Nitrianska galéria (1999- )

year of establishment: 1999
year of termination: 0
city: Nitra (Nitra)
address: Župné námestie 3
ZIP: 949 01
phone: 037/ 657 96 41-3
fax: 037/ 657 96 42
www: nitrianskagaleria.sk

word:

Vďaka svojim výstavným, zberateľským a kultúrno-výchovným aktivitám, presahujúcim rámec mesta i okresu, bola galérii postupne priznaná od r. 1968 oblastná a od r. 1972 krajská pôsobnosť. V roku 1980 otvorila v rámci svojej správy Galériu mladých, jedinú svojho druhu na Slovensku, poskytujúcu priestor mladým výtvarníkom z celého Slovenska. V roku 1982 bola premenovaná podľa akademického maliara Františka Studeného v súvislosti s donáciou jeho diel na Galériu Františka Studeného a neskôr, v roku 1990, na Nitriansku štátnu galériu. V súvislosti so založením regionálnych kultúrnych centier v roku 1996, Nitrianska štátna galéria bola organizačne začlenená vo forme odborného špecializovaného útvaru do Ponitrianskeho kultúrneho centra. Po ich zrušení, 1. apríla 1999, galéria nesie názov: NITRIANSKA GALÉRIA v NITRE.

notes:
1964 - 1968 Nitrianska galéria
1968 - 1972 Oblastná galéria
1972 - 1982 Krajská galéria
1982 - 1990 Galéria Františka Studeného
1990 - 1999 Nitrianska štátna galéria
1999 - Nitrianska galéria v Nitre
v letech 1996-1999 galerii provozovalo Ponitrianské kulturné centrum, v té době bývá občas používán i název Ponitrianska galéria