - 2002/09/01   Pocta Karlu Valtrovi, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2002/09/17 - 2002/10/31   Marius Kotrba: Sochařská tvorba 1991 - 2002, Dům umění, Zlín (Zlín)
2002/11/12 - 2003/02/09   Jan Kotěra a jeho práce pro firmu Baťa ve Zlíně, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2002/11/19 - 2003/03/02   Ostrov (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze), Dům umění, Zlín (Zlín)
2002/11/19 - 2003/03/16   Jan Kotěra 1871 - 1923, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2002/11/26 - 2003/02/23   Rasmus Skov: Z obrazové tvorby / Selected Paintings, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2003/02/18 - 2003/03/23   Antonín Marek Machourek: Výběr z díla, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2003/03/11 -   Vít Soukup, Jan Kadlec: Posmrtná výstava, Dům umění, Zlín (Zlín)
2003/04/01 - 2003/05/04   Křesťanská tématika ve sbírkách KGVUZ, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2003/04/01 - 2003/05/11   Dílo Dalibora Chatrného ve sbírce Jiřího Valocha, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2003/04/09 - 2003/05/18   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Galerie Stará radnice, Vsetín (Vsetín)
2003/05/29 - 2003/08/31   III. Zlínský salon mladých, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2003/06/05 - 2003/09/07   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2003/09/09 - 2003/10/12   Radim Hanke: Sochařská tvorba, Libor Jaroš: Malba, Dům umění, Zlín (Zlín)
2003/12/09 - 2004/04/24   České malířství, sochařství a architektonická dokumentace ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2004/01/20 - 2004/02/15   Z umělecké tvorby východní Moravy, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/01/20 - 2004/02/15   Zlín na počátku 20. století a jeho rozvoj v průmyslové město: Stavitelé a architekti v pozadí, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/02/14 - 2004/03/14   Výstavy průmyslového designu v galerii ve Zlíně, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/02/17 - 2004/03/14   Z umělecké tvorby východní Moravy II, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/03/23 - 2004/04/24   České malířství 19. a 20. století (Z uměleckých sbírek firem Satt a Galerie Joži Uprky, Vitar-Limova Zlín a Linea Nivnice), Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/03/23 - 2004/04/24   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek, Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/03/23 - 2004/04/24   Mimoevropské satelity firmy Baťa, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/03/23 - 2004/04/24   Slovenské moderní umění, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/05/04 - 2004/06/13   Zdeněk Macháček: Devětsetdevadesátdevět - prostor v prostoru, Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/05/06 - 2007/06/27   Ivo Sedláček: Pocta čtenářům ubrusů, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/06/11 - 2004/07/01   Hanuš Schwaiger: Člověk je tu!, Zámek Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem (Kroměříž)
2004/06/29 - 2004/10/03   Jaroslav Koléšek: Natural 04, Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/07 - 2004/08   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2004/10/05 - 2004/11/28   Eduard Ovčáček & studenti ateliéru volné tvorby, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/10/21 - 2004/11/28   Tomáš Švéda: Malba - kresba, Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/12/02 - 2005/02/06   Svatopluk Sládeček: Figurkativní architektura pro začátečníky, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2005/02 - 2005/03   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2005/02/10 - 2005/03/28   Patrik Hábl: Malba, Petr Stanický: Sochařská tvorba, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2005/03/15 - 2005/05/08   Život v umění: Malířské dílo Miroslava Šnajdra, Dům umění, Zlín (Zlín)
2005/04/05 - 2005/05/08   Dušan Wolf: Mezi břehy, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Dům umění, Zlín (Zlín)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, 15. budova továrního areálu Svit, Zlín (Zlín)
