Viera Kraicová

* 5. 7. 1920, Modra (Pezinok), Slovensko (Slovakia)
† 29. 4. 2012, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
Painter, Illustrator

 

nationality: Slovak
sex: female

NK AUT: xx0076168

notes:
Samostatné výstavy

1965 – Obrazy. Československé kultúrne stredisko, Budapešť
1967 – Obrazy. Mestská galéria, Bratislava
1968 – Tempery. Klub výtvarných umelcov a architektov, Bratislava
1969 – Obrazy a sochy. Nová síň, Praha (spolu s A. Klimom a R. Uhrom)
1982 – Výber z tvorby. Oblastná galéria M. A. Bazovského, Trenčín
1982 – Výber z tvorby. Múzeum Ľ. Štúra, Modra
1986 – Obrazy 1972 – 1986. Výstavná sieň L. Novomeského, Bratislava
1988 – Výber z tvorby. Galéria aktualít, Pálffyho palác, Galéria hl. mesta SSR Bratislavy, Bratislava; Obrazy 1972 – 1986.
Východoslovenská galéria, Košice
1990 – Viera Kraicová deťom. BIBIANA, Dom umenia pre deti, Bratislava
1991 – Obrazy, kresby. Galéria NOVA, Bratislava
1991 – Tempery 1966 – 1991. Oblastná galéria M. A. Bazovského, Trenčín; Galéria výtvarného umenia, Prešov
1991 – 1992 – Tempery 1966 – 1991. Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác, Bratislava
1992 – Tempery 1966 – 1991. Oravská galéria, U Florina, Dolný Kubín
1996 – Maliarske dielo. Slovenská národná galéria, Bratislava; Zvolenský zámok, Zvolen
1998 – Tempery. CC Centrum, Bratislava – Petržalka
2000 – Sviatok farby. Múzeum Ľ. Štúra, Modra
2003 – Tempery. Galéria NOVA, Bratislava; Farebný svet. Galéria Slovenskej sporiteľne, Zelený dom, Bratislava
2010 – Výber z tvorby. Múzeum Ľ. Štúra, Modra
2013 – Maliarka s hviezdou v oku. Slovenský inštitút a Amabasáda SR, Rím

Viera Kraicová
Biela spútaná
1968
malba
olej, plátno
100 x 75 cm
Viera Kraicová
Ilustrácia k Ovídiovým Premenám
1968
malba
akvarel, papír, tempera
30 x 21 cm
Viera Kraicová
Filémon a Baucis
1968
malba
papír, tuš, tempera
30 x 20 cm
Viera Kraicová
Scylla
1968
malba
akvarel, papír, tuš
30 x 21 cm
Viera Kraicová
Kompozícia
1969
malba
papír, tuš, tempera
15 x 21 cm
 

Viera Kraicová

Tvorba Viery Kraicovej je originálnym a osobitým prínosom k rozvoju slovenského výtvarného umenia. Kraicová nikdy nebola dôsledne abstraktná, u nej sa vždy „figúra abstrahuje a abstraktný tvar spätne figuralizuje“ (Z. Kostrová). Inak povedané, Kraicovej tvorba nebola do dôsledkov ani abstraktná, ani realistická, ani novofiguratívna, bola viac mixom lyrickej a gestickej maľby, v ktorej sa objavujú rezíduá figurácie, imaginačného a metafyzického maliarstva. Kraicová dospela k osobnej verzii abstraktnej a gestickej figurácie s nezvyčajným lyrizmom a výnimočným citom pre farbu.
V polovici 50-tych rokov 20. storočia mala Kraicovej maľba konštruktivistickú kompozíciu, na prelome 50-tych a 60-tych rokov sa však začal postupne z jej obrazov vytrácať predmetný svet. Nezmizol však úplne, zostal v opare akýchsi hmiel, nejasných línií, v znakoch a v monochromatických farbách.
Začiatkom 60-tych rokov v jej tvorbe začali prevládať elementárne abstraktné znaky, kompozícia nadobúdala poeticko-imaginačný a spontánny výraz. V polovici 60-tych rokov zaznamenávala eruptívne umelecké vzopätie tvorby, založené na expresívnej figurácii, spojenej s gestom. Vytvárala základnú archetypálnu figurálnu zostavu (jednoduchý ovoid hlavy a slabo kontúrovanú siluetu figúry) doplnenú maliarskou hravosťou. V 70-tych rokoch (najmä po roku 1973) sa Kraicovej figúry vo väčších olejových formátoch spresňovali, kontúry figúr boli zreteľnejšie, jej figurálna maľba sa zvecnila, posunula sa viac do imaginačnej polohy. Kraicová však vytvárala väčší počet malých temperových formátov, v ktorých expresivita víťazila nad lyrikou, predstavivosť nad realitou, línia sa zjemňovala a opäť nadobúdala meditatívnu čistotu. Od 80-tych rokov na svojom výtvarnom vnímaní a vyjadrovaní už nič podstatné nemenila. Zostáva verná svojmu výtvarnému programu.
sk.wikipedia.org, 3.7.2017

