Nitrianska galéria (1999- )

type: muzeum
city: Nitra (Nitra)
address: Župné námestie 3
zip code: 949 01
state: Slovensko (Slovakia)

web: nitrianskagaleria.sk
birth year: 1999

notes:
1964 - 1968 Nitrianska galéria
1968 - 1972 Oblastná galéria
1972 - 1982 Krajská galéria
1982 - 1990 Galéria Františka Studeného
1990 - 1999 Nitrianska štátna galéria
1999 - Nitrianska galéria v Nitre
v letech 1996-1999 galerii provozovalo Ponitrianské kulturné centrum, v té době bývá občas používán i název Ponitrianska galéria

Nitrianska galéria (1999- )

Vďaka svojim výstavným, zberateľským a kultúrno-výchovným aktivitám, presahujúcim rámec mesta i okresu, bola galérii postupne priznaná od r. 1968 oblastná a od r. 1972 krajská pôsobnosť. V roku 1980 otvorila v rámci svojej správy Galériu mladých, jedinú svojho druhu na Slovensku, poskytujúcu priestor mladým výtvarníkom z celého Slovenska. V roku 1982 bola premenovaná podľa akademického maliara Františka Studeného v súvislosti s donáciou jeho diel na Galériu Františka Studeného a neskôr, v roku 1990, na Nitriansku štátnu galériu. V súvislosti so založením regionálnych kultúrnych centier v roku 1996, Nitrianska štátna galéria bola organizačne začlenená vo forme odborného špecializovaného útvaru do Ponitrianskeho kultúrneho centra. Po ich zrušení, 1. apríla 1999, galéria nesie názov: NITRIANSKA GALÉRIA v NITRE.


Nitrianska galéria (1999- )

institution, city, address
Nitrianska štátna galéria (Ponitrianska galéria), Nitra (Nitra)

Nitrianska galéria (1999- )