2005/06/16 - 2005/07/27   Pocta Ivanu Štěpánovi, Alternativa, Kulturní institut, Zlín (Zlín)
2005/06/16 - 2005/07/27   Pocta Vladimíru Vašíčkovi, Alternativa, Kulturní institut, Zlín (Zlín)
2005/10/04 - 2005/11/13   Karel Zlín, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2005/10/04 - 2005/11/20   Richard Konvička: Malba a kresba, Dům umění, Zlín (Zlín)
2005/11 -   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2005/11/29 - 2006/03/05   Klenoty slovenského moderního malířství 1910 - 1949, Dům umění, Zlín (Zlín)
2005/12/06 - 2006/02/05   Jaroslav Veris: Petit Testament, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2006/01/18 - 2006/04/09   Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907-1945, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2006/02/14 - 2006/04/02   Josef Polášek (1899 - 1946): Architektonické dílo, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2006/02/16 - 2006/03/17   Rene Habl: Lilith, Hvězdárna Zlín, Zlín (Zlín)
2006/03/14 - 2006/05/07   Ida Vaculková, Dům umění, Zlín (Zlín)
2006/04/05 - 2006/06/04   Klenoty Slovenského moderního malířství 1910 - 1949 / Gems of Slovak Modern Painting 1910 - 1949, České muzeum výtvarných umění, Praha
2006/04/11 - 2006/05/14   Pavel Ryška: www.ryska.org, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2006/05/23 - 2006/09/03   IV. Zlínský salon mladých: První společná přehlídka českých a slovenských umělců do třiceti let, Dům umění, Zlín (Zlín)
2006/05/23 - 2006/09/03   IV. Zlínský salon mladých: První společná přehlídka českých a slovenských umělců do třiceti let, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2006/09/26 - 2006/11/12   Ivan Ouhel: Figury a práce na papíru / Figures and Works on Paper, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2006/10/03 - 2006/12/03   Oldřich Tichý: Retrospektiva, Dům umění, Zlín (Zlín)
2006/10/05 - 2006/12/03   Zlínský okruh. Současné výtvarné dění na Zlínsku / The Zlín Scene. Contemporary Art in the Zlín Region, České muzeum výtvarných umění, Praha
2006/11/09 -   Sochař Julius Pelikán 1887 - 1969, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
2006/11/21 -   České výtvarné umění 1. poloviny 20. století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2006/11/21 - 2007/02/04   Ivan Bergmann: Architektonické dílo 1974 - 2006, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2006/12/12 - 2007/02/18   František Lýdie Gahura: Projekty, realizace a sochařské dílo, Dům umění, Zlín (Zlín)
2007/02/13 - 2007/04/08   Tomáš Švéda: Práce na papíru a objekty, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2007/02/27 - 2007/04/15   Miloš Ševčík: Do nitra (Obrazy, kresby, grafika, plastiky), Dům umění, Zlín (Zlín)
2007/04/17 - 2007/06/03   Abstrakce první poloviny 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2007/04/25 - 2007/06/10   Aleš Růžička: Obrazy 1997 - 2007, Dům umění, Zlín (Zlín)
2007/06/12 - 2007/09/16   Ladislav Daněk: Kresby / Drawings 1979-2006, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2007/06/12 - 2007/09/16   Ladislav Daněk: Kresby 1979 - 2006, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2007/06/26 - 2007/08/12   Karel Nepraš a přátelé, Alternativa, Kulturní institut, Zlín (Zlín)
2007/06/26 - 2007/09/23   Karel Nepraš, Dům umění, Zlín (Zlín)
2007/10/02 - 2007/11/25   Pavel Preisner: Malba a práce na papíru / Painting and Works on Paper 1996-2007, Dům umění, Zlín (Zlín)
