Oblastní galerie výtvarného umění

type: výstavní prostor
city: Gottwaldov (Zlín)
address: Dům umění
zip code: 762 27
state: Česká republika (Czech Republic)

birth year: 1960
death year: 1990

notes:
zřizovatel Jihomoravský krajský národní výbor v Brně

Oblastní galerie výtvarného umění

institution, city, address
Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Zlín (Zlín), Dům umění

Oblastní galerie výtvarného umění

institution, city, address
Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín), Dům umění, nám. T.G.Masaryka 2570

Oblastní galerie výtvarného umění

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1960/10/09 - 1960/11/13   Současné slovenské umění 1945-1960, Dům umění, Zlín (Zlín)
1961/01/15 - 1961/02/15   Jindřich Prucha: Výbor z díla, Dům umění, Zlín (Zlín)
1961/07/16 - 1961/08/31   Výstava prací valašských výtvarníků u příležitosti oslav 700 let města Vizovic, Střední škola, Vizovice (Zlín)
1961/08/13 - 1961/09/22   Souborná výstava díla Joži Uprky k 100. výročí jeho narození, Výbor z díla Franty Uprky, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1961/09 - 1961/10   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Dům umění, Zlín (Zlín)
1961/11/22 - 1962/01/31   Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Dům umění, Zlín (Zlín)
1962/03/04 - 1962/04/29   Miloslav Holý: Obrazy z let 1921-1961, Dům umění, Zlín (Zlín)
1962/05 - 1962/06   Miloslav Holý: Obrazy z let 1928-1962, Arcibiskupský zámek, Kroměříž (Kroměříž)
1962/05/13 - 1962/06/30   Malíř Václav Špála 1885-1945: Přehled díla, Dům umění, Zlín (Zlín)
1962/12 - 1963   Členská výstava 1962, Dům umění, Zlín (Zlín)
1963/02/04 - 1963/03/31   Český rok Karla Svolinského, Dům umění, Zlín (Zlín)
1963/05/05 - 1963/06/23   Z díla Františka Tichého: Obrazy - kresby - grafika, Dům umění, Zlín (Zlín)
1963/09/22 - 1963/11/10   Emil Filla: Obrazy a kresby z let 1906-1953, Dům umění, Zlín (Zlín)
1963/12/20 - 1964/02/02   Karel Černý: Obrazy a kresby, Dům umění, Zlín (Zlín)
1964/03/01 - 1964/04/19   Tvůrčí skupina UB 12, Dům umění, Zlín (Zlín)
1964/05/15 - 1964/07/05   Bohumír Dvorský: Obrazy z let 1930 - 1964, Dům umění, Zlín (Zlín)
1964/09 - 1964/10   Jaroslav Král: Životní dílo, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1964/12 - 1965/01   Výstava přírůstků 1960-1964 (obrazy, kresby, plastika), Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1965/04/25 - 1965/06/13   Josef Čapek: Malířské dílo, Dům umění, Zlín (Zlín)
1965/09   České moderní malířství a sochařství, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1965/09/12 - 1965/10/17   Dílo Vladislava Vaculky, keramika Idy Vaculkové, Dům umění, Zlín (Zlín)
1965/11/07 - 1965/11/28   I. výstava skupiny 5&2, Dům umění, Zlín (Zlín)
1965/12/07   Paul Cézanne - otec moderní malby, Okresní lidová knihovna v Gottwaldově, Gottwaldov (Zlín)
1965/12/14   Pablo Picasso - svědek moderní doby, Okresní lidová knihovna v Gottwaldově, Gottwaldov (Zlín)
1966/01/04   Vasilij Kandinskij - zakladatel abstraktního malířství, Okresní lidová knihovna v Gottwaldově, Gottwaldov (Zlín)
1966/01/11   Paul Klee - představitel poetického malířství, Okresní lidová knihovna v Gottwaldově, Gottwaldov (Zlín)
1966/01/23 - 1966/03/13   František Tichý: Grafika, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1966/03/27 - 1966/05/09   Josef Kubíček: Výstava sochařského díla a kreseb, Dům umění, Zlín (Zlín)
1966/04/17 - 1966/06/10   Bohumír Jaroněk: Kresby, barevné dřevoryty, tempery, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1966/05/22 - 1966/07/15   Bohumír Matal: Retrospektivní výstava z let 1945-1965, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1966/06/12 - 1966/09/04   Nové cesty: Přehlídka současné avantgardy, Dům umění, Zlín (Zlín)
1966/07/10 - 1966/09/25   Jiří John: Grafika 1957 - 1966, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1966/09/18 - 1966/10/30   Členská výstava 1966 výtvarných umělců pobočky SČSVU Gottwaldov, Dům umění, Zlín (Zlín)
1966/09/25 - 1966/12/18   Vladimír Boudník: Grafika 1951 - 1966, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1966/11/20 - 1967/01/01   Bohumír Matal: Retrospektivní výstava z let 1945-1965, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966/12/04 - 1967/01/21   František Gross: Malířské dílo 1931 - 1966, Ladislav Zívr: Sochařské dílo, Dům umění, Zlín (Zlín)
1966/12/20 - 1967/01/31   Současná surrealistická koláž 10 zemí, Dům umění, Zlín (Zlín)
1967/02/19 - 1967/03/27   Bohumír Matal: Retrospektivní výstava z let 1945-1965, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1967/02/26 - 1967/04/09   Pravoslav Sovák: Grafika 1957-1967, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1967/05/21 -1967/07/31   Nové cesty II: Mladá generace, Dům umění, Zlín (Zlín)
1967/06/15 - 1967/07/30   Terry Haassová: Grafika z let 1954-1966, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1967/09 - 1967/10   Rudolf Kremlička: Výbor z díla, Dům umění, Zlín (Zlín)
1967/09/17 - 1967/11/12   Rembrandt: Soubor grafiky, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1967/2   Josef Solar: Písmo v knižní a užité grafice, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1968/02 - 1968/03   50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1968/02/16 -   50 let SČUG Hollar, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1968/03   Josef Ruszelák, Galerie Dílo, Gottwaldov (Zlín)
1968/04/25 - 1968/06/02   Computer graphic, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1968/05 - 1968/07   Jan Trampota: Výbor celoživotního díla, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1968/09/05 - 1968/10/31   Skupina 42: Kresby, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1968/10/10 - 1968/11/30   Československý průmyslový návrh, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1969/03/09 - 1969/04/27   Vladimír Preclík: Sochařské dílo, Dům umění, Zlín (Zlín)
1969/03/13 -   Vincenc Makovský: Sochařské kresby, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1969/06/19 - 1969/08/03   Vojtěch Preissig: Výbor z díla, Dům umění, Zlín (Zlín)
1969/09/11 - 1969/10/konec   Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1968, Dům umění, Zlín (Zlín)
1969/10 - 1969/11/16   Salvator Dalí: Ilustrace ke zpěvům Maldororovým, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1969/12 - 1970/02   Filko, Haberernová, Jankovič, Kočišová, Mlynarčík, Urbásek, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1970   Umenie Moravy, Okresné múzeum, Topoľčany (Topoľčany)
1970/05   Antonín Strnadel, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1970/07 - 1970/08   Kresby Mikoláše Alše, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1970/09/10 - 1970/10/31   Umenie Moravy, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1971/01/10 - 1971/03/02   Umenie Moravy, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1971/01/28 - 1971/03/15   Vladimír Pukl: Výbor z grafiky a kreseb, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1971/03/17 - 1971/05/02   Vlastimil Rada: Obrazy - kresby, Dům umění, Zlín (Zlín)
1971/05/14 - 1971/07/15   Retrospektivní výstava výtvarníků gottwaldovské oblasti k 50. výročí KSČ, Dům umění, Zlín (Zlín)
1971/09   Moravské umění z přelomu století, Topoľčany, Topoľčany (Topoľčany)