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1999/06/02 - 1999/07/04   Mária Filová: Skryté súvislosti, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
1999/09/23   Beseda s fotografom Kolomanom Zúrikom, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
1999/11/10 - 1999/12/05   Elvíra Antalová: Výber z tvorby, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
1999/12/15 - 2000/02/02   Eva Trizuljaková: Kresby, pastely, artprotisy, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2000/01/27 - 2000/02/27   Dušan Bada: Obrazy, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2000/03/29 - 2000/04/30   Ladislav Záborský: Budúca éra ducha, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2000/04/05 - 2000/05/03   Ján Eichenberger: Obrazy, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2000/06/28 - 2000/08/30   Maximilián Schurmann (1890-1960), Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2000/09/27 - 2000/10/23   Ladislav Švihel: Ozveny rodnej zeme, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2000/11/07 - 2000/12/06   Peter Bartoš: Z tvorby, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2000/12/13 - 2001/02/01   Milan Adamčiak: Punkty, noty, línie a tvary, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2000/12/15 - 2001/01/14   Eva Bachratá-Linhartová: Modrý čas, Galéria A, Nitra (Nitra)
2001/01/24 - 2001/02/18   Ivett Axamitová: Světlo života, Nitrianska galéria - Salón, Nitra (Nitra)
2001/02/07 - 2001/03/25   Jozef Kollár: Retrospektíva, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2001/03/08 - 2001/04/27   Ľubomír Rapoš: Koláže, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2001/03/16 - 2001/04/26   Svätopluk Mikyta: Skoro všetko, Nitrianska galéria - Galéria mladých, Nitra (Nitra)
2001/06/13 - 2001/09/02   Ján Mathé: Sochy, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2002/01/16 - 2002/02/10   Mikuláš Klimčák: Výber z tvorby, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2002/05/15 - 2002/06/10   Štefan Balázs: Utópie, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2002/06/13 - 2002/08/25   Jozef Sušienka: Obrazy a keramika, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
2002/08/07 - 2002/09/15   Ernest Kocsis: Etapa, Nitrianska galéria - Salón, Nitra (Nitra)
2003/01/15 -   Jana Farmanová Šabíková, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2003/01/16 -   Edmund Massányi (1907 - 1966): In memoriam, Galéria VÚŽV, Nitra (Nitra)
2003/03/19 - 2003/04/13   Juraj Novák: Dreamworks a. o., Nitrianska galéria - Galéria mladých, Nitra (Nitra)
2003/07/09 - 2003/08/03   Eva Filová: Ženské je politické, Nitrianska galéria - Galéria mladých, Nitra (Nitra)
2003/07/17 - 2003/09/14   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2003/09/04 -   Marta Horníková: Anekumena - Neobývaná časť sveta, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2003/09/10 - 2003/10/05   Jana Ovšáková: Na vankúši, Nitrianska galéria - Galéria mladých, Nitra (Nitra)
2003/11/26 - 2004/02/01   Jozef Sušienka: Výber z tvorby, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2004/02/19 - 2004/04/04   Juraj Čutek: Plastika a kresba, Nitrianska galéria - Salón, Nitra (Nitra)
2004/04/14 - 2004/05/16   Zuzana Marciňová - Hetminská: Výber z tvorby, Nitrianska galéria - Salón, Nitra (Nitra)
2004/04/15 - 2004/05/24   Ľudovít Hološka: Všedný den obrazu, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2004/06/15 - 2004/08/29   József R. Juhász: Divergencie 1986 - 2002, Nitrianska galéria - Salón, Nitra (Nitra)
2004/08/04 - 2005/09/09   Jozef Dobiš: D - sign, Nitrianska galéria - Salón, Nitra (Nitra)
2004/09/02 - 2004/10/17   Štefan Polák: Teatro diletantesco, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2004/10/02 - 2004/11/14   Eva Reháková: Kráľovská rodina, Nitrianska galéria - Galéria mladých, Nitra (Nitra)
2005/05/11 - 2005/06/11   Danuta Binder, Pavol Binder: Bez názvu, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2005/08/16 - 2005/09/14   Ľubo Bereš: In Vivo, Galéria VÚŽV, Nitra (Nitra)
2005/08/31 - 2005/09/18   Kouji Nishifusa, Nitrianska galéria - Salón, Nitra (Nitra)
2005/09/21 - 2005/10/06   Viera Sindelárová: Grafika, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2005/09/23 - 2005/10/30   Juraj Novák: Divadelná fotografia, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2005/10/26 - 2006/01/06   Jan a Radim Černí: Múzy, Galerie Výskumného ústavu živočišnej výroby, Nitra (Nitra)