2007/12/11 - 2008/02/24   Umělecké sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v letech 2001 - 2007, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2008/03/04 - 2008/04/20   Jindřich Kumpošt: 1891 - 1968, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2008/03/11 - 2008/04/13   Petr Veselý: Obrazy, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/05/13 - 2008/09/07   Pocta Adrieně Šimotové, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2008/05/13 - 2008/09/07   Pocta Juraji Bartuszovi, 15. budova továrního areálu Svit, Zlín (Zlín)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon / New Zlín Salon 2008, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon / New Zlín Salon 2008, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon 2008, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/05/14 - 2008/09/28   František Lýdie Gahura: Projekty, realizace a sochařské dílo, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2008/09/16 - 2008/11/16   Michal Bauer: Struktury, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2008/09/23 - 2008/11/30   Rubikon: Skleněné plastiky, obrazy, grafika, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2009/02/24 - 2009/04/19   Obydlená místa / Bewohnte orte, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2009/03/03 - 2009/04/19   Laureáti cen Zlínských salonů mladých, Dům umění, Zlín (Zlín)
2009/03/20 - 2009/05/31   Fenomén Baťa: Zlínská architektura 1910-1960, Veletržní palác, Praha
2009/05/12 - 2009/09/13   V. Zlínský salon mladých / 5th Zlín Youth Salon 2009, Dům umění, Zlín (Zlín)
2009/09/24 - 2009/11/01   Zlínský obraz světa: Výstava k 15. výročí založení Zlínské soukromé vyšší odborné ŠKOLY UMĚNÍ, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2009/09/29 - 2009/11/15   Objekt animace. Třetí smysl, Dům umění, Zlín (Zlín)
2009/11/03 - 2010/01/24   Exotismy v architektuře XX. století v Čechách a na Moravě, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2009/11/31 - 2010/01/24   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2009/12/02 - 2010/01/24   Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně, Dům umění, Zlín (Zlín)
2010/02/02 - 2010/03/21   200 dm³ dechu: Hračky Libuše Niklové, Dům umění, Zlín (Zlín)
2010/02/02 - 2010/03/21   Petr Nikl: Dialog s maminkou - 200 dm³ dechu, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2010/03/30 - 2010/05/09   Umění ve Zlíně v třicátých a čtyřicátých letech, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2010/05/01 - 2010/09/05   Karel Zlín: Retrospektiva (obrazy, sochy, kresby, grafika), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2010/05/18 - 2010/07/06   Zdeněk Šmíd, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2010/07/14 - 2010/09/12   Prostor Z(i)lin(a): Umělecké intervence do veřejného prostoru, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2010/07/15 - 2010/08/29   Priestor Z(i)lin(a): Umelecké intervencie do verejného priestoru, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2010/09/14 - 2010/11/14   Jan Vaněk 1891-1962: Civilizované bydlení pro každého, Dům umění, Zlín (Zlín)
2010/09/21 - 2010/11/28   Velkoměstská periferie, Zlínský zámek, o.p.s., Zlín (Zlín)
2010/11/23 - 2011/01/30   Karel Zlín: Retrospektiva, Dům umění, Zlín (Zlín)
2010/12/07 - 2011/01/30   Křehká setkání - Krehké stretnutia, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2011/02/08 - 2011/04/04   Ars longa: Jiří Anderle, umělec a jeho sbírky: Kmenové umění Afriky, Dubuffet, Miró, Tapies, Chagall, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2011/02/15 - 2011/04/10   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu, Dům umění, Zlín (Zlín)
2011/05/03 - 2011/06/26   Zbigniew Libera: Pozitivy, Galerie Kabinet T., Zlín (Zlín)
2011/05/03 - 2011/08/28   Jiří Valoch: Art Is Here Now, Dům umění, Zlín (Zlín)
2011/05/03 - 2011/08/28   VI. Nový zlínský salón 2011, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2011/09/07 - 2011/11/06   Bedřich Rozehnal (1902-1984), Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2011/09/20 - 2011/11/13   Miloš Šimurda: Obrazy / 1958 - 2009, Dům umění, Zlín (Zlín)
2011/09/27 - 2011/11/06   Miloslav Sonny Halas: Nevydechujte! Mohli byste vydechnout naposled, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2011/09/27 - 2012/04/22   České umění první poloviny dvacátého století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2011/11/15 - 2012/01/29   Adolf Kašpar: Akvarely, kresby, grafika, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2011/11/29 - 2012/02/26   Plzeňská pěna. Současná výtvarná scéna Plzně a okolí, Dům umění, Zlín (Zlín)