1972/05 - 1972/06   František Süsser: Kresby, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1972/07 - 1972/08   Alexander Bandzeladze: Ilustrace, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1972/10 - 1972/11   Česká krajinomalba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Gottwaldově, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1972/11/15 - 1972/11/16   České lisované sklo, Dům umění, Zlín (Zlín)
1972/11/15 - 1972/12/31   Jihomoravští sochaři k 55. výročí VŘSR a 50. výročí SSSR, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1972/12/01 - 1972/12/31   Česká krajinomaľba 20. storočia, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1973/04 - 1973/06   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění, Zlín (Zlín)
1973/04 - 1973/06   Miloslav Holý: Lidé (Grafika se sociální tematikou z let 1920-1924), Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1973/10   Karel Tondl: Výbor z grafického díla, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1973/12 - 1974/01   Umělci sociální skupiny (Holan, Holý, Kotík, Kotrba), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1974/05 - 1974/07   Vincenc Makovský: Sochy a kresby, Dům umění, Zlín (Zlín)
1974/07/10 - 1974/08/14   Miloslav Holý: Zátiší a květiny, Dům umění, Zlín (Zlín)
1974/08/31 - 1974/09/29   Miloš Alexander Bazovský: Slovensko v kresbách, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1974/09 - 1974/10   Josef Čapek, Václav Špála: Výběr z obrazů, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1974/10   Nikolaj N. Žukov, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1975/01 - 1975/02   Miloslav Stibor: Kámen, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1975/01/09 - 1975/02/23   Jan Rajlich: Plakáty, serigrafie, koláže, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1975/04/30 - 1975/07/31   Umělci Jihomoravského kraje k 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou, Dům umění, Zlín (Zlín)
1975/05/26 - 1975/07/13   Josef Čapek: Kresby a grafika, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1975/08 - 1975/09   Pravoslav Kotík. Kresby z Paříže a Bretaně, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1975/09 - 1975/10   Miloš Jiránek, Dům umění, Zlín (Zlín)
1975/11 - 1976/01   Antonín Chittussi, Dům umění, Zlín (Zlín)
1976/01/29 - 1976/03/07   Antonín Chittussi, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1976/02   Ferdiš Duša: Dřevoryt, Dům umění, Zlín (Zlín)
1976/03 - 1976/04   Ferda Štábla, Dům umění, Zlín (Zlín)
1976/04 - 1976/05   Antonín Strnadel: Z ilustrační tvorby, Vlastivědný ústav, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1976/06 - 1976/07   Rudolf Gajdoš: Kresby z cest, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1976/10 - 1976/11   Antonín Strnadel: Z ilustrační tvorby, Památník Ferdiše Duši, Frýdlant nad Ostravicí (Frýdek-Místek)
1976/10 - 1977/01   Antonín Slavíček, Dům umění, Zlín (Zlín)
1976/12 - 1977/01   Francisco Goya: Caprichos, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1977   Julius Mařák: Kresby a grafické listy, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1977/02 - 1977/04   Zdeněk Kovář: Průmyslový návrh - sochy: Výběr z díla z let 1941-1976, Dům umění, Zlín (Zlín)
1977/02/28 - 1977/03/17   Česká krajina 20. století, Okresní knihovna, Vsetín (Vsetín)
1977/05 - 1977/06   Jiří Jaška: Kresby, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1977/05/17 - 1977/07/31   Národní umělec Jiří Trnka (1912 - 1969), Dům umění, Zlín (Zlín)
1977/08 - 1977/09   Národní umělec Jiří Trnka (1912 - 1969), Mánes, Praha
1977/08 - 1977/10   Cyril Bouda: Města a zátičí, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1977/09 - 1977/11   Quido Mánes a Soběslav Hippolyt Pinkas, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1977/10   Česká krajina ze sbírek Oblastní galerie v Gotwaldově, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1977/12 - 1978/01   Naďa Rappensbergerová: Průřez tvorbou 1973-1977. Grafiky, kresby, ilustrace, ex libris, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1978/01/20 - 1978/02/26   Sociální skupina, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1978/02 - 1978/03   František Nikl: Kresby a grafika, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1978/02/07 - 1978/03/26   Josef Brož: Obrazy a kresby, Dům umění, Zlín (Zlín)
1978/04/04 - 1978/05/09   Eduard Milén: Výběr z díla, Dům umění, Zlín (Zlín)
1978/04/11   William Hogarth a jeho současníci, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1978/05/05 - 1978/06/30   Josef Brož: Obrazy a kresby, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1978/05/16 - 1978/07/30   Karel Svolinský: Kresby a akvarely, Dům umění, Zlín (Zlín)
1978/06 - 1978/09   Národní umělec Jiří Trnka 1912 - 1969, Valdštejnská jízdárna, Praha
1978/07 - 1978/08   Albín Brunovský: Grafické dílo, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1978/09/01   Josef Liesler, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1978/10   Otakar Lebeda, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1978/11 - 1979/01   Česká a slovenská tapiserie - VI. výstava průmyslového návrhu, Dům umění, Zlín (Zlín)
1978/12/18 - 1979/02/28   Hudební motivy v českém moderním malířství, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1979   Zlínská škola umění, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1979/02   Krajina Valašska, Závodní klub Družba, Slavičín (Zlín)
1979/03/09 - 1979/04/09   František Cundrla: Obrazy, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1979/04/10 - 1979/05/20   Italská a francouzská veduta 18. století, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1979/05 - 1979/07   Karel Tondl: Matka a dítě, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1979/05 - 1979/07   Mikoláš Aleš 1852 - 1913, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1979/08/14 - 1979/10/07   Adolf Kašpar (1877-1934), Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1979/09 - 1979/10   Karel Hofman: Malířské dílo, Dům umění, Zlín (Zlín)
1979/10 - 1979/11   Záboj Bohuslav Kuľhavý: Obrazy 1970 - 1979, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1979/11/06 - 1979/12/26   Antonín Procházka (1882-1945): Obrazy, kresby, grafika, Dům umění, Zlín (Zlín)
1979/12 - 1980/01   Pravoslav Kotík: Manekýni, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1980/01   Jakub Schikaneder (1855 - 1924), Dům umění, Zlín (Zlín)
1980/02 - 1980/03   Alfons Mucha: Soubor užité grafiky ze sbírek Okresního muzea v Chrudimi, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1980/02 - 1980/03   Jan Blažek, Jan Habarta, Dům umění, Zlín (Zlín)
1980/02 - 1980/03   Marie Filippovová, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1980/02/14 - 1980/04/17   Antonín Procházka (1882-1945): Obrazy, kresby, grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/04 - 1980/05   Jan Blažek: Obrazy, Dům umění, Zlín (Zlín)
1980/04 - 1980/05   Malba slovenských autorů, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1980/04/08 - 1980/05/25   Sursum - sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914, Dům umění, Zlín (Zlín)
1980/05 - 1980/07   Antonín Procházka 1882-1945: Obrazy, kresby, grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1980/05 - 1980/07   Vincenc Makovský: Kresby, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1980/05/27 - 1980/07   Kamil Lhoták: Obrazy, Dům umění, Zlín (Zlín)
1980/08/5 - 1980/10/05   Bohdan Lacina: Grafické dílo, Dům umění, Zlín (Zlín)
1980/09 - 1980/10   Karel Rechlík, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1980/09 - 1980/10   Tvorba starých mistrů, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1980/09 - 1980/10   VII. Bienále průmyslového návrhu, Dům umění, Zlín (Zlín)
