Nové! Novšie! Najnovšie!: Akvizícia v zbierkach Nitrianskej galérie z rokov 2000–2005

date of exhibition: 2006/02/24 - 2006/04/16
institution: Nitrianska galéria - Reprezentačné sály
type of exhibition: kolektivní

notes:
http://nitrianskagaleria.sk/event/nove-novsie-najnovsie/
Poslaním galérie je okrem iného získavať do galerijných zbierok umelecky hodnotné artefakty, ktoré zvyšujú umeleckú hodnotu inštitúcie a zároveň umožňujú prezentovať sa dielami na výstavách.
Aktuálna výstava v Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie prináša prehľad akvizície za roky 2000 – 2005. Keďže situácia (nielen) regionálnych galérií je mierne kolísavá, čo sa týka finančného zabezpečenia, značná časť prírastkov je v podobe darov od autorov. Najrozsiahlejšie dary boli realizované po projekte OSUM, ktorý realizovali nitrianski výtvarníci Miroslav Nicz a Jaroslav Košš v roku 2004. Projekt mal pozývajúci charakter, autori do Nitry jednotlivo pozývali súčasných umelcov (napr. Juraj Bartusz, Július Koller, Michal Murín, Rudolf Sikora, Jiří Valoch), ktorí v priestoroch nitrianskej synagógy a Starého divadla v Nitre prezentovali svoju tvorbu a vzniknuté artefakty putovali do zbierky Nitrianskej galérie.
Najnovšie prírastky sú diela mladých autorov nitrianskeho regiónu – Jana Farmanová, Juraj Kollár, Katarína Jahnová, Rastislav Podoba.
Táto výstava prezentuje rôznosť médií – od maľby, cez inštaláciu, objekt až po tzv. nové médiá.