2012/02/07 - 2012/04/29   Pavla Sceranková, Juraj Kollár, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2012/03/13 - 2012/04/29   Boris Podrecca: Architekt, Dům umění, Zlín (Zlín)
2012/05/15 - 2012/09/30   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012, Dům umění, Zlín (Zlín)
2012/05/15 - 2012/09/30   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2012/05/15 - 2012/09/30   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2012/10/11 - 2012/12/09   Věra a Vladimír Machoninovi: 60'/70', Dům umění, Zlín (Zlín)
2012/10/23 - 2012/12/09   Vojtěch Mašek: Komiksy, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2013/03/28 - 2013/05/19   Baťova města, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2013/03/29 - 2013/05/19   City Inc. - Baťova firemní města, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

date of exhibition   exhibition title
2002/11/19 - 2003/03/16   Jan Kotěra 1871 - 1923
2003/05/29 - 2003/08/31   III. Zlínský salon mladých
2003/12/09 - 2004/04/24   České malířství, sochařství a architektonická dokumentace ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně
2005/10/04 - 2005/11/13   Karel Zlín
2008/09/16 - 2008/11/16   Michal Bauer: Struktury
2009/11/31 - 2010/01/24   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2011/05/03 - 2011/08/28   VI. Nový zlínský salón 2011
2012/05/15 - 2012/09/30   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012
stálá expozice - uzavřena   České malířství a sochařství 20. století

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2001   Zdeněk Macháček: Od přírody k rastrům (Práce z let 1981-2001)
  2002   Dílo Dalibora Chatrného ve sbírce Jiřího Valocha
  2002   Jan Kotěra a jeho práce pro firmu Baťa ve Zlíně
  2002   Marius Kotrba
  2002   Svatopluk Slovenčík 1934 - 1999
  2003   Antonín Marek Machourek: Výběr z díla (Období francouzské a španělské)
  2003   Posmrtná výstava (Jan Kadlec, Vít Soukup)
  2004   Ivo Sedláček: Pocta čtenářům ubrusů (Abstraktní tvorba - malby, ubrusy, vlizelíny)
  2004   Svatopluk Sládeček: Figurkativní architektura pro začátečníky / Playfully Figurative Architecture for Beginners
  2004   Tomáš Švéda: Malba - kresba
  2005   Dušan Wolf: Mezi břehy (Kresby a malby 1995-2005)
  2005   Jaroslav Veris: Petit Testament
  2006   František Lýdie Gahura: Projekty, realizace a sochařské dílo
  2006   Ida Vaculková (1920-2003)
  2006   Ivan Ouhel: Figury a práce na papíru / Figures and Works on Paper
  2006   Oldřich Tichý: Retrospektiva / Retrospective
  2007   Aleš Růžička: Obrazy / Paintings 1997 - 2007
  2007   Ladislav Daněk: Kresby / Drawings 1979-2006
  2007   Pavel Preisner: Malba a práce na papíru / Painting and Works on Paper (1996-2007)
  2007   Tomáš Švéda: Práce na papíru a objekty / Objects and Work on Paper
  2008   Michal Bauer: Struktury
  2010   Jan Vaněk 1891-1962: Civilizované bydlení pro každého
  2010   Zdeněk Šmíd
  2011   Adolf Kašpar: Akvarely, kresby, grafika
  2011   Miloš Šimurda: Obrazy / 1958 - 2009
  2011   Zbigniew Libera: Pozitivy
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2001   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie
  2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002
  2002   Lubomír Jarcovják: Objekty, autorské knihy, autorské papíry a grafiky; Ivo Sedláček: Malby, objekty, kresby
  2002   Ostrov / Island (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze / Czech Art 1918-1938 from the Collection of the Czech Museum of Fine Arts, Prague)
  2003   III. Zlínský salon mladých
  2003   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie
  2003   Radim Hanke: Sochařská tvorba, Libor Jaroš: Malba
  2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003)
  2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek
  2004   Eduard Ovčáček & studenti ateliéru volné grafiky
  2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art)
  2006   IV. Zlínský salon mladých / Zlín Youth Salon (První společná přehlídka českých a slovenských umělců do třiceti let / The first Joint Surwey of Czech and Slovak Artists under the Age of Thirty)