1980/11 - 1980/12   České umění 19. století, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1980/11 - 1980/12   Joža a Franta Uprkové, Dům umění, Zlín (Zlín)
1980/11 - 1980/12   Maďarská grafika, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1980/11/06 - 1980/11/30   Antonín Procházka (1882-1945): Výběr z díla, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1980/12 - 1981/01   Ernest Zmeták, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1980/12/16 - 1981/02/02   Německá grafika a kresba šestnáctého století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1981/02/22 - 1981/03/29   Kamil Lhoták: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1981/04 - 1981/08   Umění a společnost (Šedesát let práce a zápasů v tvorbě československých výtvarných umělců ze sbírek Moravské galerie v Brně), Dům umění, Zlín (Zlín)
1981/08/25 - 1981/10/25   Alois Lukášek: Obrazy 1945 - 1980, Dům umění, Zlín (Zlín)
1981/08/28 - 1981/10/11   Václav Hollar (1607 - 1677): Z grafické dílny, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1981/10 - 1981/11   Karel Hlaváček 1874-1898, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1981/11/03 - 1982/01/10   Vladimír Hroch, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1981/12/15 - 1982/01/31   České ex libris z přelomu století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1982/01 - 1982/03   Bohumír Matal, Dům umění, Zlín (Zlín)
1982/02/23 - 1982/04/18   František Xaver Rektořík, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1982/03/02 - 1982/04/18   Svatopluk Slovenčík: Obrazy, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1982/04 - 1982/06   Zdeněk Přikryl: Kresby, medaile, sochy, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1982/04/20 - 1982/05/23   Bohumír Matal: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1982/05/18 - 1982/06/20   Vladimír Hroch: Výběr z malířského díla, Galerie Václava Špály, Praha
1982/09/03 - 1982/10/31   Vlasta Čančíková: tapiserie, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1982/09/14 - 1982/11/14   Hanuš Schwaiger (1854 - 1912), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1982/11/23 - 1983/01/09   Čeští malíři ve Francii I, Dům umění, Zlín (Zlín)
1982/12 - 1983/01   Alexander Eckerdt: Výběr z díla, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1983/01/19 - 1983/03/20   Jacques Callot (1592-1635), Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669): Grafické dílo ze sbírek Národní galerie v Praze, Dům umění, Zlín (Zlín)
1983/01/20 - 1983/03/13   Anna Hlušičková: Tapiserie a kresby, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1983/03/15 - 1983/06/05   Zdeněk Matyáš: Obrazy 1968 - 1982, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1983/04 - 1983/05   Dušan Janoušek: Výběr z grafického díla z let 1972-1982, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1983/05 - 1983/07   Miloš Axman: Komorní plastika a kresby, Dům umění, Zlín (Zlín)
1983/05 - 1983/09   České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Zámek Chropyně, Chropyně (Kroměříž)
1983/07/12 - 1983/08/26   IV. výstava profesorů a žáků Školy umění ve Zlíně, Dům umění, Zlín (Zlín)
1983/08/04 - 1983/09/04   Miloš Axman: Komorná plastika a kresby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/09/08 - 1983/10/06   Jan Bauch, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1983/10 - 1983/12   Umění Moravy - I (1978-1983), Dům umění, Zlín (Zlín)
1983/10 - 1983/12   Umění Moravy - I (1978-1983), Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1983/10 - 1983/12   Umění Moravy - I (1978-1983), Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1983/12   Generace Národního divadla, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1983/12/06 - 1984/01/03   Karel Kramule: Kresby. Malostranské motivy - pocta Janu Nerudovi, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1983/12/06 - 1984/01/04   Jana Kiselová - Siteková: Ilustrace a drobná grafika, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1983/12/16 - 1984/02/05   České umění z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov, Dům umění, Zlín (Zlín)
1984/01/03 - 1984/02/21   Jaroslav Frydrych: Moje Valašsko, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1984/01/11 - 1984/02/29   Václav Král: Užité umění, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1984/02 - 1984/03   Generace Národního divadla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1984/02/23 - 1984/05/09   Neprakta dětem, Dům umění, Zlín (Zlín)
1984/04 - 1984/06   Ľuba Končeková - Veselá: Ilustrace, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1984/04/28 - 1984/06/30   Karel Novák, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1984/05/29 - 1984/0/12   Antonín Smažil: Moje krajiny, Dům umění, Zlín (Zlín)
1984/07/12 - 1984/09/02   Emanuel Ranný: Grafika a kresby, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1984/08/29 - 1984/10/23   Ján Želibský: Výběr z díla, Dům umění, Zlín (Zlín)
1984/09/11 - 1984/11/04   Alois Šutera: Sochařské dílo, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1984/10 - 1984/11   Stanislav Lolek 1873 - 1936, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1984/11/16 - 1984/12/16   Svatopluk Slovenčík: Prostor, rytmus, tvar (tvorba z let 1980 - 1984), Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1984/12 - 1985/01   František Nikl: Malba a grafika 1963-1984, Dům umění, Zlín (Zlín)
1985   Josef Ruszelák, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1985   Neprakta: Kreslený humor a ilustrace, Závodní klub ROH, Partizánske (Partizánske)
1985/01/04 - 1985/02/17   Jiří Holík: Obrazy, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1985/02 - 1985/03   František Nikl: Malba a grafika 1963-1984, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1985/02/06 - 1985/03/10   Jiří Winter - Neprakta: Dětem, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1985/02/13 - 1985/04/14   Jiří Winter Neprakta: Kreslený humor a ilustrace, Dům umění, Zlín (Zlín)
1985/04 - 1985/06   Luděk Marold 1865-1898, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1985/04/04 - 1985/04/24   Jan Gajdoš: Grafika, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1985/04/16 - 1985/05/19   Václav Chad: Obrazy a kresby, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1985/06/11 - 1985/08/04   Václav Chad: Obrazy a kresby, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1985/07/09 - 1985/09/22   Evropské malířství první poloviny 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění, Zlín (Zlín)
1985/09/19 - 1985/11/03   Ladislav Perůtka: Obrazy ze země přátel, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1985/10/08 - 1985/11/24   Ladislav Včelař: Užitá grafika a výstavní tvorba, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1985/10/17 - 1985/11/17   František Nikl: Malba a grafika 1963-1984, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1985/11/05 - 1986/01/05   Václav Radimský: Výběr z malířského díla, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1985/12 - 1986/01   František Šesták, Dům umění, Zlín (Zlín)
1985/12 - 1986/01   Otilie Šuterová, Dům umění, Zlín (Zlín)
1985/12/05 - 1986/01/19   Michal Ranný: Obrazy, akvarely, kresby, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1986   Marie Kulhánková-Wagnerová, Josef Wagner, Dům umění, Zlín (Zlín)