2005/11/09 - 2006/01/22   R. Prekop, P. Kalmus: Best of ...(anonymous), Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2005/11/10 - 2006/01/15   Zuzana Smoleňová: Cestou, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2005/11/11 - 2005/12/14   Veronika Madajová: Fragmenty v podkroví, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2005/11/16 - 2006/01/22   bezV3e, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2006/01/11 - 2006/02/28   Leo Vaniš: Akvarely, Galéria VÚŽV, Nitra (Nitra)
2006/01/19 - 2006/03/05   Cirkulátor: Práce studentů katedry masmed. Komunikácie a reklamy FF UKF, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2006/01/26 - 2006/02/12   Ján Havrila: Maľba, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2006/01/26 - 2006/02/12   Súťažná výstava sluchovo postihnutých umelcov Európy, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2006/02/15 - 2006/03/12   Zázračná ceruzka / Magic pencil, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2006/02/23 - 2006/03/22   Ondrej Práznovský: Život v dreve, Galerie Výskumného ústavu živočišnej výroby, Nitra (Nitra)
2006/02/24 - 2006/04/16   Nové! Novšie! Najnovšie!: Akvizícia v zbierkach Nitrianskej galérie z rokov 2000–2005, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2006/03/16 - 2006/04/23   Jozef Srna ml.: Pred obrazom, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2006/03/22 - 2006/05/07   Jozef Barinka: Socha, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2006/04/21 - 2006/05/19   Hermovo ucho, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2006/04/26 - 2006/05/31   Karol Plicka: Zem spieva, Galéria Jána Plesníka, Nitra (Nitra)
2006/05/30 - 2006/07/02   Jozef Kostka 1912 - 1996, Nitrianska galéria - Salón, Nitra (Nitra)
2006/06/01 - 2006/07/02   Tomáš Agat Blonski: Poézia druhej strany, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2006/07/06 - 2006/08/27   Stanislava Batelová-Michalčeková: Jubileum, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2006/07/20 - 2006/08/27   Karol Baron: Výber z diela, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2006/07/26 - 2006/09/03   Verona Prokopová: Sochy a kresby, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2006/09/07 - 2006/10/15   Jana Farmanová, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2007/02/07 - 2007/03/18   Ernest Kocsis: Cesty, Nitrianska galéria - Salón, Nitra (Nitra)
2007/03/09 - 2007/04/15   Juraj Bartusz, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2007/05/29 - 2007/06/24   Príbeh skupiny A-R, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2007/06/27 - 2007/08/26   Stano Masár: Hyperrealizmus, Nitrianska galéria - Galéria mladých, Nitra (Nitra)
2007/06/27 - 2007/09/02   Mária Balážová: Nová významovosť, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2007/09/08 - 2007/10/21   Jesť sa musí!, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2007/10/03 - 2007/10/24   Tibor Bartfay: Stretnutie umenia a vedy / Encounter of Art and Science, Galéria Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu - Výskumného ústavu živočíšnej výroby, Nitra (Nitra)
2007/10/26 - 2007/12/31   Zrkadlo ako nástroj ilúzie, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2007/11/21 - 2008/01/16   Juraj Sapara: Kontinuita ako kontext - Kontext ako kontinuita, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2007/11/30 - 2008/01/13   K.O.MIX, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2008/02/07 - 2008/03/27   Ján Zoričák: Vesmírne posolstvá, Nitrianska galéria - Salón, Nitra (Nitra)
2008/05/06 - 2008/06/29   Ja a tí Druhí, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2008/07/23 - 2008/08/31   Július Bártfay 1888–1979: Lyrik, ktorý prebásňoval skutočnosť, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2008/09/11 - 2008/11/02   Alena Kučerová: Stručná retrospektiva, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2008/09/12 - 2008/10/26   Christian Eisenberger: Psychonarcoticum concretio, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2008/10/22 - 2008/11/23   Sam: Intimbum, Nitrianska galéria - Bunker, Nitra (Nitra)