Viera Kraicová

 

Viera Kraicová

Viera Kraicová
Biela spútaná
1968
malba
olej, plátno
100 x 75 cm
Viera Kraicová
Ilustrácia k Ovídiovým Premenám
1968
malba
akvarel, papír, tempera
30 x 21 cm
Viera Kraicová
Filémon a Baucis
1968
malba
papír, tuš, tempera
30 x 20 cm
Viera Kraicová
Scylla
1968
malba
akvarel, papír, tuš
30 x 21 cm
Viera Kraicová
Kompozícia
1969
malba
papír, tuš, tempera
15 x 21 cm
Viera Kraicová
Jazdec
1969
malba
papír, tuš, tempera
21 x 29 cm
Viera Kraicová
Achilles
1969
malba
kvaš, papír, tuš
30 x 21 cm
Viera Kraicová
Orfeus
1969
malba
kvaš, tuš, karton
30 x 21 cm
Viera Kraicová
Modrá tvár
1969
malba
olej, plátno
85 x 70 cm
Viera Kraicová
Figurálna kompozícia
1970
malba
tempera, karton
14 x 25 cm
Viera Kraicová
Biely akt
1970
malba
olej, plátno
81 x 100 cm
Viera Kraicová
Nevesta
1973
malba
olej, plátno
100 x 75 cm
Viera Kraicová
Dieťa v modrej čiapke
1974
malba
olej, plátno
40 x 30 cm
Viera Kraicová
Na modrom stolíku
1982
malba
olej, plátno
45 x 55 cm
Viera Kraicová
Biely koník
1983
malba
akvarel, karton
23 x 22 cm
Viera Kraicová
V brezine
1983
malba
akvarel, karton
22 x 20 cm
Viera Kraicová
Nevesta
1991
malba
papír, tempera
21 x 15 cm
Viera Kraicová
Spolu
1991
malba
papír, tempera
21 x 15 cm
Viera Kraicová
PF 1992
1992
malba
papír, tempera
14 x 10 cm
Viera Kraicová
Návrh na prebal
nedatováno
malba
kvaš, papír, tuš
26 x 31 cm
 

Viera Kraicová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1940 - 1944   Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava), kresba a malba, Mallý Gustáv, *1879
1940 - 1944   Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava), kresba a malba, Mudroch Ján, *1909
1940 - 1944   Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava), kresba a malba, Schurmann Maxmilián, *1890
1945 - 1950   Akademie výtvarných umění, Praha, Minář Karel, *1901
1945 - 1950   Akademie výtvarných umění, Praha, Želibský Ján, *1907

Viera Kraicová

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Itálie
???? - ????   Maďarsko
???? - ????   Modra, Modra (Pezinok), malířka-figuralistka
???? - ????   Polsko
???? - ????   Rakousko
1952 - 1955   Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava), asistentka prof. Jána Želibského
1966 - 2012   Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava), ateliér