1986/01/10 - 1986/02/02   Václav Radimský: Výběr z malířského díla, Závodní klub ROH, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
1986/01/21 - 1986/03/16   Miroslav Šmíd: Fotoobrazy Nepál - Himaláj, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1986/01/22 - 1986/03/02   Jaroslav Jeřábek: Obrazy a kresby, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1986/02/04   Hudba v galerii, Dům umění, Zlín (Zlín)
1986/02/11 - 1986/03/31   Václav Radimský: Výběr z malířského díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986/02/25 - 1986/04   Josef Treuchel: Výběr z malířského díla, Dům umění, Zlín (Zlín)
1986/03/04 - 1986/04/30   Jiří Sodoma: Obrazy a kresby, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1986/03/16 - 1986/04/27   Karel Koubek: Kresby a grafika, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1986/06/24 - 1986/08/31   Bohumil Sláma: Obrazy - pastely - kresby, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1986/07/08 - 1986/08/24   František Crhák: Profil architekta - designéra, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1986/09/07 - 1986/11/10   Marie Kulhánková-Wagnerová, Josef Wagner, Galerie plastik, Hořice (Jičín)
1986/09/09 - 1986/10/28   Jiří Tichý: Tapiserie, smalty, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1986/09/16 - 1986/10/29   František Burant: Grafika 1986, Dům umění, Zlín (Zlín)
1986/09/16 - 1986/11/02   František Burant: Grafika, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1986/12/02 - 1987/02/22   Josef Navrátil a český romantismus, Dům umění, Zlín (Zlín)
1986/12/16 - 1987/03/01   Miloš Boria, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1986/19/004 - 1986/10/04   František Crhák: Profil architekta - designéra, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1986-1987   L'ubo Zelina: Obrazy. Výber z tvorby 1976-1986, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1987/03 - 1987/06   Jan Štursa: 1880 - 1925, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1987/03/06 - 1987/04/19   Josef Navrátil a český romantismus, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1987/03/08 - 1987/04/12   Miloš Boria: Výbor z malířského díla, Zámek Vsetín, Vsetín (Vsetín)
1987/04/16 - 1987/04/26   Svatopluk Slovenčík: Současná tvorba, Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy v Gottwadlově, Gottwaldov (Zlín)
1987/05/06 - 1987/05/24   František Crhák: Profil architekta - designéra, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1987/05/19 - 1987/06/28   Miloš Boria (1896-1937): Obrazy a kresby, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1987/07/03 - 1987/08/24   Ján Štursa: Výber zo sochárskeho diela, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/08/04 - 1987/10/04   Jiří Vlach, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1987/10/06 - 1987/11/15   Vincent Hložník: Z Apokalypsy, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1987/10/27   Romantismus v českém malířství 19. století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1987/11/03   Dušan Jurkovič, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1987/11/17 - 1987/12/20   Bedřich Baroš: Obrazy, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1987/11/23   Karel Pokorný, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1987/12 - 1988/04   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově: Přírůstky sbírek 1976-1986, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1987/12/03 - 1988/01/10   Politický plakát, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1987/12/08 - 1988/02/14   Vladimír Jarcovják: Obrazy, objekty, grafika, Dům umění, Zlín (Zlín)
1987/12/15   Kresba mladých jihomoravských výtvarníků, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1988/03/10 - 1988/04/24   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1988/04/05 - 1988/05   Zdeněk Kovář a jeho žáci, Dům umění, Zlín (Zlín)
1988/04/06 -   Zdeněk Kovář a jeho žáci, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1988/05/12 - 1988/07/17   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1988/06/07 - 1988/09/25   Evropské malířství druhé poloviny 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění, Zlín (Zlín)
1988/08/23 - 1988/10/30   Václav Boštík: Kresby, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1988/09/01 -   Dušan Jurkovič, Kruh priateľov českej kultúry, Bratislava (Bratislava)
1988/09/07 - 1988/10   Jaroslav Králík: Obrazy - koláže, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1988/09/15 - 1988/11/13   Jiří John: Obrazy, grafika, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1988/11/03 - 1988/12/11   Vladimír Kokolia: Kresby, grafiky, obrazy, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1988/11/03 - 1988/12/11   Vladimír Kokolia: Kresby, grafiky, obrazy, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1988/11/11 - 1988/12/11   národní umělec Dušan Jurkovič: Z architektonické tvorby, Městská knihovna Praha, Praha
1988/11/22 - 1989/02/05   Jiří John: Obrazy a grafika, Dům umění, Zlín (Zlín)
1989/02/14 - 1989/04/09   Josef Mařatka: Výběr ze sochařského díla, Dům umění, Zlín (Zlín)
1989/03/03 - 1989/04/23   Petr Zlamal: Obrazy, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1989/03/16 - 1989/04/16   Jiří John: Obrazy a grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1989/04/25 - 1989/06/30   Leonid Ochrymčuk: Současná tvorba, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1989/06/01 - 1989/07/02   Jiří John: Obrazy a grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1989/07/11 - 1989/09/10   Střední věk, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1989/09/05 - 1989/11/09   Taras Kuščynskyj: Výběr z díla, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1989/09/19 -   Taras Kuščynskyj: Fotografie, Dům umění, Zlín (Zlín)
1989/11/28 - 1990/01/07   Přírůstky umělecké sbírky obrazů a kreseb v roce 1989, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1989/12/12 - 1990/02/04   Václav Bartovský: Obrazy a kresby, Dům umění, Zlín (Zlín)
1990/01/09 - 1990/02/25   Aleš Lamr: Ze současné tvorby, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1990/01/09 - 1990/04/09   Aleš Lamr: Současná tvorba, Městské divadlo, Zlín (Zlín)
1990/02/13 - 1990/04/15   Josef Václav Myslbek: Sochařské dílo, Dům umění, Zlín (Zlín)
1990/02/15 - 1990/04/04   Václav Bartovský: Obrazy a kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/04 - 1990/06/17   Václav Bartovský: Obrazy a kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1990/04/24 - 1990/06/24   Salon výtvarníků jihovýchodní Moravy, Dům umění, Zlín (Zlín)
1990/04/24 - 1990/06/24   Salon výtvarníků jihovýchodní Moravy, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1990/04/24 - 1990/06/24   Salon výtvarníků jihovýchodní Moravy, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1990/07/03 - 1990/08/26   Z tvorby mladých výtvarníků, Dům umění, Zlín (Zlín)
1990/07/05 - 1990/09/16   Salon výtvarníků jihovýchodní Moravy, Památník Maxe Švabinského, Kroměříž (Kroměříž)
1990/09 - 1990/10   Jan Wagner, Dům umění, Zlín (Zlín)
1990/09/08 - 1990/10/01   Ladislav Laštůvka: Obrazy a grafika, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1990/11/10 - 1991/01/07   Petr Nikl: Obrazy, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1990/12/07 - 1991/01/08   Dalibor Chatrný, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1990/12/18 - 1991/02/17   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Dům umění, Zlín (Zlín)