2008/10/23 - 2008/11/30   Matúš Zajac: Podoby viery, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2008/11/20 - 2009/02/15   Ilúzia priestoru: Pokus o nové čítanie / Illusion of Space: Attempt at a New Reading, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2009/02/04 - 2009/03/29   Martin Činovský: Poštová známka, grafika, obrazy, Nitrianska galéria - Salón, Nitra (Nitra)
2009/02/19 - 2010/02/14   Pasce vizuálnej ilúzie / Traps of Visual Illusion, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2009/03/05 - 2009/03/29   Spojenci: Jozef Baus, Marko Vrzgula, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2009/03/19 - 2009/04/26   Katarína Poliačiková: The Final Cut, Nitrianska galéria - Galéria mladých, Nitra (Nitra)
2009/04/02 - 2009/04/26   Ladislav Schovanec: L'Art au coeur de l'Europe - Umenie v srdci Európy, Nitrianska galéria - Salón, Nitra (Nitra)
2009/05/14 - 2009/07/05   Od sadry k žuvačke - Autorské techniky a stratégie, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2009/07/09 - 2009/09/09   THIS IS DESIGN (Príbeh vecí), Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2009/08/19 - 2009/09/22   Rudo Dička: Posthuman, Nitrianska galéria - Salón, Nitra (Nitra)
2009/11/11 - 2010/01/24   Juraj Puchovský: Vystúpenie, Nitrianska galéria - Galéria mladých, Nitra (Nitra)
2009/12/08 - 2010/01/17   Michal Sládek: Dobrý deň pán sused!, Nitrianska galéria - Bunker, Nitra (Nitra)
2010/01/21 - 2010/02/21   Petra P. Petríková. 3 x P Betonový domov, Nitrianska galéria - Bunker, Nitra (Nitra)
2010/02/04 - 2010/03/07   Karen Oremuš: Hypogenum / Nanebovstúpenie, Nitrianska galéria - Salón, Nitra (Nitra)
2010/03/25 - 2010/05/09   Zuzana Branišová: Dynastija Dynastyl, Nitrianska galéria - Galéria mladých, Nitra (Nitra)
2010/04/07 - 2010/05/30   Drahomír Prihel: V skle maľované, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2010/04/08 - 2010/05/02   Martin Špirec: On a Off, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2010/05/06 - 2010/07/04   Karol Pichler, Stano Masár a Erik Binder, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2010/07/21 - 2010/09/12   Vincent Hložník: Kresba, grafika, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2010/07/21 - 2010/09/19   Maximilián Schurmann: Kresba, grafika, akvarel, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2010/09/08 - 2010/11/07   Zuzana Flimelová: I love you Perseus, Nitrianska galéria - Galéria mladých, Nitra (Nitra)
2010/09/22 - 2010/10/31   L'ubo Stacho, Nitrianska galéria - Salón, Nitra (Nitra)
2010/09/24 - 2010/11/14   Karol Felix: Na ceste, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2010/11/03 - 2011/01/15   Ján Triaška: I dont like, Nitrianska galéria - Salón, Nitra (Nitra)
2010/11/26 - 2011/02/20   Inter-view, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2011/03/17 - 2011/04/17   Jaroslav Košš: /55 k zemi!/, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2011/04/06 - 2011/05/22   Reminiscencie Františka Studeného, Nitrianska galéria - Salón, Nitra (Nitra)
2011/04/28 - 2011/06/19   Oklamem smrť, prehltnem noc, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2011/06/23 - 2011/07/31   Vladimír Popovič: Popovič, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2011/06/23 - 2011/08/28   Ingrid Višňovská: Neznesitel'ná l'ahkosť bytia, Nitrianska galéria - Galéria mladých, Nitra (Nitra)
2011/06/29 - 2011/09/18   Ladislav Guderna (1921-1999), Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2011/08/11 - 2011/09/30   Lucia Horňáková Černayová: Doma, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2011/09/22 - 2011/11/20   Lovu zdar! / Good Hunt! / Weidmanns heil!, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2011/12/01 - 2012/02/26   INTER - VIEW 2, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2011/12/14 - 2012/01/31   Mária Machatová: Cudzie miesta, vlastné územia, Nitrianska galéria - Salón, Nitra (Nitra)
2011/12/21 - 2012/02/12   Jaroslav Kyša: Všetci sme hrdinovia, Nitrianska galéria - Galéria mladých, Nitra (Nitra)
2012/03/27 - 2012/04/29   Tomáš Lahoda: Organza, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2012/03/29 - 2012/05/20   Mira Podmanická: Mikro-inštalácie, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2012/05/31 - 2012/07/22   Blažej Baláž: Einemu, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2012/06/27 - 2012/09/02   Mário Kastelovič: 100 m² prsia, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2012/07/26 - 2012/09/23   Pripraviť sa, pozor, štart! / Ready, set, go!, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2012/09/06 - 2012/10/11   Igor Ondruš: Čas, s.r.o, Nitrianska galéria - Bunker, Nitra (Nitra)