Viera Kraicová

from - to   group, *creation, notes
1959 - ????   Skupina 4, *

Viera Kraicová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967/03 - 1967/04   Viera Kraicová: Obrazy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1982/03/05 - 1982/04/11   Viera Kraicová: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1982/06/18 -   Viera Kraicová: Výber z tvorby, Muzeum Ľudovíta Štúra, Modra (Pezinok)
1986/06/26 - 1986/07/16   Viera Kraicová: Obrazy, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
1991/09   Viera Kraicová: Tempery 1966 - 1991, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1991/10/24 - 1991/11/17   Viera Kraicová: Gvaše a tempery, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
1991/12 - 1992/01   Viera Kraicová: Tempery 1966 - 1991, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1992/03/12 - 1992/04/12   Viera Kraicová: Tempery 1966 - 1991, Výstavná sieň U Florina, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1996/06/13 - 1996/08/25   Viera Kraicová: Maliarske dielo, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1996/09/17 - 1996/11/17   Viera Kraicová: Maliarske dielo, Slovenská národná galéria, Zvolen (Zvolen)
2003/10/29 - 2003/12/07   Viera Kraicová: Farebný svet, Galéria Slovenskej sporiteľne, Bratislava (Bratislava)
2013/05/09 - 2013/06/09   Viera Kraicová: Známa neznáma, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
2013/08/26 - 2013/09/19   Viera Kraicová: S hviezdou v oku, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2014/05/22 - 2014/06/27   Viera Kraicová: Výběr z díla, Galerie Václava Chada, Zlín (Zlín)
2017/09/05 - 2017/10/21   Viera Kraicová: Predobrazy (zo zbierky Jana Kukala), Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
2021/06/16 - 2021/09/26   Viera Kraicová: Obrazy 1962–1994, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1955   Výstava československého umění, Peking, Peking (Beijing)
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/03/09 -   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958/05/08 - 1958/06/10   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Krajská galéria, Košice (Košice)
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1959/10/26 -   Československé gobelíny, Brusel (Bruxelles), Brusel (Brussels)
1960/03   Výstava slovenských výtvarníc k 50. výročí MDŽ, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1960/05 -1960/08   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1965/05 - 1965/08   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1966/02/11 - 1966/03/06   Wandering Library, Galerie Václava Špály, Praha
1966/03 - 1966/04   Wandering Library, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1966/03 -1966/04   Wandering Library, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1967   Nejkrásnější knihy roku 1966, Památník národního písemnictví, Praha
1967   Trenčín 67, Mesto Trenčín, Trenčín (Trenčín)
1967/02/12 - 1967/03/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1967/12/03 - 1968/02/18   Obrazy ´65 - ´67. Súčasné slovenské maliarstvo, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1968/05 - 1968/06   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1968/07/07 - 1968/08   50 let československého malířství 1918–1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/10/24 - 1968/12/26   50 let československého malířství 1918–1968, Praha, Praha
1968/12 - 1969/01   50 let československého malířství 1918–1968, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1969   Nejkrásnější knihy roku 1968, Památník národního písemnictví, Praha
1969/02 - 1969/03   50 let československého malířství 1918–1968, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1969/02/20 - 1969/03   Alojz Klimo, Viera Krajcová, Rudolf Uher, Galerie Nová síň, Praha
1969/06 - 1969/07   Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1969/09/04 - 1969/10/05   Obraz 69. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1969/12/14 - 1970/02/22   I. Bienále maľby Košice 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1970/12 - 1971/01   Slovenské výtvarné umenie 1945 - 1970, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1974/04 - 1974/06   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1974/06/14 - 1974/07/21   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/07/13 - 1974/08/13   Nová slovenská ilustrácia detskej knihy, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1974/08 - 1974/09   Slovenské umění XX. století (k 30. výročí Slovenského národního povstání), Městská knihovna Praha, Praha