Oblastní galerie výtvarného umění

date of exhibition   exhibition title
1964/09 - 1964/10   Jaroslav Král: Životní dílo
1967/02/19 - 1967/03/27   Bohumír Matal: Retrospektivní výstava z let 1945-1965
1968/02/16 -   50 let SČUG Hollar
1968/05 - 1968/07   Jan Trampota: Výbor celoživotního díla
1968/10/10 - 1968/11/30   Československý průmyslový návrh
1970/05   Antonín Strnadel
1970/07 - 1970/08   Kresby Mikoláše Alše
1971/01/28 - 1971/03/15   Vladimír Pukl: Výbor z grafiky a kreseb
1972/05 - 1972/06   František Süsser: Kresby
1972/11/15 - 1972/12/31   Jihomoravští sochaři k 55. výročí VŘSR a 50. výročí SSSR
1973/10   Karel Tondl: Výbor z grafického díla
1973/12 - 1974/01   Umělci sociální skupiny (Holan, Holý, Kotík, Kotrba)
1975/01 - 1975/02   Miloslav Stibor: Kámen
1975/08 - 1975/09   Pravoslav Kotík. Kresby z Paříže a Bretaně
1976/06 - 1976/07   Rudolf Gajdoš: Kresby z cest
1976/07 - 1976/09   Antonín Strnadel: Z ilustrační tvorby
1977   Julius Mařák: Kresby a grafické listy
1977   Rudolf Gajdoš: Retrospektiva
1977/05 - 1977/06   Jiří Jaška: Kresby
1978/02 - 1978/03   František Nikl: Kresby a grafika
1978/07 - 1978/08   Albín Brunovský: Grafické dílo
1978/10   Otakar Lebeda
1979   Zlínská škola umění
1979/04/10 - 1979/05/20   Italská a francouzská veduta 18. století
1979/05 - 1979/07   Karel Tondl: Matka a dítě
1979/05 - 1979/07   Mikoláš Aleš 1852 - 1913
1981/11/03 - 1982/01/10   Vladimír Hroch
1982   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku
1982/09/14 - 1982/11/14   Hanuš Schwaiger (1854 - 1912)
1983   Olomoucká architektura 2
1983/04 - 1983/05   Dušan Janoušek: Výběr z grafického díla z let 1972-1982
1984/07/12 - 1984/09/02   Emanuel Ranný: Grafika a kresby
1985/11/05 - 1986/01/05   Václav Radimský: Výběr z malířského díla
1986/09/09 - 1986/10/28   Jiří Tichý: Tapiserie, smalty
1986/09/16 - 1986/11/02   František Burant: Grafika
1986/19/004 - 1986/10/04   František Crhák: Profil architekta - designéra
1986-1987   L'ubo Zelina: Obrazy. Výber z tvorby 1976-1986
1987/03 - 1987/06   Jan Štursa: 1880 - 1925
1987/10/06 - 1987/11/15   Vincent Hložník: Z Apokalypsy
1987/12/03 - 1988/01/10   Politický plakát
1988/04/06 -   Zdeněk Kovář a jeho žáci
1989/07/11 - 1989/09/10   Střední věk
1989/11/28 - 1990/01/07   Přírůstky umělecké sbírky obrazů a kreseb v roce 1989