  2007   Karel Nepraš a přátelé
  2007   Umělecké sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v letech 2001 - 2007
  2008   V. Nový zlínský salon 2008
  2009   Objekt animace. Třetí smysl (Principy animace v současném umění)
  2009   V. Zlínský salon mladých / 5th Zlín Youth Salon 2009
  2009   Zlínský obraz světa 1994-2009 (Výstava k 15. výročí založení Zlínská soukromé vyšší odborné ŠKOLY UMĚNÍ)
  2010   Prostor Z(i)lin(a) (Umělecké intervence do veřejného prostoru / Artistic Interventions into Public Space)
  2011   Plzeňská pěna 2 (Pilsner Foam / Pilsener Schaum)
  2011   Šestý Nový zlínský salón 2011 / 6th New Zlin Salon 2011 (Společná přehlídka současného českého a slovenského umění / Joint exhibition of contemporary Czech and Slovak visuat art)
  2012   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2001   Oskar Přindiš: Krajní mez únosnosti (malby, kresby, sochy, asambláže, objekty a prostorové instalace)
  2001   Zdeněk Macháček: Od přírody k rastrům (Práce z let 1981 - 2001)
  2002   Rasmus Skov: Z obrazové tvorby / Selected Paintings
  2002   Svatopluk Slovenčík
  2003   Antonín Marek Machourek: Výběr z díla
  2004   Ivo Sedláček: Pocta čtenářům ubrusů (Abstraktní tvorba - malby, ubrusy, vlizelíny)
  2004   Pavel Bezděčka: Krajina z ruky (fotografie)
  2004   Tomáš Švéda: Malba - kresba
  2004   Zdeněk Macháček: Devětsetdevadesátdevět - prostor v prostoru
  2005   Dušan Wolf: Mezi břehy (Kresby a malby z let 1995 - 2005)
  2006   František Lýdie Gahura: Projekty, realizace a sochařské dílo
  2006   Ida Vaculková
  2006   Ivan Bergmann: Architektonické dílo 1974 - 2006
  2006   Ivan Ouhel: Figury a práce na papíru
  2006   Josef Polášek (1899 - 1946): Architektonické dílo
  2006   Oldřich Tichý: Retrospektiva
  2006   Richard Konvička: Malba a kresba
  2006   www.ryska.org
  2007   Aleš Růžička: Obrazy 1997 - 2007
  2007   Ladislav Daněk: Kresby 1979 - 2006
  2007   Miloš Ševčík: Do nitra (Obrazy, kresby, grafika, plastiky)
  2007   Pavel Preisner: Malba a práce na papíru / Painting and Works on Paper 1996-2007
  2008   Petr Veselý: Obrazy
  2010   Jan Vaněk 1891-1962: Civilizované bydlení pro každého / Civilized living for everybody
  2011   Adolf Kašpar: Akvarely, kresby, grafika
  2011   Bedřich Rozehnal (1902-1984)
  2011   Miloslav Sonny Halas: Nevydechujte! Mohli byste vydechnout naposled
  2011   Miloš Šimurda: Obrazy / 1958 - 2009
  2011   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu
  2012   Boris Podrecca: Architekt
  2012   Vojtěch Mašek: Komiksy
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2002   III. Nový zlínský salon
  2003   Křesťanská tématika ve sbírkách KGVUZ, Dílo Dalibora Chatrného ve sbírce Jiřího Valocha
  2003   Posmrtná výstava (Vít Soukup / Jan Kadlec)
  2004   Eduard Ovčáček & absolventi a studenti ateliéru volné tvorby
  2004   Eduard Ovčáček & studenti ateliéru volné tvorby
  2005   IV. Nový zlínský salon (Pocta Ivanu Štěpánovi a Vladimíru Vašíčkovi)
  2006   IV. Zlínský salon mladých (První společná přehlídka českých a slovenských umělců do třiceti let)
  2007   Abstrakce první poloviny 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
  2007   Karel Nepraš a přátelé / Karel Nepraš and Friends
  2007   Umělecké sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v letech 2001 - 2007
  2008   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století
  2008   Rubikon (skleněné plastiky, obrazy , grafika)
  2008   V. Nový Zlínský salon / New Zlín Salon 2008 (Druhá přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění)
  2009   Laureáti cen Zlínských salonů mladých
  2009   Objekt animace. Třetí smysl (Principy animace v současném umění)
  2009   Obydlená místa / Bewohnte orte (Iluze o městě a venkově)
  2009   V. Zlínský salon mladých / 5th Zlín Youth Salon 2009
  2009   Zlínský obraz světa 1994-2009 (výstava k 15.výročí založení Zlínské soukromé vyšší odborné ŠKOLY UMĚNÍ,1994 - 2009, malba kresba grafika socha)
