Otakar Čičátka

* 20. 1. 1914, Nové Zámky (Nové Zámky), Slovensko (Slovakia)

 

nationality: Slovak
sex: male

Otakar Čičátka

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   , Rigell
???? - ????   Akademie výtvarných umění, Budapešť (Budapest)
1934 - 1938   Akademie výtvarných umění, Praha, Kafka Bohumil, *1878

Otakar Čičátka

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)

Otakar Čičátka

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1999/10/14 - 1999/11/13   Otakar Čičátka: 1914 - 1993, Sochárská tvorba, Výstavná sieň Tatranskej galérie, Poprad (Poprad)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1949/09/09 - 1949/10/03   Výtvarník mezi horníky, Slovanský ostrov, Praha
1950/12/18 - 1951/01/15   Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění, Praha
1952/10 - 1952/11   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
1953/05/15 - 1953/10   II. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/03/09 -   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958/05/08 - 1958/06/10   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Krajská galéria, Košice (Košice)
1960/05 -1960/08   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1960/10/09 - 1960/11/13   Současné slovenské umění 1945-1960, Dům umění, Zlín (Zlín)
1960/12/18 - 1961/01/15   Současné slovenské umění 1945 - 1960, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/03/19 - 1961/04/24   Současné slovenské umění 1945-1960, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1973/05/18 - 1973/06/24   25 víťazných rokov, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1983/04 - 1983/05   Monumentálna tvorba na Slovensku, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1985/10/04 - 1986/01/20   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/11 - 1986/12   Slovenské komorné sochárstvo 1918-1948, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)

Otakar Čičátka

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   Výtvarník mezi horníky, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1950   Výtvarná úroda 1950
  1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
  1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1960   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu
  1960   Současné slovenské umění 1945-1960, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1960   Současné slovenské umění 1945-1960, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1961   Současné slovenské umění 1945-1960, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1983   Monumentálna tvorba na Slovensku, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1985   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1986   Slovenské komorné sochárstvo 1918-1948, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Výtvarná moderna Slovenska (Maliarstvo a sochárstvo 1890-1949), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2021   Atlas sôch mesta Prešov, Východné pobrežie, Košice (Košice)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Otakar Čičátka (1914 - 1993: Sochárska tvorba
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   Súčasné slovenské sochárstvo, Tvar, Bratislava (Bratislava)

Otakar Čičátka

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   Výsledok výtvarnej súťaže k desiatemu výročiu Slovenského národného povstania, Výtvarná práce, 2