Oblastní galerie výtvarného umění

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1961   Jindřich Prucha: Výbor z díla
  1962   Malíř Václav Špála 1885-1945: Přehled díla
  1962   Miloslav Holý: Obrazy z let 1921-1961
  1963   Český rok Karla Svolinského
  1963   Emil Filla: Obrazy a kresby z let 1906-1953
  1963   Karel Černý: Obrazy a kresby z let 1936 - 1957
  1963   Z díla Františka Tichého (Obrazy - kresby - grafika)
  1964   Bohumír Dvorský: Obrazy z let 1930-1964
  1965   Malířské dílo Josefa Čapka
  1966   Bohumír Jaroněk: Kresby, barevné dřevoryty, tempery
  1966   Grafika Františka Tichého
  1966   Jiří John: Grafika 1957 - 1966
  1966   Josef Kubíček: Výstava sochařského díla a kreseb
  1966   Vladimír Boudník: Grafika 1951 - 1966
  1967   Bohumír Matal (Retrospektivní výstava z let 1945-1965)
  1967   Josef Solar: Písmo v knižní a užité grafice
  1967   Pravoslav Sovák: Grafika 1957-1967
  1967   Rembrandt: Soubor grafiky
  1967   Rudolf Kremlička: Výbor z díla
  1967   Terry Haasová: Grafika z let 1954-1966
  1968   Jan Trampota: Výbor celoživotního díla
  1969   Vladimír Preclík
  1969   Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1968
  1970   Kresby Mikoláše Alše
  1971   Vladimír Pukl: Výbor z grafiky a kreseb
  1971   Vlastimil Rada: Obrazy-kresby (K 50. výročí založení KSČ)
  1972   Alexander Bandzeladze: Ilustrace (Cyklus originálních ilustrací ke Gruzínskému národnímu eposu 19. století Pěsň ob Arseně)
  1972   František Süsser: Kresby
  1973   Karel Tondl: Výbor z grafického díla
  1973   Miloslav Holý: Lidé (Grafika se sociální tematikou z let 1920-1924)
  1975   Antonín Chittussi
  1975   Jan Rajlich: Plakáty, serigrafie, koláže
  1975   Kresby a grafika Josefa Čapka
  1975   Pravoslav Kotík: Kresby z Paříže a Bretaně
  1976   Antonín Slavíček (1870-1910)
  1976   Antonín Strnadel: Z ilustrační tvorby
  1976   Ferda Štábla (Výstava sochařského díla k šedesátému životnímu jubileu)
  1976   Ferdiš Duša: Dřevoryt
  1976   Francisco Goya: Caprichos
  1976   Rudolf Gajdoš: Kresby z cest
  1977   Zdeněk Kovář: Průmyslový návrh - sochy: Výběr z díla z let 1941-1976 (K šedesátinám)
  1978   Albín Brunovský: Grafické dílo
  1978   František Nikl: Kresby a grafika
  1978   Josef Brož: Obrazy a kresby (Na počest 30. výročí Vítězného února)
  1978   Naďa Rappensbergerová: Průřez tvorbou 1973 -1977 (Grafiky, kresby, ilustrace, ex libris)
  1979   Antonín Procházka: 1882 - 1945 (Obrazy, kresby, grafika)
  1979   František Cundrla: Obrazy
  1979   Karel Hofman: Malířské dílo
  1979   Karel Tondl: Matka a dítě
  1979   Mikoláš Aleš 1852 - 1913
  1979   Pravoslav Kotík: Manekýni
  1979   Záboj Bohuslav Kuľhavý: Obrazy 1970 - 1979
  1980   Ernest Zmeták
  1980   Kamil Lhoták: Obrazy
  1980   Vincenc Makovský: Kresby
  1981   Karel Hlaváček 1874-1898
  1981   Vladimír Hroch
  1982   Alexander Eckerdt: Výběr z díla
  1982   Matal
  1982   Vlasta Čančíková: Tapiserie
  1982   Zdeněk Přikryl: Kresby, medaile, sochy
  1983   Anna Hlušičková
  1983   Dušan Janoušek: Výběr z grafického díla z let 1972-1982
  1983   Miloš Axman: Komorní plastika a kresby
  1983   Národní umělec Jan Bauch
  1983   Zdeněk Matyáš: Obrazy 1968 - 1982
  1984   Alois Šutera: Sochařské dílo
  1984   Karel Novák
  1984   Ľuba Končeková - Veselá: Ilustrace
  1984   Stanislav Lolek 1873 - 1936
  1984   Václav Král
  1985   Josef Ruszelák
  1985   Ladislav Perůtka
  1985   Ladislav Včelař: Užitá grafika a výstavní tvorba
  1985   Luděk Marold 1865-1898
  1985   Michal Ranný: Obrazy, akvarely, kresby
  1985   Otilie Šuterová
  1985   Václav Radimský: Výběr z malířského díla
  1986   František Burant: Grafika
  1986   Jaroslav Jeřábek: Obrazy - kresby
  1986   Sodoma
  1987   Vincent Hložník: Z Apokalypsy
  1987   Vladimír Jarcovják: Obrazy, objekty, grafika (1956 - 1987)
  1988   Jiří John: Obrazy a grafika
  1988   Václav Boštík: Kresby
  1988   Vladimír Kokolia: Kresby - grafiky - obrazy 1981 - 1988
  1989   Josef Mařatka
  1989   Leonid Ochrymčuk: Současná tvorba
  1989   Václav Bartovský: Obrazy a kresby
  1990   Aleš Lamr: Současná tvorba
  1990   Josef Václav Myslbek
  1990   Petr Nikl
  1990   Vladislav Vaculka: Životní dílo
  nedatováno   Jakub Schikaneder 1855-1924
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1960   Současné slovenské umění 1945-1960
  1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek
  1961   Výstava prací valašských výtvarníků u příležitosti oslav 700 let města Vizovic
  1961   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
  1964   Tvůrčí skupina UB 12
  1964   Výstava přírůstků 1960-1964 (Obrazy, kresby, plastika)
  1965   České moderní malířství a sochařství
  1965   Dílo Vladislava Vaculky, keramika Idy Vaculkové
  1965   Výstava skupiny 5 & 2 (Baroš, Gajdušek, Hovadík, Nikl, Šutera, Grůza, Plánka)
  1966   Nové cesty (Přehlídka současné avantgardy)
  1967   Nové cesty II (Mladá generace)
  1968   50 let SČUG Hollar
  1968   Československý průmyslový návrh
  1968   Skupina 42: Kresby
  1970   Umění Moravy
  1971   Moravské umění z přelomu století
  1971   Retrospektivní výstava výtvarníků gottwaldovské oblasti k 50. výročí KSČ
  1972   Česká krajinomalba 20. století (ze sbírek Oblastní galerie v Gottwaldově)
  1972   České lisované sklo (III. výstava průmyslového návrhu)
  1972   Jihomoravští sochaři k 55. výročí VŘSR a 50. výročí SSSR
