Súčasné slovenské výtvarné umenie

date of exhibition: 1963/09/06 - 1963/11
institution: Jízdárna Pražského hradu
type of exhibition: kolektivní