2012/09/13 - 2012/10/21   Oto Hudec: Corn Song / Kukuřičná pieseň, Galéria mladých, Nitra (Nitra)
2012/09/18 - 2012/10/14   Andrej Bagar: Včera, dnes a zajtra, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2012/09/28 - 2012/11/11   Kudy vede cesta ven?, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2012/10/25 - 2012/11/25   Monika Pascoe Mikyšková: To, čo nás spája, to nás dělí, Nitrianska galéria - Galéria mladých, Nitra (Nitra)
2012/10/25 - 2012/12/09   Milan Mikuláštík: Genderbunker, Nitrianska galéria - Bunker, Nitra (Nitra)
2012/11/22 - 2013/02/24   Film. Directed by Artists (Film v súčasnou umení), Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2012/12/13 - 2013/01/20   Anna Balážová: Tak? A nebo tak?, Nitrianska galéria - Bunker, Nitra (Nitra)
2013/03/13 - 2013/04/14   Patrik Hábl: Copy / Plagiarism, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2013/03/21 - 2013/04/28   Jozef Kostka: Klasik slovenskej sochárskej moderny, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2013/05/09 - 2013/06/23   Marko Blažo: Ticho a pokoj, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2013/05/16 - 2013/06/30   Enrik Bistika: Krátke filmy, Nitrianska galéria - Bunker, Nitra (Nitra)
2013/07/03 - 2013/08/11   Spomienka na sochárku Zuzanu Marciňovú - Hetminskú (1944 - 2002), Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2013/08/28 - 2013/09/29   Ľubo Stacho: PH faktor pozitívny, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2013/09/12 - 2013/10/20   Dominik Hlinka: Záloha, Nitrianska galéria - Bunker, Nitra (Nitra)
2013/10/10 - 2013/11/24   Film. Directed by Artists 2 (Film v súčasnom umení), Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2013/10/15 - 2013/12/01   Emil Fulka: Celok Fragmentov, Nitrianska galéria - Salón, Nitra (Nitra)
2013/10/30 - 2013/12/08   Marek Galbavý: Verejní žobráci, Nitrianska galéria - Bunker, Nitra (Nitra)
2013/11/21 - 2014/01/26   Pokoj pro služku / Izba pre slúžku, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2014/02/27 - 2014/04/27   Dorota Sadovská: Nahotou tela aj mysle, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2014/04/30 - 2014/06/01   Núdzový program spracovania odpadu, Nitrianska galéria - Bunker, Nitra (Nitra)
2014/07/24 - 2014/09/14   Robert Waldeck: Sideswiped tomorrows, Nitrianska galéria - Bunker, Nitra (Nitra)
2014/10/08 - 2014/11/02   Ľudovít Jelenák (1920 - 1999): Slovenský bard temnosvitu, Nitrianska galéria - Salón, Nitra (Nitra)
2014/10/09 - 2014/11/23   Richard Kitta: User Unfriendly, Nitrianska galéria - Galéria mladých, Nitra (Nitra)
2014/12/04 - 2015/01/30   Magda Stanová: Dáma s dvomi hlavami, Nitrianska galéria - Galéria mladých, Nitra (Nitra)
2015/02/12 - 2015/04/12   Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+ / Czech and Slovak female artists over 65+, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2016/02/11 - 2016/03/13   Lucia Horňáková Černayová: Strom_dom_strom_, Nitrianska galéria - Galéria mladých, Nitra (Nitra)
2016/02/11 - 2016/04/10   Ornament masy (Fragmenty z bible vizuality) #2, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2016/12/01 - 2017/01/29   EX: Předobraz, Nitrianska galéria - Bunker, Nitra (Nitra)
2016/12/01 - 2017/01/29   Lenka Lukačovičová: Červená kniha, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2017/11/09 - 2017/12/03   Cena Oskára Čepana 2017, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2017/12/14 - 2018/02/11   Lucia Papčová: Vietor už bolo počuť tisíckrát, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2018/09/12 - 2018/11/04   Všetko o Verone?, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2019/02/21 - 2019/05/19   Severočeská nová vlna, Nitrianska galéria - Galéria mladých, Nitra (Nitra)
2020/06/19 - 2020/09/06   Čas sluhov, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2021/10/01 - 2021/12/05   FOLK-LORE, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2023/03/17 - 2023/05/28   Jana Farmanová: Memory, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)