  1973   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1973   Umělci sociální skupiny (Holan, Holý, Kotík, Kotrba)
  1975   Umělci Jihomoravského kraje k 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou
  1977   Česká krajina ze sbírek Oblastní galerie v Gotwaldově
  1977   Soběslav Hippolyt Pinkas, Quido Mánes
  1978   Česká a slovenská tapiserie (VI. výstava průmyslového návrhu)
  1978   Česká a slovenská tapiserie (VI. výstava průmyslového návrhu)
  1978   Hudební motivy v českém moderním malířství
  1980   Sursum (Sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914)
  1981   České ex libris z přelomu století
  1981   Umění a společnost (Šedesát let práce a zápasů v tvorbě československých výtvarných umělců ze sbírek Moravské galerie v Brně)
  1982   Čeští malíři ve Francii I
  1983   České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově
  1983   České umění z přelomu století (ze sbírek OGVU Gottwaldov)
  1983   IV. výstava profesorů a žáků Školy umění ve Zlíně
  1983   Jacques Callot (1592-1635), Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669): Grafické dílo ze sbírek Národní galerie v Praze
  1985   Evropské malířství první poloviny 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
  1989   Přírůstky umělecké sbírky obrazů a kreseb v roce 1989
  1990   Salon výtvarníků jihovýchodní Moravy
  1990   Z tvorby mladých výtvarníků
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1973   20 let Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově
  1979   Česká a slovenská tapiserie
  1981   Československá keramika (Sborník statí přednesených na 7. celostátním sympoziu průmyslového návrhu v Gottwaldově 8. října 1980)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1963   Karel Černý: Obrazy a kresby
  1963   Z díla Františka Tichého: Obrazy - kresby - grafika
  1966   František Tichý: Grafika
  1967   Bohumír Matal: Retrospektiva malířského díla z let 1945-1965
  1967   Terry Haassová: Grafika
  1969   Salvador Dali: Ilustrace ke zpěvům Maldororovým (Suché jehly - lepty)
  1969   Vincenc Makovský: Sochařské kresby
  1969   Vladimír Preclík: Sochařské dílo
  1969   Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949-1968
  1969   Vojtěch Preissig: Výbor z díla
  1974   Slovensko v kresbách nár. umělce M. A. Bazovského
  1977   Jiří Trnka (1912-1969)
  1979   Antonín Procházka (1882-1945): Obrazy, kresby, grafika
  1980   Kamil Lhoták: Obrazy (k 35. výročí osvobození ČSSR)
  1981   Alois Lukášek: Obrazy 1945 - 1980
  1981   Vladimír Hroch
  1982   Hanuš Schwaiger (1854 - 1912)
  1983   Jana Kiselová - Siteková: Ilustrace a drobná grafika
  1983   Karel Kramule: Kresby. Malostranské motivy - pocta Janu Nerudovi (ke 150.výročí narození Jana Nerudy)
  1983   Miloš Axman
  1984   Alois Šutera: Sochařské dílo
  1984   Ján Želibský: Výběr z díla
  1984   Neprakta dětem
  1984   Svatopluk Slovenčík: Prostor, rytmus, tvar (tvorba z let 1980 - 1984)
  1984   Václav Král: Užité umění
  1985   Jan Gajdoš: Grafika
  1985   Jiří Holík: Obrazy
  1985   Jiří Winter Neprakta: Kreslený humor a ilustrace
  1985   Jiří Winter-Neprakta: Dětem (Na počest roku mládeže UNESCO)
  1985   Ladislav Včelař: Užitá grafika a výstavní tvorba
  1985   Václav Chad: Obrazy a kresby
  1986   Bohumil Sláma: Obrazy - pastely - kresby
  1986   František Burant: Grafika
  1986   František Crhák: Profil architekta - designéra
  1986   Jaroslav Jeřábek: Obrazy a kresby
  1986   Josef Navrátil a český romantismus
  1986   Josef Treuchel: Výběr z malířského díla
  1986   Vladimír Vašíček: Obrazy a kresby
  1987   Jan Štursa: Výběr ze sochařského díla
  1987   Vincent Hložník: Z Apokalypsy
  1987   Vladimír Jarcovják: Obrazy, objekty, grafika
  1988   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo
  1988   Jiří John: Obrazy a grafika
  1988   Václav Boštík: Kresby
  1989   Josef Mařatka: Výběr ze sochařského díla
  1989   Leonid Ochrymčuk: Současná tvorba
  1989   Petr Zlamal: Obrazy
  1989   Taras Kuščynskyj: Fotografie
  1989   Václav Bartovský: Obrazy a kresby
  1990   Aleš Lamr: Ze současné tvorby
  1990   Jan Wagner: Sochy, kresby, medaile,...
  1990   Josef Václav Myslbek: Sochařské dílo
  1990   Ladislav Laštůvka: Obrazy a grafika
  1990   Petr Nikl: Obrazy
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1965   Dílo Vladislava Vaculky, keramika Idy Vaculkové
  1965   I. výstava skupiny 5&2
  1966   Nové cesty (Přehlídka současné avantgardy)
  1968   50 let SČUG Hollar
  1971   Retrospektivní výstava výtvarníků gottwaldovské oblasti k 50. výročí KSČ
  1975   Umělci Jihomoravského kraje k 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou
  1980   Sursum (1910-1914) (Plastika, obrazy, kresby, grafika)
  1986   Marie Kulhánková Wagnerová, Josef Wagner
  1988   Zdeněk Kovář a jeho žáci
  1989   Střední věk (Gottwaldov)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1986   Fotoobrazy Nepál - Himaláj (umělecká reportážní fotografie ing. Miroslava Šmída)
  1986   Jiří Tichý: Tapiserie, smalty
  1986   Karel Koubek: Kresby a grafika
plakát
  published   title (subtitle)
  1969   Vladimír Preclík: Sochy - obrazy
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  1965   Osudy moderního umění II. (Velké osobnosti světového malířství)
  1986   Hudba v galerii
program
  published   title (subtitle)
  1979   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (1980)
  1987   Cyklus přenášek OGVU v Gottwaldově