1975/10/31 - 1975/11/23   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1975/12/27 - 1976/01/27   Žena vo svete dneška a zajtrajška, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/05/26 - 1978/07/02   Slovenská maľba a grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1978/06   Současná portrétní tvorba, Výstavná sieň ZSVU (Gorkého ulica), Bratislava (Bratislava)
1979/04/06 - 1979/05/02   Maĺba, plastika, grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/08/16 - 1979/09/07   Zeitgenössische Slowakische Malerei, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1981   Nejkrásnější knihy roku 1980, Památník národního písemnictví, Praha
1981/08 - 1981/09   Súčasná slovenská ilustrácia (Výber z rokov 1970-1980), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1982   Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umění, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1982/01/16 - 1982/03/15   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/02 - 1982/04   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1984/08 - 1984/09   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1985/05 - 1985/06   Maliarsky portrét socialistickej epochy, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1987/07/10 - 1987/08/31   Malarstwo czeskie i słowackie 1947–1987, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1988/02   Nový slovenský obraz, Československý rozhlas, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1988/08/05 - 1988/09/11   Prírastky zbierkového fondu OGMAB 1968-1988 (obrazy, sochy, grafiky, kresby), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/07/06 - 1989/09/24   Slovenské malířství 20. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1989/08/17 - 1989/09/24   40 let slovenského malířství 1949-1989, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1989/09 - 1989/10   40 let slovenského malířství 1949-1989, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1989/12/15 - 1990/02/28   6. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1990/05 - 1990/07   Jubilanti 90, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1990/12/07 - 1991/01/27   Pohľad kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/11/10 - 1996/02/25   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
2001/09/06 - 2001/10/14   Pocta kubizmu: Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku / Homage to Cubism: Cubism & Cubomania in Bohemia and Slovakia, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2002/12/17 - 2003/05/25   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2007/01/23 - 2007/04/15   Zberateľská vášeň - Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2007/05/29 - 2007/06/24   Príbeh skupiny A-R, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2008/06/27 - 2008/10/05   60 rokov otvorené, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/07/11 - 2008/09/14   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2009/03/17 - 2009/04/26   České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
2012/01/31 - 2012/04/08   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2012/12/07 - 2013/03/03   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2013/01/04 - 2013/03/17   Karl Prantl a rodina a priatalia, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
2016/10/27 - 2017/03/12   Šumění andělských křídel, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2017/03/23 - 2017/04/09   Umenie nakupovať umenie, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
2018/09/19 - 2019/03/03   Šetlík pro MUD, Muzeum umění a designu, Benešov (Benešov)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/10/30   Aukcia súčasného umenia, Bonjour, Apollo Business Center, Bratislava (Bratislava)
2016/06/14   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/10/11   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/11/22   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/04/25   134. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/13   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/03/06   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
komentovaná prohlídka
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2013/05/30   Komentované prohlídka výstavy Viery Kraicové, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/10/18 - 2005/10/29   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2016/06/08 - 2016/06/13   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/10/05 - 2016/10/10   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/11/14 - 2016/11/21   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/04/18 - 2017/04/24   134. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/07 - 2017/06/12   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/02/28 - 2018/03/05   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/10 -   Slovenské moderné umenie: Stálá expozícia, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)