Nitrianska galéria (1999- )

date of exhibition   exhibition title
1999/06/02 - 1999/07/04   Mária Filová: Skryté súvislosti
1999/09/23   Beseda s fotografom Kolomanom Zúrikom
1999/11/10 - 1999/12/05   Elvíra Antalová: Výber z tvorby
1999/12/15 - 2000/02/02   Eva Trizuljaková: Kresby, pastely, artprotisy
2000/01/27 - 2000/02/27   Dušan Bada: Obrazy
2000/03/29 - 2000/04/30   Ladislav Záborský: Budúca éra ducha
2000/04/05 - 2000/05/03   Ján Eichenberger: Obrazy
2000/06/28 - 2000/08/30   Maximilián Schurmann (1890-1960)
2000/09/27 - 2000/10/23   Ladislav Švihel: Ozveny rodnej zeme
2000/11/07 - 2000/12/06   Peter Bartoš: Z tvorby
2000/12/13 - 2001/02/01   Milan Adamčiak: Punkty, noty, línie a tvary
2001/03/08 - 2001/04/27   Ľubomír Rapoš: Koláže
2002/05/15 - 2002/06/10   Štefan Balázs: Utópie
2003/01/15 -   Jana Farmanová Šabíková
2003/07/17 - 2003/09/14   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s.
2003/09/04 -   Marta Horníková: Anekumena - Neobývaná časť sveta
2004/09/02 - 2004/10/17   Štefan Polák: Teatro diletantesco
2005/05/11 - 2005/06/11   Danuta Binder, Pavol Binder: Bez názvu
2005/09/21 - 2005/10/06   Viera Sindelárová: Grafika
2005/09/23 - 2005/10/30   Juraj Novák: Divadelná fotografia
2005/11/09 - 2006/01/22   R. Prekop, P. Kalmus: Best of ...(anonymous)
2005/11/10 - 2006/01/15   Zuzana Smoleňová: Cestou
2005/11/11 - 2005/12/14   Veronika Madajová: Fragmenty v podkroví
2006/01/19 - 2006/03/05   Cirkulátor: Práce studentů katedry masmed. Komunikácie a reklamy FF UKF
2006/01/26 - 2006/02/12   Súťažná výstava sluchovo postihnutých umelcov Európy
2006/02/15 - 2006/03/12   Zázračná ceruzka / Magic pencil
2006/03/16 - 2006/04/23   Jozef Srna ml.: Pred obrazom
2006/03/22 - 2006/05/07   Jozef Barinka: Socha
2006/05/04 - 2006/06/04   Lukasz Wojciechowski: Filmová fotografia
2006/06/06 - 2006/07/16   Juliana Mrvová, Michal Czinege: Pláž
2006/06/06 - 2006/07/16   Viktor Frešo: Who is the King?
2006/07/06 - 2006/08/27   Stanislava Batelová-Michalčeková: Jubileum
2006/07/26 - 2006/09/03   Verona Prokopová: Sochy a kresby
2007/03/09 - 2007/04/15   Juraj Bartusz
2007/05/29 - 2007/06/24   Príbeh skupiny A-R
2007/06/27 - 2007/09/02   Mária Balážová: Nová významovosť
2007/09/08 - 2007/10/21   Jesť sa musí!
2007/10/26 - 2007/12/31   Zrkadlo ako nástroj ilúzie
2007/11/21 - 2008/01/16   Juraj Sapara: Kontinuita ako kontext - Kontext ako kontinuita
2007/11/30 - 2008/01/13   K.O.MIX
2008/05/06 - 2008/06/29   Ja a tí Druhí
2008/07/23 - 2008/08/31   Július Bártfay 1888–1979: Lyrik, ktorý prebásňoval skutočnosť
2008/09/12 - 2008/10/26   Christian Eisenberger: Psychonarcoticum concretio
2008/10/23 - 2008/11/30   Matúš Zajac: Podoby viery
2008/11/20 - 2009/02/15   Ilúzia priestoru: Pokus o nové čítanie / Illusion of Space: Attempt at a New Reading
2009/02/19 - 2010/02/14   Pasce vizuálnej ilúzie / Traps of Visual Illusion
2009/04/29 - 2009/06/14   Patrik Ševčík: Hand made
2009/05/14 - 2009/07/05   Od sadry k žuvačke - Autorské techniky a stratégie
2010/04/07 - 2010/05/30   Drahomír Prihel: V skle maľované
2010/04/08 - 2010/05/02   Martin Špirec: On a Off
2010/05/06 - 2010/07/04   Karol Pichler, Stano Masár a Erik Binder
2010/07/21 - 2010/09/12   Vincent Hložník: Kresba, grafika
2010/07/21 - 2010/09/19   Maximilián Schurmann: Kresba, grafika, akvarel
2010/09/24 - 2010/11/14   Karol Felix: Na ceste
2011/03/17 - 2011/04/17   Jaroslav Košš: /55 k zemi!/
2011/06/29 - 2011/09/18   Ladislav Guderna (1921-1999)
2011/08/11 - 2011/09/30   Lucia Horňáková Černayová: Doma
2011/09/22 - 2011/11/20   Lovu zdar! / Good Hunt! / Weidmanns heil!
2012/03/27 - 2012/04/29   Tomáš Lahoda: Organza
2012/03/29 - 2012/05/20   Mira Podmanická: Mikro-inštalácie
2012/05/31 - 2012/07/22   Blažej Baláž: Einemu
2012/06/27 - 2012/09/02   Mário Kastelovič: 100 m² prsia
2012/07/26 - 2012/09/23   Pripraviť sa, pozor, štart! / Ready, set, go!
2012/09/18 - 2012/10/14   Andrej Bagar: Včera, dnes a zajtra
2012/09/28 - 2012/11/11   Kudy vede cesta ven?
2012/11/22 - 2013/02/24   Film. Directed by Artists (Film v súčasnou umení)
2013/03/13 - 2013/04/14   Patrik Hábl: Copy / Plagiarism
2013/07/03 - 2013/08/11   Spomienka na sochárku Zuzanu Marciňovú - Hetminskú (1944 - 2002)
2013/08/28 - 2013/09/29   Ľubo Stacho: PH faktor pozitívny
2013/11/21 - 2014/01/26   Pokoj pro služku / Izba pre slúžku
2015/02/12 - 2015/04/12   Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+ / Czech and Slovak female artists over 65+
2016/02/11 - 2016/04/10   Ornament masy (Fragmenty z bible vizuality) #2
2016/12/01 - 2017/01/29   Lenka Lukačovičová: Červená kniha
2017/11/09 - 2017/12/03   Cena Oskára Čepana 2017
2017/12/14 - 2018/02/11   Lucia Papčová: Vietor už bolo počuť tisíckrát
2018/09/12 - 2018/11/04   Všetko o Verone?
2020/06/19 - 2020/09/06   Čas sluhov
2021/10/01 - 2021/12/05   FOLK-LORE
2023/03/17 - 2023/05/28   Jana Farmanová: Memory