Oblastní galerie výtvarného umění

institution, city, address
Dům umění, Zlín (Zlín), nám. Tomáše G. Masaryka 2570
Zámek Zlín, Zlín (Zlín), Soudní 1

Oblastní galerie výtvarného umění

antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1973   20 let Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1967   Galerie, obrazárny a domy umění v Jihomoravském kraji
  1977   Brno a jihomoravské výstavy letního období (Zprávy z krajů)
  1977   Výstavy v Oblastní galerii výtvarného umění v Gottwaldově (Zprávy z krajů)
  1977   Výstavy v Oblastní galerii výtvarného umění v Gottwaldově v 2. polovině roku 1977 (Zprávy z krajů)
průvodce
  published   title (subtitle)
  1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)

Oblastní galerie výtvarného umění

person   born from - to, notes
Grůza Antonín   13. 1. 1931     1959 - 1968
Matula Eduard         1988 - 1990, ředitel
Mikeš Josef         1980 - 1988, ředitel
Plánka Michal   8. 2. 1917     1953 - 1980, ředitel
Ševeček Ludvík   25. 1. 1944     1973 - 1991, 1973-76 kurátor, 1976-89 vedoucí odborného oddělení, 1990-91 ředitel

Oblastní galerie výtvarného umění

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1978   Jihomoravský kraj leden-únor (zprávy z krajů)