Považská galéria umenia v Žiline

city: Žilina (Žilina)
address: M.R.Štefánika č.2
ZIP: 010 01
phone: +421 41 562 25 22, +421 41 562 24 15, +421 41 562 04 16
fax: +421 41 562 69 31
e-mail: pgu@post.sk
www: www.pgu.sk

word:

Považská galéria umenia


 


vznikla v roku 1976 osamostatnením sa od Považského múzea. Koncom 70. rokov a v 80. rokoch sa jej výstavná činnosť zameriavala najmä na súčasnú slovenskú kresbu, v galérii sa pravidelne uskutočňovali jej prehliadky. Výstavný program galérie je od začiatku 90. rokov zameraný predovšetkým na prezentáciu aktuálneho výtvarného umenia s presahmi do umenia 60., 70. a 80. rokov. Dramaturgia plánu v prvom rade ponúka výstavy nových médií, napríklad: inštalácie, videoart, site - specific art a zároveň aj klasické médiá: maľbu, sochu, grafiku, prípadne plagát, či fotografiu. V dvoch výstavných priestoroch galérie sa realizujú výstavy tvorby etablovaných slovenských výtvarníkov - osobností slovenského výtvarného umenia a súčasne aj výtvarníkov mladšej generácie. Dôležitou súčasťou plánu sú aj každoročné kurátorské projekty, na ktorých participuje viacero umelcov. V ďalšom výstavnom priestore je nainštalovaná stála expozícia diel poprednej osobnosti slovenského výtvarného umenia 20. storočia Vincenta Hložníka.


 


 


Museum of Art Zilina


start up independence from Povazie museum in the year 1976. From end of 70th and 80th years its show activity slant primarily on actual Slovak drawing. Exhibitory schedule gallery is from start of 90. years oriented above on presentation actual scenic arts with overhang into arts of 60th, 70th and 80th years. Dramaturgy project primarily abets exposition new media, e.g.: installation, videoart,site - specific art and together too classic media: painting, sculpture, graphic art, eventually poster or photography. In two show rooms we realize exposition of creation Slovak artist - figures of Slovak scenic arts and too designers of junior generation. Important component of shedule are also yearly curatorial project on those participate various artist. The gallery’s headquarters are in a buiding at No. 2, Stefanik Str., constructed early in the 20th century. In another show room in attic space is pernament exhibition of works from most important Slovak artist of 20. century Vincent Hložník.


 

notes:
V r. 1987 adresa: Povážská galéria Žilina, Gottwaldova 2