Nitrianska galéria (1999- )

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2000   Maximilián Schurmann (1890-1960)
  2000   Peter Bartoš: Z tvorby
  2006   Jana Farmanová
  2008   Július Bártfay 1888–1979: Lyrik, ktorý prebásňoval skutočnosť
  2010   Maximilián Schurmann (1890 - 1960) (Kresba / grafika / akvarel)
  2011   Ladislav Guderna (1921-1999)
  2013   Jozef Kostka: Klasik slovenskej sochárskej moderny
  2013   Marko Blažo: Ticho a pokoj / Silence and Peace
  2014   Dorota Sadovská: Nahotou tela aj mysle
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2000   G-bod
  2005   Danuta Binder, Pavol Binder: Bez názvu / Untitled
  2007   Jesť sa musí!
  2007   K.O. MIX
  2007   Príbeh skupiny A-R
  2008   Ilúzia priestoru: Pokus o nové čítanie / Illusion of Space: Attempt at a New Reading
  2008   Ja a tí druhí
  2009   Od sadry k žuvačke / From Plaster To Chewing Gum (Autorské techniky a stratégie / Artists' techniques and strategies)
  2009   Pasce vizuálnej ilúzie / Traps of Visual Illusion (Súčasné podoby Trompe L`oeil / Contemporary Forms of Trompe L`oeil)
  2010   Inter-view
  2010   Karol Pichler, Stano Masár a Erik Binder
  2011   Inter-view 2
  2011   Lovu zdar! / Good Hunt! / Weidmanns heil!
  2012   Film. Directed by Artists (Film v súčasnom umení)
  2012   PPS! RSG!
  2013   Film. Directed by Artists 2 (Film v súčasnom umení / Film in Contemporary Art)
kniha
  published   title (subtitle)
  2009   Spomienky na Štefana Valenta (1908 - 2007)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1999   Elvíra Antalová: Výber z tvorby
  2000   Dušan Bada: Obrazy
  2000   Eva Bachratá-Linhartová: Modrý čas (pastely 1995-2000)
  2000   Ladislav Švihel: Ozveny rodnej zeme
  2000   Ladislav Záborský: Budúca éra ducha (Výber zo sakrálnej tvorby)
  2000   Maximilián Schurmann (1890-1960)
  2000   Milan Adamčiak: Punkty, noty, línie a tvary (Z mojho života)
  2001   Ján Mathé: Sochy
  2001   Ľubomír Rapoš: Koláže
  2001   Svätopluk Mikyta: Skoro všetko
  2002   Štefan Balázs: Utópie
  2003   Jana Farmanová Šabíková
  2003   Jana Ovšáková: Na vankúši
  2003   Juraj Novák: Dreamworks a. o.
  2004   Eva Reháková: Kráľovská rodina
  2004   Jozef Dobiš: D - sign
  2004   József R. Juhász: Divergencie 1986 - 2002
  2005   Juraj Novák: Divadelná fotografia
  2005   Kouji Nishifusa
  2006   Jana Farmanová
  2006   Jozef Barinka: Socha
  2006   Jozef Kostka 1912 - 1996 (zo zbierok Nitrianskej galérie, Záhorskej galérie, Galérie Jozefa Kostku)
  2007   Juraj Bartusz
  2007   Juraj Sapara: Kontinuita ako kontext - Kontext ako kontinuita
  2007   Mária Balážová: Nová významovosť
  2007   Stano Masár: Hyperrealizmus
  2008   Christian Eisenberger: Psychonarcoticum concretio (Autopsie 9178/19245/10995-7)
  2008   Ján Zoričák: Vesmírne posolstvá
  2008   Július Bártfay: Lyrik, ktorý prebásňoval skutočnosť
  2008   Matúš Zajac: Podoby viery
  2008   Sam: Intimbum
  2009   Juraj Puchovský: Vystúpenie
  2009   Katarína Poliačiková: The Final Cut
  2009   Patrik Ševčík: Hand made
  2010   Drahomír Prihel: V skle maľované