  2010   Umění ve Zlíně v třicátých a čtyřicátých letech (Akvizice firmy Baťa)
  2010   Velkoměstská periferie
  2011   Ars Longa..... (Jiří Anderle malíř, grafik a jeho sbírky / Kmenové umění Afriky, Dubuffet, Miró, Tàpies...)
  2012   Pavla Sceranková, Juraj Kollár
  2012   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012
hand out
  published   title (subtitle)
  2009   Objekt animace. Třetí smysl (Principy animace v současném umění)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2005   IV. Nový zlínský salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění)
  2005   Patrik Hábl: Malba, Petr Stanický: Sochařská tvorba
  2009   Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Regional Gallery of Fine Art in Zlín
  2011   České umění první poloviny dvacátého století
  2012   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012
periodikum
  published   title (subtitle)
  1996   Prostor Zlín
  2001   Prostor Zlín
  2002   Prostor Zlín
  2002   Prostor Zlín
  2003   Prostor Zlín
  2003   Prostor Zlín (2)
  2003   Prostor Zlín (4)
  2004   Prostor Zlín (4)
  2004   Prostor Zlín (1)
  2004   Prostor Zlín (2)
  2004   Prostor Zlín (3)
  2005   Prostor Zlín (2)
  2005   Prostor Zlín (3)
  2005   Prostor Zlín (4)
  2006   Prostor Zlín (1)
  2006   Prostor Zlín (2)
  2006   Prostor Zlín (3)
  2006   Prostor Zlín (4)
  2007   Prostor Zlín
  2007   Prostor Zlín
  2007   Prostor Zlín
  2007   Prostor Zlín
  2008   Prostor Zlín
  2008   Prostor Zlín (2)
  2008   Prostor Zlín
  2008   Prostor Zlín (4)
  2009   Prostor Zlín
  2009   Prostor Zlín
  2009   Prostor Zlín
  2009   Prostor Zlín
  2010   Prostor Zlín
  2010   Prostor Zlín
  2010   Prostor Zlín
  2010   Prostor Zlín
  2011   Prostor Zlín (3)
  2011   Prostor Zlín (2)
  2011   Prostor Zlín (1)
  2011   Prostor Zlín (4)
  2012   Prostor Zlín (1)
  2012   Prostor Zlín (2)
  2012   Prostor Zlín
  2012   Prostor Zlín (4)
PF
  published   title (subtitle)
  2001   pf 2001 (Úspěšný a šťastný nový rok)
plakát
  published   title (subtitle)
  2002   III. Nový zlínský salon (nejrozsáhlejší expozice současného českého výtvarného umění)
program
  published   title (subtitle)
  2003   50 let zlínské galerie
  2011   Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně (leden-červenec 2011)
tisková zpráva
  published   title (subtitle)
  2004   Jaroslav Koléšek: Natural 04

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

institution, city, address
Dům umění, Zlín (Zlín), nám. Tomáše G. Masaryka 2570
Zámek Zlín, Zlín (Zlín), Soudní 1

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
kniha
  published   title (subtitle)
  2012   Czech Contemporary Art Guide
  nedat. [2006]   Muzea a galerie Zlínského kraje
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2006   Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2007   Umělecké sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v letech 2001 - 2007
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2009   Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Regional Gallery of Fine Art in Zlín
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
PF
  published   title (subtitle)
  2001   pf 2001 (Úspěšný a šťastný nový rok)
  2002   pf 2002 (Úspěšný a šťastný nový rok)
  2006   PF 2007 (Galerie výtvarného umění ve Zlíně)
program
  published   title (subtitle)
  2011   Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně (leden-červenec 2011)

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2007/12/11 - 2008/02/24   Umělecké sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v letech 2001 - 2007, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

person   born from - to, notes
Beníček Martin   27. 6. 1980     ???? - ????, kurátor
Mílek Václav   21. 2. 1979     2004 - ????, kurátor, ředitel od 1. 4. 2009
Ševeček Ludvík   25. 1. 1944     2001 - ????
Vozárová Kateřina         ???? - ????