Viera Kraicová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Viera Kraicová: Obrazy, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1986   Viera Kraicová: Obrazy 1972 - 1986, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1991   Viera Kraicová: Tempery 1966 - 1991, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1996   Viera Kraicová: Maliarske dielo, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2003   Viera Kraicová: Farebný svet, rgb, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2013   Viera Kraicová: S hviezdou v oku, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2014   Viera Kraicová: Výběr z díla, Zlínský zámek, o.p.s., Zlín (Zlín)
  2017   Viera Kraicová: Predobrazy (Zo zbierky Jana Kukala), Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
  2021   Viera Kraicová: Obrazy / Paintings 1962–1994, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), Praha
  1958   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1960   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1965   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1966   Skupina 4
  1967   Československé nejkrásnější knihy 1966, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   50 let československého malířství 1918–1968, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1969   A. Klimo, V. Kraicová, R. Uher, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Československé nejkrásnější knihy 1968
  1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1969   Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve
  1970   Slovenské výtvarné umenie 1945-1970 (Boje a zápasdy o socialistické umenie), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií (K 30. výročí Slovenského národního povstání), Národní galerie v Praze, Praha
  1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií
  1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
  1978   Slovenská maľba a grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1979   Zeitgenössische slowakische Malerei, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
  1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1981   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 80, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1981   Súčasná slovenská ilustrácia (Výber z rokov 1970-1980), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1982   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1982   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1984   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení (K 40. výročiu Slovenského národného povstania), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1984   Súčasný portrét a zátišie, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1985   Maliarsky portrét socialistickej epochy, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Malarstwo czeskie i słowackie 1947–1987, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1988   Nový slovenský obraz, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1988   Prírastky zbierkového fondu OGMAB 1968-1988 (Obrazy, sochy, grafiky, kresby), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1989   40 let slovenského malířství 1949-1989 (Obrazy a kresby ze sbírek Slovenské národní galerie v Bratislavě ke 45. výročí SNP), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1989   6. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1989   Slovenské malířství 20. století (ze sbírek Slovenské národní galerie), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1990   Jubilanti '90, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2001   Pocta kubizmu (Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku), Borgis - René Arnold, _
  2002   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2007   Príbeh skupiny A-R, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
  2007   Zberateľská vášeň (Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970), borgis, s.r.o., _
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
  2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990–2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2014   Slovenské moderné umenie (Stála expozícia), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
  2015   Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, Mária Čorejová
  2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Šetlík pro MUD* (Katalog sbírky Jiřího Šetlíka pro Muzeum umění a designu Benešov), Muzeum umění a designu, Benešov (Benešov)
  2021   Slovensko v dielach Slovenskej národnej galérie / Slovakia in the Artworks of the Slovak National Gallery, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  nedat. (1982)   Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umění, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Moderné slovenské maliarstvo (1945-1963), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2005   Skutočná veľkosť (Malé formy Viery Kraicovej), Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
  2019   Prerušená pieseň (Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948–1956), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   50 let československého malířství 1918-1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
  1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1999   Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Od abstraktného umenia k virtuálnej realite, idey - pojmy - hnutia), Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava (Bratislava)
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce
  1960   Bratislavské výstavy (Leden-březen), Výtvarná práce-10
  1960   Skupina 4, Výtvarná práce, 11
  1963   K výstavě současného slovenského výtvarného umění v Jízdárně Pražského hradu, Plamen, 5, 11, 79-81
  1965/03/01   Čtyři Slovenské malířky, Lidová demokracie
  1966   11. února zahájil Tomáš Štraus ve Špálové galerii..., Výtvarná práce, 11
  1966   Z bratislavských výstav, Výtvarná práce
  1967   Trenčín 67, Výtvarná práce
  1967   Viera Kraicová, Výtvarná práce
  1969   A. Klimo - V. Kraicová a R. Uher, Výtvarná práce
  1969   Brněnský Obraz 69 - pokus o konfrontaci, Výtvarná práce
  2009   Obľúbené dielo, Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, 253-259
  2013   Viera Kraicová: Známa neznáma / Known and unknown, Galéria 19: Výročný katalóg 2013, 26-29
  2015   Viera Kraicová. Známa neznáma / Known Unknown, Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, 106-107
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Viera Kraicová: Výber z tvorby, Muzeum Ľudovíta Štúra, Modra (Pezinok)
  1982   Viera Kraicová: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1986   Viera Kraicová: Obrazy (1972 - 1986), Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
  1991   Viera Kraicová: Gvaše a tempery, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
  1992   Viera Kraicová: Tempery 1966 - 1991, Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
  1996   Viera Kraicová: Maliarske dielo, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2003   Viera Kraicová: Farebný svet, Galéria Slovenskej sporiteľne, Bratislava (Bratislava)
  2017   Viera Kraicová: Predobrazy (Zo zbierky Jana Kukala), Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Alojz Klimo, Viera Krajcová, Rudolf Uher, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2016   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   130. Jesenná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   131. Večerná aukcia - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   134. Večerná aukcia SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2018   139. Jarná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Viera Kraicová (akademická maliarka), Útvar propagácie SFVU, _
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Karl Prantl (Rodina a priatalia / Family and Friends), Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  nedat.   Galéria Nedbalka (Slovenské moderné umenie), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
malba
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Ilustrácia k Ovídiovým Premenám
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Biela spútaná
  1968   Filémon a Baucis
  1968   Scylla
  1969   Achilles
  1969   Jazdec
  1969   Kompozícia
  1969   Modrá tvár
  1969   Orfeus
  1970   Biely akt
  1970   Figurálna kompozícia
  1973   Nevesta
  1974   Dieťa v modrej čiapke
  1982   Na modrom stolíku
  1983   Biely koník
  1983   V brezine
  1991   Nevesta
  1991   Spolu
  1992   PF 1992
  nedatováno   Návrh na prebal
pracovní soubor
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Aukce 2005; slovenská
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Galéria 19: Výročný katalóg 2013, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
  2018   Roman Fecik Gallery 2015–2017 (Umenie pre Zberateľov), Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)

Viera Kraicová

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Výpovědi, Plamen, 98-99

Viera Kraicová

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Sluneční prsten / Slnečný prsteň (Čeští a slovenští umělci dětem 1945-1975 / Českí a slovenskí umelci deťom 1945-1975), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha

Viera Kraicová

institution, city  
Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
Kysucká galéria, Oščadnica
Muzeum Ľudovíta Štúra, Modra (Pezinok)
Muzeum umění a designu, Benešov (Benešov)
Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)