  2010   Helen Brown: There's Something to This (But I Don't Know What It Is)
  2010   Ján Triaška: I dont like
  2010   Karol Felix: Na ceste / On the Road
  2010   Martin Špirec: On a Off
  2010   Maximilián Schurmann: Kresba, grafika, akvarel (u příležitosti 120. výročí narození, 50.výročí úmrtí a 45.výročí založení Nitrianské galerie)
  2010   Petra P. Petríková. 3 x P Betonový domov
  2010   Vincent Hložník: Kresba, grafika (zo zbierok PGU v Žiline)
  2011   Jaroslav Košš: /55 k zemi!/
  2011   Mária Machatová: Cudzie miesta, vlastné územia
  2011   Popovič
  2011   Reminiscencie Františka Studeného (1911 - 1980, ke 100. výročí narodenia, Krajinomal'ba a zátišia zo zbierok NG)
  2012   Andrej Bagar (1900-1966) (Včera, dnes a zajtra)
  2012   Anna Balážová: Tak? A nebo tak?
  2012   Blažej Baláž: Einemu
  2012   Mário Kastelovič: 100 m² prsia
  2012   Milan Mikuláštík: Genderbunker
  2012   Mira Podmanická: Mikro-inštalácie
  2012   Monika Pascoe Mikyšková: To, čo nás spája, to nás dělí
  2012   Tomáš Lahoda: Organza
  2013   Jozef Kostka: Klasik slovenskej sochárskej moderny
  2013   Marko Blažo: Ticho a pokoj
  2013   Patrik Hábl: Copy / Plagiarism
  2013   Spomienka na sochárku Zuzanu Marciňovú - Hetminskú (1944 - 2002)
  2014   Robert Waldeck: Sideswiped tomorrows
  2016   Lucia Horňáková Černayová: Strom_dom_strom_
  nedatováno   Siedmeho novembra som sa očistil (od...) a od tohoto dátumu...
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2012   Kudy vede cesta ven? (Farmanová, Krivošíková, Polifková)
  2016   Ornament masy (Fragmenty z bible vizuality) #2 / The Mass Ornament (Glimpses from the Bible of Visuality) #2
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Mira Gáberová, If/wish (still z videa, zo zbierok Nitrianskej galérie)
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle)
  1999   Eva Trizuljaková: Kresby, pastely, artprotisy
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2000   Ján Eichenberger: Obrazy
  2003   Marta Horníková: Anekumena - Neobývaná časť sveta
  2004   Ľudovít Hološka: Všedný den obrazu
  2004   Zuzana Marciňová - Hetminská: Výber z tvorby
  2006   Leo Vaniš: Akvarely
katalogový plakát autorský
  published   title (subtitle)
  1999   Eva Trizuljaková: Kresby, pastely, artprotisy
PF
  published   title (subtitle)
  2000   PF 2001 (Nitrianska galéria)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  1999   Koloman Zúrik: Beseda

Nitrianska galéria (1999- )

institution, city, address
Nitrianska galéria - Galéria mladých, Nitra (Nitra), Župné námestie 3

Nitrianska galéria (1999- )

person   born from - to, notes
Gregor Richard   1974     2000 - 2001, šéfkurátor
Valent Štefan   1908     ???? - ????, zakladatel a ředitel

Nitrianska galéria (1999- )

person   born
Lakomá-Krausová Ľudmila   4. 3. 1940    
Nováková Smítková Zdenka   20. 11. 1939    
Oravec Juraj   8. 10. 1956    
Podolay František   27. 5. 1905    
Polák Štefan   18. 12. 1952    
Srna Jozef   4. 3. 1979    
Szabó Alexander   19. 12. 1921    
Trizuljak Marek   7. 6. 1953