William Hogarth a jeho současníci

date of exhibition: 1978/04/11
institution: Oblastní galerie výtvarného umění
type of exhibition: kolektivní